Category Archives: Sisäinen työ

Luojan Tunnistaminen

Kysymys: Mikä on ryhmä?

Vastaus: Ryhmä on jokaisessa meissä oleva halu löytää itsensä yhdistyneenä toisten ja Luoja kanssa. On kirjoitettu: “Israel, Toora ja Luoja ovat yksi.” Ryhmän muodostavat ne, jotka pyrkivät yhdistäytymään toisten kanssa tarkoituksenaan paljastaa se voima joka täyttää heidät tässä yhtenäisyydessä.

“Minä” on minun henkinen liike eteenpäin; on vain tämä liike, millään muulla ei ole merkitystä. Minun “Minä” voi olla egoistinen, asettua vastaan: “En halua yhtenäistyä” tai vaihtoehtoisesti “Haluan yhtenäistyä”. Otan huomioon vain tämän.

Ryhmä ovat ne kaikki muut, jotka haluavat olla yhteydessä samassa kehityksessä, vaikkakin he saattavat asettua sitä vastaan. Olemme täällä ja yritämme tehdä tämän yhdessä paljastaaksemme Luojan omissa haluissamme, muodon vastaavuuden mukaisesti.

Emme voi mitenkään paljastaa Häntä muutoin kuin ominaisuutena, jonka luomme välillemme. Tämä “työkalumme” tuo esiin sen mitä tapahtuu ulkopuolellamme. Olemme luomassa tunnistimen, joka havaitsee Luojan siihen “herkkyyteen” saakka jonka olemme saavuttaneet välillämme.

Arvioi Uskosi

Kysymys: On kaksi periaatetta: “usko järkeilyn yläpuolella.” ja “arvioi vain sen mukaan mitä näet.” Eivätkö ne ole ristiriidassa keskenään?

Vastaus: Henkilön tarvitsee vain arvioida sen mukaan mitä hän näkee. Tämä tarkoittaa, että minun tulee tarkastaa kaikki suhteessa vahvistuksen ja tutkimuksen perusteisiin.

‘Usko järkeilyn yläpuolella’ on lahjoittamisen aste, jonka mittaan tarkalleen vastaanottamieni halujen kautta. Uskominen ‘järkeilyyn yläpuolella’ ei tarkoita, että kävelisin pää pilvissä. Mittaamme ja järjestämme uskon ominaisuuden suhteessa paljastettuun vastaanottamisen ominaisuuteen. Teen tarkkoja mittauksia yrityksessäni kohota sen yläpuolelle; onko tämä minun ainoa tarkka testi. Sitten saavutan ‘uskon järkeilyn yläpuolella’ siihen pisteeseen saakka, johon olen onnistunut kääntämään vastaanottamisen lahjoittamiseksi.

Oletetaan, että olen tarkastanut ja arvioinut että pystyn muuntamaan 20% vastaanottamisesta Kli (astia, halu) lahjoittamiseksi. Suoritan rajoituksen koko 100%:lle Klistäni ja pystyn käyttämään (kääntämään) vain 20% vastaanottamisesta lahjoittamiseksi. Täten tarkistan ja arvioin tarkalleen tämän teon.

Tieto helpottaa rakentamaan ‘uskoa järkeilyn yläpuolella’ Tämän takia ei voi olla mitään jota ei ole mitattu (arvioitu), mitään minulta näkemätöntä joka voisi estää minua tekemästä tarkaa arviota.

Emme yksinkertaisesti ymmärrä että lahjoittamisen ominaisuus voi ilmetä vain vastakohdista. Vastaanottavat astiat muuntuvat lahjoittamisen astioiksi hyvin ahkeran työn ja huolellisesti säännösteltyjen, erityisten ponnistusten kautta. Lisäksi nämä mittaukset ovat vielä tarkempia kuin itse astioissa olevat. Tämä on siksi, koska mittaan ja testaan niiden vastustuskykyä, resistanssia, joka maksaa minulle paljon vaivannäköä.

Tätä tehtäessä yritykseni ovat 620 kertaa tarkempia kuin vastaanottamisessa. Kun otan vastaan, “avaan” yksinkertaisesti suuni, mutta pyrkiessäni lahjoittamaan minun täytyy tarkistaa haluni ja muiden halut, verrata kaikkea tietoa, “dataa” ja suorittaa useita erilaisia toimenpiteitä.

Juuri tämän takia lahjoittamisen ominaisuus edustaa tarkkuuden rajaa, missä taas vastaanottamisen ominaisuus on olemassa ilman meidän minkäänlaista kontrollia ja se on jätetty sen omiin suunnitelmiin.

Online-Peli Luojan Kanssa

laitman_425Tutkiessamme universumia, huomaamme että luonto yhdessä  maailmamme kanssa on piilotettu meiltä. Paljastamme maailman tuhansien vuosien kuluessa, sukupolvilta sukupolville ja tulemme tuntemaan sitä koko ajan enemmän.

Luoja on luonnon yleinen voima ja sen takia tarvitsemme hieman enemmän aikaa Hänen saavuttamiseensa. Joka tapauksessa, miksi todellisuus on meiltä piilossa? Miksi Luoja on piilossa meiltä?

Loppujen lopuksi Hän ei ole kuten luonnon lait, jotka noudattavat Häntä: elottoman, vegetatiivisen ja elollisen kehityksen tasot tai inhimillinen taso. Hän on se yleinen laki, joka sisältää sekä ajatuksen että universumin alku- ja päätepisteet. Kaikki on sisällytettynä Häneen. Miksi hän kuitenkin loi kaiken ollakseen piilotettuna meiltä?

Mitä niin erikoista on Hänen paljastamisen saavuttamisessa itseksemme ja pyytämisessä siihen Hänen apuaan? Mikä peli tämä on? Hän piiloutuu meiltä ja meidän täytyy kärsiä tuhansia vuosia kehityksemme kuluessa, kunnes saavutamme kysymyksen “Miksi Luoja on salattu?” Vain silloin Kabbalan viisaus, Hänen paljastamisensa metodi tulee valaistumaan. Mitä me saamme tästä? Paljastamme Hänet ja mitä sitten tapahtuu?

Ihmiset sanovat että sitten he ovat onnellisia, koska Luoja on Hyvä joka tekee hyvää ja me tulemme olemaan rakkaudessa kaiken kärsimyksen yläpuolella kunnes saavutamme Hänen paljastumisensa.  Jos Luoja kuitenkin on ikuisen rakkauden ja lahjoittamisen voima, miksi hän loi meidät niin onnettomiksi ja surkeiksi. Miksi meidän täytyy työskennellä niin paljon tullaksemme Hänen luokseen-Hänen joka rakastaa meitä?

Näemme, että kaikki myös tässä maailmassa on samanlaista. Ihmiset jotka ovat läpikäyneet erinäisiä esteitä tiellään saavuttaa rakkaus, yhtenäisyys ja (Luojan) paljastuminen, arvostavat sitä; he tuntevat kuinka he ovat hyötyneet ja löytäneet jotain suurta, rakasta ja tärkeää.

Näemme myös, että maailmassamme pohjimmiltaan jokainen henkilö toivoo olevansa rakastettu omana itsenään. Tällaista yhteyttä ei välillämme kuitenkaan voi olla. Vain äiti kokee tällaisia tunteita lastaan kohtaan ja tämä rakkaus on maallista ja elollista. Nämä (tunteet) ovat tulleet äidille luonnosta ja se velvoittaa hänen rakkautaan lasta kohtaan, antaa hänelle elämä, ravita häntä ja helpottaa hänen tulevaa kehitystään.

Tämä on ainoa poikkeus. Koska emme rakasta toisia sellaisina kuin he ovat, haluamme todisteen- mitä hyötyä siitä on minulle. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään ainakin hieman, miksi Luoja tarvitsi tämän (salaamisen) pelin.

Hän haluaa meidän tulevan tähän rakkauteen ilman, että odottaisimme siitä jotain hyötyä. Aivan kuten me haluamme tulla rakastetuiksi omana itsenämme Hän haluaa myös olla rakastettu sinä jona Hän on, ilman meidän odotuksia henkilökohtaisesta hyödystä. Tämän takia emme kykene ymmärtämään kuinka avata yhteys Hänen kanssaan. Emme kykene tähän ennen  kuin vapautamme itsemme egoistamme.

Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä kehittääksemme havainnon Luojasta meissä, on kohoaminen oman luontomme yläpuolelle. Toisin sanoen meidän täytyy kohota henkilökohtaisten intressiemme yläpuolelle; “Kuinka tämä hyödyttää minua?” yläpuolelle.

Tämä on mahdollista silloin, kun henkilö onnistuu vapautumaan siitä (egosta) täysin. Aiva kuten sitä ei olisi olemassa, aivan kuten olisin täysin itsenäinen, objektiivinen ja kykeneväinen näkemään ja arvioimaan tällä tavoin. Sitten pystyisin siitä hetkestä lähtien havaitsemaan Luojan, lahjoittamisen voiman, hyvyyden voiman.

Muutoin jos Hän paljastaisi, toisi itsensä ilmi, tulisin Hänen luokseen koska se hyödyttäisi minua. Tämä on siksi, koska jos tuntisin että Hän herättää rakkauden, turvallisuuden, terveyden ja onnellisuuden, olisin pakotettu rakastamaan Häntä koska Hän on kaiken hyvyyden lähde. Tämä olisi pakollista ja riippuvuussuhteessa olevaa rakkautta.

Tämän takia minun täytyy varustaa itseni suodattimella (masach), rajoituksella ja anti-egolla ja vapautua omasta egostani. Sitten molemmista tulisi ikuisen ja puhtaan rakkauden kantajia ilman henkilökohtaista hyötyä. Alkaisimme ymmärtää ettei Luoja ole se, joka salaa itsensä ihmiseltä vaan, Hän salaa itsensä ihmisen egolta.

Hänen Korkeutensa Lahjoittaminen

laitman_008-jpgKysymys: Kuka tai mikä on Valo joka Uudistaa? Onko se Luoja?

Vastaus: Valo, Luoja, Ylempi Voima, kaikki ovat yksi ja sama asia: täydellinen lahjoittamisen voima joka hallitsee maailmaa, se valtaisa sfääri, pallo jonka sisään me kaikki kuulumme. Tänään se on supistumassa enenevissä määrin yläpuolellamme, vaikuttaen meihin mahdillaan.

Sen katsotaan olevan Luonto tai Luoja, koska Hepreassa näiden sanojen numeerinen vastaavus on sama (Gematria)  ja “säteily”, joka laajenee siitä on määritelty Ylemmäksi Valoksi tai lahjoittamiseksi.

Ylempien Maailmojen Todellisuus

Kysymys: Minkä kaltainen on todellisuutemme BYA:n maailmoissa(Bria, Jetzira, Assija) kohotessamme näiden maailmojen asteikkoja pitkin Atzilutin maailmaan.

Vastaus: Tällä hetkellä havainnoin kaiken halussani joka on täysin itsekäs ja suunnattu vain oman mielihyvän saavuttamiseen, kytkettynä pois kaikista henkisistä voimista ja Luojasta. Minulle ei ole lahjoittamisen kipinää ja elän pedon elämää. Tätä tilaa kutsutaan ”täksi maailmaksi”.

Kun alan tarkastella mitkä haluistani voin kohottaa korjaukseen, se tarkoittaa että olen BYA:n maailmoissa. Tarkoittaen että kykenen mitätöimään itseni ryhmän edessä, vastaanottamaan tovereideni voiman ja jossakin määrin yhtenäistymään heidän kanssaan, saavuttamaan keskinäisen takeen, yhtenäistymisen ja eheyden niin kuin yksi ihminen, yksi sydän.

Siinä määrin kun pystyn sen tekemään, kohoan Atzilutin maailman Malkhuttiin. Ylentämällä haluni, muuttamalla sen paremmaksi, tarkoittaa että kohoan. Kytkeydyn Malkhuttiin  muiden kanssa ja sen jälkeen me saavutamme, yhteisessä halussamme (Kli), jota kutsutaan Shechinaksi ja jossa me kaikki olemme kytkeytyneitä kuin yksi ihminen yksi sydän, henkisyyden paljastumisen, Luojan.

Näin ollen BYA:n maailmat ovat tiloja joissa minä tarkastelen itseäni samalla kun opiskelen ja työskentelen ryhmässä, jossa minulla on mahdollisuus kytkeytyä tovereiden kanssa ainakin jossakin määrin.

Ero BYA:n maailmojen välillä on kytkeytymisemme aste, jonka mukaan voimme kohottaa rukouksemme Äärettömyyden Malkhuttiin ja saavuttaa korjaus.

Pysymme aina BYA:n maailmoissa, vain me aikaansaamme niiden kohoamisen meidän itsemme mukana, Atzilutin maailmaan.

Elämää Yhtenä Sieluna

Ensin meidän tulee kehittää suhde jota kuvaillaan: ”Älä tee toiselle sellaista mitä itse vihaat”. Sitä seuraa suhde ”Rakasta toista niin kuin itseäsi”. Meidän tulee vain määritellä kuka tuo ”toinen” (toveri) on, kuka ”itse” on ja mitä ”tehdä” tarkoittaa. Se liittyy henkilön tekoihin olennaisina toverille, joiden täytyy saavuttaa konkreettinen muoto tässä maailmassa ja koko ihmiskunnassa.

Lopuksi sellaiset suhteet tulevat avautumaan kaikkien ihmisten välillä, sitä voidaan kutsua Äärettömyyden maailmaksi ja se tulee tarkoittamaan lopullista korjausta (Gmar Tikkun). Tässä sfäärissä, jota kutsutaan Maaksi, näiden elollisten kehojen joukossa, me luomme suhteet joita tullaan kutsumaan ikuiseksi sieluksemme.

Kun saavumme siihen pisteeseen, tulemme löytämään itsemme toisesta maailmasta. Silloin meillä ei enää tule olemaan tarvetta tuntea kaikkea tätä materiaalisuutta ja eroamme havainnoinnistamme. Nytkin materia on olemassa vain havainnoinnissamme; koko todellisuutemme on kuvitteellinen.

Tämä on ainoa syy olemassaolollemme maan päällä. Täällä kaikki tapahtuu.

Ennen Temppelin tuhoutumista, kun ihmiset elivät henkisyydessä, he eivät eläneet eri galaksissa tai ulottuvuudessa, vai mitä? Sisäisesti he elivät kuitenkin eri ulottuvuudessa ja omasivat toisen asenteen. Sen lisäksi tämä maailma, eloton, vegetatiivinen ja elollinen luonto oli olemassa ja kaikki elivät tavallista elämää. Karjaa kasvatettiin, tiloja hoidettiin, lapsia synnytettiin, työtä tehtiin ja veroja maksettiin.

Ihmistenväliset suhteet olivat kuitenkin henkisiä, sillä kaikki elivät keskinäisessä lahjoittamisen ominaisuudessa ja pitivät sitä tilaa yllä parhaansa mukaan. Jokainen oli tärkeä suhteessa kykyynsä lahjoittaa. Madollinen tuomio langetettiin saman periaatteen mukaan, sen perusteella kuinka paljon vahinkoa henkilö oli aiheuttanut yhteiskunnalle ja kuinka äkkiä hänen itsekäs halunsa oli paljastunut.

Näin Israelin kansa, jonka Abraham johdatti ulos Babyloniasta, eli toisen Temppelin tuhoutumiseen asti. Nyt meidän tulee toteuttaa ryhmässä kabbalan viisauden opetukset, eli sen että sisäisten suhteittemme tulisi perustua rakkauteen ja yhtenäistymiseen, jotta voimme elää ”yhtenä sieluna”.

Se ei liity laisinkaan ulkoiseen läheisyyteen. Meidän ei tarvitse syödä samalta lautaselta tai asua samassa talossa ja pitää yhteistä taloutta. On kyse sisäisistä suhteista.

Elävät Kirjaimet

laitman_533_01Vuodesta toiseen,  yritämme tuoda opetuksiamme lähemmäksi ihmistä ja maailmaa, – ja tämä tehtävä on erittäin vaikea. Baal HaSulam kirjoitti “Profetiassaan”, kuinka hän oli pyytänyt ja vedonnut Luojaa auttamaan häntä laskeutumaan omalta tasoltaan siinä määrin, että hän pystyisi selittämään ihmisille menetelmän, jolla voisimme paljastaa Luojan.

Henkisessä maailmassa on erittäin vaikeaa laskeutua omalta tasoltaan alemmaksi, koska omalla tasolla kaikki on täysin avointa ja selkeää. Koska ylempi taso on täydellisyys niin ”askel alaspäin” siitä, on vielä ”suurempi mahdottomuus” kuin sinne kiipeäminen. Tämän selittämiseen ei ole edes sanoja, koska henkisyys on puhdas tunne.

Kabbalistit onnistuivat löytämään sanoja ilmaisemaan henkistä tietoa, ja he alkoivat käyttää niitä sen aikaisissa kabbalistisissa kirjoituksissaan. Jokaisen sanan takana jonka he äänsivät, kuten “sermi”, ”heijastuspinta” (Masachim), “arvostelukyky” (Havhanot), “nousu MalchutistaBinaan,” ja niin edelleen… – oli näiden laajentuneiden suuraakkosten ja niiden erityisten muotojen takana myöskin henkiset käsitykset.

Heille sanat ovat kuin “nuotit” muusikolle, joka saattaa itkeä tai nauraa pelkästään katsomalla nuotteja. Hänelle ne ovat kuin ”elämää suurempia” aistimuksia, jotka välittömästi herättävät tunteita hänessä. On aivan toinen juttu ottaa partituuri ja suhteuttaa sen sanoihin. Jos pyytäisin sinua kertomaan minulle tunteesi sinfoniasta, – niin mitä sanoisit?

Meidän on kuitenkin suhteutettava tunteitamme jotenkin. Vaikka ne eivät ole vielä henkisiä ja ennen kuin saavutamme henkimaailman, ovat opiskelijamme, kuten myös tavalliset ihmiset kadulla, erotettuina monta, monta kehityksen vuotta. Jos lähetämme oppituntejamme muodossa, joita ei ole mukautettu, – kukaan ei ymmärtäisi niitä. On hyvin vaikea laskeutua tältä tasolta, mutta meidän on silti yritettävä tehdä se. Meillä on jokatapauksessa vielä paljon tekemistä täällä.

Nouse Ylöspäin Ryhmäsi Kautta

laitman_100_02Aluksi minulla on pelkästään aineellisia, “oman mielihyvääni” liittyviä haluja, sekä piste sydämessäni, lahjoittautumisen ominaisuuden siemen,  joka kaipaa ylempää maailmaa. Nousen tämän pisteen yläpuolelle lisäämällä sen merkitystä suhteessa aineellisiin haluihini ja käännyn niiden kanssa kohti ympäristöäni:  – ryhmää, kabbalistisia kirjoituksia ja opettajaa.

Vastavuoroisesti saan vastaanottaa suurempaa ja hienostuneempaa halua heiltä. Se on kasvanut suhteessa tähän voimaan ja muuttunut siinä mielessä, että voin hankkia tärkeän tavoitteeni (saavuttaa lahjoittautumisen ominaisuuden) ja ymmärtää, etten kykene saavuttamaan sitä yksin.

Tämän toivomukseni myötä, käännyn “ylöspäin”, nousen tasolle; MAN (korjauksen perusta). Tämän seurauksena ympäröivä valo (Ohr MakifOM ) laskeutuu “Ylempää” ja uudistaa minua –  ja palaan näin takaisin lahjoittautumisen ominaisuuteen.

Seuraavat vaiheet ovat pakollisia:

  1. Kääntyminen ryhmään;
  2. Vastaanottaa sen henkinen pyrkimys;
  3. Kääntyminen Luojan puoleen;
  4. Vastaanota korjaus.

Näin ollen, syntyy KLI, lahjoittautumisen astia, joka on kaikkien tekijöiden summa.


1.ympäristö, ryhmä, kirjat, opettaja
2, 3. MAN
4. OM (Ohr Makif)

Kysymys: Mistä tiedän, että toiveeni ja pyrkimykseni tulee ryhmästä?

Vastaus: Voit tarkastella millä tasolla haluat yhdistäytyä ystäviesi kanssa, – mutta olet kykenemätön tekemään niin. Jos olet nähnyt paljon vaivaa ja olet ponnistellut yhdistäytymisen toteuttamiseksi, nostatte MAN (korjauksen perustan) samalla. Toisin sanoen toivomuksenne summa pyrkimyksestä yhdistäytymiseen, luo perustan auttamiselle.

Kysymys: Mitkä ovat merkkejä siitä, että lähestyn ryhmää oikealla tavalla?

Vastaus: Jos teen sen oikein, näen kuinka yhtenäistyneitä ystävät ovat ja miten erillinen itse olen heistä, kuinka pieni olen ja kuinka loistavia he ovat, kuinka suurenmoinen luomisen tarkoitus on jota he etsivät ja missä määrin en itse osaa arvostaa sitä. Minulle ryhmä on ihanteellinen, se on kriteeri,  jossa voin mitata puutteitani, heikkouksiani. En voi ottaa näitä heikkouksia mihinkään muualle, – paitsi valittaa niistä Luojalle.

Kun asetun ryhmään oikealla tavalla, huomaan sellaisia vikoja itsessäni, puutteita, heikkouksia, ja täyttämättömiä haluja, että ne välittömästi herättävät Valon, joka Uudistaa. Tämä valo ei tule toisesta galaksista; se elää minussa, sydämessäni. Tarvitsen vain syvemmän halun kokeakseni sen.

Huom: Termi “ryhmä” ei tarkoita fyysisesti kasvoja ja luonteenpiirteitä, vaan pikemminkin ystävien verkoston;  “pisteet sydämessä”, yhdistäytyneenä yhdeksi järjestelmäksi.


Ylempi Hallinto On Aina Täydellinen. Olenko Minä?

Kysymys: Missä vaiheessa Luoja päättä: ”No niin, nyt olen valmis. Olen upottanut sinut totaaliseen epätoivoon”?

Vastaus: Kannattaako sitä murehtia? Luoja on muuttumaton voima, taipumaton laki, täydellisyys, iäisyys ja koostumus. Hänessä ei ole muutoksia; kaikki riippuu minusta itsestä. Riippuen siitä minkä puolen käännän häntä kohti, sen mukaan määräytyy saamani vastakaiku, täydellisessä suhteessa kurssiin jonka suuntana on luomisen tarkoitus.

Luoja on Äärettömyyden maailma (Ein Sof) jossa löydän täydellisen Klin (astian), täydellisen Valon, täydellisen sermin (Masch), jossa kaikki pyrkimykset, pettymykset, onnistumiset ja muut ovat kerättyinä yhteen. Sinne minun Reshimot (tietokanta) ohjaavat minut.

Tästä täydellisestä tilasta, täydellisen kuvan viimeisestä viivasta, saan innoittavia voimia, henkilökohtaisen tasoni mukaan. Minut ohjataan eteenpäin pienten epätoivon annosten avulla, sekä voiman, valaistumisen ja salassapidon, eli monitahoisen ja monimutkaisen hallinnon avulla.

En kuitenkaan tiedä missä muodossa nämä tai muut alkamiset tulevat. Se määräytyy sielun mallin mukaan jonka vähitellen saavutan, edistymällä yhä enemmän ja enemmän. Sielun avulla savutamme siteen Äärettömyyden kanssa ja alamme ymmärtää kuinka kokonaisuuden osat sitoutuvat yhteen, kunnes niistä tulee yhtenäinen.

Kuinka Muuttua Sankariksi

Kysymys: Mitkä olivat viimeiset ponnistuksesi ennen kuin Luoja vastasi sinulle? Mitä teit ennen muurin (Machsomin) murtumista?

Vastaus: Kysymys on epätarkka, sillä tämä tapahtuu yllättäen. Se mikä toimii on erilaisten ponnistusten yhtälö, joidenkin olemassaoloa et voi edes aavistaa. Vasta myöhemmin, kun selvität ”kasaantuneen kokoelman”, alat ymmärtää että kaikki läpikäymäsi oli välttämätöntä saavuttamasi saavuttamiseksi.

Niin kauan kuin ponnistusten lopullinen tulos ei paljastu sinulle, et tiedä paljonko sinulla on vielä jäljellä. Siksi on mahdotonta sanoa mikä ponnistus oli juuri se joka tuotti tulosta.

Kysymys: Mitä erityistä sinun ponnistuksissasi oli?

Vastaus: Vain kärsivällisyys, päättäväisyys ja johdonmukaisuus (tietenkin taustalla oli myös huolia ja kaikkea niihin liittyvää). Bal HaSulam kirjoittaa tästä kuuluisassa esimerkissään osiossa no. 133 Johdanto Talmud Eser Sefirottiin: ”Vain sankarit heidän joukossaan, joiden kärsivällisyys riitti, päihittivät vartijat ja avasivat portit. Heidät palkittiin oitis ja he saivat nähdä Kuninkaan kasvot…”

Kuka on sankari? Hän on sellainen henkilö jolla on kärsivällisyyttä riittämiin ja joka tekee kaiken voitavansa jottei kääntyisi polulta.