Category Archives: Sisäinen työ

Jokapäiväinen Työ

Kysymys: Viimeiset kolme kongressia, Italiassa, Espanjassa ja Moskovassa olivat erityisiä. Mitä ryhmän pitäisi nyt tehdä?

Vastaus: Kongressin päättyminen tarkoittaa, että nyt sinun täytyy nousta tälle (kongressin aikaiselle) asteelle jokapäiväisessä tilassasi. Näyttää, että olemme vetäneet itsemme tangon päälle ja nyt meidän täytyy nousta jaloillemme.

Toisin sanoen, laitamme tikapuut seuraavaa astetta kohti ja kiipeämme huipulle. Tässä on nykyinen tilani:

Kohdistimme pyrkimyksiä kongressien aikana ja teimme sen juuri ja juuri.Nyt meidän täytyy nousta näitä tikapuita-yhdessä.

Tämä on jokapäiväinen työmme seuraavaan komgressiin saakka. Niin pian kuin nousemme ylös, hallitsemme tätä askelmaa, silloin olemme valmiita siihen.

Meidän ei pitäisi jatkaa automaattisesti, laittaen “check” rastin tietyn kuukauden tai kahden päähän. Ehkäpä se (työ) kypsyy viikossa tai kahdessa tai ehkäpä siihen menee puoli vuotta. Kaikki riippuu siitä, kuinka nopeasti toteutamme ja hallitsemme huipulle kohoamisemme potentiaalia. Jokaisen täytyy hallita se itse itsessään.

Kun olin konventiossa, koko kohoaminen “selkeni” minulle maailman ryhmässämme. Yhtenäistyin ystävieni kanssa ja tämän yhteyden kautta kohosin ylöspäin.

Se tapahtui kuitenkin yhteiskunnan, ulkoisen ympäristön vaikutuksen, kommunikaation kautta.

Tunsin olevani valmis sulautumaan heihin, olemaan yhdessä heidän kanssaan. Siellä oli ainakin tällaisia minuutteja, ellei ehkä jopa tunteja.

Nyt kun en ole ystävien vaikutuksen alaisena, minun täytyy tehdä se itse: nousta polviltani jaloilleni. Tämäm on vakava ja vaivalloinen työ. Tunnen sen latauksen, jonka sain sisälläni olevista ystävistä, jotka auttavat minua ryhmäni ja maailman ryhmän kanssa levitystyössä ja opinnoissani. Se antaa minulle jatkuvasti energiaa, jotta toimisin yhdessä heidän kanssaan.

Yhtenäisyys tapahtui siellä, kongressissa, ulkoisen vaikutuksen alaisena. Sen täytyy heijastua minun käsitykseeni.

Tarjous Josta Meidän Ei Pitäisi Kieltäytyä

Luonto tukee vaistonvaraisesti, tiukasti ja automaattisesti vastavuoroisuutta, yhteyttä, avunantoa, harmoniaa, globalisaatiota ja integraatiota, siten ylläpitäen elämää. Niin sanomme, että ylempi voima on rakkauden voima. Silti elottomat, vegetatiiviset ja elolliset luonnon tasot omaavat ”pienen” ylimääräisen osatekijän: ihmisen, ihmisyhteiskunnan, joka ei halua noudattaa tätä lakia. Se on tarkoituksella luotu aivan kuin kehittyäkseen sattumanvaraisesti, itsekkyytensä puskemana.

Kuvitelkaamme jättimäinen järjestelmä, jossa yksi osa, joka on se kehittynein, tehokkain ja haurain ei toimi samassa tahdissa, harmoniassa muiden osien kanssa. Näin ollen koko järjestelmä vähitellen tavoittaa totaalisen epätasapainon tason. Tämän alamme viimeinkin ymmärtää. Ihmiskunta on muuttunut syöpäkasvaimeksi tuhoten kaiken itsensä ulkopuolella, rikkoen tasapainon ja, luonnollisesti, aiheuttaen vastaavaa palautetta.

Miten sitten saavutamme harmonian? Kaikesta huolimatta tulemme muutoin tuhoamaan koko organismin. Tämä on jo päivänselvää. Emme tarvitse profeettaa, nähdäksemme minne olemme suuntaamassa.

Juuri tätä kabbalan viisaus kuvailee: miten meidän pitää uudistaa itsemme opiskelemalla yhtenäisen luonnon lakeja. Älä siirry mystiikkaan ja ala opiskella yliluonnollisia ilmiöitä; meidän pitää vain oppia suljetun, globaalin, yhtenäisen järjestelmän lakeja, joita myös kutsutaan tekniikan alalla tunnetuksi analogiseksi verkoksi. On olemassa suuri määrä tieteellistä, matemaattisesti täsmällistä materiaalia, joka informoi meitä siitä, miten suljetut järjestelmät tukevat omaa sisäistä tasapainoaan.

Meidän pitää opiskella itse, kuin tämän järjestelmän puutteellisina osatekijöinä teoissamme, haluissamme ja ajatuksissamme. Jos todellakin haluamme saavuttaa jonkinlaisen normaalin olemassaolon, jopa aineellisen maailman tasolla (mainitsematta mitä muuta paljastamme kun siirrymme homeostaasiin luonnon kanssa), silloin saatamme itsemme yleisen harmonian tilaan.

Tänään se saattaa näyttää hiukan turhalta ja epämukavalta, mutta siitä huolimatta, luonto puskee jo, pakottaa ja vaatii meiltä sisäisiä ponnistuksia ja tekoja, jotka ovat suunnattuja itsemme muuntamiseen. Loppujen lopuksi, riviin asetettuna oleminen ympäröivän luonnon kanssa tarkoittaa sitä että pitää ottaa se huomioon, eikä pelkästään kuluttaa sitä loppuun. Miten ja missä mielessä voimme muuttaa itsemme? Kappale jossa kabbala puhuu tästä on nimeltään ”Keskinäinen Tae”.

Tae on keskinäinen sopimuksemme (ei pelkästään koskien itseämme, vaan koko luontoa) saavuttaaksemme totaalin, täydellisen keskinäisen ymmärryksen ja absoluuttisen tasapainon. Kabbalan termeissä Malhkut, tai Äärettömyyden maailma, toisin sanoen, yhteinen, keskinäinen rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuus.

”Rakkauden ominaisuuden” saavuttaminen tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toisen tarpeet niin kuin omamme. juuri näin kaikki itsekkyytemme osat ovat vuorovaikutuksessa bioloogisella tasolla. Ja luonto puskee meitä tavoittamaan saman asteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessamme, sosiaalisen yhtenäistymisten avulla toistemme kanssa. Se voi pakottaa meidät tuottamalla meille kärsimystä. Jos kuitenkin alamme siirtymään siihen suuntaan, tulemme nopeasti, mukavasti ja helposti muuntumaan. Tätä kabbalan viisaus tarjoaa meille opiskeltavaksi.

Valon Vahvistaja

Kysymys: Mitä tarkoittaa Valolle läpinäkyvänä oleminen ja se, että annan Valon mennä lävitseni?

Vastaus: Se tarkoittaa samankaltaisuutta Valon kanssa. Tällöin Valo virtaa lävitsesi ilman mitään häiriötekijöitä ja sinusta tulee sen “kapellimestari.” Et ole pelkästään jotain läpinäkyvää, jotta Valo voi mennä lävitsesi. Sen sijaan sinä osallistut sen kulkuun lävitsesi.

Pysymme omassa egoismissamme josta tulee niin paljon kevyempää, että se päästää Valon lävitsemme. Tämä Valo läpäisee sinut ja poistuu sinusta vieläkin vahvempana siirtyen muille.

Oletetaan että eteisessä Valon voima oli “P1” ja egoismisi voima “E”. Silloin “P1” kerrottuna “E”:llä on Valon “P2” voima joka sijaitsee sinussa.

Olet Valon vahvistaja sen matkalla.

Ymmärtäkää Toisianne Ja Paljastakaa Luoja

Kysymys: Meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Miten järjestän molemmat osat sisässäni, näytelläkseni oikeanlaista roolia suhteessa miesten ryhmään?

Vastaus: Aivan oikein, meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Jos sekä miestä, että naista ei olisi meissä jokaisessa, emme kykenisi kommunikoimaan keskenämme. Jokainen molekyyli, jokainen atomi, jokainen partikkeli sisältää kaksi vastakkaista osaa; muutoin sitä ei olisi olemassa.

Voin kommunikoida ja ymmärtää naisia juuri siksi, että minussa on feminiini osa, dominoivan maskuliinisen osani lisäksi. Muutoin en kykenisi mitenkään käsittämään mitä se on. Yhteisen halun (Kli) särkyminen mahdollistaa vastakohtaisten osien olemassaolon meissä, joka puolestaan mahdollistaa kontaktin ottamisen, kytkeytymisen ja sitten yhtenäistymisen.

Tästä syystä henkilön tulee kuvitella sisässään vastakkaisen sukupuolen muodon, vastakkaisen osan ja käyttää tätä muotoa astuakseen sisään, miehenä, naispuoliseen osaan, ymmärtääkseen, havaitakseen ja nähdäkseen pyynnöt, sisäiset halut, pyrkimykset ja yrittää olla aina herkempi niille. Ja sama soveltuu myös naisille.

Naiset ovat hyvin usein kriittisiä ja vaativia miehiä kohtaan. Miehiä pitää käsitellä jossain määrin kuin lapsia ja naisten tulee olla jossain määrin kuin äidit. Tämä olisi oikein, korrektimpaa.

Mies on aina joko äidin tai vaimon vaikutuksen alainen, ajattelemme häntä täysin vapaana, mutta todellisuudessa se ei pidä paikkaansa. Oikeanlaisessa yhteiskunnassa ensin äiti, sitten vaimo kontrolloi miestä. Tämä on todellakin oikeanlainen yhteiskunta, sillä nainen on lähempänä luontoa, hän tekee vähemmän virheitä ja on tasapainoisempi. Puhun ihannetasoista, jonka luonto on suorastaan antanut meille. Tästä syystä meidän tulee olla herkkätunteisempia toisiamme kohtaan.

Alamme ymmärtää Luojaa, kun meillä on oikeanlainen kytkös toisiimme. Luoja on saavutettu yhteisenä elementtinä välillämme, joka sisältää molemmat osat. Häntä kutsutaan nimellä ”Boreh”, sanasta ”Bo” ja ”Re”, joka tarkoittaa ”tule” ja ”katso”. Tämä on Luojan nimi. Mitä ”tule ja katso”  tarkoittaa? Saavuta tämä ominaisuus ja havaitset sen itsessäsi – se on Luoja. Miten sitten saavutamme Hänet? Teemme niin erityisesti keskinäisen kytköksen avulla.

Tästä syystä keskinäinen, oikeanlainen ymmärrys, yhdessä sen kanssa, että kunnolla lähestymme toisiamme tavoitteella paljastaa Luoja, tuo meidät päämäärään.

Ylistä Tovereitasi

Kysymys: Pitäisikö minun ylistää tovereitani, joille olen todella kateellinen?

Vastaus: Luulen niin, koska kun on kyse henkisestä saavuttamisesta, naiset voivat itse asiassa lähestyä ymmärtämällä, että juuri heidän yhteinen halunsa, joka pitää tavoittaa ja saavuttaa sekä paljastaa seuraava aste, ylempi maailma. Kun tämä kolmas komponentti, seuraava ylempi aste on olemassa, silloin naiset voivat lähestyä toisiaan. Sitä ei voi tapahtua meidän maailmamme tasolla, mutta se voi tapahtua seuraavalla asteella, ylemmän maailman asteella.

Onko Maailmassa Laisinkaan Hyvyyttä?

Kysymys: En näe pelkkää pahuutta maailmassa, näen myös hyvyyttä. Minun tulee löytää pahuus sisälläni ja korjata se. Mitä voin tehdä hyvyydelle?

Vastaus: Itse asiassa, ulkoisessa maailmassa ei ole hyvyyttä. Se on itsekkyyteni kuvaus. Jos suuntaan tavoitteeseen oikein, alan nähdä hyvän lähteen kaikessa joka ympäröi minua, sillä alan nähdä sen Valon ilmentymänä, Luojana. Tämä paljastuu vain siinä määrin kun pyrin päämärän tavoitteluun tämän maailman kautta.

En usko että sinun tulee huomioida erityisesti tämä maailma ja analysoida sitä. Pyri saavuttamaan päämäärä sen kautta ja tämä maailma tulee seisahtumaan, muuntamaan muotoaan.

Tulet huomamaan, että hyvyyttä ei ole, ellet kytke oikeanlaista intentiotasi siihen. Ei ole hyvyyttä itsessään ja itsestään. On olemassa yksi valtava, turmeltunut halu, joka muuttuu hyväksi lahjoittamisen intention avulla, intentiolla työskennellä toisten hyväksi.

Grillivartaan Valmistaminen Haluista

Kysymys: Minulla on kysymys poiskytkeytymisestä tästä elämästä. Luoja ohjaa henkilön pois aineellisesta maailmasta. Tuntuu siltä kuin pakottaisin itseni rakastamaan lastani, miestäni, perhettäni ja menen töihin vain koska minun pitää. Se tuntuu peliltä. Naiselle se on loputonta tuskaa, tarkoittaen että sisäisesti olet halun tilassa, mutta elät tässä maailmassa kuin pelaten peliä.

Vastaus: Näin se todellakin on. Henkilö ei voi jakaa itseään kahden, kolmen tai viiden halun välillä, sillä haluja voi olla vain yksi. Mikä sitten on ratkaisu?

Kuulin saman kysymyksen sekä miehiltä, että naisilta: ”Miten voin jatkaa, menettämättä haluani tätä maailmaa, työtäni, perhettäni ja puolisoani kohtaan? Miten voin ylläpitää sitä, jos suurempi halu kuluttaa, painostaa tai mitätöi pienemmän halun?”

Tämä ilmaantuu, jos et liitä, etkä hyväksy kaikkia näitä haluja yhdestä lähteestä tulevina. Sinun tulee kerätä, kytkeä ja tehdä sellainen ”sekoitus” niistä, joka pyyhkii kokonaan pois eroavaisuudet. Halu lapseen, puolisoon, Luojaan, ryhmään, vanhempiin ja itse luomisen tarkoitukseen pitää yhtenäistää. Täytyy ”pinota” kaikki nämä halut aivan kuten grillivartaassa.

Jos asia ei ole niin, silloin työsi ei ole terveellistä, eikä halusi ole terveellinen. Tämä ei kelpaa, sillä meille on annettu sellainen halujen monimuotoisuus maailmassamme, joten voimme tuoda ne yhteen ja nähdä ne yhtenä.

Henkisen Asteen Synnyttäminen

Kysymys: Mikä on oikea ympäristö naiselle ja miten sitä tule hyödyntää, kun vaikeutena on työskenteleminen ilolla ja innokkuudella?

Vastaus: Oikeanlainen ympäristö naiselle, johtaa naisessa rauhalliseen ja jatkuvaan sisäiseen, oikean halun jäsentämiseen ja yhdistämiseen: Mitä sen tulisi olla; miten me, miespuoliset ja naispuoliset osat perhettä yhdymme ja synnytämme henkisen tason.

Tuotamme sen keskuudessamme yhtenäistymällä keskenämme oikein. Oikeanlainen yhteys tuo esiin seuraavan asteen. Tätä naisen tulee ajatella ensimmäisenä. Silloin miehet havaitsevat kaiken oikealla tavalla ja alkavat toimia.

Korkea Ikä On Viisauden Vaate

Kysymys: Mitä viisaaksi (oppineeksi) muuttumisella tarkoitetaan kabbalassa?

Vastaus: ”Viisas” (Mekubal) on henkilö joka on saavuttanut viisauden (Hokhman). Silti Hokhman Valo pysyy täydessä levossa ja saavuttaaksemme sen, meidän täytyy omata Hassadimin Valo (armeliaisuus), eli ”vaatteet”. Tämä tarkoittaa sitä että ”viisasta” ei kunnioiteta ”viisautensa” takia, vaan siksi että hän on tehnyt itselleen vaatteen Hassadimin Valosta jonka ”viisaus”, eli Hokhman Valo on voinut pukea ylleen.

Pidämme Luojaa viisaana. Viisasta miestä pidetään ”Viisaana oppilaana” (Talmid Hakham), eli ”viisaan oppilaana”, sillä hän oppii miten saavuttaa viisaus(Hokhma) ja antaa Luojan vaatettaa hänet. Me kunnioitamme kabbalisteja epäitsekkäiden särmien takia ja uskon takia jonka he ovat saavuttaneet, jonka ansiosta Luojan viisaus on vaatettanut heidät. Ei ole kyse vain luonnollisesta viisastumisesta. Näin ollen heitä kutsutaan ”viisaan oppilaiksi” , eli Luojan.

Pyrkimys Tasapainon Pisteeseen

Sijaitsemme Valon kentässä (lahjoittamisen ominaisuus, jota kutsutaan Luojaksi), joka täyttää koko tilan jonka valtaamme ja vain me voimme aistia tämän Valon. Se on vaikutuksessaan minuun kuin fyysinen kenttä, oli sitten painovoimainen, sähkömagneettinen tai sähköstaattinen. Jos minulla on potentiaali henkisyyteen (lataus), alan liikkua tässä kentässä tasapainon pisteeseen sen kanssa.

Aivan niin kuin elektroni käyttäytyy sähkömagneettisessa kentässä, henkilö käyttäytyy oletetussa paikassa: Hän pyrkii tasapainon tilaan, eläen oman sensaationsa kentässä. Mutta sensaatiot ovat myös voimia! Opiskelemme niitä kabbalan viisaudessa aivan samalla tavalla kun toiset opiskelevat fyysisten voimien vaikutuksesta. Ero on vain siinä että emme havaitse niiden olemassaoloa maailmassamme.

Kun sydämen piste ilmenee ihmisessä, hän alkaa liikkua kohti paikkaa jossa voi vastaanottaa täyttymyksen, jonka piste vaatii. Nämä ihmiset ”saapuvat” ryhmiimme tai ”löytävät meidät yllättäen” Internetissä. Tämä vaikuttaa heistä hyvin yhtäkkiseltä…Ja niin he aloittavat kabbalan viisauden opiskelun.