Category Archives: Sisäinen työ

Yhden Ainoan Ajatuksen Viitekehyksessä

thumbs_laitman_934Kysymys: Jos yritämme seminaarin aikana aikaansaada yhteisen tilan, astua siihen sisään, kytkeytyä pois, kytkeytyä takaisin ja yllättäen mattimyöhäinen liittyy seuraamme, me tunnemme heti epätasapainon.

Vastaus: Ei pitäisi olla epätasapainoa! Meidän pitää heti aivan kuin “niellä” juuri saapunut toveri. Oletetaan, että meitä on yhdeksän ihmistä ja yhtäkkiä on kymmenes, mutta hänestä ei ole häiriötä meille, koska työstämme häntä niin paljon intentiollamme, halullamme, että hän heti aistii yhteyden, jonka annamme hänelle ja on mukana kanssamme.

Ja jos ei, niin kierroksen aikana, mitä hän sanookin tai minne hän meneekin, hänen on aistittava ryhmämme viitekehys ja sitten otettava paikkansa.

Mutta, jotta emme putoaisi tästä tilasta, meidän on nimenomaan ajettava itsemme siihen. Halumme, pyrkimystemme ja jatkuvan esimerkin kautta, myös ulkoisten pyrkimysten, meidän täytyy saada muut ihmiset tuntemaan, että he ovat olemassa niin erityisessä ideologisessa viitekehyksessä, että he eivät voi edes sallia itselleen puhua jostain ulkoisesta. Tämä totaalinen paine jokaiselle meistä täytyy olla hyvin voimakas.
[144153]

Valmisteluista luennolle 1 Pietarin kongressissa 18.9.2014

Pietarin Konventio: Liiton Solmiminen

thumbs_laitman_939_01Solmimme liiton konventiossa, koska ilman liittoa emme saavuta yhteistä halua, jonka avulla voimme paljastaa Luojan. Se ei ole kenenkään päähänpisto, vaan välttämätön edellytys, joka on tarpeellinen henkisessä työssä.

Muodon vataavuuden lain mukanaan, astian (Klin), joka havaitsee tietyn ominaisuuden, pitää muistuttaa tuota ominaisuutta myös tässä maailmassa. Ota fysiikka, kemia, fysiologia, tai minkä haluat esimerkiksi, se on sama kaikilla tasoilla.

Niinpä meidän pitäisi saavuttaa muistuttamisen ominaisuus ja muuttua yhtäläiseksi Luojan kanssa, ja se on saavutettavissa kytköksessä välillämme, kun nousemme egon yläpuolelle. Tähän meidän pitäisi pyrkiä. Sellainen reitin ja intention hyväksyminen, ja tämän tilan saavuttaminen, sitä kutsutaan liitoksi. Vaikka emme ole saavuttaneet sitä vielä, sitoudumme siihen.

Voimme kertoa ihmisille tästä etukäteen. Emme yritä piilottaa mitään, ja tämä on syy siihen miksi järjestämme konvention, joka antaa meille maksimaalisen kytköksen ja yhtenäisyyden, ja jopa toivon mukaan muistutamme ja saavutamme yhtäläisyyden Luojan kanssa ensimmäisellä tasolla, mikä tarkoittaa Hänen ilmestystään.
[142769]
Konventiosta Sotshissa 25,8.2014, Luento 4

Yhteistyö Muiden Kanssa

thumbs_laitman_530Kysymys: Jos toverini on vaikeassa tilanteessa, minkälaisen rukoukseni pitää olla? Pitääkö sen vain koskea häntä, vai koko maailmaa?

Vastaus: Jos et tiedä miten käyttäytyä, eikä sinulla ole selvää käsitystä siitä, miten toimia, ja myös niissä tilanteissa, joissa näytät osaavan käyttäytyä, sinun on kuultava muita tovereita. Olet osa suurta kollektiivia ja sinulla ei ole oikeutta toimia ja käyttäytyä itse, sen mukaan mitä mielesi tai sydämesi sanoo.

Olet pieni ratas suuressa koneessa ja sinun on ymmärrettävä, että tässä yleisessä mekanismissa et vain voi yksin lisätä uusia suhteita osaksi työtä. On mahdotonta toimia periaatteen mukaan “Näin päätin, näin oletan, näin aion tehdä”. Tällaisessa tapauksessa poistamme sinut koneesta. Vaikka meidän mekanismimme pienenee, se toimii yhteistyössä.
[142676]
Konventio Sotshissa 25.8.2014, oppitunti 2.

Etäisyys Teorian Ja Käytännön Välillä

thumbs_laitman_530Kysymys: Eräät toverit ymmärtävät teoriassa reitin sisällön ja sen vaatimukset, mutta käytännössä he eivät osaa mitätöidä itseään suhteessa muihin. Miten meidän pitäisi aikaansaada kytkös käytännössä niin, että se on enemmän kuin vain kauniita sanoja?

Vastaus: Voi olla 10-15 vuoden etäisyys sen välillä kun henkilö ymmärtää asiat teoriassa ja sen välillä kun hän voi itse toteuttaa ymmärtämänsä. Henkilö jatkaa oppitunneille tulemista ja hänen on tehtävä jotain, mutta hän ei voi tuoda itseään ryhmän keskiöön, osallistua ja sisällyttää itsensä siihen vapaaehtoisesti.

Jos hän tekee sen vapaaehtoisesti, se tarkoittaa, että tarkka halu päästä Luojan tykö on jo vakiintunut hänessä sen todellisessa muodossa, eli tarkoituksella lahjoittaa (vaikuttaa) ja että hän jo aistii oikean kytköksen ihmisten välillä.

Henkilö voi kuunnella ja puhua kauniita sanoja ja hän voi myös ymmärtää kaiken, mutta voi kestää jopa 15 vuotta, ennen kuin hän itse osallistuu työhön vapaaehtoisesti.

Hän ei voi tehdä mitään itse. Hän yrittää, mutta se ei johda mihinkään. Ylemmän Valon on vielä työstettävä häntä ja vaikutettava häneen pikku hiljaa.

Jos henkilö sisältyy ryhmän keskiöön ja tajuaa, että sieltä hän löytää luomisen tarkoituksen, se on suurta edistystä; jokaien pitäisi toivoa tätä.

Työvuoro Konventiossa On Ponnistus Eteenpäin

Kysymys: Miten työvuoro konventiossa voi edistää minua henkisellä tiellä?

Vastaus: Kaikki he, joilla on työvuoro pitävät mukanaan radion ja kuulokkeet niin, että he osallistuvat samaan aikaan kaikkien muiden kanssa kaikkiin tapahtumiin. Meidän täytyy yrittää ajoittaa työvuorot luentojen, kysymysten ja vastausten sekä taukojen ajaksi, mutta ei esim. seminaarien aikana. Työvuorojen pitäisi vaihtua jatkuvasti.

Kysymys: Kuinka tärkeää on olla töissä?

Vastaus: Oikeastaan tämä on kaikkein tärkeintä. Kun teen jotain yhteisölle, sillä ei edes ole väliä kuinka paljon kuulen tai jos olen fyysisesti mukana tapahtumassa, koska täällä olen tekemässä oikeaa työtä sataprosenttisesti.

Siksi fyysisesti työvuorossa oleminen antaa henkilölle valtavan ponnistuksen eteenpäin. Monet ihmiset ovat tulleet isoihin konventioihin vain tehdäkseen työtä ja tuon työn aikana he yhtäkkiä alkoivat tuntea jaetun, yhteisen, valtavan kentän ilmaantumisen. Tämä on alku Luojan tuntemukselle.

Kymmenen, Ei Yhdeksän Tai Yksitoista

Koko kehitys toteutetaan vain kymmenen ryhmässä. Siitä hetkestä teemme vain työtä siinä. Kymmenen ryhmä voisi olla sadat toverimme ympäri maailmaa. Myös tätä kutsutaan kymmeneksi ihmiseksi, ei yhdeksäksi tai yhdeksitoista.

Kaikella sillä on sama kymmenen Sefirotin rakenne. Ainoa ero on asteikossa, isompi tai pienempi resoluutio. Näet kymmenen ihmistä edessäsi, mutta kun lähestyt, kukin heistä  muuttuu kymmeneksi ja jokainen näistä kymmenestä muuttuu jälleen kymmeneksi ja siten äärettömyyteen.

Kuitenkin pohjimmiltaan näet saman HaVaYaH, samaan kymmenen jossa aivan kaikki on mukana.

Menestys Riippuu Sinusta Itsestäsi!

Kysymys: Miksi jätit meidät ennen konventiota ja lähdit kolmeksi päiväksi lomalle?

Vastaus: 1. Koska menetin valintamahdollisuuteni.

2. Koska koin, että se on välttämätöntä ja sinun ei pidä väittää opettajaa vastaan, vaan hyväksyä hänen sanomisensa totuutena.

3. Sillä jokaiselle ennen tenttiä, opiskelijalle annetaan omaa aikaa tehdä kotitehtävät ja valmistautua.

4. Sillä koko menestys on minusta riippumaton, se riippuu vain sinusta itsestäsi, valmistelustasi ja solidaarisuudestasi.

Mikä Estää Meitä Ryhtymästä Elämään?

Kysymys: Mikä estää minua ryhtymästä elämään ystävissäni?

Vastaus: Sinulla on kaikki siihen tarvittava, mutta sinun ei tulisi olettaa sen tulevan itsekseen ylhäältä.

Ainoa asia mikä sinulta puuttuu on sen tunnustaminen mielessäsi ja sydämessäsi, että henkisyys on olemassa vain yhteydessä ja yhteyden tulisi olla liittyneenä yhteen. Luoja on paljastettu yhteydessä.

Ei ole kuin nämä kolme elementtiä; sinä, yhteys ja Luoja. Meidän tulisi pyrkiä sisäistämään tämä paremmin.

Yhteyttä kutsutaan Tooraksi. Astian ja Valon tulisi myös lujittaa ja yhdistää nuo kaksi pistettä, minut ja Luojan, yhdeksi.

Jokaisen tulisi tarkistaa itsensä tässä suhteessa nähdäkseen missä hän on ja huolehtiakseen ystävistä jotka kasvavat heikoiksi ja joilla on vähän voimaa. Jos huomaamme että ystävä tulee vähemmän tunneille ja ystävien kokoontumisiin tai että hän tulee mutta pyrkii jatkuvasti sitoutumaan muihin asioihin ja löytää niille oikeutuksen, häntä ei tulisi jättää yksin. Vain vakava syy olla osallistumatta tunneille on riittävä ja tämänkin tulisi tapahtua vain harvoin.

Sydäntäni särkee tämän näkeminen. En ole huolissani lähteneistä, jos se on heidän uskonsa emme voi sille mitään. Meidän tulisi sen sijaan kysyä itseltämme, teimmekö riittävästi herättääksemme heissä päämäärän tärkeyden. Jos emme, silloin se on meidän syy ja he tulevat kaipaamaan yhteyttämme myöhemmin. Meiltä puuttuvat silloin nuo osat kokonaisen astian rakentamisessa.

Syy yllä mainittuun on epäkunnioitus toisia, ystäviä kohtaan silloin kun asenteemme heihin on kuin ventovieraisiin. Henkilö ei kuitenkaan ole vieras vaan itse asiassa tärkeämpi henkilö sinulle kuin sinä itse, koska sielusi riippuu hänestä. Toivon sinulle pitkää elämää, mutta sinun tulisi tietää että ilman ystäviä elämäsi päättyy animaalisella tasolla. Jos haluat huolehtia sielutasi, se on ystävissäsi.

Itse asiassa, se ei riipu siitä piditpä siitä tai et saatikka hyväksytkö sen vai et. Nyt sinun täytyy päättää ja tehdä valinta: Hyväksytkö sen vai et? Sinulla ei ole halua siihen, eikä kukaan sano että sinun täytyy haluta sitä. “Vastaanottaa” tarkoittaa, että tästä lähtien sinun tulee ottaa tuo asia huomioon kaikessa mitä teet, sekä jokaisessa halussa tai ajatuksessasi.

Kiitollisena Ajatuksista Ja Haluista

Kaikki ajatukset ja halut jotka heräävät henkilössä henkisen työn puolesta tai vastaan tulevat vain ja ainoastaan Luojalta. Olemme aina seuraus kun Hän on taas aina syy. Hän on aina lähde, juuri ja ensimmäinen ja me olemme seuraus, luotuja, toinen.

Näin ollen meidän täytyy ymmärtää, että tunnemme aina oman vastauksemme Hänen vaikutukseen ja meidän tulisi toimia tämän ymmärryksen mukaan. Siispä, jos Hän antaa meille oikeita (korjattuja) haluja ja ajatuksia, meidän tulisi olla kiitollisia. Jos taas koemme korjaamattomia ajatuksia ja haluja, mutta samaan aikaan Hän muistuttaa meitä siitä, että ne ovat Häneltä, meidän tulisi pyytää ja olla kiitollisia muistutuksesta.

Piste On Ikuisuus Nollan Asteikolla

Kysymys: Onko valmistautumisvaiheessa tasoja (asteita) vai onko se yksi taso kokonaisuudessaan ja vasta astuessamme sisään henkisyyden maailmaan ryhdymme kohoamaan ylöspäin 125:ttä henkisyyden astetta?

Vastaus: Käymme läpi erilaisia tasoja jopa aloittamaltamme nollatasolta. Jokainen aste koostuu -ei enempää eikä vähempää kuin- kymmenestä Sefirasta. Jokaisella Sefiralla on omat kymmenen Sefiraa ja niin edelleen aina ikuisuuteen asti.

Ei ole olemassa sellaista tilaa joka olisi täysin vakaa eikä sisältäisi kaikkia elementtejä, koko todellisuutta. On olemassa vain yksi universumi, mutta se on nähty eri resoluutioin, aivan kuten sitä tarkasteltaisiin eri mittakaavassa olevilta kartoilta.

Olemme esimerkiksi menossa konventioon Pietariin ja jos tarkastelet sitä koko Venäjän kartasta, se kaupunki on vain yksi piste, mutta jos tarkastelet lähemmin, zoomaat lähemmäs pienentäen mittakaavaa tuo piste muuttuu suureksi kaupungiksi. Menet lähemmäksi ja näet kaikki kadut, rakennukset jne.

Näin ollen nykyinen tilamme vaikuttaa vain pisteeltä, mutta todellisuudessa se sisälätää koko universumin. Kaikki kiippuu skaalasta, jolla tarkastelemme sitä ja havainnoimme sen yksityiskohtia. Kaikkien yksityiskohtien paljastaminen on 125 asteen nousu.

ten Sefirot