Category Archives: Ryhmätyö

Mistä Löydät Yhtäläisiä Oikeuksia?

thumbs_Laitman_045Kysymys: Onko miehen ja naisen poluilla eroa Kabbalan viisaudessa?

Vastaus: Maailmassamme miehen ja naisen välillä on suuri ero. Kuinka he ajattelevat, lähestyvät elämää, käsittävät todellisuutta ja tekevät päätöksiä. Ero ei ole pelkästää seksuaalisissa ominaispiirteissä. Ne ovat kaksi maailmaa: luonnon miehen- sekä naisen puolet. On totta että liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasoilla luonto on jakautunut kahteen eri osaan ja ihmisen tasolla tuo ero on vielä suurempi.

Kun ryhdymme etsimään Luojaa fyysisellä tasolla sukupuolieromme pätevät ryhmässä ja yhteydessä ryhmään; kun taas henkisessä maailmassa näin ei ole. Naisilla jotka lähestyvät Luojaa on  erityisesti tänä päivänä täysin samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Uskon että Kabbalan viisaus on ainoa ihmistoiminnan alue jossa nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Tämä on mielenkiintoinen paradoksi. Siellä vallitsee absoluuttinen tasa-arvo.

Missään muissa fyysisessä osallistumisessa et voi olla tasa-arvoinen miehen kanssa: joissakin asioissa olet parempi, joissakin asioissa taas he ovat parempia. Nimeä kuuluisa taidemaalari, muusikko, säveltäjä tai kokki. Nimeä ainakin yksi nainen. Heitä ei ole!

Meidän maailmassamme miesten ja naisten ominaisuuksilla on selkeä ero koska meidät on erotettu. Henkisessä maailmassa taas kuljemme kaikki yhdessä kohti yhteyttä ja henkinen komponenttimme  rakentuu yhdistymisen kautta. Siellä ei ole eroja vaan vain kokonaisuus. Näin ollen henkisessä maailmassa ei ole miehen ja naisen sieluja tai miesten ryhmiä. Kaikki on sekoittuneena kokonaiseen yksikköön.

Tulemme lopulta saavuttamaan tämän. Se ei ole helppo tie ja meidän odotetaan tekevän vielä paljon töitä. Loppujen lopuksi, Luojan löytäminen yhteydestämme tulemme näkemään että miehen ja naisen voimien välillä ei ole mitään eroa: kaikista pyrkimyksistämme tulee jaettuja.

Olemme tällä hetkellä vielä sielumme kehityksen esiasteella, joka tulee tapahtumaan kaikille. Kenelläkään meistä ei ole omaa sielua. On yksi elin, yksi Kli (astia) jossa Luoja tulee paljastumaan, ikuisuuden maailmassa Malchutissa, joka on yksi ainoa halu!

Tulisiko Meidän Takertua Opettajaan Vai Ryhmään

thumbs_laitman_528_04Kysymys: Mitä eroa on takertumisella opettajaan tai takertumisella ryhmään?

Vastaus: On välttämätöntä takertua ryhmään, jotta voi takertua opettajaan, jotta voi takertua Luojaan.

Se ei tarkoita, että opiskelija ei voisi kysyä opettajalta kysymyksiä, selvittää, ilmaista epäilyksiä ja jopa asettaa vaatimuksia. Tämän tulisi aina olla muodossa, joka ei vahingoita heidän yhteyttään, opiskelijan mitätöitymistä. Tämä on tärkein asia.

Ongelma ei ole se, että hänellä ei ole tarpeeksi kunnioitusta opettajaa kohtaan, vaan se tosiasia, että hän menettää yhteytensä häneen.

Aave, Joka Järjestelee Tuoleja

On olemassa useita tarkistuspisteitä reitin varrella, joista täysin puuttuu materialistiset merkit, joiden avulla on mahdollista arvioida etenetkö vai ei. Ensimmäinen tasti on se pyritkö aistimaan itsesi ryhmän keskellä. Ei keskellä kaikkien huomiota, esitellen itsesi tärkeimpänä, vaan keskellä yhteisiä toiveita, keskellä yhtenäisyyttä, lahjoittamista ja keskinäistä välittämistä, itse kivijalalla, “yhdellä jalalla”, eli pilarilla, jolla yhtenäisyys lepää: “Mikä on vastemielistä itsellesi, älä tee sitä toiselle.”

Ensinnäkin, älä häiritse muita! Eli rajoita itse “Tzimtzum Alephin” tilaan, ikään kuin et ole olemassa tai et käytä haluasi nauttia, jotta siellä voi olla paikka muille vierelläsi ja itse et käytä mitään paikkaa ollenkaan, muutut nollaksi, kuin aave. Sinä vain tarjoat paikkaa muille, kuten esimies, joka järjestelee tuolit ja huolehtii siitä, että jokaisella on paikka. Tämä on nimeltään “Mikä on vastemielistä itsellesi, älä tee sitä toiselle.”

Eli itse et käytä mitään paikkaa ollenkaan, mutta tarjoat sitä kaikille tovereille. Tämä on ensimmäinen edellytys ja siksi sitä kutsutaan “seisoo yhdellä jalalla”. Todellakin, henkilön täytyy pysyä tässä periaatteessa ja eri toimet voivat tapahtua sen yläpuolella, mutta sen seurauksena. Siksi, jos onnistut saavuttamaan sen tunteen, nousemaan aamulla tai ennen jokaista toimintaa, tämä tarkoittaa sitä, että etenet oikeaan suuntaan.

Henkisen Etenemisen Perusta

Kysymys: On käynyt selväksi, että levittäminen on korvaamaton osa meidän henkistä etenemistämme. Miten voimme vahvistaa itseämme siinä?

Vastaus: Levittäminen ei ole vain osa, vaan perusta meidän henkiselle edistymisellemme.
Vahvistaaksemme itsemme siinä, kaiken pitäisi suunnata kohti sitä. On välttämätöntä puhua, keskustella, ottaa esimerkkiä meistä ja saapua konventioon. Yleensä meidän on tehtävä kaikki mahdollinen. Muuten ei etenemistä tapahdu.

Tällä tavalla itsekkyytemme vaikuttaa sinuun. Se haluaa johtaa sinut harhaan: “Siinä ei ole mitään pahaa, että istuu toimistossa tietokoneen ääressä, opiskelee itse tai tovereiden kanssa. Kaikki on mukavaa, että näin sen pitäisi olla.” Tämä on täysin väärin! Mitään ei tapahdu. Tällä tapaa sinut heitetään takaisin.

Et Voi Neuvoa Heitä Ilman Ympäristöä

Kysymys: Kuinka voimme luoda kannustavan ilmapiirin globaalissa ryhmässä,  joka mahdollistaa jokaisen tuntevan olevansa ola yhtäskokonaisutta?

Vastaus: Ensinnäkin ystävien tulee ymmärtää että he eivät voi edistyä ilman ympäristöä. Nämä eivät ole vain kauniita sanoja joita kuulet missä ikinä yhteisiä voimia tarvitaan. Kyse on selvitytymisestä tai kadotuksesta.

Henkisyyden näkökulmasta katsottuna olen nolla. Avaan henkisen tilin vain jos olen liittyneenä ryhmään ja vastaanotan elinvoimaa ystäviltä sitä kautta. Ei ole olemassa muuta keinoa. Ryhmä on se napanuora joka liittää sinut Partzuf AVI:in, Luojan tasoon.

Kysymys: Mitä jos ystävä on torjuttu ryhmästä?

Vastaus: Se on egon luonnollinen työ. Se on paljastettu juuri silloin, kun haluamme päästä lähemmäs toisiamme ja kohtaammekin vieroksuntaa. Vieroksunta pyrkimyksestä lähentymiseen kutsutaan egoksi.

Kuitenkin, jos emme pyri lähemmäs ego ei koskaan paljastu. Vieroksunnan tunnetta kutsutaan egoksi vain tässä maailmassa, mutta itse asiassa ego ei ole se joka meidän tulee korjata sillä se itsessään ei ole Luojan vastakohta. Se ei paljastu minulle oikeassa yhteydessä.

Todellinen ego on se, joka seisoo tielläni pyrkimyksessäni yhtenäistyä ystävien kanssa. Haluan sitä, mutta Luoja “kamppaa” minut sanoet “Ei, en anna sitä sinulle”. Tässää kohtaa vaadin sinulta erityisen teon jota kutustaan uskoksi järkeilyn yläpuolella, Masach:ksi (sermi) ja Palaavaksi Valoksi.  Jos haluat kohota egosi yläpolelle, ole hyvä ja tee niin. Jos haluat nousta egosi yläpuolelle, sinu tulee vaatia Uudistavaa Valoa luoksesi. tehdäksesi sen.”

Sitten, kun minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, huudan. Näin ollen Luoja pakottaa minut kääntymään Hänen puoleensa jotta vastaanottaisin Valon ja jotta ajattelisin lahjoittamisen ominaisuutta.

Aito Toveri

Kysymys: Miten henkilöstä voi tulla aito toveri ryhmässä?

Vastaus: Voit olla aito toveri ryhmässä kun ryhdytte yhteiseen iskuun. Vasta silloin olet toveri ja vaadit saman muilta. Silloin oikea kytkös muodostuu niin kuin perheessä, samoin kuin huolehdit lapsesta, joka tarkoittaa, että huolehdimme yhteisestä ongelmasta, joka on sinun ulkopuolellasi ja jonka kautta te kaikki kytkeydytte. Silloin muutut aidoksi toveriksi ryhmässä.

Miten Voin Täyttää Toverin?

Kysymys: Miten voin sisällyttää toverini minuun niin, että tunnen koko ajan mitä heiltä puuttuu ja voidakseni jatkuvasti täyttää heidät?

Vastaus: Minun tulisi vain miettiä, mitä muuta voin antaa toverille. Oletko nähnyt miten äiti kohtelee pientä lastaan? Hän katsoo jatkuvasti häntä ja ajattelee vain häntä ja sitä mitä muuta voisi tehdä hänen hyväkseen. Hän voi puhua kanssasi ja samalla piää lapsensa tiukasti näkökentässään.

Sillä tavalla meidän pitäisi nähdä ryhmä, koska se on ainoa arvokas asia, joka meillä on, jotta voimme saavuttaa jotakin tässä elämässä.

Leijuminen Raskaan Olon Ja Pimeyden Sijaan

Kysymys: Miten voin siirtyä oikealle viivalle, jos ego vastustaa sitä?

Vastaus: Oikeaa viivaa ei ole olemassa ilman vastusta. Miten henkilö voi olla henkisellä viivalla, jos se ei vastusta egoa? Henkinen tila on aina egoa vastaan , sitä vastapäätä ja jatkuvassa sisäisessä jännityksessä, jatkuvassa suoriutumisessa.

Mutta jos välität tämän sisäisen jännityksen ryhmän kautta, se muuttuu makeudeksi, keveydeksi ja leijumiseksi raskaan olon ja pimeyden sijaan.

Työvuoro Konventiossa On Ponnistus Eteenpäin

Kysymys: Miten työvuoro konventiossa voi edistää minua henkisellä tiellä?

Vastaus: Kaikki he, joilla on työvuoro pitävät mukanaan radion ja kuulokkeet niin, että he osallistuvat samaan aikaan kaikkien muiden kanssa kaikkiin tapahtumiin. Meidän täytyy yrittää ajoittaa työvuorot luentojen, kysymysten ja vastausten sekä taukojen ajaksi, mutta ei esim. seminaarien aikana. Työvuorojen pitäisi vaihtua jatkuvasti.

Kysymys: Kuinka tärkeää on olla töissä?

Vastaus: Oikeastaan tämä on kaikkein tärkeintä. Kun teen jotain yhteisölle, sillä ei edes ole väliä kuinka paljon kuulen tai jos olen fyysisesti mukana tapahtumassa, koska täällä olen tekemässä oikeaa työtä sataprosenttisesti.

Siksi fyysisesti työvuorossa oleminen antaa henkilölle valtavan ponnistuksen eteenpäin. Monet ihmiset ovat tulleet isoihin konventioihin vain tehdäkseen työtä ja tuon työn aikana he yhtäkkiä alkoivat tuntea jaetun, yhteisen, valtavan kentän ilmaantumisen. Tämä on alku Luojan tuntemukselle.

Mistä Elämä Tulee?

Kysymys: Mitä tarkoitetaan Luojan tuomisella yhtenäisyyteemme?

Vastaus: Se on tunne siitä, että on mahdotonta ylläpitää tätä yhtenäisyyttä ilman Luojaa. Kadotamme sen vähitellen, sillä meiltä puuttu kaikkien tarkoitusten tarkoitus, ainoa voima, joka ylläpitää koko todellisuuden. Sitä tarvitsemme!

Näin ihminen aistii itsensä tässä maailmassa. Meidän täytyy jo paljastaa järjestelmä, joka on lapsellisen leikkikenttämme ulkopuolella ja ymmärtää miten se toimii ja kuinka Luoja on valmistellut kaiken meitä varten. Sitä kutsutaan Luojan ilmestykseksi.

Aika on nyt, sen jälkeen kun olemme saavuttaneet ja maistaneet yhtenäisyyden tunnetta. Nyt meidän pitää löytää se Ainoa, joka on luonut ja joka täyttää tämän yhtenäisyyden.