Category Archives: Ryhmätyö

Tavoite Ei Ole Puolimatkassa

Kysymys: Mikä yhdistää meidät oikeasti? Onko se usko Häneen, joka on hyvä ja tekee hyvää?

Vastaus: Valo yhdistää meidät. Yksikään ihanteistamme ja yrityksistämme ei toimi. Valo yhdistää meidät, jos vain pyydämme sitä. Niin yksinkertaista- kyllä tai ei. Vain Valo voi tehdä sen.

Voimme vain tavoitella kohti oikeanlaista pyyntöä ja jopa se on meille vaikeaa. Tämä on ainoa vaihtoehtomme- huomata nykyinen tilamme, ymmärtää mikä on hyvää ja mikä pahaa sekä valmistautua oikealla tavalla seuraavaan asteeseen, suuremman antamisen tilaan, jossa olemme entistä enemmä yhdistyneitä toisiimme ja pyydämme Valoa tuomaan meille antamisen voiman.

Kuitenkin, kun tavoittelemme yhtenäisyyttä toisten kanssa, meidän ei tulisi nähdä sitä lopputuloksena, vaan keinona antaa Luojalle. Älä unohda Isäntää! Loppujen lopuksi, jos mietimme jatkuvasti korjaustamme ja korjaamattomia ominaisuuksiamme ja olemme uppoutuneita ajatuksiin “Minun täytyy yhdistyä ystävieni kanssa, Miksi emme ole yhdistyneet?! Olenko minä korjaamaton vai ovatko he?”  Mitä varten teemme tämän? Unohdamme lopputuloksen ja mietimme vain keskeneräistä työtä! Huudamme ja hermoilemme, mutta olemme huolissamme vain keinoista saavuttaa lopputulos. Mitä oikeasti haluamme?

Unohdamme, että meidän tulee saavuttaa antamisen tila, jossa tekomme miellyttää Häntä. Tämän takia meidän täytyy yhdistyä.

Toiminnan lopputulos on sen perimmäisessä ajatuksessa. Polku täytyy avata aina sen loppupisteestä. Näin kaikki on suunniteltu. Mieti tarkkaan mitä haluat lopulta saavuttaa. Kirjoita sitten muistiin mitä vaiheita on edettävä ja mitä tarvitset- kuten voimia, rahaa, tietoa ja välineitä. Me kuitenki huudamme puolimatkassa aivan kuten se olisi itse päämäärä.

Tämä on hyvin tärkeää, sillä muuten emme saavuta edes matkan puoliväliä. Miksi? Koska saamme Valon sen loppupisteestä, Luojalta. Sen takia emme voi tällä hetkellä asettaa puoimatkaa tavoitteeksemme. Voin ottaa tavoitteekseni vain pienen osan: Haluan saavuttaa 10 grammaay htenäisyyttä välillämme antaakseni 10 grammaa mielihyvää Luojalle. Hienoa! Silloin meillä on täydellinen, kokonainen teko: Rosh (alku), Toch (puoliväli), Sof (loppu). Tämä toimii.

Jos kuitenkin sanomme: Haluan ottaa esiin kaiken energiani yhdistyäksen ryhmän kanssa! Silloin emme saavuta mitään, sillä tämä on vain puoliväli. Tämän takia Baal HaSulam selittää artikkelissaan, että Israelin (he, jotka tavoittelevat yhtenäisyyttä Luojan kanssa), Tooran (Valo) ja Luojan täytyy olla läsnä jokaisessa vaiheessa. Muuten käännymme pois oikealta tieltä emmekä kulje kohti päämäärää.
Sen takia lopputuloksen tulee olla läsnä perimmäisessä ajatuksessa.

Helpotusta luvassa

Konventiossa joka pidettiin hiljattain minulle valkeni etten osaa yhtenäistyä muiden kanssa tai mitätöidä itseäni, en osaa edes lähestyä muita. Mitä minun pitää tehdä jos tämä on luontoni?

Tämän takia on olemassa keino nimeltään Ylempi Valo. Ryhmä pitää Valoa sisällään, mutta se on kätketty meiltä emmekä näe sitä. Sieltä löytyy myös Luoja, eli lahjoittamisen ominaisuus. Miten siis voimme houkutella esiin sen vaikutuksen meihin?

Jos alat opiskella aitoja peruslähteitä ryhmässä, kuten Zoharin Pyhää kirjaa tai Talmud Eser Sefirot, niin ne auttavat sinua houkuttelemaan Valoa ja herättelemään sitä sisältäpäin. Miksi? Näitä kirjoja opiskellessasi luet sisäisistä tiloista ja samalla tuot ne lähemmäksi ja houkuttelet ne luoksesi.

Houkuttelet tämän kätketyn, sisäisen maailman vaikutuksen itseesi ja se paistaa sinulle. Vähitellen tämä korjaa sinut, antaen sinun kytkeytyä muihin, jolloin viha, inho ja erottelu katoaa. Alat ymmärtää yhtenäistymisen tärkeyden ja miksi haluat sen toteutuvan. Silloin yhtäkkiä napsahtaa ja koet ensimmäisen kytköksen muihin.

Jos kuvittelet mielessäsi yhtenäistymisen tasot asteikon muodossa (skaalassa 10/125), silloin olisit kiivennyt nollasta yhteen. Se on perusta!

Konventiossa olemme kokeneet nolla-asteen, eli sen tosiasian että olemme kykenemättömiä yhtenäistymään. Nyt meillä on päämäärä edessämme – vaadimme Valon joka uudistaa opiskelun ja oikean intention avulla.

Kun saavutat yhdentymisen ensimmäisen tason, sinusta tulee ”seuraavan maailman lapsi” (Ben Olam HaBa). Ymmärrät ja tunnet mitä se pitää sisällään. Tutustut siihen vain hivenen ja vastaanotat jo ensimmäisen vaikutelman henkisestä maailmasta.

Tämän jälkeen on helpotusta luvassa. Tärkein asia on ensimmäinen mullistus! Sen jälkeisistä tasoista tulee aina vain isompia. Erot niiden välillä ovat isoja ja voimallisesti mahtavia. Niitä ei kuitenkaan voi verrata sisään astumista ensimmäiselle tasolle. Tämä siitä syystä että kun se tapahtuu, sinä kirjaimellisesti siirryt meidän maailmastamme henkiseen maailmaan. Se on perustavaa laatua oleva läpimurto.

Elämä löytyy kytköksestä välillämme

Kysymys: Mitä tarkoitetaan sillä että pitää tuntea kytkös välillämme? Miten se tapahtuu käytännössä?

Vastaus: Kytköksen tunteminen välillämme tarkoittaa sitä että kykenee tuntemaan meidän jokaisen osallisuuden samassa järjestelmässä ja riippuvaisuuden toisistamme siinä määrin että emme ole kykeneväisiä pienimpäänkään liikkeeseen itsenäisesti. Tämä on Ylhäällä luotu peräänantamaton järjestelmä joka vähitellen paljastuu taipumattomana lakina. Meidän täytyy tuntea elämä joka on sisällämme, jossa kytkös välillämme paljastuu ja muuttuu yhä  silminnähtävämmäksi. Elämää joka virtaa tämän kytköksen läpi kutsutaan nimellä ”henkinen maailma”.