Category Archives: Ryhmätyö

Kaikkien Maailman Pelkojen Vaimentaminen

Maailman nykyinen tila on paljon huonompi kuin mitä tunnemme, näemme ja tiedämme. On totta ettemme puhu siitä, sillä poliitikot ja ekonomistit eivät ole kiinnostuneita luomaan paniikkia. Heillä ei ole vastauksia kriisiin. Heillä ei ole vastauksia, etkä voi sille mitään. Miksi meidän pitäisi panikoida turhaan? He ovat oikeassa.

Meidän kuitenkin täytyy tarjota tukea ihmisille joita uhkaa nälkä, tulvat, kylmyys, järkytys ja kaikki ne ennalta-arvaamattomat tapahtumat jotka ympäröivät heidät. Meidän pitäisi pyrkiä vaimentamaan kaikki animaalisen tason, selviytymisen pelot maailmasta.  Net auttavat meitä kokoamaan ja paljastamaan sen voiman, Ympäröivän Valon (Ohr Makif), joka kulkee kauttamme maailmaan ja kaikki rauhoittuu. Kaikki maat, yhteiskunnat ja ihmiset ryhtyvät kommunikoimaan, koska he ymmärtävät että tämä on ainoa keino tasapainottaa maailma, ei sen liikkumaton, vegetatiivinen, animaalinen, vaan vain sen humaani-ihmisen taso aiheuttaa häiriöitä tasapainoon ja kaikki muu on häiriintynyt sen (ihmisen) egoistisista teoista.

Meiltä puuttuu pelko; sisäinen hysteria. Jos se olisi meissä, kaikki olisi helpompaa.

Ongelmamme on, että olemme irtaantuneet tästä maailmasta ja yritämme löytää hiljaisen nurkkauksen jostain korkeammasta paikasta. Tämä on huono asia. Päinvastoin, meidän tulisi löytää toisaalta pämäärän suuruus ja toisaalta sisäiset pelot, sillä egoismimme on ruokittu vain niillä. Pelko ja päämäärän suuruus ovat kaksi suurta voimaa jotka liikuttavat meitä. Pelko takaa päin ja päämäärän suuruus vetää meitä edestä päin. Ne auttavat meitä yhtenäistymään.

Meidän pitäisi painostaa itseämme vaimentamaan kaikki maailman negatiiviset tunteet jotka nousevat kriisin yhteydessä ja kääntää ne kehittymisen voimaksi. Kehitys todellakin tapahtuu “Vastakohdan vastakohdasta”-periaatteen mukaisesti. Niin kauan kuin tunnemme olomme jotakuinkin normaaliksi, emme saavuta seuraavaa tasoa. Vain kärsimys tai päämäärän suuruus, kun kärsin etten omista sitä, saa meidät kasvamaan.

On olemassa kahdenlaista kärsimystä: tunteiden puutteen ja täyttämättömän rakkauden kärsimystä.

Syntykäämme Vihdoinkin!

Kysymys: Minkä katsot olevan kaikkein tärkein asia? Mikä on viimeinen pyyntösi kaikille konventiota edeltävänä iltana?

Vastaus: Pyydän, mitä tahansa teetkin kongressia edeltävän iltana, ajattele koko ajan että teet sen kaikkien maailman ihmsten vuoksi jotka kokoontuvat yhteen fyysisesti, virtuaalisesti, saavuttaen yhtenäisyyden ja ensimmäisen ylemmän Valon asteen.

Sen jälkeen kaikki on helpompaa. Tämän on samankaltainen verrattuna lapsen syntymään, joka on kaikkein vaarallisin, vaikein ja monimutkaisin prosessi. Sinä päivänä, kun nainen synnyttää, emme tiedä mitä tulee tapahtumaan ja miten. Henkilön syntymässä on jotain ennalta-arvaamatonta.

Syntymän jälkeen on helpompaa. Lapsi on syntynyt ja ryhdyt työskentelemään hänen kanssaan, kasvattamaan häntä: ruokkien, kapaloiden, huoltaen ja antaen hänelle kaiken tarvittavan jne. Kaikkein tärkein asia on ohi.

Sama tapahtuu myös täällä. Meidän täytyy käydä läpi syntymä ja sen jälkeen kaikki sujuu helpommin. Paljon helpommin! Yksinkertaisemmin! Paljon selvemmin! Meidän täytyy olla sekä tässä että henkisyyden maailmassa – lahjoittamisen maailman lisäksi vastaanottamisen maailmassa. Kabbalistien kirjoitukset tulevat selkeämmiksi. Ryhdymme sopeutumaan tunteisiimme.

Tehkäämme sen vuoksi kaikki mahdollinen syntyäksemme ylemmässä maailmassa ja jatkaaksemme yhdessä eteenpäin.

Konvention Hyväntahtoinen Hengähdys

Kysymys: Siitä huolimatta, että tiedämme kabbalan perusperiaatteen “jos haluat muuttaa maailmaa, silloin sinun tulisi muuttaa itseäsi”, henkilö haluaa kuitenkin muuttaa maailmaa. Miten hän voi säästää itsensä tältä?

Vastaus: Kun kytket itsesi maailman kanssa niin huomaat, että todellisuudessa on kyse samasta järjestelmästä ja siksi siinä ei ole mitään muutettavaa. Vain sinun oma asenteesi maailmaa kohtaan muuttaa kaiken. Ylempi Valo, ylempi energia alkaa virrata lävitsesi muihin ja huomaat miten kaikki muuttuu.

Olen varma, että onnistuneen konvention jälkeen tulemme näkemään kuinka koko maa ja kaikki siellä oleva käy yllättäen läpi henkisen kohoamisen. Monet ongelmat yksinkertaisesti vain katoavat, poistuvat ihmisten tuntemuksista. Sen sijaan ihmiset saavat ylemmän energian tuen ja kaikki alkaa avautumaan helpommalla ja paremmalla tavalla, erityisesti kun on kyse niistä ihmisistä, jotka osallistuvat konventioon yhdessä meidän kanssamme.

Tämä muuttuu ilmeiseksi. Ainakin menneisyyden ongelmat näytävät nyt pienemmiltä, helpommilta ja vähemmän tärkeiltä.

Tärkein Asia On Kommunikaatio

Kysymys: Pitäisikö meidän pitää hiljainen seminaari aiheesta “Seisomme Siinain vuorella“, “Syntymä”, “Autiomaa” jne.?

Vastaus: En usko, että se on tarpeellista, sillä samalla kuin yksi puhuu, toisten pitää muuttua sisällytetyiksi, ajatella ja oivaltaa hänen sanansa.

Joka tapauksessa, kun alamme pitää kasassa moista sisällyttämisiä, silloin aika on tiivistettyä. Henkilö käy läpi useita tiloja, ei vain itsekseen, vaan myös muille, eikä se siksi ole järkeenkäypää vaijeta. Päinvastoin kaikki perustuu rinnastamiseen, keskinäiseen kontaktiin. Tärkein asia on kommunikaatio.

Seminaari: Kulkuneuvo Henkiseen Maailmaan

Kysymys: Miten tärkeää on jokaiselle, joka saapu Kharkovin konventioon osallistua seminaariin?

Vastaus: Jokaisen pitää osallistua, ilman poikkeusta. Seminaarit ovat tärkeämpiä kuin luennot! Seminaarit ovat henkinen harjoitus, jonka kautta henkilö siirtyy ryhmän avulla, sen kyydissä, kuin kulkuneuvossa henkiseen maailmaan. Hän ei pääse minnekään ilman seminaaria. Ei minnekään! On sääli tulla konventioon osallistumatta seminaariin; se ei toimi.

Yhteys On Kaiken Alku

Mikään ei tule ratkaistuksi jos emme aloita yhteyden pisteestä. Se on perusta ja kaiken pitäisi alkaa siitä. Se on jotta lisäisimme joka sanan, attribuutin kaiken haluamamme. Tämä on yhteyden piste.

Sen vuoksi meidän ei tulisi ajatella ajatustakaan ennen kuin olemme määritelleet sen pisteen. Sinun täytyy vakauttaa se ensin itsessäsi ja ryhtyä miettimään kuinka vahvistaa sitä, kuinka laajentaa kontrolliasi muihin ominaisuuksiin, kuinka muuttaa se ympyräksi.

Tämä on täytetty ympäristön kautta. Jos luot tämän pisteen ja työskentelet liittääksesi ystävät siihen, se laajenee oikealla tavalla etkä tule unohtamaan mikä todella on tärkeää.

Valaistuminen Yhtenäistymisen Valon Kautta

Ylemmässä Ainoassa oleva yhtenäisyys ja koheesio ovat Valoa alempana oleville. Tämä Valo on ainutlaatuista: täyttymys on luotu kehittämiemme lisäominaisuuksien kautta: sermi, asenteemme ja arvomme. Kaikki tämä täyttää meitä ja palvelee meitä Valon lailla. Todellisuudessa kaikki on määritelty asenteemme kautta.

Kuinka tunnemme Luojan, Hänen asenteensa? Ylempi Valo ei ole hehkulamppu, vaan ennemminkin henkilön vaikutelmia. Tämän vuoksi ryhmä, joka yhtenäistyy ja käy läpi vähitellen jokaisen asteen, paljastaa Luojan sen korkeimmalla, neljännen yhtenäisyyden tasolla. Maksimaalinen yhteytemme on lopullisen valmiuden tila jossa löydämme henkisyyden kipinän, voiman joka tuli luoksemme Luojalta. Hänessä saavutamme sen tietyn pisteen, joka tuli epäsuorasti meille Häneltä. Kaikki tämä realisoituu ryhmässä; kuten sanottu. “Luoja elää hänen ihmisissä.” Tämän takia kehitys on mahdotonta toisaalta ilman ryhmän yhtenäisyyttä ja toisaalta ilman opintoja ja levitystyötä. Näiden toimien kautta, tuomme yleisen korjauksen.

Päivittäinen Aikataulu

Kysymys: Miten voin luoda päivittäisen aikataulun saavuttaakseni  lahjoittamisen ominaisuuden nopeammin?

Vastaus: Yhdessä ryhmiemme kanssa, kaikkien tovereiden kanssa ympäri maailmaa, jos he nyt katsovat luentoa, ovat töissä tai nukkuvat, sopikaamme, että tuemme toisiamme, jotta kukaan ei unohda, että paljastamme Luojan vain yhtenäisyydessä.

Yhtenäisyytemme muuttuu keinoksi, haluttu tulos rikkoutumisesta. Silloin, tässä yhtenäisyydessä paljastamme lahjoittamisen ja rakkauden Voiman, täyttymyksen ja ijäisen elämän. Päivin ja öin, toivon olevani vallattu huolesta, ettei yksikään toveri, yksikään henkilö, joka omaa sydämen pisteen, unohda tärkintä seikkaa: vain yhtenäisyydessä luomme astian, jonka avulla paljastamme Luojan. Meiltä ei vaadita mahdottomuuksia: Jos yhdessä kaikin tavoin ajattelemme ja olemme huolissamme tästä, silloin Hän paljastuu. Se on käsissämme. Onko asia selvä?

Jokaisen Aistiminen Ilman Poikkeusta

Kysymys: Tulisisko meidän seminaarin/työpajan aikana ajatella ryhmiä, jotka eivät näy näytöllä?

Vastaus: Se ei ole tarpeen; se häiritsee! Kuinka paljon voit ajatella muita? Sinun pitää vain aistia heidät, siinä kaikki!

Meidän pitää tuntea, että he ovat kanssamme, että olemme yhdessä ajatuksissamme, yhdessä henkisessä tilassa.

Henkinen tila on ajatusten ja tunteiden tila, tietokerros maailmamme ympärillä. Olemme kaikki yhdessä siinä, sillä meillä on yhteinen mieli, yhdessä aistimme samat päämäärät.

Mitä ihmisten kuva näytöllä voisi minulle antaa? Miksi minun täytyisi nähdä kasvoja ja kehoja ja lukea, että on kyse Krasnoyarskasta, Tallinnasta tai jostakin muusta kaupungista? Mitä eroa sillä on missä he istuvat? Aistin halut, jotka tulevat yhtenäistymään ja muodostavat siten suuren yhteisen halun: Tämä on asioista tärkein.

Ajan Vähyys: Hyvä Vai Huono?

Kysymys: Ihmisen psyyke on ohjelmoitu siten että henkilö kykenee arvioimaan tarkasti puhutun ajan: Jos hänelle on annettu kolme minuuttia, hän puhuu kolme minuuttia; jos hänelle on annettu tunti, hän puhuu tunnin. Kumpi ajan jakaminen on parempi: Ajan niukkuus, vai onko parempi antaa kaikkien puhua.

Vastaus: Aikaa tulisi olla hieman liian vähän, mutta vain hieman. Ei ole hyvä jos ihmiset kokevat että nythän he vasta ryhtyivät puhumaan.

Yleensä jokainen kysymys kohoaa kierteenä tullen syvemmäksi, paremmaksi ja suuremmaksi. Tämän takia aikaa ei ole koskaan riittävästi.

Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että se on annettu meille jotta käynnistäisimme yhtenäisyyden välillämme, mutta sen jälkeen kaikki tämä tulisi siirtää päivittäiseen luentoon. Siellä havaitsemme kaiken sen mitä olemme luoneet, synnyttäneet työpajan aikana.