Category Archives: Rukous

Pyydän Jokaisen Puolesta, Myös Meidän

laitman_728_01Kysymys: Mitä meidän pitäisi oikeastaan tehdä torjuaksemme tällaisen luonnon ankaran iskun, kuten valtavan maastopalon, joka tapahtuu Pohjois-Israelissa juuri nyt?

Vastaus: Ainoa asia mitä tarvitsemme, on yhteinen intentio, tahto, yhtenäisyys ajatuksissamme. Me tarvitsemme ystäviä ympäri maailmaa miettimään, kuinka keskinäinen yhtenäisyys auttaa poistamaan kaikki katastrofit maailmassa, myös hirvittävän tulipalon, joka on puhjennut Israelissa.

Sinun tulee sisällyttää omat pyyntösi yhteiseen pyyntöön, joka koskee koko maailmaa ja yhdistää se kaikkiin maailman kärsimyksiin. Se on ainoa tapa jolla se toimii: Jos ajattelet kaikkia, niin lopuksi voit myös lisätä “meidät” – mutta älä itseäsi! Tämä on ainoa asia, joka voi auttaa.

On mahdotonta taistella katastrofeja tai kriisejä vastaan vanhoilla menetelmillä, jos lisäksi huomaat edessäsi, kuinka Ylempi Valo toimii sinua vastaan. Tulemme vielä näkemään, miten finanssikriisit tulevat takaisin, vaikka ihmiset ovat yrittäneet tukahduttaa ja sammuttaa sitä kaikin mahdollisin keinoin. Itse asiassa, se tulee räjähtämään paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Ja samoin käy kaikelle muullekin. Me emme voi selvitä näistä ongelmista käyttämällä tavanomaisia menetelmiä. Voimme ainoastaan tukahduttaa ne tilapäisesti, mutta myöhemmin ne puhkeavat entistä voimakkaampina.

Korjaus on mahdollista vain sydämiemme lähentymisen kautta, vain yhtenäisyyden kautta. Maailmasta on tullut globaali. Voima vaikuttaa meihin ylhäältä käsin ympäröimällä meidät, sulkien meidät joka puolelta, ja paljastuen Yhdeksi maailman voimaksi. Siksi tunnemme, kuinka ihmiskunnasta on tulossa yksi organismi, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.

Tulemme vielä näkemään, miten nämä erilaiset katastrofit pakottavat ihmiskunnan yhdistäytymään.

Nyt palomiehet kaikkialta maailmasta tulevat Israeliin auttamaan taistelussa tulta vastaan, ja huomenna tapahtuu jotain aivan muuta, – jossakin muussa paikassa, ja johon koko maailma tulee ryminällä, sen jälkeen tulee taas uusi paikka. Tällä tavoin, katastrofien kautta, luonto pakottaa meidät yhdistäytymään ja ymmärtämään, että tarvitsemme toistemme apua.

Luonto tulee näyttäytymään niin vihamielisenä, että meillä ei ole enää aikaa miettiä miten taistelisimme keskenämme. Jos emme hyväksy sitä hyvällä tavalla, niin Luoja pakottaa meidät siihen. Tilanteesta tulee niin vakava, ettei yksikään kansakunta voi yksin taistella luonnonkatastrofeja vastaan. Jokaisen on autettava toista. Ja yht’äkkiä, jokainen ymmärtää, että meidän on toimittava yhdessä, muuten emme yksinkertaisesti voi elää.

Jokainen yhdistäytyy tappavan uhan edessä. Mutta miksi meidän pitäisi odottaa sitä tapahtuvaksi, jos voimme edetä ja kehittyä hyvällä polulla?

Intentio On Heijastunut Valo

laitman_060_01Henkilön, joka kunnellessaan luentoa ei ymmärrä siitä mitään, täytyy pitää mielessä intentio vieläkin enemmän kuin muiden. Intentiossa kaikki on selvää ja siinä ei ole mitään selitetävää; Se on asia, jota henkilön tulee miettiä! Selvennä tarkalleen mitä haluat. Vaikka halusi eivät sopisikaan henkisyyteen, Ylempi Valo tulee vaikuttamaan sinuun opintojen kuluessa, virittäen sinut asteittain oikein. Kaikkein tärkein asia on, että yrität analysoida omia intentiojasi.

Pyrkimyksemme eivät ole luotu opinnoissa tai ymmärryksessä vaan intentiossa: Miksi opiskelen, mitä varten ja mitä haluan opinnoiltani? Vaikka kaikki sisäiset laskelmasi olisivat vääriä, se ei haittaa. Jos aktivoit intention, Valo vaikuttaa siihen. Valo ei vaikuta haluun, mutta vain intentioon (joka on egoistinen jotta se käännettäisiin altruistiseksi) koska se tulee Ylhäältä maailmojen läpi ja on jo verhottuna intentioon, Heijastuneeseen Valoon.

Sen takia et voi vastaanottaa Ylempää Valoa ellet luo myös Heijastunutta Valoa. Heijastunut Valo on intentio.

Sen takia meillä ei ole vaihtoehtoja; Kaikki riippuu vain siitä, kuinka aktivoimme intentiot. Vaikka ne olisivat virheellisiä aivan kuten pienen lapsen intentio, joka ei ymmärrä vielä mitään, se ei haittaa. Tärkeintä on, että Ylemmällä Valolla on jotain korjattavaa!

Kaikki On Parhaaksi, Jos Nouset Korkeammalle

laitman_152 Kysymys: Luoja on meiltä kätkettynä, ja minulla on Hänen sijaan ryhmäni. Kuinka voin nähdä puhtaan lahjoittamisen ominaisuuden siinä?

Vastaus: Ryhmässä on aina häiriöitä, ja juuri niiden avulla voimme tehdä suurenmoisia harjoituksia, eli käytännössä harjoitella Luojamme samankaltaisuutta. Kaikki negatiivinen on nimenomaan käytettävä niin kuin se olisi tarkoitettu muuttaa positiiviseksi.

Kaikki on vain parhaaksi, meidän on toimittava oikein ilman minkäänlaista perääntymistä tapahtumista,  joita kohtaamme ja meidän tulee rakentaa oikeaa asennetta siihen. “Kaikki on parhaaksi” ei tarkoita, että hyväksymme väistämättömän etuajassa, kuten ihmiset yleensä tekevät. Pikemminkin, häiriöiden yläpuolella, tai saamistamme esimerkeistä, meidän tulisi ennen kaikkea erottaa viimeinen kohta, korjattu taso. Sen jälkeen löydän keinon muuttaa väärän oikeaan, yhdistän itseni tähän hetkeen, häiriöön (joka voi liittyä ystäviini, Luojaan, tai jopa henkilökohtaiseen tilanteeseeni), ja luomisen tarkoitukseen.

Löydän keinon, miten korjata erilaiset näkökannat, on se halu, aikomus, ajatus tai tapahtuma. Ei ainoastaan vain sen vuoksi, että voin perustella, ja kirjata ne Luojalle kuuluvaksi, mutta aion myös liittää sen yhteyden Häneen.  Ymmärrän, missä määrin minun on rakennettava haluni uudelleen ja ajattelutapaani suhteessa tiettyihin tapahtumiin, ja kuinka paljon minun täytyy muuttaa käsitystäni näihin tapahtumiin, jotta näkisin, että Luoja on antanut minulle ainoastaan hyvyyttä.

Merkki tästä on ilo: Olen iloinen, koska Luoja on antanut minulle mahdollisuuden tulla paljon lähemmäksi Häntä.  Näin pyrkimyksemme vähitellen kerääntyvät suuressa omistautumisessa.
Ensimmäinen osa Kabbalan Oppitunti 11/28/10, Zohar

Valmistautuminen Oppituntiin, Jälleen Kerran

Valo rakentaa yhteyden välillemme ja me paljastamme Luojan ainoastaan sen sisällä. Meidän on pyrittävä tähän, ei ainoastaan omaksi parhaaksemme, vaan antaaksemme Hänelle mielihyvää. Kun saavutamme rakkauden Luojaan, me paljastamme Hänen rakkautensa meihin. Kaiken opiskelun tarkoituksena on osoittaa tai herättää rakkaus Luojaan.

On selvää, että juuri nyt emme tunne pienintäkään tarvetta tähän. Muistamme Ylemmän Voiman olemassaolon vasta, kun meistä tuntuu pahalta.  Meidän luontomme toimii vain silloin, kun meiltä puuttuu jotain, jolla haluamme toteuttaa ja täyttää itsemme.

Emme tunne mitään tarvetta Luojaan ja lisäksi, emme tunne mitään tarvetta rakastaa Häntä. Mutta jos yritämme keinotekoisesti pyrkiä kohti Luojaa, ja käytämme apuna työskentelyä ryhmässä, tulemme vähitellen saamaan vaikutusta Valosta, joka tuo meille erityisiä ominaisuuksia, kuten rakkaus ja lahjoittaminen.

Tämän laadun voimme suunnata vain kohti Luojaa, koska Hän on ainoa olemassa oleva, meidän lisäksemme. Kuitenkin, saavuttaaksemme Hänet, meidät on asetettu tälle erityiselle tasolle, nimeltä “tämä maailma.” Ja täällä, perheemme ja ystäviemme avulla, voimme toimia ja käytännössä saavuttaa rakkautta asianmukaisessa ympäristössä. Näin nousemme rakkaudesta luotuihin, sille tasolle joka on rakkaudesta Luojaan.

Tällä tavoin pääsemme ulos egoismistamme, muutamalla itserakkautemme – lähimmäisen rakkauteen, ja perheemme sekä ystäviemme kautta tulemme saavuttamaan rakkauden Luojaan.

Siten paljastamme myös todellisen luonteen niistä “keinoista”, joita olemme käyttäneet. Osoittautuu, että Luoja itse jakaa todellisuutemme tällä tavalla, jotta meillä olisi mahdollisuus saavuttaa Hänet ”harjoittamalla” näitä keinoja. Todellisuudessa ei ole mitään, paitsi itseni, jossa on koko todellisuus ja Luojamme, joka on sen kaiken yläpuolella

Joten rakentakaamme intentio Valon vastaanottamiseen, aie joka uudistaa keskinäistä opiskeluamme, paljastaa rakkauden välillämme ja rakkautemme Luojaan.