Category Archives: Rukous

Ei Menetetyn Ajan Katumista

Kysymys: Kuinka voin pyrkiä jatkuvaan intentioon, että Zoharin Kirja puhuu pelkästään yhteydestä välillämme?

Vastaus: Pääasia on intentio, pyrkimys. Jos pystyt kuuntelemaan Zoharin tekstiä ja pitämään yllä oikeanlaisen intention, kuuntele silloin. Jos et pysty kuuntelemaan sillä se kääntää pyrkimyksesi pois päin, pysy silloin intentiossa.

Sama tila intention jatkuvaan ylläpitämiseen, jotta Valo korjaisi ( minut) liittyy kaikkeen Kabbalistisen materiaalin opiskeluun ja yleisesti ottaen elämän joka hetkeen. Jos henkilö ei pysy intentiossa, ylläpitämään pyrkimystä, on sääli hukata ponnistuksia ja aikaa.

Hyökkäys Sydämen Sisällä

Kysymys: Olen kokenut viime aikoina, että maailman Kli toimii yhtenä haluna. Rabash neuvoi kerran tekemään iskun tästä tilasta. Mihin me tarkallen ottaen iskemme?

Vastaus: Itseemme, sydämiimme, laiskuuteemme, ylpeyteemme, menneisiin tapoihimme. Minun täytyy nousta kaikkien näiden laskelmien yläpuolelle.

Tärkein asia on sulautua ystävien keskuuteen, työntää itsesi tietoisesti ryhmään. Haluan olla siellä koko ajan. Haluan menettää henkilökohtaiset ajatukseni sekä asenteeni ja saavuttaa kaikkien ystävien mielen ja tunteet. Se on aivan kuin hävittäisin itseni heihin omien halujeni kautta.

Tämä tarkoittaa yhteisen takeen astian  saavuttamista.

Henkisen Asteen Synnyttäminen

Kysymys: Mikä on oikea ympäristö naiselle ja miten sitä tule hyödyntää, kun vaikeutena on työskenteleminen ilolla ja innokkuudella?

Vastaus: Oikeanlainen ympäristö naiselle, johtaa naisessa rauhalliseen ja jatkuvaan sisäiseen, oikean halun jäsentämiseen ja yhdistämiseen: Mitä sen tulisi olla; miten me, miespuoliset ja naispuoliset osat perhettä yhdymme ja synnytämme henkisen tason.

Tuotamme sen keskuudessamme yhtenäistymällä keskenämme oikein. Oikeanlainen yhteys tuo esiin seuraavan asteen. Tätä naisen tulee ajatella ensimmäisenä. Silloin miehet havaitsevat kaiken oikealla tavalla ja alkavat toimia.

Kabbalistit puhuvat Muiden Rakastamisesta Sekä Luojan Rakastamisesta, Osa 8

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Usean rukous

Niin kuin viisaamme [viisaaksi kutsutaan ihmistä, joka on saavuttanut Luojan] ovat sanoneet: ”Jokainen joka masentuu julkisuuden hyväksi [itsensä hyväksi ja itsensä eteen, täsmälleen tästä syystä] palkitaan ja saa osakseen julkisuuden lohdutuksen”. Julkisuutta kutsutaan ”Pyhäksi Jumaluudeksi (Shekhina Kdusha)” sillä julkista kutsutaan kollektiiviseksi, tarkoittaen Israelin kokoonpanoa, sillä Malkhut on kaikkien sielujen kokoelma. [Tarkoittaen että henkilö joka ponnistaa yhteisen sielun korjaamiseksi ansaitsee sen näkemisen mukavuuden]

– Baal HaSulam, Shamati (Kuulin), Artikkeli nro. 35

Pyydä Mitä Ikinä Haluat

Suoraan sanottuna sillä ei ole väliä mitä apua ihminen pyytää Luojalta. Avain piilee siinä että pitää pyytää joka hetki. Älkäämme unohtako että ei ole ketään muuta paitsi Hän, hyvä joka tekee hyvää. Kytkekäämme pieninkin meille tapahtuma asia Luojaan.

Itse asiassa ihminen yleensä ajattelee, että nyt ei ole oikea aika pyytää apua, että jotain muuta pitäisi tehdä ensin, jotenkin suorittautua jostakin itse, tehdä jokin teko ja vasta sen jälkeen kääntyä Luojan puoleen. Tässä hän on kuitenkin väärässä! Mitkään teot eivät ole välttämättömiä. Koko menetelmä on tarkoitettu ainoastaan Luojan paljastamiseksi.

Eli mitä useammin käännyt Hänen puoleensa, sitä enemmän tunnet olevasi riippuvainen Hänestä ja mitä enemmän vaivaat Häntä, siirtäen kaiken vastuun sinulle taphtuvasta Hänelle, sitä vähemmän sinun pitää murehtia.

Hänen ohjelmansa mukaan Hän työntää sinut pois luotaan, piiloutuu ja asettaa erilaisia esteitä ja saloja eteesi. Tästä huolimatta sinun tulee ottaa tavaksi alati etsiä ja pyytää Häneltä. Tämä on lyhyin ja luotettavin tie.

Se ei vaadi älyä, vain periksiantamattomuutta. Jos henkilö ottaa tällaisen asenteen ja pysyy siinä  (ryhmän muistutuksen avulla), silloin alati kääntyen Luojan, ylemmän voiman, luonnon puoleen, hän lopultakin oivaltaa miten pyytää, miksi pyytää ja minkä takia. Hän oppii Luojan luonteen, mihin rukouksen Hän vastaa ja mihin ei. Johtuen vankasta halusta päästä tähän yhteydenpitoon, vuoropuheluun Luojan kanssa, henkilö voi alkaa selvittää kuka Hän on.

Tämä määritellään seuraavasti: ”Tee kaikki voitavasi, mutta älä luovuta.” Meidän tulee siis pyytää kaikkea, jopa ajattelematta, aivan kuten lapsi joka tarttuu kaikkeen ja jankuttaa äidilleen: ”Anna minulle, anna minulle!” Nämä pyynnöt väistävät selvennykselle siitä mitä todellakin kannattaa pyytää, missä ”käskut” ja ”synnit” ovat kaikessa tässä, missä ”vapaa tahtomme” sijaitsee ja mitkä ovat vastaukset näihin tekoihin. Näin henkilö oppii.

On hyvä että tämä ei hämmennä sinua, etkä ajattele että kaikki riippu sinusta tai ympäristöstä. Yhdistät nämä kolme ”pistettä”: itsesi, ryhmän sekä Luojan ja kohdistat ne oikeaan suuntaan, ylempään voimaan, riippuvuuteen Hänestä.

Myöhemmin alat arvioida miten pyydät. Pyydätkö itsellesi, muille, vai Luojalle? Näin opit siitä matkan varrella.

Halu Yhtenäistyä

Tänä päivänä ihmiskunta pyrkii yhtenäistymään. Vaistonvaraisesti ihmiset ymmärtävät että yhdessä on parempi kuin yksin. Eri maat yrittävät laatia sopimuksia yhä uudelleen, solmiakseen unionin joka vahvistaa heitä ja tekee heistä menestyvämpiä. Mutta onnistuvatko he siinä? Lopulta näemme että tämä vain johtaa konflikteihin ja jopa sotaan. Ongelma pysyy ennallaan: Emme tiedä miten yhtenäistyä.

Kuitenkin halu yhdistää on luonnostaan täyttänyt ihmiskunnan jo vuosien ajan. Tämä on kumppanuus joka on synnynäinen valtioille ja kansoille: Suojaan itseäni, mutta silti huomaan että kannattaa yhtenäistyä muiden kanssa. Yhdessä luomme monopolin ja muutumme vahvemmiksi kuin kaikki muut.

Tämä tarmo joka ei ole heikentynyt,  saattaa meidät lopulta sellaisiin ongelmiin että luonto itse osoittaa meille yhtenäistymisen tarpeen. Se paljastaa meille että meidän tulee sulautua yhdeksi, globaaliksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa täydennämme toisemme tyystin ja muuttumme täydelliseksi, kokonaiseksi ja ”pyöreän maailman” hyväksyväksi, jossa kaikki osat ovat yhdistettyinä.

Jos luonto haastaa meitä tällä tavalla, miten silloin rakennamme ihmisyhteiskuntaamme? Itsekkyys on siis vain keskittynyt ihmisyhteiskuntaan. Tämä on ainoa paikka jossa itsekkyys työskentelee vastoin yhtenäisyyttä. Tuloksena huomaamme että olemme kykenemättömiä yhtenäistymään.

Miksi Luoja asetti eteemme kompastuskiven, tehden meistä erilaisia ja toisistamme poikkeavia? Jos olisimme samanlaisia, kaikki olisi selkeää: Jokainen henkilö antaisi tietyn määrän ja vastaanottaisi tietyn määrän ja asia olisi sillä selvä.

Poikkeamme kuitenkin toisistamme ja siitä syystä meidän tulee kohota egoismin yläpuolelle ja aktivoida intentio lahjoittamisen vuoksi, ilman pienintäkään yhteyttä henkilökohtaiseen hyötyyn. Vain sellaisessa tilassa ihminen voi olla tyystin kykeneväinen yhtenäistymään muiden kanssa. Silloin hän voi saavuttaa ”lahjoittamisen lahjoittamisen vuoksi” ja sen jälkeen ”vastaanottamisen lahjoittamisen vuoksi”. Vain jos jokainen henkilö valitsee tämän reitin, voi täydellinen yhtenäistyminen tapahtua joukossamme.

Tästä syystä meitä ei luotu samanlaisiksi: muutoin ratkaisisimme pulman aineellisella, elollisella tasolla, joka merkitsisi samaa kuin muurahaiset muurahaiskeossa.

Intentio On Täydellinen Toimintasuunnitelma

laitman_729_02Kysymys: Mitä “intentio” on?

Vastaus: Sanotaan, halu on nyt yhdessä tilassa ja pyrkii (toivoo) kohoamaan seuraavalle tasolle. Tehdäkseen niin sen täytyy saada aikaan toiminta, teko, joka siirtyy ensimmäisestä tilasta toiseen. Se (suunnitelma) edellyttää seuraavaa: tarkan ymmärryksen siitä missä olen, missä haluaisin olla ja mitä tekoja sekä voimia tarvitaan siirtämään  minut tilasta tilaan. Tätä koko ohjelmaa kutsumme “intentioksi” tai suunnitelmaksi.

Ikään kuin “luomakunnan suunitelma” on se täydellinen ohjelma, joka määrittelee kuinka aloittaa ja mihin lopettaa sekä mitä askeleita ottaa matkalla, kuinka käyttää materiaaleja, voimia ja instrumentteja perimmäisen ajatuksen toteuttamiseksi. On sanottu: “Teon lopputulos on sen perimmäisessä ajatuksessa.”

Intentiossa kaikki tämä sijaitsee potentiaalissa, joka on sen jälkeen toteutettu käytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että intentio ilmenee minussa vain silloin kun olen hyvin tietoinen nykyisestä tilastani ja tiedän tarkalleen mitä haluan saavuttaa. Mitä he yleensä kysyvät: “Mitkä ovat aikomuksesi? Mitä haluat saavuttaa? Mitä tuloksia odotat?”

Intentio on ilmaisumuoto muutoksen tarpeelle,  jota jo suunnittelemme, ymmärrämme, koemme, toteutamme ja haluamme saada päätökseen. Itse teko on toteutettu Valon voimalla, näin ollen se ei kuulu luodulle (ihmiselle). Vain aikeilla on jotain tekemistä luotujen kanssa: kuinka hyvin se (luotu) on tuntenut itsensä, Luojan ja kuinka ja missä muodossa se laittaa Luojan toimimaan. Henkilön täytyy tietää niin paljon kuin mahdollista.

Kun jatkan kasvamista, kiipeämistä henkisyyden asteiden portaita, vaadin Luojalta enemmän, tarkentaen kaikki Hänen tekojensa yksityiskohdat. Tiedän jo kuinka se toimii ja kuinka se tulee vaikuttamaan minuun. Tiedän jokaisesta yksityiskohdasta ja erikoisuudesta kuinka ne tulevat vaikuttamaan minuun “ruumiissani” (haluissa). Kokemuksistani Hänestä ja itsestäni tiedän jo kuinka se kaikki tulee ilmenemään.

Saavutan lopussa sellaisia yksityiskohtia, jotta voin toteuttaa Hänen ohjelmansa (Häntä varten): ymmärrän tämän koko ohjelman, sen jokaisen esimerkin ja kaikki mekanismit pienintä piirtoa myöten. Kun tulen korjauksen loppuun (Gmar Tikkun), saan tietään Hänen koko suunnitelmansa alusta loppuun, joka askeleen sekä Hänen että minun puolelta. Se tarkoittaa että olen saavuttanut täydellisen intention.

Valo on jatkuvasti toiminnassa, mutta kuinka se toimii ja kuinka minun pitäisi vaatia Häntä muuttamaan minut, tämä kaikki on henkilön työtä jonka tulee tuntea Luoja, Valon ja halun välinen suhde.

Paikka Jossa Olemme Yksi

Kysymys: Mikä on se pisara jonka täytyy tehdä haluni täydelliseksi, jotta se voisi parantaa haluni ja viedä minut jonnekin?

Vastaus: Halusi on vain sinun halusi, kun itse asiassa sen täytyy yhtenäistyä toisten (ihmisten) halujen kanssa. Siellä sijaitsee ongelma: Emme ole yhtenäistyneet tehokkaasti. (Ihmisten) itsenäiset voimat ovat runsaat, kun taas yhtenäistymisen voima eivät.

Jokainen lukee kaikki kirjat, tietää kaikki hienot ideat, ymmärtää lähteet, työskentelee ryhmässä, levittää Kabbalaa ja osallistuu konventioihin. Mutta kysymys kuuluu: Olemmeko rakentamassa paikkaa, jossa kykenemme paljastamaan korkeamman asteemme? Tämä paikka on sisäinen halumme. Halujen integraatio, yhdentyminen on se paikka jossa löydämme tulevan maailman. Onko meillä sellaista paikkaa? Tunnemmeko olevamme sisäisesti yhteenliittyneitä, jotta siinä yhteydessä paljastamme Luojan?

Tämä on juuri se mitä meiltä puuttuu; emme kohdista siihen riittävästi ponnistuksia. Tarvitsemme tiiviin kentän, intensiteettiä välillemme, kaipausta kohti tiivistä yhteenliittymistä. Vain siinä, vain sillä kentällä paljastamme Luojan.

Jokainen (meistä) sisältää valtavia voimia: jokainen on täynnä hyviä ideoita ja käyttää kaikkeein hartaimpia pyrkimyksiä, mutta yhtenäisyys on edelleen se joka meiltä puuttuu. Emme ole tehneet tehokasta työtä luodaksemme tarvitsemamme paikan.

Kaikki sielut nousevat Atzilutin maailman Malchutiin ja Valo laskeutuu siihen ylhäältä. Nimenomaan Malchut vastaanottaa rukouksemme (MAN), halujemme summan (Σ) joka on kohdistettu pelkästään yhtenäistymiseen. Sitä me tarvitsemme. Yksilön huuto, rukous ei kohoa Atzilutin (maailman) Malchutiin ja pysy siellä merkityksettömänä pyyntönä. Se osottaa yhtä yhteistä tarvetta, sillä henkisyys on paljastettu ihmisten välillä olevassa sidoksessa.

Näin ollen on sanottu, pieni, minimaalinen joukko on kaksi. Jopa kaksi, sinä ja minä ja yhteys välillämme on riittävä. Jos luomme sellaisen yhteyden, jota motivoi halu löytää Luoja, siitä tulee Hänen paljastumisensa paikka.

Se on se ongelma. Jos et työskentele yhtenäistyäksesi, vaateitasi ei hyväksytä. Sinun täytyy vastata kahteen asiaan:

1. Opiskelitko Tooraa? Toisin sanoen, pyritkö rakastamaan toisia kuten itseäsi, “Tooraksi” kutsutun Ylemmän Valon mukaisesti? Pyritkö perustamaan yhteyden toisten kanssa ja opettelemaan rakastamaan? Sitä kutsutaan “Tooran” opiskelemiseksi.

2. Odotitko pelastusta? Toisin sanoen, huolimatta kaikista ponnistuksistasi et ole saavuttanut mitään tuloksia. Ounastelitko sitä kuitenkin? Kohotitko MAN:n korjaukseen? Loppujen lopuksi, pelastus tulee Luojalta silmänräpäyksessä.

Meidän on pakko täyttää nämä kaksi tilaa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ei ole kysen jonkun henkilökahtaisista vaateista vaan laeista. Todellisuudessa, on olemassa kaksi voimaa; lahjoittamisen ja vastaanottamisen ominaisuudet. Niiden välinen yhteys järjestää luotujen koko syy- ja seuraus järjestelmän.

En voi tehdä vaateita lakia kohtaan, luontoa, jonka sisäinen osa olen. Siksi Kabbalan viisaus selittää meille, kuinka valjastaa luonnonvoimat oikein.

(Pääsiäis)Loman Käyttäminen Trampoliinina

Kysymys: Mihin maailman Klin tulisi nyt keskittyä tunteakseen sen, että olemme Egyptissä ja haluta todella päästä sieltä pois?

Vastaus: Meidän täytyy pysyä kohoamisen tilassa putoamisen sijaan. Jokaisen meistä ja meidän kaikkien yhdessä ei tulisi koskaan pudota tai erkaantua vallitsevasta järjestyksestä, sillä tämä heittää meidät varmasti alas.

Meidän täytyy kääntyä nopeasti pääsiäisviikkoa kohti ja valmistautua ymmärtämään mitä Egyptistä poistuminen tarkoittaa. Meidän täytyy valmistautua kaikin voimin tähän inspiraatioon ja aaltoon. Mitä voimakkaampi pyrkimyksemme on, sitä enemmän Pääsiäisen Valot tulevat vaikuttamaan meihin.

Meidän täytyy toteuttaa tämä juuri nyt. Ensinnäkin miedän täytyy olla yhtenäistyneitä. Ei ole niin, että yksi henkilö lähtee Egyptistä, vaan jokainen ilman poikkeusta; naiset, miehet, lapset ja vanhukset. Tämä on yhtenäistyminen kohti yhteistä (Egyptistä) postumista. Meidän täytyy jatkuvasti pitää yllä ja miettiä pyrkimystämme.

Lomaan on vajaa viikko. “(Pääsiäis) Loma” on ulkoinen merkki, mutta käyttämällä nämä seitsemän päivää, kykenemme yhtenäistymään, luomaan sellaisen yhteyden ja luomaan sellaisia pyrkimyksiä luennoilla, että saamme “nosteen” eteenpäin.

Toiset ihmiset kokevat putoamisen-toiset taas kohoamisen. Toiset käyvät kuumeisesti läpi muutoksia. Tarvitsemme näitä kaikkia tiloja. Henkilön täytyy arvostaa putoamista aivan kuten kohoamista, koska yhtä ei voi olla ilman toista.

Avain On Yhtenäistymisen Ajatteleminen

Kysymys: Kuinka voin oppia painottamaan intention tärkeyttä tekstin ymmärtämisen sijaan kun opiskelen Kabbalistisia tekstejä ryhmässä tai kun luen niitä yksin?

Vastaus: Kun luen yksin, minun täytyy samalla ajatella että olemme kaikki yhdistyneitä toisiimme. Heittäydyn ikään kuin yhteiseen haluun, joka yhdistää meidät yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa olemme yhtenäistyneinä toisiimme vaikkemme sitä tunnekkaan.

Yritän olla samalla tasolla. Olemalla yhdessä jokaisen kanssa järjestelmän sisällä joka yhdistää meidät ja jossa jaamme saman halun ja energian, toivon etten aisti mitään eroja itseni ja muiden välillä.

Sitten kun luen tekstiä, pyrin tunkeutumaan sen olemukseen, ytimeen niin paljon kuin mahdollista ja mikä tärkeintä, en irrottaudu välillämme olevasta sisäisestä yhteydestä. Jos minun täytyy antaa 99% voimistani ajatukseeni yhtenäistymisestä, minun täytyy tehdä se. Silloin käytän vain 1% lukemisen ymmärtämiseen. Joskus en edes tiedä mitä luen: Näin suuria ovat minua kohtaavat häiriötekijät.

Henkilön ei kuitenkaan pidä murehtia sitä, ettei hän pysty ketomaan juuri lukemaansa. Avain on pyrkiä yhtenäistymään kaikkien kanssa kun silmät seuraavat kirjaimia. Tämä on riittävästi, jotta teksti vaikuttaa henkilöön.

Haluan erityisesti korostaa että ensinnäkin sinun tulee ajatella yhteyttä välillämme ja vasta sitten voit lukea ja ymmärtää tekstiä niin paljon kuin se on sinulle mahdollista.