Category Archives: Rukous

Miten Voin Parhaiten Valmistautua Konventioon?

Kysymys: Miten voin parhaiten valmistautua konventioon Kharkovissa, Ulrainassa? Mikä riippuu henkilökohtaisesti minusta, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta?

Vastaus: Ensinäkin on suositeltavaa osallistua luennoillemme, koska ne käsittelevät tätä aihetta.

Toiseksi sinun tulisi lukea konventiota varten vaaditut matiriaalit, jotka on julkaistu Venäjäksi ja muilla kielillä. Minua opastaa se tosiasian, että konventio järjestetään kokonaan Venäjän kielellä. Käännämme luonnollisesti muillekin kielille.

Kaikki Tulee Luojalta

Oikeanlaisen vuorovaikutuksen seurauksena ryhmässä, henkilö kokee yhä enemmän olevansa suuri synnintekijä ja egoisti, että hän vihaa muita ja että hänellä on kaikenlaisia kielteisiä haluja ja ajatuksia, juonitteluja jne.

Hän paljastaa tämän itsessään siinä määrin, että hän alkaa anoa Luojalta korjausta. Hän alkaa oivaltaa, että vain Luoja voi hänet korjata, sillä hän kokee, että kaikki tulee Luojalta, eikä toista lähdettä voi olla, jonka tulosta se olisi, jopa itse luonteeltaan.

Hän paljastaa Luojan vastakohtaisessa muodossa, kuin jonkin pahan luoja. Mutta samalla hän oivaltaa, että Luoja on luonut pahuuden hänessä tarkoituksella, pakottaakseen henkilön kääntymään Hänen puoleensa ja silloin Luoja korjaa hänet.

Miksi oli välttämätöntä mennä tätä tietä – luoda pahuus, jotta henkilö vähitellen paljastaa sen itsessään ja kääntyy Luojan puoleen anoen korjausta?

Tasainen Nousu

Kysymys: Mainitsit, että konventioden luennoilta puuttuu paine. Missä mielessä aamuluennon vaatimus poikkeaa vaatimuksesta konventioden luentojen aikana?

Vastaus: Emme tule konventioon oppiaksemme, vaan kytkeytyäksemme. Tietenkin mukana on opiskelemisen elementti, kaikenlaiset luonnokset, “sanojen” selitykset, “Sefirot,” “Parztufim” jne, mutta se ei ole pääasia.

Pääasia on saavuttaa kytköksen seuraava aste keskuudessamme. Se kytkee pois ja uudistaa, jotta tuo uudelleen kytkeytyminen on jo seuraavalla asteella ja vahvempana.

Odotamme sarjaa tapaamisia Kolombiassa, Chilessä, Brasiliassa ja New Yorkissa ja meidän pitää käydä läpi nämä vaiheet sellaisella tavalla, että ne todellakin muuttuvat vankaksi nousuksi, toinen toisensa jälkeen.

Todella Vakavamielinen Konventio


Kysymys
: Sanomme että Aravan konventio vaatii henkilöltä vakavamielisyyttä. Mitä tarkoitetaan vakavamielisyydellä konvention aikana?

Vastaus: Se tarkoittaa sitä, etten salli itseni hairahtua ajatuksiin tai haluihin päämäärän ulkopuolella. Minun pitää yhtenäistyä muiden kanssa ja paljastaa Luoja tuossa yhtenäisyydessä.

Matkan varrella näen, että minulta puuttuu halu. Välillä haluan sitä ja välillä en. Ja sitten siirryn rukouksiin ja kysymyksiin, analysoin tilaani ja tämä perimmiltään on valmistautumisemme. Kun saavumme Aravaan meidän tulee tuntea jatkuva Uudistavan Valon tarve, jotta se soisi meille yhtenäisyyden.

Mustan Kuilun Yli

Kuinka voimme kuvitella ylemmän tilan jossa Luoja paljastaa rakastavansa kaikkia niitä jotka vihavat sinua ja vihaavan niitä jotka rakastavat sinua, itsesi mukaan lukien? Se ei näyttäisi tuovan sinulle mitään hyvää eikä ole olemassa mitään pahempaa. Ennen kuin olet  Faarao, Bilam, Balak, Amalek ja Hitler-kaikki yhdessä ja tiedät kuinka ylittää vaikeudet, myös se tulee Luojalta, vaikkakin epäsuorasti.

Mitä enemmän edistymme rakkauden suuntaan sitä suurempia esteitä kohtaamme. Ylität ne ja “kuoleman enkeli” muuttuu “pyhäksi enkeliksi” silmissäsi.

Kysymys: En ymmärrä tätä tilaa. Luoja on loppujen lopuksi koettu hyvänä ja hyväntahtoisena. Näenkö sen yhdessä toisten kärsimysten ja omien menneisyyden kärsimyksieni kanssa?

Vastaus: Näet kaiken kärsimyksen mikä on todellisuudessa. Tämä on karmea kuva: hirvittävää kärsimystä, ei grammaakaan mielihyvää, ei päivänkään lepoa, vain kipua ja kärsimystä tuhansien valovuosien ajan. Tämä kärsimys on kaikkialla. Vastaanottamisen halussa on täydellinen tyhjyys, ei vain siellä täällä eikä ajoittain vaan jatkuvaa 100%:sta kärsimystä.

Tätä tilaa kutsutaan Schehinan valaistukseksi ja sen yläpuolella tulet paljastamaan hyväntahtoisuuden. Miten muuten voisit löytää Hänet? Jos Luoja tuo sinulle vain hyvyyttä, löydät häne egoistisissa astioissasi. Jos taas löydät Hänet edessäsi olevan mustan pohjattoman kuilun syvyyksistä, löydät hänet lahjoittamisen astioistasi jotka ovat olemassa sitä (lahjoittamista) varten.

Sen lisäksi tulet huomaamaan että Hän on hyvä vain niitä kohtaan jotka ovat yhtä pahoja kuin Hän ja paha niitä kohtaan jotka ovat hyviä. Näin tilanne tulee sinusta näyttämään.

Työmme on vain nousta vastaanottamisen astioiden yläpuolelle. Jos huomaat että Luojan teot eivät täsmää lahjoittamisen kanssa, tämä ilmenee sinulle tarkoituksellisena esteenä polullasi. Sinun tulee kiivetä sen yli.

Kysymys: Ja mitä tulen löytämään tämän kohoamisen jälkeen?

Vastaus: Vastaanottamisen halu, Ein Sofissa olevan Malchutin yleinen astia on täysin tyhjä pimeydestä, epätoivosta, huolesta, pelosta ja  Jobin hirvittävistä koettelemuksista. Tulet täyttämään tämän astian Hassadimin Valolla ja rakkaudella.

Kysymys: Tämä tarkoittaa että korjattuani itseni tunnen silti oloni hyväksi, vaikka kuinka paljon pimeyttä paljastuisi minulle. Kun sitte katson taakse päin mitä tulen näkemään? Olenko kärsinyt vai en?

Vastaus: Tämä on jo seuraava taso joka sinun täytyy määrittää. Gmar Tikkunissa (Korjauksen Lopussa) et tietenkään tule näkemään kärsimystäsi.

Kysymys: Mitä nyt tuntemani kärsimys on?

Vastaus: Et ole sama henkilö joka saavuttaa Gmar Tikkunin. Loppujen lopuksi et tule tunnistamaan itseäsi nykyisessä tilassasi. Tunteet jotka jätimme taaksemme eivät ole osa sinua.

Kysymys: Mitä sitten olen nyt?

Vastaus: Jotain virtuaalista.

Kysymys: Miksi sitten tarvitsemme kaikki nykyiset tilat?

Vastaus: Tunnet ne sen vuoksi, jotta voit valmistella itseäsi, kun teet kaiken mitä pystyt. On sanottu: “Olen tehnyt ponnistuksia ja löysin.” Valmistaudut kunnes löydät, kunnes kohoat Machsomin (esteen) yläpuolelle. Sitä ennen “sinua” ei ole olemassa.

Kerro Minulle Kuinka Näet Ryhmän Niin Kerron Sinulle Kuka Olet

Kysymys: Missä jokaisen meistä tulisi aloittaa luomaan omaa ympäristöä?

Vastaus: Aloita inspiraation herättämisen tarpeesta ja tekemällä vaikutuksen jokaiseen ympäristön rakentamisen halullasi. Yritä kannustaa heitä ilman sanoja, että meidän jokaisen tulisi pyrkiä luomaan ympäristö joka velvoittaa meitä, muuttaa meitä ja tuo meidät lähemmäs jotta voimme yhtenäistyä. Tämä on välttämätöntä. Ilman tällaista yhteisöä, ilman oikeanlaista yhteyttä välilämme, ei ole paikkaa missä henkisyyden voi paljastaa. Henkisyys ja henkinen maailma on paljastettu vain yhetydessä välillämme.

Yhteytemme muoto välillämme on henkisen maailman muoto, se taso jolla henkilö on. Hetki vaikuttaa minuun ja haluan löytää sen, yhteyden taso ja vahvuus riippuu minusta. Samassa ryhmäsä on niitä, jotka näkevät sen (henkisen maailman) tasolla 50 ja niitä jotka näkevät tasolla 5 ja loput näkevät sen yhtä täydellisesti Gmar Tikkunissa (Viimeisessä Korjauksessa).

Henkisellä maailmalla ei ole ennalta määrättyä muotoa; kaikki riippuu henkilöstä. Tämän vuoksi tarvitsen kipeästi ympäristöä, jotta se velvoittaa minut käsittelemään sitä oikealla tavalla. Tämä on kaikki mitä tarvitsemme.

Itse asiassa kun näen että se on korjattu, näen että se on aina ollut niin ja vain minulta puuttui halu sen löytämiseen, minulta puuttui oikeanlainen herkkyys. Olemme myös nyt ryhmässä ja ympäristössä, joka on Gmar Tikkun, Ikuisuuden maailmassa. Se ei kuitenkaan rohkaise minua löytämään sitä. Tätä kutsutaan rukoilemiseksi, itseni arvostelemiseksi, kuinka palaan oikeanlaiseen asenteeseen ympäristön kautta. Meidän täytyy antaa sille paljon huomiota koska kaikki alkaa ja loppuu siellä.

Älä Kieriskele Ajassa

Ajan jouduttaminen, tarkoittaen tekojemme jouduttamista suhteessa “menneeseen”, “nykyiseen” ja “tulevaan” antaa meille tunteen elämästä, elinvoimasta. Mitä enemmän pysähtelemme emmekä työstä itseämme luotuina olentoina, sitä enemmän Luojan työ asettaa meille painetta. Tämä on samankaltainen kuin hybridiauton rakenne: jos akku on tyhjä, moottori käy polttoaineella.

Meidän täytyy järjestää itsellemme ympäristö, joka kannustaa meitä kehittämään voimiamme sen sijaan että kieriskelisimme ajassa, joka kulkee ohitse jälkiä jättämättä kun samaan aikaan valehtelemme itsellemme että kaikki on hyvin. Jos henkilö ei ole paineen alaisena ympäristönsä ja opettajansa puolelta, jos hän ei tunne henkisen maailman puutetta, hän ei voi edistyä.

Tämä paine voidaan tuntea sekä hyvänä että huonona. Meidän tulee kuitenkin selventää se itsellemme; meidän täytyy hyväksyä mielellämme mikä tahansa paine joka johtaa selvityksiin, yhteyteen, tehokkaampaan työhön eikä ole hallittu egoismimme hyvän ja pahan olon tunteina.

Jos haluamme edistyä, olla hieman kypsempiä emmekä jäädä pieniksi lapsiksi, meidän täytyy herätä. Heräämistä päämäärää kohti ei koeta miellyttävänä ja meidän tuliskin hyväksyä tämä järkeilyn yläpuolella.

Emme valitettavasti ole lapsia joilla on luonnollinen halu kasvaa, jotka rakentavat intohimoisesti asioita palikoista ja jotka eivät luovuta kun kaikki kaatuu ja tuhoutuu. Meidän täytyy saavuttaa sama voima joka työntää lapsia kehittymään: Saamme sen ympäristöstä ja opinnoista.

Jos koen että minulta puuttuu tämä voima, minun tulee tulla luennolle halun kanssa, negatiivisen latauksen kanssa, tunteen “mitä kaikkea en kyennytkään tekemään”-kanssa ja pyytää voimia. Jos et tunne riittävästi painetta yhdistymiseen ja edistymiseen tai vaatiaksesi sitä opettajalta ja ryhmältä, sinulla on syy tulla luennolle. Sinun täytyy tulla oikeanlaisen vaateen kanssa, täyden listan kanssa johon on listattu kaikki asiat mitä et kyennyt tekemään eilen ja nyt tulet särkyneen sydämen kanssa vaatien korjauksen voimaa.

Sadas Kirje

Kysymys: Muuttuuko pyyntömme Luojalle vahvemmaksi toistaessamme sitä monta kertaa?

Vastaus: Edistymme vain kiitos pyyntöjemme. Jos haluamme jouduttaa etenemistämme, meidän on opittava kysymään! Siitä syystä, että ei ole muita toimintoja henkisyydestä kuin pyynnön kohottaminen (kohottaa MAN), kaikki tekomme ovat suunnattuja kohottamaan ensimmäinen rukouksemme ja saada se hyväksytyksi yläpuolella.

Se on kuin kirjoitelma jollekin organisaatiolle tai rakastamallesi tytölle. Voit lähettää hänelle kirjeen toisensa jälkeen, kunnes hän vihdoin vastaa sinulle. Mutta jos hän vastaa sadanteen kirjeeseesi, et voi sanoa, että hän välttämättä vastasi juuri tuohon kirjeeseen. Hän vastasi kaikkiin sataan kirjeeseesi, jotka vaikuttivat häneen! Se ei tarkoita, että olisit voinut lähettää hänelle vain tuon sadannen ja siinä kaikki.

Näin me kehitymme. Kaikki nämä vuodet sinä kehityt, jotta vihdoin voit kohottaa MANin, rukouksen, vakiinnuttaaksesi oikeanlaisen pyynnön, eikä muuta. Kaikki aiemmat harjoitukset tapahtuivat, jotta tuntisit ja huomaisit tarkalleen mitä sinun pitäisi pyytää. Valo ei tarvitse sitä, mutta sinä tarvitset! Teet sen itse ja sen avulla luot astian, halusi, ja sitten Valo saapuu ja korjaa sen.

Sisäinen Huoli Tulevasta Maailmasta

Raskasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” – tämä kyky on ainoa tavoitteemme, henkinen havainto jonka on tarkoitettu täyttää kaikki halumme. Tämä tarkoittaa huolta koko maailman tilasta, kuinka paljon me ihmiset, koko ihmiskunta kehitymme kohti hyvää tilaa.

Erinäiset vaikutteet tulevat varmasti näyttämään ihmisistä hyviltä ja tietyt-pahoilta. He voivat vastustaa ja kieltäytyä hyväksymästä meitä tai jopa ylenkatsoa meitä kuten pienet lapset jotka eivät ymmärrä mitään. Loppujen lopuksi he ajattelevat meillä olevan erilainen näkökanta tavoitteeseen, maailman tulevaisuuteen.

Tämän sisäisen huolen tulee olla elossa jokaisessa teossamme ja ajatuksessamme ja sen tulee johdattaa meitä. Jos henkilö tuntee tämän huolen, se tarkoittaa että hän on asennoitunut oikealla tavalla. Jos henkilö etsii useita erilaisia päämääriä eikä tämä huoli ohjaa häntä eikä se ole hänen sisällään, tämä on merkki siitä, etä “Israelin, Tooran ja Luojan”(henkilö pyrkii suoraan Luojan luokse, Korjauksen Valo ja Luoja) eivät kohtaa hänessä. Tämä on ainoa asia jonka vuoksi toimimme ja opiskelemme.

Tuloksia Ei Synny Ilman Intentiota

Ero henkisyyden ja aineellisen maailman välillä on se, että henkisyydessä intentio on ensimmäinen ja tärkein ja teko on vain tarkoitettu toteuttamaan intentio. Ilman intentiota ei ole tekoa. Jopa intentio itsessään on teko.

Siispä jokaisen sanan, jonka luemme Zoharin Kirjassa, pitäisi tapahtua intentiolla koko tekstin läpi. Meidän tulisi vain ajatella intentiota ja sijaita siinä, samalla kuin teksti ”virtaa” alaspäin, aivan kuin uisimme joessa ja meidän pitää alituisesti hallita ja suunnata itsemme. Miten ja mihin suuntaan uimme?

Intention avulla oitis menetämme teon. Joten intention pitäisi olla yläpuolella ja teon alapuolella sekä tavalla, jolla näemme sen, että tärkeysjärjestyksessä.

Meidän pitää koko ajan ajatella intentiota: Mitä haluan siltä, miten suuntaan voimat, jotka on havahdutettu lukiessa Zoharia yhdessä tovereineni ja mitä haluan heidän vaikutuksensa tuloksena.

Jos emme kohdista heidän vaikutustaan meihin, tulosta ei ole.