Category Archives: Rakkaus

Yhtenäistymisen Hetkiä, Vilnan Konventio, Osa 1

Tässä muutama kuva Euroopan Kabbalakonventiosta Vilnassa, Liettuassa 23-25   maaliskuuta, 2012.

.

.

.

[Näytä diaesitys]

Et Tule Taivuttamaan Meitä

Kysymys: Kuinka henkilö, joka ei pysty osallistumaan Liettuan kongressiin voi osallistua yhtenäistymiseen?

Vastaus: Ensinnäkin, sijainti on yhdentekevä. Jos henkilö ei pysty osallistumaan kongressiin hänestä riippumattomista syistä, on tämä merkki siitä että nämä olosuhteet ovat annettu hänelle Ylhäältä. Ei haittaa että hän istuu ruudun ääressä. Jos hän tekee samaan aikaan kaiken mikä riippuu hänestä itsestään, hän tulee yhtenäistymään ihmisten kanssa 100% varmuudella.

Meidän pitäisi sitä paitsi ymmärtää että Valo tulee meille asujen kautta ja meidän pitäisi muuttaa nämä sen lähettämät vaikeudet oman osamme määrittämiseen. Minua vaaditaan olemaan itsepäinen, yrittämään ja kaipaamaan; Ylitän Ylhäältä lähetetyt vaikeudet omistautumisellani. Kaipaan jatkuvasti yhteyttä. Tämä on työmme.

Työttömät Ovat Vastavalmistuneita


Mielipide (Sergey Gubanov, professori Moskovan Valtiollisesta Yliopistosta): “Yksi suurimmista ongelmista Venäjällä tällä hetkellä on työttömyys. On paljon nuoria vastavalmistuneita, mutta kaikki eivät voi saada alansa työtä. Sosiaalinen kriisi kasvaa, työpaikkojen saatavuuden ja asiantuntijoiden määrän välillä on iso kuilu. Tämä ristiriita on tuhoisa maalle, koska se tulee vapauttamaan armeijan protesteja. Jotkut taloustieteilijät uskovat, että työttömyysongelma voidaan ratkaista pienten ja keskisuurten yritysten avulla. Tämä mielipide on virheellinen. Sosiaalinen kriisi voidaan ratkaista vain suuryritysten avulla. Tämä tapahtuu teollisuusmaissa, esimerkiksi kuuluisan Microsoft avulla. Kuvittele, kuinka paljon henkilökuntaa on mukana tässä järjestelmässä? Valitettavasti maailmassa on tällä hetkellä vain viisi uusteollista valtiota. Loput ovat heidän asiakkaitaan.”

Kommenttini: Ammatinharjoittajien luvut tulevat laskemaan kunnes ne saavuttavat riittävä tason tukemaan kohtuullisen kulutuksen yhteiskuntaa. Kaikki työllistämismahdollisuudet, paitsi välttämättömät tulevat katoamaan. Meidän täytyy kehittää koulutuksen ja kasvatuksen järjestelmä, joka mielletään yhteiskunnssa työksi, koska olemalla tässä järjestelmässä, henkilö tuo maailman tasapainoon ja tämä on kaikkein tuottavinta ihmisen tekemää työtä, jota voimme löytää.

Toistensa Vakuuttajat

Kysymys: Jos henkilö ajetaan ulos konventiosta johon minä sitouduin, tarkoittaako tämä sitä että myös minut on karkotettu?

Vastaus: Totta kai. Sanon vain tämän; Jos me kaikki yritämme, kukaan ei valita konvention sääntömuutoksista. Jos ryhmän voima asuu keskuudessamme, jos todella yhtenäistymme toinen toistemme kanssa, kukaan ei voi silloin jäädä sivuun. Luomme sellaisen henkisyyden voimakentän, jokla vetää henkilö puoleensa magneetin tavoin, eikä hän kykene ajattelemaan toisin.

Olemme kaikki toinen toistemme vakuuttajia ja me luomme tämän yleisen voiman. Se vaatii vakavaa lähestymistapaa: hiljaisuutta, yhtään tarpeetonta sanaa ei sanota. Tämä pitää meidät yhdessä.

Luo Oma Itsesi

Tänään meidän on valmisteltava ihmistä uutta maailmaa varten samalla tavalla kuin valmistelemme lasta tätä maailmaa varten. Meidän tulisi ymmärtää, että meidän pitää pelata itsekkyyttämme vastaan samoin kuin pieni lapsi pelaa ja leikkii. Meidän pitää keinotekoisesti herättää mielikuvituksessamme tämä uusi maailma.

On selvää, me petämme itseämme tällä tavalla. Kyllä, valehtelen itselleni, koska itsekäs luontoni pakottaa minut nappaamaan itselleni kaiken, johon käteni ulottuvat. Mutta minun täytyy olla erilainen, koska muuten en nouse seuraavalle tasolle, integroidun ihmisen, eli Aatamin tasolle. Voin nousta sille vain oman ympäristön avulla, joka minun on itse luotava.

Joten tästä seuraa, että lopulta minun on tutkittava: “Mikä on tämä uudenlainen ihmiskunta? Mikä voi tuoda minut sen luo? Minkälainen ympäristö, mikä vaikutin voi muokata minut joksikin? Miten voin luoda tämän ympäristön itselleni niin että tulen muuttumaan”?

On käynyt ilmi, että tavallaan kohotan itseni. Sen kautta kasvan. Tässä prosessissa olen tullut tietoiseksi kaikista luonnonvoimista joita minun pitää muuttaa ja käyttää, jotta voin muuttaa itseäni.

Rakentamalla uuden yhteiskunnan, henkilö saavuttaa luonnon korkeimman tason. Alan saavuttaa koko oman kehitykseni mekanismin ja ymmärtää koko moottorin syvällisyyden, joka toimii evoluutioprosessissa. Astun Luojan tasolle, joka muuttaa omaa itseä.

Voitko edes kuvitella, minkälaiseksi loistavaksi psykologiksi ihminen muuttuu itselleen! Siksi uskon, että tämä tiede on hyvin tarpeellinen meidän nykyisessä tilassa.

Tästä käy selväksi, että meidän täytyy opettaa ihmisille yksittäisen ihmisen psykologiasta ja yhteiskunnasta, tahdon vapaudesta, kertoa heille voimista, jotka vaikuttavat meihin ja jonka kautta voimme itse vaikuttaa. Toisin sanoen, me itse olemme rakentamassa yhteiskuntaa, joka tulee muuttamaan meidät.

Meidän pitäisi opiskella ja tutkia itseämme hyvin tarkasti, sisäisiä ominaisuuksiamme, sekä henkilökohtaisia, että yhteiskunnallisisa, kaikenlaisten yhteyksien kautta, jotka perustuvat asenteisiin, tapoihin ja elämäntyyleihin. Ja näin ollen meidän on rakennettava integroitu ulkoinen vaikutus koko ihmiskunnalle ja jokaiselle sen sivilisaatiolle, kansoille, kulttuureille ja niin edelleen.

Tämä on valtava pyrkimys, mutta se on työ, joka tekee meistä oikean Ihmisen ​​ja siksi tämä on jaloa työtä. Luomme ihmisen eläimestä.

Edessämme oleva tehtävä on valtava. Tässä tarvitaan valtavan ihmismäärän ponnistukset ja ennen kaikkea heidän, jotka kokeilevat näitä prosesseja itse, jotka opiskelevat niitä, antavat vastalauseen, keskustelevat ja samalla yrittävät tehdä jotain. Koko ihmiskunnan pitäisi osallistua tähän, aivan jokaisen, nuorten ja iäkkäiden! Jokaisen ihmisen on sitouduttava tähän prosessiin hyvin pitkän ajan.

Jos haluamme nousta kehityksemme seuraavalle tasolle, “Adamin” integroidun mielikuvan tasolle, meidän on omistettava itsemme täysin tälle työlle ja pitää huolta eläimellisestä, fyysisestä tilastamme vain siinä määrin kun on oikeasti tarpeellista, jotta tämä eläin voi oleilla mukavasti, eikä sekaantua meidän Aatamin luomiseemme itsestämme.

Tämä osoittaa, miksi nykyinen ihmiskunnan tila johtaa meitä kohti tätä, vastoin tahtoamme, samoin kuin syy kriisiin ja valtavaan työttömien määrään.

Ennen pitkää miljardien työttömien armeija tulee ilmaantumaan ja sen seurauksena vain tärkeimmät yritykset, kuten elintarvikkeden valmistuksen, vaatteden, rakentamisen, ja niin edelleen, tulevat selviämään ja vain siinä määrin kun normaaliin olemassaoloon tarvitaan. Vain tietty määrä ihmisiä tulee työskentelemään näissä yrityksissä, tai ehkä useampi lyhyemmällä työajalla. Mutta jokaisen heistä, riippumatta siitä työskentelevätkö he vai ovatko he vapautettuja työstä, täytyy sitoutua integroituun koulutukseen.

Tämän kautta ihmiskunta vapauttaa valtavan määrän itsekkäitä resursseja, jotka aiemmin olivat varattuja tarpeettomien asioiden valmistamiseen. Nämä kaikki tulevat vähitellen siirtymään nimenomaan kohti seuraavan vaiheen rakentamista: integroidun yhteiskunnan luomiseen.

Emme voi välttyä tältä. Meidän pitää asteittain siirtyä kohti tätä, koska vain liike siihen suuntaan tulee tasoittamaan nykyiset uhkaavat tilat, jotka johtavat meitä kohti maailmansotaa.

Lahja On Sydämessä

Kysymys: Miten voin antaa lahjan toverille, jos olemme virtuaalisesti kytkeytyneitä?

Vastaus: Annammeko aineellisia lahjoja tovereille kun tapaamme heidät henkilökohtaisesti? Todellinen lahja on sydämessä. Jos meillä on oikeasti lahjoja tovereillemme, silloin he aistivat sen. Joka antaa lahjan, häntä kutsutaan ylemmäksi ja joka vastaanottaa, häntä kutsutaan alempana olevaksi. Ja heitä kutsutaan tovereiksi kun vastaanottaja aistii lahjan antajan ja hyväksyy lahjan rakkaudella ja riemulla, sillä hän ymmärtää, että tämä on toverin rakkauden osoitus häntä kohtaan ja vastaanottamalla lahjan hän antaa vastalahjan rakkaudessa.

Lahja on pelkkä ajanviete, siksi on tärkeää kuka antaa ja kuka vastaanottaa; molemmat ovat tasa-arvoisia. Jos voimme rakentaa vastaavanlaisen suhteen välillämme, silloin tulemme aistimaan toisemme kuin äiti, joka aistii lapsensa kaukaa. Loppujen lopuksi rakkaus on voimakkaampi kuin välimatka.

Pyrkimyksemme Kiihdyttäminen

Kysymys: Jos voimme edistyä henkisyydessä vain tasaisen kiihtyvyyden avulla, miten voimme saavuttaa sen?

Vastaus: Meidän pitää ”kiihdyttää” pyrkimystämme ja jatkuvasti kiihdyttää sitä. Jokainen seuraava taso sisältää koko edellisen tason matalimmassa Sefirassaan, Malkhutissa. Siksi pyrkimys koko ajan moninkertaistuu.

Mahdollisuus Astua Sisään Ylempään Maailmaan

Kysymys: Miten ryhmän tulisi suhtautua toveriin, jolla on mahdollisuus mennä konventioon, mutta antaa itsekkyytensä seistä tiellään?

Vastaus: On sääli, jos henkilö haaskaa sellaisen tilaisuuden. Hän ei kerta kaikkiaan ymmärrä mitä menettää.

Tämä on hyvä ymmärtää jokaisen suhteen, Luojaa tarjoaa tietyt olosuhteet. Näiden olosuhteiden puitteissa meidän tulee suoriutua maksimaalisen kykymme mukaan.

Meidän pitää tietenkin arvioida tilanne ja varmistaa, että hän ei menetä työtään, tuhlaa kaikkia säästöjään lipun ostamiseen tai riitaannu perheensä kanssa. Kun asiat kuitenkin on selvitetty, jos henkilö silloin näkee tilaisuuden osallistua konventioon, mutta ei osallistu, silloin hän ei sovella tarvittavaa pyrkimystä astuakseen sisään Ylempään Maailmaan.

Sellaisen henkilön ei tulisi valittaa meille, Luojalle tai kenellekään muulle. Tällä tavalla useammat ihmiset jättävät meidät. He yrittävät oikeuttaa itsensä syyttämällä meitä ja menetelmäämme ja lopulta he jättävät meidät.

Viimeistä Luentoa Ei Voi Koskaan Olla

Olemme tehneet runsaasti valmisteluja. Meillä oli suuret toiveet ja odotukset ja olimme mahtavassa syleilyssä konvention kolmena päivänä. Kaikki tämä jatkuu ja tulee jatkumaan.

Silti joukossamme on vielä ihmisiä, jotka pitävät tätä luentoa viimeisenä. Mutta emmekö jatka tapaamisiamme päivittäisillä luennoillamme jo huomenna? Tästä syystä ensimmäistä tai viimeistä luentoa ei ole, vaan jatkuva kehityksemme ketju.

Vain kun saavutamme yhä vahvemman kytköksen tapaamistemme aikana, meidän pitää pyyhkiä pois saavutettu kytkös, hajottamatta lämpöä, jonka olemme saavuttaneet ja joka vallitsee keskuudessamme. Meidän täytyy pyrkiä kohti aina suurempaa upotuksen, vastavuoroisuuden, yhtenäisyyden, yhteisen syleilyn tuntemusta tuossa lämmön pilvessä ja jatkaa sitä elämässä.

Kun putoamisia ilmaantuu, kytkemme ne samaan syleilyyn, tehden siitä vahvemman kuin mitä se oli konvention aikana. Loppujen lopuksi kahden voiman pitää osallistua henkiseen syntymään: On olemassa voima joka muokkaa, hillitsee meitä sekä voima joka puskee meitä ulos uuteen maailmaan. Emme tule syntymään ilman näiden voimien taistelua meissä.

Tästä syystä meidän pitää tottua rakkauden ja ristiriidan tuntemukseen. Etääntyminen ja yhtenäistyminen ilmaantuu meissä samanaikaisesti. Henkisen syntymän koemme niiden välillä.

Tarve Vaihtaa Mentaliteettia

Mielipide: (Alain de Benoist, ranskalainen filosofi, gazeta.au): ”Markkinatalous perustuu tasaiseen kasvuun ja tuottoon. Se ei voi lakata kasvamasta, sillä silloin se romahtaa. Ihmiset ovat pakoitettuja tähän mentaliteettiin: työskentele ahkerammin, kuluta enemmän ja aikansaa enemmän tuottoa.

”Tämä on kapitalismin logiikka: kasvata pääomaa tavalla millä hyvänsä. Materialistiset resurssit ovat rajoittettuja, joten kasvurajan ongelma ilmaantuu. Tämä on ekologinen raja: Taloudellinen kasvu voi johtaa ympäristölliseen katastrofiin.

”Sen takia kriisi tulee olemaan globaali. Se tulee ohittamaan talouden ja varainhoidon ja muuttamaan maailman tyystin. Meidän pitää ajatella uudestaan taloudelliset periaatteemme ja tehdä selkeä jako yksityisen ja valtiollisen välillä, yleisön ja talouden. Tarvitsemme lisää ideoita ja ajatusten dekolonisaatiota kun talous on jo syvästi juurtunut ihmisten mentaliteettiin.”