Category Archives: Pyhät

Eläköön Vapaus!

Kysymys: Sääntöna, Israelin kansa oli vihattu ja heidät karkotettiin monista maista. Egyptissä asia oli kuitenkin päinvastoin, Israelin kansa ikään kuin tempaistiin sinne sisään.

Vastaus: Meidät ajettiin maasta toiseen niin kauan kuin meillä ei ollut halua astua ulos itsekkyydestämme. Loppujen lopuksi vapaudumme vasta kun haluamme astua ulos siitä yhtenäistyäksemme. Siitä syystä koko maanpaon aikana vain keräsimme, lisäsimme ja kartutimme kärsimystä ja vastoinkäymisiä.

Tänään olemme saavuttaneet sellaisen tilan, että meidän pitää itse ymmärtää, eli yhtenäistyä. Tämä on toimenpide, joka on välttämätön kohotaksemme itsekkyyden yläpuolelle. Silloin saavumme vapauteen, Israelin maahan. Tänään emme voi kuvitelle tilaa, jossa et ole riippuvainen kenestäkään, et pelkää ketään, mikään ei ahdista sinua ja tunnet vapauden sanan täydellisessä merkityksessä.

Kaikkien Maanpakojen Alkulähde

Kysymys: Kun puhumme pääsiäisestä, miksi sanomme: “Muista Maanpako Egypistä”? Oli kuitenkin muitakin – Babylonian, Kreikan ja Rooman – mutta meitä muistutetaan vain Egyptin maanpaosta. Mikä on sen tarkoitus?

Vastaus: Egyptin maanpako on kaikkien maanpakojen juuri. Kaikki muut maanpaot ovat ikään kuin liimattuja sen päälle. Se maanpako on kaikkein vaiken ja keskeisin. Henkilö nousee egonsa yläpuolelle ja ymmärtää ensimmäsitä kertaa, mikä on henkisyyden maailma ja tuntee ensimmäsitä kertaa miltä lahjoittamisen ominaisuus tuntuu vastaanottamisen sijaan. Vastaanottamisen, jonka kanssa olemme syntyneet ja jossa olemme.

Aistimme maailman sellaisten aistien läpi, jotka haluavat jatkuvasti nautintoa ja hyötyä kaikesta. Aistielinten vallankumousta, sitä kun ryhdyn “poistumaan itsestäni”, tunnistamaan itseni maailman kanssa, kun ryhdyn tuntemaan itseni ruumiini ulkopuolella siten että sydämeni pysyy siellä, kutsutaan Egyptin maanpaoksi. Kaikki muut maanpaot tapahtuvat ulkopuolellani.

Matkalla Ei Ole Esteitä

Kysymys: Mitä tarkoittaa “pysähtyminen matkalla”, jota Hanukka ilmentää?

Vastaus: Kuten tiedämme, henkisyyden maailmassa ei ole “pysähdyksiä”. Asia ei ole niin, että olet vapaa henkisestä työstä ja voit mennä kotiin. “Pysähtyminen” tarkoittaa, että saavutamme Binan ominaisuuden ja nyt meidän on tehtävä muutos. Olemme kohottaneet “Malchutin Binaan jossa tällöin tulee Hanukka.

Ryhdyme tämän jälkeen tekemään muutoksen alentaaksemme Binan Malchutiin, työstääksemme vastaanottamisen astioita (AHP). Näin ollen työskentelemme kasvavan vastaanottamisen halun kanssa kunnes lähetämme sen syvimmälle tasolle. Kohoamista Malchutista Binaan kutsutaan “Makkabealaiseksi sodaksi”, “lahjoittamiseksi lahjoittamisen vuoksi” ja aleneminen Binasta Malchutiin on jo Purim, “vastaanottaminen lahjoittaakseen.”

Jom Kippur Ja Sovitus Jokaisessa Sielussa

Koko prosessin tarkoitus on Luojan paljastaminen. Paljastamme Hänet toimintojen avulla, jotka Hän kohdistaa meihin. Tätä silmällä pitäen Luoja luo järjestelmän, lait, joiden mukaan se on olemassa ja toimii, ja ihminen siinä järjestelmässä.

Sen jälkeen hän pistää ihmisen ja järjestelmän liikkeeseen. Henkilön pitää kuunnella Luojan vaikutusta, mitä hänen sisällään ja ulkopuolellaan tapahtuu, sillä kaikki on Luojan liikehdintää. Niin kuin on sanottu: ”Ei ole ketään muuta paitsi Hän”.

Jos henkilö hyväksyy sen, että kaikki ohjataan Ylhäältä, Luoja ohjaa, silloin hän muuttuu herkäksi kaikelle, joka tapahtuu hänen sisällään ja ulkopuolellaan, siinä määrin, että se vaikuttaa häneen. Näin henkilö yrittää ymmärtää mitä Luoja hänelle haluaa paljastaa.

Analysoimalla erilaisia toimintoja: kielteisiä ja myönteisiä, niitä jotka ovat hänen lähellään ja niitä jotka ovat kaukana hänestä, ne jotka hän mieltää hyviksi tai pahoiksi, henkilö alkaa purkaa hänelle tarkoitettua Luojan suunnitelmaa. Ja kun hän huomaa suuren kuilun itsensä ja Luojan välillä, heidän ajatustensa vastakohtaisuuden, hän alkaa paljastaa kaksi vastakohtaa, jotka ovat toistensa kontrasteja.

Toisaalta hän kokee, että haluaa toimia oman luontonsa mukaan. Mutta, kun hän kerran on jo huomannut, että on parempi seurata vastakohtaista luonnetta, hän ymmärtää, että hänen pitäisi käyttäytyä toisin. Näin hän löytää pahuuden sisällään, ilkeämieliset ajatukset.

Mutta hän on iloinen siitä! Loppujen lopuksi mitä enemmän syntejä hän paljastaa itsessään, sitä enemmän hän panostaa uusien paljastamiseen ja sitä enemmän hän lähenee aitoa rukousta, tarkoittaen pyyntöä korjata ne. Korjauksen pyyntöä kutsutaan ”sovitukseksi”.

Ilkeämielisten ajatusten ei täydy kadota, mutta ne pitäisi ”makeuttaa”. Meidän pitää siis saavuttaa uusi intentio kaikkien itsekkäiden halujemme yläpuolella, jotka muuntuvat lahjoittamiseksi.

Syntien ja rikosten paljastuminen tapahtuu valtavan Valon avulla, Hokhman Valo (viisaus), joka heijastaa valoaan henkilöön ja kohtaa henkilön sillä tosiasialla, että hän on paha ja vastakohtainen  suhteessa Luojaan. Ja ponnistelujensa mukaan hän voi lähestyä korjausta.

Kaikki korjaukset, aivan kuten syntimme, ovat Luojan työtä. Lopulta synnit ja niiden korjaus, kaikki se Valo, jota vedämme puoleemme selvittääksemme pahuuden ja korjataksemme sen, Adheesion Valon tarkoitus on vain tuoda tyytyväisyyttä Luojalle. Ilmenee, että paljastamalla synnit ja niiden sovitus, henkilö saavuttaa syleilyn Luojan kanssa ja sitten adheesion Hänen kanssaan.

Ateria Henkisen Elämän Kunniaksi

Baal HaSulam ”Selitys Haggadat Pessahille” (artikkelista ”Tämä on Juudalle”): ”Leipä jota esi-isämme söivät Egyptin maassa”! (Haggadat Pessah): …näin ollen Mitzva (käsky), joka velvoittaa syömään Matzaa, annettiin heille kun he vielä olivat orjuutettuja ja Mitzva oli  tarkoitettu pelastuksen aikakaudelle, koska he lähtivät kiirehtien.

Tämä tapahtuu aina silloin kun siirrymme tilasta tilaan, kun jätämme senhetkisen asteen, eli Egyptin orjuuden, egomme hallinnoiman, Faaraon, itsepäisen ”taipumuksemme pahuuteen”, joka pitää meitä vankinaan eikä anna meidän kohota kateuden, vihan, halun ja kunnianhimon yläpuolelle.

Vaikka yritämmekin, emme kykene kohoamaan itsekkäiden ominaisuuksiemme yläpuolelle sitoaksemme itsemme toisiin, siteisiin jotka vastaavat Egyptin eksoduksen jälkeistä astetta. Olemme vielä kykenemättömiä muuttumaan ”yhdeksi mieheksi, yhdeksi sydämeksi”, saavuttamaan keskinäisen takeen, jotta yhtenäinen rakkauden ja lahjoittamisen voima, jota pidetään Luojana, voi paljastua.

Näin ollen, vaikka edelleen olemme orjuutettuja Egyptissä, meidän tulee visualisoida seuraava aste, ”leikkiä” sillä, aivan kuten lapsi leikkii aikuista varttuessaan. Näin meidänkin tulee leikkiä ”aikuisen” elämää, eli henkisen aikuisen elämää.

Pesach-yön mysteeri

Kysymys: Pääsiäs(Pesach)yönä luemme Pesach Haggadaa  sen sijaan että lukisimme otteita TaNaKh:sta (Toora, Nevi’im ja Ktuvim) kuten teemme kaikkina muina pyhäpäivinä. Mikä on tälle se syy?

Vastaus: Menneisyyden Kabballistit ovat vahvistaneet jokaiselle pyhä(päivä)lle tietyn järjestyksen. Jos henkilö haluaa ymmärtää tietyn henkisyyden tason tai henkisen asteen sisällään, vaikka se olisikin vain aistimus henkisyydestä, silloin nämä Kabbalistien ohjeet kertovat henkilölle mitä tehdä tietyssä tilassa.
Henkisyyden juuri kosketti aineellisen maailman oksaa Kabbalistisessa ryhmässä, joka tuli ulos muinaisesta Babyloniasta ja heidän välisen yhteyden kautta he kykenivät toteuttamaan kaikki aineelliset perinteet henkisten toimien sisällä-lopullisen lunastuksen hyväksymisen- joka toteutettiin aineellisessa maailmassa henkisten toimien kanssa.

Henkilö voisi tappaa eläimen ja samalla hän “tappaisi” halun vastaanottaa mieihyvää. Hän paistaisi eläimen alttarilla ja korjaisi samalla egoistisen halunsa. Sitten hän söisi eläimen ja vastaanottaisi mielihyvää lahjoittamisen vuoksi hänen Aviutin (halun “paksuuden”) kolmannella tasolla. He (Kabbalistit) toteuttivat kaikki aineelliset käytännöt ja samaan aikaan he toteuttivat toimet (käskyt) ja henkisyyden halut sekä Ympäröivän- että Sisäisen Valon kanssa.
Egyptistä poistumisen juhlapyhä on poistumista  vastaanottamisen halusta lahjoittamisen haluun. Me suoritamme täällä tiettyjä ulkoisia toimia merkkinä poistumisesta egoismista rakkauteen, vihasta ja erossaolosta välillämme olevaan yhteyteen ja yhtenäisyyteen.

Tämän vuoksi kun luemme Haggadah:a käymme läpi kaikki ne toimet jotka heijastavat henkisiä tekoja, jotka auttavat meitä poistumaan Egyptistä: “Kiddush” (siunaus), “Urchatz” (käsien peseminen), “Karpas” (Vihannesten upottaminen suolaveteen), “Yachats” ( keskimmäisen Matzan rikkominen), “Magid” (maastapaon tarina) ja niin edelleen. Jos toteutamme näiden tekojen järjestyksen Pesach-yönä  (sansta “Pasach” ylittää, harpata yli), harppaamme nykyisen tilamme yli ja astumme sisään uudelle tasolle joka on henkisyyden ensimmäinen taso.
Tämä järjestys ei kuitenkaan vastaa tasojemme normaalia kehitystä (“hedelmöitys”, “ruokinta” ja “kypsyminen”) joita opiskelemme Kymmenen Sefiran opinnoissa, osassa 12: Siemennesteen kiinnittymisen kolme päivää, sikiön 40 päivän muodostuminen, sikiön yhdeksän kuukauden kehitys, sen kääntyminen pää alaspäin, veri joka kohoaa kohdusta rintoihin ja muodostaa maitoa, lapsen kahden vuoden ruokinta ja sitä seuraavat vaiheet aikuisuuteen saakka (Gadlut): 3 vuotta, 6,9,12,13,20 ja 70.

Egyptistä poistuminen ei ole normaali kehityksen järjestys. Suuren tilan Valo (Gadlut) tulee ennen pienemmän tilan Valoa (Katnut). Astut ensin sisään uuteen maailmaan mahtavan Valon avulla ja alat sitten kehittää sitä.
Emme ymmärrä “syntymisen” olemusta, emme edes omassa maailmassamme. Olemme yksinkertaisesti tottuneet tarkastelemaan sitä luonnollisena prosessina: Sikiö kehittyy eläimellisen organismin sisällä ja jatkaa kasvuaan sen ulkopuolella. Emme edes kyseenalaista miksi nämä äidin sisällä olleet kolme kiloa lihaa tulevat nyt ulos? Miksi sikö tulee ulos kokonaisena? Loppujen lopuksi kehityksen seuraavalla tasolla sen olisi pitänyt aloittaa kasvu jonkinlaisesta pisarasta. Kehityksen edellinen taso on yli kolme kilogrammaa ja nyt, seuraavalla asteella näiden kolmen kilogramman tulisi muuttua pisaraksi….Missä olet nähnyt, että kaikki mitä saavutettiin edellisellä tasolla, halu (Kli) ja sen täydellinen täyttäminen kehittivt kokonaisuuden seuraavalle tasolle sellaisenaan? Kuinka se on mahdollista?

Jos lopetan kehittymisen NRNHY de Nefeshin tasolle, saavutan Nefesh de Ruachin tason. Mutta täällä en saavuta Nefesch de Ruachin tasoa, vaan sen sijaan poistu äidin kohdusta kolmen kilogrammani kanssa ja jatkan kasvua. Teoriassa minun olisi pitänyt aloittaa kehitykseni ulkopuolella yhtenä soluna, pisarasta siemennestettä, aivan kuten aloitin äidin sisällä mutta vain seuraavalla tasolla.

Kaikki tämä alleviivaa Pesachin ainutlaatuista järjestystä, Egyptistä poistumista, joka tulee mahdolliseksi vain koska suuremman tilan Valot tulevat ennen pienemmän ttilan Valoja ja sen vuoksi teemme harppauksen.

Vihasta Rakkauteen

Kysymys: Mikä intentio tai vaatimus meillä pitää olla viettäessämme Pessahia?

Vastaus: Ei ole muuta intentiota tai ajatusta kuin yhtenäisyys. Yhtenäisyydessämme haluamme paljastaa Luojan, kun Luoja on lahjoittamisen ja rakkauden ominaisuus, maailmankaikkeuden perustavaa laatua oleva voima jonka haluamme paljastaa välillämme.

Ei ole kyse rakkaudesta jota ”suoritamme”, vaan voimasta joka toimii egoismimme yläpuolella. On sanottu: ”Rakkaus peittää kaikki synnit”. Rakkaus sijaitsee vihan yläpuolella ja yhdessä ne luovat aistimuksen Luojasta minulle.

Samanaikaisesti vain yksi voima näistä kahdestä voi hallita sisälläni, mutta eivät yhtä aikaa. Mitä isompi ero rakkauden ja vihan välillä, sitä suurempi Luoja on silmissäni.

Toivottaen Vapautta Ja Rakkautta

Kysymys: Pitääkö meidän, jotka emme kuulu juutalaiseen uskontokuntaan, viettää Pessahia (pääsiäinen juutalaisuudessa) sekä muita pyhiä? Monet meistä väittävät että nyt pitää kiiruhtaa ostamaan Matzaa (Pessahinajan”säännönmukainen” leipä) ja oitis järjestää Pessah Seder (perinteinen pääsiäisateria).

Vastaus: Rakkaat oppilaat, yritän jälleen kerran selittää asian, kertakaikkiaan, sillä olen jo vastannut tähän kysymykseen useita kertoja.

On tärkeää että opiskelet juutalaisia alkuperäisiä lähteitä, sillä ne ovat kabbalistien kirjoittamia. Me opiskelemme niitä aidossa kabbalistisessa tulkinnassaan, emmekä niin kuin juutalainen kansa on tehnyt jo ajanlaskumme alusta alkaen, maallisessa muodossa, aivain kuin kirjat puhuisivat tästä maailmasta.

Tämä pitää tietenkin sisällään ”Haggadah Shel Pessahin” (perinteinen pääsiäistarina) opiskelua joka kertoo Egyptin eksoduksesta, sillä se ei kerro poispääsystä Egyptin maasta, vaan meidän kohoamisestamme egomme yläpuolelle. Voit viettää perinnettä yhdessä kanssamme, voit istua juhlapöydässä, virtuaalisesti kanssamme, syödä matzaa ja kalapasteijaa tai leipää ja sianlihaa, niin kuin itse haluat.

Baal HaSulam kirjoittaa kirjassa ”Viimeisen Sukupolven Kirjoitelmat” että jopa lopullisessa korjauksessa jokainen kansakunta, jos niin haluaa, voi ylläpitää uskontonsa ja perinteensä. Vain ihmisten väliset suhteet muuttuvat vihasta rakkauteen ja juuri se on Egyptin eksodus. Toivottaen sellaista pyhää teille jokaiselle!