Category Archives: Päivittäinen Kabbala Luento

Tosi Valhe

laitman_069_03Minun tulee “pakottaa” itseni yhdistäytymään ystävieni kanssa ja jatkuvasti pitää mielessä, että menestys piilee yksinomaan yhtenäisyydessä. Tämän tulisi olla meidän yhteinen, kollektiivinen tavoite: – yhtenäinen halu kääntyä kohti Luojaa. Yhdistäytyneenä meistä tulee yksi, yhteinen toive, jonka tarkoituksena on Luoja, omaksua lahjoittamisen ominaisuus, niin että se kehittyy ja asuu meissä.

Meidän on toimittava ikään kuin kaipaisimme ja anelisimme sitä. Tämä “ikään kuin” kuplii ympärilläni, tyydyttäen minua todellisella toivomuksellani. Tämä on sääntö millä tavalla ympäristö vaikuttaa yksilöön.

Tämän tuloksena ja ympäristön innoittamana kaikki alkavat ’anella ja kyynelehtiä’. Se ei ehkä ole aidosti tapahtuvaa vielä, mutta sekin riittää vetämään puoleensa Valoa joka uudistaa. Meillä ei ole kykyä ’anella ja kyynelehtiä’ luonnollisella tavalla.  Jos osaisimme, olisimme jo henkisessä maailmassa ja meillä olisi oikea, korjattu halu. Näin ollen, meidän tapamme  ’kyynelehtiä’ on teeskentelyä. Kuitenkin, meidän tulee tietää, kuinka Ympäröivä Valo valaisee meitä jokatapauksessa ja tuo meille mitä olemme olevinamme pyytämässä.

Tällaista peliä olemme vapaaehtoisesti pelaamassa “Jos pyydät ikään kuin toivoaksesi, minä teen niin kuin pyydät.” Mutta, samalla minun täytyy yrittää parhaan kykyni mukaan kuvitella korjattua tasoamme niin lähellä todellisuutta kuin vain kykenen. Koska, Lo Lishma:sta (ei Hänen Nimeensä) siirryn Lishma:an ,(Hänen Nimeensä).

Henkisillä tasoilla Valo vastaa jopa teeskentelevään pyyntöön. Kutsumme sitä korjauksen pyynnöksi. Olen viallinen ja pyydän Luojaa vahvistamaan minua. Pyydän vastahakoisesti, ja erityisesti siitä syystä, koska olen virheellinen.

Tässä kohtaa on silta aineellisesta maailmastamme – henkiseen maailmaan. Vaikka Machsom:in alapuolella (esteen, joka erottaa meidät henkisyydestä), en osaisikaan anella ja kyynelehtiä luonnollisesti, niin olen silti valmis ponnistelemaan yrityksissäni yhdistäytymiseen muiden kanssa.

Näin ollen, suoritan sopimuksen, eli toisin sanoen; suoritan toiminnan, jota vastaan Valo tulee sisään. Tässä aineellisessa maailmassamme voin järjestää tilanteita ja yhdyssiteitä, jonka avulla voin käynnistää vastavuoroisen toimen henkisessä maailmassa.

Sama sääntö pätee myös silloin, kun nousemme tikkailla aineellisessa maailmassa. Kuitenkin, avain piilee luonteeni muuttumisen laadussa, kun lahjoittamisen ominaisuus laskeutuu ja alkaa ohjata minua.

Kymmenysten Henkinen Merkitys


Vastaanottamani kysymys: Mikä on kymmenysten (Maaser) henkinen merkitys?

Vastaukseni: Kymmenys on Malkhutin kymmenennen osan erottaminen. Toora neuvoo pistämään sivuun osat, jotka sen sijaan, että niitä käytetään suoranaisesti lahjoittamiseen, voidaan ainoastaan käyttää yhteisön hyväksi. Tämä laskelma suoritetaan vain suhteessa Luojaan, lahjoittamisen tähden Hänelle.

Toora kuvailee monia eri veromuotoja, mutta kaikki perustuvat yhteen periaatteeseen: Siitä syystä, että olen kykenemätön lahjoittamaan tiettyjen halujen kanssa, joita minussa on ja Valon kanssa, joka tulee luokseni, välitän nämä halut yleiseen haluun (Kli). Yhteisessä halussa, yhteisön kautta, voin tämän suorittaa.

Klini on osittainen, tarkoittaen, että toistaiseksi särmi peittää vain osan haluistani, joissa olen valmis vastaanottamaan lahjoittamisen vuoksi. Miten voin korjata osan, jossa olen kykenemätön lahjoittamaan?

Vastaanotan Valon siltä osalta ja muunnan halun vastaanottaa nautintoa vastaanotetun Valon mukana ulkopuoliseen Klihin. Sen kauttta valmitelen sitä osaa korjaukseen yhteisön kautta.

Kabbalan tieteessä opiskelemme haluamme, jota kutsutaan ”pukineeksi” ja ”taloksi”. Ne korjaantuvat kun ensin näen ne ulkoisina ja sitten muunnan ne sisäisiksi.

Sama koskee kymmenyksiä (Maaser). Näennäisesti muunnan sen ulkoiseksi käytöksi, mutta sitten se muuttuu minulle sisäiseksi ja palaa minulle halun kanssa, jota en aikaisemmin pitänyt omanani. Toistaiseksi, aistimuksissani, en voi korjata sitä osaa käyttääkseni sitä vastaanottamalla lahjoittamisen vuoksi.