Category Archives: Päivittäinen Kabbala Luento

Tämän Päivän Yksinkertainen Totuus

Meidän pitää ymmärtää se yksinkertainen tosiasia, että menestys modernissa maailmassa riippuu oikeanlaisesta yhteydestämme. Tämä paljastuu meille yleisen kriisin kautta. Kriisi lähettää meille viestin: ”Haluatko menestyä kaikessa mitä teet?

Mutta katso ympärillesi: Kaikki mitä olet tehnyt tähän päivään asti on kriisissä. Sinulle pitää olla selvää se, että tästä päivästä lähtien et voi menestyä missään mitä teet, jos et vastaa siitä globaalille ja yhteiselle järjestelmälle.”

Tätä vastaamista kutsutaan keskinäiseksi takeeksi! Sinun pitää oppia tietämään, että menestyminen ja jonkin hyvän tuottaminen riippuu oikeanlaisesta osanotostasi globaalissa verkkojärjestelmässä ja että tämä osanotto on mahdoton ilman keskinäistä taetta. Jos voit aikaansaada sen, tulet onnistumaan. Jos et, silloin tuhlaat aikaa ja vain pahennat omaa tilannettasi.

On vaikeaa menestyä. Jokainen voi kokea mitä keskinäinen tae on ja jokainen voi kuvitella oikeanlaisen perheen joka on lämminhenkinen ja välittävä.

Silti keskinäinen tae on opittava. Jokaisen on lopulta muutettava mielipiteensä kabbalasta ja ymmärrettävä, että se on korkeampi viisaus ja että hän itse on osana sielun korjaamista. Meidän pitää päästä eroon pelosta joka liitetään kabbalaan ja ymmärtää, että tämä viisaus on luonnollinen asia. Opimme sen kautta yhteiskunnassa toimivasta voimasta. Meidän pitää oppia tuntemaan tämä voima tai emme voi jatkaa olemassaoloa.

Kuka voi kieltää tämän? Mehän emme kuitenkaan voi ylläpitää itseämme, jos emme paljasta tätä voimaa. Ihmiset uskovat, että se on jokin ylimaallinen tiede, joka puhuu korkeammista valtakunnasta. Todellisuudessa mikään ei ole lähempänä meitä kuin kabbala.

Amalek, Osaava Vihollinen!

Henkilöllä, joka pyrkii kohti henkisyyttä, ei ole suurempaa vihollista kuin Amalek. Kun Amalek valtaa meidät, tunnemme väsymystä, hämmennystä ja kadotamme henkisen työn tärkeyden. Hän ottaa meiltä pois halun pyrkimyksiin paljastaa Luoja ja muuttua Hänen kaltaisekseen. Löydämme yllättäen useita syitä sille, miksi sitä ei kannata tehdä. Tätä kutsutaan Amalekin voimaksi.

Hän ei lähesty meitä selkeänä ja näkyvänä vihollisena, vaan hiipii luoksemme alitajunteisesti ja istuttaa meihin väsymyksen ja laiskuuden tunteen, näyttäen henkisyyden epätärkeyden valossa. Voit tehdä tuhansia muita asioita sen todellisen tärkeän, täsmällisen ja tarkoin määritellyn teon sijasta, joka tuo sinut määränpäähän. Olet valmis tekemään mitä tahansa, paitsi sitä! Tätä kutsutaan Amalekiksi.

Hän ei näyttäydy hyökkääjänä ja vihaa täynnä olevana vihollisena, jonka tiedät, että sinun on tuhottava.

Henkinen Ihminen Kulkuneuvossa Maapallolta

Rajoitus ei päde liikkumattomaan, vegetatiiviseen ja elolliseen tasoon sisässäni. Minun pitää elää ja varustaa itseni kaikella mitä tarvitsen. Tällä tavalla vastaanottamisessa ei ole häpeää. Mutta kun olen suorittanut nämä kolme tasoa ja alan ajatella neljättä, ihmisen tasoa, silloin kysymys herää ja vapaa tahto ilmenee: Tulisiko minun jatkaa vastaanottamista itseni tähden, vai aloittaa lähimmäiselleni lahjoittaminen? Koko väittely, analyysi ja työ pyörii tämän ympärillä.

Kun kerran nuo ensimmäiset tasot ovat vapaita rajoituksilta, voit tehdä niiden kanssa mitä haluat, sillä otat vain sen mitä luonto vaatii eloonjäämiselle. Henkilön pitää ottaa mitä ikinä tarvitseekin elääkseen normaalia elämää. Normaali elämä tarkoittaa juuri niin paljon kuin vaaditaan siihen, että hänen sydämensä ja mielensä vapautuu, jotta hän voi huomioida lähimmäisensä. Tämä on kerta kaikkiaan vastuumme. Samalla tavalla kuten meidän täytyy lahjoittaa neljännellä tasolla, meidän täytyy myös vastaanottaa kolmella edeltävällä tasolla.

Tämän lisäksi koko neljäs taso on vain olemassa lahjoittamista varten. Sille asetettiin rajoitus: Heijastunut Valo on käsky Luojan vastaavuuden saavuttamisesta. Meidän pitää aistia tämä kunnolla.

Toisin sanoen minussa on osia, joiden on oltava olemassa, niin kuin sydän, aivot ja kaikki henkilökohtaiset ominaisuuteni, mutta ne sijaitsevat tavallisessa lihassa, aineena. On olemassa vielä lisäkerros sen päällä, joka on sisälläni sijaitsevan ihmisen sisäinen, henkinen työ. Tämä on neljännen vaiheen neljäs vaihe (Dalet de Dalet), joka tulee kolmen ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen ihmisen sisässä.  Tämä vaihe on se, joka asettaa rajoituksen ja tekee päätöksen särmistä (Masakh), Heijastuneesta Valosta ja ominaisuuksien vastaavuudesta.

Tällä tarkoitetaan ihmisen tasolla sijaitsemista, jonne olemme saapuneet kehityksen kautta, liikkumattomalta, vegetatiiviselta ja elolliselta luonteenlaadultamme ja lakanneet olemasta kädellisiä. Tästä syystä, jopa ihmisen asteella, säilytämme vielä koko edeltävän liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen kehon, niin kuin myös koko aineellisen kehityksemme tieteessä, älyssä ja tunteessa. Silti, kun saavutamme ihmisen asteen, hahmotamme sen erityisenä pyrkimyksenä, joka herää Luojaa kohden.

Rajoitus, sisäinen työ ja kätkeminen soveltuu vain siihen, eikä muuhun. Tästä syystä henkinen maailma ei suhtaudu ollenkaan siihen, miten henkilö käyttäytyy jokapäiväisessä elämässään. Kun koko ihmiskunta saavuttaa korjauksen vaiheen, silloin se koskee jokaista, mutta niin että jokainen muuttuu osaksi toista.

Tästä syystä he, jotka eivät vielä koe herätystä henkisyyteen, voivat olla tekemättä asialle yhtään mitään. Luonto itse tulee ohjaamaan heitä vastoinkäymisten kautta. Koko vastuu jää heille, jotka ovat jo heränneet.

Meidän pitää painottaa ja välittää halusta, joka liittyy ihmisen tasoon, jossa henkilö kokee jotenkin liittyvänsä Antajaan. Kaikki muu liittyy oleelliseen olemassaoloon, jota ei voi ”tuomita eikä ylistää”. Työskentelemme vain Dalet de Dalet –halun kanssa, johon meidän pitää keskittää huomiomme. Se voidaan vain kasvattaa universaalin, keskinäisen kytköksen kautta yhteiskunnassa.

Luoja Tulee Päättämään Työn Puolestamme

Pelättävää ei ole. Sinun ei pitäisi pelätä hämmennystä tai sitä, ettet tiedä jotakin. Tosiaankin, tätä työtä ei ole aikaisemmin paljastettu kenellekään tämän maailman historiassa. Ei ole olemassa ketään, jonka esimerkkiä voimme seurata, sillä kaikki tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa.

Siksi meidän tulee vaalia meille määrättyä roolia. Emme edes tiedä miten olemme sen ansainneet ja voimme vain olla ylepeitä tästä tosiasiasta ja ponnistaa täysillä tietämyksen levittämisessä ja selittämisessä tästä globaalista maailmasta, kaikilla kielillä. Niin tulemme herättämään enenevissä määrin suuria muutoksia Ylhäällä, jonka jälkeen, niin kuin on kirjoitettu ”Luoja tulee päättämään työn puolestamme”.

Meidän työmme on vain haluta ja ponnistaa, aivan kuten pienet lapset, jotka varttuvat juuri sillä tavalla – ja muutokset tapahtuvat.

Valmiina Yhtestyöhön!

Kysymys: Mitä “vajota epätoivoon ja huutaa Luojaa” tarkoittaa?

Vastaus: Usein alussa henkilö luottaa itseensä ja myöhemmin epätoivon iskiessä hänen täytyy tukeutua ryhmään. Sitten suhteessa epätoivoonsa hän tukeutuu Ylempään Voimaan. Viime kädessä hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luopua vain itselle pyytämisestä ja ryhtyä ajattelemaan lahjoittamisen intentiota. Näin hänen sisäinen ohjelma ohjaa häntä, hänen sisäinen HaVaYaH, kunnes hänen vetovoimansa Luojaa kohtaan ottaa oikeanlaisen suunnan.

Tätä kutsutaan kärsimykseksi, joka ohjaa henkilöä kohti oikeaa päämäärää. Loppujen lopuksi “mitä mieli ei tee, aika tekee” ja “kärsimys pehmittää egoismia.” Edistymme tätä kautta. Joka kerta kun teemme virheen, se johtaa meitä paljastamaan oikeanlaisen tilan. Näin informatiivisten geenien (Reshimot) ketju toimii meissä.

Näin saavutamme lopulta tilan josta on sanottu: “Israelin pojat vajosivat epätoivoon työssä ja huusivat Luojaa.” Tämä tarkoitta että henkilö liikkuu pitkin tätä syyn ja seurauksen tilojen ketjua ja tulee hetki hetkeltä pettyneemmäksi: Hän tekee näin kunnes saatuttaa täydellisen epätoivon tilan, jossa hän ymmärtää ettei kykene tekemään mitään itse ja “ettei ole olemassa muuta kuin Hän.”, tarkoittaen ettei kukaan muu kuin Luoja voi auttaa häntä. Tämä Cuoja ei ole mikään maaginen voima, vaan erityinen todellisuus joka tulee paljastetuksi henkilössä itsessään.

Tämä todellisuus on paljastettu vain silloin kun se pukee, verhoaa henkilön. Sen vuoksi henkilö ryhtyy haluamaan lahjoittamisen intentiota.

On sanottu ” Sinulla ei tule olla muita Jumalia.” Tarkoittaen että meidän täytyy määrittää (saada selville) että kaikki sekä ulkoiset että sisäiset asiat ovat yhden Luojan hallinnassa. Määritämme tämän adheesion tuloksen Häneen ja niiden ristiriitojen kautta jotka tulevat paljastumaan meille. Tämä on kaikkein vaikein hetki, sillä löydämme uuden todellisuuden kahden hallitsevan voiman kanssa. Ne kuitenkin yhdistyvät yhdeksi voimaksi. Tämän koko ihmiskunnan on tehtävä.

Tähän päivään saakka “Minä” piti itseään ainoana auktoriteettina, seisoen sekä yhteiskuntaa, elotonta, vegetatiivista, animaalista ja ihmisluontoa vastaan yrittäen kontrolloidan niitä niin paljon kuin mahdollista hyötyäkseen siitä itse. Otin ne huomioon, mutta vain määrittääkseni pystyinkö hallitsemaan niitä. Hallitsemaan samalla tavalla kuten näen ennalta etten (esimerkiksi) pysty nostamaan raskasta matkalaukkua.

Olin tämän järjestelmän päälinkki ja kaikki virtasi lävitseni. Jopa silloin kun noudatin jotain  ulkoista voimaa, kuten hallitusta tai yhteiskuntaa, nämä olivat minun päätöksiäni, ajatuksiani ja halujani.

Nyt olen epäjärjestyksen tilassa, sillä näen etteivät nämä ole ajatuksiani, intentioitani ja halujani! Päätös voi olla vain minun jos tiedän kuinka työskennellä ympäristöni kanssa. Minulla on pieni vapauden alue “Tifferetin keskimmäinen kolmannes.” Kaikki on olemassa minussa ja minun ulkopuolellani, lukuunottamatta hiuksenhienoa suhdetta ympäristöön, minun täytyy lukea kuuluvaksi Luojalle.

Se ei ole heidän omasta tahdosta kiinni, haluavatko nämä ihmiset lyödä tai halata minua. Nämä toimet eivät ole heidän, vaan Luoja. Oma käytökseni, joko käyttäydyn väärin tai oikein, olenko syntinen vai pyhimys, sitäkään en määrittele itse vaan sen määrittelee ulkopuolinen voima.

Ensimmäistä kertaa historiassamme olemme löytämässä ulkopuolisen voiman olemassaolon ja meidän täytyy työskennellä sen kanssa hyvin erityisellä tavalla. Mitä nopeammin yritämme löytää tämän hallinon ja ryhdymme yhteistyöhön sen kanssa sitä enemmän saavutamme ja säästämme itseämme kärsimykseltä.

Oppia ”Jakamaan Kaiken”

Tänään Luoja asettaa eteemme ehdon: ”Jos et kytkeydy kuin yksi mies, yksi sydän, et tule saavuttamaan mitään! Sinun tulee itse oivaltaa, että tuollainen elämä ei ole elämää ollenkaan…Ja vielä sen lisäksi tulen nimittämään kuninkaan, joka on häikäilemätön sinua kohtaan aivan kuten Haman.”

Tämä tarkoittaa, että jokaiselle teolle, jonka kautta Hän teki meistä eriarvoisia, pakottaen meidät vihaamaan, kadehtimaan, syyttämään toisiamme, meidän pitää tehdä korjauksia ja saavuttaa täydellinen tasa-arvoisuus. Sen jälkeen emme enää tule olemaan huolissamme siitä kuinka paljon joku saa, jopa siinä määrin, että jos joku ei saa mitään ja toinen saa äärettömyyden, hän tulee riemuitsemaan aivan kuin itse olisi saanut äärettömän täyttymyksen.

Se tulee riittämään henkilölle, että hän näkee kuinka jokainen saa täyttymyksen ja nauttii kokonaan, samalla kun hän itse ei saa mitään ja vain antaa.

Tänään alamme nähdä taipumuksia ja askeleita tähän suuntaan maailmassamme. Tämä on ensimmäinen kerta kun Luoja sanoo: ”Olet saapunut kynnykselle, etkä saa enää mitään. Tulet kokemaan suuria vastoinkäymisiä, elämään kriisissä ja muissa ongelmissa, kunnes saavutat ratkaisun, että tasa-arvo ei vain tarkoita ”ottamista ja jakamista”.

Voit laskea perhejäsenet, jotta jokainen saa saman määrän, mutta todellisuudessa  meidän tulee saavuttaa erilainen korjaus. Loppujen lopuksi tämä on vain yhteiskunnallinen pyrkimys tasa-arvoon, joka ei vastaa absoluuttista oikeutta.

Luoja haluaa, että saavutamme tilan jossa muiden rakastamisesta johtuen tulemme vain välittämään heidän tarpeittensa tyydyttämisestä omalla kustannuksellamme. Ensin meidän tulee tosin ajatella omaa korjaustamme, sillä ilman sitä emme tule saavuttamaan täyttymystä.

Tämän päivän taloudelliset suositukset ja uudet teoriat eivät tule tyydyttämään meitä ilman korjausta. Päinvastoin, ne tulevat ajamaan meidät suurempaan oivallukseen pahuudesta ja kykenemättömyydestämme tehdä mitään. Siksi voimme vain levittää tiedon nykyisestä tilastamme mahdollisimman laajalle, tavalla jolla kabbalan viisaus selittää asian.

”Pahan Silmän” Muuntuminen Siunaukseksi

Ero ”hyvän silmän” ja ”pahan silmän” välillä, siunauksen ja kirouksen välillä, on se, että jälkimmäisessä tapauksessa paljastuminen tapahtuu itsestään, ilman alustavia pyrkimyksiä ja minulta puuttuu sopiva astia. Vaihtoehtoisesti voin ensin valmistella astian, eli halun ja sitten mitä ikinä tapahtuukaan on minulle kuin paljastus. Molemmissa tapauksissa kuitenkin sama asia paljastuu.

Se paljastuu ilman valmistettua haluani, astiaa, tunnen pimeyttä, salassapitoa. Ja jos haluni paljastuu ensin, silloin havainnoin vastakohtaisen: Valon, paljastumisen. Muuta eroa ei ole kirouksen ja siunauksen välillä.

Et Usko Millainen Ryhmä Tämä On

Kysymys: Mitä teet jos tunnet ettet anna riittävästä ryhmälle vaikka olet kuluttanut voimasi?

Vastaus: Voimat todellakin loppuvat huveten joka hetki. On hyvä jos tunnet että voimasi ovat loppumassa. Tyypillisesti emme edes huomaa sen tapahtuvan, me vain yksinertaisesti rentoudumme ja nukahdamme, kadotamme halumme. Tämä tapahtuu vain koska emme välitä heräämisistämme. Meidän täytyy auttaa toinen toisiamme, sillä se on ainoa keino herätä!

Jos et sijoita toisiin jotta he huolehtisivat sinusta, et tule vastaanottamaan voimaa. Ympäristön tasolla tai tekemisillä ei ole mitään merkitystä. Avain sinulle on ryhtyä toimimaan ja sijoittamaan heihin, silloin tulet näkemään tuloksia. Et edes usko kuinka paljon tämä ryhmä ja toverit voivat antaa sinulle. Kaikki riippuu yksilön investoinneista ja herkkyydestä.

Jos sijoitat ryhmään huomaat pian että myös he ovat heränneet ja toimivat sinua kohtaan. Vaikka et olisi huomannut sitä ennen, tulet huomaamaan sen nyt – kiitos investointiesi. Tätä kutsutaan keskinäisyydeksi.

Rukous On Halu Yhtenäistyä

Kysymys: Jos Luoja on sisäinen ominaisuuteni, ketä kohtaan kohotan rukoukseni?

Vastaus: Kohotat sen sitä täydellistä ominaisuutta kohtaan, joka sinun tulee saavuttaa. Rukoileminen tarkoittaa halua saavuttaa jonkinlainen yhteys asian kanssa jonka haluat lähemmäs itseäsi. Rukous on halu, yhdistymisen tarve kuten on sanottu “Haluan!”

Yhteys voi olla ulkoinen, tarkoittaen etäistä tai se voi olla lähellä ja sisäisempi siihen pisteeseen saakka jolloin välillämme ei enää ole eroja. Molemmissa tapauksissa tämä on yhteys. Todellisuudessamme ei ole mitään muuta kuin joko lähellä tai kaukana oleminen jostakin. Haluan kauemmas jostakin pahasta ja olla lähempänä jotain hyvää aina siihen saakka jolloin minusta tulee osa häntä ja hänestä minua.

Se kuinka tunnemme yhteytemme riippuu henkisistä asteistamme joilla olemme. Jos aisitimme ylemmän asteen, silloin kyseessä on sisäisempi yhteys, jossa ylemmän AHP (Awzen, Hotem, Peh)on olemassa alemman GE:ssä (Galgalta Eynaim). Jos aistimme alemman asteen, menemme sen sisempään osaan ja toimimme siellä.

Ei kuitenkaan ole olemassa muuta kuin joko ajautuminen lähemmäs tai kauemmas. Koko rukoukseni ja kaikki haluni ovat tätä: tulla lähemmäs jotain tai ajautua jostain pois päin.

Ottakaa Varas Kiinni!

Kysymys: Maailmassamme on yleistä “kumartaa” tärkeämmäksi kokemiemme henkilöiden edessä. Miksi kumartaminen henkisessä maailmassa on niin vaikeaa?

Vastaus: Kumarramme ja “alennamme” itsemme tärkeiden ihmisten edessä tässä maailmassa hyötyäksemme siitä. Egoismimme toimii aina sitä hyödyttävällä tavalla. Jos henkilö on vaikutusvaltainen, vahva ja varakas, silloin minua hyödyttää kumartaa hänen edessään ja olla hänen rinnallaan palvellen häntä, sillä tiedän että usein pieni ihminen vastaanottaa suuremmalta ja myös minä oletan saavani jotain tällaisessa tilanteessa.

Toimimme näin yleisesti maailmassamme. Ellemme toimi näin, kohtaamme vastoinkäymisiä, jotka opettavat meille tämän periaatteen. Oletetaan etten halua kuunnella mitä poliisi sanoo minulle. Saan sakot tai joudun oikeuteen jossa minulle langetetaan rangaistus. Joten seuraavalla kerralla kuuntelen. Näin ollen, maailmassamme on hyödyllistä kuunnella vaikutusvaltaisia ihmisiä. Jos en ymmärrä tätä, elämä opettaa sen minulle vastoinkäymisten kautta.

Tämä ei kuitenkaan toimi suhteessa Luojaan, sillä Hän on salattu! Loppujen lopuksi, jos Hänen lahjoittamisen ominaisuudet tulisivat paljastetuiksi sinulle, juoksisit Hänen perässään kuten varas, joka juoksee ihmisjoukon edellä huutaen “Ottakaa varas kiinni!” Sinusta vaikuttaisi siltä, että rakastat Häntä  sydämesi pohjasta, koska voit vstaanottaa Häneltä niin paljon. Kukapa ei haluaisi kääntyä maailmaa kontrolloivan voiman puoleen? On selvää että jokainen henkilö tekisi näin.

Sen vuoksi Luoja ei voi tulla paljastetuksi suurena, mahtavana ja anteliaana. Hän voi tulla paljastetuksi vain esimerkkinä lahjoittamisen ominaisuudesta, ominaisuudesta joka meidän kaikkien täytyy saavuttaa itse. Silloin et kuitenkaan halua Häntä ja juokset Hänestä pois päin. Tämän vuoksi Hän ei voi paljastua sinulle-ei hyvältä saatika huonolta, ei täyttymyksen saatika intention puolelta.

Ainoa asia joka säilyy meillä on työ ympäristön kanssa. Luoja antaa meille pienen lahjoittamisen halun, mutta kaikki muu täytyy tulla paljastetuksi meidän kauttamme, ympäristössä joka inspiroi meitä lahjoittamaan, rakentamaan halumme ylempää voimaa varten. Otamme vastaan apua ja herätyksiä ylhäältä vain opiskelujemme ponnistusten, ympäristön ja Kabbalan levityksen laajuudessa.

Muutoin on mahdotonta kehittyä. Jahtaisimme Häntä, toivoisimme nielaisevamme Hänet tai juoksisimme pois päin Hänen lahjoittamisen ominasuutta peläten mahdollisuutta tulla itse sen kaltaiseksi.