Category Archives: Opetus

Ilmainen Kabbalakurssi Netissä (suomen aikaa klo 20:00)

EC2014(756x242)-FIN

 

 

 

http://www.eu.kabbalah.info/en/

Rekisteröityminen mahdollista 1.7 asti.

Instrumentti Ihmisen Olemukseen Tunkeutumiseen

Kysymys: Onko ihmisten karttamiseni erinomainen keino luoda sisäistä täydellisttyyä?

Vastaus: Kyllä, totta kai. Pyritään katsomaan toisiamme yksinkertaisesti siten, kuten katsomme hyviä ystäviämme ja lapsiamme ja tuntekaamme toisemme sellaisen tuloksena. Jos pyrin kuuntelemaan jotakuta siitäkin huolimatta että koen sen epämiellyttävänä ja pyrin ylittämään vihamielisyyteni, tulen tuntemaan toisen paremmin. Tämä tarkoittaa että olen hankkinut käsityskyvyn uuden instrumentin. Henkilö työntää minua pois, mutta siitä huolimatta ylitän välttämisen pyrkimykseni luomalla sisälläni olevista positiivisista ja negatiivisista tunteista erilaisen instrumentin jolla astua sisään ja ryhdyn tuntemaan sen.

Jos minulla ei ollut välttämisen pyrkimystä sitä (henkilöä) kohtaan, minun olisi hyvin vaikeaa ottaa siihen yhteyttä. Olisin yksinkertaisesti hyväksynyt kaiken vastaan tulevan positiivisessa muodossa ja liittänyt sen itseeni oman käsityskykyni mukaisesti. Kun teen sen vastakkaisela tavalla, aivan kuten työntyisin tähän sakeuteen, ylittämisen voimaan, silloin yhteys toiseen henkilöön on luotu sisälläni.

Sen vuoksi kasvaessani, ihmiset jotka aikaisemmin koin miellyttävinä paljastuvat minulle yllättäen epämiellyttäviksi, työntäen minua pois heidän luotaan ja heitä pois minun luotani. Minut on torjuttu. Ymmärrän kuitenkin, että kiitos tämän vastakkainasettelun, saan mahdollisuuden tunkeutua syvemmälle heihin.

Henkilöä Ei Voida Opettaa Ilman Yhteyttä Valoon

Kysymys: Miksi opetusjärjestelmä ei kehittynyt muuttuvan maailman mukana? Miksi opetamme lapsillemme saman kuin sata vuotta sitten?

Vastaus: Koska todellisuudessa ihmiskunta ei ole muuttunut. Vasta nyt sen on mahdollista paljastaa pahuus ja  se tapahtuu vain meidän avullamme.

Useat haukkuvat intohimoisesti opetusta, mutta mitään ei tapahdu. Itse asiassa, he toteavat yksinkertaisesti että voivat huonosti, mutta eivät löydä siihen todellista syytä. Nähdäkseen syyn, heidän täytyy kyetä vertaamaan toinen toisiaan. Täällä tarvitsemme Uudistavaa Valoa.

Paljastamme maailmassamme pelkästään pahuuden, emme sen yhteyttä hyvään. Tämä ei ole vielä pahuuden ilmentymä; kriteeriksi vaaditaan jotain muuta. Kyllä, voin huonosti, mutta en pysty jäljittämään sen syytä. Tehdäksemme niin, meidän tulee vetää Korjaava Valo puoleemme.

Lopputuloksena ihmiset ovat puhuneet opetuksen ongelmista viimeiset 50 vuotta, mitään ei kuitenkaan ole muutettu. Tämä osa-alue vaatii valtavia budjetteja sekä varoja ja koskettaa valtavaa määrää ihmisiä. Vanhemmat kärsivät, opettajat kärsivät, oppilaat kärsivät-ja kaikki ovat avuttomia.

Itse asiassa järjestelmä itsessään on konservatiivinen ja haluton muuttumaan. Vaikka tietäen sen, että he tarvitsevat muutosta, kukaan ei auta heitä ulos tästä tilanteesta. Ei ole olemassa selkeää ja tarkkaa ohjelmaa. Päinvastoin, ei vaadi paljoakaan tuhota kaikki mitä on olemassa. Tänä päivänä on selvää, että on välttämätöntä kasvattaa lapsi ihmisenä. Tämän toteuttamiseen on useita eri tekniikoita; Näyttää että olemme melkein siellä, mutta missä nämä ihmiset ovat?

Loppujen lopuksi, emme voi toimia ilman Korjaavaa Valoa. Kuinka ihminen voi saada sen, henkilö jokta puuttuu sydämen piste? Tehdääkseen tämän, henkilön tulee liittyä yhteen niiden kansssa joilla se (sydämen piste) on. Näin ollen vain me pystymme tuomaan maailmaan uuden kasvatusmenetelmän. Mikään muu ei auta; yhteys Valon kanssa, joka toimii haluissa, täytyy olla olemassa.

Meillä On Hyvä Mahdollisuus Tulla Kuulluksi

Kysymys: Olet menossa pian kiertueelle Eurooppaan; kuinka Euroopan ryhmät voivat auttaa? Jos kaikki ryhmät yhtenäistyvät, muuttaako se tilanteen?

Vastaus: Fokus ei ole suoranaisesti Euroopan ryhmien yhteydessä – joka on toki tärkeää, vaan maailmanlaajuisessa levitystyössä. Meidän täytyy yhdistyä; meidän täytyy lähettää materiaalimme useisiin eri organisaatioihin mukaanlukien EU Brysselissä. Tulemme lopulta näkemään tulokset.

Näemme jo nyt positiivisia tuloksia yhteistössä YK:n kanssa. Heidän virallinen dokumentti koulutuksesta oli käytännössä katsoen suora “kopio” materiaalistamme.

Meidän täytyy ymmärtää että meille on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi, koska ihmiset tiedostavat jo toivottomuutensa. Kun he kuulevat meiltä ymmärrettäviä asioita, he voivat käyttää niitä jollain tasolla. On kuitenkin tilanteita joissa henkilön asema ei salli hänen tehdä näin, vaikka hän olisikin täysin samaa mieltä kanssamme.

Meidän täytyy kuitenkin tehdä parhaamme tavalla tai toisella. Euroopan ryhmien täytyy yhdistyä ja aloittaa tavoitteellinen levitystyö Brysselin eri hallintoelimiin. Meidän ei tule unohtaa internetiä ja sen Euroopan osaa. He tulevat lopulta kuulemaan meitä.

Elämän Avaimet Jotka Välitämme Lapsillemme

Aikuisen velvollisuus on opettaa lasta ja valmistaa hänet kaikin keinoin aikuisuuteen jo lapsuudessa. Sama tapahtuu henkisyydessä: Ylempi taso antaa alemmalla tasolle kaikki “avaimet”, kaikki keinot rakentaa ja koota itseään.

Alemman tason täytyy vain yksinkertaisesti ymmärtää tämä ja tehdä päätös jatkaa omasta vapaasta tahdostaan. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Kaikki voimat ovat jo käsiemme ulottuvilla.

Sen vuoksi, pientä (Kadnutin) tasoa pidetään perustana, kun suurempi taso (Gadlut) on lisä joka ilmestyy ja katoaa aika ajoin, riippuen alemman tason pyrkimyksitä ja yrityksistä. Alempi taso on aina olemassa, se toimii hyvänä, terveenä perustana uuden, suuremman tason luomiselle, tason joka on uusi joka kerta.

Sen vuoksi, alempi Hafetz Hesediksi (se joka haluaa armoa) kutsuttu aste, Luojan pelko, Binan taso, “taito” tai usko. Tämä taso täytyy siirtää uuteen tilaan, uudelle tasolle, isiltä pojille, henkisyyden ylemmiltä askeleilta alemmille.

Todellisuuskäsityksen Opettaminen Lapsille

laitman_531_02-jpgKysymys: Kerroin kolmevuotiaalle pojalleni, että kaikki mikä ympäröi meitä on olemassa ihmisessä. Hän kysyi minulta “Sijaitseeko se ruumiini sisäpuolella?” En tiennyt mitä vastata hänelle. Kuinka voin selittää sen lapselle?

Vastaus: On kiellettyä puhua näistä asoista lapsille. Voimme keskustella oikesta todellisuuskäsityksestä yhdeksänvuotiaiden lasten kanssa, antamalla heille tietoa pieninä annoksina, sillä heidän sisäinen ja ulkoinen todellisuuskäsityksensä ovat ristiriidassa toisiinsa.

Tämä voi aiheuttaa ristiriidan lapsen mielessä, sillä hänen aivonsa eivät ole vielä kehittyneet riittävästi, eivätkä he kykene ymmärtämään kahden asian olevan vastakkaisia ja samaan aikaan  liittyneinä toisiinsa. Kaikista muista asioista voidaan keskustella myös uorempien lasten kanssa.

On suositeltavaa konsultoida meitä kyseisissä asioissa. Olemme keränneet suuren määrän opetusmateriaalia lapsille;  suuri yksikkö työskentelee sen parissa; pidän kahdesti viikossa luentoja, joissa puhun kasvatuksesta, ne tarjoavat vastauksia näihin kysymyksiin.

Onko Tässä Maailmassa Rakkautta?

Mitä on rakkaus materialistisessa maailmassamme? Se on “eläimellistä”, materialistista, egoistista rakkautta jonka ansioista voimmme nauttia toinen toisistamme. Vanhemmat rakastavat vaistomaisesti lapsiaan ja lapset vaistomaisesti vanhempiaan siihen pisteeseen saakka johon he molemmat vastaanottavat haluttuja asioita toisiltaan. Kaikki tämä on täytetty egoistisella intentiolla.

Vaimentaakseen materialistisen äidinvaistonsa lastaan kohtaan äiti kohtelee lastaan kuten kaikkia muitakin lapsia. Lapsi saattaa nälkiintyä, äiti ei välitä. Tämä tarkoittaa, että vanhempien tunteet ovat vaisto eivät rakkautta.

Rakkaus sukupuolten välillä on hormonaalista. Ruiskuta henkilöön tietty yhdistemä ja hänen rakkautensa häviää yllättäen tai vaihtoehtoisesti heräävät kuin tyhjästä. Tämä viittaa hormonaaliseen viehätykseen.

Kaikki tämä koskee elollista tasoa, ei enempää kuin sitä. Geneetikot ja biologit voivat selittää tälle yksityiskohtaiset syyt, mutta ylistämme luonnollisesti tätä tunnetta ja luemme sen henkiseksi ominaisuudeksi, olemukseksi, vain koska saamme siitä eniten nautintoa ja haluamme kohottaa sitä sen mukaan silmissämme.

Sen lisäksi voi olla äärimmäistä rakkautta joka aiheuttaa paljon vahinkoa. Tämä on silloin kun rakastamisessa ei ole mitään rajoja, kun siitä puuttuu väreily, se johtaa vihaan. Kun joku rakastaa minua, minun täytyy varmistaa etten salli heidän rakastavan minua liikaa ja myös heidän täytyy varmistaa tämä sama asia. Kaikella täytyy olla todellinen mitta ja oikea paino. Kun rakkaus “kuohuu yli rajojen” se kumoaa minut ja sitten alan vihata henkilöä joka rakastaa minua, torjun hänet.

Näemme tämän vanhempien ja lapsen esimerkissä: Äärimmäinen rakkaus lasta kohtaan aiheuttaa hänessä vihaa ja halveksuntaa. Eikä lasta voi syyttää; Se on aikuisen vika, sillä hän ei rajoita rakkauttaan, mikä tarkoittaa ettei hänelläole suodatinta, sermiä (masach) jonka mukaan edetä. Meidän täytyy kontrolloida aina vuorovaikutuksen laajuutta. Voimme saavuttaa “rajoittamattomia” suodattimia henkisyydessä vain Äärettömyyden maailmassa, korjauksen lopussa.

Joten ei ole mitään hyötyä puhua rakkaudesta maailmassamme, sillä käytämme vain toisiamme-niin kuin aina. Ei ole mitän tarvetta torjua tai halveksia sitä, tämä on elämäämme. Esimerkiksi, pariskunta elää yhdessä ja huolehtii toinen toisistaa useiden vuosien ajan. On kuitenkin tarpeellista vetää ero: Viime kädessä teen siitä tavan josta tulee toinen luonteeni, halusta ja egoistisista impulsseista jotka heräävät minussa ja täyttyvät sillä.

Mutta rakkaus henkisessä maailmassa on täydellinen lahjoittaminen.