Category Archives: Naiset

“Ehkä”, Älä Toivo Sitä

Kysymys: Kuinka naisen, joka opiskelee Kabbalaa tulisi säilyttää tasapaino materialismin ja henkisyyden välillä ja onko se tarpeellista? Tulisiko hänen yksinkertaisesti kääntyä pois kaikesta materialistisesta ja pyrkiä vain henkisyyttä kohti?

Vastaus: En ymmärrä miksi tämä koskee naisia? Miksi tämä ei koske jokaista henkilöä? Ensinnäkin sillä, onko mies vai nainen ei ole merkitystä.

Meidän ei missään nimessä tule kääntyä pois materialistisesta maailmasta. Kabbala ei suosi eristäytyneisyyttä. Meidän täytyy ajatella tätä maailmaa ja sen vaatimia välttämätömyyksiä, tämä on kirjoitettu Kabbalan teksteissä. Henkilön tulisi tarjota itselleen kaikki tarvittava, ennemminkin kuin toivoa että “ehkä joku auttaa”. Henkilöllä täytyy olla oma tilansa ja kohtuulliset tulot. Tämä on välttämätöntä! Meidän täytyy huolehtia ensin näistä, sen sijaan että turvautuisimme muihin ja odottaisimme apua.

Avioliitto Henkisen Laskelman Mukaan

Jos voisin kurkistaa ulos pienestä kirjekuorestani ja nähdä missä olen tässä globaalissa maailmassa, miten käsittelen koko ihmiskuntaa, joka yhtenä sieluna käy läpi erilaisia ​​muutoksia, lähestyen täydellistä tilaa, silloin mieltäisin elämäni hieman eri tavalla. En tarkastelisi omaa elämääni, joka on yhtä pieni kuin muurahaisen elämä,  jonakin jota pitäisis ollenkaan ottaa huomioon.

Jos olisit mukana suuressa maailmanlaajuisessa prosessissa yhdessä muiden kanssa, tuntisit, että olet ääretön elämän virta. Sillä välin meidän on opittava mitä tehdä, jotta tuntisimme ikuisuuden luonnon kanssa ja olisimme mukana siinä. Sitten tältä korkeudelta voit ratkaista kaikki henkilökohtaiset ongelmat.

Mutta jos yritämme korjata niitä tavallisella aineellisella tasolla, emme pysty ratkaisemaan mitään. Todisteita siitä ovat kaikki turhat yritykset korjata nykytilannetat hallituksen toimilla. Ei ole muita keinoja korjata omaa henkilökohtaista tilaa, paitsi yhtenäisen, integroidun koulutuksen ja kasvatuksen avulla.

Siksi nainen, jolla on kurja olo tänään, koska hän ei löytänyt kumppania, jonka kanssa perustaa perhe ja saada lapsia, tulisi ymmärtää, että näin luonto haluaa pakottaa hänet sisältymään koko maailmaan naisena.

Seurauksena siitä että on sisällytetty maailmaan, joka on seurausta integroidusta opetuksesta, hän alkaa ymmärtää kytkökset, joita hänellä tulisi olla muiden kanssa. Hän alkaa tuntea kuinka hyvä tämä vastavuoroinen yhteys koko maailman kanssa on.

Sitten hän tapaa oikean miehen ja he alkavat oppia, miten he voivat tukea toisiaan, kohotakseen henkiselle tasolle ja muuttuakseen yhdeksi, vaikka he silti voivat olla erilaisia ​​ja pysyä omassa egossaan.

Sillä hetkellä kun henkilökohtainen käsitys muuttuu, kaikki järjestyy heti. He haluavat olla entistä vahvemmassa kytköksessä ja saada lapsia, niin että keskinäinen yhteys voidaan toteuttaa hengellisesti. Tämä mielenlaatu pakottaa heidät rakentamaan perheen.

Ongelmien Ratkominen

Naiset kysyvät seminaarin aikana samoja kysymyksiä kuin miehet, he yrittävät kokea nämä asiat yhdessä miesten kanssa, hiljaisesti ja sisäisesti osallistua näiden ongelmien ratkomiseen, samalla työntäen miehiä niiden ratkomisen suuntaan.

On olemassa ongelmia, jotka koskevat naisia. Ja on olemassa ongelmia, joita he eivät voi ratkoa, sillä ratkaisu piilee kytköksessä ihmisten kesken. Ja tämän tyyppiset ongelmat voidaan vain ratkoa tunteiden tasolla miesten välillä.

Keskustelu Naisten Valmistautumisesta Konventiota Varten

17.04.2012 osallistuin keskusteluun siitä miten naisten tulisi valmistaua konventioon, ohjelman “Tikkiden Askelmat”  viitekehyksessä.

Ohjelman juonsi Rachel Laitman, Arevut liikkeen internetosaston johtaja.

icon for podpress VideoDownload

Naisten Erikoislaatuinen Itsekkyys

Luontomme mukaan, luodun olennon luenteen mukaan, kytkös on olemassa vain miesten keskuudessa. Naiset eivät osaa kytkeytyä keskenään, koska heidän itsekkyytensä on erikoislaatuinen. Se ei ole hyvä eikä paha.

On tärkeää työskennellä meidän alkuperäisen luonteemme mukaan, pyrkimättä vahingoittamaan sitä. On tärkeää työskennellä materiaalin kanssa, jonka mukaan meidät on luotu ja ymmärtää, että saavutamme päämäärämme vain käyttämällä luontoa oikein.

Laittamalla miehet ja naiset ​​samaan ryhmään, yhtenäisessä työn prosessissa tunnemme erilaisen kytköksen miesten keskuudessa kuin naisten.

Se ei tunnu niin paljon tosielämässä kuin meidän integroidun menetelmän oppitunneilla. Kirjaimellisesti jo puolessa tunnissa yhteisten opintojen aikana, miespuolinen osa alkaa tuntea, että heidän luontonsa on valmis menemään eteenpäin ja kytkeytymään kaikkien kanssa, kun taas naispuolinen osa tuntee kyvyttömyyttä työskennellä kohti toisiaan lähestymistä.

Paras tulos saavutetaan kun naiset tukevat miehiä intentiollaan ​​ja pyrkimyksillään, samalla kun miehet lähestyvät toisiaan.

Naisten Ryhmän Vaikutus Miesten Ryhmään


Kysymys: Miesten työ integroidussa yhtenäistymisessä kestää 7-8 tuntia päivässä. Onko naisen tarkoitus uhrata yhtä paljon aikaa opiskeluun?

Vastaus: Naisilla on paljon vähemmän ongelmia kuin miehillä, sillä heidän työnsä alkaa, kun he liittyvät työhön miesten ryhmän ympärillä.

Ennen sitä heidän työnsä on teoriaopinnoissa ja siellä ei voi olla mitään siteitä. Tämä koskee keskusteluja, roolipelejä, sekä omistautumista lasten kasvatukselle integroidun kasvatuksen näkökulmasta jne., mutta ei naisten välisiin suhteisiin, joka heidän tuntemustensa mukaan olisi vain heidän luonteensa väärinkäyttämistä.

Naisen ryhmä alkaa tarkkailla miehiä ja heidän keskinäistä työtään vasta kun ne ovat valmiita ja kun miesten ryhmä on riittävän koulutettu teoriassa ja käy jo läpi käytännön integroitumista keskenään. Vähitellen alamme opettaa heille avun perustaa, joka heidän puoleltaan tarvitaan seuraavan tilan saavuttamiseksi: yhtenäisyyden, harmonian tila, ja luonnon havainnoiminen ”Adamin” (Ihmisen)seuraavalla tasolla, jonka voimme saavuttaa tällaisen yhtenäisyyden kautta.

Miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden omalla voimallaan, niin kuin mies saavuttaa täyttymystä ja ruokaa.

Naisten ryhmä auttaa heitä siinä, innostaa, puskee heitä, ja toimii erittäin tehokkaana työkaluna miehille, joita ilman he eivät voi yhtenäistyä. Naisten täytyy vaikuttaa miehiin erittäin huolellisesti häiritsemättä heidän yhtenäistymisen tunnettaan, naisten on annettava miehille tunne, että he odottavat sitä heiltä, he arvostavat heitä, innostavat heitä ja kohtelevat heitä kuin äiti lastaan.

Jokainen nainen voi suhtautua miehiin tällä tavalla, ja miehet aistivat naisten vaikutuksen. Siksi naisten ryhmä ottaa keskeisen roolin miesten ryhmän liikuttamisessa kohti yhtenäisyyttä, vaikuttamalla siihen inspiraatiollaan ja odotuksillaan, kuten äiti: “Mitä odotan lapseltani.” Ja lapsi aistii, että äiti odottaa tiettyä  tulos häneltä.

Kaikki tämä on tehtävä huolellisesti ja varovasti, ettei tästä aiheudu välinpitämättömyyden tunnetta miehissä tai kielteistä reaktiota. Kaikki on jossakin määrin tehtävä hyvin herkästi, aina mitaten.

Kun molemmat ryhmät katsovat itseään objektiivisesti sivusta, he kokevat, että he tarvitsevat toisiaan. Myönnän naisten ryhmälle, että minä tarvitsen heidän tukensa ja vaikutuksensa, ryhmän inspiraation, sen  odotuksia minua kohtaan. Tämä innostaa, tukee minua, ja kiihottaa minua kohti tuloksen saavuttaamista.

Yleensä on olemassa valtava vaikutteiden, keskinäisten tunteiden ja odotukisen valikoima. Jos kaikki tämä tapahtuu epäsuoran kosketuksen kautta, kaukaa, “induktion”  avulla naisten ryhmältä miesten ryhmälle, silloin oikea keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on saavutettu.

Ja seurauksena miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden naisten ryhmän avulla. Ja tämä yhtenäisyys siirtyy  naisten ryhmään.

Mutta nämä ryhmät eivät sulaudu, eivät sekoitu, vaan ovat olemassa kahtena “ympyränä”:  ulkoinen – naisten ja sisäinen – miesten.

Yhteinen Vai Erillinen Sukupuolikasvatus

Kysymys: Minkälainen kokoonpano pitäisi olla luokassa integroidun kasvatuksen kursseilla? Pitäisikö naisten ja miesten opiskella yhdessä, vai olisiko parempi opiskella erikseen, niin kuin lapset tekevät?

Vastaus: Uskon, että olisi hyvä eliminoida mahdollisimman monet häiriötekijät. Kun miehet ja naiset istuvat yhdessä, sääntönä, tämä johtaa ylimääräisiin häiriötekijöihin. Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja meillä on normaalit vaistot, mutta ne on paras eliminoida opintojen aikana.

Tähän päivään asti monet kasvatuslaitokset maailmassa harjoittavat erillistä sukupuolikasvatusta. Käytäntö osoittaa, että se on tehokkaampaa kuin yhteinen sukupuolikasvatus. Siksi on parempi erottaa miehet ja naiset.

Määrätyn valmistautumiskauden jälkeen, mies- ja naisryhmien pitää kuitenkin olla valmiita yhdistymään päämäärällä yhdessä keskustella ja selkeyttää yhteisiä aiheita. Silloin tulemme näkemään miten, käsitellyn materiaalin perusteella ja heidän vaihdettua ja vastaanotettua puolueettoman, integroidun näkökulman maailmasta, he käyttävät keskusteluja tai väittelyä aloittaakseen uuden ihmissuhdejärjestelmän luomisen. Kontrolloimalla toisiaan he alkavat luomaan jotain yhteistä: ei mies- eikä naispuolista, vaan kaikille yhteistä — prototyyppiä tulevaisuuden integroidulle yhteiskunnalle.

Mutta tässä meidän pitää keskustella suhtautumisestamme lapsiin ja vanhempiin, monta sukupolvea mukaan lukien, selkeyttää, väitellä ja sen mukaan toteuttaa nämä asiat.

Kysymyksiä Naisista Ja Opinnoista

Kysymys: Jos kysyt ihmisiltä, mikä on sielu, suurin osa heistä sanoo että se on jotain kuin pilvi tai jonkinlaista energiaa, henkilön ominaisuuksia (henkilöiden reaktioita ympärillä tapahtuviin asioihin). Opintojeni aikana olen ymmärtänyt että sielu on luonteen ominaisuus jota emme tiedä ja jonka tulemme löytämään vasta sitten kun yhdistymme kaikkien muiden kanssa.

Mutta nainen ei voi yhdistyä. Tarkoittaako tämä että hänellä ei ole sileua? Nainen ei vetää Valoa puoleensa ja näin ollen hänen ei tarvitse opiskella Kymmenen Sefiran Opintoja tai Zoharia. Kerran oli olemassa naisprofeettoja. Mikä on heidän ero niihin jotka ennustavat tulevaisuutta?

Vastaus: Osallistumalla nainen vastaanottaa kaiken miehen kautta, vaikkei hän opiskelisi Kabblaa, vaikkakin tänä päivänä opiskelua ei ole kielletty keneltäkään.

Kysymys: Kun tunnen voivani hyvin ja elämäni tuntuu helpolta, mitä voin tehdä löytääkseni nopeasti seuraavan itsestäni puuttuvan osan? Tänä aamuna koin tarpeen yhdistyä ja opiskella toisten kanssa, mutta luento alkaa vasta myöhään illalla! Tuntuu kuin haaskaisin aikaa. Mitä minun tulisi tehdä?

Vastaus: Lue Shamatia, Psalmeja ja mitä tahansa materiaaliamme.

Mitä Meiltä Vaaditaan Levittämisessä?

Meidän pitää kehittää oma edustuksemme kasvatusviestimisessä: televisio, radio, sanomalehdet ja Internet. Pitää kehittää järjestelmä lasten kasvatukseen ja naisten organisaatiolle. Naiset ovat valmiita työhön. He aistivat paljastetun ongelman paremmin kuin miehet ja heillä on valtava vaikuttamisen voima, jota ei hyödynnetä tai kehitetä oikein. Tämä on todella tärkeää.

Meidän pitää kääntyä hallituksen puoleen. Kontaktit, jotka meillä tänään on YK:hon, UNESCO:on ja muihin, eivät riitä. Meidän tulee toimia massiivisesti turvautumalla tiedemiesten sanoihin.

On olemassa useita suunnitelmia, mutta emme voi toteuttaa niitä, sillä luova voimamme on rajoitettu. Meidän pitää kirjoittaa päivittäisiä artikkeleita joita voimme levittää Internettiin. Meidän pitää luoda lyhyitä filmipätkiä puoleensavetävällä animaatiolla, jotka selittävät viestimme eri näkökulmista helpolla tavalla. Mutta näitä ei vielä ole. Tarvitsemme suuren määrän ihmistä ja heidän jokaisen kanssa luomme tietyn ulospäinvaikuttamisen.

Valon Vahvistaja

Kysymys: Mitä tarkoittaa Valolle läpinäkyvänä oleminen ja se, että annan Valon mennä lävitseni?

Vastaus: Se tarkoittaa samankaltaisuutta Valon kanssa. Tällöin Valo virtaa lävitsesi ilman mitään häiriötekijöitä ja sinusta tulee sen “kapellimestari.” Et ole pelkästään jotain läpinäkyvää, jotta Valo voi mennä lävitsesi. Sen sijaan sinä osallistut sen kulkuun lävitsesi.

Pysymme omassa egoismissamme josta tulee niin paljon kevyempää, että se päästää Valon lävitsemme. Tämä Valo läpäisee sinut ja poistuu sinusta vieläkin vahvempana siirtyen muille.

Oletetaan että eteisessä Valon voima oli “P1” ja egoismisi voima “E”. Silloin “P1” kerrottuna “E”:llä on Valon “P2” voima joka sijaitsee sinussa.

Olet Valon vahvistaja sen matkalla.

Sivu 2 / 3123