Category Archives: Naiset

Mistä Löydät Yhtäläisiä Oikeuksia?

thumbs_Laitman_045Kysymys: Onko miehen ja naisen poluilla eroa Kabbalan viisaudessa?

Vastaus: Maailmassamme miehen ja naisen välillä on suuri ero. Kuinka he ajattelevat, lähestyvät elämää, käsittävät todellisuutta ja tekevät päätöksiä. Ero ei ole pelkästää seksuaalisissa ominaispiirteissä. Ne ovat kaksi maailmaa: luonnon miehen- sekä naisen puolet. On totta että liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasoilla luonto on jakautunut kahteen eri osaan ja ihmisen tasolla tuo ero on vielä suurempi.

Kun ryhdymme etsimään Luojaa fyysisellä tasolla sukupuolieromme pätevät ryhmässä ja yhteydessä ryhmään; kun taas henkisessä maailmassa näin ei ole. Naisilla jotka lähestyvät Luojaa on  erityisesti tänä päivänä täysin samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Uskon että Kabbalan viisaus on ainoa ihmistoiminnan alue jossa nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Tämä on mielenkiintoinen paradoksi. Siellä vallitsee absoluuttinen tasa-arvo.

Missään muissa fyysisessä osallistumisessa et voi olla tasa-arvoinen miehen kanssa: joissakin asioissa olet parempi, joissakin asioissa taas he ovat parempia. Nimeä kuuluisa taidemaalari, muusikko, säveltäjä tai kokki. Nimeä ainakin yksi nainen. Heitä ei ole!

Meidän maailmassamme miesten ja naisten ominaisuuksilla on selkeä ero koska meidät on erotettu. Henkisessä maailmassa taas kuljemme kaikki yhdessä kohti yhteyttä ja henkinen komponenttimme  rakentuu yhdistymisen kautta. Siellä ei ole eroja vaan vain kokonaisuus. Näin ollen henkisessä maailmassa ei ole miehen ja naisen sieluja tai miesten ryhmiä. Kaikki on sekoittuneena kokonaiseen yksikköön.

Tulemme lopulta saavuttamaan tämän. Se ei ole helppo tie ja meidän odotetaan tekevän vielä paljon töitä. Loppujen lopuksi, Luojan löytäminen yhteydestämme tulemme näkemään että miehen ja naisen voimien välillä ei ole mitään eroa: kaikista pyrkimyksistämme tulee jaettuja.

Olemme tällä hetkellä vielä sielumme kehityksen esiasteella, joka tulee tapahtumaan kaikille. Kenelläkään meistä ei ole omaa sielua. On yksi elin, yksi Kli (astia) jossa Luoja tulee paljastumaan, ikuisuuden maailmassa Malchutissa, joka on yksi ainoa halu!

Kysymyksiä Pohjois-Amerikan Ryhmistä ja Naisten Kymmenen Ryhmistä

KysymysRyhmä Israelissa on edennyt kanssasi paljon kauemmin kuin ryhmät Pohjois-Amerikassa. Mitä voimme tehdä Pohjois-Amerikassa saadaksemme heidät kiinni?

Vastaus: Suorita sen mukaan mitä sanon ja pysymme tahdissa. Tehdäksenne tämän, teidän tulisi ottaa opiksenne ja työskennellä yhdessä Israelin rymien kanssa. Jos ryhmä edistyy, olen valmis välittömästi osallistumaan sen prosessiin.

Kysymys: Hyväksytkö tai suositteletko, että maailmanryhmän naiset työskentelevät kymmenen ryhmissä?

Vastaus: Suosittelen viiden viiva kymmenen henkilön suuruisia ryhmiä, mutta tärkeintä on olla yhteydessä päivittäin ja keskustella sen päivän aiheesta ja tukea toinen toisiamme.

Perheyritys On Vakauden Indikaattori

Kysymys: Mitä tulee tapahtumaan perheyrityksille tulevaisuudessa? Euroopassa on nähtävissä, että leipomot, jotka ovat olleet olemassa neljäsataa vuotta, ovat läpikäyneet  kaikki kriisit ja jatkaneet toimintaansa tähän päivään asti.

Vastaus: Perheyritykset säilyvät niin kauan kuin on perhe, koska perhe on ihmisyhteiskunnan perusta. En usko, että se katoaa. Nyt käymme läpi vaikean perheiden hajoamisen, mutta perheyritykset, sekä  suuret yhtiöt, että pienet firmat ovat järjestelmän perusta.

Kehen muuhun voit turvautua? Kehen voit luottaa? Sukulaisille ja läheisille olet valmis antamaan ja auttamaan heitä. Siksi perheyritys on jatkossakin vakauden indikaattori.

Naiset voivat myös tulla mukaan, koska ne vahvistavat yritystä entisestään. Nainen on avain sen olemassaoloon.

Miten Määrittää Tärkeysjärjestys

Kysymys: Mitä naisen tulee tehdä, jos levittämistyö vaatii 5-6 tuntia päivässä, eikä aikaa löydy ryhmätyölle, varsinkaan seminaariin osallistumiselle? Miten voimme määrittää tärkeysjärjestyksen aikamme kanssa?

Vastaus: Mielestäni henkilön on välttämättä omistettava tietty aika sisäiselle työlleen. Vaikka levittäminen suurelle yleisölle on hyvin tärkeää, koska ilman sitä emme edisty, ei ole hyvä asia, jos et kiinnitä huomiota sisäiseen henkiseen edistymiseen.

Jäät jälkeen aineistossa, et ole kaikkien kanssa samassa joukkueeessa, jne. Meidän täytyy edelleen määrittää tärkeysjärjestys niin, että sisäinen työ, eli osallistuminen naisten seminaareihin, yleensäkin luennoille ja seminaareille, ei kärsi ulkoisen levittämisen johdosta. Sinun pitäisi tiukentaa aikatauluasi, eikä jäädä vaille yleistä toimintaa, erityisesti seminaareja.

Mutta ilman levittämistä, se on myös mahdotonta, ei siksi, että joku kutsuu meitä siihen, vaan koska paljastamme sisäisesti ne aukot, jotka täytetään Ylemmällä Valolla. Jos opiskelemme siirtämättä sitä muille, jäämme pelkiksi tyhjiksi viisastelijoiksi, koska vain mekaaninen tietämys täyttää meidät, ei henkinen.

Naisten Ryhmä On Hierarkioiden Yläpuolella

Kysymys: Viimeaikaisten muutosten takia (johtuen naisten konventiosta), iso tärkeys naisten yhtenäisyydelle on kehkeytynyt.

Ryhmässämme on naisia, jotka ovat enemmän tai vähemmän aktiivisia. Aktiivisille naisille järjestämme tietynlaista toimintaa ja erillisiä työpajoja, siten luoden muutamia piirejä naisten yhteisössä. Tämän seurauksena monet naisista ovat tyytymättömiä ja ajattelevat, että olemme pilkkoneet yhteisön. Onko oikein tehdä näin naisten ryhmässä?

Vastaus: Mielestäni se on väärin. Massan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen. En pilko ketään. Jotkut naiset osallistuvat vähemmän, ei ole tärkeää mistä syystä, jotkut enemmän. En koskaan etsi syitä, varsinkin jos puhumme naisista, ei miehistä. Miehiä voi painostaa, mutta naisia ei pitäisi ja yleensäkin naisia pitäisi kohdella tasavertaisesti miehiin nähden. Mutta he eivät saa pilkkoutua keskuudessaan. Ei missään nimessä!

Kysymys: Eli, minkä periaatteen mukaan naisten ryhmä muodostetaan?

Vastaus: Ympyrän periaatteen mukaan—kaikki ovat yhdenvertaisia. Jos haluan edetä kohti henkisyyttä, en tarvitse maallisia tasoja: Millä arvosanoilla minut palkitaan, kuinka monta tähteä he ripustavat rinnukselleni? Mikä on tärkeää minulle on henkinen kohoaminen, enkä pyydä mitään itselleni. Jos on mahdollista sijoittaa pyrkimykseni, silloin sijoitan ne, jos ei ole mahdollisuutta, silloin ei ole. Mutta henkilön tulisi odottaa korkeinta palkkiota sijoitetusta panoksestaan, mieluummin kuin että hänellä on valtaa ja asema ryhmässä. Mitä varten? Se on erhe!

On olemassa ihmisiä, joilla on organisointikykyä; se on eri asia. Nimitämme heidät olemaan vastuussa siitä tai tästä, sillä siitä on meille hyötyä, jos he harjoittavat näitä tehtäviä tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa, meidän ei pitäisi pilkkoa ryhmää.

Meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät ahkerasti ryhmän hyväksi. Entä sitten? Pitäisikö heidän saada enemmän? Mistä syystä?

Kun on kyse naisista, he eivät yleensä ole vapaita, vaan heillä on aviomies, perhe, lapsia ja vanhemmat. Joten emme voi heiltä vaatia samoja asioita kuin miehiltä.

Naisten Konventio: Ainoa Halu

Kysymys: Mikä on halun liitto?

Vastaus: Halu ei viittaa haluihin tästä maailmasta: ruokaan, seksiin, perheeseen, rahaan, valtaan ja tiedoon, vaan haluun yhtenäistyä, poistua itsestään, haluun lahjoittaa.

Meidän on pyrittävä aikaansaamaan yksi suuri halu, jonka me kaikki haluamme. Ja kun kohoamalla itsemme yläpuolelle, me kaikki toivomme yhtenäistymistämme, vastaanotamme ylemmän Valon, joka kytkee meidät yhteen ja muodostaa yhtenäisen sielun, yhteisen henkisen järjestelmän. Siinä olemassaolomme alkaa.

Naisten Konventio: Mikään Ei Ole Helppoa

Kysymys: Miten voit “poistua itsestäsi”: kytkeytymällä jokaiseen sisäisen keskittymisen kautta, ajatuksessa vai fyysisen kontaktin ja vuorovaikutuksen avulla?

Vastaus: Jokainen on erilainen, mutta hylkääminen ilmenee jokaisessa hänen itsekkyytensä mukaan ja sen mukaan hänelle annetaan mahdollisuus ponnistella. Sinun ei pitäisi ajatella, että se on helpompaa jollekulle ja vaikeampaa jollekulle muulle. Vaikka jollekulle kaikki on helppoa, se on vain alussa. Niin, mikään ei ole helppoa kenellekään, se on punnittu tasapuolisesti kaikille.

On olemassa ihmisiä, jotka ovat avoimempia ja ilmeikkäämpiä ja toisaalta, jotkut ovat varautuneita ja introvertteja. Mutta loppujen lopuksi, kukaan ei voi sanoa, että hänen pitäisi tehdä enemmän tai vähemmän työtä kuin muiden, tämä mitta on sama kaikille, eroja löytyy ainoastaan ilmaisun tyylin ulkoisessa ilmentymässä, mutta ei sen enempää. Siksi meidän ei pitäisi olla kateellisia kenestäkään. Vastaavasti ihmisen luonteenlaadun mukaan, olosuhteiden kera, jotka ovat aina järjestetty hänelle Ylhäältä, hänelle on annettu voimaa ja kykyä voittaa esteet.

Auttakaa Minua Käsittelemään Miehiä!

Kysymys naisilta: Miksi olet päättänyt järjestää naisten konvention ensimmäistä kertaa historiassa?

Vastaus: Tämä johtuu siitä, että ennen kaikkea me miehet tarvitsemme tukeanne ja painostamistanne. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun puhun asiasta, mutta nyt todellakin tarvitsemme sitä: sekä miehet, että naiset. Maailman ryhmän johtajana olen hyvin kiinnostunut vakavamielisestä naisten ryhmästä, joka yhtenäistää ja antaa kaikenkattavaa voimaa miehille, yhteisen halun, joka järjestetään oikein ja painostaa miehiä. Se on minulle tärkeää. Auttakaa minua käsittelemään miehiä!

Kysymys: Mikä tulisi olla naisten konvenion tulos? Missä tilassa miesten pitäisi sen jälkeen olla?

Vastaus: Naisten konvention jälkeen miesten tulisi aistia, että he ovat velvoitettuja toteuttamaan naisten halun. Opimme tästä kabbalassa. Naisten halut/Aviut kohoaa miesten haluihin ja miehet toteuttavat ne. Näin asiat toimivat luonnossa.

Miehet, Tukekaa Naisia

Kysymys: Mitä voimme tehdä tukeaksemme naisia naisten konvention aikana?

Vastaus: Miesten pitää osoittaa naisille, että he odottavat heidän yhteyttään,  kommunikaatiotaan sekä yhtenäisyyttään ja että he luottavat naisten isoon, yhteiseen haluun, joka ravistelee miehiä ja antaa heille sellaisen voiman, että he tuntevat kuinka vastuu nousee uudelle tasolle täyttämään naisten Klin (astian).

Kosketuspisteet

Kysymys: Meillä on naisten tapaaminen ryhmässä, mutta joskus tuntuu siltä, että naiset käsittelevät enemmän omia asioitaan. Miehet sanovat avoimesti, että eivät aisti tarvettamme ja välttämättömyyttä. Yritimme järjestää yhteisiä kokouksia, mutta ne eivät olleet menestyksekkäitä. Millä perusteilla meidän tulisi kokoontua miesten ryhmäm kanssa? Miten se tulisi toteuttaa?

Vastaus: Teidän tulisi pääasiallisesti kokoontua käsitelläksenne yleisiä asioita, niin kuin perheessä: Mitä meidän tulisi tehdä keskuksemme suhteen, luentojen suhteen, lasten kanssa jne. Näistä asioista pitää keskustella. Yhteisiä kokouksia pitää järjestää.

Kaikki muu on sisäistä työtä. Se tulisi olla eri miehille ja naisille. Naisten pitää luoda keskuuteensa vektori, suuntaus pyrkimyksilleen miesten kautta Luojalle. Se on paras tapa.

Naiset alkavat nähdä miten miehet muuttuvat vakavemmiksi. Heitä pitää käsitellä sekä ohjaajina, että ohjattuina. Aivan kuten lapsiamme: Toisaalta he ovat meitä nuorempia, mutta puskevat meitä eteenpäin. Tässä se on sama. Naisten ryhmä kasvaa siinä määrin kun se auttaa miehiä ja miesten välityksellä he vastaanottavat Valon, tai tarkemmin sanottuna he saavat Valon kahden ryhmän kytkösessä. Koko työ tehdään yleensä sisäisesti.