Category Archives: Maailma

Lineaarista Egoismista “Pyöreään” Maailman

Kysymys: Liikumme suoraviivaisesta, kapeakatseisesta egoistisesta kehityksestä kohti “pyöreää” kokonaista maailmaa. Kuinka rakennamme sellaisen integroidun kasvatuksen kurssin, joka siirtäisi henkilön nopeasti lineaarista maailmankäsityksestä globaaliin ja universaaliin todellisuuskäsitykseen.

Vastaus: Se on helppoa! Kaikki riippuu ympäristön vaikutuksesta.

Jos henkilöä ympäröivä ympäristö on integraali, sen yläpuolella tulee olemaan yhteiskunta erityisen tasa-arvoisille olosuhteille. Yhtäläisiä ihmisiä ei luonollisesti ole olemassa, mutta tasa-arvoinen ympäristö toimii ikään kuin yhteytenä heidän välillään: ystävällinen ja samanarvoinen luoden integraaleja kommunikaation alueita heidän ympärilleen joissa henkilö tuntee olevansa osa kokonaisuutta vaikka tämä tunne katoaisi vähitellen täydellisyyden muuttuessa vallitevaksi tunteeksi.

Silloin henkilö ryhtyy aistimaan maailman kokonaisvaltaisella tavalla. Hän kohtelee kaikkea oman pienen yhteiskuntansa ulkopuolella kokonaisuutena ja hän kykenee havainnoimaan  ja olemaan vuorovaikutuksessa kaikkeen oikealla tavalla.

Evoluutio Perustuu Yhteistyöhön Mieluummin Kuin Kilpailuun

Mielipide(Martin A. Nowak, biologian ja matematiikan professori Harvardin Yliopistossa sekä Harvardin evoluutio-dynamiikan ohjelman johtaja): “Martin Nowak, yksi maailman johtavista asiantuntioista evoluutiossa ja peliteoriassa…kääntää yhden tärkeän evoluutioteorian näkökulman päälaelleen selittämällä miksi yhteistyö, eikä kilpailu, onkin aina ollut avain kompleksisuuden evoluutioon. Hän tarjoaa uuden selityksen elämän alulle ja uuden teorian kielen alkuperälle, biologian toiseksi suurimmalle tietovallankumoukselle sitten geenien ilmaantumisen.

Kommenttini: Viime aikoina materiaalin aallokko on ilmaantunut eri maista olevien ja eri alojen  tiedemiesten toimesta, joka käsittelee evoluution käyttövoiman uudistettua versiota, sen alkuperäistä suuntaa kohti integroitumista. Juuri tänään, kun tämä integroituminen tavoittaa meidät, ihmiskunnan, sivilisaation, alamme kiinnittämään huomiota siihen, sillä ennen sitä emme kyenneet havainnoimaan maailmaa yhtenäisenä.

Tuulipuistot Aikaansaavat Ilmaston Lämpenemistä

Uutisissa (Forbes): “Uuden tutkimuksen mukaan isot tuulipuistot voivat kohottaa paikallisia yölämpötiloja tuulettamalla lämpimämpää ilmaa maahan. Tutkimus käytti satelliittitietoja näyttääkseen, että suurten tuulipuistojen rakentaminen Länsi-Teksasissa viimeisen vuosikymmenen aikana on lämmittänyt öitä noin 0.72C.”

“Perimmäinen vaikutus on se, että olettaen että maaperä yöllä on yleisesti ottaen kylmempi kuin ilmakehä, siten ilma lähellä maata on kylmempää kuin ilma ylempänä. Kun terät kytketään pois silloin turbiinit sekoittavat tämän ilman, viileän lämpimämmän kanssa ja siten ilman lämpötila ylempänä alenee.

“Vaikutus on aika suuri, tuo 0.72  ei ole paljoa vaille 0.8, jonka sanotaan olevan tähänastinen kokonaismäärä ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä.

“Niin hauskalta kuin se kuulostaakin, voidessa osoittaa, että yksi esitetyistä ratkaisuista ilmastonmuutokselle onkin sen aiheuttaja, se ei silti vaikuta laajempaan kuvaan.

“Emme muuta lämmön määrää, joka katoaa avaruuteen, emmekä näinollen muuta planeettamme olennaista  energiatasapainoa. Siirrämme sitä vain ympäriinsä hivenen, siinä kaikki.

“Niinkuin aikaisempi asiapaperi osoitti, avomerellä sijaitsevat tuulimyllyt alentavat ilman lämpötilaa ympärillään noin yhdellä asteella: oletan, että tuosta samasta sekoituksesta meriveden haihtumistahti kiihtyy.”

Kommenttini: Jos kuvittelemme voivamme voittaa yhdessä kohtaa ja samalla olla häviämättä toisessa, silloin huijaamme itseämme unohtamalla luonnon yhtenäisyyden ja suljetun järjestelmän lait.

Emme voi naruttaa luontoa, olipa miten vain;  saavuttaaksemme harmonian luonnon kanssa, meidän on pakko vallitsevassa tilanteessa muuttaa itsekkyyttä kaiken pahan alkuna.

Onko Se Salainen Palvelu Vai Me?

Kysymys: Sanomme, että yhtenäisyytemme vuoksi maailman tilanne on muuttunut: Siitä on tullut rauhallisempi; terrorismia on vähemmän. Jos salaisen palvelun työntekijä kuulisi meitä, hän sanoisi: “Työskentelemme aamusta iltaan kitkeäksemme terrorismin, joten tilanne on parantunut meidän ansioistamme, ei sen vuoksi että te yhtenäistytte.” Mitä tällaiselle skeptikolle tulisi sanoa, vai onko parempi välttää häntä?

Vastaus: En yleensä ryhdy väittelemään kenenkään kanssa. Antaa heidän puhua; se on ihan oikein. Jos he kuvittelevat tekevänsä asiat paremmin, olkoon sitten niin.

Sen lisäksi, en usko että voimme korvata salaista palvelua turvallisuuden takaajana jne. koska ihmiskunta on kaukana siitä että se kykenisi editymään tietoisesti. Ne ihmiset jotka haluavat vahingoittaa toisia, joutuvat nousemaan yleistä järjestystä vastaan.

Minulla ei ole hänelle mitään kerrottavaa; hän ei näe eikä tule koskaan ymmärtämään mitä teemme, ellei tule kursseillemme.

Erämaa Opastaa

Kerran ihmiskunta oli henkisen yhteyden koskettama. Puhumme nyt Israelilaisita, jotka olivat kytkeytyneitä veljeydellisten siteiden kautta ja olivat kaikki toistensa tovereita maanpakoa edeltävinä päivinä, tempplin aikoina. Silloin olimme kaikki veljiä ja elimme täydellisessä keskinäisessä kytköksessä ja osallisuudessa.

Mutta sitten temppeli tuhottiin perusteettoman vihan takia. Kuten tavalliseati, kehityksen kulussa, tämän kansan itsekäs halu kasvoi yllättäin ja romahti veljellisen rakkauden tasolta perusteettoman vihan tasolle, muuttuen jopa pahemmaksi kuin muut kansat, jotka eivät olleet veljellisen rakkauden sitomia, eivätkä kokeneet tätä romahdusta. Sittemmin tästä kansasta tuli hylätty ja omituinen. Toistaiseksi se ei voi löytää paikkaa tai leposijaa.

Näin voimme nähdä, että ihmisen viha tätä kansaa kohtaan on ilmeinen osoitus luonnon laeista. Tätä vihaa Israelin edustajia kohtaan ja Israelia kohtaan kokonaisuudessaan voi kohdata joka puolella. Syynä on se, että näiden ihmisten pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka palaavat korjattuun tilaan, veljelliseen rakkauteen, kohotakseen perusteettomasta vihasta, joka on kestänyt kahdentuhannen vuoden maanpaon ajan, yhtenäistymiseen ja sen avullaa olla esimerkkinä kaikille muille. Heidän täytyy ymmärtää mitä heillä oli ennen, koska tämä luultavasti tekee heistä ainutlaatuisia ja erilaisia muiden silmissä.

Maailma tarvitsee tätä hyvää esimerkkiä, sillä se ei tiedä, miten tästä kriisistä selvitään. Ja me, Israelin lapset, olemme tietyssä tilassa: Paljastamme korjausmenetelmän koko ihmiskunnalle ja meidän on näytettävä  lähimmäisen rakkauden toteutuminen periaatteet: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Meidän on näytettävä  ihmiskunnalle, että juuri tällä tavalla kaikki ihmiset pääsevät pois erämaasta, jonne he ovat eksyneet, päästäkseen kauniiseen, ihanaan elämään.

Meille on uskottu valtava, ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä tehtävä. Ei ole suurempaa ja parempaa  haastetta kuin se, joka seisoo edessämme juuri nyt.

Sivistynyttä Rinnakkaiseloa Vai Euroopan “Basaari”?

Kysymys: Oletetaan että myönnämme ulkomaalaisen työvoiman aiheuttavan meille harmia. Kuinka voimme hyväkyä jotain integraalimpaa ja positiivisempaa?

Vastaus: Yksi asia on kun puhumme perheestä, jossa ihmiset ovat pakotettuja saavuttamaan yhteisymmärryksen, tarkoittaen joko yhteiseloa tai eroamista. Jos taas puhumme egoismista joka ei velvoita meitä olemaan yhdessä, kuten esimrekiksi ulkomaisen työvoiman kanssa, silloin asia on täysin erilainen. Tällöin meidän täytyy ymmärtää kokonaisuuden välttämättömyys, maallinen ja sivistynyt yhteiselo jonka täytyy olla rakentunut kasvatukselle.

Minulta kysytään usein:

-Oletko Israelilainen

-Kyllä

-Onkso sinulla ongelmia naapureittesi (maiden) kanssa?

– Totta kai! Kuka ei tiedä tätä?

– Hyväksytkö maiden rajojen avaamisen? Voitko elää rauhassa heidän kanssaan?

– Totta kai!

-Miksi et sitten tee niin?

– Olen samaa mieltä! Mutta vasta kun olemme opettaneet toinen toisiamme.

En kykenisi asumaan naampurini kanssa samassa asunnossa ennen kuin välillemme kasvaisi täydellinen yhteisymmärrys. Jotta tämä tapahtuisi meidän täytyy läpikäydä kasvatus, ymmärtää yhteisesti, aistia ja tulla lähemmäs toinen toisiamme. Ilman tätä rajoja ei voi avata.

Euroopan rajat avattiin ja nyt he haluavat sulkea ne. Miksi? Koska 20 vuoden aikana he eivät keskittyneet ihmisten opettamiseen.

Sanoisin jopa että se oli Eurooppalainen “basaari”, ei markkinapaikka koska he eivät keskittyneet ihmisten integroituun kasvatukseen. Euroopassa on valtava määrä kulttuureita, kieliä, kaikkea! “Olemme Eurooppa!” Mitä itse asiassa olette, Eurooppa? On käymässä entistä selvemmäksi että se on täysin toisistaan eroavien ihmisten rypäs. Onko kaiken tämän ajan jälkeen yhtään globaalia Eurooppalaista yhteiskuntaa luotu jossa olisi jonkinlainen  yhteinen kulttuuri? Ei. Päinvastoin kulttuuriset erot alkavat ilmetä enemmän ja enemmän.

Toisin sanoen kasvatuksen tulisi edeltää kaikkia toimia.

Uutisissa (The New York Times): “Belgia oli maanantaina [30 tammikuuta] kansallisen lakon halvaannuttama, samalla kun liitot, tuohtuneina säästötoimenpiteistä, ajoittivat  protestin niin, että se sattui samaan aikaan Euroopan Unionin johtajien päivän pituisen kokouksen kanssa täällä pääkaupungissa.

”Junaverkko oli suljettu ja lentoja peruttu…Raitiovaunu-, bussi- ja metropalvelut Brysselissä keskeytettiin, julkisen liikenteen viranomaiset sanoivat. Huippunopeat kansainväliset junat, niin kuin Eurostar Lontoosta ja Thalys Pariisista olivat peruttujen joukossa.

”Belgian uutismedia raportoi, että useimmat hallituksen rakennukset ja monet koulut suljettiin ja lakkoilevat työntekijät nostivat esteitä estääkseen pääsyn teollisuusalueille…

”Belgia on yksi monesta Euroopan valtiosta, joka kamppailee budjettinsa kontrolloimisen kanssa ja liitot ovat tuohtuneita suunnitelmista kulujen vähentämisestä ja verojen nostamisesta.”

Kommenttini: Mitä vain on mahdollista saavuttaa yksinkertaisen keskustelun, hienovaraisen selittämisen avulla ja julkisen sopimuksen pyöreän pöydän ääressä voi saavuttaa, yhtenä perheenä, sitä ihmiset yleensä haluavat – ja päätyä integroidun kasvatuksen tarpeeseen, jotta voidaan aikaansaada oikeudenmukainen jakaminen.

Eurooppa: Uusi Suunta Kriisin Vastaisessa Taistelussa

Uutisissa: ”Euroopan Unionin johtajat ovat viimeistelleet taloussopimuksen aikaansaadakseen tiukemman  budjettikurin ja lupautuivat tehostamaan taloudellista kasvua ja nuorisotyöllistämistä Euroopan alueen viimeisimmässä pyrkimyksessä taistella velkakriisiä vastaan”. (Lähde: English.xinhuanet.com)

”Ilman talouden kasvua 23 miljoonan työttömän ongelmaa EU:ssa ei voida ratkaista. Näin ollen Euroopan johtajat ehdottavat turvautumista työpaikkojen luomiseen, erityisesti edistyneessä tiedeintensiivisessä teollisuudessa, energiassa, digitaaliteknologiassa ja verkkokaupankäynnissä”. (Lähde: rosbalt.ru)

Kommenttini: On mahdotonta luoda uusia työpaikkoja, kehittää markkinoita ja perustaa keinotekoisia työpaikkoja siellä missä niitä on vähennettävä vieläkin enemmän. Uusi EU –ohjelma on suunniteltu hidastamaan aikaa.

Meidän Täytyy Pelastaa Maailma

Mielipide (Christine Lagarde, Kansainvälisen Valuuttarahaston Toimitusjohtaja): “Maailman täytyy toimia nyt ehkäistäkseen 1930-luvin “momentin” ja ekonomisen katasrofin syöksykierteen, Kansainvälinen Valuuttarahasto varoitti eilen illalla.

“Lagarde sanoi: ‘Voisimme helposti luisua 1930-luvun kaltaiseen tilaan, hetkeen jossa luottamus ja yhteistyö hajoavat ja valtiot kääntyvät sisäänpäin, hetki joka lopulta johtaa syöksykierteeseen joka voisi nielaista koko maailman.”

“Lagarde lisäsi: ‘ Mutta mitä kaikkien meidän täytyy ymmärtää, on se että tämä on määrittävä hetki. Ei ole kysen yhden valtion tai alueen pelastamisesta. On kyse maailman pelastamisesta ekonomiselta syöksykierteeltä. Mitä kauemmin odotamme, sitä pahemmaksi se menee. Ratkaisu on kulkea eteenpäin yhdessä. Yhteinen taloutemme riippuu siitä.”

Kommenttini: Jos myönnämme, että koko maailma on riippuvainen toinen toisistaan. SItoutumattomiin yhteyden pitäminen velvoittaa kaikki valtiot kytkeytymään kiinteästi toisiinsa, mikä on tänä päivänä aika realistista.  Näin ollen kykenemme perustamaan yhtenäisen johdon maailmantaloudelle, nostamaan niiden tuloja jotka sitä tarvitsevat. Luomaan kiinteän yhteiskunnan järjestelmän emmekä pelkästään keinoja ylittää nykyinen kriisi vaan myös johdattaa ihmiset onnellisuuteen.

Miten Voimme Korjata EU:n?

Mielipide (Klaus Schwab, hallituksen puheenjohtaja maailman talousfoorumissa Davosissa, ntv.ru): ”Vuosi 2012 on äärimmäisen merkityksellinen. Meidän pitää tehdi kaikki voitavamme, estääksemme euron kriisin.

”On tärkeää kuunnella nuoren sukupolven ääntä, mutta heillä on valtavia ongelmia tänään, suurin niistä on työttömyys. Meidän pitää luoda noin 6 miljoonaa työpaikkaa. Tästä riippuu yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus.”

Kommenttini: Valitettavasti he veikkasivat väärää hevosta. Kuka siellä puhuisi ”nuoren sukupolven” puolesta ja kenelle? Mikä säälittävä näyte siitä miten tyättömistä huolehditaan! Johtajat eivät vielä ole ymmärtäneet, että heillä ei enään ole aikaa peeärrään.