Category Archives: Loma

Varjoteatterin Kulisseissa

Kysymys: Voimmeko arvoida tämän maailman tasapainoa henkisyyden maailman tasapainoon, Purimin kertomuksen mukaisesti? Kuinka integroitu kasvatus ja kabbalan tiede heijastuvat siinä kertomuksessa?

Vastaus: Tarkastellaanpa Purimin kertomuksen hahmoja: kuningas Mordechaita, Hamania ja heitä yhdistävää Esteriä. Kaikki langat kietoutuvat häneen.

Henkilön luontaiset taipumukset on esitetty näin: kolme linjaa ja sen ylöpuolella Luoja, tarkoittaen tietoa ja pyrkimystä Keteriä varten järkeilyn yläpuolella keskimmäisellä linjalla. Todellisuudessa kaikki tämä ilmenee yhtenäisyyden työssä. Tämän vuoksi Purimin tapahtumat tapahtuvat Babylonian maanpaossa.

Purim on kaikkein tärkein symboli.

Aabrahamin ryhmä saapui Babyloniaan, loi sarjan korjauksia ja putosi sen jälkeen asteeltaan ja vajosi takaisin Babyloniaan paljasten siellä korjauksen lopullisen menetelmän.

Ryhmä rakentaa henkisen astian tämän menetelmän kautta: se ei kuitenkaan pysty säilymään siinä, sillä astia on paljon heikompi kuin sen edeltäjänsä. Sillä on paljon enemmän rajoituksia kuin edeltäjällään, sillä tällä kertaa tulee korjata koko maailma.

Sekoittautuminen tapahtuu jälleen, mutta tällä kertaa astian “perustuksissa” jotka olivat korjattu Babyloniassa ja muovattu sen jälkeen maailmaan.

Sen jälkeen Isarelin lapset menevät maailmaan ollakseen siinä yhdessä. Meidän aikanamme he saapuvat jälleen Babyloniaan, samaan tilanteeseen Hamanin, Mordecain ja Ahasueruksen kanssa.

Tänä päivänä kaikki on valmiina, mutta haluamme edetä hyvällä polulla, järkeilyn yläpuolella ja sen vuoksi meidän täytyy selittää kaikille, että yhtenäisyys on pelastuksemme.

Haman halusi käyttää “nukkumisen” tilaa Israelin lapsiin: He eivät ylläpitäneet oikeanlaista yhteyttä välillään ja se tarjosi mahdollisuuden heidän tuhoamiselleen. Tarkoittaen henkisen toiveen tuhoamista ja työskentelyä egoistisesti.

Toisaalta integroitu kasvatus kertoo meille, että meidän täytyy yhtenäistyä, sillä se on sekä henkisen että materialistisen  maailman pelastus. Meillä ei ole muuta vaihoehtoa.

Nykyisessä tilanteessa olemme selvästi koko maailmaa vastaan, puhuen kohtuullisesta kulutuksesta, tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaiseta jakamisesta jne. Selitämme kuinka pullistuneella pankkisektorilla ja ylimääräisellä tuotannolla ei ole sijaa maailmassamme. Ymmärtäen asteittain kuinka meidän täytyy elää maailmassamme, ihmiskunta tulee hylkäämään kaikki keksityt toiminnot, jättäen jäljelle vain sen mikä on välttämätöntä ja tarpeellista normaalille olemassaololle.

Tämä ei tarkoita että palaisimme takaisin tai toistaisimme historiaa. Totta kai voimme jatkaa tietynlaisia teknologisia kehityksiä, sellaisia jotka ovat tarpeellisia elämälle.

Jos esimerkiksi tuotanto on automatisoitu, ihmisten ei tarvitse työskennellä tuntiakaan päivästä. Antakaamme heidän siis osallistua elämänsä tärkeimpään tehtävään- henkiseen kasvuun. Antakaamme heidän tehdä sisäinen työ heissä itsessään.

Emme ymmärrä vielä, että huippuluokan teknologia luo “uuden” virtuaalisen maailman, jossa vastaanottamisen halu on olemassa hiljaisesti “animaalisella” tasolla, koska ihmisen tasolle noustuamme menetämme “maun” aikaisempiin haluihimme. Aivan kuten emme tunne kuinka hiuksemme ja kyntemme kasvavat, emmekä sitä kun leikkaamme niitä.

Tunne tästä maailmasta alkaa “haalistua” ja kaikki toimemme, yhteytemme ja koko olemassaolomme tullaan tuntemaan vain toisten ihmisten välisissä suhteissa.  Nämä suhteet eivät tule perustumaan “anna ja ota” periaatteelle, fyysiselle kanssakäymiselle eivätkä kaupankäynnille. Tämä taso tulee vetäytymään taka-alalle ja häviämään käsityksestämme. Tulemme sen sijaan tuntemaan sisäisen olemuksen kasvun, todelliset, syvät suhteemme.

Eli, siirrymme käsityksessämme toiselle tasolle, jota ei ole olemassa maailmassamme, koska maailmamme koostuu elottomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta tasosta eikä ihmisen taso kuulu siihen. Jos saavutat sen (ihmisen tason), kaikki muut tasot kuuluvat siihen ja katoavat. Silloin käsityksemme on yhtäkkiä siirretty voimien maailmaan aineellisen maailman sijaan. Sitten osoittautuu, että “aineellinen” maailma on vastaanottamisen halu eikä materiaalisia kuvia. Ne ovat kuin varjoja, jotka heijastuivat tajuntamme peilistä.

Moderni teknologia tarjoaa tukea tähän käsitykseen. Tulemme näkemään tulevina vuosina kuinka ihmiset menettävät heidän tavanomaiset toimensa ja ovat jätetty ilman mitään. Miksi meitä sitten tarvitaan ylipäätään?

Meitä tarvitaan, mutta ei ruumiillisissa muodoissamme. “Minä” on kuitenkin loppujen lopuksi jotain ikuista ja muuttumatonta. Nousemme sille tasolle integroidun kasvatuksen kautta, joka antaa meidän edetä sulavasti ja miellyttävästi räjähdysten ristitulen sijaan joka ei jätä meille vaihtoehtoja.

Emme voi vajota epätoivoon tällä polulla. Pieni henkinen yrityksemme ylittää kaikki materiaaliset pyrkimyksemme. Jos ajattelemme hieman enemmän, “työnnämme” hieman henkistä kehitystämme, mitkään tuliaseet eivät voi pysäyttää sitä. Miljoonat vihaajat tulevat olemaan aseettomia sen edessä.

Meidän täytyy olla tietoisia materiaalisen ja henkisen voiman potentiaalin eroista. Kuten Baal HaSulam kirjoittaa, kaikki “animaalisen” tason edustajat ovat tasa-arvosia yhden ihmisen tason edustajan kanssa. Näin ollen, ei ole mitään verrattavaa sillä näiden tasojen voimat eroavat toisistaan niin paljon. Meidän täytyy vain mennä syvemmäksi sisään ja tulemme näkemään kuinka saavumme Purimiin….