Category Archives: Kysymyksiä&vastauksia

Herätä Toverit Sisässäsi

Kysymys: Miten minun tulisi ilmaista tarpeeni ”keskinäisyyteen”?

Vastaus: Havahduttamalla muut, herättämällä heidät ja tekemällä sen sisässäsi, ennemmin kuin sanoin. Sanat itse asiassa heikentävät merkitystä. Koko työmme tehdään sisäisesti mieluummin kuin ulkoisesti. Tärkeintä on missä määrin yritän havahduttaa toverit sisässäni, jotta voisimme yhdessä siirrtyä keskinäisyyttä kohden.

Emme saavuta sitä omine voiminemme, vaan vaadimme Luojan paljastumista. Onhan keskinäisyys kuitenkin Luojan voima, joka kytkee meidät toisiimme. Yksin emme kykene ulottamaan kytköksen johtoja ja saamaan aikaan keskinäisen lahjoittamisen. Mikään ei toimi, jos Valo ei paljastu keskuudessamme.

Tänään meidät kytkee vain viha. Mutta jos Valo astuu keskuuteemme, silloin yhtenäistymme rakkaudessa ja lahjoittamisessa. Keskinäinen lahjoittaminen, jossa Luoja täyttää suhteemme välin, on keskinäisyys.

Meidän tulee tavoitella tuota, vaikka emme voi sitä omin päin saavuttaa. Kaikki tulee toteutumaan pimeydestä, jos todellakin haluamme paljastaa keskinäisyys Luojan tähden. Ja ”Luojan tähden” tarkoittaa absoluuttisen lahjoittamisen ominaisuuden tähden.

Ongelma On Olemassa. Kenellä On Ratkaisu?

Baal HaSulam, “Arvut (Yhteinen Tae)”: Israelin rooli maailmaa kohtaan muistuttaa pyhien isiemme roolia Israelin kansaa kohtaan...

Jos esi-isiämme ei olisi ollut, ei olisi olemassa myöskään Israelin kansaa, ryhmää, joka kaipaa Luojaa ja korjausta. Meidän täytyy pitää nyt samalla tavalla huolta maailmasta, sillä ilman apuamme ihmiset eivät kykene korjaamaan itseään. Heidän halunsa eivät kykene kohoamaan itsestään, eivätkä ihmiset edes pysty ajattelemaan korjausta lahjoittamisen vuoksi.

Näemme tämän tidemiesten ja tärkeiden spesialistien työssä. He kirjoittavat oikeita asioita maailmasta (ja sen tilasta), mutta eivät pysty sanomaan sanaakaan ratkaisusta. Heillä ei ole lainkaan pyrkimystä “suoraan Luojalle”, henkisyyden kipinää. Näin ollen he eivät tiedosta että se on ainoa vaihtoehto. He ovat voimattomia korjauksen tarpeen edessä: heillä ei ole siihen keinoja.

Sen vuoksi he välttelevät kysymyksiä tutkimuksissaan ja keskusteluissaan. He eivät näe polkua eteen päin; he näkevät vain mitä tapahtuu. He ymmärtävät kuinka tärkeää on luoda sisäinen maailma, mutta he pysähtyvät siihen. Senpä vuoksi heidän perustelunsa ovat epäselviä. Lopputuloksena on vain epämääräisiä ehdotuksia tai ei yhtään mitään.

En moiti heitä. Tämä ei ole merkki heidän rajallisuudestaan. On vain niin, että ilman henkisyyden kipinää inhimillisissä tämän maailman haluissamme, ihmiset eivät pysty näkemään tulevaisuutta, ainoaa mahdollista kehitystä.

Maailma Joka Kohoaa Salauksessa

Kysymys: Kuinka muotoilemme salauksen valmistautumisen vaiheessa ja kuinka salaamme Luojan, jos emme edes aisti Häntä?

Vastaus: Vastaan lyhyesti: Tämä koko työ on tehty vain ryhmässä, ystävien kanssa. Myös ystävät ovat salattuja meiltä, eikä kukaan tiedä toisen todellista astetta. Ryhmä sen todellisessa muodossa on myös salattu meiltä, samoin opettaja.

Tehtävänämme on “rakentaa” salaus, tarkoittaen sitä, että ryhdyn lopulta selvittämään itselleni että havaitsen kaiken vajavaisen korjaukseni laajuudessa. Sen vuoksi minun täytyy korjata egoani ja nähdä kaikki muut sukupolvensa suurimpina, jotka ovat olemassa tilani takana, yläpuolella. Minun täytyy saavuttaa tila, jossa minulla on valtava kunnioitus salausta kohtaan, toivoen sen muotoutuvan asenteeseeni kaikkia muita kohtaan.

Minun täytyy rakentaa uusi maailmankuva tämän salauksen kalvon avulla. Tämä kuva tulee muovautumaan jokaisen ilmiön, tapahtuman kertomisen tärkeydestä. Jos teen näin, ryhdyn lopulta työskentelemään egoani vastaan ja oppimaan henkisen maailman havainnointia, tarkoittaen henkisen maailman kuvilemista. En ole loppujen lopuksi olemassa (minkään) ulkopuolella vaan vain sisimmässäni.

Miten Henkinen Kiihdytys Mitataan

Kysymys: Aineellisessa maailmassa osaamme mitata kiihdytyksen. Miten, tai minkä avulla voimme tehdä sen henkisessä edistymisessämme?

Vastaus: Mittaat kiihdytyksen arvioimalla kytköksesi ryhmään. Sinulle ei ole muuta. Tästä syystä yhteinen sielu rikkoutui moniin sieluihin – jotta sinulle olisi tapa muuttua, paikka, jossa voit uurastaa ja ponnistella, jotta voit määrittää miten kaukana tai lähellä olet niistä – ei vain ihmisistä, vaan heidän haluistaan paljastaa henkisyys, eli Luoja. Tarkistat oletko näiden halujen joukossa, yhdessä heidän kanssaan, jotta oikeanlaisessa kytköksessä, keskinäisessä takeessa, paljastat Luojan.

Täten voit määrittää henkisen tilasi vain suhteessa näihin tovereittesi haluihin – miten lähellä olet ylempää maailmaa heidän kanssaan.

Kysymys: Missä sitten on kiihdytys? Miten se voidaan mitata?

Vastaus: Päivästä toiseen, minuutista toiseen arvioit tämän kytköksen. Sinun ja muiden välillä on välimatka ja määrität, jos se supistuu, vai ei, miten, tasaisessa tahdissa, vai kiihdytyksellä. Kiihdytys on vauhti, joka kasvaa koko ajan.

Luennon Lopputulos

Kysymys: Artikkelissaan “Arvut” (Yhteinen Tae) Baal HaSulam kirjoittaa, että meidän tulee toimia ilman mitään maksua saatika korvausta ja ilman mitään itserakkauden sekoitusta. Kuinka voimme puhdistaa itsemme palkkion ja hyvien tulosten odottamisesta?

Vastaus: Sinulla on työkalut: Kabbalistinen Tooraksi kutsuttu metodi ja ryhmä. Jos haluat yhtenäistyä koko ryhmän kanssa ja rakentaa siinä tulevaisuuden maailman esimerkkinä muille-tee se.

Kuinka voit yhtenäistyä? Voit tehdä sen Tooran kautta. Siinä oleva Valo korjaa. Jokaisen tulisi tuntea kuinka erossa tai yhdistynyt hän on toisten kanssa. Jokaisen täytyy pyrkiä tarkastamaan jatkuvasti antaako hän yhtenäistymisen impulssin vai ei.

Pyrkimyksemme opiskellessamme on loppujen lopuksi välttämätöntä. Missä pyyntö on luentojen aikana? Missä on rukous joka motivoi sinua yhtenäistymään?

On olemassa yhteinen verkosto. Sen säikeet ovat kuitenkin poikki ja meidän täytyy yhdistää ne jälleen. Tulemme luennolle oppimaan katkenneista siteistä välillämme ja ymmärtämään kuinka kutoa ne takaisin yhteen. Meidän tulisi odottaa näitä tuloksia luennoilta. Odotammeko me niitä?

Lahjoittamisen Virta

Kysymys: Millainen on Valon aito sensaatio?

Vastaus: Minulla ei ole mitään annettavaa toiselle henkilölle, mutta kun oikeasti haluan antaa hänelle jotakin, silloin sisälläni, suhtautumisessani häneen, pyrkimyksessäni lahjoittaa ja rakastaa, erityinen ”virta”, jota kutsutaan ”Valoksi, paljastuu.

Ulkoisten ilmiöiden havainnoimiseksi on välttämätöntä saavuttaa vastaavuus sen kanssa. Aivan kuten radio, joka on säädetty tietylle taajuudelle, aikaansaan aallon,  ominaisuuden, joka on ulkopuolellani. Sisälläni luon esimerkin tai mallin lahjoittamisen ominaisuudesta, joka on ulkopuolella. Silloin tartun siihen ja havainnoin tämän ominaisuuden.

Jos todellakin haluan liittyä toiseen henkilöön lahjoittamisen lain avulla, silloin, yllättäen, suhtautumisessani häneen, kehitän erinäisen täyttymyksen, joka vaikuttaa tulevan ulkopuolelta, vaikka todellisuudesa se kelluu pinnalla sisältäpäin. Tämä vastakaiku, jonka tunsin pyrkimyksessäni lahjoittamiseen, on Valo.

Älä Satuta Ystävää

Kysymys: Kun henkilö lähestyy lahjoittamisen ominaisuutta, kuinka se heijastuu hänen työhönsä ryhmässä?

Vastaus: Henkilö pyrkii säilyttämään jatkuvasti tuntemuksen yhteisestä takeesta siten, etteivät ystävät tunne minkään puutetta, jotta he vahvistaisivat yhteistä pyrkimystä lahjoittamiseen. Älä unohda tätä, saatika hylkää sitä hetkeksikään. Täten ryhmä vaikuttaa myös henkilöön ja tunne määränpään tärkeydestä ja sydämen lämmöstä vallitsee heidän välillään.

Tämä nimenomaan koskee henkilöä. Ajatukset ystävistä ovat vaikutusvaltaisempia kuin ajatukset omasta itsestä. Huoli omasta henkilökohtaisesta kehityksestä korjaa vain vähän ja nämä korjaukset aiheutuvat pelosta sekä muista ulkoisista laskelmista. Toisaalta, jos henkilö “sijoittaa” toisiin, hän pysyy varmasti oikealla tiellä.

Ajatukset, pyrkimykset ja laskelmat jotka eivät ole suunnattu ryhmää kohti, ystävien yhtenäistymiseen ovat suunnattu menneisyyteen henkisyydessä.

Ne eivät houkuttele Korjaavaa Valoa. Tärkeää on vain se, mitä pyrit tekemään ryhmässä. Jos kannat huolta ystävien yhtenäistymisestä ja heidän tulevaisuudestaan, se on henkistä työtä joka kantaa hedelmää. Mikään muu paitsi tämä ei sitä tee.

Hillel antoi lyhyen selityksen: “Älä tee toisille sitä mitä itse vihaat.” Toisin sanoen, sinun ei tule miettiä elämässäsi muuta kuin sitä, kuinka et satuttaisi ystävää. Tämä on riittävää egoismillesi tässä vaiheessa. Pyri korjaamaan itsesi siten, että joka hetki, jokaisen paljastetun halun aikana (ja jälkeen) mietit vain sitä, kuinka et satuttaisi ystävää.

Tee näin niin menestyt.: kun pyrit toimimaan satuttamatta ystävää, hyvä asenne häntä kohtaan tulee yllättäen paljastumaan sinulle.

Keskustelukumppanini

Kysymys: Kuinka valitset keskustelukumppanisi?

Vastaus: On ihmisiä, jotka kuvailevat tapahtumia. He tarkastelevat niitä kuten tiedemiehet tai eräänlaiset tiedottajat. On olemassa myös niitä, jokta kaivautuvat syvemmälle kehityksen asteisiin ja tutkivat niiden yleistä suuntausta, sisäistä tarkoitusta, syytä ja seurausta; he pystyvät tutkimaan kehitystä syvemmin, katsoen sen läpi ja sen taakse- niiden yhteyksiä ja päämääriä, sekä voiman tarkitusta joka kehittää ja ohjaa niitä.

Kabbalisteilla on kyky analysoida kehitystä sen syvimmällä tasolla. Mitkä tahansa tidemiehet kiinnostavat minua, sillä se auttaa paljastamaan yleisiä suuntauksia maailmassa tiedemiesten, tiedottajien ja massojen tasolla.

Ja Salaisuus Tulee Valoon

Kysymys: En pysty ymmärtämään luomakunnan tarkoitusta ja maailman olemassaoloa. Onko tämä luodun (ihmisen) vika vai Luojan suunnitelma? Ketä on syyttäminen tästä väärinkäsityksestä?

Vastaus: Ketään ei ole syyttäminen. Olemme tilassa, jossa Ikuisuuden maailman, valtavan ja täydellisen sijaan näemme maailmamme ja itsemme epätäydellisinä. Joten pyrkikäämme katsomaan kaikkea lahjoittamisen valossa vastaanottamisen sijaan. Silloin näemme että todellisuudessa olemme täysin “korjattuja”, valtavassa, täydellisessä piirissä joka on täytetty Valolla, Luojalla.

Ei ollut mitään muuta. Se oli vain väärinkäsitys missä olimme olemassa. Olemme nyt olemassa tässä kauniissa valtakunnassa, aivan kuten olimme alussa. Joten pyrkikäämme tekemään  tästä todellisuutemme.

Universaali Resepti Menestykseen

Kysymys: Mitä henkilö voi tehdä, kun hän ei kykene ylittämään itseään kun ryhmässä on juoruilua ja vihjailua?

Vastaus: Siinä juuri on ongelma. Jos olemme yhdistyneitä edes yhden Kabbalan viisauden kirjaimen kanssa, silloin kaikki mitä meille tästä lähtien tapahtuu on liitoksissa ainoastaan ryhmään ja Luojan saavuttamiseen ryhmässä. Elämässämme ei ole muita tapahtumien syitä. Mitä tahansa sinulle tapahtuu, kaikki hyvä ja paha menevät linjassa tavoitteen kanssa. Olet astunut henkisyyden moottoritielle.

Ihmiset ympäri maailmaa ovat edelleen tilassa, jossa heidän egoistinen halunsa kasvaa. Tämä tulee jatkumaan niin kauan kunnes he saavuttavat pisteen, jossa ongelma tulee paljastumaan: Joko maailmanlaajuinen integraali yhteenliittyminen tai sydämen piste.

Joka tapauksessa, epäonnistumisemme tulee ainoastaan välinpitämättömästä työstä ympäristössämme. Jälleen kerran, voit korjata kaikki ongelmat vain ympäristössä, vain yhteisessä yhteydessä ystävien kanssa. Miksi näin? Sen takia, että näin ollen herätät Valon, joka järjestää ja määrittää kaiken elämässäsi, fyysisestä terveydestä henkiseen hyvinvointiin. Kaikki riippuu sen läsnäolosta tai sen puutteesta.

Näin ollen työ ryhmässä on universaali menetelmä, jonka ansiosta pystyt saavuttamaan menestystä kaikessa.

Kysymys: Kuinka varmistamme että ryhmä on ainoa alue työllemme? Kuinka pysymme tällä tiellä?

Vastaus: Jotta jokainen ihminen muistaisi tämän ja kokisi sen tärkeyden, me tarvitsemme yleisen mielipiteen ja yhteisen takeen. Minun täytyy varmistaa etten unohda elämäni olevan, sen kaikilla tasoilla ja kaikissa yksityiskohdissa riippuvainen pelkästään ryhmän hyvinvoinnista, sen täydellisyydestä.