Category Archives: Kysymyksiä&vastauksia

Yksinkertainen Peli

Kysymys: Kuinka ryhdyn tuntemaan ylemmän voiman?

Vastaus: Ryhdymme tuntemaan ylemmän voiman vain siinä laajuudesa mihin saatamme itsemme sopusointuun ryhmän kanssa. Henkilö ei voi tuntea tätä voimaa yksin.

Tähän voimaan virittäytymisen tulisi olla sen (ryhmän) mukaan. Jos teen sen yksin, se tulee olemaan egoistista virittäytymistä. Ego johtaa minua. Kuinka paeta tästä tilasta?

Tarvitsen enemmän kuin pelkän halun paetakseni ja kohotakseni itseni yläpuolelle-tämä on yksilöllinen ja egoistien halu joka on olemassa miljoonissa ihmisissä meidän maailmassamme. Kuina tunnen nimenomaan tämän kyseisen voiman? Tunteakseni sen, minun täytyy tulla samankaltaiseksi sen kanssa.

On olemassa hyvin yksinkertainen luonnon laki: Voit aistia jonkin tapahtuman vain sillä tasolla, jossa olet koostunut siitä. Tarkoittaen, tunnen, kuulen, näen, maistan, ja haistan jotain. Tämä on sen vuoksi, että omaan tiettyjä ominaisuuksia jotka ovat myös läsnä tuntemassani tai tuntemissani asioissa. Muodon yhdenkaltaisuuden lain täytyy olla olemassa. Minun täytyy rakentaa itseeni laite, joka havaitsee ulkopulella olevia väreitä.

Oletetaan etä meillä on radio. Mitä teen kun käännän sen nappuloita? Säädän sitä; luon siihen tietynlaisen aallon. Jos ulkopuolella on olemassa samankaltainen aalto, antenni havaitsee sen resonanssin, taajuuden, samankaltaisuuden mukaisesti ja kuulen jotain ääntä; korvani aistivat ne.

Tämä tarkoittaa, että minun täytyy rakentaa itseeni vastaanotin, joka sisältää samankaltaisia voimia tähän voimaan (taajuuteen) liittyen. Jos haluan yksinkertaisesti tulla ulos itsestäni ja aistia sen, en saavuta mitään. Tämän vuoksi kokoamme ryhmän jossa en pelkästään pyri kohoamaan itseni yläpuolelle, vaan ennemminkin haluan kohota itseni yläpuolelle lahjoittamisen ominaisuudessa, rakkauden ominaisuudessa joka itse asiassa on tämän voiman ominaisuus.

On olemassa miljoonia, jotka haluavat poistua itsestään ja kohota minuuden yläpuolelle. Vie kuitenkin oman aikansa, ennen kuin he ymmärtävät että itsensä yläpuolelle kohoaminen voidaan toteuttaa rakentamalla siihen lahjoittamisen ominaisuus…Tämä on mahdollista vain ryhmässä, välillämme, kun ryhdyt yhtenäistymään toisten kanssa “rakasta lähimmäistäsi”-periaatteen mukaisesti. Sen jälkeen ryhdyt muuttumaan samankaltaiseksi tämän voiman kanssa ja ryhdyt aistimaan sen.

Valon Aalloissa Seilaava Musta Laatikko

On hyvin vaikeaa selittää, mitä henkisyys on, sillä se on tunteen asia. Jos henkilö jakaa sellaisen tunteen, hän ymärtää mitä on kuvattu. Jos hän ei taas ole samalla tasolla saatika tunne mistä kirjoittaja puhuu, hän ei tule ymmärtämään yhtään mitään.

Kaikki työmme tapahtuu “Egyptissä”, maastapaossa, kun emme vielä tunne Luojaa, ylempää voimaa joka auttaa meitä kohoamaan vastaanottamisen halumme yläpuolelle. Tämä on valinnan aika, se on paras aika sillä siellä opimme kuinka työstämme itseämme omia halujamme vastaan.

Minun täytyy jatkuvasti kuvitella olevani jo lahjoittamisen tilassa, henkisyyden maailmassa, puhtaudessa, enkä luo yhtää jakavaa estettä Valolle joka täyttää koko todellisuuden. Kumoan persoonani, “itseni”ja vaikka tunnen erilaisia tiloja jotka kulkevat lävitseni, kerään yhteen erilaisia egoni reaktioita, minun tulee pyrkiä vain olemaan lahjoittamisessa.

Aivan kuten olisin jo henkisyyden maailmassa, olen upotettuna Valom mereen, jossa olen täysin sulautuneena siihen. Tämä on sen vuoksi, koska kaikki se joka erottaa minut Valosta on oma vastaanottamisen haluni, egoni, jota kuvastaa laatikko joka ei päästä lainkaan valoa läpi. Laitan tielleni esteitä, olen itse ainoa joka seisoo egonsa kanssa Valossa. Kaikki muu on korjattu ja valmiina, paitsi minä.

Vain minä näen tämän todellisuuden vääristyneenä ja että Luoja on paha kohtelee minua huonosti. Tämän lisäksi, koen että on olemassa toinen voima Luojan lisäksi.

Työmme on kuvitella tilamme oikealla tavalla, kuten se oikeasti on ei siten kuinka egomme sen näkee. Ei ole olemassa mitään muuta kuin Luoja, mutta egoni kertoo minulle että on olemassa useita muita voimia jotka tekevät päätöksiä, ja että siellä olen myös minä.

Minusta näyttää että tunnen ja päätän jotain itse, mutta tämäkään ei ole totta. Luoja lähettää minulle kaikki nämä tuntemukset, jotta näiden vaikutelmien kautta vastaanottaisin Hänet joka hetki, sitten kykenen kumoamaan itseni, ajatukseni jotka näennäisesti kuuluvat minulle ja jotka tunnen itsenäisesti. Jotta vastaanotaisn jotain ympäristöltä, ryhmältä ja koko ulkoiselta maailmalta. Sen sijaan minun tulee kuvitella että olen täysin Ylemmän Valon kontrollin alla, joka täyttää koko todellisuuden.

Israel: He Jotka Pyrkivät Lähemmäs Luojaa

Kysymys: Juutalaisen kansan (Israelin) tulisi yhtenäistyä ja toimia valona kansoille, mutta Israelissa on niin paljon erimielisyyksiä ihmisten välillä, että ainoa aika kun me todellakin olimme yhtenäistyneitä oli  Israelin Itsenäisyyssota (holokaustin suunnattomien kärsimysten jälkeen) ja Kuuden päivän sota (suuresta tuhotuksi tulemisen pelosta). Eikö meidän enää tarvitse käydä läpi suunnattomia kärsimyksiä ymmärtääksemme, että meidän täytyy yhtenäistyä yhtenä kansana?

Vastaus: Puhumme syntyperäisistä juutalaisista, mutta Israel – he jotka pyrkivät lähemmäs Luojaa, ovat riippumattomia kansalaisuudestaan. Heidän täytyy yhtenäistyä ja johdattaa koko maailma Luojan tykö.

Kabbalassa sieluilla ei ole kansalaisuutta, vaan kehittymisensä taso. Siksi Abrahami kerran valitsi oppilaansa ja kutsui heitä Israelisksi: he jotka pyrkivät lähemmäs Luojaa.

Siirtyminen Toiseen Ulottuvuuteen

Kysymys: Mitä sillä tarkoitetaan, että voimme elää toisessa muodossa: ilman kehoa tai sen ulkopuolella?

Vastaus: On olemassa informaatiota, sen kantaja ja joku joka aistii tämän informaation. Ne kaikki voivat muuttua. Informaatio (äly jne.) voi olla olemassa proteiinin lisäksi, silikonissa tai muussa kantajassa, eikä edes aineellisessa sellaisessa, ei aivoissa. Informaatio sinänsä ei ole aineellista. Me vain havainnoimme sen aineellisen kantajan avulla. Pystymme jo jakamaan tietoa eteenpäin proteiinista, elävästä kantajasta (aivoista) elottomaan sellaiseen. Koko evoluutiomme on johtanut asteittaisiin muutoksiin alkuperäisestä, luonnollisesta muodostaan: puheesta kirjoitukseen eri kantajissa ja sitten informaation ohjelmointiin ja tallettamiseen virtuaalisessa tilassa.

Tänään seisomme toisen tilan kynnyksellä, jossa keho menettää tärkeytensä, sensaatiot siirtyvät uuteen ulottuvuuteen (lahjottamisen ominaisuuteen), samalla kun siirrämme informaatiota aivokantajasta, tai tarkemmin sanottuna vastaanottamisen ominaisuudesta toiseen kantajaan: lahjottamisen ominaisuuteen.

“Leikkiautojen” Peli

Kysymys: Seminaarin aikana yksi ystävä kertoi, että lapsena hänellä oli tapana leikkiä leikkiautoilla ja tuo leikki oli hänelle todellisuutta. Mikä estää meitä paljastamasta tänään, että kaikki mitä teemme ei ole peliä vaan todellisuutta?

Vastaus: Jos olisimme todella pelanneet, olisimme jo paljastaneet Luojan. Koko peli on ryhmän sisällä. Emme ole liittyneet yhteen tarvittavalla tavalla. Teimme valmistelevaa työtä, eikä se mennyt hukkaan. Odotimme maailman yleistä tilaa ja ilmapiiriä sekä meidän omaa sisäistä valmiutta. Olemme lopulta tulleet pisteeseen, jossa olemme valmiita toteuttamaan tämän valmiuden ryhmässä. Tällaiset ryhmät tulevat lisäntymään maailmassa.

Tämä voidaan toteuttaa vain pienissä, kymmenen henkilön ryhmissä. Jos ryhmä on suuri, se täytyy jakaa kymmenen henkilön ryhmiin ja sen jälkeen kierrättää. Sillä, kuka istuu vieressäsi ei ole merkitystä, sillä olet pajastamassa sydämesi pistettä. Et kiinnitä huomiota ystäväsi animalistiseen olemukseen. Voit olla pitämättä hänestä, hänen luontaisista ominaisuuksista johtuen – tämä tekee tilanteesta vain paremman. Tämä helpottaa löytämään yhteyden ystävän sydämen pisteeseen, ei hänen maalliseen ruumiiseen. Meidän täytyy toimia näin ja tätä kutsutaan “Leikkiautoilla leikkimiseksi”.

Uuden Kulttuurin Kieli

Kysymys: Toivomme, että integroidun kasvatuksen menetelmä tulee leviämään joka puolelle maailmaa. Minkälaisena esimerkiksi näet Moskovan ja Etelä Amerikan ryhmien välisen vuorovaikutuksen? Onko se järkeenkäypää, että he ylläpitävät suhteen toisiinsa?

Vastaus: Jos pääsemme eroon kielimuurista samanaikaisesti tapahtuvan tulkkauksen avulla, silloin ihmiset tulevat ymmärtämään toisiaan täydellisesti. He kokevat tunteet, laulut, tanssin ja erilaiset ilmaisumuodot. Tulet huomaamaan, että yllättäen heidän kehonsa liikkeet ovat samanlaisia.

Kun puhumme integraatiosta, ihmiset alkavat ilmaista itseään samalla tavalla riippumatta siitä kuka he ovat. Kansalliset, etniset ja rodulliset erot sulavat pois.

Esimerkiksi syntyperäiset Etelä Amerikkalaiset ja Afrikkalaiset, joilla on täysin erilainen tyyli tanssia, alkavat liikkua synkronoidusti, yrittäen aistia toinen toisensa. Heidän tanssinsa ei enää muistuta modernia tanssia, jossa kaikki ovat määrätyn etäisyyden päässä toisistaan, näkemättä ollenkaan toisiaan pyöriessään ja hyppiessään itsekseen. Päinvastoin, he yrittävät pysytellä yhdessä, olla kontakstissa, lähestyä, jopa olla  liikkumatta, vain tuntien toisensa fyysisesti ja ennen kaikkea sisäisesti.

He saavuttavat aivan uuden kehon kielen, ja sanoisin uuden kulttuurin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen. Mutta se ei ole pelkkä kulttuuri; se on uusi taidemuoto, tanssin ja ilmaisemisen taide, joka tulee juuri tuosta integroidusta aistimuksesta.

Toivon, että tämä kulttuuri tulee näkyviin ja paljastuu ja ehkä sen avulla ihmiskunta sopeutuu integroituun maailmaan. Tämä on järisyttävää ja osoittaa meille sen, että todellakin lähestymme yhden ja ainoan ”Adamin” (ihmisen) mielikuvaa.

Tätä kieltä ei ollut olemassa niiden ihmisten separaation aikana, jotka asuivat muinaisessa Babyloniassa, heidän hajaantuessaan ympäri maailmaa (jos hyväksymme raamatun kertomuksen tosiasiana). Se on kieli, joka on juurrutettu juuremme perustuksiin, jopa ennen ihmisen ilmestymistä ja se se tulee henkisestä perustastamme ennen kuin se aineellistuu.

Jos otamme eri mannerten ryhmien laulut, tanssit, minkä tahansa musiikin tai muun ilmaisemisen muodon,  tulemme huomaamaan yhden yhteisen tekijän niissä kaikissa. Ja ero niiden välillä tulee olemaan pienimuotoinen.

Onko Se Salainen Palvelu Vai Me?

Kysymys: Sanomme, että yhtenäisyytemme vuoksi maailman tilanne on muuttunut: Siitä on tullut rauhallisempi; terrorismia on vähemmän. Jos salaisen palvelun työntekijä kuulisi meitä, hän sanoisi: “Työskentelemme aamusta iltaan kitkeäksemme terrorismin, joten tilanne on parantunut meidän ansioistamme, ei sen vuoksi että te yhtenäistytte.” Mitä tällaiselle skeptikolle tulisi sanoa, vai onko parempi välttää häntä?

Vastaus: En yleensä ryhdy väittelemään kenenkään kanssa. Antaa heidän puhua; se on ihan oikein. Jos he kuvittelevat tekevänsä asiat paremmin, olkoon sitten niin.

Sen lisäksi, en usko että voimme korvata salaista palvelua turvallisuuden takaajana jne. koska ihmiskunta on kaukana siitä että se kykenisi editymään tietoisesti. Ne ihmiset jotka haluavat vahingoittaa toisia, joutuvat nousemaan yleistä järjestystä vastaan.

Minulla ei ole hänelle mitään kerrottavaa; hän ei näe eikä tule koskaan ymmärtämään mitä teemme, ellei tule kursseillemme.

Instrumentti Ihmisen Olemukseen Tunkeutumiseen

Kysymys: Onko ihmisten karttamiseni erinomainen keino luoda sisäistä täydellisttyyä?

Vastaus: Kyllä, totta kai. Pyritään katsomaan toisiamme yksinkertaisesti siten, kuten katsomme hyviä ystäviämme ja lapsiamme ja tuntekaamme toisemme sellaisen tuloksena. Jos pyrin kuuntelemaan jotakuta siitäkin huolimatta että koen sen epämiellyttävänä ja pyrin ylittämään vihamielisyyteni, tulen tuntemaan toisen paremmin. Tämä tarkoittaa että olen hankkinut käsityskyvyn uuden instrumentin. Henkilö työntää minua pois, mutta siitä huolimatta ylitän välttämisen pyrkimykseni luomalla sisälläni olevista positiivisista ja negatiivisista tunteista erilaisen instrumentin jolla astua sisään ja ryhdyn tuntemaan sen.

Jos minulla ei ollut välttämisen pyrkimystä sitä (henkilöä) kohtaan, minun olisi hyvin vaikeaa ottaa siihen yhteyttä. Olisin yksinkertaisesti hyväksynyt kaiken vastaan tulevan positiivisessa muodossa ja liittänyt sen itseeni oman käsityskykyni mukaisesti. Kun teen sen vastakkaisela tavalla, aivan kuten työntyisin tähän sakeuteen, ylittämisen voimaan, silloin yhteys toiseen henkilöön on luotu sisälläni.

Sen vuoksi kasvaessani, ihmiset jotka aikaisemmin koin miellyttävinä paljastuvat minulle yllättäen epämiellyttäviksi, työntäen minua pois heidän luotaan ja heitä pois minun luotani. Minut on torjuttu. Ymmärrän kuitenkin, että kiitos tämän vastakkainasettelun, saan mahdollisuuden tunkeutua syvemmälle heihin.

Opettajan Tehtävä

Kysymys: Miltä edessäsi oleva tavoite sinusta tuntuu?

Vastaus: Tavoitteeni on tehdä sellainen ryhmä joka selkeästi seuraa suoraa linjaa kohti kiinnittymistä, adheesiota Luojan kanssa ja joka johtaa massoja vetäen mukaan enemmä ja enemmän ihmisiä.

Tämä prosessi tapahtuu kun ryhmä käy alussa läpi useita kriittisiä asteita, kuten lapsi jonka täytyy kasvaa, saavuttaa nuoruus joutumatta eksyksiin ja joka kykenee auttamaan itseään: pukeutumaan, laittamaan kengät jalkaansa, löytämään työn ja asettumaan aloilleen elämässä.

Tämä on se tila jossa ryhmän tulisi sijaita henkisessä maailmassa. Sen tulisi edistyä itsenäisesti, tietäen että tämä liike(suunta) on alhaalta ylös päin, jonka se takaa tekemällä levitystyötä ihmisten keskuudessa.

Mihin Hukkaat Elämäsi?

Baal HaSulam, “Johdanto kymmenen Sefiran opintoihin” kappale 115: Sellainen henkilö, jolta puuttuu vielä osa käskystä, kokee itsesnä puolittain arvokkaksi ja puolittain arvotomaksi. Tarkoittaen, henkilön tulisi kuvitella aika jolloin hänelle  luvattu parannus oli hänen (elin)vuosiensa keskellä…

Näin ollen, henkilön elämän ensimmäinen puolikas on arvotonta ja toinen on arvokas.

Kysymys: Jos henkilö haluaa suorittaa koko prosessin loppuun elinaikanaan, kuinka hänen tulisi pyrkiä työskentelemään?

Vastaus: Valmistautumisjakson aikana henkilö vihaa kaikkia. Sen jälkeen rikkeet muuttuvat virheiksi ja henkilö yhtenäistyy kaikkien kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole vielä täydellinen  korjaus. Henkilö on edelleen Hafetz Hesedin tilassa. Seuraavalla tasolla henkilö lopulta yhtenäistyy ja on kiinnittyyneenä (toisiin).

Koko prosessi pyrkii siis yhtenäistyyteen. Henkilö pystyy saavuttamaan suurimman yhtenäisyyden suurimmasta erosta toisiin.

Jokaista muutosta kutsutaan “uudelleensyntymiseksi”. Henkilö voi elää 80 vuotta ilman minkäänlaista muutosta, käymättä läpi ensimmäsitäkään “uudelleensyntymistä”. Uusi auto, uusi asunto-näillä ei ole mitään tekemistä uudelleensyntymisen kanssa. Eläimellinen keho elää ja kuolee. Myöskään tällä ei ole mitään tekemistä uudelleensyntymisen kanssa.

Toisaalta jokainen voi päättä prosessin henkilön elinaikanaan. On toinen asia tekeekö henkilö näin. Se riippuu hänestä itsestään-henkilön täytyy haluta sen päätöstä. Luoduissa ei ole mitään muuta kuin halu. Jos henkilön henkilökohtainen halu on pieni, hänen tulisi löytää keinoja sen kasvattamiseen; hänen tulisi löytää avustusta Kabbalan viisaudesta ja siinä olevasta Valosta. Ei ole muita vaihtoehtoja.

Jotkut tulevat luoksemme kerran viiossa, toiset vain lomiensa aikana, jotkut joka päivä, toiset aamuin ja illoin ja osa pyrkii viettämään koko päivät tekemällä sitä mikä on tärkeää. On olemassa ihmisiä, jotka vietävät täällä koko päivän, koska se on käytännöllistä, tuntuu turvalliselta ja he tuntevat olevansa kuin alkioita äidin kohdussa. Toiset haluavat taistella egoaan vastaan. Kaikki riippuu henkilön pyrkimyksistä ja hänellä olevista välineistä.

Kysymys: Mitä tarkoittaa “vuosien keskellä”?

Vastaus: Se on symbolinen 40 vuoden ikä, tarkoittaen sitä tilaa jolloin henkilö on päättänyt korjauksensa Binassa. Binaa kutsutaan estetyksi “Mem:ksi”, jonka numeerinen arvo on 40. Vasta tämän tason jälkeen on mahdollista siirtyä vastaanottamaan lahjoittamisen vuoksi.