Category Archives: Kysymyksiä&vastauksia

Kysymyksiä Ja Vastauksia

  1. Minun on aina muistettava, että pahuus on voima peräisin Luojalta, koska “Ei ole ketään muuta paitsi Hän”. Miten minun tulee käsitellä pahuutta? Pahuus annettiin minulle korjausta varten, joten se voidaan muuntaa hyvyydeksi.
  2. Milloin pahuus muuttuu hyvyydeksi? Se tulee tapahtumaan silloin, kun näen pahuuden ja Luojan välissä korrelaation.
  3. Miten voi paljastaa pahuuden muuntuvan hyvyydeksi? Valo siirtyy haluun ja välissä ei ole sermiä (kytköstä, yhteistä intentiota ja keskinäistä taetta), joten Valon hyvyys muuntaa pahuuden (itsekkyyden) hyvyydeksi, joka täyttää “tilan” välissämme. Pyrkimystemme mukana vetää puoleemme Ympäröivää Valoa (Ohr Makif) keräämme pahuuden (egoismin, faaraon, Luojan vastakohdan), joka muuntuu hyvyydeksi (lahjoittamiseksi, rakkaudeksi, Luojan ilmestymiseksi).
  4. Kuinka laskemme koko työmme Luojan ansioksi? Kaikki tulee Luojalta. Maanpako on kun Luoja kätkeytyy henkilöltä; työ maanpaossa on Luojan paljastuminen ja maanpaosta poistuminen tarkoittaa “Ei ole ketään muuta päitsi Hän” paljastumista.
  5. Mistä syystä henkinen mieliala kuormitetaan? Johtuen siitä tosiasiasta, että henkilö unohtaa vastaanottavansa kaiken Luojalta! Muistaessaan sen, silloin heti määrittyy miten suhtaudutaan ja reagoidaan tuohon tilaan, jota kutsutaan Luojaksi.

[149021]

Miksi Toora Alkaa Aatamista?

Laitman_003.jpgKysymys: Miksi Toora ei ala Aabrahamista tai kokoontumisesta Sinain vuoren juurella, vaan se alkaa Aatamista, luomisesta?

Vastaus: Ymmärtääksemme, että tärkeintä on sielun särkyminen moneen osaan ja sitten Toora annetaan vain näiden osien keräämiseksi ja yhteen laittamiseksi, yhteen liimaamiseksi ja siten löytyy Luoja liimatussa astiassa. Mutta jos se ei alkaisi niin, eikä särkymistä olisi, silloin kaikki muut toimet olisivat taatusti merkityksettömiä.

Siksi Toora alkaa Aatamista, eikä Aabrahamista, koska Aabraham on jo tulos särkymisestä ja korjauksen alku. Se ei myöskään ala Tooran antamisesta, sillä se on jo työkalun vastaanottaminen ja korjauksen suunnitelma. Toora päättyy Luojan täydelliseen ilmestymiseen, joka sijaitsee täysin korjatussa ja toistuvasti vahvistetussa Aatamin sielussa.


[147458]

Onko Luoja Jättänyt Minut, Vai Olenko Minä Jättänyt Hänet

 

laitman_236_01Kysymys: Baal HaSulam on sanonut, että henkilön on toimittava käytännössä herättääkseen itsessään rakkauden Luojaa kohtaan, mutta miksi on niin vaikeaa tehdä niin? Miksi sisäinen vastarinta on niin suuri?

VastausTosiasia on, että sillä hetkellä kun putoat, et pelkästään lakkaa tuntemasta rakkautta Häntä kohtaan, vaan kadotat samalla yhteyden Luojaan ja siksi sinusta tuntuu, että Luoja on jättänyt sinut.

Itse asiassa Hänen rakkautensa on täydellinen ja ääretön, mutta kätkeytyminen egosi osalta kasvaa joka päivä ja joka hetki, joten et löydä rakkautta sisältäsi. Asian ydin on se, että unohdat, että se on tulosta sisäisestä kylmenemisestäsi ja sinä ajattelet, että se on Luoja, joka on jättänyt sinut.

Siitä syystä sinä huudahdat “Miksi jätit minut!” Itse asiasssa kuitenkaan kukaan ei ole jättänyt sinua. Päinvastoin, Luoja on antanut sinulle mahdollisuuden löytää Hänet vielä paremmin, itse. Tämä on uskonnon ja kabbalan viisauden välinen ero. Uskonnollinen henkilö rukoilee Luojalle pyytäen Häntä tekemään kaiken puolestaan, kun taas kabbalisti rukoilee Häntä antamaan voimaa ja edellytyksiä voidakseen korjata jotakin.

Kysymys: Tarkoittaako idea Luojan rakkauden herättämisestä tovereiden rakkauden herättämistä sisällänÌ?

VastausOn mahdotonta tehdä sitä toisin.Vain tovereiden rakkauden kautta voit savuttaa Luojan rakkauden. Niin kuin on kirjoitettu, “Ihmsen rakkaudesta Luojan rakkauteen.”

[141798]
Päivittäisen luennon ensimmäisestä osasta Lesson 8/19/14Baal HaSulamin kirjoituksa

 

Painetta Ylhäältä, Painetta Alhaalta

thumbs_laitman_243_05Kysymys: Onko Israel Shefan (runsauden) ja Valon tuoja maailmalle? Samalla jokainen syyttää meitä siitä, että tuomme vahinkoa maailmalle.

Vastaus: Samalla me tukimme Valon kanavat ja emme päästä Valoa ja Shefaa läpi kaikkiin maailmoihin. Olemme alimmassa maailmassa, keskellä koko luomakuntaa ja me pysäytämme Valon kulun, runsauden ylhäältä alas kun emme anna sen nousta takaisin alhaalta ylös.

Ongelmana on se, että vaikka me kaikki sijaitsemme Valon meressä, Shefassa, se tulee ylhäältä alas ja painaa meitä kyseisen järjestelmien kautta, niin että meidän täytyy vielä aktivoida se.Valo painaa Israelia luonnon kautta, maailman kansakuntien kautta.

Israel tuntee paineen alhaalta, niiltä, ​​joita se tarvitsee siirtääkseen heille Valon, ja myös painetta ylhäältä, Valolta, jonka täytyy kulkeutua kaikille maailman kansoille ja luonnon liikkumattomalle, vegetatiiviselle ja elolliselle tasolle. Israel sijaitsee välissä ja tuntee painetta molemmilta puolilta.
[140297]

Mistä: Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

 

Mistä “Kymmenen Sefiran Opinnot” Puhuu

thumbs_Laitman_137Kysymys: Opiskelemme parhaillaan Kymmenen Sefiran Opintoja (Talmud Eser Sefirot, TES), Osa 2, “Yhteys kyvyn ja intention välillä”. En voi keskittyä ja kytkeä tätä itseeni ja ymmärtää sitä.

Vastaus: Olemme halu vastaanottaa mielihyvää ja äly on kehitetty vain palvelemaan halua. Niin kauan kuin et ole alkanut aistia itsessäsi sitä mitä kuvaillaan, et voi käyttää näitä halun parametreja. Tuleeko olemaan mahdollista käyttää niitä ja millä intentiolla?

On olemassa ihmisiä, joilla on kyky oppia, ei itsensä sisällä, halunsa sisällä, vaan rakentamalla malli mielessään. He oppivat Talmudia “teoriassa” käyttämättä sitä itse. Valitettavasti näin jokainen oppii tänään!

Tooran erityisenä vaatimuksena on kuitenkin “käytännön” oppiminen (aistillinen, halun sisällä), eli itsessämme, omassa halussamme. Ja niin kauan kuin se ei tapahdu, niin kauan kuin et voi kokea sen tason tunnetta, et voi ymmärtää mitä Talmud haluaa kertoa.
[139423]

Keho Ja Sielu

thumbs_Laitman_198Kysymys: Miten sielu on kytköksessä kehoon?

Vastaus: Vain sielu on olemassa; kun taas kehomme ja kaikki muut fyysiset kappaleet ympärillämme ovat kuvitteellisesti olemassa, annettu, jotta altruistisen kytköksen alku voidaan luoda keskuudessamme, jotta emme luo itsekästä kytköstä välillemme, vaan altruistisen kytköksen ja siinä määrin kun se luodaan, kehomme (ja aineellisuus kokonaisuudessaan) vie vähemmän ja vähemmän tilaa tietoisuudestamme, kunnes se kokonaan katoaa aisteistamme.

Ikuinen Putki

thumbs_laitman_569_01Minun täytyy nousta egoistisen haluni yläpuolelle hyväksyäkseni Luojan ja luotujen tärkeyden. Ne ovat minuksi muuttuvan putken molemmissa päissä ja minun täyty nähdä heidät itseäni tärkeämpinä. Minun täytyy vain muodostaa se putki jka yhdistää ne. Käytän itseäni kumoamalla itseni Luojan sekä ihmisten halun edessä tullen eräänlaiseksi puhemieheksi heidän välilleen.

Luontoni on vihata kaikkia muita paitsi itseäni, joten kun kohoan egoni yläpuolelle rajoittamalla sitä minusta, tulee piste. MIien voin muuttaa tuon pisteen putkeksi?

Muodostan sen Hassadimin Valon määrän mukaan joka määrittää putkeni halkaisijan. Halkaisija määrittyy sillä, kuinka suuressa yhteydessä olen Luojaan ja luotuihin Hassadimin yläpuolella. Muutan tämän putken linkiksi ja yhdistäväksi linjaksi.

Siellä toimii kokonainen järjestelmä. Jos Luoja ja luodut olisivat tasa-arvoisia mitään putkea ei tavittaisi. Toisaalta, heidän täytyy lopulta tulla yhtäläisiksi ja yhdistyä kaikin mahdollisin keinoin.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että putki katoaa? Ei, putki ei tule katoamaan mutta siitä tulee ikuinen ja kiitos heidän, se tulee olemaan minä. Otan lahjoittamisen halun Luojalta ja vastaanottamisen halun luoduilta ja tulen yhdistymään molempien kanssa.

Tulen silloin ymmärtämään että molemmat, Luoja ja luodut ovat minussa vaikka teenkin työtä heille.

 

Mistä Löydät Yhtäläisiä Oikeuksia?

thumbs_Laitman_045Kysymys: Onko miehen ja naisen poluilla eroa Kabbalan viisaudessa?

Vastaus: Maailmassamme miehen ja naisen välillä on suuri ero. Kuinka he ajattelevat, lähestyvät elämää, käsittävät todellisuutta ja tekevät päätöksiä. Ero ei ole pelkästää seksuaalisissa ominaispiirteissä. Ne ovat kaksi maailmaa: luonnon miehen- sekä naisen puolet. On totta että liikkumattomalla, vegetatiivisella ja animaalisella tasoilla luonto on jakautunut kahteen eri osaan ja ihmisen tasolla tuo ero on vielä suurempi.

Kun ryhdymme etsimään Luojaa fyysisellä tasolla sukupuolieromme pätevät ryhmässä ja yhteydessä ryhmään; kun taas henkisessä maailmassa näin ei ole. Naisilla jotka lähestyvät Luojaa on  erityisesti tänä päivänä täysin samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Uskon että Kabbalan viisaus on ainoa ihmistoiminnan alue jossa nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Tämä on mielenkiintoinen paradoksi. Siellä vallitsee absoluuttinen tasa-arvo.

Missään muissa fyysisessä osallistumisessa et voi olla tasa-arvoinen miehen kanssa: joissakin asioissa olet parempi, joissakin asioissa taas he ovat parempia. Nimeä kuuluisa taidemaalari, muusikko, säveltäjä tai kokki. Nimeä ainakin yksi nainen. Heitä ei ole!

Meidän maailmassamme miesten ja naisten ominaisuuksilla on selkeä ero koska meidät on erotettu. Henkisessä maailmassa taas kuljemme kaikki yhdessä kohti yhteyttä ja henkinen komponenttimme  rakentuu yhdistymisen kautta. Siellä ei ole eroja vaan vain kokonaisuus. Näin ollen henkisessä maailmassa ei ole miehen ja naisen sieluja tai miesten ryhmiä. Kaikki on sekoittuneena kokonaiseen yksikköön.

Tulemme lopulta saavuttamaan tämän. Se ei ole helppo tie ja meidän odotetaan tekevän vielä paljon töitä. Loppujen lopuksi, Luojan löytäminen yhteydestämme tulemme näkemään että miehen ja naisen voimien välillä ei ole mitään eroa: kaikista pyrkimyksistämme tulee jaettuja.

Olemme tällä hetkellä vielä sielumme kehityksen esiasteella, joka tulee tapahtumaan kaikille. Kenelläkään meistä ei ole omaa sielua. On yksi elin, yksi Kli (astia) jossa Luoja tulee paljastumaan, ikuisuuden maailmassa Malchutissa, joka on yksi ainoa halu!

Kabbalistien Ajatukset Ovat Tämän Maailman Yläpuolella

Kysymys: Miksi kabbalistit eivät erityisemmin puhu tästä maailmasta?

Vastaus: Yleensä ihmiset ovat ylpeitä tiedostaan koskien tätä maailmaa. Ylimielisinä he keskustelevat viineistä tai miten järjestää liiketoimintansa, koska heillä ei ole mitään muuta kuin tämä.

Kabbalisti ei ole kiinnostunut näistä asioista; hän on tämän maailman yläpuolella, hän ei ole mukana näissä ihmisten keksimissä konventioissa, hänelle on tärkeää nousta tämän maailman yläpuolelle, huolimatta siitä, että hän tietää paljon enemmän tämän maailman rakenteesta ja edistymistä kuin kaikki tutkijat. Mutta hänen ajatuksensa ovat tämän yläpuolelle.

Et Voi Neuvoa Heitä Ilman Ympäristöä

Kysymys: Kuinka voimme luoda kannustavan ilmapiirin globaalissa ryhmässä,  joka mahdollistaa jokaisen tuntevan olevansa ola yhtäskokonaisutta?

Vastaus: Ensinnäkin ystävien tulee ymmärtää että he eivät voi edistyä ilman ympäristöä. Nämä eivät ole vain kauniita sanoja joita kuulet missä ikinä yhteisiä voimia tarvitaan. Kyse on selvitytymisestä tai kadotuksesta.

Henkisyyden näkökulmasta katsottuna olen nolla. Avaan henkisen tilin vain jos olen liittyneenä ryhmään ja vastaanotan elinvoimaa ystäviltä sitä kautta. Ei ole olemassa muuta keinoa. Ryhmä on se napanuora joka liittää sinut Partzuf AVI:in, Luojan tasoon.

Kysymys: Mitä jos ystävä on torjuttu ryhmästä?

Vastaus: Se on egon luonnollinen työ. Se on paljastettu juuri silloin, kun haluamme päästä lähemmäs toisiamme ja kohtaammekin vieroksuntaa. Vieroksunta pyrkimyksestä lähentymiseen kutsutaan egoksi.

Kuitenkin, jos emme pyri lähemmäs ego ei koskaan paljastu. Vieroksunnan tunnetta kutsutaan egoksi vain tässä maailmassa, mutta itse asiassa ego ei ole se joka meidän tulee korjata sillä se itsessään ei ole Luojan vastakohta. Se ei paljastu minulle oikeassa yhteydessä.

Todellinen ego on se, joka seisoo tielläni pyrkimyksessäni yhtenäistyä ystävien kanssa. Haluan sitä, mutta Luoja “kamppaa” minut sanoet “Ei, en anna sitä sinulle”. Tässää kohtaa vaadin sinulta erityisen teon jota kutustaan uskoksi järkeilyn yläpuolella, Masach:ksi (sermi) ja Palaavaksi Valoksi.  Jos haluat kohota egosi yläpolelle, ole hyvä ja tee niin. Jos haluat nousta egosi yläpuolelle, sinu tulee vaatia Uudistavaa Valoa luoksesi. tehdäksesi sen.”

Sitten, kun minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, huudan. Näin ollen Luoja pakottaa minut kääntymään Hänen puoleensa jotta vastaanottaisin Valon ja jotta ajattelisin lahjoittamisen ominaisuutta.