Category Archives: Kriisi

Ihmiskunta On Onnistunut Muuttamaan Ilmastoa

Uutisissa(LiveScience): “Jos Grönlantia peittävä jääkerros sulaisi kokonaan pois, moinen 3 miljoonan kuutiokilometrin jään tuhoutuminen kohottaisi globaalia merenpintaa 7,3 metrillä. Kesällä 2012 Grönlanti koki erityisen ison sulamisen melkein koko jääkerroksensa halki. Se oli itse asiassa isoin jään sulaminen, joka on nähty Grönlannilla sitten tiedemiesten sulamismäärien seurannan aloittamisen vuonna 1979.”

Kommenttini: Ongelmamme on, että meillä ei ole vastuuntuntoa, emmekä tunne välttämättömyyttä. Likinäköisyytemme vaikuttaa meihin. Rakastamme lapsia, mutta emme osaa järkevästi tarkastella tulevaisuutta, jota heille valmistelemme. Näin Zoharin kirjassa sanotaan sukupolvestamme: “Tänään syömme ja juomme ja huomena – tasaväkinen kuolema.” Yhtenäistymisen voima on maailmamme luonteenlaadun yläpuolella ja jos alamme soveltaa sitä järjestelmän yleiseen tasapainoon näemme oitis kaiken “rikkoutuneen, pilaantuneen ja kieroutuneen” ennalleenpalautuksen.

Niin Kuin Huutaa, Niin Kaiku Vastaa

Kysymys: Miten yhtenäisyyden voima Euroopassa voi auttaa meitä seuraavan tason saavuttamisessa tulevassa konventiossa Amerikassa?

Vastaus: Euroopalla ja Amerikalla on vahva vaikutus toisiinsa. Mutta tosiasia on, että kriisi tuntuu Amerikassa paljon heikompana; on mahdollista sivuttaa se siellä. Amerikassa on yksi hallitus, yksi valta, eikä tarvetta ole neuvotella kenenkään kanssa. He voivat tehdä mitä haluavat ja sillä selvä. He päättivät painattaa sata miljoona dollaria lisää ja tekivät sen. Painokone toimii.

Euroopassa on paljon vaikeampaa, koska se edellyttää koordinointia kaikkien maiden välillä. Siksi kriisi tuntuu pahempana siellä. Jos Eurooppa olisi yhtenäistynyt, se olisi voinut käsitellä kriisin helposti. Ensinnäkin kriisi olisi ohi nopeasti, koska EU: n kansalaiset olisivat yhtenäistyneet itsekkyytensä yläpuolella. Yleisesti ottaen Eurooppa on tämän päivän Babylon.

Mutta sen lisäksi he olisivat alkaneet hyväksyä yhden ratkaisun ja pystyisivät tekemään samoin kuin amerikkalaiset. Koko kriisi on levinnyt vain siksi, että Eurooppa on jakautunut. Yksi osa Eurooppaa Brysselistä sanelee muille osille Eurooppaa: Ja toinen osa ei halua sitä, Nikosiassa, Cypress, parlamentti kieltäytyi hyväksymästä heidän päätöksensä.

Millainen unionin se on? Heidän on joko todella yhenäistyttävä tai hajottava.

Amerikassa, tilanne on parempi siitä näkökulmasta, että he ovat yksinkertaisesti päättäneet, “Meillä ei ole mitään kriisiä.” He ovat päättäneet tämän ja elävät niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta myöhemmin tietysti, kaikki tulee “romahtamaan”.

“Tiedemies Ennustaa”

Mielipide (Chris Martenson): “Chris Martenson on maailmankuulu asiantuntija vaarallisten, silti kätkettyjen eksponentaalisten kasvumallien tunnistamisessa globaaleissa talouksissa, energiakysynnässä ja ruoan kulutuksessa…

“Ja hän ennustaa osakemarkkinoiden 60% romahduksen iskevän tulevan kolmen kuukauden aikana.

“Martensonin mielipidettä ei kannata ottaa kevyesti, sillä hänen tutkimuksensa on YK:n, Iso-Britannian parlamentin sekä Fortune 500 yhtiöiden korkeasti arvossa pitämiä. …

“Valitettavasti Martenson ei ole ainoa taloustieteilijä, joka ennustaa massiivista, historiallista romahdusta   tapahtuvaksi.

“Itse asiassa, hänen lukunsa ovat varovaisia verrattuna muihin alansa asiantuntijoihin.

“Tuoreessa haastattelussa, Robert Wiedemer — taloustieteilijä, joka parhaiten tunnetaan oikein ennustetusta romahduksesta Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla 2006 sekä osakemarkkinoiden romahduksesta 2008 — antaa meille levottomuutta herättävää todistusaineistoa 50% työttöyydestä, 90% osakemarkkinoiden romahduksesta ja 100% vuosittaisesta inflaatiosta…alkaen tänä vuonna.”

Kommenttini: Tosiasiallisesti tämä suuntaus voidaan pysäyttää vain välittömästi siirtämällä koko yleisö Integroituun Kasvatukseen ja yhdenmukaisesti sen kanssa vähitellen pienentää tuotantoa vaadittaviin mittasuhteisiin.

Integroitu kasvatus sallii siirtymisen tasavertaiseen, järkevään vaadittavien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden jakamiseen ja omistaa kaikki muut voimavarat valistukselle, koulutukselle ja valmennukselle, eli ihmisten korjaamiselle integroituna osana luontoa. Vain sillä tavalla kykenemme välttymään iskuilta, jotka siitä huolimatta johdattavat meidät tekemään samat päätökset.

 

S&P Varoittaa Yhteiskunnallisesti Räjähdysherkästä Tilanteesta Euroalueella

Uutisissa (Reuters): “Standard and Poor’s näkee riskialttiina sen, että Espanja, Italia, Portugalia ja Ranska eivät kykene toteuttamaan välttämättömät uudistukset samalla kun työttömät muuttuvat yhä haluttomimmiksi sietää säästäväisyyttä, S&P:n Saksan johtaja Torsten Hinrichs kertoi sanomaledelle.

“Korkea työttömyys Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on yhteiskunnallisesti räjähdysherkkä,” Hinricsiä siteerattiin maanantain Neue Osnabrücker Zeitungissa.

“‘Yhteiskunnallinen yhteisymmärrys on löydyttävä toimenpiteiden säästämiseksi. Korkea työttömyys…ei auta.’

“Hinrichs sanoi, että Espanjan ja Portugalian ihmiset olivat jo todistaneet halukkuutensa sietää säästötomenpiteitä, mutta tämä ei voi jatkua ikuisesti.'”

Kommenttini: On välttämätöntä heti julkistaa Integroidun Kasvatuksen käyttöönotto työttömyysturvan saajien joukossa ja kokeilla sen tehokkuutta kuukaudessa, silloin yhteiskunnallinen räjähdyshekkyys ei tule olemaan uhka, päinvastoin “aivan kuin tyhjästä” yleinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne tulee ilmaantumaan. Se on elementaarista psykologiaa…

Eurooppa Ilman Uskontoa

Uutisissa (Rethinking Europe): “Kansainvälinen konferenssi ‘Rethinking Europe, with(out) Religion’ (arvioi Eurooppa uudelleen ilman uskontoa tai sen kanssa) 20.2-23.2.2013 Wienissä pohtii uskonnollista ja poliittista muutosprosessia nykyajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa kasvavan moniarvoisuuden viitekehyksessä. Se tutkii uskonnon poliittista roolia, joka sillä voi olla euroopan yhtenäistymisprosessissa kriisin aikana. ‘Rethinking Europe’ on enemmän kuin taloudellinen haaste. Se tarkoittaa ‘sielun löytämistä euroopalle’ (J. Delors). Todella kiistanalaista on kuitenkin voivatko uskonnot antaa mitään euroopalle, ja siinä tapauksessa mitä se olisi.”

Kommenttini: Näin kabbala sanoo, sen mukaan “uskonto on lähimmäisen rakkaus“! Kaikki muu, kaikki uskonnot ja vakaumukset ovat ihmisen keksintöä tämän ainoan luonnonlain noudattamisen välttämiseksi. Jos Eurooppa hyväksyy tämän uskonnon, se tulee selviytymään ja vaurastumaan, muutoin se tulee olemaan hukassa.

Jakava Talous: Tulevaisuuden Talous

Uutisissa (Forbes): “Jakamisen käsite on luonut markkina-alueita asioista, joita ei ennen olisi pidetty  rahallisena voimavarana… FORBES arvioi tuoton, joka virtaa jakavan talouden kautta suoraan ihmisten lompakkoihin, ylittävän 3,5 miljardin dollarin tänä vuonna, kasvun kera, joka ylittää 25%. Sitä vauhtia keskinäinen jakaminen siirtyy ansioavustuksesta seisahtuneilla palkkamarkkinoilla häiritsevään taloudelliseen voimaan. Teknologia on huomattavasti parantanut sanomalehtien rivi-ilmoituksissa, jotka välittivät voimavarojen hikoilua vousisadan ajan. … “Olemme siirtymässä maailmasta, jossa olemme järjestäytyneitä omistusoikeuden ympärille, maailmaan, joka on järjestäytynyt voimavarojen käyttöoikeuden ympärille,” sanoo Lisa Gansky, joka aloitti Ofoto-sivuston valokuvien jakamiselle, ennen kuin myi sen Eastman Kodakille vuonna 2001. …

“Omistaminen, Amerikkalaisen unelman peruspilari, sai iskun. “Se on muuttunut, etenkin nuoremman sukupolven myötä”, sanoo Shannon King, puheenjohtaja strategiselle suunnittelulle National Association of Realtorsissa. “Myös he pitävät siitä ajatuksesta, että ei olla sitoutuneita omaisuuteen. He voivat siirtyä eri alueille kaupungissa ja viettää joustavampaa elämäntapaa.”…

“Millennials, nousussa oleva taloudellinen voima Amerikassa, on kulttuurisesti ohjelmoitu lainaamaan, vuokraamaan ja jakamaan. He eivät osta sanomalehtiä, he napaavat ja levittävät tarinoita a la carte Facebookin ja Twitterin kautta. He eivät osta DVD-sarjoja, he streamaavat ohjelmia. He eivät osta CD:itä, he tilaavat musiikkia palvelujen kautta kuten Spotify tai Pandora (tai vain varastavat sen).”

Kommenttini: Kaikki on menossa kohti yleistymistä, yhtenäisyyttä ja läheisyyttä. Tämä on seurausta uudenlaisesta halusta, joka ilmaantuu ihmisissä Luonnon suunnitelman mukaisesti. Varmasti se kaikki johtaa integroituun talouteen, joka tulee olemaan kaikkein kustannustehokkain ja tarjoaa kaikille suhteellisen yhtäläiset palvelut sillä edellytyksellä, että ihmiset itse etsivät mahdollisuuksia säästää materiaaleja, energiaa ja työvoimaa.

Täydellä Vauhdilla Uuteen Sivistyneeseen Maailmaan

Tänä päivänä ihmiskunta löytää itsensä uudesta, täysin tuntemattomasta järjestelmästä. Ymmärtääksemme sen paremmin annamme esimerkin, kuinka puoli vuosisataa sitten henkilö, joka oli tottunut tiettyyn tuttuun sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, saapui yllättäen uuteen maahan. Sanotaan esimerkiski Yhdysvaltoihin tai entiseen Neuvostoliittoon. Henkilö saapui johonnekin missä kaikki oli erilaista ja hän ei yksinkertaisesti ymmärtänyt miksi kaikki on järjestelty ja jäsennelty tietyllä tavalla.

Amerikkalaiset miettivät, miksi Venäjällä on niin vaikeaa toteuttaa tiettyä projektia. Koska heillä joku yrittäjä saapuisi välittömästi ja ottaisi uuden idean, toteuttaisi sen ja hyötyisi siitä. Venäjällä se taas oli mahdotonta ja sen vuoksi kaikki säilyi hyvin huonossa kunnossa.

Vastakohtaisesti, kun henkilö saapuu Venäjältä Amerikkaan, hän näki valtaisan individualismin, kilpailun ja kaiken kaikkiaan sen, että ihmiset eivät välitä toisistaan. Jokainen on pieni individualisti, joka on vain kiinnostunut “omasta itsestään”, paikallisen sosiaalisen normin mukaisesti.

Tämä väärinkäsitys puolin ja toisin hämmästytti ihmisiä, jotka löysivät itsensä erilaiststa järjestemistä.

Nyt koko ihmiskunta on “astumassa” uuteen järjestelmään, aivan kuten he matkustaisivat junalla, joka saapuu yllättäen suureen tuntemattomaan luonnonpuistoon, täysin uuden sivilisaation pariin,  joka perustuu pelkästään yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Se luonto jossa synnyimme, sen liikkeet ja toiveet eivät enää päde. Vain se todellisuus joka oli valmisteltu meitä varten pätee. Emme kuitenkaan löydä itseämme välittömästi tuosta vahvasta järjestelmästä, joka on täysin yhdistynyt ja jossa voimme menesytä vain tarttumalla integroituun käsitykseen; luonto tuo meidät vähitellen tähän pisteeseen, työntämällä meitä kehityksen tiellä.

Kriisi Pakottaa Muuttamaan Tapoja

Uutisissa (Delovaya Gazeta): “Talouskriisin aikana kuluttajat eivät vain ostaa vähemmän tavaroita, vaan ovat myös palaamassa vaihtokauppatoimintaan – tuotteiden vaihtoon, jonka avulla asiakkaat voivat säästää rahaa. Sen lisäksi sosiaaliset verkostot vaikuttavat eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Kun on kyse eurooppalaisten kuluista, he turvautuvat yhä enmmän vaihtoehtoisiin tapoihin saada haluamansa tavarat, harjoittamalla vaihtokauppaa. …

“Jakamalla majoitusta, tukkuostoilla ja pääasiassa ostamalla käytettyjä tavaroita asiakkaat voivat yhä paremmin tehdä voittoa. …

“Samaan aikaan on olemassa kasvava tietoisuus sosiaalisesta vastuusta. 55% yrittävät vähentää veden ja energian kulutusta ympäristöolosuhteiden tähden, luomutuotteiden kysyntä kasvaa.

“Nämä muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat Internetin vaikutuksen ansiota. Tänä päivänä sillä on merkittävä rooli sosiaalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen kehityksessä. Neljännes vastaajista uskovat myös, että ihmisten näkemykset ovat muokautuneet sosiaalisten verkostojen ansiosta (Facebook, Twitter), jossa he etsivät arvosteluja ennen ostoa.”

Kommenttini: Paineen alla, itsekkyyden on pakko antaa periksi ja etsiä uusia mahdollisuuksia täyttyä. Tämä asia kouluttaa ihmisiä vähitellen painostamalla heitä.  Mukautuminen uusiin olosuhteisiin on kuitenkin paljon helpompaa ja nopeampaa integroidun kasvatuksen menetelmän avulla.

Kotona Hyvä, Mutta Parempi Joukkueen Kanssa

Kysymys: Uudenlainen työmuoto on kehittynyt, “etätyö”, eli kun työntekijä ei mene toimistolle, vaan pysyy kotona tietokoneen ääressä ja menee toimistoon vain pari kertaa kuukaudessa. Onko tämä hyvä vai huono ilmiö?

Vastaus: Uskon, että tällaisessa tapauksessa henkilö tulee edelleen kärsimään masennuksesta ja tyhjyyden tunteesta. Hänellä on tarve tuntea kiinteä yhteys. Työskentely yksin ei ole tarpeeksi tehokasta. Nykyään se on ajankohtaista, koska se on kätevää työntekijälle, työnantajalle ja äidille, jolla on lapsia, mutta tämä on väliaikainen prosessi.

Joka tapauksessa henkilön on integroiduttava järjestelmään, joko asuinpaikan tai jonkin muun perusteella. Hänen on jatkuvasti tyydytettävä uusi halunsa, tuntea, että hän on kiinteässä järjestelmässä. Loppujen lopuksi integroitu itsekkyys, joka ilmenee meissä, johtaa meidät tähän. Emme ole vapaita, luonto kehittää meitä tällä tavalla.

Asiantuntijat: Euroalueen Työttömyys Tulee Nousemaan

Uutisissa (Global Talent Strategy): “Ernst and Young Euroalue Forecastin (EEF) mukaan 2013 tulee olemaan kova toimintaympäristö sekä yrityksille, että poliittisille johtajille. Yritysten täytyy suunnitella eurooppalaisen “menetetyn vuosikymmenen” varalle, kun kasvu on jäätynyt ja työttömyys jatkaa kasvuaan läpi vuoden 2013, kohoten suurimmillaan lähes 20 miljoonaan. Työttömyyden huipun arvaillaan olevan sekä suurempi, että hitaampi purkautumaan reunatalouksissa, joissa työttömyysasteen odotetaan nousevan yli 28% Kreikassa, 26% Espanjassa ja lähes 17% Portugalissa. ”

Kommentti: Väistämättä heidän tulisi osallistua integroituun koulutukseen ja kasvatukseen, muuten levottomuudet leviävät ja leimahtavat koko EU: ssa, tarkoittaen, että oli virhe olla soveltamatta pakollinen integroitu koulutus kun EU perustettiin ja se virhe on nyt korjattava. Sama virhe toistuu tämän päivän maahanmuuttajien vastaanotossa, heitä ei velvoiteta opiskelemaan ja hyväksymään lakeja ja sääntöjä, jotka ovat olemassa yhteiskunnassa, johon he ovat muuttanee.