Category Archives: Koulutus

Varjoteatterin Kulisseissa

Kysymys: Voimmeko arvoida tämän maailman tasapainoa henkisyyden maailman tasapainoon, Purimin kertomuksen mukaisesti? Kuinka integroitu kasvatus ja kabbalan tiede heijastuvat siinä kertomuksessa?

Vastaus: Tarkastellaanpa Purimin kertomuksen hahmoja: kuningas Mordechaita, Hamania ja heitä yhdistävää Esteriä. Kaikki langat kietoutuvat häneen.

Henkilön luontaiset taipumukset on esitetty näin: kolme linjaa ja sen ylöpuolella Luoja, tarkoittaen tietoa ja pyrkimystä Keteriä varten järkeilyn yläpuolella keskimmäisellä linjalla. Todellisuudessa kaikki tämä ilmenee yhtenäisyyden työssä. Tämän vuoksi Purimin tapahtumat tapahtuvat Babylonian maanpaossa.

Purim on kaikkein tärkein symboli.

Aabrahamin ryhmä saapui Babyloniaan, loi sarjan korjauksia ja putosi sen jälkeen asteeltaan ja vajosi takaisin Babyloniaan paljasten siellä korjauksen lopullisen menetelmän.

Ryhmä rakentaa henkisen astian tämän menetelmän kautta: se ei kuitenkaan pysty säilymään siinä, sillä astia on paljon heikompi kuin sen edeltäjänsä. Sillä on paljon enemmän rajoituksia kuin edeltäjällään, sillä tällä kertaa tulee korjata koko maailma.

Sekoittautuminen tapahtuu jälleen, mutta tällä kertaa astian “perustuksissa” jotka olivat korjattu Babyloniassa ja muovattu sen jälkeen maailmaan.

Sen jälkeen Isarelin lapset menevät maailmaan ollakseen siinä yhdessä. Meidän aikanamme he saapuvat jälleen Babyloniaan, samaan tilanteeseen Hamanin, Mordecain ja Ahasueruksen kanssa.

Tänä päivänä kaikki on valmiina, mutta haluamme edetä hyvällä polulla, järkeilyn yläpuolella ja sen vuoksi meidän täytyy selittää kaikille, että yhtenäisyys on pelastuksemme.

Haman halusi käyttää “nukkumisen” tilaa Israelin lapsiin: He eivät ylläpitäneet oikeanlaista yhteyttä välillään ja se tarjosi mahdollisuuden heidän tuhoamiselleen. Tarkoittaen henkisen toiveen tuhoamista ja työskentelyä egoistisesti.

Toisaalta integroitu kasvatus kertoo meille, että meidän täytyy yhtenäistyä, sillä se on sekä henkisen että materialistisen  maailman pelastus. Meillä ei ole muuta vaihoehtoa.

Nykyisessä tilanteessa olemme selvästi koko maailmaa vastaan, puhuen kohtuullisesta kulutuksesta, tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaiseta jakamisesta jne. Selitämme kuinka pullistuneella pankkisektorilla ja ylimääräisellä tuotannolla ei ole sijaa maailmassamme. Ymmärtäen asteittain kuinka meidän täytyy elää maailmassamme, ihmiskunta tulee hylkäämään kaikki keksityt toiminnot, jättäen jäljelle vain sen mikä on välttämätöntä ja tarpeellista normaalille olemassaololle.

Tämä ei tarkoita että palaisimme takaisin tai toistaisimme historiaa. Totta kai voimme jatkaa tietynlaisia teknologisia kehityksiä, sellaisia jotka ovat tarpeellisia elämälle.

Jos esimerkiksi tuotanto on automatisoitu, ihmisten ei tarvitse työskennellä tuntiakaan päivästä. Antakaamme heidän siis osallistua elämänsä tärkeimpään tehtävään- henkiseen kasvuun. Antakaamme heidän tehdä sisäinen työ heissä itsessään.

Emme ymmärrä vielä, että huippuluokan teknologia luo “uuden” virtuaalisen maailman, jossa vastaanottamisen halu on olemassa hiljaisesti “animaalisella” tasolla, koska ihmisen tasolle noustuamme menetämme “maun” aikaisempiin haluihimme. Aivan kuten emme tunne kuinka hiuksemme ja kyntemme kasvavat, emmekä sitä kun leikkaamme niitä.

Tunne tästä maailmasta alkaa “haalistua” ja kaikki toimemme, yhteytemme ja koko olemassaolomme tullaan tuntemaan vain toisten ihmisten välisissä suhteissa.  Nämä suhteet eivät tule perustumaan “anna ja ota” periaatteelle, fyysiselle kanssakäymiselle eivätkä kaupankäynnille. Tämä taso tulee vetäytymään taka-alalle ja häviämään käsityksestämme. Tulemme sen sijaan tuntemaan sisäisen olemuksen kasvun, todelliset, syvät suhteemme.

Eli, siirrymme käsityksessämme toiselle tasolle, jota ei ole olemassa maailmassamme, koska maailmamme koostuu elottomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta tasosta eikä ihmisen taso kuulu siihen. Jos saavutat sen (ihmisen tason), kaikki muut tasot kuuluvat siihen ja katoavat. Silloin käsityksemme on yhtäkkiä siirretty voimien maailmaan aineellisen maailman sijaan. Sitten osoittautuu, että “aineellinen” maailma on vastaanottamisen halu eikä materiaalisia kuvia. Ne ovat kuin varjoja, jotka heijastuivat tajuntamme peilistä.

Moderni teknologia tarjoaa tukea tähän käsitykseen. Tulemme näkemään tulevina vuosina kuinka ihmiset menettävät heidän tavanomaiset toimensa ja ovat jätetty ilman mitään. Miksi meitä sitten tarvitaan ylipäätään?

Meitä tarvitaan, mutta ei ruumiillisissa muodoissamme. “Minä” on kuitenkin loppujen lopuksi jotain ikuista ja muuttumatonta. Nousemme sille tasolle integroidun kasvatuksen kautta, joka antaa meidän edetä sulavasti ja miellyttävästi räjähdysten ristitulen sijaan joka ei jätä meille vaihtoehtoja.

Emme voi vajota epätoivoon tällä polulla. Pieni henkinen yrityksemme ylittää kaikki materiaaliset pyrkimyksemme. Jos ajattelemme hieman enemmän, “työnnämme” hieman henkistä kehitystämme, mitkään tuliaseet eivät voi pysäyttää sitä. Miljoonat vihaajat tulevat olemaan aseettomia sen edessä.

Meidän täytyy olla tietoisia materiaalisen ja henkisen voiman potentiaalin eroista. Kuten Baal HaSulam kirjoittaa, kaikki “animaalisen” tason edustajat ovat tasa-arvosia yhden ihmisen tason edustajan kanssa. Näin ollen, ei ole mitään verrattavaa sillä näiden tasojen voimat eroavat toisistaan niin paljon. Meidän täytyy vain mennä syvemmäksi sisään ja tulemme näkemään kuinka saavumme Purimiin….

Emme Menesty Ilman Tukea

Kysymys: Olettakaamme, että muutama ystävä järjesti liiketoiminnan ja heidän välilleen syntyi konflikti; ystävyys rikkoutui ja liikeintressit romahtivat. Miten voimme tässä pisteessä auttaa heitä tekemään sovinnon, vai voivatko he tehdä sen itse?

Vastaus: Uskon, että ihmiset eivät kykene tekemään sitä itse. Tehdäkseen sovinnon, heidän on kohottava luonteensa yläpuolelle, mutta he eivät tiedä miten.

Siksi he tarvitsevat jonkinlaisen “sovittelijan”, asiantuntijan, joka opettaa heitä ja ohjaa heitä oikeanlaisen integroidun yhdistelmän ääressä.

Pyramidi Joka Muuttuu Ympyräksi

Kysymys: Katoavatko kaikki pyrkimykset integroidusta yhteiskunnasta? Epäilen, haluaisiko kukaan enää johtaa tai hoitaa tärkeitä projekteja.

Vastaus: Päinvastoin, siellä on mahdollisuus vastavuoroiseen päätöksentekoon eikä siellä ole tarvetta pyrkiä johtajaksi. Se fakta, että tavoittelen kehitystä ei tarkoita että se olisi jotenkin parempi. Kun on olemassa yhtenäisyys ja integroitu tuki, siellä on myös eri tehtävien välisten erojen kumoaminen.

Silloin työskentelemme kaikki yhtenä tiiminä. Huomaa mitä tapahtuu perheessä jossa kaikki huolehtivat toisistaan. Loppujen lopuksi perheen pieni lapsi on tärkeämpi kuin aikuiset. Hän johtaa perhettä! Hän määrittää mikä perheelle on tärkeää. Perhe on häntä varten ja tarjoaa hänelle kaiken mitä hän tarvitsee!

Todellinen ja oikea tiimi on “pyöreä” ei “kolmionmuotoinen”. Vaikka siellä on pyramidinmuotoinen osa, se on olemassa vain ammatillisesta näkökulmasta, ei mistään muusta.

Mitä minä voin tehdä on korkeammalla ja mitä muut voivat tehdä on matalammalla. Yrityksessä olemme kuitenkin kaikki tasa-arvoisia ja johtaja on se joka osaa johtaa. Kaikki seuraavat häntä kuitenkin mielellään!

Kriisi Pakottaa Muuttamaan Tapoja

Uutisissa (Delovaya Gazeta): “Talouskriisin aikana kuluttajat eivät vain ostaa vähemmän tavaroita, vaan ovat myös palaamassa vaihtokauppatoimintaan – tuotteiden vaihtoon, jonka avulla asiakkaat voivat säästää rahaa. Sen lisäksi sosiaaliset verkostot vaikuttavat eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Kun on kyse eurooppalaisten kuluista, he turvautuvat yhä enmmän vaihtoehtoisiin tapoihin saada haluamansa tavarat, harjoittamalla vaihtokauppaa. …

“Jakamalla majoitusta, tukkuostoilla ja pääasiassa ostamalla käytettyjä tavaroita asiakkaat voivat yhä paremmin tehdä voittoa. …

“Samaan aikaan on olemassa kasvava tietoisuus sosiaalisesta vastuusta. 55% yrittävät vähentää veden ja energian kulutusta ympäristöolosuhteiden tähden, luomutuotteiden kysyntä kasvaa.

“Nämä muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat Internetin vaikutuksen ansiota. Tänä päivänä sillä on merkittävä rooli sosiaalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen kehityksessä. Neljännes vastaajista uskovat myös, että ihmisten näkemykset ovat muokautuneet sosiaalisten verkostojen ansiosta (Facebook, Twitter), jossa he etsivät arvosteluja ennen ostoa.”

Kommenttini: Paineen alla, itsekkyyden on pakko antaa periksi ja etsiä uusia mahdollisuuksia täyttyä. Tämä asia kouluttaa ihmisiä vähitellen painostamalla heitä.  Mukautuminen uusiin olosuhteisiin on kuitenkin paljon helpompaa ja nopeampaa integroidun kasvatuksen menetelmän avulla.

Murha Connecticutissa

Suren kaikkia uhreja, ja enemmän kuin kukaan muu, koska tunnen itseni rikoskumppaniksi, tunnen syyllisyyttä siitä mitä on tapahtunut. Onhan tämä teko seurausta välinpitämättömyydestämme sitä kohtaan miten lapset kasvavat ja sille tosiasialle, että he muuttuvat  väkivaltaisiksi tappajiksi … Vika on meissä, koulutusjärjestelmässä ja puuttueellisessa kasvatuksessa. Milloin ymmärrämme, että lapsia ei vain pitäisi opettaa lukemaan ja kirjoittamaan, vaan että meidän pitäisi tehdä heistä ihmisiä, kasvattaa heidät? Integroidun kasvatuksen puute tulee näkymään yhä enemmän, mutta kuinka monta samanlaista tapausta tavitaan, ennen kuin alamme toimia!

Saxo Bankin Järkyttävä Ennuste

Mielipide (Steen Jakobsen, Saxo Bankin talous-  & tietohallintojohtaja): “Päättäjät ovat lopultakin oivaltaneet, että yhteiskunnallinen jännite voi saavuttaa hyvin tarpeelliset uudistukset ja rahoitustarpeet äänestäjien mielenilmaisujen nojalla. Otettakoon huomioon, että mielenosoittjat eivät enään yksinomaan ole ammattiliittoja ja julkisen sektorin henkilöstöä. Tämä on nyt kansallinen kysymys monelle maalle. Yksi sukupolvi nuoria on jo menetetty, josta odotettavissa kielteiset seuraamukset tuottavuudelle, innovaatiolle ja silkalle elämänkatsomukselle…

“JOS – päättäjät sivuttavat tämän kutsun “muutokselle”, silloin äänestäjät radikalisoituvat ja siirtyvät  poliittisesti  äärivasemmalle ja oikealle. Harkitsemme järkyttävää ennustetta vuodelle 2013, joka pitää sisällään vakavamielisen siirtymisen takaisin kommunismiin Itä-Euroopassa ja kohti autokraattisempia valtioita Etelä-Euroopassa…

“Kriisin vallitessa ihmiset menevät äärimmäisyyksiin – täysimittainen kriisi on nyt meneillään, kun pankkitoiminnallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi tapahtuu. Asiat eivät oikeastaan voisi olla pahemmin, joka on varmaankin hyvä asia… Olisiko nyt aika muuttua? Epäilen sitä, mutta tämä on siirto oikeaan suuntaan ja se osoittaa jälleen kerran, että luodaksemme mandaatin muutokselle meidän on koettava vakavamielinen kriisi.”

Kommenttini: Jos Eurooppa ei ymmärrä ainoaa lääkettään—integroitu kasvatus—se ei tule vain pirstoutumaan valtioihin, vaan pienempiin muodostelmiin, sopiakseen yhteen itsekkyyden kanssa.

Emme Tyrkytä Itseämme Yhteiskunnalle

Kysymys: Pyöreän pöydän keskustelun aikana jotkut ryhmän osallistujat eivät kyenneet voittamaan kasvavaa egoaan, vaan keskustelivat aktiivisemmin kuin tarve vaati. Se näytti keinotekoiselta ja fanaattiselta. Miten tällaisia tapauksia pitäisi työstää?

Vastaus: Meidän pitäisi etukäteen päättää mitkä rajat asetamme, eikä niitä saisi ylittää. Tärkein on mitätöidä itsensä muiden edessä, aivan kuten teemme ryhmässä.

Missään tapauksessa ette saisi näyttää, että olette viisastelijoita tai että teillä on taskussanne kätkettynä jokin menetelmä! Ette saisi pelästyttää ihmisiä näyttämällä, että olette edistyneempiä, koska sillä tavalla vaimennatte ihmiset ja ette anna heidän kasvaa. Teidän ei tulisi menetellä sillä tavalla!

Egoa ei saa olla tässä! Teidän pitää tarkoin suunnitella asiat etukäteen ja selkeästi määrittää miten käsitellä tämä menetelmä keskuudessanne, niin että istutte hiljaa piirissä aivan kuten lasten joukossa.

Hyvä opettaja on henkilö joka patistaa lasta näkymättömästi, jotta lapsi voi edistyä itsekseen jälkeenpäin. Hän olettaa, ymmärtää, rakentaa ja tekee kaiken itse, jopa oivaltamatta, että joku ohjaa häntä; tämä on todellista oppimista.

Joten teidän on valmistauduttava pyöreän pöydän tapahtumaan hyvin vakavamielisesti ja egolle siinä ei löydyy tilaa. Se on pahasta. Tulette sillä  pilaamaan kaiken. Teidän on poistettava sellaiset tapaukset ja oltava esimerkkinä toisillenne. Muutoin työnne tulee olemaan turmeltunut.

Elämän Iltaruskossa

Kysymys: Jos kysyisimme vanhalta mieheltä tekisikö hänen mielensä olla taikuri, hän vastaisi, “kyllä mieleni tekisi, mutta minulla ei ole haluja”.

Vastaus: Vanhat ihmiset menettävät halunsa. Elämä etoo heitä ja he ovat väsyneitä, eikä heillä ole mitään odotuksia elämältä. Nuoret ihmiset ovat valmiita kaikkeen, mutta heillä ei ole riittävästi ymmärrystä, niin kuin on sanottu: “Jos vain nuoriso ymmärtäisi, jos vain vanhukset kykenisivät”.

Näin me elämme, joten pääasia on varustaa henkilö elämänsä alussa mahdollisuudella havaita koko kaitselmus, silloin hän tietäisi miten käyttäytyä, mitä etsiä, eikä tuhlaisi elämäänsä, vaan pyrkisi mieluummin astumaan seuraavalle ikuiselle tasolle.

Kysymys: Voimmeko sanoa vanhalle miehelle, “Tule integroidun valistuksen kurssille, sieltä tulet löytämään halun”?

Vastaus: Tottakai! Mutta se ei ole ainoa tapa, jolla voimme häntä houkutella. Meidän pitää vain kääntyä henkilön puoleen asialla, jota hän oikeasti haluaa.

Jos hänellä on vielä joitain samantapaisia haluja, silloin kyllä. Jos ei ja kaikki hänessä on jo kuollutta, silloin voimme vain houkuttaa häntä tulemaan ja istuskelemaan muiden vanhempien ihmisten seurassa, nautiskelemaan maukasta pullaa ja kupin teetä. Silloin hän näkee, kuulee ja kuluttaa aikaansa ja tulee olemaan iloisesti vaikuttunut tietyssä seurassa olemisesta. Vanhemmat ihmiset tulisi houkutella sillä mitkä vanhusten kiinnostuksen kohteet ovat, eikä ylhäisillä asioilla.

Sen tulisi vastata henkilön tarpeita. Huolimatta siitä kenen puoleen käännymme, meidän pitää ensin tutkia tätä koderyhmää ja heidän halujaan ja juuri kääntyä näiden halujen puoleen.

Voiko Sisäiset Pyrkimykset Mitata?

Kysymys: Mikä kriteeri voi auttaa henkilöä kontroloimaan eheyttään ja integroituneisuuttaan?

Vastaus: Kriteeri on hyvin yksinkertainen ja selkeä: ihmisen pitää kohota itsekkyytensä yläpuolelle ja suhtautua jokaiseen yhteisön jäseneen periaatteen mukaan “rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”.

Kysymys: Tätä kriteeriä ei voi mitata. Mitä tarkoittaa “kohota” tai “rakastaa”?

Vastaus: Kriteerin voi mitata epäsuorasti. Emme voi koskaan mitata sisäisiä pyrkimyksiämme, jotka ovat suunnatuja itsekkyyden voittamiseen, emme voi myöskään laskelmoida missä määrin kykenemme sisällyttämään muiden halut omiimme ja sen jälkeen pyrkiä tyydyttämään ne käyttäen omia voimavarojamme ja tavoitteitamme.

Toistaiseksi se ei ole hallinnassamme. Emme soluttaudu luonnon olemukseen tarpeeksi hyvin(elottomaan, vegetatiiviseen, elolliseen ja edes mainitsematta puhuvaa tasoa) voidaksemme aistia sisäisen voiman, joka hallinnoi meitä. Puhumme tässä ihmisen sisäisen maailman mittaamisesta.

On olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kohoamaan itsekkyytensä yläpuolelle ja voivat siten tarkasti mitata ja määrittää sekä itsekkäät, että altruistiset halunsa, voiman joka toimii näissä haluissa, siirtymisen mahdollisuudet, eri keinot ja menetelmät, jotka auttavat heitä suorittamaan kaikenlaisia liikkeitä ominaisuuksiensa puitteissa. Tämä on kuitenkin vain heidän käytettävissään, jotka ovat ansainneet itsensä ja ominaisuuksiensa hallinnan.

Tämä voidaan vain mitata sellaisen henkilön toimesta, joka on löytänyt henkisen rakenteen (oman aistimaailmansa) ja voi vaivatta liikkua siinä. Kun tämä rakenne on paljastunut hänelle ja kaikki nämä ominaisuudet ovat lajiteltuja, silloin hän näkee selkeästi korjaukset niissä. Hän voi mitata itsekkyytensä. Hän ymmärtää henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tunteidensa jne. voiman ja kapasiteetin, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin runsaita. Hänelle ne eivät enää ole salaisuuksia.

Aseistamaton, Eikä Ollenkaan Vaarallinen

Kysymys: Kun on kyse uuden järjestelmän rakentamisesta, riskitekijät, jotka syntyvät rakentamisen aikana on otettava huomioon. Kohtaammeko nämä riskitekijät rakentaessamme integroitua yhteiskuntaa?

Vastaus: Mielestäni käytännössä sellaista vaaraa ei ole, koska henkilö alkaa saavuttaa  suuremman ja suuremman aistimuksen siitä mitä on olla yksi, yhtenäinen kokonaisuus ympäristönsä kanssa. Henkilö saavuttaa tunteen turvallisuudesta, ystävällisyydestä, hyväntahtoisuudesta ja  yhtenäisyydestä, ja ahdistuneisuus katoaa—lyhyesti sanottuna hän aistii kaikki nuo positiiviset ominaisuudet, joita hän tarvitsee, joita hän vain tunsi äitinsä sylissä. Nyt hän kokee nämä asiat ollessaan ympäröivän yhteiskunnan  syleilyssä. Ei ole mukavampaa olotilaan kuin se.

Emme ole tottuneet tähän olotilaan. Emme voi sietää sitä, koska se on liian makea ja liian vieras meille. Meidän pitää tottua siihen. Mutta kaiken kaikkiaan henkilö saa tuntea sisäisen painottomuuden.

On mahdollista, että jotkut ihmiset kokevat epämukavia mielentiloja, koska he ovat tottuneet olemaan jatkuvien jännitteiden tilassa  valmiina hyökkäämään ja tappamaan. Tässä kuitenkin olet menossa rentoutumisen suuntaan, osoittaaksesi muille, että olet aseeton ja että olet valmis syleilemään heitä. Tämä ei ole helppoa. Sanoisin, että tästä löytyy elementti psykologista draamaa, vallankumousta ja sisäistä   kaksijakoisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan, en näe, että ihmisillä on paljon ongelmia sen kanssa. Näiden asioiden yli voidaan päästä ja vähitellen ne ratkaistaan.