Category Archives: Koulutus

Uuden Vuosisadan Johtajat

Kysymys: Karismaattinen johtaja näyttää aina suunnan ja rohkaisee ihmisiä. Pääsääntöisesti hän on melko autoritäärinen ja joissakin tapauksissa jopa tyrannimainen. Voiko tämä suuntaus olla nähtävissä 21. vuosisadan johtajissa, vai tulevatko heidän ominaisuutensa muuttumaan ihmisevoluution takia?

Vastaus: Johtajat tulevat käyttämään kaikkia tarvittavat inhimilliset ja yli-inhimilliset ominaisuutensa uutta paradigmaa varten ja sen mukaan, mihin suuntaan olemme menossa. Mutta heidän on muututtava. Heistä tulee opettajia/kasvattajia, koska ihmiskunta on uudelleen koulutettava ja tämä on aikakautemme suurin ongelma. Tulevathan työttömien määrät vaatimaan uudelleen organisointia, heidän  sijoittamistaan avoimiin yliopistoihin, kouluihin ja heidät on varustettava televisio-ohjelmilla, apurahoilla jne.

Ihmisen elämään teuodaan tiukka aikataulu. Ilmeinen tarve, joka ilmenee ihmisissä johtaa heidät tilaan, jossa koko elämänsä he tulevat harjoittamaan itsensä kehittämistä: julkisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti,  jokaisen osallistuessa.

Jokaisella on oma vastuunsa, muuntaen itsekkyytensä yhteistyöksi muiden kanssa jaetussa, globaalissa, integroidussa yhteiskunnassa. Hänen on saavutettava erilainen olemassaolon tuntemus  “kehon ulkopuolella”, jossa en elä huolehtien eläimellisestä kehostani, vaan  “ihminen minussa” vie kaiken aikani. Tämä edellyttää hyvin vakavia, suuria johtajia, eli opettajia/kasvattajia, jotka ymmärtävät ihmisen psykologiaa ja tähtäävät johtajuutensa nimenomaan ihmisten saattamiselle uudelle tasolle.

Halu Ja Muutos

Kysymys: Kuinka tavallinen ihminen voi yhtyä integroituun järjestelmään? Minkä hyveen vuoksi hän alkaa ajatella sisäisesti?

Vastaus: Tavallinen ihminen on liittyneenä integroituun järjestelmään aivan kuten mekin olemme. Itse asiassa hän on löytänyt jo itsensä siitä, mutta hänen täytyy haluta olla osa sitä ajatustensa, pyrkimystensä ja yritystensä kautta. Koksa hän on olemassa yhteiskunnassamme, tarkoittaa se myös sitä että hänellä on oma paikkansa, oma “sektorinsa” integroidussa yhteiskunnassa ja ilman häntä, tuo yhteiskunta ei tulisi olemaan kokonainen.

Sen vuoksi se mitä häneltä vaaditaan on sisäinen sitoutuminen, tietoisuus tarpeesta olla osa integroitua järjestelmää. Tuomme hänet vähitellen tuohon pisteeseen integroidun kasvatuksen ja opetuksen kautta. Silloin hän hyväksyy sen vaikutuksen itsessään, joka sen jälkeen alkaa muuttaa häntä.

Ryhmän Kollektiivinen Viisaus

Kysymys: Järjestelmä nimeltään “ryhmäviisaus” on nyt toteutumassa korruptoituneessa muodossa. Mikä tai kuka muutuu sen oppaaksi, ohjaajaksi, johtajaksi, kun se on korjattu? Miten tämä johtajuus ilmenee?

Vastaus: Ryhmän kollektiivinen viisaus muuttuu heidän ohjaavaksi johtajuudekseen. Ryhmän sisällä ei voi olla mitään johtajuutta. Se voi tulla vain heidän yläpuoleltaan heidän kasvattajien/kouluttajien muodossa, jotka ovat yhden tason ylempänä. Ryhmä ei luo itseään, se pitää olla joku järjestämän ulkopuolelta.

Joten, jaettu älykkyys, jaetut ajatukset ja tunteet luodaan nyt sen sisällä, eli yhtenäisen ryhmän mielikuva, joka edistyy yksikkönä keskustelemalla, tunnustelemalla ja on tietoinen integraatiostaan. Siitä huolimatta on olemassa johtaja, joka seisoo sen yläpuolella. Hän ohjaa ihmisiä, antaen heille uusia tehtäviä, valvoen kaikkea.

Tämä johtuu siitä, että ne eivät voi kohota itse, he eksyvät toiselle puolelle tai pyyhkiytyvät pois jonnekin. He onnistuvat silti jotenkin pitämään kiinni asemastaan, mutta sen yläpuolelle kohotakseen he tarvitsevat edelleen oppaan, joka on seuraavalla tasolla ja näin ollen voi antaa heille neuvoja siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Luonnossa kaikki on järjestetty kuin pyramidi.

Opettaa Ihmiskuntaa Integraatiosta

Kysymys: Tänään on nähtävissa, että eri sektorien asiantuntijat eivät kykene hallitsemaan tai voittamaan talouden ja muiden alueiden vastoinkäymiset? Onko mahdollista korvata nämä asiantuntijat integroidulla yhtenäistymisellä ympyröissä?

Vastaus: Kyllä se on mahdollista, jos nämä liitot on sellaisten ihmisten koostamia, jotka ymmärtävät mitä tapahtuu. Maailmassa on hyvin vähän sellaisia ihmisiä. Heidän pitää olla integroidun kasvatuksen asiantuntijoita. Pääasiallisesti meidän on mentävä ulos ihmiskuntaan selittämään miten maailma on yhtenäinen ja keskinäisessä kytköksessä; kuinka olemme kehittyneet tähän asti ja mihin tilaan olemme siirtymässä; että yleinen kriisi ei ole sattumaa ja että sen ratkaisu voi vain olla tässä muodossa, eikä muussa.

Ratkaisu on yksinkertainen ja sama kaikille. Sitä varten sinun ei tarvitse ollaa suuri asiantuntija. On yksinkertaisesti tärkeää opettaa ihmisille miten yhtenäistyä samoin kuin luonnossa, joka nyt paljastaa itsensä integroituneena.

Jos perhosvaikutus on olemassa ja ihan oikeasti tunnemme sen kaikissa liikkeissämme, silloin on toivottavaa, että opimme tästä vaikutuksesta ja hallitsemme sitä, sillä se voi vakavasti uhata koko ihmiskuntaa.

Keskinäisen Yhteyden Kuumailmapalloon Nouseminen

Kysymys: Kuinka on mahdollista selittää henkilölle, jonka koko elämä on pyörinyt vain hänen itsensä ympärillä, miksi hänen tulisi olla huolissaan toisista? Minkälaista mielihyvää hän saa huolehtiessaan toisista? Tuleeko hän olemaan terveempi sen seurauksena?

Vastaus: Vastasit omaan kysymykseesi: Hän tulee terveemmäksi. Hän ei pysty ostamaan terveyttä millään muulla tavoin. Hänen pitäisi yrittää!

Miksi hän ei yrittäisi harjoitella? Onko hänellä mitään hävittävää? Hän tulee vain saamaan toisten huolehtimisesta. Sillä ei ole merkitystä että hän ei uskoisi siihen. Antaa hänen leikkiä! Sovitaan ryhtyvämme lapsiksi kuukauden ajaksi!

Kysymys: Kuinka on mahdollista nousta egon yläpuolelle leikin avulla?

Vastaus: Ympäristön vaikutuksen kautta. Ympäristön täytyy pelata, näyttää ihmisille kuinka paljon se vaikuttaa heihin. Henkilön täytyy alistaa itsensä ympäristölle tunteakseen sen korkeampana kuin hänet itsensä. Hänen täytyy kuulla jatkuvasti että yhteys hänen ja hänen  ystäviensä välillä tässä pienessä yhteiskunnassa on hänen elämänsä tärkein asia. Tämän kanssa he kaikki kiinnittyvät tähän yhteyteen, aivan kun se olisi kuumailmapallo joka nostaa heidät ylöspäin ja antaa heille ylemmän elämän tunteen.

Harmoninen Tanssi

KysymysIntegroidun kasvatuksen prosessin aikana aviopareille, erittäin mielenkiintoinen prosessi tapahtuu. Alussa aivan uusi läheisyyden, euforian tunne kehittyy miehen ja naisen välille. Mutta parin kolmen kuukauden kuluttua he tuntevat suuttumusta, tai jopa vihaa toisiaan kohtaan.

Vastaus: Heidän on keskusteltava tästä ongelmasta. Keskinäinen hylkiminen on luonnollinen  asia, koska meidän itsekkyytemme kasvaa. Kytkeytymispyrkimystemme kautta egomme kehittyy ja se alkaa nimenomaan kasvamaan suhteessa yhtenäisyyteen. Tämä on uusi ego, joka ei aiemmin ollut olemassa—se ei ollut ilmennyt ihmisissä missään muodossa. Ja nyt se on paljastumassa.

Nykyään jokaisen parin on opittava työskentelemään yhteisen egonsa kanssa. Jokaisen on ymmärrettävä kumppaniansa, koska heissä molemmissa ilmenee ego ja viha puolisoa kohtaan ja heidän on autettava toisiaan keskinäisen yhteyden kautta.

Kun pari tanssii, yhden oikea puoli on kohti toisen vasenta puolta ja päinvastoin. Näin meidän on autettava, täydennettävä toisiamme ja niin meillä on harmoninen tanssi. Ja jos ärsytät minua, niin selvä, nyt me molemmat kohoamme sen yläpuolelle. Jos minun puoleltani ilmenee jäykkyyttä, silloin toiselta puolelta on tultava hellyyttä. Näin se tapahtuu: oikea käsi vasempaan, ja näin me täydennämme toisiamme. Onhan syleileminenkin saman tapaista.

Henkilö on rakennettu siten, että hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ei samoilla, vaan pikemminkin päinvastaisilla ominaisuuksilla. Sitten “kupera” osa sopii “kovera” osaan ja kontakti on tehty, eli  uros- ja naarasosat ikäänkuin kytkeytyvät toisiinsa. Kosketus voi olla vain plussan ja miinuksen välillä, koska plussa ja miinus hylkivät toisiaan. Tämä on jotain, joka on opittava.

Huolenaiheita Ja Mahdollisuuksia

Kysymys: Voimmeko sanoa, että suoraviivainen, itsenäinen ongelmanratkaisumenetelmä (esimerkiksi löytämään ratkaisun huumeongelmaan) lisää tämän ilmiön kasvua tulevaisuudessa?

Vastaus: Kyllä voimme. Nämä ongelmat tulevat laajenemaan koska egomme jatkaa kehittymistään. Jos emme saata ihmisiä osalliseksi altruiststa kanssakäymistä, he eivät edes tiedä mitä tehdä itsensä kanssa ja kokevat olevansa täysin tuhoutuneita.

Sen vuoksi useista ongelmista kuten huumeriippuvuudesta, terrorismista, itsemurhista jne. tulee vakinaisia ilmiöitä. Ihmisten täytyy tehdä jotain itsensä kanssa, mutta he eivät tiedä mitä heidän oikeastaa tulisi tehdä. Joten, nämä ongelmat tulevat vain kasvamaan. Ainoa asia jonka voimme tehdä, on opettaa ihmisille kuinka astua sisään uuteen integroituun luonnon kehään.

Ihmisten täytyy ensin opetella, kuinka organisoida itsensä pienessä integroidussa ympäristössä. Silloin he tuntevat, että se tekee heidän olonsa paljon mukavammaksi kun he käyvät läpi epämukavia tilanteita, kuten perheasioita ja sosiaalisia onglemia.

Ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi ja turvallisemmaksi. He tuntevat, että jopa maailma, johon he ovat yhteydessä muuttuu ystävällisemmäksi, ei  niinkään muille vaan erityisesti henkilölle itselleen.

Itsenäinen itsensä rajoittaminen alkaa, homeostaasi joka täyttää meidät täysin uusilla tunteilla, aistimuksilla ja potentiaalilla.

Halu Rentoutumiselle

Kysymys: Kohtaamme ilmiön, jossa ihmiset tulevat ja osallistuvat mielellään ja järjestelmällisesti integroituun kasvatukseen ja työpajoihin, mutta irrottautuvat yhteydestä vapaa-aikanaan kunnes seuraava työpaja alkaa. He viettävät aikansa katsellen televisiota tai surffaillen internetissä jne, jne. Mikä tämä ilmiö on? Kuinka voimme työstää sitä?

Vastaus: Se on jokseenkin ymmärrettävää. Asian laita on niin, että henkilö ei tunne jatkuvasti tarvetta tarkastella elämäänsä luonnon täydellisyyden tunteen kautta. Hän ei loppujen lopuksi ole yhteydessä luontoon. Hän makaa sohvalla ja katsoo televisiota. Se on yksinkertaisesti eläimellisen tason tila.

En missään nimessä halua nöyryyttää ihmisiä; puhun yksinkertaisesti siitä, mikä on luonnollista (animaaliselle) ruumiillemme. Henkilö haluaa rentoutua: istua sohvalla ja juoda olutta. Ruumis vetää henkilöä tähän.

Jos hän olisi jossain yhteisössä tänä aikana, erinäisiä mielleyhtymiä ilmenisi hänelle siitä, mitä hän koki työpajojen aikana. Koska tämä kuitenkin on henkilön oma, henkilökohtainen tila ja hän irrottautuu maailmasta (katsoen kuvia ruudulta), hän yksinkertaiseti niin sanotusti lepää kaikesta, erkanee, astuu sisään animaaliseen tasoon. Se menee vähitellen ohi.

Toivon että jossain vaiheessa työpajat tulevat televisioon. Niistä tulee mielenkiintoisempia, houkuttelevamoia ja terävämpiä, erinäisten televisiosarjojen kaltaisia. Ehkä ne on rakennettu siten, että katsojat voivat ottaa niihin aktiivisesti osaa: laulaa yhdessä työpajoihin osallistujien kanssa, ottaa osaa erinäisiin näytelmiin samanaikasesti lähetyksen kanssa ja niin edelleen.

Kaikesta tuosta voi tulla tietynlaista taidetta jolla on selkeä suunta: luoda sopusointuinen yhteiskunta kaikista näistä tilanteista. Kaikki tämä tulisi tapahtumaan katsojien edessä, vetäen heidät sisään yhteiseen toimintaan. Olemme vasta aloittamassa tätä työtä ja toivon että jos me emme, niin meidän jälkeemme tulevat, rikastuttaisivat meidän välisiä suhteista, jotka ovat enemmän ja enemmän olennaisia ja integroituja.

“Tiedemies Ennustaa”

Mielipide (Chris Martenson): “Chris Martenson on maailmankuulu asiantuntija vaarallisten, silti kätkettyjen eksponentaalisten kasvumallien tunnistamisessa globaaleissa talouksissa, energiakysynnässä ja ruoan kulutuksessa…

“Ja hän ennustaa osakemarkkinoiden 60% romahduksen iskevän tulevan kolmen kuukauden aikana.

“Martensonin mielipidettä ei kannata ottaa kevyesti, sillä hänen tutkimuksensa on YK:n, Iso-Britannian parlamentin sekä Fortune 500 yhtiöiden korkeasti arvossa pitämiä. …

“Valitettavasti Martenson ei ole ainoa taloustieteilijä, joka ennustaa massiivista, historiallista romahdusta   tapahtuvaksi.

“Itse asiassa, hänen lukunsa ovat varovaisia verrattuna muihin alansa asiantuntijoihin.

“Tuoreessa haastattelussa, Robert Wiedemer — taloustieteilijä, joka parhaiten tunnetaan oikein ennustetusta romahduksesta Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla 2006 sekä osakemarkkinoiden romahduksesta 2008 — antaa meille levottomuutta herättävää todistusaineistoa 50% työttöyydestä, 90% osakemarkkinoiden romahduksesta ja 100% vuosittaisesta inflaatiosta…alkaen tänä vuonna.”

Kommenttini: Tosiasiallisesti tämä suuntaus voidaan pysäyttää vain välittömästi siirtämällä koko yleisö Integroituun Kasvatukseen ja yhdenmukaisesti sen kanssa vähitellen pienentää tuotantoa vaadittaviin mittasuhteisiin.

Integroitu kasvatus sallii siirtymisen tasavertaiseen, järkevään vaadittavien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden jakamiseen ja omistaa kaikki muut voimavarat valistukselle, koulutukselle ja valmennukselle, eli ihmisten korjaamiselle integroituna osana luontoa. Vain sillä tavalla kykenemme välttymään iskuilta, jotka siitä huolimatta johdattavat meidät tekemään samat päätökset.

 

S&P Varoittaa Yhteiskunnallisesti Räjähdysherkästä Tilanteesta Euroalueella

Uutisissa (Reuters): “Standard and Poor’s näkee riskialttiina sen, että Espanja, Italia, Portugalia ja Ranska eivät kykene toteuttamaan välttämättömät uudistukset samalla kun työttömät muuttuvat yhä haluttomimmiksi sietää säästäväisyyttä, S&P:n Saksan johtaja Torsten Hinrichs kertoi sanomaledelle.

“Korkea työttömyys Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on yhteiskunnallisesti räjähdysherkkä,” Hinricsiä siteerattiin maanantain Neue Osnabrücker Zeitungissa.

“‘Yhteiskunnallinen yhteisymmärrys on löydyttävä toimenpiteiden säästämiseksi. Korkea työttömyys…ei auta.’

“Hinrichs sanoi, että Espanjan ja Portugalian ihmiset olivat jo todistaneet halukkuutensa sietää säästötomenpiteitä, mutta tämä ei voi jatkua ikuisesti.'”

Kommenttini: On välttämätöntä heti julkistaa Integroidun Kasvatuksen käyttöönotto työttömyysturvan saajien joukossa ja kokeilla sen tehokkuutta kuukaudessa, silloin yhteiskunnallinen räjähdyshekkyys ei tule olemaan uhka, päinvastoin “aivan kuin tyhjästä” yleinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne tulee ilmaantumaan. Se on elementaarista psykologiaa…