Category Archives: Konventio

Menestys Määräytyy Valmistautumisen Kautta

Kysymys: Tuleeko meidän ryhtyä valmistautumaan nyt, tullaksemme kymmenen ryhmäksi kongressissa?

Vastaus: On mahdotonta saavuttaa mitään vakavaa ilman valmistautumista, jos menestys tuli ilman valmistautumista, se oli annettu Ylhäältä: Sinua työnnettiin, juoksit eteenpäin ja teit mitä herätessäsi olisit tehnyt. Tätät menestystä ei lasketa tilillesi.

Joka ainoa vakavasti otettava alhaisemman edistymisaskel toteutuu valmistautumisen kautta ja määrittyy sen koon kautta. Tekemäni kymmenen sekunin toiminta saattaa olla kymmenen vuoden valmistautumisen tulos. Tämä valmistautuminen määrittää teon voiman.

Joten meidän täytyy ajatella valmistautumista. Jatkamme kymmenen ryhmissä opiskelua valmistautuaksemme kongressiin: yhdeksi suureksi kymmenen ryhmäksi. Muutoin löydät itsesi kongressista, tuhansien joukosta ja ylität oman kymmenen ryhmäsi esteet. Sinun täytyy kuitenkin tulla integroiduksi omaan kymmenen ryhmääsi siten, että näet kaikki (muutkin)yhtenä ainoana kymmenen ryhmänä.

Sinun ei tulisi mennä kehän rajojen ulkopuolelle vaan kongressissa jokainen on liittyneenä tuohon kehään. Koko se paikka ja ihmiset ovat kehämme rajat. Myöhemmin jatkat työskentelyä virtuaalisesti toisten ryhmien kanssa siten,  jotta etäisyys ei erota teitä.

Sitten työskentelemme niin, ettei aika erota meitä. Ryhdymme yhdistymään Kabblaisteihin, jotka elivät kautta aikojen, sillä aikaa ei ole olemassa! Ymmärrämme kuinka etäisyyksiä ei ole olemassa koska voimme yhdistyä virtuaalisesti maailman joka kolkkaan. Aikaa ei kuitenkaan ole siellä olemassa. Jopa meidän maailmamme tuo meidät lähemmäs paikkaa, jonka takana aikaa ei ole olemassa. Meidän täytyy työskennellä hävittääksemme ajan, paikan ja liikkeen käsitteet.

Niin Kuin Huutaa, Niin Kaiku Vastaa

Kysymys: Miten yhtenäisyyden voima Euroopassa voi auttaa meitä seuraavan tason saavuttamisessa tulevassa konventiossa Amerikassa?

Vastaus: Euroopalla ja Amerikalla on vahva vaikutus toisiinsa. Mutta tosiasia on, että kriisi tuntuu Amerikassa paljon heikompana; on mahdollista sivuttaa se siellä. Amerikassa on yksi hallitus, yksi valta, eikä tarvetta ole neuvotella kenenkään kanssa. He voivat tehdä mitä haluavat ja sillä selvä. He päättivät painattaa sata miljoona dollaria lisää ja tekivät sen. Painokone toimii.

Euroopassa on paljon vaikeampaa, koska se edellyttää koordinointia kaikkien maiden välillä. Siksi kriisi tuntuu pahempana siellä. Jos Eurooppa olisi yhtenäistynyt, se olisi voinut käsitellä kriisin helposti. Ensinnäkin kriisi olisi ohi nopeasti, koska EU: n kansalaiset olisivat yhtenäistyneet itsekkyytensä yläpuolella. Yleisesti ottaen Eurooppa on tämän päivän Babylon.

Mutta sen lisäksi he olisivat alkaneet hyväksyä yhden ratkaisun ja pystyisivät tekemään samoin kuin amerikkalaiset. Koko kriisi on levinnyt vain siksi, että Eurooppa on jakautunut. Yksi osa Eurooppaa Brysselistä sanelee muille osille Eurooppaa: Ja toinen osa ei halua sitä, Nikosiassa, Cypress, parlamentti kieltäytyi hyväksymästä heidän päätöksensä.

Millainen unionin se on? Heidän on joko todella yhenäistyttävä tai hajottava.

Amerikassa, tilanne on parempi siitä näkökulmasta, että he ovat yksinkertaisesti päättäneet, “Meillä ei ole mitään kriisiä.” He ovat päättäneet tämän ja elävät niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta myöhemmin tietysti, kaikki tulee “romahtamaan”.

Positiivisen Ja Negatiivisen Välissä

Kysymys: Luodussa on kaksi voimaa: plus ja miinus, vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat, mies- ja naispuoliset voimat. Ehkä yhteys mies -ja naispuolisten voimien välillä puuttuu jotta “Yhdeksi” kutsuttu voima löytyisi? Jos tämä pitää paikkansa, kuinka voimme yhdistyä?

Vastaus: Voimme tehdä sen vain sisältämällä Luojan siihen, ei ole muuta vaihtoehtoa! Hän voi luoda harmonian positiivisen ja negatiivisen välille. On sanottu, “mies ja nainen, Schehina (jumalallisuus) on heidän välissään”. Mies ja nainen, plus ja miinus, nämä kaksi voimaa eivät koskaan tule yhdistymään ilman Luojan paljastumista.

Luonnossa plussan ja miinuksen välillä täytyy aina olla resistanssi, vastus, jonka kautta heidän välinen yhteinen energia tulee merkittäväksi, Luoja esittää tuon roolin. Ensin Hän paljastaa itsesnä egon muodossa, positiivisen ja negatiivisen välisenä resistanssina, sitten Hän yhdistää kaikki yhdeksi yhteen järjestelmään. Hänen paljastumisensa tulee esiin ja ryhdymme tuntemaan Hänet.

Emme voi suoranaisesti tuntea Häntä, vaan tunnemme Hänet haluissamme, astioissamme, vastuksessamme, jonka luomme positiivisen ja negatiivisen välille.

Oletetaan että tämä on vastuksemme, plus ja miinus, egomme. Jos sen läpi kulkee virta, tarkoittaen sitä että yhdistymme egostamme huolimatta, ryhdymme silloin tuntemaan Luojan resistanssimme (R) yläpuolella.

Luoja on egomme vastakohta, sillä hän loi pimeyden Valosta. Näin ollen löydämme Luojan tämän “instrumentin” yläpuolella. Tämä “instrumenttimme” on Masach (sermi).

Luoja Odottaa

Kysymys: Mitä tarkoittaa puhutella Luojaa?

Vastaus: Puhutella Luojaa tarkoittaa, että vaadimme maailman sisäisiltä voimilta, jotka pitävät ja hallinnoivat sitä, manifestoitumaan selkeästi meissä. Meidän on tunnettava tämä voima, oltava yhteydessä siihen ja toimittava sen avulla. Siksi pyydämme, vaadimme, että se paljastuisi.

Luoja ei välitä siitä miten puhuttelet Häntä. Voit kirota Hänet, kunhan et häivy!

Aikamme Erikoisuus

Kysymys: Viime aikoina näemme kasvavia yhteenottoja kahden vastakkaisen voiman välillä Euroopassa ja maailmalla. Eikö tämä ole edellytys sille, että löydämme tilaisuuden edetä oikein?

Vastaus: Kabbalan tiede yhdessä muiden tieteiden kanssa, sanoo, että kaikki maailmassa koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta: plus-miinus, pohjoinen-etelä, paine-tyhjiö, kuuma-kylmä, jne. Kaikki tämä perustuu kahteen tärkeään vastakkaiseen voimaan: vastaanottaminen ja lahjoittaminen. Täydellisyys, elämä koostuu näistä kahdesta voimasta, jotka muodostavat kolmannen voiman, keskilinjan, jossa periaatteessa kaikki olemassaoleva on olemassa. Näemme tämän elävissä organismeissa, kasveissa ja eläimissä. Ennen meidän aikaamme, kehityimme myös kuin eläimet, eli vaistomaisesti, keskilinjan vallan alla.

Mutta nyt olemme saavuttamassa johtamisen seuraavan tason, kun nämä kaksi vastakkaista voimaa syntyvät meissä ja meidän on itse tasapainotettava ne. Tämä on aikamme, kehityksemme erikoisuus. Siksi meidän on nähtävä maailma harmoniassa ja tuotava tämä harmonia siihen yhdistämällä oikein nuo kaksi vastakkaista voimaa itsessämme: vastaanottamisen voima (Aviut) ja lahjoittamisen ominaisuus (särmi). Sillä tavalla meidän on toimittava.

Pyytäminen Tarkoittaa Haluamista

Kysymys: Mitä tarkoitat sanalla “pyytää” kun sanot “meidän täytyy pyytää, kohotaksemme seuraavalle tasolle”? Onko se pyyntö, josta käytännönläheiset pyynnöt ovat peräisin?

Vastaus: Pyytäminen tarkoittaa haluamista.

Tottakai me kaikki olemme käytännönläheisiä ja haluamme kaiken vain itsellemme. Haluan kytkeytyä muihin vain itseni takia. Haluan kytkeytyä Euroopan kanssa ja sitten koko maailman kanssa, vain itseni takia. Haluan astua sisään ylempään maailmaan. Vaikka taipumus, että jokaisen pitäisi voida hyvin herää meissä, se on myös itsekäs.

Kun Valo saapuu, se korjaa meidät ja näyttää meille yhtenäistyneessä halussa, että meidän täytyy olla erilaisia. Se muuttaa meidät sellaisiksi, joiksi emme pyty tekeytymään itse. Ellei Valo korjaa minua, jään entisekseni, eikä minulla ole tarvetta piilottaa sitä itseltäni.

Konventio Josta Maailma On Riippuvainen

Kysymys: Kuinka voin palvella ystäviäni ajatuksillani? Kuinka ajatukseni voivat tukea ystäviä, jotka ottavat osaa Saksan kongressiin?

Vastaus: Mitä tapahtuu kun olet huolissasi jostain henkilöstä? Kaikki ajatuksesi keskittyvät hänen menestykseensä, että hän pärjäisi hyvin ja menestyisi tehtävässään. Sydäntäsi koskee, sillä on aivan kuin toimisit itse hänen paikallaan.

Tämä huoli on riittävä jos emme tiedä mekanismeja jossa se toimii. Kaikki ystävät ympäri maailman pitäisi valmistautua etukäteen peilikongressiin, jotta he eivät olisi pelkästään katsojia vaan itse asiassa tukemassa yleistä yhteyttä. Täällä meidän täytyy osoittaa omistautuneisuutta ja huolta yhtenäistymisestä, aidosti ja todellisesti huolehtien. Tällä tavalla liitymme kongressiin huolemme kautta. Huolemme kongressin globaalin menestyksen kautta.

Jos me kaikki liitymme yhteen tämän kongressin aikana, silloin koko ihmiskunta tulee tuntemaan erityisen yhtenäsitymisen voiman ja tämä tulee muuttamaan todellisuutta. Silloin yhtenäistymisen menetelmämme tullaan hyväksymään kaikkialla maailmassa ja se on aivan kuten vaihtaisimme “raidetta”, jotta juna jolla matksutamme siirtyisi kärsimyksen polulta Tooran polulle.

Euroopan Konventio: Sulje Silmäsi Ja Toimi

Kysymys: Miten voimme saapua Euroopan konventioon luodaksemme siellä yhteisen voimakentän?

Vastaus: Onnistuaksemme, meidän pitää ponnistaa.

Meidän on kohottava eroavaisuuksiemme ja laiskuutemme yläpuolelle, torjumisemme ja muun; pitää vain sulkea silmät, pyrkiä järjestämään konventio ja osallistua siihen.

Siihen on enää kolmea viikkoa, jopa vähemmän. Tehkäämme tästä konventiosta todellinen menestys. Loppujen lopuksi voit vain voittaa: sekä aineellisesti, että henkisesti—lupaan sen.

Odotan innolla näkeväni sinut ja toivon, ettei kukaan jää tietokoneen näytön taakse ja että me kaikki yhdessä osallistumme tähän konventioon.

 

Naisten Ryhmä On Hierarkioiden Yläpuolella

Kysymys: Viimeaikaisten muutosten takia (johtuen naisten konventiosta), iso tärkeys naisten yhtenäisyydelle on kehkeytynyt.

Ryhmässämme on naisia, jotka ovat enemmän tai vähemmän aktiivisia. Aktiivisille naisille järjestämme tietynlaista toimintaa ja erillisiä työpajoja, siten luoden muutamia piirejä naisten yhteisössä. Tämän seurauksena monet naisista ovat tyytymättömiä ja ajattelevat, että olemme pilkkoneet yhteisön. Onko oikein tehdä näin naisten ryhmässä?

Vastaus: Mielestäni se on väärin. Massan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen. En pilko ketään. Jotkut naiset osallistuvat vähemmän, ei ole tärkeää mistä syystä, jotkut enemmän. En koskaan etsi syitä, varsinkin jos puhumme naisista, ei miehistä. Miehiä voi painostaa, mutta naisia ei pitäisi ja yleensäkin naisia pitäisi kohdella tasavertaisesti miehiin nähden. Mutta he eivät saa pilkkoutua keskuudessaan. Ei missään nimessä!

Kysymys: Eli, minkä periaatteen mukaan naisten ryhmä muodostetaan?

Vastaus: Ympyrän periaatteen mukaan—kaikki ovat yhdenvertaisia. Jos haluan edetä kohti henkisyyttä, en tarvitse maallisia tasoja: Millä arvosanoilla minut palkitaan, kuinka monta tähteä he ripustavat rinnukselleni? Mikä on tärkeää minulle on henkinen kohoaminen, enkä pyydä mitään itselleni. Jos on mahdollista sijoittaa pyrkimykseni, silloin sijoitan ne, jos ei ole mahdollisuutta, silloin ei ole. Mutta henkilön tulisi odottaa korkeinta palkkiota sijoitetusta panoksestaan, mieluummin kuin että hänellä on valtaa ja asema ryhmässä. Mitä varten? Se on erhe!

On olemassa ihmisiä, joilla on organisointikykyä; se on eri asia. Nimitämme heidät olemaan vastuussa siitä tai tästä, sillä siitä on meille hyötyä, jos he harjoittavat näitä tehtäviä tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa, meidän ei pitäisi pilkkoa ryhmää.

Meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät ahkerasti ryhmän hyväksi. Entä sitten? Pitäisikö heidän saada enemmän? Mistä syystä?

Kun on kyse naisista, he eivät yleensä ole vapaita, vaan heillä on aviomies, perhe, lapsia ja vanhemmat. Joten emme voi heiltä vaatia samoja asioita kuin miehiltä.

Uusi Aika — Uusi Aistimus

Konventio konventiolta lähestymme yhtenäisyyttä huimalla kiihtyvyydellä ja uudet toverit, jotka liittyvät joukkoomme nappaavat tiedon lennossa, koska se on jo tallennettu, se on jo olemassa verkossa ja heti kun he kytkeytyvät meihin, se siirtyy välittömästi heille luonnollisella tavalla.

Aivan kuten nyt syntyneet lapset hyväksyvät helposti ja luonnollisesti elektroniset lelut, kun taas meidän oli opittava, keksittävä ne ja sopeutettava ne, uudet toverimme näyttävät olevan valmistautuneita saamaan henkistä tietoa.

Sitä voi kadehtia, kuinka nopeasti tulokkaat ovat ajan tasalla, jo kuuden kuukauden kuluttua he tietävät sen mitä  meidän piti opetella kymmenen vuoden ajan. Mutta kuten on sanottu, henkilö ei koskaan kadehdi poikaansa ja oppilastaan.