Category Archives: Konventio

Käännetty Jälki

Kysymys: Jos alan huomata, että olen Faaraon orja ja ajan mukaan muutun Luojan orjaksi, missä silloin on ”Minäni”?

Vastaus: Sinun pitää vielä löytää ”Minäsi”. Emme vielä ole ihmisiä, sanomme vain, että oletettavasti olemme jo olemassa. Sydämen piste on ihmisen alku minussa; se on siemennesteen pisara, josta tulen kasvamaan. Ja minun pitää vielä löytää ”Minäni”.

Toistaiseksi en ole ”mitään”: En ole olemassa. (Kun vaihdat kahden viimeisen kirjaimen järjestystä sanassa ”Minä” – ”Ani” saat ”ei mitään” – ”Ain” ja luotua kutsutaan ”luotu ei mistään” ”Yesh Mi Ein” (olemassaolo puuttumisesta). Tätä Luojan muotoa, joka paljastuu minussa siinä määrin kun valmistelen aineistoni omaksumaan tämän muodon Luojasta, tullaan kutsumaan ”Minäksi” (Ani). Toisin sanoen Luojan jälki minussa tulee olemaan ”Minäni” ja kaikki muu jää ”ei miksikään”.

Tämä siitä syystä, että halu ei ole minun, se tulee Häneltä, Hän suorittaa kaikki teot. Minä en ole olemassa yksilönä, joka tekee päätöksiä. Jos valmistelen aineiston havainnoidakseni Hänen ominaisuutensa, jotka Hän jättää jälkinä minuun, aineistooni, silloin tulen olemaan Hänen jälkensä. Tätä muotoa kutsutaan sieluksi.

Luojan muoto, jälki halussani, sitä kutsutaan sieluksi ja sitä minä olen.

Köyteen Tarttuminen

Kysymys: Sanot, että meidän tulisi tarttua köyden päähän, jonka Luoja on meille heittänyt. Lapsena minulla oli tapana roikottaa nyöriä koirani kuonon edessä ja kun se hyppäsi  siepatakseen sen, vedin nyörin ylös. Ja nyt ilmenee, että olen samassa tilanteessa kuin tuo koira.

Vastaus: Se pitää todellakin paikkansa. Ajattele kuitenkin sitä Kuka kanssasi leikkii. Eikö tämä ole rehellistä peliä?

Jos otat huomioon Kuka kanssasi leikkii, silloin sinun pitäisi olla tyytyväinen. Mitä muuta tarvitset? Yritä aistia, että olet kumppani Omistajan kanssa, tai Hänen uskollinen palvelijansa.

Sinun täytyy hyppiä tuon nyörin perässä aikomuksella suoda nautintoa Omistajalle. Loppujen lopuksi koira, jonka kanssa leikit lapsena leikki myös sinun kanssasi. Se vastaanotti nautintoa sinun kanssasi leikkimisestä! Olen vakavissani, tämä on aika vaikeaa.

Jos leikit tällä tavalla aikeenasi suoda nautintoa Luojalle, silloin muutut ihmiseksi.

Hyppäät koska sinulla on kytkös Häneen. Se mikä erottaa sinut muusta koko elämänsä narun perässä hyppivästä väestä on se, että he jäävät eläimiksi ja sinä muutut ihmiseksi.

Hyvitys Tulevaisuutta Varten

Kysymys: Onko konventiossa saavuttamamme taso tuo hyvitys, johon meidän tulisi pyrkiä, vai onko se seurausta edellisistä pyrkimyksistämme?

Vastaus: On heitä, jotka saivat sen maksuna ja on heitä, jotka saivat sen käsirahana. Kaikilla on jossain määrin molemmat näkökulmat. Paljon siitä, mitä olemme saaneet on täyttääksemme tästä eteenpäin, kuten käsiraha. Saimme mahdollisuuden tuntea jotakin yhtenäisyydessä, yhteydessä. Saimme Taivaasta erilaisia, erityisiä asioita tarkoituksella, ja kiitos niiden tunsimme uusia ilmiöitä keskinäisessä yhteydessämme. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on todellinen lahja. Nyt meidän täytyy käsitellä tämä lahja sisäisesti ja täyttää se.

Henkilökohtaisesti näen sen hyvityksenä tulevaisuudelle, joka pitäisi täyttää heti. En aliarvioi suorituksiamme, vaan tasomme mukaan jossa olimme, emme ansainneet sitä. Saimme tämän hyvityksen, koska teimme työtä, mutta emme saaneet sitä maksuna, vaan käsirahana, jonka kanssa pitäisi nyt toimia.

Yhteinen Voittosaalis Erämaan Sotilasoperaatiosta

Olemme palanneet Aravan erämaan konventiosta, jossa kohosimme todella korkealle tasolle ja aloimme aistia ryhmän todellisen perusolemuksen. Tästä eteenpäin voimme tarkistella koko maailmaa, koko todellisuutta, koko elämää tämän ryhmän kautta, että kaikki tässä maailmassa tapahtuva tulee olemaan tulos, jälki keskinäisestä kytköksestämme.

Todellisuudessa kabbala sanoo, että ensin oli vain yksi todellisuus, henkinen järjestelmä. Sitten se rikkoutui moniin osiin, jotka kokevat olevansa erillisiä eivätkä kuulu yhteen, että ne ovat toisistaan pois kytkettyjä.

Seuraavaksi tämä kytköksen puutteen aistimus katoaa myös ja sen tilalle tulee vastakohtainen aistimus: halu hyödyntää muita jokaisella mahdollisella tavalla, sillä he vaikuttavat minusta tyystin vierailta ja haluan armotta käyttää heitä hyväkseni oman etuni tähden. Tästä syystä haluamme alettiin kutsua itsekkääksi, egoistiseksi.

Sen mukaan aloin nähdä toisen todellisuuden: Henkisen sijaan, jossa kaikki näkökentässäni oli yhteen kytkettynä ja oli minun, maailma muuttui pois kytketyksi, erotetuksi, pirstoutuneeksi ja uhkaavaksi toinen toisilleen. Ja se oli niin siinä määrin, että aloin havainnoida nämä osat ei sydämessäni asuviksi, vaan ulkoisina, näön, kuulon, maun, hajun ja kosketuksen kautta aistittavina. Aivan kuin he eläisivät omaa elämäänsä, erossa minusta ja siksi voin käyttää heitä hyväkseni. On olemassa minä ja he. Tällä tavalla aloitamma vuorovaikutuksen toisiimme.

Meidän pitää palata tästä rikkoutuneesta tilasta aistimukseen, että kaikki jälleen kerääntyy yhteen, kytkeytyy, lähestyy, riippuu toisitaan ja kytkeytyy toinen toiseensa. Todellisuus lähestyy minua ja astuu sisään tunteisiini, yhtenäistyen yhdeksi kokonaiseksi. Silloin alan nähdä ryhmän ihmisiä siinä, jotka ovat henkisesti lähelläni ja kytköksessä tähän, joita kutsutaan tovereikseni. Yhdessä teemme yhteisiä ponnistuksia, yrittäen yhtenäistyä ja todella muuttua yhden miehen, yhden sydämen mielikuvaksi.

Tälläista yhtenäistymistä kututaan keskinäisyydeksi tai keskinäiseksi takeeksi. Aivan kuin ihmisen kehossa, jossa kaikki osat ovat kytkeytyneinä ja työskentelevät täydellisessä harmoniassa, niin mekin haluamme yhdistää ajatuksemme, sydämemme ja kaikki tekomme, jotta tämä kaikki voi olla olemassa yhtenä kokonaisena organismina, yhtenä järjestelmänä.

Näemme, että koko maailma siirtyy lähemmäs tätä mielipidettä ja ymmärrystä, vaikka se tekee niin aineellisten iskujen alla, jotka ovat kaukana henkisestä päämäärästä. Mutta haluamme auttaa muita lähestymään ja muuttuman kumppaneiksemme sen kautta, että he näkevät tapahtuvan seuraukset, jotta me kaikki yhtenäistyisimme.

Silloin tulemme ymmärtämään, että koko ihmiskunnan historia on päämääräorientoitunut prosessi, joka johdattaa meidät ainoastaan yhtenäistymiseen. Edistyessämme kohti yhtenäistymistä alamme nähdä, että maailmaa ei luotu raudasta ja kivestä, niin kuin se tänään ilmaantuu aisteissamme, vaan että se mukautuu yhteen päänäärään, yhteen prosessiin. Kaikki muu on vain ainetta, joka toteuttaa toimintoja yhden ohjelman mukaan, joka pyrkii tuomaan kaiken takaisin yhteen muotoon.

Mitä enemmän itse kaipaamme tätä ohjelmaa ja haluamme muuttua aktiivisiksi, sisällytetyiksi, herkiksi ja hyödyllisiksi osaanottajiksi siinä, sitä enemmän tuomme tietoisuutemme ja osallistumisemme korkeammalle tasolle, näin tuoden itsemme ja koko maailman yhtenäisyyteen.

Todella Vakavamielinen Konventio


Kysymys
: Sanomme että Aravan konventio vaatii henkilöltä vakavamielisyyttä. Mitä tarkoitetaan vakavamielisyydellä konvention aikana?

Vastaus: Se tarkoittaa sitä, etten salli itseni hairahtua ajatuksiin tai haluihin päämäärän ulkopuolella. Minun pitää yhtenäistyä muiden kanssa ja paljastaa Luoja tuossa yhtenäisyydessä.

Matkan varrella näen, että minulta puuttuu halu. Välillä haluan sitä ja välillä en. Ja sitten siirryn rukouksiin ja kysymyksiin, analysoin tilaani ja tämä perimmiltään on valmistautumisemme. Kun saavumme Aravaan meidän tulee tuntea jatkuva Uudistavan Valon tarve, jotta se soisi meille yhtenäisyyden.

Hyökkäys On Jo Alkanut

Kysymys: Edessämme on elämää mullistava konventio. Jokainen hetki  on tärkeä  valmistautumisessa yhteiseen hyökkäykeen. Miten voimme toteuttaa hyökkäyksen, jotta ansaitsisimme vastauksen?

Vastaus: En usko että valmistaudumme, vaan olemme jo aloittaneet hyökkäyksen ja meidän tulee joka hetki  nostaa rimaa.

Meidän ei tulisi odottaa erämään retkeä yhtenäistyäksemme. Konventio on yhtenäistymistä. Joten miksi emme aloita heti? Meidän tulisi ehkä peruuttaa retki. Toteuttakaamme suunnittelemamme heti, tässä ja nyt, mitä väliä sillä on?

Ajatelkaamme kunnolla sitä mitä haluamme. Tervitsemme vain sydänten yhtenäistymistä, tässä ja nyt, eikä viikon päästä Aravassa. Jo nyt jokaista hetkeä on käytettävä maksimaalisesti yhtenäistymiseen.

Jos odotan viikon, silloin nämä päivät menevät hukkaan. Jokainen hetki on huippu. Konventio tapahtuu jo nyt.

Liity Yhtenäisyyteen

Kysymys: Tänään vietämme Yhtenäisyyden Päivää Maailman Klissä, joka sisältää erityisen luennon, seminaarin sekä tovereiden kokoontumisen. Miten voimme tänä päivänä ylläpitää yhtenäisyyden sijan, jonka loimme konventiossa?

Vastaus: Meidän pitää uudistaa sensaatio uusien ehtojen pohjalta. Meidän pitää kuvitella yhteyden verkko, yhtenäisyyden tila, jossa sijaitsemme. Meidän pitää tuntea, että tämä yhtenäisyys toimii. Haluan elää sen ja tämän sensaation pitää muuttua jatkuvaksi minulle. Olemalla siinä haluan havaita tuntemuksen ja siinä sijaitsevan mielen: kuinka paljon yhtenäistymme tunteissa ja intentioissa. Haluan tuntea keskinäisen takeen sisältäpäin, keskinäisen tuen jokaisen keskuudessa.

Ollessani tämän verkon sisällä minun ei tarvitse huutaa, jotta minua kuultaisiin. Vaadin siltä, että toverit, jotka kuvittelen sen osiksi, eivät unohda minua. Loppujen lopuksi, perimmiltään minä olen tuo apua tarvitseva. Siitä syystä haluan liittyä heihin, jotka ovat jo yhtenäistyneet yhdeksi.

Ja paljastukoon tuo Yksi ja Ainoa yhtenäisyydessämme, tuo, jonka lisäksi ei ole muuta. Hän loi tämän järjestelmän, muotoili ja aktivoi sen niin että lopuksi, tekemällä ponnistuksia paljastaisimme Hänet ja saavuttaisimme yhtenäisyyden Hänen kanssaan.

Näiden ajatusten pitää vallata henkilön jatkuvasti, kunnes hän näkee järjestelmän omine silmineen.

Neuvo Vastasyntyneen Hoitoon

Kysymys: Luennolla sanoit, että keskeisin asia oppilaillesi juuri nyt on kasvattaa tunnetta, joka on herännyt heidän keskuudessaan (yhteinen halu keskinäisen lahjoittamisen ominaisuuteen), joka on heistä  jo itsenäisesti olemassa, aivan kuten vastasyntynyt, joka on irti äidistään. Miltä tulevien tekojemme tulisi näyttää?

Vastaus: Nyt meidän pitää vain pyrkiä kasvattamaan vastasyntynyttä halua käyttämällä itsekkyyttä, joka on ilmennyt meissä. Meidän tulisi liittää se yhteiseen kytkökseemme ja siten vahvistaa sitä, aivan kuten atleetti, joka vahvistuu käyttämällä vastusta liikuntavälineistä.

Kysymys: Kun kytkös on kerran havaittu maailmanryhmän miespuolisen osan avulla, miten naispuolinen osa osallistuu tähän?

Vastaus: Naispuolinen osa tukee miehiä tässä, velvoittaa, vahvistaa ja tyynnyttää heitä. He osallistuvat myös aktiivisesti keskinäisen takeen idean, ihmiskunnan integroidun kytköksen levittämiseen 99%:lle, tarkoittaen julkiselle yleisölle.

Kietoutuneena Yhtenäisyyden Pilveen

Kysymys: Mitä tarkoitetaan kaikkien ajatustemme ja halujemme suuntaamisella kohti luojaa? Miten voimme sisällyttää Luojan tähän koko prosessiin?

Vastaus: Ensinäkin meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen voitavamme kytkeytyäksemme yhtenäisyyden aistimiseen. Meidän tulisi tauotta aistia tämä yhtenäisyys häiriöiden yläpuolella, joita koemme ajatuksissamme ja haluissamme. Mitä ikinä teenkin, teen sen tuntien, että ryhmä sijaitsee sisälläni. Jos voit, yritä kuvitella, että Luoja myös täyttää meidät ja sijaitsee sisällämme.

Varoitan sinua: Emme tule kauaa pysymään yhtenäisyyden tilassa, jonka tunsimme konventiossa. Jokin isompi häiriötekijä tulee ilmaantumaan, enkä silloin kykene kytkeytymään tovereihin ja takuulla unohdan myös Luojan.

Nämä ongelmat annetaan minulle tahallaan, jotta yritän liittää itseni ryhmään ja anoa apua Luojalta, vaatia, että Hän suorittaa korjauksen. Luoja on lahjoittamisen ja rakastamisen ominaisuus ja minä haluan lahjoittamisen ominaisuuden sijaitsevan keskuudessamme.

Jos emme näe itseämme aineellisena kehona, vaan pikemminkin suljemme silmämme ja aistimme kentän, jossa jaamme yhteisen sensaation, silloin häntä, joka tasapainottaa, täyttää ja ylläpitää tämän tuntemuksen, pääasiallinen voima, joka järjestää, luo ja ylläpitää tämän kaiken, kutsutaan ”Luojaksi”.

Lahjoittamisen voima joka sijaitsee luomisessa on Luoja, eli hänen etupuolensa ja vastaanottamisen voima luomisessa on Hänen selkänsä. Ja minä olen Yesh Mi Einin (olemassaolo puuttumisesta) mustassa pisteessä, joka sijaitsee lahjoittamisen ja vastaanottamisen voimakentässä.

Mahdollisuus Astua Sisään Ylempään Maailmaan

Kysymys: Miten ryhmän tulisi suhtautua toveriin, jolla on mahdollisuus mennä konventioon, mutta antaa itsekkyytensä seistä tiellään?

Vastaus: On sääli, jos henkilö haaskaa sellaisen tilaisuuden. Hän ei kerta kaikkiaan ymmärrä mitä menettää.

Tämä on hyvä ymmärtää jokaisen suhteen, Luojaa tarjoaa tietyt olosuhteet. Näiden olosuhteiden puitteissa meidän tulee suoriutua maksimaalisen kykymme mukaan.

Meidän pitää tietenkin arvioida tilanne ja varmistaa, että hän ei menetä työtään, tuhlaa kaikkia säästöjään lipun ostamiseen tai riitaannu perheensä kanssa. Kun asiat kuitenkin on selvitetty, jos henkilö silloin näkee tilaisuuden osallistua konventioon, mutta ei osallistu, silloin hän ei sovella tarvittavaa pyrkimystä astuakseen sisään Ylempään Maailmaan.

Sellaisen henkilön ei tulisi valittaa meille, Luojalle tai kenellekään muulle. Tällä tavalla useammat ihmiset jättävät meidät. He yrittävät oikeuttaa itsensä syyttämällä meitä ja menetelmäämme ja lopulta he jättävät meidät.