Category Archives: Kongressi

Paras Lahja Lapselle

laitman_027Kysymys: Millainen lapsesta tulee, jos hänet kasvatetaan Kabbalististen metodien mukaisesti? Mitä niin erikoista se antaa hänelle?

Vastaus: Ensinnäkin hän saavuttaa yhteyden Ylemmän Voiman kanssa, kaiken kattavan luonnon voiman kanssa tai toisin sanoen, salatun voiman kanssa joka kontrolloi, järjestää kaiken sisältä päin ja määrittää kaiken. Kun henkilö tuntee tämän voiman, hän tuntee sisällään mikä on haluttavaa ja mikä ei, mikä on yksi tie ja mikä on toinen. Tämä on sen takia, että hänestä tulee osa sitä voimaa ja he toimivat yhteisessä järjestelmässä, yhdessä.

Luoja tulee paljastetuksi henkilön sisäpuolelta, eikä jostain ulkopuolelta. Yleisesti ottaen, koko henkinen todellisuus tulee paljastetuksi sisältämme. Lopputuloksena tulemme yhdeksi Luojan kanssa , vaikkakaan se ei tapahdu välittömästi vaan asteittain.

Paljastamalla Luojan tällä tavalla, tulen todella tuntemaan Hänet. Tiedän kuinka aktivoida itseni tekemättä virheitä. Eläin ei tee virheitä, koska luonto kontrolloi sitä. Ihminen taas tekee virheitä alueella, jossa hän ei vastaanota luonnolta tarvittavaa “kasvatusta” tai vaistoa. Sen sijaan, ympäristö teki ihmisestä “fiksun”, joka (ympäristö) ei ymmärrä mitä se tekee.

Jos ihminen kuitenkin tulee samankaltaiseksi luonnon kanssa sillä alueella, silloin hän ei tee virheitä. Ylempi Voima toimii hänen sisällään ja sen vuoksi hän saavuttaa ehdottomasti, vaistomaisesti menestystä kaikessa mitä hän tekee. On tietysti hyödyllistä tarjota lapsillemme tällainen perusta. MIkä voisi olla parempaa kuin se? Luot lapsessa loppujen lopuksi erityisen “alueen”, “territorion”, jossa hän on yhdessä Luoja kanssa. Mikä voikaan olla lähempänä tällaista lahjaa?

Konventio On Sielun Loma

laitman_535_02Kysymys: Onko konvention aikana suurempi potentiaali “houkutella” ihmeellistä Valon voimaa kuin normaalisti, tavallisina aikoina?

Vastaus: Kyllä. Nimenomaan sellaisissa suurissa tapahtumissa kuten kansainvälisissä konventioissa ja yleisesti kaikkien erityisten kokoontumisten sekä ystävien kokoontumisten aikana teemme yhteisen voimamme kautta suuria ponnistuksia ja juuri sitä tarvitaan houkutellaksemme ihmeellistä korjauksen voimaa.

Sen takia Kabbalistit neuvovat meitä pitämään kyseisiä kokoontumisia ja me toimimme vain heidän ohjeiden mukaan. Loppujen lopuksi haluamme saavuttaa jotain ihmeiden kautta ymmärtämättä kuinka se tapahtuu, näkemättä syyn ja seurauksen vaikutusta tulevan tason ja nykyisen tasomme välillä sekä tietämättä kaikkia niitä tiloja, jotka miedä täytyy havainnoida saavuttaaksemme sen.

Sen vuoksi seuraamme Kabbalistien neuvoa ja he kertovat meille, että meidän täytyy tulla osaksi yhteiskuntaa, yhtenäistyä toisten kanssa niin paljon kuin mahdollista. Meidän tulee opiskella yhdessä kaikkien kanssa, intentionamme Valon houkutteleminen, tarkoittaen ilmaisemalla halumme kohota korkeammalle tasolle, lahjoittamiseen ja yhtenäisyyteen. On selvää, että mitä enemmän meitä kerääntyy yhteen, sitä suurempi mahtimme, voimamme on niin laadulisesti kuin määrällisestikin ja sitä merkittävämmin voimme edistyä.

Kaikkien kysesiten toimintojen summa ja ponnistelujemme kertyminen, määrä on se, joka vie meidät lopulta (henkisyyden) “löydökseen”.

Yksinkertainen Esimerkki On Tuhannen Sanan Väärti

laitman_536Tänä päivänä koko maailma suurista pieniin on kasvatusmetodin tarpeessa. Se on vaikeampaa aikuisille kuin lapsille. Toivon että massamedia muuttuu ja tulemme löytämään vaihtoehtoisia keinoja television ja internetin lisäksi, jotta mahdollistaisimme metodimme hyväksymisen maailmassa.

Toisaalta, olemme rakentamassa välttämätöntä mekanismia lapsille ja tällä alueella voimme saavuttaa nopeasti havainnollista menestystä. Tämä on loppujen lopuksi hyvin kivulias aihe vanhemmille, koulutuslaitoksille ja kaiken kaikkiaan joka yhteiskunnalle. Nuori sukupolvi on kirjaimellisesti “valumassa sormiemme läpi”, eikä kukaan tiedä mitä sille pitäisi tehdä.

Tässä tilanteessa voimme näyttää selkeitä esimerkkejä mitä lapsillemme tapahtuu Bnei Baruchissa. He haluavat olla vanhempiensa kanssa, mikä on tosiaankin hyvin kummallista. 15-18 vuoden ikäinen nuori mies on vanhempiensa kanssa, eikä tämä johdu siitä että hän olisi jotenkin jälkeenjäänyt. Hän vain haluaa omaksua vanhempiensa arvot ja osallistua asioihin joita he tekevät. Mistä muualta maailmasta voit löytää tällaista.

Yleensä käy niin, että lapsi tulee kotiin, vaatii ruokaa ja lukkiutuu huoneeseensa kitaransa tai tietokoneensa kanssa ja lähtee sen jälkeen ystäviensä kanssa ja palaa aamulla. Periaatteessa hän lähtee kotoa ja vierailee siellä satunnaisesti, tätä pidetään normaalina. Perheissämme Bnei Baruchissa tämä ei ole normaalia.

Tämän vuoksi meillä on jotain näytettävää maailmalle. Tämä on todellista (Kabbalan) levitystä. Jos näytämme kaikille yhteenliittymisemme ja yhteisen tukemme kaikissa ryhmissämme. Jos näytämme Israelin ihmisille, että kaikki siellä ovat ystäviä, että maassa on tuhansia ihmisiä jotka haluavat olla yhdessä ja kokevat että olemalla nimenomaan yhdessä he paljastavat Ylemmän Maailman. Tämä tulee olemaan todellista levitystä. Se tulee olemaan kasvatuksellista levitystä, sillä muutamme itse asiassa koko maailman, käännämme ihmiset kohtaamaan toisensa.

Tämän vuoksi suunnittelemme järjestävämme tänä kesänä kansainvälisen lastenleirin sekä muita aktiviteetteja näyttääksemme maailmalle kasvatuksemme tulokset. Meidän ei edes tarvitse sanoa mitään-annetaan heidän vain kuulla siitä ja nähdä se. Jopa nyt useat ihmiset ja ulkopuoliset organisaatiot ovat vakuuttuneita siitä mitä lapsillemme tapahtuu.

Joten pitäkäämme Kabbalan teidettä opetuksellisena metodina, joka kasvattaa kaikkia- lapsia ja aikusia samalla tavalla ympäristön keinoin auttaen jokaista meitä tulemaan Ihmiseksi, Luojan kaltaiseksi, ilman mitään varauksia.

Anna Valon Toimia!

Kysymys: Paljastaaksemme Ylemmän voiman meidän täytyy tulla ulos itsestämme- egoismistamme. Mutta pohjimmiltaan teemme sen itsemme takia, saavuttaaksemme ikuisen mielihyvän. Eikö tämä ole kaikkein egoistisin asia mitä voi olla?

Vastaus: Totta! Luonnollisesti, kaikki tekomme ovat puhtaasti egoistisia. Kuinka paljon tahansa valehtelen itselleni halusta yhtenäistyä toisten kanssa, saavutta rakkaus lähimmäisiini, kaikki tämä on henkilökohtaiseksi tyydytyksekseni.

Jotain hyvin erikoista kuitenkin tapahtuu keskellä, jotain jota emme edes tiedosta. Kun yllytämme toisiamme: “Yhtenäistytään! Lauletaan ja tanssitaan! Opiskellaan yhdessä!” Herätämme Ylemmän voiman. Se vaikuttaa meihin ja muuttaa meitä jopa ilman intentiotamme. Tätä kutsutaan Segulaksi , Ylemmän Valon “ihmeelliseksi ominaisuudeksi”.

Sitten tunnen yllättäen: “Oikeasti? Haluan oikeasti muuttua? Miksi näin yllättäen? MIkä minä olen, hullu? Lahjoittaa? Rakastaa oikeasti? Ajatella muita? Mitä minulle sitten tapahtuu?”

Alan yllättäen tuntea, että lähimmäisen ajattelusta on tullut minulle tärkeämpää. En ole vielä olemassa tässä ominaisuudessa, mutta alan haluta sen tapahtumista. Aikaisemmin torjuin jo pelkän ajatuksen tästä, mutta sitten hitaasti tulen tilaan jolloin haluan todella saavuttaa lahjoittamisen ominaisuuden ja rakkauden lähimmäistäni kohtaan.

Miksi näin yllättäen? Koska Valo vaikuttaa minuun. Tätä kutsutaan ihmeeksi, johon viitataan: “Valo joka saapuu korjaa”. Sama Valo, joka loi meidät ajattelemaan vain itseämme muuttaa meidät. Ja tämä on ihme, johon viitataan: “Egypistä poistumisen ihmeessä.”

Kun tämä tapahtuu tunnemme että jotain muuttui, vaihtui sisällämme. Tämä muuttaa kaikki perustat, asenteeni maailmaan, näkemykseni maailmasta ja ihmiskunnasta ja ajatukseni kaikista. Tulen yhtäkkiä itseni täydelliseksi vastakohdaksi.

Tämä on luomakunna teko, Luojan toiminta. Näemme Luojan teot tuntemalla tämän sisäisen vallankumouksen. Ja tämän vuoksi koko tätä kokemaamme prosessia kutsutaan Luojan työksi. Loppujen lopuksi me vain herätämme tämän teon ja Luoja toteuttaa sen.

Joten älä ole peloissasi, ole rehellinen: Emme oikeasti halua mitään muuta kuin vastaanottaa nautintoa ja ajatella vain itseämme, olemme silti sisältämme egoisteja, huolimatta käyttämistämme kauniista sanoista. Mutta Valo tulee ja muuttaa meidät suhteessa tekoihimme, opintoihimme, (Kabbalan) levitykseen ja yhtenäisyyteemme.

Sisäisyyden Suosiminen Ulkoisuuden Sijaan

Tulevan Kuolleen Meren Konvention on tarkoitus antaa maailmalle korjauksen menetelmä, tarkoittaen tarvetta suosia sisäisyyttä ulkoisuuden sijaan. Baal HaSulam kirjoittaa, että tämä on se taso ja periaatteemme Kabbalan tieteen levittämisessä.

Jos me ennen kaikkea levitämme sisäisyyden suosimisen tärkeyttä ulkoisuuden sijaan välillämme, silloin tämä virtaa koko maailman yli ja koko maailma alkaa kuuntelemaan ja suosimaan sisäisyyttä ulkoisuuden sijaan. Silloin pystymme kohottamaan vielä enemmän asioita jotka vievät meidät lähemmäs Luojaa, yhdistämään ne ja saavuttamaan maailman korjauksen.

Luulen että olemme lähellä tätä ja edistymme hyvin. Joten, yhdistetään korkein piste, joka on Bnei Baruch, maailman matalimman pisteen Kuollen Meren kanssa!

Konventioiden Portaita Kiipeämässä

Kysymys: Voimmeko sanoa että nyt, Berliinin konvention jälkeen, olemme yhtenäistyneet?

Vastaus: Olemme saavuttaneet uuden tason yhtenäisyydessämme. Olen iloinen siitä, mitä Berliinissä tapahtui ja sen jälkeen Pariisissa. Olemme saavuttaneet yhtenäisyyden, koheesion. Löysimme ensimmäistä kertaa ystäviä Euroopasta, jotka jo ymmärtävät polun ja tuntevat kehityksen. Olin todella miellyttävästi yllättynyt joistakin tapahtumista.

Edessämme on huhtikuun konventio New Jerseyssä. Toivotaan, että saavutamme uuden yhtenäisyyden asteen myös Yhdysvalloissa. Yhtenäistymällä konventioiden aikana kokoamme sitä tarvittavaa voimaa paljastaaksemme Luojan luoduille.

Työskentele Vastuksen Kera

Kysymys: Olet sanonut että meidän ei tulisi tukahduttaa egoamme, vaan ennemmin kartuttaa positiivista. Mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Tämä viittaa henkilöön joka kulkee henkisyyden polulla ja on sitoutunut kabbalaryhmään. Miten henkilö voi kartuttaa positiivisuutta pudotessaan?

Kun tunnen itseni kipeäksi, otan lääkettä. Kun olen pahalla päällä, menen tanssimaan. Tekemällä näitä asioita, en nujerra enkä kiellä egoani pienimmissäkään määrin. Jos tunnet itsesi kipeäksi, tiedosta tämä tosiasiana, mutta älä silti piekse itseäsi. Vika ei ole sinussa! Se on vain osa egoasi joka näyttäytyy sinulle. Älä ota sitä henkilökohtaisesti.

Kielteisyys kehittyy henkilössä jotta se voi kehittää myönteisen. Mitä tämä myönteinen tai positiivinen sitten on? Se ei ole egoismin hävittämistä tai sen tasapainottamista  aineellisella tasolla. Missään nimessä en saisi hyvittää miinusta jollakin maallisella plussalla. Olipa tuntemukseni kuinka kauhea tahansa, haluan hyvittää miinuksen vain ja ainoastaan henkisellä plussalla. Muutoin olen vain yksi maailmanparantaja lisää.

Olipa miten oli, en voi hyvittää kielteistä pienentämällä sitä. Se on kuitenkin tarkoituksella annettu minulle, sillä mikään elämässä ei ole sattumaa. Siis mitä tehdä? Minun tulee kasvattaa myönteisiä suhteitani ryhmän kanssa, oikean ympäristöni kanssa. Miksi? Siksi että koko tulevaisuuteni riippuu keskinäisestä sisällyttämisestä yhtenäisessä järjestelmässä.

Jos itsekkyys kasvaa minussa, silloin tämä on ainoa oikea päätös. Plussani löytyy polullani ryhmään. Jos orastavassa itsekkyydessäni kartutan myönteistä yhteyttäni ympäristöön, silloin se on todellakin pyyteetön, altruistinen voima jolla tasapainotan itsekästä voimaa. Lopulta kohoan seuraavalle tasolle hyvittämällä miinuksen.

Sanomattakin selvää on silloin että uusi miinus ilmaantuu minussa ja minun täytyy jälleen juurtua ryhmään. Silloin ryhmä vaikuttaa minusta vieläkin kamalammalta: ”Hölmöt, sydämettömät tyhmyrit. En edes halua tätä, anna minun mennä rauhoittumaan”.

Näin henkilö vähitellen laskee päänsä, aina uudestaan ja kääntyy ympäristön puoleen kunnes saavuttaa täydellisen kytköksen. Luonto kannustaa meitä tekemään saman jotta voimme olla yhdessä, yhtenä yhtenäisenä ja ehjänä.

Olemme siis suostuneet olemaan työskentelemättä itsekkyyttä vastaan ja työskentelemään käyttääksemme sitä oikein. Seurauksena tästä miinuksesta, muutumme plussaksi. Muutoin meillä ei koskaan olisi plussaa.

Minun ”minä” on vastus, aivan kuten vastus jota tarvitaan tuottaessa sähkövirtaa  voimalähteestä. Miinus ja plussa aikaansaavat jännitteen joka piirustaa ja muodostaa todellisuuteni. Kun olen saavuttanut määrätyn potentiaalin miinuksen ja plussan välillä, alan nähdä ”näytölläni” ylemmän maailman kuvan.

Älä Tee Ylilyöntejä

laitman_714Kysymys: Mikä rooli askeesilla on ihmisen kehityksessä?

Vastaus: Kabbala suhtautuu hyvin negatiivisesti erinäisiin rajoituksiin. Se ei vaadi henkilöltä mitään otettaessa huomioon hänen maallinen elämänsä. Voit periaatteessa tehdä mitä haluat.

Se taas on eri asia kun syvennyt tässä maailmassa erinäisiin käytäntöihin ja harjoitat niitä. Elä normaalisti. Jos pidät joogasta, joogaa. Jos pidät juoksemisesta aamuisin, juokse. Jos jokin tietty ruokavalio on terveellisemoi sinulle kuin toinen, syö sitten sen mukaan. Millään näistä ei ole merkitystä. Kaikkein tärkeintä on olla kääntämättä mitään kultiksi.

Kabbala kohtelee kaikkia ihmisiä ehdottoman normaalisti. Ei ole merkitystä miten ihminen elää, millaisia tapoja hänellä on ja mitkä ovat hänen  tottumuksensa, uskonnollinen vakaumuksensa ja taipumuksensa. Ei ole mitään merkitystä kuka hän on materialistisessa, “maallisessa” maailmassa.

Palaamme jällee sisimpään olemukseen: Egoisimi nousee meissä, jotta korvaisimme sen itsemme yläpuolella. Sen takia, sillä millainen olen ei ole yhtään mitään merkitystä. Rajoittaessasi itseäsi ruuan suhteen tai soveltaessasi erinäisiä menetelmiä- yksikään näistä ei auta sinua. Mikään ei auta.

Päinvastoin, henkilö joka tekee jotain fyysistä harjoittelua tai rajoittaa tiukasti itseään kuvittelee että hän on jo kehittynyt eteenpäin, saavuttanut jonkin asteen, on vanhurskas ja niin edelleen.

Tämä voi vain hämmentää ihmisiä. Sen takia, elä normaalisti, rauhallisesti, syö hyvin ja mieti terveyttäsi sekä ammattiasi. Ota osaa yhteiskuntasi asioihin.

Yhdessä näiden kanssa opiskele Kabbalaa. Tämä tasapaino tai luonteva tila on kaikkein suositeltavin. Kohtalo on asettanut sinut ympäristöösi, joten mene virran mukana. Sitten tulet näkemään, että todellisuudessa kaikki muu on ihateellisessa tilassa, paitsi sinä itse.