Category Archives: Keskinäisyys

Kymmenen Suuntausta Jotka Muuttavat Maailmaa

Mielipide: (Tri Johan Galtung (http://www.transnational.org/SAJT/tff/people/j_galtung.html), Norjalainen yhteiskuntatieteilijä ja matemaatikko, Rauhanopintojen professori ja TRANSCENDin perustaja, Kehityksen ja Rauhan Tietoverkko):

Viisi maailmanlaajuista suuntausta ovat paljastumassa globaalissa tilassa valtioiden ja alueiden välillä: Yhdysvaltojen kaatuminen, lännen vajoaminen, valtioiden heikentyminen ja alueiden vahvistuminen, alikehittyneiden nousu sekä Kiinan kasvu.

Viisi yhteiskunnallista suuntausta ovat paljastumassa yhteiskunnallisessa tilassa ihmisryhmien välillä: valtioiden vahvistuminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen, nuorisotoiminnan kasvu, naisten kasvava rooli, eriarvoisuuden huononeminen sekä mellakoiminen. (Ote prof. Galtungin raportista St. Gallens Symposium:issa toukokuussa 2011 (http://www.unisg.ch/en/UeberUns/HSGMediacorner/Aktuell/RssNews/Veranstaltungen/2011/Mai/PublicSessions-Symposium-6Mai2011.aspx))

Kommenttini: Nämä ja muut suuntaukset ovat tulosta itsekkään halun kehityksestä, joka on muuttunut yhä yhdistetymmäksi, ja saapunut pisteeseen, jossa se muuttuu yhdeksi kokonaiseksi. Tämä sisäinen side halujemme välillä on tosiaan globaali, yhtenäinen ja yhdistetty keskinäinen tae, moderni maailma.

Jos yhdistämme kaikki nämä suuntaukset ja esitämme heidän keskinäisen lahjoittamisen muotonsa, saavutamme hyvän kehityksemme reseptin. Muutoin nämä suuntaukset tulevat repimään ihmiskunnan uuden maailmansodan palasiksi.

“Plus” ja “Miinus”, Yhdstetty Yhteisellä Työllä

Maailmassamme rakkaus ja viha ovat kaksi erilaista, vastakkaista tunnetta. Emme voi yhdistää näitä kahta vastakohtaa, emmekä ymmärrä että rakastamme yhtä koska vihaamme toista.

Henkisessä työssä nämä ovat yksi. Kaksi vastakohtaa yhdistyy ja ilmenee, että vihaan ja rakastan samassa paikassa, tarkoittaen vastaanottamista ja lahjoittamista. Eroavaisuuteni lähimmäiseeni ja pyrkimykseni häntä kohtaan ilmenevät yhdessä paikassa. Kaikki tämä tulee yhdestä tilasta, tasosta, minun asteestani, jossa tunne nvihaa ja rakkautta samassa paikassa. Havaitsen nämä kaksi vastakohtaa yhtenä.

Tämä on samankaltaista sähkön kanssa, mitä on mahdotonta tuottaa ilman plussaa ja miinusta. Henkisessä maailmassa plus ja miinus toimivat yhdessä, yhden asian ja yhden tietoisuuden yläpuolella. Toisaalta on plus ja toisaalta miinus ja minä olen siinä keskellä. Henkinen maailma on erityinen, sillä siinä yhdistyvät vastakohdat!

Yhtenäistykäämme sen vuoksi yhteisessä takeessa, kaikkien vaikeuksien ja erimielisyyksien yläpuolella. Ei ole merkitystä, millaiset ominaisuudet henkilö sai syntyessään saatika kuinka hän ajattelee. Kaikkein tärkeintä on yhdistyä kaiken tämän yläpuolella. Se on samankaltaista henkisessä maailmassa tehtyyn työhön “uskossa järkeilyn yläpuolella” kanssa.

Tämän lähestymistavan kautta saavutamme henkisyyden. Tällöin emme enää vaivaannu erilaisuudestamme, vaan käytämme sitä paljastamaan suuremman yhtenäisyyden asteen.

Yhtenäisyys On Korurasia Jossa On Salaisuus

Kysymys: Meillä on korjauksen perusta: kysymys elämän tarkoituksesta. Mikä perusta muulla kansalla on?

Vastaus: Me katsomme, että kysymys elämän tarkoituksesta johtuu suoranaisesti yhtenäisyyden puutteesta. Valo ilmenee yhtenäisyydessä, ja siitä syystä meidän tulee ensi sijaisesti pitää huolta yhtenäisyydestämme. Meille elämän tarkoitus on olla keskinäisessä kytköksessä.

Muilla elämän tarkoitus on edelleen erinäisissä itsekkäissä päämäärissä. Ensimmäisellä tasolla heidän tulisi ymmärtää, että keino saavuttaa nämä päämäärät on yhtenäisyys. Yhtenäistymällä he saavuttavat haluamansa.

Ja sitten, matkan varrella, he alkavat vähitellen ymmärtää, oivaltaa: ”Edullinen asuminen on tärkeää, mutta yhtenäistyminen on tärkeämpää”. Silloin he saapuvat korjaukseen.

Selityksemme alkaa pisteestä, jossa yhtenäisyyttä tulisi käyttää oikeana keinona elämässä onnistumiseen. Täten selkenee, että puhumme kaikkein tärkeimmästä, parhaimmasta työkalusta, joka meillä on. Kabbalan kielessä tätä intentiota kutsutaan nimellä ”Lo Lishma” (Ei Hänen Nimeensä): Haluamme käyttää yhtenäistymisen voimaa itsekkäisiin päämääriin.

Sitte kun alamme arvostaa yhtenäisyyttä, löydämme keskinäisen kytköksen ja ”lisätyn arvon”, joka itsessään antaa erityisen, vertaamattoman statuksen, ennennäkemättömän tunteen. Siten paljastamme ”lisän” yhtenäisyydessä: Alamme yllättäen mieltyä toisistamme huolehtimisesta; löydämme erikoisen viehätyksen vastavuoroisessa lahjoittamisessa, keskinäisessä takeessa.

Vastavuoroisesta lahjoittamisesta löytyvä nautinto, juuri tuo nautinto, jonka Luoja meille alun perin halusi antaa Luomisen Ajatuksessa. Baal HaSulam kirjoittaa tästä kirjassaan Ohr Bahir(Kirkas Valo), että luomisen tarkoitus on suoda nautintoa Hänen luoduilleen keskinäisen lahjoittamisen Valon avulla heidän ja Luojan välillä.

Herätä Toverit Sisässäsi

Kysymys: Miten minun tulisi ilmaista tarpeeni ”keskinäisyyteen”?

Vastaus: Havahduttamalla muut, herättämällä heidät ja tekemällä sen sisässäsi, ennemmin kuin sanoin. Sanat itse asiassa heikentävät merkitystä. Koko työmme tehdään sisäisesti mieluummin kuin ulkoisesti. Tärkeintä on missä määrin yritän havahduttaa toverit sisässäni, jotta voisimme yhdessä siirrtyä keskinäisyyttä kohden.

Emme saavuta sitä omine voiminemme, vaan vaadimme Luojan paljastumista. Onhan keskinäisyys kuitenkin Luojan voima, joka kytkee meidät toisiimme. Yksin emme kykene ulottamaan kytköksen johtoja ja saamaan aikaan keskinäisen lahjoittamisen. Mikään ei toimi, jos Valo ei paljastu keskuudessamme.

Tänään meidät kytkee vain viha. Mutta jos Valo astuu keskuuteemme, silloin yhtenäistymme rakkaudessa ja lahjoittamisessa. Keskinäinen lahjoittaminen, jossa Luoja täyttää suhteemme välin, on keskinäisyys.

Meidän tulee tavoitella tuota, vaikka emme voi sitä omin päin saavuttaa. Kaikki tulee toteutumaan pimeydestä, jos todellakin haluamme paljastaa keskinäisyys Luojan tähden. Ja ”Luojan tähden” tarkoittaa absoluuttisen lahjoittamisen ominaisuuden tähden.

Miten Henkinen Kiihdytys Mitataan

Kysymys: Aineellisessa maailmassa osaamme mitata kiihdytyksen. Miten, tai minkä avulla voimme tehdä sen henkisessä edistymisessämme?

Vastaus: Mittaat kiihdytyksen arvioimalla kytköksesi ryhmään. Sinulle ei ole muuta. Tästä syystä yhteinen sielu rikkoutui moniin sieluihin – jotta sinulle olisi tapa muuttua, paikka, jossa voit uurastaa ja ponnistella, jotta voit määrittää miten kaukana tai lähellä olet niistä – ei vain ihmisistä, vaan heidän haluistaan paljastaa henkisyys, eli Luoja. Tarkistat oletko näiden halujen joukossa, yhdessä heidän kanssaan, jotta oikeanlaisessa kytköksessä, keskinäisessä takeessa, paljastat Luojan.

Täten voit määrittää henkisen tilasi vain suhteessa näihin tovereittesi haluihin – miten lähellä olet ylempää maailmaa heidän kanssaan.

Kysymys: Missä sitten on kiihdytys? Miten se voidaan mitata?

Vastaus: Päivästä toiseen, minuutista toiseen arvioit tämän kytköksen. Sinun ja muiden välillä on välimatka ja määrität, jos se supistuu, vai ei, miten, tasaisessa tahdissa, vai kiihdytyksellä. Kiihdytys on vauhti, joka kasvaa koko ajan.

Tarjous Josta Meidän Ei Pitäisi Kieltäytyä

Luonto tukee vaistonvaraisesti, tiukasti ja automaattisesti vastavuoroisuutta, yhteyttä, avunantoa, harmoniaa, globalisaatiota ja integraatiota, siten ylläpitäen elämää. Niin sanomme, että ylempi voima on rakkauden voima. Silti elottomat, vegetatiiviset ja elolliset luonnon tasot omaavat ”pienen” ylimääräisen osatekijän: ihmisen, ihmisyhteiskunnan, joka ei halua noudattaa tätä lakia. Se on tarkoituksella luotu aivan kuin kehittyäkseen sattumanvaraisesti, itsekkyytensä puskemana.

Kuvitelkaamme jättimäinen järjestelmä, jossa yksi osa, joka on se kehittynein, tehokkain ja haurain ei toimi samassa tahdissa, harmoniassa muiden osien kanssa. Näin ollen koko järjestelmä vähitellen tavoittaa totaalisen epätasapainon tason. Tämän alamme viimeinkin ymmärtää. Ihmiskunta on muuttunut syöpäkasvaimeksi tuhoten kaiken itsensä ulkopuolella, rikkoen tasapainon ja, luonnollisesti, aiheuttaen vastaavaa palautetta.

Miten sitten saavutamme harmonian? Kaikesta huolimatta tulemme muutoin tuhoamaan koko organismin. Tämä on jo päivänselvää. Emme tarvitse profeettaa, nähdäksemme minne olemme suuntaamassa.

Juuri tätä kabbalan viisaus kuvailee: miten meidän pitää uudistaa itsemme opiskelemalla yhtenäisen luonnon lakeja. Älä siirry mystiikkaan ja ala opiskella yliluonnollisia ilmiöitä; meidän pitää vain oppia suljetun, globaalin, yhtenäisen järjestelmän lakeja, joita myös kutsutaan tekniikan alalla tunnetuksi analogiseksi verkoksi. On olemassa suuri määrä tieteellistä, matemaattisesti täsmällistä materiaalia, joka informoi meitä siitä, miten suljetut järjestelmät tukevat omaa sisäistä tasapainoaan.

Meidän pitää opiskella itse, kuin tämän järjestelmän puutteellisina osatekijöinä teoissamme, haluissamme ja ajatuksissamme. Jos todellakin haluamme saavuttaa jonkinlaisen normaalin olemassaolon, jopa aineellisen maailman tasolla (mainitsematta mitä muuta paljastamme kun siirrymme homeostaasiin luonnon kanssa), silloin saatamme itsemme yleisen harmonian tilaan.

Tänään se saattaa näyttää hiukan turhalta ja epämukavalta, mutta siitä huolimatta, luonto puskee jo, pakottaa ja vaatii meiltä sisäisiä ponnistuksia ja tekoja, jotka ovat suunnattuja itsemme muuntamiseen. Loppujen lopuksi, riviin asetettuna oleminen ympäröivän luonnon kanssa tarkoittaa sitä että pitää ottaa se huomioon, eikä pelkästään kuluttaa sitä loppuun. Miten ja missä mielessä voimme muuttaa itsemme? Kappale jossa kabbala puhuu tästä on nimeltään ”Keskinäinen Tae”.

Tae on keskinäinen sopimuksemme (ei pelkästään koskien itseämme, vaan koko luontoa) saavuttaaksemme totaalin, täydellisen keskinäisen ymmärryksen ja absoluuttisen tasapainon. Kabbalan termeissä Malhkut, tai Äärettömyyden maailma, toisin sanoen, yhteinen, keskinäinen rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuus.

”Rakkauden ominaisuuden” saavuttaminen tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toisen tarpeet niin kuin omamme. juuri näin kaikki itsekkyytemme osat ovat vuorovaikutuksessa bioloogisella tasolla. Ja luonto puskee meitä tavoittamaan saman asteen sosiaalisessa vuorovaikutuksessamme, sosiaalisen yhtenäistymisten avulla toistemme kanssa. Se voi pakottaa meidät tuottamalla meille kärsimystä. Jos kuitenkin alamme siirtymään siihen suuntaan, tulemme nopeasti, mukavasti ja helposti muuntumaan. Tätä kabbalan viisaus tarjoaa meille opiskeltavaksi.

Ylempien Maailmojen Todellisuus

Kysymys: Minkä kaltainen on todellisuutemme BYA:n maailmoissa(Bria, Jetzira, Assija) kohotessamme näiden maailmojen asteikkoja pitkin Atzilutin maailmaan.

Vastaus: Tällä hetkellä havainnoin kaiken halussani joka on täysin itsekäs ja suunnattu vain oman mielihyvän saavuttamiseen, kytkettynä pois kaikista henkisistä voimista ja Luojasta. Minulle ei ole lahjoittamisen kipinää ja elän pedon elämää. Tätä tilaa kutsutaan ”täksi maailmaksi”.

Kun alan tarkastella mitkä haluistani voin kohottaa korjaukseen, se tarkoittaa että olen BYA:n maailmoissa. Tarkoittaen että kykenen mitätöimään itseni ryhmän edessä, vastaanottamaan tovereideni voiman ja jossakin määrin yhtenäistymään heidän kanssaan, saavuttamaan keskinäisen takeen, yhtenäistymisen ja eheyden niin kuin yksi ihminen, yksi sydän.

Siinä määrin kun pystyn sen tekemään, kohoan Atzilutin maailman Malkhuttiin. Ylentämällä haluni, muuttamalla sen paremmaksi, tarkoittaa että kohoan. Kytkeydyn Malkhuttiin  muiden kanssa ja sen jälkeen me saavutamme, yhteisessä halussamme (Kli), jota kutsutaan Shechinaksi ja jossa me kaikki olemme kytkeytyneitä kuin yksi ihminen yksi sydän, henkisyyden paljastumisen, Luojan.

Näin ollen BYA:n maailmat ovat tiloja joissa minä tarkastelen itseäni samalla kun opiskelen ja työskentelen ryhmässä, jossa minulla on mahdollisuus kytkeytyä tovereiden kanssa ainakin jossakin määrin.

Ero BYA:n maailmojen välillä on kytkeytymisemme aste, jonka mukaan voimme kohottaa rukouksemme Äärettömyyden Malkhuttiin ja saavuttaa korjaus.

Pysymme aina BYA:n maailmoissa, vain me aikaansaamme niiden kohoamisen meidän itsemme mukana, Atzilutin maailmaan.

Sisäinen Seinä

Konventiossa saavutimme uuden tuntemuksen, nyt meidän pitää vain kehittää sitä. Koemme että edessämme on seinä, jonka haluamme rikkoa Ylemmän Valon, eli Luojan  avulla. Hän on juuri se mitä olemme vailla. Antakaamme hänen sanoa: ”Menkäämme faaraon tykö”.

Tehdäksemme tämän on tärkeä ymmärtää ja varsinkin hyväksyä se, että rikomme seinän antaaksemme Hänelle nautintoa, itsemme sijasta. Unohdamme kaksi tärkeintä näkökohtaa polkumme varrella:

  1. Ainoa tapa edistyä on Hänen voimansa avulla
  2. Me edistymme ”Luojalle antamisen” suuntaan

Kaikki tämä hämmentää minua. Ajattelen itseäni ”Luojalle antamisen” sijasta. Yritän ylittää Makhsomin omin voimin, enkä Hänen voimin. Näin ollen päämäärä ja toimet ovat yhä lukittuja egoismiini.

Tämä on kuitenkin hyvä tila koska alamme ymmärtää henkisen edistymisen perusperiaatteet. Este ilmestyi eteemme ja meidän pitää tehdä asialle jotain. Se ei tullut siihen itsestään, vaan se sisältää psyykkisen puomin sisällämme. Jos ”tähtäämme” itsemme oikein se tulee katoamaan.

Ajatus Luojan edusta on luontoni vastainen, eikä ystävilläkään ole sitä. Se löytyy juuri yhtenäistymisessämme. Siitä syystä kolme näkökulmaa ovat tärkeitä työssämme:

  1. Olen yhtenäistynyt ryhmään.
  2. Yhdessä ystävien kanssa  minun tulee määritellä oikea pyrkimys, joka auttaa meitä ylittämään Makhsomin: Yhtenäistymällä tuomme esiin Luojan voiman.
  3. Kaikki tämä antaaksemme Hänelle nautintoa, eli saavuttaaksemme yhtenäisyyden Hänen kanssaan.

Yhteisen ja lakkaamattoman välittämisen ja huolen pitää herättää jokaisen. Tämä on keskinäisyys; ryhmä ei ole ystävien kasvot, vaan henkinen yhteisö joka täyttää jokaisen ajatuksilla päämäärästä. Yhtäkkiä alamme ajatella sitä ja haluta sitä. Kun jokainen pyrkii rakentamaan halunsa viivaksi, silloin se leviää ympäri maailmaa ympyröinä, ilman että rajat tai etäisyydet estävät sitä.

Keskinäisyys tarkoitta,  että olen vastuussa koko järjestelmästä johon Luoja minut sijoitti. Jos en pidä kiinni oikeasta ajatuksesta, silloin muutkin ”heitetään ulos” siitä ajatuksesta. Kytkeytymällä pois, lakkaan varustamasta yhteistä organismia.

Voivatko maksa tai munuaiset pitää lomaa?

Tästä syystä pyydän maailman ryhmää aina ajattelemaan luomisen päämäärää, Luojalle antamista. Silloin en kadota kytköstä, missä tahansa olenkin.