Category Archives: Keskinäisyys

Positiivinen Voima

Tuotamme energiaa yhteisillä yhtenäisyyden toimenpiteillämme. Mutta meidän on myös käytettävä sitä oikein kaikkien yhtymiseksi ryhmään.

Energia, jonka  saan ryhmältä on palkkioni siitä, että olen ollut lojaali ryhmälle. Olen muuttunut olennaiseksi osaksi kokonaisuuta siinä määrin kun olen ollut uskollinen; olen valmis siihen, että he tekevät minulle sen mitä he pitävät tarpeellisena.

Tämä tarkoittaa sitä, että käytän ryhmää oikein ja voin edelleen vaatia energiaa päästäkseni yhä lähemmäksi  sitä.

Annan itseni ajattelematta, että he täyttävät minut arvoillaan ja sitten tämä osa muuttuu osaksi keskinäistä taetta ilman epäilystäkään.

Konvention Hyväntahtoinen Hengähdys

Kysymys: Siitä huolimatta, että tiedämme kabbalan perusperiaatteen “jos haluat muuttaa maailmaa, silloin sinun tulisi muuttaa itseäsi”, henkilö haluaa kuitenkin muuttaa maailmaa. Miten hän voi säästää itsensä tältä?

Vastaus: Kun kytket itsesi maailman kanssa niin huomaat, että todellisuudessa on kyse samasta järjestelmästä ja siksi siinä ei ole mitään muutettavaa. Vain sinun oma asenteesi maailmaa kohtaan muuttaa kaiken. Ylempi Valo, ylempi energia alkaa virrata lävitsesi muihin ja huomaat miten kaikki muuttuu.

Olen varma, että onnistuneen konvention jälkeen tulemme näkemään kuinka koko maa ja kaikki siellä oleva käy yllättäen läpi henkisen kohoamisen. Monet ongelmat yksinkertaisesti vain katoavat, poistuvat ihmisten tuntemuksista. Sen sijaan ihmiset saavat ylemmän energian tuen ja kaikki alkaa avautumaan helpommalla ja paremmalla tavalla, erityisesti kun on kyse niistä ihmisistä, jotka osallistuvat konventioon yhdessä meidän kanssamme.

Tämä muuttuu ilmeiseksi. Ainakin menneisyyden ongelmat näytävät nyt pienemmiltä, helpommilta ja vähemmän tärkeiltä.

Henkinen Kotini

Kysymys: Mitä voimme tehdä, jotta jokainen tuntisi vastaisuudessakin konvention kotinaan, jopa sen päätyttyä?

Vastaus: Tosiasia on, että jokaisen pitäisi lähteä sellaisen tuntemuksen kanssa, että on onnistunut luomaan itselleen virtuaalisen tilan, jossa hän sijaitsee ihan fyysisesti.  Minne tahansa hän menee, silti hän pysyy siinä paikassa. Hän elää jatkuvasti siinä energiassa, siinä tuntemuksessa.

Missä hän sitten sijaitseekin jälkeenpäin, olkoon kotona tai töissä, jossain kaukana, tuhansien mailien päässä konventiopaikasta, hän sijaitsee silti tuon energian sisässä, ilmapallossa, sfäärissä, sillä henkisyydessä ei ole välimatkoja. Siksi on tärkeää osallistua konventioon fyysisesti.

Elää Toisten Huolia

Kysymys: Mitä tarkoittaa käsite “rakkautta”?

Vastaus: Tarkoitan, että jokainen meistä jatkuvasti elää toisten huolia.

Se toimii samalla tavalla ryhmässä, jossa alamme työskennellä käytännössä, niin että jokainen meistä haluaa luoda mukavimman tilan muille. Siis täytyy ymmärtää toisia ja tuntea heidät. Minun on jatkuvasti lähetettävä heille vastaavat signaalit – sanalliset, fyyset, ajatuksia jne.

Minun on oltava keskinäisessä takeessa heidän kanssaan, jossa jokainen meistä tarjoaa muille tällaista asennetta tai tunnetta keskuudessamme, että voin olla varma, että vaikuttamalla heihin, vastaanotan saman vaikutuksen heiltä itselleni. Siksi meidän on jatkuvasti kohottava yhdessä itsekkyyden yläpuolelle sen vastakkaisiksi ominaisuuksiksi. Tällainen keskinäinen työ on tärkein työ ryhmässä.

Tämän menetelmän hyväksymisen jälkeen, tunnemme toistuvia laskuja itsekkyyteen, “painovoiman” ja eri esteiden syntymisiä. Tämä jatkuu täydelliseen korjaukseen asti, meidän täydellisen nousuun asti itsekkyyden yläpuolelle.

Kuitenkin kaikkissa tiloissa ryhmän sisällä ja jopa sen ulkopuolella – kotona ja muiden kanssa, tulen heti keskittymään samaan ajatukseen, samaan käytäntöön. Ja sen seurauksena, kykenen vuorovaikuttamaan koko maailman kanssa oikein.

Yhteinen Voittosaalis Erämaan Sotilasoperaatiosta

Olemme palanneet Aravan erämaan konventiosta, jossa kohosimme todella korkealle tasolle ja aloimme aistia ryhmän todellisen perusolemuksen. Tästä eteenpäin voimme tarkistella koko maailmaa, koko todellisuutta, koko elämää tämän ryhmän kautta, että kaikki tässä maailmassa tapahtuva tulee olemaan tulos, jälki keskinäisestä kytköksestämme.

Todellisuudessa kabbala sanoo, että ensin oli vain yksi todellisuus, henkinen järjestelmä. Sitten se rikkoutui moniin osiin, jotka kokevat olevansa erillisiä eivätkä kuulu yhteen, että ne ovat toisistaan pois kytkettyjä.

Seuraavaksi tämä kytköksen puutteen aistimus katoaa myös ja sen tilalle tulee vastakohtainen aistimus: halu hyödyntää muita jokaisella mahdollisella tavalla, sillä he vaikuttavat minusta tyystin vierailta ja haluan armotta käyttää heitä hyväkseni oman etuni tähden. Tästä syystä haluamme alettiin kutsua itsekkääksi, egoistiseksi.

Sen mukaan aloin nähdä toisen todellisuuden: Henkisen sijaan, jossa kaikki näkökentässäni oli yhteen kytkettynä ja oli minun, maailma muuttui pois kytketyksi, erotetuksi, pirstoutuneeksi ja uhkaavaksi toinen toisilleen. Ja se oli niin siinä määrin, että aloin havainnoida nämä osat ei sydämessäni asuviksi, vaan ulkoisina, näön, kuulon, maun, hajun ja kosketuksen kautta aistittavina. Aivan kuin he eläisivät omaa elämäänsä, erossa minusta ja siksi voin käyttää heitä hyväkseni. On olemassa minä ja he. Tällä tavalla aloitamma vuorovaikutuksen toisiimme.

Meidän pitää palata tästä rikkoutuneesta tilasta aistimukseen, että kaikki jälleen kerääntyy yhteen, kytkeytyy, lähestyy, riippuu toisitaan ja kytkeytyy toinen toiseensa. Todellisuus lähestyy minua ja astuu sisään tunteisiini, yhtenäistyen yhdeksi kokonaiseksi. Silloin alan nähdä ryhmän ihmisiä siinä, jotka ovat henkisesti lähelläni ja kytköksessä tähän, joita kutsutaan tovereikseni. Yhdessä teemme yhteisiä ponnistuksia, yrittäen yhtenäistyä ja todella muuttua yhden miehen, yhden sydämen mielikuvaksi.

Tälläista yhtenäistymistä kututaan keskinäisyydeksi tai keskinäiseksi takeeksi. Aivan kuin ihmisen kehossa, jossa kaikki osat ovat kytkeytyneinä ja työskentelevät täydellisessä harmoniassa, niin mekin haluamme yhdistää ajatuksemme, sydämemme ja kaikki tekomme, jotta tämä kaikki voi olla olemassa yhtenä kokonaisena organismina, yhtenä järjestelmänä.

Näemme, että koko maailma siirtyy lähemmäs tätä mielipidettä ja ymmärrystä, vaikka se tekee niin aineellisten iskujen alla, jotka ovat kaukana henkisestä päämäärästä. Mutta haluamme auttaa muita lähestymään ja muuttuman kumppaneiksemme sen kautta, että he näkevät tapahtuvan seuraukset, jotta me kaikki yhtenäistyisimme.

Silloin tulemme ymmärtämään, että koko ihmiskunnan historia on päämääräorientoitunut prosessi, joka johdattaa meidät ainoastaan yhtenäistymiseen. Edistyessämme kohti yhtenäistymistä alamme nähdä, että maailmaa ei luotu raudasta ja kivestä, niin kuin se tänään ilmaantuu aisteissamme, vaan että se mukautuu yhteen päänäärään, yhteen prosessiin. Kaikki muu on vain ainetta, joka toteuttaa toimintoja yhden ohjelman mukaan, joka pyrkii tuomaan kaiken takaisin yhteen muotoon.

Mitä enemmän itse kaipaamme tätä ohjelmaa ja haluamme muuttua aktiivisiksi, sisällytetyiksi, herkiksi ja hyödyllisiksi osaanottajiksi siinä, sitä enemmän tuomme tietoisuutemme ja osallistumisemme korkeammalle tasolle, näin tuoden itsemme ja koko maailman yhtenäisyyteen.

Tulet Näkemään Maailmasi Elinaikansi

Luotu (olento) on yhteinen halumme nauttia, joka on vastakkainen lahjoittamisen halua vastaan. On olemassa kaksi vastakkaista voimaa, kuten “plus” ja “miinus”, magneettiset pohjois- ja etelänavat. Koko universumi on näiden kahden voimien vuorovaikutuksen tulosta.

Jos nämä kaksi voimaa kohtaavat ja toteuttaakseen vaaditun työn, vastaanottavat energiaa, se näkyy, elottoman, vegetatiivisen ja animaalisen käsityksen tasollamme, sillä ne muodostavat “todellisuuden” jota kutsumme maailmaksemme.

Jos kuitenkin ryhdymme tuntemaan kehityksemme muutoksena lahjoittamisen voiman vastaanottamisen voima ylitse, koska tässä tapauksessa mahdollisuudet ovat rajattomat. Silloin kehityksemme tulee nostamaan meidät uudelle, vastaanottamisen tasolle ja me ryhdymme havaitsemaan ylempää järjestelmää, ylempää maailmaa.

Kuitenkin tämän sijaan näemme silti kuvan tästä maailmasta, tuntien egoistisen voiman vallan ja voimien kuvittelun sijaan kuvittelemme tämän materialistisen maailman. Egoismin halu luo meille kuvan liikkumattomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta luonnosta, jota kutsumme “täksi maailmaski”. Kaiken tämän jälkeen meidän on vaikeaa kuvitella henkisyyden todellisuutta.

Joka on kokenut tämän maailman, (kykenee) selittämään että meidän ei tarvitse odottaa luontaisen kehityksen loppuun henkisen maailman ilmestymistä, maailman jonka jokainen tulee lopulta saavuttamaan: kaikki nauttimisen halun osat. Voimme kuitenkin kiihdyttää tätä kehitystä siten, että saavutamme toivotun tilan päivien, kuukausien tai vuosien kuluessa. Kuten on sanottu: “Tulet näkemääni maailmasi elinaikanasi.”

Kaikki riippuu siitä kuinka voimakkaasti haluamme yhtenäistyä, yhtenäistyä siten että emme vain yritä luoda suurta voimaa keskuuteemme vaan saavuttaa voiman joka on yläpuolellamme. Tämä tarkoittaa sitä että yhtenäistymme liittääksemme yhteen kaikkien osallistujien voiman, haluamme paljastaa uuden ominaisuuden jota meillä kenelläkään ei vielä ole ja jota kutsutaan lahjoittamisen ominaisuudeksi.

Jos paljastamme tämän ominaisuuden emme itsessämme, vaan välillämme, kaipauksessa jota kutsutaan Heijastuneeksi Valoksi, Hassadimiksi. Tulemme havaitsemaan siinä meitä ohjaavan voiman jota kutsutaan Luojaksi. Hassadimin Valon sisällä on paljastettu Hochman Valo; meistä tulevassa lahjoittamisen voimassa havaitsemme korkeamman lahjoittamisen voiman.

Näin ollen kaikki riippuus siitä kuinka henkilö pyrkii astumaan ulos itsestään ja kohoamaan toisten lahjoittamisen tasolle. Sinun ei tule johtaa itseäsi harhaan uskottelemalla että voit poistua (egoismista) itse, yhtenäistymällä toisten kanssa ja paljastamalla Ylemmän voiman pyrkimyksessäsi poistua itsestäsi. Tämä on mahdotonta, sillä meillä ei ole näitä ominaisuuksia ja mitkään tekoni eivät voi erottaa minua siitä mitä minulla ei ole. Minulla ei ole lahjoittamisen halua!

Mitä sitten on sisälläni? Sisälläni on täysin vastakkaine ominaisuus, (sielun) rikkoutumisen seuraus, joka luotiin perimässä ennen minun tehtäväni luomista. Kaikki tämä on sitä varten, että paljastaisin tämän kontrastin itsessäni, jotta vaatisin  todellisen tarkoituksen paljastumista. Minun täytyy vaatia sitä ylemmältä voimalta, sillä vain se on kykenevä muuttamaan egoistisen haluni-egoni -rakkaudeksi ja lahjoittamiseki siten että vihani muuttuu rakkaudeksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tämän työn luonne, että perustan yhteyden tämän korjaavan voiman-Luojan kanssa.

Lahja On Sydämessä

Kysymys: Miten voin antaa lahjan toverille, jos olemme virtuaalisesti kytkeytyneitä?

Vastaus: Annammeko aineellisia lahjoja tovereille kun tapaamme heidät henkilökohtaisesti? Todellinen lahja on sydämessä. Jos meillä on oikeasti lahjoja tovereillemme, silloin he aistivat sen. Joka antaa lahjan, häntä kutsutaan ylemmäksi ja joka vastaanottaa, häntä kutsutaan alempana olevaksi. Ja heitä kutsutaan tovereiksi kun vastaanottaja aistii lahjan antajan ja hyväksyy lahjan rakkaudella ja riemulla, sillä hän ymmärtää, että tämä on toverin rakkauden osoitus häntä kohtaan ja vastaanottamalla lahjan hän antaa vastalahjan rakkaudessa.

Lahja on pelkkä ajanviete, siksi on tärkeää kuka antaa ja kuka vastaanottaa; molemmat ovat tasa-arvoisia. Jos voimme rakentaa vastaavanlaisen suhteen välillämme, silloin tulemme aistimaan toisemme kuin äiti, joka aistii lapsensa kaukaa. Loppujen lopuksi rakkaus on voimakkaampi kuin välimatka.

Toivottu Varsinaisen Sijaan

Mielipide: ”Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n entinen johtaja Dominique Strauss-Kahn kritisoi voimakkaasti Euroopan tapaa hoitaa velkakriisiään ja ennusti jopa seitsemän vuoden alimman mahdollisen kasvun Euroopassa, jos mantereen johtajat eivät vaihda menettelytapojaan.

”Euroopan poliittiset vajavuudet ’valuttavat hiekkaan päivä kerrallaan jäljelle jääneen sijoittajien luottamuksen poliitikkojen kykyyn ratkaista kriisi’, Strauss-Kahn sanoi. …Kansainvälinen valuuttarahasto on ’epävarmuuden tilassa’, sillä se vaatii poliittista hyväksyntää, joka voi kestää kuukausia saavuttaa, hän lisäsi. (Lähde: The Wall Street Journal)

”Strauss-Kahn, joka osallistui NetEasen (yksi Kiinan johtavista internetyhtiöistä) järjestämään talouden konferenssiin, painotti, että Euroopan valtiot muodostavat 25% maapallon bruttokansantuotteesta. Jos heidän taloutensa seisahtuu, silloin se vaikuttaa koko maailmaan, Kiina muakaan lukien.

”Hän ehdotti, että Kiinan pitäisi tarjota suoraa ja epäsuoraa apua kansainvälinen valuuttarahasto kautta, tyynnyttääkseen euroalueen taloudellisen kriisin. Samalla kansainvälisen valuuttarahaston tulisi nostaa Kiinan äänestysvoimaa organisaatiossa, hän sanoi.

”Strauss-Kahn sanoi, että euroalueen maiden on mahdoton itse päästä ulos ahdingostaan ja tämä antaa Kiinalle mahtavan mahdollisuuden. Hän sanoi, että Kiina on iso maa, mutta silti sen on otettava tärkeä osa kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Euroopan maat voivat aluksi olla haluttomia vastaanottamaan Kiinan apua, siksi paras tapa hoitaa asia on  kansainvälisen valuuttarahaston kautta.” (Lähde: Want China Times)

Kommenttini: Kiina ei voi auttaa EU:ta, eikä mikään muukaan avustus, joka tulee yksinkertaisesti vain katoamaan kuiluun, sillä ei ole kyse talouden, pankkien tai valtioden kilpailukyvyn kriisistä, vaan osoitus oikeanlaisten kytkösten puutteesta ihmisten välillä. Tämä ei tule loppumaan ennen kuin keskinaisyys toteutuu ihmisten keskuudessa ja euromaissa.

Syy Riemuun

Kysymys: Jos henkilö toteuttaa oikealla tavalla integroidun kasvatuksen menetelmää, silloin hän saavuttaa riemun tuntemuksen, joka on hyvin harvinainen jokapäiväisessä elämässä. Voitko sanoa pari sanaa tästä tuntemuksesta?

Vastaus: Meidät on luotu tavalla, jolla halumme täyttyy yhden integroidun halun ja ajatuksen sensaation avulla. Tämän seuraavan tason, Luojan tai Luonnon paljastuminen, täyttää kokonaan tyhjyytemme. Tästä syystä, henkilö, joka edistyy integroidun täyttymyksen suuntaan tuntee täyden helpotuksen ja ennen kaikkea, hän kohoaa kaikkien maailmamme rajoituksien yläpuolelle, ajan, paikan, etäisyyden ja liikkeen yläpuolelle. Hän lakkaa vähitellen aistimasta kehonsa, sillä hän aistii kaiken integroidussa halussa, eikä henkilökohtaisessa halussaan. Hän ei enää aisti fyysisen kehonsa kuolemaa.

Edessämme on löytöjä, joista jokainen meistä alitajunteisesti unelmoi. Toivomme kykenevämme selkeästi näyttämään tämän ihmisille ja että he ymmärtävät, että luonto esittää ne ison löydön kera. Miljoonien vuosiemme kehitys on saattanut meidät tähän. Nyt olemme astumassa sisään uuteen maailmaan.

Konventio ja kaikki mitä teemme tänään on tarkoitettu, jotta voimme paljastaa syntymämme. Aivan kuten vauvan on siirryttävä äidin kohdusta maailmaan, niin meidänkin pitää ponnistella kaikkine voiminemme, jotta voimme vihdoinkin syntyä ja silloin se muuttuu helpoksi selittää muille. Toivon tämän pian tapahtuvan.

Kysymys: Onko meillä siis syytä riemuun?

Vastaus: Yhteys ja keskinäinen riippuvuus, jonka maailma nyt huomaa, sen kyvyttömyys poistua umpikujasta, johon itsekkyys on sen johtanut ja menetelmä, joka vähitellen paljastuu maailmalle, tulee kohta yhtenäistymään ihmisen tietoisuudessa. Siten tulemme olemaan kykeneväisiä aistimaan ratkaisun ongelmaan ja alamme toteuttamaan sitä täydellä voimalla.

Strauss-Kahn: Euroalueella On Vain Viikkoja Aikaa Selvittää Ongelmia

Mielipide (Dominique Strauss-Kahn): ”Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n entinen johtaja Dominique Strauss-Kahn on varoittanut, että euroalue on ’uppoava lautta’, jos alueen johtajat eivät löydä ratkaisua viikkojen sisällä.’

”Hän sanoi, että yksi ongelma on Ranskan ja Saksan johtajat – Nicolas Sarkozy ja Angela Merkel – he eivät ymmärrä toisiaan.

”Suorasukainen ja hyvin kriittinen puhe kuultiin talouden konferenssissa Beijingissä.”

Kommenttini: Tietenkin hän on oikeassa, mutta vain osittain. Tosiasia on se, että päätös pankkien uudelleenrahoituksesta EU:ssa on vain ajan ostamista, jonka aikana on tärkeä aloittaa Eurooppalaisten kasvatus uuden maailmantilan ymmärtämisessä, jotta he näkevät maailman ”integroitujen silmälasien” kautta, yhdistettynä, ja toimivat vain näiden periaatteiden pohjalta.

Tässä tapauksessa, uuden integroidun ihmissuhteen, yhdistyneisyyden ja keskinäisyyden oppimisprosessin aikana, ihmiset muuttuvat kykeneväisiksi vähitellen muuttamaan yhteiskunnallisia ihmissuhteita itsekkäistä keskinäisyyden periaatetta noudattaviin ja ”hellävaroin” muuntamaan ihmissuhteet perheessä, työpaikassa ja sitten liiketoiminnassa, taloudessa ja rahoituksessa.