Category Archives: Keskinäisyysliike

Etiopian Yhteisö Järjesti Epätasa-arvon Vastaisen Protestin

Keskiviikkona 18 tammikuuta, 2012 Etiopian israelilaiset järjestivät epätasa-arvon vastaisen protestin Jerusalemissa. Keskinäisyysliike tuki tätä mielenilmausta. Vain yhtenäisyys ristiriitojen yläpuolella voi saattaa maailman hyvyyteen!

Katso [tästä] diaesitys tapahtumasta.

Takaisin Kouluun

Kysymys: Metodologiamme lasten kasvatuksesta (Integroitu Kasvatus) sisältää muutaman keskeisen periaatteen: erillinen sukupuolikasvatus tytöille ja pojille; nuoremmat lapset saavat opetusta vanhemmilta vertaisiltaan; lapset oppivat ”ympyrässä”, keskustelun kautta. Erityistä huomiota annetaan käytännölliselle, elämänläheiselle kasvatukselle, toisin kuin sen abstraktille osalle. Ovatko nämä periaatteet mitenkään erilaisia aikuisille?

Vastaus: Käytännöllisesti katsoen ei, sillä tässä mielessä olemme aivan kuin lapsia, jotka haluavat hallita uuden asian. Alamme nyt paljastaa uuden maailman, uuden elämän ja uuden suhtautumisen sitä kohtaan.  Meidän täytyy muuttua ja paljastaa uusi maailma itsellemme. Olemme kuin lapsia, joiden on opittava ymmärtämään tätä uutta, lähestyvää integroitua maailmaa.

Jotta välttyisimme kokemasta tämän lähestymisen modernin kriisin kokemuksena, tekojemme pitäisi olla suunnattuja siirtymiseen harmonian tilaan tämän integroituneen, yhtenäisen maailman kanssa.

Tänään luonto alkaa käsitellä meitä kuin integroitua, yhdistettyä, vastavuoroisesti tasapainotettua järjestelmää, jossa kaikki osat ovat tasapainotilassa, kannatettuja sekä keskinäisessä suostumuksessa. Olemme kaikkein tärkein elementti tässä järjestelmässä! Sen eteen meidän pitääkin työskennellä hyvin ahkerasti ja ymmärtää, että tämä kaikki ei ole jonkun päähänpisto, keksintö tai filosofinen olettamus, vaan todellakin luonnonlaki.

Vähitellen ja vääjäämättä tämä laki toteuttaa itseänsä ihmisyhteiskunnassa, vaikka emme vastaa siihen. Sanokaamme, että joku yrittää asettaa meidät pyöreään kehykseen, vaikka me olemme neliön muotoisia, emmekä millään voi toimia pyöreässä viitekehyksessä — tästä johtuu kriisi. Tästä syystä jokaisen aikuisen on jälleen istuttava koulun penkillä ja oppia elämään uudessa maailmassa, valmistauduttava siihen.

Kysymys: Puhuit siitä tosiasiasta, että kokemuksesi perusteella lasten kasvatuksesta keskuksessasi, oppituntien pitää tapahtua ympyrässä ja ne pitää kuvata, jotta lapset voivat myöhemmin nähdä miltä he näyttävät sivusta katsottuna. Tämä on hyvin tehokas menetelmä. Toimiiko se myös aikuisten kanssa?

Vastaus: Voit käyttää aivan samaa menetelmää, sillä iällä ei ole väliä. Ainoa, jolla on väliä on asemamme suhteessa uuteen maailmaan, uuteen yhteiskunnalliseen järjestelmään, johon meidän on siirryttävä. Suhteessa siihen olemme lapsia ja meidän on opiskeltava sitä ja vähitellen muunnuttava, muotouduttava siihen sopiviksi.

Peli Tilaisuutena Itseilmaisulle

Kysymys: Integroidussa (yhtenäisessä, eheässä) kasvatuksessa lapsille ryhmien ei pitäisi olla isoja, vain noin kymmenen henkilöä, joista kaksi ovat ohjaajia. Koskeeko tämä periaate myös aikuisia?

Vastaus: Aikuisten kanssa on helpompaa, sillä loppujen lopuksi he ovat vastuuntuntoisempia. He keskittyvät ilomielin ohjaajaan ja osallistuvat keskusteluun tämän kanssa. Yksi ohjaaja riittää hyvin 30-40 ihmiselle, tai ehkä kaksi 50 ihmiselle. Sinun ei täydy pitää aikuisia kasassa, motivoida heitä tai leikkiä heidän kanssaan, vaan voit kasvattaa heitä pelin avulla. Tämä on ensimmäinen asia.

Toiseksi, meidän pitää ymmärtää, että ihmisten pitää käydä läpi vakava sisäinen muutos. Se on henkilön oman itsensä, valtava psykologinen työ, hänen tutustumisensa itseensä: Kuka olen? Siksi on välttämätöntä kuvata häntä pelissään, jotta hän voi katsella itseään sivusta.

Loppujen lopuksi, leikimme tauotta. Edustan tiettyä mielikuvaa, jonka näin monta vuotta sitten, omaksuin sen ja luon sen nyt uudelleen. Näin me käyttäydymme. Se on selkeää psykologiasta. Siksi näiden käytännön kurssien tärkein tehtävä on varustaa henkilö mahdollisimman oikeanlaisella mielikuvien valikoimalla, joista hän voi kopioida jälkeenpäin.

Nojaten siihen tosiasiaan, että henkilö tulee luomaan ne uudestaan ja hallitsemaan niitä, hän tulee ymmärtämään kuka hän oikeasti on, sillä hänen sisäiset luonnonlahjansa ja ominaisuutensa tulevat jatkuvasti paljastamaan itsensä suhteessa mielikuvaan, jota hän esittää pelissä. Tämä väliero, delta sen välillä kuka olen ja mitä esitän, auttaa henkilöä lopulta saavuttamaan ja tuntemaan itsensä. Ja tämä on tärkein asia. Silloin hän pystyy todella ilmaisemaan itseään, luontaisiin, sisäisiin ominaisuuksiinsa, piirteisiinsä ja lahjakkuuksiinsa. Silloin maailma oikeasti muuttuu integroiduksi, sillä jokainen henkilö saa mahdollisuuden ilmaista itseään.

Sen lisäksi meidän pitää valmistella ohjaajia kaikista oppilaistamme, jopa kaikkein laiskimmista tälle uudella, integroidulle yhteiskunnalle. Henkilöllä ei ole oikeutta olla vain passiivinen oppilas ja vain opiskella itsekseen. Hänen pitää opiskella voidakseen opettaa muita. Hänen pitää tuntea, että siinä määrin kun hän muodostaa kytköksen ihmisten keskuudessa, siinä määrin myös hänestä muodostuu toimiva osa tätä kytköstä ja on velvoitettu kantamaan sitä eteenpäin.

Opiskelijat, jotka ovat olleet kanssamme puoli vuotta tai vuoden, heidän pitää olla aloittelevien ryhmien ohjaajia. Ensin tietenkin, heidän tulisi kattaa vain hyvin rajoitettu aineisto ja työskennellä vanhempien ohjaajien vieressä. Heille tämä on aivan välttämätöntä. Juuri siinä paikassa he kehittävät taitojaan. Juuri niin toiset oppivat heiltä!

Meidän ei tarvitse peittää sitä tosiasiaa, että valmistelemme oppilaitamme opettajiksi ja meidän pitää välittömästi sijoittaa heidät asianmukaiseen opettamisen viitekehykseen. Ensinnäkin tämä pakottaisi heidät opiskelemaan materiaalit tarkemmin ja ymmärtämään ne paremmin. Toiseksi tämä kehittäisi tiiviimmän kytköksen heidän ja muiden välillä. Tärkein asia koko tässä opiskelussa on juuri nuo käytännön toiminnot.

Yhteinen Vai Erillinen Sukupuolikasvatus

Kysymys: Minkälainen kokoonpano pitäisi olla luokassa integroidun kasvatuksen kursseilla? Pitäisikö naisten ja miesten opiskella yhdessä, vai olisiko parempi opiskella erikseen, niin kuin lapset tekevät?

Vastaus: Uskon, että olisi hyvä eliminoida mahdollisimman monet häiriötekijät. Kun miehet ja naiset istuvat yhdessä, sääntönä, tämä johtaa ylimääräisiin häiriötekijöihin. Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja meillä on normaalit vaistot, mutta ne on paras eliminoida opintojen aikana.

Tähän päivään asti monet kasvatuslaitokset maailmassa harjoittavat erillistä sukupuolikasvatusta. Käytäntö osoittaa, että se on tehokkaampaa kuin yhteinen sukupuolikasvatus. Siksi on parempi erottaa miehet ja naiset.

Määrätyn valmistautumiskauden jälkeen, mies- ja naisryhmien pitää kuitenkin olla valmiita yhdistymään päämäärällä yhdessä keskustella ja selkeyttää yhteisiä aiheita. Silloin tulemme näkemään miten, käsitellyn materiaalin perusteella ja heidän vaihdettua ja vastaanotettua puolueettoman, integroidun näkökulman maailmasta, he käyttävät keskusteluja tai väittelyä aloittaakseen uuden ihmissuhdejärjestelmän luomisen. Kontrolloimalla toisiaan he alkavat luomaan jotain yhteistä: ei mies- eikä naispuolista, vaan kaikille yhteistä — prototyyppiä tulevaisuuden integroidulle yhteiskunnalle.

Mutta tässä meidän pitää keskustella suhtautumisestamme lapsiin ja vanhempiin, monta sukupolvea mukaan lukien, selkeyttää, väitellä ja sen mukaan toteuttaa nämä asiat.

Tutkimuslaitos ARI: Tapaaminen YK:n kanssa

Tiistaina tutkimuslaitos ARI:n johtokunnan  jäsen  ja Yhdysvaltojen toiminnanjohtaja Seth Bogner tapasi YK:n kansliapäällikön Ban Ki-Moonin. Tämä tapaaminen oli lisätoimenpide syyskuun tapaamiselle apulaispääsihteeri tri Asha Rose Migiron kanssa. Bogner esitti Ari instituutin integraalin kasvatuskurssin, joka on tarkoitettu maailmanlaajuiseen käyttöön. Hän välitti myös viestimme siitä, että kun kriisiä lähestytään rakentavasti se voi olla mahdollisuus kauan haetulle yhteiskunnalliselle ja globaalille muutokselle.

1 tammikuuta, 2012 kansliapäällikkö aloittaa toisen toimikautensa, jolla hän tekee kasvatuksesta administraationsa pääasiallisen teeman. Hänen toisen toimikautensa  hyväksymispuheessa hän painotti tarvetta ”parantaa kykyämme toimittaa kuin yhtenä” ja ”aikaansaada yhä kytkeytyneempiä pisteitä maailman haasteiden keskuudessa”.

YK vaikuttaa olevan valmis kuuntelemaan viestiämme. He ovat pyytäneet meitä kommentoimaan kansliapäällikön kasvatussuunnitelmaa ja he ovat kutsuneet meitä jatkamaan yhteistyötämme auttaaksemme muotoilemaan heidän kasvatusohjelmansa. Seuraava tapaaminen on jo suunniteltu. Samalla kun emme voi olla varmoja yhteistyön lopputuloksesta YK:n kanssa, olemme toiveikkaita ja se tosiasia, että YK on halukas kuuntelemaan meitä on iso läpimurto, jota voimme käyttää hyödyksemme levittääksemme viestiämme maailman yhtenäistymisestä.

Mitä Jos Halusi Ei Pala?

Kysymys: Kahden vuoden opintojen jälkeen ymmärrän että intentio on tärkein asia henkisellä polulla. Kuinka ylitän haluttomuuteni tulla osaksi ryhmää? Se on yllättäen iskenyt minuun eikä anna minun säilyttää intentiota.

Vastaus: Maksa jollekkin siitä että hän tuo sinut joka päivä luennoille. Allekirjoita jonkinlainen sopimus, että menetät jotain jos et osallistu ryhmän tehtäviin. Jos kykenet rakentamaan maallisen elämäsi samankaltaisessa kehyksessä, sido itsesi ryhmään samalla tavalla kuin sidot itsesi perheesen tai työhön, jossa velvollisuuksien täyttämättä jättäminen johtaa todellisiin menetyksiin.

Mene “naimisiin” ryhmän kanssa ja tue sitä samalla tavalla kuin tuet vaimoasi ja lapsiasi kotona. Henkilön täytyy työskennellä itsessään. Odotat kunne sinulla on henkisyden tien halu. No, voit ottaa oman aikasi. Sellainen halu ei tule koskaan ilmestymään. Päinvastoin, toimettomuuden, selvän ja realistisen lähestumistavan  oikeuttaminen tulee helpommaksi.

Sinulle todennäköisesti lähetetän enemmän kärsimystä tässä maailmassa. Tavalla tai toisella jotain tulee tapahtumaan. Jos halusi ei pala nyt, katso ja odota.

Maailma käy nyt läpi sellaisia muutoksia että henkilön on paljon helpompaa nousta jokapäiväisen elämän yläpuolelle. Tämä on tehty tarkoituksella, jotta yhteiskunnan henkisyyden heikot tasot tulisivat lähemmäs ylempää maailmaa. Meneillään olevat kriisit ovat juuri tuota tarkoitusta varten. Vahvoille ihmisille on kuitenkin annettu mahdollisuuksia taistella asiansa puolesta hyvinvoinnin ja kukoistuksen aikana.

Henkinen maailma on rakennettu valinanvapauden varaan. Jos henkilö ei sitoudu ryhmään, eikä ryhmä häneen, silloin häntä ei tule painostaa sillä hän ei perheessä. Hän ei ole ottanut taakkaa. Näin ollen mitään ei ole tehtävissä. Hän on vapaa tekemään valintansa.

Minkälaisia vaateita henkilö voi antaa ryhmälle, jos hän ei ole sitoutunut siihen fyysisesti? Kuinka hän voi pyytää ryhmää nostamaan hänet korkeammalle tasolle? On typerää valittaa halun poissaolosta. On parempi toimia fyysisesti. Nappaa pieni hetki purkautuvasta halusta ja allekirjoita sopimus ryhmän kanssa, joka velvoittaa sinua kun halu on katoamassa.

Aseta itsesi toivottomaan tilaan, huijaa itseäsi kuten pahin vihollinen jatkaaksesi polulla vaikket edes haluaisi sitä. Pidätkö pomostasi? Menet kuitenkin töihin kaikesta huolimatta, sillä sinulla ei ole vaihtoehtoja.

Jos emme sido itseämme vhavasti ryhmään, emme kykene rakentamaan keskinäisen takeen astiaa. Arava Kongressissa saavutimme tärkeän valmistavan askeleen kohti Joulukuun Kongressia; saavutimme yhteisen tunteen. Nyt meidän täytyy pitää se yllä. Meidän täytyy sitoutua pitämään tämä tunne kaikin voimin, tuoda se konventioon ja sytyttää sen avulla tuhannet osallistuja ja miljoonat ihmiset ympäri maailmaa jotka ovat yhteydessä meihin.

Siinä laajuudessa, missä henkilö sijoittaa fyysisesti tähän valmistautumiseen, hän sitoo itsensä ryhmään. Ei ole sattumaa että Ramchalin ja Arin Kabbalistiset ryhmät allekirjoittivat tällaisia sopimuksia. Allekirjoittamisen jälkeen et voi paeta. Sinun täytyy täyttää velvollisuus. Sama tapahtuu elämässä: Allekirjoitat työsopimuksen saadaksesi palkkaa. Kuitenkin täällä, vastaanotat erilaisen palkikion rahan sijaan, korkeamman ja arvokkaamman palkkion.

Toivokaamme tapaavamme kongressissa valmistautuneina ja yhtenäistyneinä. Silloin voimme kohota ja tulla koko maailman Valoksi.

Tulevaisuuden Haluja

Henkilö on tyhjä “kuppi”, joka haluaa tulla jatkuvasti täytetyksi. Jos halu henkilössä katoaa, se on kuin kuolema, himmentyminen. Toisaalta taas, kun henkilön halut ovat liekeissä, sitä suurempia ja korkeampia ovat myös hänen halunsa, sitä korkeammalla ja suurempi henkilö on.

Näin ollen, arvioimme henkilöä hänen halujensa mukaan: Niiden ominaisuuksien, vahvuuden ja laadun mukaan. On hyvä kun henkilöllä on useita hyviä ja vahvoja haluja.

Mikä tässä sitten on ongelma? Itse asiassa, emme ole mitään muuta kuin halu: halu vastaanottaa täyttymystä ja aistia mielihyvää. Mielihyvää mistä? Se riippuu kasvatuksesta. Jotkin ihmiset nauttivat syödessään etanoita ja matoja; toiset taas kun syövät kakkua ja jäätelöä; toiset taas nauttivat sulkapallon tai biljardin pelaamisesta, kun taas jotkin henkilöt pitävät lentämisestä tai kalliohyppäyksestä ja niin edelleen. Jokainen nauttii eri tavalla.

Meidän täytyy ohjata henkilö sellaisia täyttymyksiä kohti jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Jos se tekee hänet samaan aikaan terveeksi, tämä täyttymys tuo samalla myös yhteiskunnalista hyötyä. Meidän täytyy rohkaista ja laukaista tällaisia haluja henkilössä.

Integraalissa yhteiskunnassa henkilö tulee vastaanottamaan mielihyvää osallistumalla yhteisöllisiin töihin, julkiseen elämään ja nuoren sukupolven kouluttamiseen. Kaikki riippuu kuinka opetamme henkilöä.

Älä Menetä Hetkeä

Kysymys: Ihmiset eivät ymmärrä miten voimakkaasti ympäristö vaikuttaa heihin. He kuvittelevat toimivansa itsenäisesti. Miten voimme kertoa heille ympäristön vaikutuksesta?

Vastaus: Tavanomaisen viisauden mukaan ”pahuus” on vain sitä kun vahingoitamme toisiamme. Joten olkaamme hyviä toisillemme ja yhtenäistykäämme, ei Luojan tähden, ei epäitsekkäästi, vaan voidaksemme hyvin.

Tämänpäiväisessä globaalissa maailmassa tarvitsemme hyvän, universaalin kytköksen. Ihmiset, joilla ei ole mitään yhteyttä kabbalaan, puhuvat siitä, asevoimien miehet, pragmaattiset poliitikot, tiedemiehet ja muut asiantuntijat mukaan lukien. He kaikki myöntävät, että vallitseva tilanne ei jätä meille valinnanvaraa. Jotta meillä olisi tulevaisuus, meidän täytyy yhtenäistyä.

Itsekkyytemme ei kuitenkaan anna meidän yhtenäistyä. Voidaksemme kohota sen yläpuolelle, meidän pitää ottaa käyttöön uusi, kokonaisvaltainen kasvatusmuoto ja opettaa integraalin maailman lait. Tosiasiat ovat saaneet asiantuntijat muuttamaan mielensä ja meidän pitää muuttaa yleisön mieli samalla tavalla.

Minun pitää työskennellä yhteiskunnan hyväksi, ei epäitsekkyydestä, vaan siksi, että olen osa sitä. Näin se vain on.

Näin jokainen tulee hyväksymään asian. Kaikki riippuu siitä miten esitämme sen, selityksistämme, joiden pitää perustua kiistämättömiin tosiasioihin. Yksittäisten luotien sijaan, tarvitsemme ”massiivisen pommituksen”, joka sisältää lainauksia artikkeleista sekä merkittävien henkilöiden  sanontoja, jotka yksimielisesti vahvistavat asian paikkansapitävyyden. Lopulta vain avaamme näyttämöoven heille ja he esittävät roolinsa ja suorittavat koko työn.

Meidän pitää kerätä tietoa sekä arvostettujen asiantuntijoiden mielipiteitä ja tuoda heidän äänensä äänekkäästi kuuluviin. Tänä päivänä tämänkaltaista tietoa löytyy kosolti, meidän pitää vain valmistella tieto ja saattaa se julkisuuteen, mitä pikemmin, sitä parempi.

Jopa Kiinalaiset alkavat puhua kytköksestä, sillä hekin huomaavat oman kriisinsä, joka on jopa pahempi kuin Euroopassa. Kaikki muuttuu nopeasti ja arvaamattomasti. Käännät omenan, joka näyttää punaiselta ja maukkaalta ja yllättäen huomaat, että sen toinen puoli on täysin mätä. Tämä ongelma on maailmanlaajuinen, ei henkilökohtainen.

Huippukokoukset päätyvät nollatulokseen. Johtajat eivät ole vain avuttomia, vaan kykenemättömiä tekemään yhtään mitään. Itse asiassa kukaan ei odota heiltä enää mitään merkityksellistä sanottavaa. Huippukokoukset ovat muuttuneet muodolliseksi rutiiniksi ja niiden tulokset vastaanotetaan suurella fatalismilla.

Maailma on epätoivossa ja tämä siirtymävaihe, niin kauan kuin epätoivo ei valu yli ja muutu mellakoiksi ja sodiksi, on se, jonka avulla meidän tulisi auttaa maailmaa ymmärtämään ongelma ja sen ratkaisu. Tämä on oivallinen aika levittämiselle. Jos menetämme tämän hetken, silloin omenan mätä puoli tulee paljastumaan koko kitkeryydessään.

Ihmiskunnan Yhteinen ”Lauma”

Olemme hyvin toisistamme poikkeavia ja omaamme eri tason haluja, mutta jokaisella on oma yksilöllisyytensä, oma roolinsa, vaikka se vaikuttaakin olevan hyvin rajattu. Ei ole olemassa mitään velvoitetta ”kurkottaa tähtiin” tai tavoitella jotain ylevää. Kukaan ei ole toistaan parempi tai huonompi.

Kun saavutamme yhteisen kytköksen välillämme, jokainen meistä saavuttaa täydellisen tietämyksen ja totaalisen tietouden universumista. Jokainen muuttuu ”vapaaksi linnuksi”, joka on kytkeytynyt muihin. Silti kukaan ei tule hallinnoimaan meitä, paitsi yleinen halu, päämäärä ja suunnitelma.

Toisin sanoen, tulemme kytkeytymään muihin ja samalla jäämme täysin vapaiksi. Aistimme yhteisen ajatuksen aivan kuten lintu parvessa. Lintu ei aisti itseään tai muita. Se aistii vain yhteisen ajatuksen: minne kääntyä, miten lentää ja mitä tehdä seuraavaksi. Tämä yhteisöllisyys muuttuu sen henkilökohtaiseksi vahvuudeksi.

Ollessamme osa yleistä järjestelmää, teemme päätöksiä yhdessä muiden kanssa, sitten toteutamme päätöksemme ja saavutamme tuloksia. Seuraava päätös tapahtuu samanaikaisesti jokaisessa, yhdessä toteuttamisen ja tuloksen kanssa.

Toisin sanoen, me muutumme yhteiseksi kehoksi. Jokainen henkilö hoitaa muita ja itseään. Saavutamme siis ylemmän voiman tason, joka hallinnoi ihmiskuntaa ja me olemme ihmiskunnan sisällä.

Halujen Yhdessä Kentässä

laitman_423_03Elämme egoistisessa maailmassa ja jokainen henkilö näkee sen suhteessa siihen, kuinka paljon täyttymystä ja mielihyvää ja hyötyä he voivat siitä saada; sekä henkilökohtaiseti että suhteessa toisiin. Henkilö mittaa itseän jatkuvasti suhteessa toisiin; Joskus on parempi vastaanottaa vähemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin muut, joskus on parempi vastaanottaa paljon, kun muut vastaanottavat vielä enemmän. Olemme tottuneet käyttäytymään näin maailmassamme ja kehityimme aina tämän mukaisesti.

Kuitenkin nyt,edessämme on täysin uusi maailma. Se pakottaa meidät toimimaan eri tavalla. Otetaan esimerkiksi muurahaiset, jotka työskentelevät aina yhdessä kuten yksi suuri organismi tai vaikkapa linnut, jotka tuntevat toisensa lentäessään. Kun linnut matkaavat, koko parvi kääntyy samaan aikaan, kuten yksi kokonaisuus; Ei ole niin että pelkästään ensimmäinen lintu kääntyy ja kaikki muut seuraavat, vaan kaikki linnut kääntyvät yhdessä.

Myös kalaparvi liikkuu samanaikaisesti ja niin edelleen. Niiden välillä on tarkasti määritelty yhteys, yksi yhteinen kenttä, alue joka kontrolloi niitä. Jokainen tuntee ehdottomasti jokaisen huolimatta siitä ovatko ne parven etu- vai takaosassa. Tänän vuoksi ne kaikki kääntyvät samanaikaisesti. Yhteisössä jokainen yksilö tuntee yhteisen kokonaisuuden sen sijaan että havaitsisi vain itsenä ja toteuttaa yhteisen tahdon, yhteisen suunnitelman.

Luonto velvoittaa meitä toimimaan samalla tavalla, mutta sen sijaan että toimisimme vaistonvaraisesti kuten muurahaiset, kalat ja linnut, meidän täytyy toimia tietoisesti. Tämä tila on meille hyvin hämmentävä. Kuinka voin aistia koko maailman yhtenä suurena parvena ja toimia yhdessä sen kanssa, yhtenä kokonaisuutena, yhtenä päänä ja yhtenä sydämenä? Olemme kuitenkin saavuttamassa tämän tilan vastentahtoisesti ja haluistamme huolimatta. Olemme jo olemassa siinä, kuten yksi valtava lintu-, kala-, tai muurahaisparvi, mutta emme ymmärä sitä vielä.

Olemme kuitenkin lopulta ymmärtämässä sen. Näemme ettemme voi enää kontrolloida itseämme ja vaikuttaa asiohin entisellä tavalla, koska nyt täysin uusi yhteinen työsuunnitelma on paljastettu, jossa sinun tulee tuntea jokainen ja kaikkien ihmisten täytyy yhdessä tuntea yhteinen liike, käänteet ja kulkea yhteen, samaan suuntaan. Meidän täytyy jakaa kaikki välillämme suhteessa tähän: kuluttaa ja hallita näennäisesti yksityisiä asioita, joista yht’äkkiä tuleekin julkisia. Henkilöllä ei ole mitään yksityistä. Kaikki mitä hän tekee on osa kokonaisuutta. Lopussa hänen pienen panoksensa täytyy sisällyttää yleinen suunnitelma. Henkilön täytyy tuntea olevansa parven osa, joka toimii yleisen ajatuksen, mielen ja suunnitelman mukaisesti.