Category Archives: Keho ja sielu

Keho Ja Sielu

thumbs_Laitman_198Kysymys: Miten sielu on kytköksessä kehoon?

Vastaus: Vain sielu on olemassa; kun taas kehomme ja kaikki muut fyysiset kappaleet ympärillämme ovat kuvitteellisesti olemassa, annettu, jotta altruistisen kytköksen alku voidaan luoda keskuudessamme, jotta emme luo itsekästä kytköstä välillemme, vaan altruistisen kytköksen ja siinä määrin kun se luodaan, kehomme (ja aineellisuus kokonaisuudessaan) vie vähemmän ja vähemmän tilaa tietoisuudestamme, kunnes se kokonaan katoaa aisteistamme.

Siirtyminen Toiseen Ulottuvuuteen

Kysymys: Mitä sillä tarkoitetaan, että voimme elää toisessa muodossa: ilman kehoa tai sen ulkopuolella?

Vastaus: On olemassa informaatiota, sen kantaja ja joku joka aistii tämän informaation. Ne kaikki voivat muuttua. Informaatio (äly jne.) voi olla olemassa proteiinin lisäksi, silikonissa tai muussa kantajassa, eikä edes aineellisessa sellaisessa, ei aivoissa. Informaatio sinänsä ei ole aineellista. Me vain havainnoimme sen aineellisen kantajan avulla. Pystymme jo jakamaan tietoa eteenpäin proteiinista, elävästä kantajasta (aivoista) elottomaan sellaiseen. Koko evoluutiomme on johtanut asteittaisiin muutoksiin alkuperäisestä, luonnollisesta muodostaan: puheesta kirjoitukseen eri kantajissa ja sitten informaation ohjelmointiin ja tallettamiseen virtuaalisessa tilassa.

Tänään seisomme toisen tilan kynnyksellä, jossa keho menettää tärkeytensä, sensaatiot siirtyvät uuteen ulottuvuuteen (lahjottamisen ominaisuuteen), samalla kun siirrämme informaatiota aivokantajasta, tai tarkemmin sanottuna vastaanottamisen ominaisuudesta toiseen kantajaan: lahjottamisen ominaisuuteen.

Käännetty Jälki

Kysymys: Jos alan huomata, että olen Faaraon orja ja ajan mukaan muutun Luojan orjaksi, missä silloin on ”Minäni”?

Vastaus: Sinun pitää vielä löytää ”Minäsi”. Emme vielä ole ihmisiä, sanomme vain, että oletettavasti olemme jo olemassa. Sydämen piste on ihmisen alku minussa; se on siemennesteen pisara, josta tulen kasvamaan. Ja minun pitää vielä löytää ”Minäni”.

Toistaiseksi en ole ”mitään”: En ole olemassa. (Kun vaihdat kahden viimeisen kirjaimen järjestystä sanassa ”Minä” – ”Ani” saat ”ei mitään” – ”Ain” ja luotua kutsutaan ”luotu ei mistään” ”Yesh Mi Ein” (olemassaolo puuttumisesta). Tätä Luojan muotoa, joka paljastuu minussa siinä määrin kun valmistelen aineistoni omaksumaan tämän muodon Luojasta, tullaan kutsumaan ”Minäksi” (Ani). Toisin sanoen Luojan jälki minussa tulee olemaan ”Minäni” ja kaikki muu jää ”ei miksikään”.

Tämä siitä syystä, että halu ei ole minun, se tulee Häneltä, Hän suorittaa kaikki teot. Minä en ole olemassa yksilönä, joka tekee päätöksiä. Jos valmistelen aineiston havainnoidakseni Hänen ominaisuutensa, jotka Hän jättää jälkinä minuun, aineistooni, silloin tulen olemaan Hänen jälkensä. Tätä muotoa kutsutaan sieluksi.

Luojan muoto, jälki halussani, sitä kutsutaan sieluksi ja sitä minä olen.

Altruismin Psykologia

Kysymys: Miten voimme välttää itsekkyytemme vaaran ja muuntaa selvennyksen siitä psykologiaksi?

Vastaus: Psykologiassa ei ole mitään pahaa. Itse asiassa kabbala on sisäinen henkinen psykologia. Tämän maailman psykologia on luonteeltaan itsekäs; se tutkii ihmisen egoa.

On kuitenkin olemassa toisenlainen psykologia, joka keskittyy niiden tutkimiseen, jotka pyrkivät kehittämään lahjoittamisen ominaisuuden sisässään, jotka oppivat työskentelemään lahjoittamisessa ja näkemään todellisuuden tämän ominaisuuden kautta mieluummin kuin vastaanottamisen ominaisuuden kautta. Tällaista psykologiaa kutsutaan Kabbalan Viisaudeksi. Tämä on ainoa ero näiden kahden psykologian lajien väillä.

Tämän maailman psykologia opiskelee halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä itsensä tähden. Kabbalan viisaus tutkii halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä lahjoittamisen tähden.

Henkinen psykologia johtaa itsensä tutkiskeluun. Se on työkalu, joka mahdollistaa Luojan rakastamisen saavuttamisen seuraavasti: halumme miellyttäminen, järki ja sydän, ryhmä, luomisen päämäärä, kytköksemme ryhmään ja keskinäinen tae keskuudessamme. Päämäärän mukaan, jonka olimme asettaneet itse, opiskelemme kabbalaa mieluummin kuin pelkkää psykologiaa.

Se voi vaikuttaa psykologialta, mutta itse asiassa se on itsemme korjattu versio. Materiaali, jota opiskelemme on aistimme ja halumme saada mielihyvää. Tämä on psykologian teema, sillä sen päämäärä on opettaa meitä miten voida paremmin.

Muut tieteet, kuten fysiikka ja kemia tavoittelevat muita, abstraktimpia päämääriä. Itse asiassa kehitämme niitä vain voidaksemme paremmin. Olemme kykenemättömiä tekemään pienintäkään liikettä tässä maailmassa, joka tavoittelee vaihtoehtoista päämäärää.

Kärsivällisyyttä – Ja Kaikki Hoituu

Kysymys: Mistä voin ottaa voimaa itseni mitätöimiseen ryhmän edessä, jotta jokainen tuntee itsensä pienemmäksi kuin muut?

Vastaus: Jos ryhmä kehittyy oikein ja siirtyy tilasta toiseen, silloin jokainen hänen ryhmässään on hänen tilassaan, täydentäen muita. Tuloksena tästä koko ryhmä edistyy.

Vaikka jotkut tovereista voivat tuntea putoamisen ja jotkut nousun ja osa hahmottaa mielellä ja osa tuntee, silti kaiken kaikkiaan he edistyvät. Tämä vaatii kärsivällisyyttä. Henkinen kunnioitus sisältää halun sietää ja olla sinnikäs. Meidän tulee ymmärtää, että en suorita toimintoja itse, vaan kutsun ne.

Pitkäikäisyyden Salaisuus

Kysymys: Miten saavutamme lahjoittamisen ominaisuuden niin lyhyen eliniän aikana?

Vastaus: Elämäsi riippuu tyystin siitä, miten paljon lähestyt lahjoittamisen ominaisuutta. Jos lähestyt sitä, elämäsi pitenee, jotta voit saavuttaa tuon tilan. Jos et, miksi silloin kärsiä syyttä? Sinun pitää syntyä uudestaan ja ehkä silloin sinua onnistaa.

Siksi on sanottu: ”Vastoin tahtoasi sinut luotiin, vastoin tahtoasi synnyit, vastoin tahtoasi elät ja vastoin tahtoasi tulet kuolemaan”, eli sinulle ei anneta valinnanvaraa. Jos sinulla kuitenkin on kutsu kohota seuraavalle tasolle, Luojan linnaan, yritä toteuttaa se.

Näkymättömän Verkoston Aistiminen

Kysymys: Mitä meidän, koko maailman ryhmän tulisi miettiä yhdessä kun vietämme Yhtenäisyyspäivää? Kuinka voimme yhtenäistyä?

Vastaus: Jokaisen henkilön tulee kaivautua itseensä ja tuntea siellä ketju, sisäinen verkosto välillämme joka yhdistää hänet toisiin. Sen lisäksi henkilö voi olla tässä maailmassa tai hän ei välttämättä ole enää siinä, sillä tämä on halujen välinen verkosto sielujen-ei fyysisten ruumiiden välillä.

Baal HaSulam ja kaikki suuret menneiden vuosituhansien Kabbalistit ovat täällä, tässä yhteydessä. He kaikki ovat kanssamme, sulautuneina yhteiseen verkostoomme. Meitä on tänään miljoonia, mutta todellisuudessa (meitä) on paljon enemmän, sillä kaikki sielut kautta ihmiskunnan historian ovat kanssamme nostaen (sielujen) lukumäärän satoihin miljooniin. Kaiken kaikkiaan he ovat valtava henkinen voima.

Jos toivomme yhdistyvämme tässä verkostossa, emme luonnollisestikaan pelkästään vaikuta toisiimme ja tule osaksi tätä verkostoa josta jokainen henkilö saavuttaa oman henkisen kohoamisensa, vaan vaikutamme samanaikaisesti kaikkiin maailman ihmisiin jotka ovat “säädetty” tämän verkoston “taajuudelle” vastentahtoisesti, aistimatta sitä. Ryhdymme herättämään heitä.

Sen vuoksi aloittakaamme tavoittelemalla sopimusta välillämme, että haluamme selkeästi tuntea yhteisen yhteytemme.

Egoismin Yläpuolella

laitman_712_03Kun kohoamme egoisimin yläpuolelle, teemme kaiken muun lisäksi uskomattoman löydön.: Alamme havaitsemaan että koko maailma sijaitsee meissä, ei ulkopuolellamme. Tämä on loogista, sillä en todellakaan tiedä mitä ulkopuolella on olemassa.

Henkilö havaitsee vain sen mikä läpäisee hänen aistinsa sekä hermojärjestelmänsä kautta hänen aivoihin muodostuvan kuvan. Havaitsemme maailman näin. Yhden hermon katkaisu riittää, jotta osa todellisuudesta katoaa aisteiltamme.

Kun henkilö kohoaa itsensä yläpuolelle, hän näkee että hänen havaintonsa ei ole lainkaan ulkopuolella, vaan se on täysin riippuvainen henkilön aisteista, haluista, ajatuksista, tuntemuksista ja mielestä. Kun tiedämme kuinka muuttaa nämä parametrit, voimme laajentaa käsityskykyämme ja kohota viiden aistimme yläpuolelle.

Tästä tulee nimi “Kabbalan viisaus”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa “vastaanottamista.” Henkilö käyttää tätä tullakseen asteittain ulos omasta elollisen ruumiinsa fyysisistä aisteista ja laajentaakseen havaintonsa ikuisuuden pisteeseen. Sinä aikana kun henkilö edelleen elää tässä maailmassa, hän edistyy asteelle jossa hän ei enää yhdistä itseään aineelliseen ruumiseen, sillä hän näkee paljon suuremman todellisuuden sen yläpuolella.

Hän ei enää mukauta elämäänsä viiden aisitin havaintoihin. Jopa (aineellisen) ruumiin kuoleman jälkeen henkilö säilyy todellisuudessa, jonka hän on saavuttanut aineellisen todellisuuden ylöpuolella. Hän ei tunne kuolemaa, sillä uusi havainnoinnin ulottuvuus on tullut ennen ruumiin kuolemaa.

Tätä kautta henkilö elää kahdessa maailmassa: aineellisella asteella, kuten me kaikki sekä “aineettomalla” asteella, joka kohoaa egoisimin yläpuolelle.

Lahja Ihmiskunnalle

Kabbalan tiede on erikoislaatuinen, sillä se suo meille mahdollisuuden paljastaa kuinka kontrolloida luonnon kahta voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimia. Koko luonto on muodostunut näistä voimista. Näemme ne kaikkialla: plus ja miinus, lahjoittaminen ja vastaanottaminen. Niiden yhdistelmä muodostaa elämämme perusominaisuuden.

Liikkumattomalla tasolla ne muodostavat atomeja ja molekyylejä, dipoleita, kiteisiä kuviota jne. Vegetatiivisella tasolla positiivisen ja negatiivisen yhdistelmä tuottaa elämää: plus tuottaa hyödyllisiä asiota kun taas miinus tuottaa jätettä, nämä mahdollistavat kehon elämän ja kehittymisen. Elollisella tasolla plus ja miinus kasvavat vielä suuremmiksi ja niiden yhteys ei pelkästään tarjoa hyödyllisiä asioita ja tuota huonoja, vaan se tuo myös liikeen, lisääntymisen ja yksittäisen eläimen individuaalin elämän. Jo tämä on kahden vaikutuksen erityinen summa.

Kuinka ristiriitaista se voikaan olla, inhimillisellä tasiolla vain toinen näistä voimista on toiminut tähän päivään saakka. Tuloksena on se, että mitä tahansa mielihyvää saamme, se hiipuu välittömästi. Tämä on siksi, koska halumme on egoistinen eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta vastustaa sitä, lisätä toista voimaa sitä vastaan jotta voisimme poistaa haitalliset asiat haluistamme ja ajatuksistamme, sydämistämme ja mielistämme jotka kuuluvat inhimilliselle tasolle.

Nyt kuitenkin toinen voima on paljastettu meissä- sydämen piste, joka on egoisimin vastakohta. Sen avulla voimme muovata itsemme, päättää mitkä halut ja ajatukset tuoda itseemme ja mitkä jättää ulkopuolelle. Lopputuloksena voimme kerätä tuhansista ajatuksista ja haluista uuden rakenteen ja rakentaa itseemme erityisen tason, jota kutsutaan “ihmiseksi” (Adam) tai “sieluksi”. Se koostuu kymmenestä Sefirasta ja sitä on myös kutsuttu “Partzufiksi“-henkisyyden rakenteeksi.

Muodostamme tämän sisällämme sen ansiosta, että nämä kaksi voimaa ovat vihdoin alkaneet kehittymään meissä. Satojen tuhansien vuosien ajan vain yksi voima operoi meissä inhimillisellä asteella. Olimme jatkuvasti aktivoituina näistä meissä heräävistä haluista. Elimme näin.

Mutta nyt olemme yhdessä useiden miljoonien maailman ihmisten kanssa vastaanottaneet todellisen lahjan ylhäältä-vastaanottamisen halun lisäksi lahjoittamisen halun. Olemme nyt muodostamassa uutta olentoa sisällämme. Meidän täytyy rakentaa sisällämme oleva ihminen itse. Tämä on ihmisen olemassaolon koko tarkoitus tässä maailmassa. Miksi hän muuten olisi olemassa täällä? Mitä hän mahdollisesti voi tehdä täällä?

Kehitymme tänään yhdessä koko ihmiskunnan kanssa. Olemme ensimmäisiä, mutta muut tulevat perässämme. Päivästä toiseen ihmiset heräävät ja liittyvät tähän prosessiin rakentaa ihminen jokaisen meidän sisälle. Sinä ja minä opettelemme kuinka tulla ihmiseksi maailman todellisessa tarkoituksessa.

Älä Tee Ylilyöntejä

laitman_714Kysymys: Mikä rooli askeesilla on ihmisen kehityksessä?

Vastaus: Kabbala suhtautuu hyvin negatiivisesti erinäisiin rajoituksiin. Se ei vaadi henkilöltä mitään otettaessa huomioon hänen maallinen elämänsä. Voit periaatteessa tehdä mitä haluat.

Se taas on eri asia kun syvennyt tässä maailmassa erinäisiin käytäntöihin ja harjoitat niitä. Elä normaalisti. Jos pidät joogasta, joogaa. Jos pidät juoksemisesta aamuisin, juokse. Jos jokin tietty ruokavalio on terveellisemoi sinulle kuin toinen, syö sitten sen mukaan. Millään näistä ei ole merkitystä. Kaikkein tärkeintä on olla kääntämättä mitään kultiksi.

Kabbala kohtelee kaikkia ihmisiä ehdottoman normaalisti. Ei ole merkitystä miten ihminen elää, millaisia tapoja hänellä on ja mitkä ovat hänen  tottumuksensa, uskonnollinen vakaumuksensa ja taipumuksensa. Ei ole mitään merkitystä kuka hän on materialistisessa, “maallisessa” maailmassa.

Palaamme jällee sisimpään olemukseen: Egoisimi nousee meissä, jotta korvaisimme sen itsemme yläpuolella. Sen takia, sillä millainen olen ei ole yhtään mitään merkitystä. Rajoittaessasi itseäsi ruuan suhteen tai soveltaessasi erinäisiä menetelmiä- yksikään näistä ei auta sinua. Mikään ei auta.

Päinvastoin, henkilö joka tekee jotain fyysistä harjoittelua tai rajoittaa tiukasti itseään kuvittelee että hän on jo kehittynyt eteenpäin, saavuttanut jonkin asteen, on vanhurskas ja niin edelleen.

Tämä voi vain hämmentää ihmisiä. Sen takia, elä normaalisti, rauhallisesti, syö hyvin ja mieti terveyttäsi sekä ammattiasi. Ota osaa yhteiskuntasi asioihin.

Yhdessä näiden kanssa opiskele Kabbalaa. Tämä tasapaino tai luonteva tila on kaikkein suositeltavin. Kohtalo on asettanut sinut ympäristöösi, joten mene virran mukana. Sitten tulet näkemään, että todellisuudessa kaikki muu on ihateellisessa tilassa, paitsi sinä itse.