Category Archives: Kasvatus

Kasvatus: Yhtenäistynyt Rintama

Meidän pitää taivutella järjestöt, jotka ovat yhteistyökumppaneita pyöreissä pöydissä, että heidän tekonsa eivät ole riittäviä ja että niitä tulisi täydentää integroidulla kasvatuksella ja koulutuksella.

Vähitellen, tarjoamalla heille integroitua kasvatusta ja koulutusta, voimme yhdessä järjestää yhtenäistyneen rintaman kansakuntien ja kansojen korjaukseen kohti keskinäistä avunantoa, sillä tekomme tapahtuvat oikealla intentiolla vastaavuudessa luonnon kanssa, keskinäisessä yksimielisyydessä, joka vetää puoleensaa ylemmän voiman, Valon, eli Luojan ihmisen tekoihin.

Siksi meidän pitää työskennellä yhdessä heidän kanssaan, vähitellen johdatellen heitä kohti ymmärrystä siitä, että ilman kasvatusta, joka ensisijaisesti kohdistuu meihin ja sen jälkeen kansakunnan sivistämiseen, mikään teko ei tule tuottamaan tulosta. Ensimmäinen tehtävämme on näin ollen vähitellen saavuttaa läheinen kontakti järjestöjen kanssa, jotta he täyttyvät idealla henkilön korjauksesta, ei vain tekojen suorittamisesta.

Maailma Tarvitsee Vaihtoehtoisen Kehittämismallin

Mielipide (Yuri V. Krupnov, Demografian, Migraation ja Regionaalisen Kehittämisen Instituutin johtaja): “Olemme nyt saapuneet talous- ja finanssikriisin episentrumiin. Kuka voi tarjota erilaisen yhteiskunnallis-taloudellisen mallin? Venäjällä on nyt kaikki mahdollisuudet demonstroida käytännön ehdotelma, ottaa esim. Kaukoitä ja Etelä-Siberia ja näyttää vaihtoehtoinen kehittämismalli näillä alueilla. Kriisi on luisumassa syöksykierteeseen. Kaikki tulee heikentymään ja vajoamaan huomattavasti. Jos maailmasta ei löydy johtajaa, joka tarjoaa uuden kehittämisohjelman, voimme luisua kohti maailmanlaajuista sotaa.”

Kommenttini: Paikallisten ryhmiemme tulisi seurata merkittäviä tiedemiehiä, poliitikkoja, taloustieteilijöitä jne. ja tunnistaa ihmiset, jotka ovat tietoisia tarpeesta kehittää uusia tapoja kansainvälisen yhteisön kehittämiselle (talous, finanssi, teollisuus, kulttuuri, koulutus ja kasvatus) ja tarjota heille kuvaus meidän näkemyksestämme maailman kehittämisestä.

Loputon Etsiskely

Kysymys: Olen monasti kuullut, että käsittelet suuntauksia kuten New Agea  poikkeamana oikealta polulta.

Vastaus: Se on etsiskelyä! En missään nimessä väheksy sitä! Ihmiskunta etsiskelee jatkuvasti ja nämä poikkeamat suoralta tieltä ovat välttämättömiä aivan kuin ohjus, joka lentää kohteeseensa: Sen täytyy suunnata uudelleen voidakseen paikantaa tarkan reittinsä.

Siksi uskon, että kaikilla menetelmillä ja käytännöillä, jotka ovat syntyneet viime vuosisadan keskivaiheilla, on paikkansa . Ne ovat saapuneet siihen pisteeseen, että tänään henkilö on täydellisessä umpikujassa. Muuten hän olisi toivonut jotain. Eli kaikki nämä tekniikat, filosofiat, New Aget ja eri lahkot ovat tehneet työnsä.

Milloin Integraatio Alkoi?

Kysymys: Mikä on integroidun järjestelmän ilmaantumisen historia? Mistä kiinnostus siihen sai alkunsa? Ja miten se kehittyi?

Vastaus: Kun selität ihmisille integoidun järjestelmän ilmaantumisesta, sinun pitää nojata tieteelliseen tutkimukseen.

Esimerkiksi psykologia, se luotiin käyttäytymismailleista uudessa maailmassa, uudessa yhteiskunnassa, joita ei ollut olemassa aikaisemmalla egon tasolla ja vasta jälkeenpäin ne muuttuivat ilmeisiksi uusien näkökulmiensa kasvussa. Nämä herättivät tiedemiesten huomion, jotka välittömäsi alkoivat tutkia niitä. Siitä psykologia syntyi.

Samalla tavalla, viime vuosisadan keskivaiheilla integraatio ja yhteistyö alkoi ilmaantua. Periaatteessa se oli jo alkanut Columbuksen päivinä uuden mantereen löytymisestä ja keskinäisen yhteistyön, joka kieli siitä, että keskiajan vaihe oli päättymässä ja edistyminen meidän aikojamme kohti alkoi.

Niinmuodoin meidän selitystemme pitää perustua tiedemiesten asiatietoon, heidän tutkimuksiinsa, heidän tärkeyteensä ja painoarvoonsa yhteiskunnan silmissä, eikä mihinkään muuhun.

Tänään kaikenlaiset tiedemiehet alkavat selittää integraation faktoista. Siksi ei kannata kaivaa esiin integroidun järjestelmän juuret menneisyydestä. Oikeasti ne havaittiin jo muinaisina aikoina, mutta ne jäivät odottamaan meidän aikojamme, tämän vuosisadan alkua, 2000-lukua, kun ihmisen ego on saavuttanut kasvunsa lopun ja muuttunut integroiduksi.

Raha Vai Riemu?

Kysymys: Aineellisessa maailmassa henkilö, joka tekee ison pyrkimyksen jonkin työstämisessä saa ison palkinnon esimerkiksi rahan muodossa.

Vastaus: Raha on täyttymys. Näin henkilö havainnollistaa suuruutensa, voimansa ja ylivoimaisuutensa. Rahalla itsellään ei ole hajua, mutta nämä kuvat ja kuvaelmat halusamme ovat ne, jotka vetävät meitä rahan puoleen, joka vastaa kaikkia täyttymyksiämme. Tasa-arvoisessa, integroidussa yhteiskunnassa täyttymyksen vastaavuus on riemu, sensaatio.

Kysymys: Miten yhteisön pitäisi antaa meille tämä tunne?

Vastaus: Tietenkin yhteisö on jo tällä “pyöreällä tasolla” aivain kuten koko luonto, joka nyt paljastaa itsensä aktiivisesti. Se on aina ollut pyöreä, mutta me katsoimme sitä lineaarisen egomme kautta. Tänään kun egomme alkaa muuttua pyöreäksi me alamme muuttua yhä enemmän tuon luonnon kaltaiseksi, joka ympäröi meitä ja lopulta havaitsemme loputtoman energian lähteen ja täyttymyksen.

Ääretön Energian Lähde

Kysymys: Pitäisikö henkilön velvoittaa itsensä seuraamaan tiettyä rutiinia, vai riittääkö yleisen inspiraation tunteminen harmonian löytämiseksi?

Vastaus: Yksi asia meidän tulee ymmärtää: henkilö lineaarisessa egossaan ei saa itseään tekemään jotakin. Joka on kontaktissa yhteisöön ei pakota itseään tekemään mitään.

Yhteisö inspiroi häntä ja ohjaa häntä kohti uusia haluja. Hän, joka näkee ne niin ominaan kuin myös yhteisön (“me” ja uusi “minä” keskuudessamme), alkaa toimia sen mukaan. Uuden tyyppisiä “pyöreitä” haluja ilmaantuu hänessä, jotka ovat välttämättömiä koko yhteisölle. Hän täyttää ne ilomielin ja ne muuttuvat hänen omikseen, mutta ne ovat itseasiassa samat halut, joita yhteisö tarvitsee.

Silloin työaikataulu ilmaantuu hänessä luonnollisesti. Ei ole vaikeaa seurata päivittäistä aikataulua; hän voi työskennellä jopa 20 tuntia päivässä. Hänellä on siihen tarpeeksi energiaa. Sekä halut, että energia tulevat yhteisöltä ja siinä kohtaa hän kokee palkitsemisen kun hän itse asiasa toteuttaa nämä halut.

Integoidun Kasvatuskurssin Yleiskatsastus: Ympäristön Vaikutus

Jos henkilö haluaa muuttua, hänet pitää sijoittaa yhteisöön, jolla on voimaa muuttaa hänet.  Henkilön pitää “antautua” sille ympäristölle. Siinä määrin kun hän alistaa itsensä uudelle ympäristölle, siinä määrin myös ilmenee muutoksia.

Ympäristön pitää aina suurentaa ja vahvistaa vaikutustaan ja pian sen jälkeen tulemme huomaamaan muutoksia henkilössä.

Henkilön ei tarvitse tehdä muuta kuin “antautua” ympäristönsä vaikutukselle. Meidän täytyy vain stimuloida ympäristöämme vaikuttamaan meihin yhä enemmän – siinä kaikki.

Kriisi Leikkaa Varoja Koulutukseen

Uutisissa (Euronews): “Joka puolella maailmaa taloudellisella taantumalla on kielteinen vaikutus koulutukseen. Julkisia varoja leikataan ja kouluja ei ole siltä säästetty. Nyt kun opiskelijat valtaavat kadut, hallitukset ponnistelevat koulutuksen ylläpitämisestä perusoikeutena.”

Kommenttini: Koulutusjärjestelmä ei tuota tulosta, sillä sitä ei ole kytketty kasvatusjärjestelmään ja ilman sitä kriisi tunnetaan vahvemmin yhteiskunnan jokaisella tasolla. Vielä koittaa aika, jolloin jopa yritystoiminta on kykenemätön toimimaan ilman että kaikki sen työntekijät yhtenäistyvät yhdeksi joukkueeksi, keskinäisessä vastuussa.

Yhtenäistymisen menetelmän punoutuminen kaikkiin ammatteihin alkaa päivä päivältä muuttumaan yhä ilmeisemmäksi. Koittaa aika kun jokaisen teon välttämätön menestymisen ehto,  niin yksilönä kuin ryhmänä tulee olemaan yhtenäistyminen ja yhtenäistyminen kulkee tekojen edellä. Siten ylempi auktoriteetti pakottaa ihmiskunnan oppimaan intentiot ennen tekoja ja tulee ohjaamaan jokaisen Luokseen.

Ainutlaatuinen Kyky Havainnoida

Kysymys:  On olemassa asiantuntevia järjestöjä, jotka työllistävät ihmisiä, jotka omaavat hyvin ainutlaatuisen tavan ajatella. Nämä ihmiset toimivat tietokoneteknologian parissa tai he voivat olla taiteilijoita jne. Tulisiko meidän järjestää omia  integroidun kasvatuksen kursseja erityisesti heille?

Vastaus: Uskoisin, että tämä on välttämätönä, sillä taiteilijat ovat hyvin luovia. Muusikot, kapellimestarit, ohjaajat, maalarit, tanssijat jne. omaavat kaikki ainutlaatuien kyvyn havainnoida mailmaa, itseään ja sijaansa maailmassa. On tietenkin vaikeampaa työskennellä heidän kanssaan kuin muiden ihmisten kanssa, aivan niin kuin on vaikeaa työskennellä liikemiehen tai johtajan kanssa, jotka hekin omaavat hyvin ainutlaatuisen kyvyn havainnoida maailmaa, nähden sen hyvin ohuen ja erityisen prisman läpi.

Uskon, että meidän pitää perustaa ryhmiä ihmisten taipumusten ja ainutlaatuisten kykyjen mukaan havainnoida maailmaa.

Tulevaisuudenpelko On Auttajamme

Kysymys: Onko olemassa tappaa, jolla voi välttyä katastrofaalisen kahtiajaon pisteen saavuttamiselta ja kääntyä hyvälle reitille ajoissa?

Vastaus: Terävä henkilö on sellainen, joka osaa ennakoida tulevaisuuden lopputuleman ja koska hän pystyy näkemään sen niin selkeästi hän kykenee muuttamaan nykyhetkeä. Henkilö haluaa esimerkiksi tehdä jotaikin, joka tuo hänelle välitöntä tyydytystä, mutta kuitenkin nähdessään, että tuo teko  tuo tullessaan kärsimystä tulevaisuudessa, henkilö mitätöi halunsa tähän tyydytykseen, hän muuttuu varovaiseksi ja saa voimaa päästä tämän halun ylitse.

Jos esimerkiksi narkomaani näkisi tulevaisuuden kuvan johon huumeenkäyttö johtaa, se vakuuttaisi hänet lopettamaan.

Tästä syystä ihmisille on näytettävä kuva kauhistuttavasta tulevaisuudesta, vaikka ihmisten pelotteleminen ei olekaan päämäärämme. On hyvin vaikeaa näyttää sellaista tietoa, mutta koska ihmiset ummistavat silmänsä sille mitä tapahtuu on tärkeä löytää sopivia keinoja informoida ihmisiä uhasta. Joten nyt löytyy enemmän ja enemmän elokuvia aiheesta.

Toivon, että järjen käyttö tulee hallitsemaan. Itse asiassa näen sen tapahtuvan tietoisuudessamme pahuuden luonteenpiirteestä, vaikka haluaisinikin sen tapahtuvan nopeammin. Mutta vain tulevaisuuden uhkakuva ja pelko voi auttaa henkilöä, mikään muu ei häntä pysäytä.