Category Archives: Kasvatus

Hyvien Suhteiden Malli

Kysymys: Voivatko ne ihmiset, jotka läpikäyvät integraalin kasvatuksen näyttää esimerkkinä pienen mallin sisäisestä kanssakäymisestä, jonka luomme uudelleen jälkeenpäin?

Vastaus: Eivät. Ryhmässä olevat ihmiset eivät kykene demoonstroimaan mitään muuta kuin hyvää asennetta toisia kohti, joka ei välttämättä ole huomattavissa ulkopuoliselta taholta vaan pelkästään ryhmän sisällä. Hyvä keskinäinen suhde on tunnettu vain heidän välillään.

Kreikka: Siirtolaisvastainen Ajatus Vai Anarkia

Uutisissa (Euronews): “Kreikan hallitus on hakenut inspiraatiota jumalilta toteuttaessaan  suunnitelmansa häätää maasta tuhansia laittomia siirtolaisia.

“Lisäten silauksen ironiaa toimenpiteeseen, viranomaiset ovat nimenneet operaation ‘Xenius Zeuseksi’, sama nimi, jota kantaa muinaisen Kreikan vieraanvaraisuuden jumala.

“Kuusituhatta ihmistä, joita epäillään laittomasta maahantulosta, pidätettiin Ateenassa ja kolmasosaa heistä odottaa häätö.

“Tuhannet poliisit osallistuivat operaatioon, keräten yhteen epäillyt laittomat siirtolaiset Ateenassa ja lähellä Turkin rajaa…

Kreikan poliisi kertoo, että tuhansia laittomia siirtolaisia on häädetty suuren ratsian jälkeen Ateenassa. Kymmeniä ihmisiä lähetettiin viikonloppuna takaisin Pakistaniin.

“Kultainen Sarastus, joita vastustajat kuvailevat neo-natseiksi, voittivat tarpeeksi ääniä viime vaaleissa, jotta pääsevät mukaan hallitukseen.”

Kommenttini: Sama tulee toistumaan kaikissa maissa kun taloudelliset ongelmat pahenevat. Siten tulemme näkemään fasisimia, natsismia ja jopa kolmannen maailmansodan, jos emme muuta yhteiskuntaa soveltamalla integroitua koulutusta ja kasvatusta.

Ulkopuolinen Kuva Integroidusta Perheestä

Kysymys: On olemassa eri tyyppisiä perheiden välisiä suhteita. Esimerkiksi Venäjällä perheet kokoontuvat yhteisöissä ja viettävät paljon aikaa yhdessä yhteisten kiinnostusten ja keskinäisen tuen varjolla. Toisaalta lännessä sanotaan “kotini on linnani” ja se ilemenee eristäytymisenä. Minkälainen integroitunut perhe tulee olemaan, miltä se tulee näyttämään?

Vastaus: Uskoisin, että suurinta osaa ajasta ei vietetä lähiperheen seurassa, vaan suuremmassa, enemmän elävässä ihmisten välisessä kommunikaatiossa, sillä he tulevat yllättäen huomaamaan, että siinä piilee valtava energian lähde, joka elävöittää, nostattaa, alituisesti parantaa ja kertakaikkiaan sallii henkilön täyttyä tästä maailmasta.

Tästä syystä integroidut perheet tulevat luomaan hyvin vakavamielisiä sisäisiä integroituja kytköksiä keskuudessaan. Sen lisäksi he tulevat etsimään samanhenkisiä ihmisiä virtuaalisesta maailmasta.

Ihmisen Muuttaminen

Nykyään monet ovat jo sanoneet, että meidän on päästävä tilaan, jossa meidän on muutettava, ei niinkään meitä ympäröivää maailmaa, vaan ihmistä itseään. Ihminen on aina sijainnut keskiössä ja muuttanut yhteiskuntaa, teollisuutta ja teknologiaa—kaikkea ympärillään. Se ei enää ole niin. Nyt olemme menettämässä otteen.

Meidän on ensin muutettava ihmistä ja sen jälkeen voimme luoda uuden ympäristön hänen ympärilleen, uudet sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ym. suhteet. Vasta sen jälkeen voimme ymmärtää, miten muuttaa maailmaa.

Siitä syystä tänä päivänä, kenelläkään ei ole menetelmää tai “työkaluja” muuttaa mitään. Monet myöntävät tämän tänään. Sen mitä ihmiset alkoivat vain aistimaan aiemmin, noin 20-30 vuotta sitten ja hivenen ymmärtämään kymmenen vuotta sitten,  siitä puhutaan jo nykyään. Se ei vielä ole tiedotusvälineissä, mutta siellä puhutaan jo ja ymmärretään, että maailman, joka on käynyt läpi jälkiteollisen vaiheen, postmodernin vaiheen, on nyt siirryttävä uuteen vaiheeseen.

Ja seuraava vaihe maailmassa on ihmisen muuttaminen. Meidän pitää astua uudelle tasolle, jossa muutos on fundamentaalinen ja sen päälle rakennamme tyystin uuden maailman. Tämä ei ole fiktiota, sen tulemme näkemään. On hyvä puhua siitä, toivottavaa että sitä yritetään, koska näin voimme vähentää kärsimystä ja välttyä takaiskuilta matkan varrella.

Uskallan väittää että, seuraavana puolena vuotena tämä tulee tuntumaan erittäin suuressa mittakaavassa.

Miten Lievittää Jännitteitä Perheessä

Kysymys: Tyypillisesti nainen kuluttaa aikansa kotitöissä ja mies tulee yleensä kotiin negatiivisena ja ärtyneellä mielialalla. Näyttää siltä, ​​että naisella ei ole voimaa käsitellä tällaisia tilanteita, koska hänellä ei ole mistä ammentaa voimaa asian käsittelemiseksi. Mikä on ratkaisu?

Vastaus: Miehet päättävät päivänsä väärin. Hedän tulisi kokoontua istumaan ympyrään ja asettaa intentionsa kotiin paluuta silmällä pitäen. Heidän täytyy kohota itsensä yläpuolelle  muistuttamalla itselleen, miksi he ovat sellaisessa tilassa, että stressi  todellakin johtuu etenemisestä.

Heidän täytyy tuntea itsensä uranuurtajiksi ja kohota tilastaan sen voimakkuudesta huolimatta. Tämä on ainutlaatinen tila, ja he ovat ainutlaatuisia, koska heidät valittiin koko ihmiskunnasta toteuttamaan menetelmää muuttua integroiduksi ihmiseksi. Mielestäni tämä lieventää joitakin sisäisiä jännitteitä ja he voivat palata kotiin normaalissa tilassa.

Naisten pitäisi tukea toisiaan ja ymmärtää miesten tila. Meidän pitäisi työskennellä naisten kanssa erikseen ja opettaa heille, miten neutralisoida tämä tila.

Ymmärrän tämän kaiken, koska olen kokenut sen itse, aikanani ei vain ollut integroitua menetelmää. Koin hyvin epämiellyttäviä tiloa, joita oli mahdotonta käsitellä. Ei ollut kaikkea tätä neuvontaa, yhtenäisyyskokoontumisia tai psykologisia seminaareja ja valmistautumisia. Kuitenkin tänään, kaikki on mahdollista.

Siirtyminen Yhtenäiseen Järjestelmään

Kysymys: Te kommunikoitte paljon tiedemiesten kanssa. Mikä on vaikutelmanne: Aistivatko  ihmiset siirtymisen uuteen yhtenäiseen järjestelmään?

Vastaus: Tottakai! Useat ihmiset kirjoittavat tästä oma-aloitteisesti, ilman kenenkään kehotusta. He ilmaisevat oikeita, vaikka tavallaan, hajanaisia ​​ajatuksia, koska heiltä puuttuu  yleiskuva. Heiltä puuttuu integroitu menetelmä, jossa puhutaan yleisluonteestamme ja yleishallinnosta.

Joten kun tämä menetelmä puuttuu heiltä, heidän on vaikea nähdä globaalisuus, mutta monet heistä näkevät sen ja loput puhuvat siitä lähinnä omilla alueillaan. Yleiseti ottaen tänään emme edes voi sanoa, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät ole samaa mieltä ainakin osittain.

Aiheesta löytyy runsaasti materiaalia verkossa. Olemme koonneet valtavan tietokannan näiden ihmisten kannanotoista ja kommunikoinnista heidän kanssaan. Enimmäkseen on kyse länsimaisista ja amerikkalaisista tiedemiehistä, mutta olen varma, että löydämme heitä myös Venäjällä.

Opas Ongelmien Ratkomiseen

Kysymys: Ennen kuin kirjoitat kirjan tai valmistat luentokurssin, asetat tavoitteen. Päämäärän ja tavoitteiden perusteella voimme erottaa kahdenlaisia ​​materiaaleja: informatiivisia ja inspiroivia materiaaleja.

Ensimmäinen yksinkertaisesti informoi siitä, että menetelmä, ilmiö on olemassa jne.Toinen kannustaa henkilöä tekemään jotain. Mikä on paras tapa jäsentää integroidun menetelmän kirja?

Vastaus: Tänä päivänä koemme erittäin nopeaa dynamiikkaa: Yhteiskunta muuttuu, sen näkökulma, koko nykyinen ajatusmalli, kaikki muuttuu. Ottaen huomioon, että meidän täytyy muuttaa yhteiskuntaa, ratkaista käytännön toimenpitet kuntien, kaupunkien ja lähiöiden säästämiseksi romahdukselta, ratkaista työttömyyden ongelmat, suojella lapsia väkivallalta kouluissa ja kansalaisia ​​tapoilta kaduilla jne, meidän on julkaistava kirja oppaan muodossa näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Esimerkillinen Perhemies

Kysymys: Monet niiden tovereiden perheenjäsenet, jotka ovat olleet osana integroitua järjestelmää, ovat alkaneet valittaa siitä, että toverit ovat muuttuneet laiskemmiksi ja lakanneet hoitamasta joitakin välttämättömyyksiä. Mikä on oikea tapa käsitellä tätä? Loppujen lopuksi, eikö henkilön pitäisi antaa pyrkimyksensä ja täyttää perhevelvollisuutensa aivan kuten kaikki muutkin?

Vastaus: Jokaisen tulisi toteuttaa välttämättömän osallistumisensa perheen asioihin ja se tulisi tapahtua osana hänen henkistä edistymistään. Sinun täytyy osallistua perheesi tarpeisiin. Tämä toimii samalla itsekkyydellä, ei ainoastaan ​​henkilökohtaisella itsekyydellä, van myös perheen itsekkyydellä. Tämä työ auttaa teidän etenemistänne.

Kommentti: Naapureista tämän henkilön pitäisi näyttää tyystin normaalilta, hoitaa perheensä, ansaita rahaa, pyrkiä ratkaisemaan aineelliset ongelmat jne.

Vastaus: Jossain määrin. Kuitenkaan hänen ei tulisi pyrkiä ansaitsemaan enemmän kuin mitä vaaditaan  perustarpeisiin. Kaikki mitä hän ansaitsee sen yli, siitä hän on valmis luopumaan maailman yhtenäistymisen  hyväksi kaikissa toimenpiteissä ja tapahtumissa. Näin hän toimii.

Hyvä Kielteinen Ilmiö

Kysymys: Kun henkilö kohtaa kielteisen tilanteen elämässä, alkaa hän yleensä esittää kysymyksiä kuten, “Mitä tapahtuu? Miksi se tapahtui minulle?” Tulos on usein, että se “laukaisee”  joko synnynnäisen uskonnollisen mekanismin tai ajatuksia tasapainosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Vastaus: Ajatusmalli on hyvin yksinkertainen. Jos ymmärrän, että on olemassa vain yksi voima, joka hallinnoi meitä ja että toimimme sen suunnitelman mukaan, joko vapaaehtoisesti tai pakosta, meidän täytyy silti toimeenpanna se, niin kuin olemme tehneet läpi koko evoluutiomme. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä minulle tapahtuu toteutuu tämän suunnitelman mukaan. Siten myönteiset tai kielteiset tapahtumat sattuvat vain auttaakseen minua ja ympäröiviä ihmisiä edistymään.

Monen keskustelun jälkeen näistä tiloista, joissa olen vaikuttunut muista ja heidän tavastaan ymmärtää ja nähdä elämä, alan ymmärtää, että kaikkein kielteisimmät ilmiöt johtavat parhaimpiin tuloksiin kun käytän niitä yhtenäistymiseen ja kohoamiseen itseni yläpuolelle.

Juuri nämä ilmiöt puskevat minut ulos tästä elämästä ja auttavat minua kohoaamaan tuntemuksissani ja mielessäni yhtenäisyyteen, joten ne ovat itse asiassa parhaita ja halutuimpia. Minun pitää olla niistä kiitollinen mieluummin kuin myönteisistä tuntemuksista, jotka saavat minut rentoutumaan, eikä tavoittelemaan edistymistä. Tämä siitä syystä, että silloin haluni on täytetty, joten miksi kiirehtisin minnekään.

Mikä Voi Ehkäistä Perhekonfliktit?

Kysymys: Onko yleistä perheessä, että nainen vaatii, että asiat hoidetaan hänen tavallaan ja myös mies haluaa todistaa, että on oikeassa? Konfliktit alkavat pienistä asioista, mutta päättyvät avioeroon. Miten voi aikaansaada kompromissin naisen ja miehen välille?

Vastaus: Ennen konfliktien ratkaisemista miesten ja naisten välillä anna heille valistusta! Miten voit ratkaista mitään tämän päivän olosuhteissa? On selkesästi nähtävissä, että mitään ei voida ratkaista.

Ennen kuin “riepotat”  heidät integroidun kasvatuskurssin läpi ja asetat heidän eteensä kovimmatkin ehdot, joiden yli heidän on päästävä, he eivät tule saamaan palkkiota ja muita etuja. On mahdotonta ratkaista mitään kenenkään kanssa, sillä se tapahtuu vanhalla tavalla.

Jos haluat muuttaa yhteiskunallisia ja perheen suhteita, silloin sinun on muutettava ihmisiä, heidän keskinäisiä suhteitaan. Ja miten suhteet voivat muuttua, jos osaanottajat eivät muutu? He jäävät samaan paikkaan. Voit tietenkin vaimentaa heidät ja silloin mahdollisesti ulkoisesti suhteita ei demonstroida niin ilmaisevalla tavalla.

Pitää vähitellen valistaa ihmisiä, selittää heille mihin järjestelmä perustuu. Ottaa heidät mukaan pyöreisiin päytiin, keskinäisiin keskusteluihin. Pyöreän pöydän aikana heidät voi pikkuhiljaa kohottaa ongelmien ratkaisujen yläpuolelle, kohottaa heidät samankaltaisuuteen, unelmaan, leikkiä heidän kanssaan kuin lasten kanssa, havaita heissä heidän sisäinen lapsensa. Tämän kaiken he tukahduttavat sisäänsä ja käyttäytyvät tahallaan kuin kiusaajat, jotta heitä ei paljastettaisi, se on itsesuojeluvaisto.