Category Archives: Kasvatus

Emme Menesty Ilman Tukea

Kysymys: Olettakaamme, että muutama ystävä järjesti liiketoiminnan ja heidän välilleen syntyi konflikti; ystävyys rikkoutui ja liikeintressit romahtivat. Miten voimme tässä pisteessä auttaa heitä tekemään sovinnon, vai voivatko he tehdä sen itse?

Vastaus: Uskon, että ihmiset eivät kykene tekemään sitä itse. Tehdäkseen sovinnon, heidän on kohottava luonteensa yläpuolelle, mutta he eivät tiedä miten.

Siksi he tarvitsevat jonkinlaisen “sovittelijan”, asiantuntijan, joka opettaa heitä ja ohjaa heitä oikeanlaisen integroidun yhdistelmän ääressä.

Kriisi Pakottaa Muuttamaan Tapoja

Uutisissa (Delovaya Gazeta): “Talouskriisin aikana kuluttajat eivät vain ostaa vähemmän tavaroita, vaan ovat myös palaamassa vaihtokauppatoimintaan – tuotteiden vaihtoon, jonka avulla asiakkaat voivat säästää rahaa. Sen lisäksi sosiaaliset verkostot vaikuttavat eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Kun on kyse eurooppalaisten kuluista, he turvautuvat yhä enmmän vaihtoehtoisiin tapoihin saada haluamansa tavarat, harjoittamalla vaihtokauppaa. …

“Jakamalla majoitusta, tukkuostoilla ja pääasiassa ostamalla käytettyjä tavaroita asiakkaat voivat yhä paremmin tehdä voittoa. …

“Samaan aikaan on olemassa kasvava tietoisuus sosiaalisesta vastuusta. 55% yrittävät vähentää veden ja energian kulutusta ympäristöolosuhteiden tähden, luomutuotteiden kysyntä kasvaa.

“Nämä muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat Internetin vaikutuksen ansiota. Tänä päivänä sillä on merkittävä rooli sosiaalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen kehityksessä. Neljännes vastaajista uskovat myös, että ihmisten näkemykset ovat muokautuneet sosiaalisten verkostojen ansiosta (Facebook, Twitter), jossa he etsivät arvosteluja ennen ostoa.”

Kommenttini: Paineen alla, itsekkyyden on pakko antaa periksi ja etsiä uusia mahdollisuuksia täyttyä. Tämä asia kouluttaa ihmisiä vähitellen painostamalla heitä.  Mukautuminen uusiin olosuhteisiin on kuitenkin paljon helpompaa ja nopeampaa integroidun kasvatuksen menetelmän avulla.

Kuinka Tulla Vetovoimaiseksi Kaikille

Kysymys: Kuinka henkilön, joka on osa maailman intergroitua kasvatusta, tulisi näyttää ollakseen vetovoimainen kaikkien silmissä?

Vastaus: Integroituun kasvatukseen kuuluvan henkilön tulisi osoittaa itsevarmuutta, että hän on löytänyt elämässään vakaan pisteen. Juuri tämä puuttuu kaikilta tänä päivänä. Kaikkein vakain piste elämässä voi olla vain henkilössä, joka on vuorovaikutuksen keskipisteessä ja liittyneenä kaikkiin (muihin) oikeanlaisen integraalin yhteyden kautta: perheen, yhteiskunnan, ympäristön, liike-elämän ja luonnon kanssa. Yleisön täytyy havaita hänet vakaana, miellyttävänä, vapaana ja ystävällisenä. Hänellä ei loppujen lopuksi ole ongelmia, eikä hänen tarvitsen jatkuvasti suojella itseään, olla varuillaan tai puolustaa itseään keneltäkään.

Hänen täytyy säteillä hyväntahtoista itsevarmuutta ja ystävällisyyttä juuri sen vuoksi, että sisältä päin hän on ehjä. Hän on rauhallinen ja vakaa; hän on juuri sellainen, millaisena lapset näkevät isänsä. Tällaisessa tapauksessa henkilöstä tulee toisille magneetti. Silloin ihmiset alkavat kysyä itseltään “Kuinka minä voin saavuttaa sellaisen tilan, jossa tunnen itseni ja oloni äärimmäisen mukavaksi?” Kaikki tämä johtuu siitä, että sisäinen tasapaino ja rauhallisuus viehättävät ihmisiä.

 

Murha Connecticutissa

Suren kaikkia uhreja, ja enemmän kuin kukaan muu, koska tunnen itseni rikoskumppaniksi, tunnen syyllisyyttä siitä mitä on tapahtunut. Onhan tämä teko seurausta välinpitämättömyydestämme sitä kohtaan miten lapset kasvavat ja sille tosiasialle, että he muuttuvat  väkivaltaisiksi tappajiksi … Vika on meissä, koulutusjärjestelmässä ja puuttueellisessa kasvatuksessa. Milloin ymmärrämme, että lapsia ei vain pitäisi opettaa lukemaan ja kirjoittamaan, vaan että meidän pitäisi tehdä heistä ihmisiä, kasvattaa heidät? Integroidun kasvatuksen puute tulee näkymään yhä enemmän, mutta kuinka monta samanlaista tapausta tavitaan, ennen kuin alamme toimia!

Emme Tyrkytä Itseämme Yhteiskunnalle

Kysymys: Pyöreän pöydän keskustelun aikana jotkut ryhmän osallistujat eivät kyenneet voittamaan kasvavaa egoaan, vaan keskustelivat aktiivisemmin kuin tarve vaati. Se näytti keinotekoiselta ja fanaattiselta. Miten tällaisia tapauksia pitäisi työstää?

Vastaus: Meidän pitäisi etukäteen päättää mitkä rajat asetamme, eikä niitä saisi ylittää. Tärkein on mitätöidä itsensä muiden edessä, aivan kuten teemme ryhmässä.

Missään tapauksessa ette saisi näyttää, että olette viisastelijoita tai että teillä on taskussanne kätkettynä jokin menetelmä! Ette saisi pelästyttää ihmisiä näyttämällä, että olette edistyneempiä, koska sillä tavalla vaimennatte ihmiset ja ette anna heidän kasvaa. Teidän ei tulisi menetellä sillä tavalla!

Egoa ei saa olla tässä! Teidän pitää tarkoin suunnitella asiat etukäteen ja selkeästi määrittää miten käsitellä tämä menetelmä keskuudessanne, niin että istutte hiljaa piirissä aivan kuten lasten joukossa.

Hyvä opettaja on henkilö joka patistaa lasta näkymättömästi, jotta lapsi voi edistyä itsekseen jälkeenpäin. Hän olettaa, ymmärtää, rakentaa ja tekee kaiken itse, jopa oivaltamatta, että joku ohjaa häntä; tämä on todellista oppimista.

Joten teidän on valmistauduttava pyöreän pöydän tapahtumaan hyvin vakavamielisesti ja egolle siinä ei löydyy tilaa. Se on pahasta. Tulette sillä  pilaamaan kaiken. Teidän on poistettava sellaiset tapaukset ja oltava esimerkkinä toisillenne. Muutoin työnne tulee olemaan turmeltunut.

Elämän Iltaruskossa

Kysymys: Jos kysyisimme vanhalta mieheltä tekisikö hänen mielensä olla taikuri, hän vastaisi, “kyllä mieleni tekisi, mutta minulla ei ole haluja”.

Vastaus: Vanhat ihmiset menettävät halunsa. Elämä etoo heitä ja he ovat väsyneitä, eikä heillä ole mitään odotuksia elämältä. Nuoret ihmiset ovat valmiita kaikkeen, mutta heillä ei ole riittävästi ymmärrystä, niin kuin on sanottu: “Jos vain nuoriso ymmärtäisi, jos vain vanhukset kykenisivät”.

Näin me elämme, joten pääasia on varustaa henkilö elämänsä alussa mahdollisuudella havaita koko kaitselmus, silloin hän tietäisi miten käyttäytyä, mitä etsiä, eikä tuhlaisi elämäänsä, vaan pyrkisi mieluummin astumaan seuraavalle ikuiselle tasolle.

Kysymys: Voimmeko sanoa vanhalle miehelle, “Tule integroidun valistuksen kurssille, sieltä tulet löytämään halun”?

Vastaus: Tottakai! Mutta se ei ole ainoa tapa, jolla voimme häntä houkutella. Meidän pitää vain kääntyä henkilön puoleen asialla, jota hän oikeasti haluaa.

Jos hänellä on vielä joitain samantapaisia haluja, silloin kyllä. Jos ei ja kaikki hänessä on jo kuollutta, silloin voimme vain houkuttaa häntä tulemaan ja istuskelemaan muiden vanhempien ihmisten seurassa, nautiskelemaan maukasta pullaa ja kupin teetä. Silloin hän näkee, kuulee ja kuluttaa aikaansa ja tulee olemaan iloisesti vaikuttunut tietyssä seurassa olemisesta. Vanhemmat ihmiset tulisi houkutella sillä mitkä vanhusten kiinnostuksen kohteet ovat, eikä ylhäisillä asioilla.

Sen tulisi vastata henkilön tarpeita. Huolimatta siitä kenen puoleen käännymme, meidän pitää ensin tutkia tätä koderyhmää ja heidän halujaan ja juuri kääntyä näiden halujen puoleen.

Voiko Sisäiset Pyrkimykset Mitata?

Kysymys: Mikä kriteeri voi auttaa henkilöä kontroloimaan eheyttään ja integroituneisuuttaan?

Vastaus: Kriteeri on hyvin yksinkertainen ja selkeä: ihmisen pitää kohota itsekkyytensä yläpuolelle ja suhtautua jokaiseen yhteisön jäseneen periaatteen mukaan “rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”.

Kysymys: Tätä kriteeriä ei voi mitata. Mitä tarkoittaa “kohota” tai “rakastaa”?

Vastaus: Kriteerin voi mitata epäsuorasti. Emme voi koskaan mitata sisäisiä pyrkimyksiämme, jotka ovat suunnatuja itsekkyyden voittamiseen, emme voi myöskään laskelmoida missä määrin kykenemme sisällyttämään muiden halut omiimme ja sen jälkeen pyrkiä tyydyttämään ne käyttäen omia voimavarojamme ja tavoitteitamme.

Toistaiseksi se ei ole hallinnassamme. Emme soluttaudu luonnon olemukseen tarpeeksi hyvin(elottomaan, vegetatiiviseen, elolliseen ja edes mainitsematta puhuvaa tasoa) voidaksemme aistia sisäisen voiman, joka hallinnoi meitä. Puhumme tässä ihmisen sisäisen maailman mittaamisesta.

On olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kohoamaan itsekkyytensä yläpuolelle ja voivat siten tarkasti mitata ja määrittää sekä itsekkäät, että altruistiset halunsa, voiman joka toimii näissä haluissa, siirtymisen mahdollisuudet, eri keinot ja menetelmät, jotka auttavat heitä suorittamaan kaikenlaisia liikkeitä ominaisuuksiensa puitteissa. Tämä on kuitenkin vain heidän käytettävissään, jotka ovat ansainneet itsensä ja ominaisuuksiensa hallinnan.

Tämä voidaan vain mitata sellaisen henkilön toimesta, joka on löytänyt henkisen rakenteen (oman aistimaailmansa) ja voi vaivatta liikkua siinä. Kun tämä rakenne on paljastunut hänelle ja kaikki nämä ominaisuudet ovat lajiteltuja, silloin hän näkee selkeästi korjaukset niissä. Hän voi mitata itsekkyytensä. Hän ymmärtää henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tunteidensa jne. voiman ja kapasiteetin, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin runsaita. Hänelle ne eivät enää ole salaisuuksia.

Aseistamaton, Eikä Ollenkaan Vaarallinen

Kysymys: Kun on kyse uuden järjestelmän rakentamisesta, riskitekijät, jotka syntyvät rakentamisen aikana on otettava huomioon. Kohtaammeko nämä riskitekijät rakentaessamme integroitua yhteiskuntaa?

Vastaus: Mielestäni käytännössä sellaista vaaraa ei ole, koska henkilö alkaa saavuttaa  suuremman ja suuremman aistimuksen siitä mitä on olla yksi, yhtenäinen kokonaisuus ympäristönsä kanssa. Henkilö saavuttaa tunteen turvallisuudesta, ystävällisyydestä, hyväntahtoisuudesta ja  yhtenäisyydestä, ja ahdistuneisuus katoaa—lyhyesti sanottuna hän aistii kaikki nuo positiiviset ominaisuudet, joita hän tarvitsee, joita hän vain tunsi äitinsä sylissä. Nyt hän kokee nämä asiat ollessaan ympäröivän yhteiskunnan  syleilyssä. Ei ole mukavampaa olotilaan kuin se.

Emme ole tottuneet tähän olotilaan. Emme voi sietää sitä, koska se on liian makea ja liian vieras meille. Meidän pitää tottua siihen. Mutta kaiken kaikkiaan henkilö saa tuntea sisäisen painottomuuden.

On mahdollista, että jotkut ihmiset kokevat epämukavia mielentiloja, koska he ovat tottuneet olemaan jatkuvien jännitteiden tilassa  valmiina hyökkäämään ja tappamaan. Tässä kuitenkin olet menossa rentoutumisen suuntaan, osoittaaksesi muille, että olet aseeton ja että olet valmis syleilemään heitä. Tämä ei ole helppoa. Sanoisin, että tästä löytyy elementti psykologista draamaa, vallankumousta ja sisäistä   kaksijakoisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan, en näe, että ihmisillä on paljon ongelmia sen kanssa. Näiden asioiden yli voidaan päästä ja vähitellen ne ratkaistaan.

Kaikki Turha Erotellaan Ja Vain Totuus Jää Jäljelle

Kysymys: Oli mytologinen kausi, kun ihmisyhteisöt oli järjestetty lähelle luontoa, eli ne jakautuvat naisten ja miesten yhteisöihin ja elivät keskinäisessä sovussa. Kirjallisuuden mukaan ilmapiiri oli iloinen ja useita huulen heittoja koettiin naisten yhteisössä, kun naiset kokoontuivat ja nauroivat asioita, jotka koskivat miehiä. Voimmeko käyttää tätä käsitettä integroidussa kasvatuksessa?

Vastaus: Voimme käyttää kaikea mitä haluat. Meidän ei pitäisi tukahduttaa mitään liikettä millään tavalla. Ainoa asia, jota meidän pitäisi käsitellä on kohottaa yhtenäisyyden tärkeyttä, Ylemmän Ainoan kuvitelmaa, kollektiiviseksi liikkeeksi, yhteiseksi tunteeksi, yleiseksi kollektiiviseksi lahjoittamisen ominaisuudeksi, rakastmiseksi.

Kaikki muu ratkeaa itsestään ja se mkä on tarpeetonta poistetaan ja mikä on tarpeellista tehostetaan ja kohotetaan. Eli ei tarvitse kiinnittää huomiota mihinkään paitsi henkiseen kohoamiseen kun kollektiivinen henkemme, kytkös on jatkuvasti meidän huomiomme keskipisteenä.

Tieteellinen Selitys

Kysymys: Voinko käyttää luennoilla 99 prosentille  esimerkkejä sodan uhasta, nälänhädästä ja kriisistä? Missä määrin voimme käyttää näitä esimerkkejä?

Vastaus: Sinun ei tulisi käyttää esimerkkejä tuossa  muodossa. Sinun pitää vain osoittaa maailman kehityssuunta, minne se on menossa ja tehdä tämä tieteellisesti, selittäen, että meidän itsekkyytemme kehityksen mukaisesti joitain ongelmia voi ilmetä, jne.

Kriisi ei mene itsestään ohi, vaan meidän täytyy korjata se itse: Tämä on ihmissuhteiden välinen kriisi, eikä talouden tai ympäristön kriisi. Eli luonto on meitä vastaan ja me olemme sen alati kasvava vastustaja. Meidän on osoitettava ihmisille mihin tämä johtaa, perustana tieteellinen näkökulma, ilman tunteita. Tietenkin kaikki tämä johtaa sotiin ja suuriin ongelmiin, jos emme astu kuvaan ja ala liikuttamaan maailmaa kohti tasapainoa. Olemme kykeneviä ratkaisemaan tämän ongelman.