Category Archives: Kansainvälinen Kabbalan Kongressi

Ympäristön Lukutaito

laitman_738Kun kuuntelemme televisiosta ja radiosta uutisia ympäristöstä meidän tulee ymmärtää, että ihmiset sekoittavat syyn ja seurauksen eivätkä näe tarkoitusta. Heidän (ihmisten) tavoitteena on tasapainottaa kaikki palatakseen miellyttävään tilaan mutta Kabbalan perspektiivi tähän on täysin erilainen.

Kun puhumme maailman palauttamisesta hyvään tilaan, emme pyri samaan tavoitteeseen kuin muu maailma. Ymmärrämme, että Luonnon ulkoinen voima loi nykyisen tilanteen tarkalleen tietyn ohjelman mukaan. Kabbalistit ennustivat tämän ja antoivat meille hyvin tarkat aikataulut, jopa ennustaen tapahtumien tietyn vuoden. Zohar mainitsee tapahtumia 1800 vuotta ennen kuin ne itse asiassa tapahtuivat.

Ongelmana ei ole ympäristön saastuminen, kuinka Kabbalisteilla voisi olla niin tarkkaa tietoa asiasta? Itse Luonnon ohjelman tarkoitus ei ole että saastuttaisimme tai puhdistaisimme jotain ja tämän vuoksi ei hyödytä investoida rahaa saastuttamista estäviin toimenpiteisiin. Se on sama asia kuin säätää uusia lakeja varkauksia ja huumeiden käyttöä vastaan. Tiedämme ettei tämä auta. Eristämällä ihmisiä heidät erotetaan yhteiskunnasta mutta tämän kautta heitä ei voi opettaa.

Tämän takia emme miellä luonnon tapahtumia moraalisiksi varoituksiksi, vaan vain syyksi muutta itseämme suhteessa toisiin. Lopettamalla saastuttamisen emme kykene koskaan tekemään mitään hyvää meille tai luonnolle. Kaikki on tehty näin, alusta alkaen, jotta nousisimme seuraavalle tasolle sen sijaan että muuntaisimme itsemme “hyviksi” egoisteiksi tässä maailmassa.Tässä on vakavasti otettava ero meidän asenteemme ja muun maailman asenteen välillä tapahtumia kohtaan.

Jopa silloin kun (muu) maailma ymmärtää tulevat katasrofit, ihmiset haluavat vain mennä taakse päin ja “poistaa tahran” luonnosta. Me havaitsemme tämän kaiken syynä, viestinä korjata itsemme, kohota ylös päin, ja luoda tasapaino inhimillisellä tasolla sen sijaan että yrittäisimme luoda tasapainon meidän ja luonnon välillä.

Tämän takia sen ymmärtämiseen, mistä Kabbala puhuu (mistä siinä on kysymys) tarvitaan hieman aikaa. Emme kykene selittämään sitä ihmisille nopealla ja helpolla tavalla.

Maailma Luotiin Minua Varten

Konventio Berliinissä on alkamassa. Intentiomme on oltava selkeä: Haluan yhtenäistyä muiden kanssa ja tämän yhtenäistymisen myötä saavutan uuden, isomman lisävoiman joka auttaa minua näkemään koko todellisuuden sisältäpäin. Haluan kokea että se joka ei ollut minun, on minun, kaikki ulkoinen on sisäistä ja että myös Luoja on sisäinen. Haluan paljastaa kaiken sisälläni ja käsitellä Luojaa sisäisenä maailmanani, vaikkakin toistaiseksi itsekkäästi.

Kysymys: Pitäisikö minun, sen sijaan että otan käytäntöön periaatteen ”Ei ole toista hänen lisäkseen”, sanoa ”Ei ole toista minun lisäkseni”?

Vastaus: Totta, ei ole toista sinun lisäksesi. Luoja ja toverit ovat kaikki sisälläni; he ovat kaikki minua. Pitäisi sanoa itselleen: ”Maailma luotiin minua varten”.

Voit vastustaa tätä: ” Sisäistän jokaisen, mutta silti käsittelen heitä itsekkäästi. Aivan kuin olisin löytänyt lapseni. Aikaisemmin en tiennyt että he ovat minun, mutta nyt se paljastui minulle. Silloin tietenkin rakastan heitä, vaikka vain laajennankin itsekästä astiaani (Kelim) ja laskelmoin siitä itselleni koituvaa etua. Eli viljelen vain haluani vastaanottaa, vai mitä?”

Mutta ei syytä huoleen. Sitä tehdessäsi tunnet samalla vastuksen voiman, jolloin yhtenäistyminen ei jälleen kerran ole vain yksi nokare lisää itsekästä halua. Päinvastoin, se tulee tapahtumaan itsekkyytesi yläpuolella. Ykseys muodostuu yhtä astetta korkeammalla.

Julkinen Luento Berliinissä

Tammikuun 27, 2011 tulen pitämään julkisen luennon Berliinissä. Luento alkaa klo 19:00 paikallista aikaa, Logenhausissa, Emser Str. 12-13, 10719 Berlin-Wilmersdorf. Luennon aikana voit asettaa sisimmät kysymyksesi ja luoda tuoreen katseen elämäämme ja ympäröivään maailmaamme.

Luojan Tunnistaminen

Kysymys: Mikä on ryhmä?

Vastaus: Ryhmä on jokaisessa meissä oleva halu löytää itsensä yhdistyneenä toisten ja Luoja kanssa. On kirjoitettu: “Israel, Toora ja Luoja ovat yksi.” Ryhmän muodostavat ne, jotka pyrkivät yhdistäytymään toisten kanssa tarkoituksenaan paljastaa se voima joka täyttää heidät tässä yhtenäisyydessä.

“Minä” on minun henkinen liike eteenpäin; on vain tämä liike, millään muulla ei ole merkitystä. Minun “Minä” voi olla egoistinen, asettua vastaan: “En halua yhtenäistyä” tai vaihtoehtoisesti “Haluan yhtenäistyä”. Otan huomioon vain tämän.

Ryhmä ovat ne kaikki muut, jotka haluavat olla yhteydessä samassa kehityksessä, vaikkakin he saattavat asettua sitä vastaan. Olemme täällä ja yritämme tehdä tämän yhdessä paljastaaksemme Luojan omissa haluissamme, muodon vastaavuuden mukaisesti.

Emme voi mitenkään paljastaa Häntä muutoin kuin ominaisuutena, jonka luomme välillemme. Tämä “työkalumme” tuo esiin sen mitä tapahtuu ulkopuolellamme. Olemme luomassa tunnistimen, joka havaitsee Luojan siihen “herkkyyteen” saakka jonka olemme saavuttaneet välillämme.

Elävät Kirjaimet

laitman_533_01Vuodesta toiseen,  yritämme tuoda opetuksiamme lähemmäksi ihmistä ja maailmaa, – ja tämä tehtävä on erittäin vaikea. Baal HaSulam kirjoitti “Profetiassaan”, kuinka hän oli pyytänyt ja vedonnut Luojaa auttamaan häntä laskeutumaan omalta tasoltaan siinä määrin, että hän pystyisi selittämään ihmisille menetelmän, jolla voisimme paljastaa Luojan.

Henkisessä maailmassa on erittäin vaikeaa laskeutua omalta tasoltaan alemmaksi, koska omalla tasolla kaikki on täysin avointa ja selkeää. Koska ylempi taso on täydellisyys niin ”askel alaspäin” siitä, on vielä ”suurempi mahdottomuus” kuin sinne kiipeäminen. Tämän selittämiseen ei ole edes sanoja, koska henkisyys on puhdas tunne.

Kabbalistit onnistuivat löytämään sanoja ilmaisemaan henkistä tietoa, ja he alkoivat käyttää niitä sen aikaisissa kabbalistisissa kirjoituksissaan. Jokaisen sanan takana jonka he äänsivät, kuten “sermi”, ”heijastuspinta” (Masachim), “arvostelukyky” (Havhanot), “nousu MalchutistaBinaan,” ja niin edelleen… – oli näiden laajentuneiden suuraakkosten ja niiden erityisten muotojen takana myöskin henkiset käsitykset.

Heille sanat ovat kuin “nuotit” muusikolle, joka saattaa itkeä tai nauraa pelkästään katsomalla nuotteja. Hänelle ne ovat kuin ”elämää suurempia” aistimuksia, jotka välittömästi herättävät tunteita hänessä. On aivan toinen juttu ottaa partituuri ja suhteuttaa sen sanoihin. Jos pyytäisin sinua kertomaan minulle tunteesi sinfoniasta, – niin mitä sanoisit?

Meidän on kuitenkin suhteutettava tunteitamme jotenkin. Vaikka ne eivät ole vielä henkisiä ja ennen kuin saavutamme henkimaailman, ovat opiskelijamme, kuten myös tavalliset ihmiset kadulla, erotettuina monta, monta kehityksen vuotta. Jos lähetämme oppituntejamme muodossa, joita ei ole mukautettu, – kukaan ei ymmärtäisi niitä. On hyvin vaikea laskeutua tältä tasolta, mutta meidän on silti yritettävä tehdä se. Meillä on jokatapauksessa vielä paljon tekemistä täällä.

Ylitettäessä Henkisyyteen

laitman_527_09Puhuttaessa Kabbalan viisauden toteuttamisesta meidä tulisi ottaa huomioon, että meidän nykyinen Gilgul (elämän sykli) on kaukana ensimmäsestä. Olemme käyneet läpi useita syklejä, eikä kukaan tiedä tarkalleen kuinka monta sykliä meillä on. Se tulee paljastumaan meille myöhemmin matkan varrella, mutta suoraan sanoen, aikaisempien inkarnaatioiden tarkastelu ei hyödytä meitä, sillä ne kaikki olivat evoluution liikkumattoman-, kasvi-, tai eläintason tahdolla nauttia.

Tähän perustuen kehityksemme meni eteenpäin. Ensiksi olimme olemassa kehityksen liikkumattomalla tasolla, sitä seuraten vegetatiivinen taso jolloin havaitsimme todellisuuden kuten kasvit. Myöhemmin jokainen meistä kehittyi eläintasolle, havaiten todellisuuden samalla tavalla eläimiin verrattuna.

Täten olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes, kuten on kirjoitettu ARI:n Elämän Puussa ja Baal HaSulamin Kymmenen Sefirran Opinnoissa, osassa 3, eläintasolta apinoiden kautta (ihmisen ja pedon välissä oleva aste), olemme lopulta tulleet tämän maailman inhimilliselle “ihmisen” tasolle. Ihmiset ovat myös eläinlaji, mutta paljon kehittyneempi kuin pedot.

Tämän maailman “puhuvalla” tasolla, myös me olemme läpikäyneet useita elämiä kunnes olemme saavuttaneet nykyisen tilamme. Nyt tässä ruumiillistumassa, “inkarnaatiossa” teemme erityistä työtä kohotaksemme täysin uudelle asteelle ja kokeaksemme uuden henkisen todellisuuden; Luoja todellisuuden.

Minkä tahansa muutoksen aikana, tasolta tasolle ja tilasta tilaan, on olemassa keskellä “välimaastossa” olevia tiloja. Kuten ARI kuvailee, sekä liikkumattoman että vegetatiivisen tason välissä on koralleja, joissa yhdistyvät sekä liikkumattoman että kasvitason piirteitä. Vegetatiivisen- ja eläintason välissä on pieni “Kedon koiraksi” kutsuttu eläin, joka elää maassa ja ruokailee kuten kasvit, mutta jonka keho toimii pedon lailla. Eläin- ja ihmistasojen välissä on apina, nisäkäs jolla on alkeellisia ihmismäisiä piirteitä.

Tällä hetkellä olemme muutoksessa tämän maailman ihmisestä, joka elää täällä kuten kaikki muutkin seitsemän biljoonaa ihmistä, johonkin henkiseen. Emme tiedä vielä tarkalleen mitä tämä “henkisyys” tarkoittaa, mutta olemme siinä välissä.

Ensimmäsitä kertaa, läpikäymiemme muutosten aikana liikkumattomalta vegetatiiviselle tasolle, vegetatiiviselta eläintasolle ja eläintasolta ihmisen tasolle, tietämättömänä mitä meille on tapahtunut ja eläen kuten kaikki ihmiset tässä maailmassa. Nyt meidän täytyy tehdä muutos tietoisesti, osallistuen siihen täysin. Me päätämme toteutuuko se vai ei ja millä tavalla. Vain tahtomme voi tehdä sen tapahtuvaksi.

Tämä kehitys on kiinni meistä. Tämä muutos on erittäin uniikki ja toisenlainen kuin kaikki muut, koska me kehitämme ihmisen sisällämme, Luoja kaltaisen ihmisen.

Sen takia ensimmäistä kertaa historiassamme, koko evoluutiossamme, Kabbalan viisaus on paljastettu meille. Sen on tarkoitettu olevan mukanamme käyttöohjeena, tärkein toimintaohje, lakien koodi, tiede, jonka avulla saatamme tämän muutoksen loppuun. Loppujen lopuksi, jos emme tee sitä selväksi itsellemme, tovo ja opiskele, emme kykene saavuttamaan sitä.

Sen takia meidät on nimetty “juutalaisiksi” (“Ivrim” Heprean sanasta “Laavor“, ylittää) sillä olemme ylittämässä tilan tämän maailman ihmisestä henkisen ihmisen tasolle, Adam HaRishonin kaltaiseksi tai Ensimmäisen Miehen kuvaksi. Aikoja sitten, hän näytti hajonneen osiin, nyt meidän täytyy koota hänet uudelleen, hänen maskuliini- ja feminiiniosat.

Kaikki tämä täytyy toteuttaa yhteisessä työssämme. Meillä on kaikki tarvittavat työkalut, mutta meidän täytyy selventää se kaikki, oppia mitä meiltä puuttuu ja toteuttaa se, jotta tulisimme täksi Ihmiseksi.

Havahduttakoon Euroopan Konventio Euroopan!

Kysymys: Millä kansakunnalla on henkisten juurien mukaan vaikeinta liittyä prosessiin maailman rauhan saavuttamiseksi?

Vastaus: On hankalaa vastata tuohon kysymykseen juuri nyt, sillä prosessi on monimutkainen. Silti sen ei tarvitse olla vaikeaa, sillä operoiva voima on Valo, se havaitsee halut.

Juuri tästä syystä vähäpätöisimmät halut voivat tuntea vähäpätöisyytensä ja alkaa kohottautua. Siten kytköksen on mahdollista ilmaantua halujen välillä joiden ensiksi heräävät osat ovat niitä joita emme osanneet edes aavistaa.

Löysimme esimerkiksi yllättäen Etelä Amerikasta ryhmän ihmisiä jotka pyrkivät henkiseen kehitykseen ja omaavat oikean tuntemuksen ja ymmärtämyksen Luojan saavuttamisen menetelmää kohtaan. Toisaalta Eurooppa, paikka jota aina on pidetty sivistyksen pääkaupungiksi, pysyy edelleen kuurona Kabbalalle. Kukaan ei kuitenkaan voi tietää mitä huomenna tapahtuu. Kaikki voi kääntyä toisin päin.

Siksi levitämme  Kabbalan tiedettä maailmalle; joka on havahtuakseen, havahtuu!

Olemme Paljastaneet Faaraon; Luoja On Seuraava

Kysymys: Miksi Luoja ei ohjannut Moosesta edellisessä konventiossa Machsomin yli(seinän joka erottaa meidät henkisyydestä) ja jättänyt Faaraota pinoamaan tuoleja?

Vastaus: Missä Mooseksemme oli kun halusimme anella Egyptistä poispääsyä? Missä oli rukouksemme Luojalle? Oli vain Faarao.

Emme vaatineet Luojaa murtamaan seinää välillämme. Kaikki odottivat: ”Milloin ihmeessä Hän paljastaa Itsensä? Haluan täyttymystä!” Faarao hallitsi meitä edelleen. Saimme kuitenkin nähdä esteen tiellämme, sen joka estää yhtenäistymisemme.

Ei ollut mikään vahinko että välittömästi otin yleisön kansa puheeksi keskinäisen kytköksen huomioimisen, siihen upottautumisen, katkenneiden narujen löytämisen sitoaksemme ne yhteen. Ei tanssimista, ei puhelua, vain antaa jokaisen tarkastelle itseään sisältäpäin ja ajatella ainoastaan miten yhtenäistyä muiden kanssa.

Mikä oli tulos? Jäimme jumiin. Kävi ilmi että olen kykenemätön sen tekemään. Ja se onhyvä asia, sillä sain huomata jotain tärkeää: olen täysin poiskytketty muista; liitäntää ei ole. Kaikki piuhat ja kanavat ovat katkaistuja. Impulssia ei ole. Teen kaikkea muuta, paitsi yhtenäistyn muiden kanssa tai omaksun heidän halunsa jotta he, Jumala paratkoon, muuttuisivat kuin omikseni.

Tämä on Faaraon voima. Mutta missä on rukous? Aivan, olemme poiskytkettyjä, eristyksessä toisistamme. Mutta missä on yhtenäistymisemme pyyntö? Miksi Sinä et tule yhtenäistämään meitä?!

Meillä ei vielä ole tarvetta sellaiselle pyynnölle. Uskomme edelleen voimamme yhtenäistyä omine voiminemme: ”Ponnistamalla onnistumme.”  Mutta miten on mahdollista saavuttaa tämä itsekkäiden ominaisuuksiemme avulla.

Luojan kaipuun täytyy syntyä keskinäisen työmme kautta, kun ryhmä velvoittaa jokaisen käyttämään tätä menetelmää ja saa heidät vakuuttuneiksi siitä että Luoja korjaa tilanteen. Olemme Luojan työn tarpeessa, emme Bnei Baruchin. Meidän tulee ainoastaan tarjota pyyntö. Kun saavutamme tämän yhteisen, maailmanlaajuisen vaatimuksen siitä että Hän korjaa meidät, me totisesti kohoamme seuraavalle asteelle.

Sodan Vaiheet Faaraon Kanssa

laitman_145Kysymys: Mitä tarkoitetaan rikkinäisten halujen tai Kelimien paljastamisella? Paljastammeko ne pyrkimyksissämme saavuttaa Luoja vai halussa yhtenäistyä toistemme kanssa?

Vastaus: Paljastamme rikkinäiset Kelimimme vain halussa yhtenäistyä toistemme kanssa saavuttaaksemme Luojan. Paljastamme ne kerta kerran jälkeen aina selkeämmin.

Sanokaamme, että taannoisessa konventiossa meille valkeni, että toisaalta haluamme yhtenäistyä, mutta toisaalta taas emme halua sitä. Joku sisällämme pysäyttää meidät; on olemassa jokin vihollinen, vihaaja, sisäinen huumaus tai Makhsom joka ei päästä muiden lähelle yhtenäistymään heidän kanssaan.

Tämä on ensimmäinen vitsaus kymmenestä Egyptin vitsauksesta tai Faaraon takaiskuista (Faarao on nimeltään hän joka minut pysäyttää). Tunnen että hän ei halua antaa minun yhtenäistyä muiden kanssa, vaikken sitä täysin käsitä: miksi minun täytyy yhtenäistyä heidän kanssaan, missä Luoja on täällä, ja miten on mahdollista ”antaa” Hänelle. Tällä hetkellä minulla on ainoastaan pyrkimys yhtenäistyä.

Seuraavalla kerralla se tulee tapahtumaan toisin. Haluamme yhtenäistyä ja meidän täytyy olla yhdessä saavuttaaksemme henkisyyden, sillä henkisyys paljastuu vain meidän välisessä yhtenäistymisessämme. Tämä selkeytyy meille jossakin määrin. Toisaalta tunnemme taasen että jokin pysäyttää meidät. Vaadimme, ”Vapauta meidät!”  Mutta hän ei päästä meitä menemään.

Luoja paljastaa meissä aina voimakkaamman itsekkyyden, ”kovettaa Faaraon sydämen”.

Silloin hyökkäämme uudestaan ja sen ei tarvitse tapahtua vain konventiossa. Ymmärrämme silloin että olemme kykenemättömiä tekemään sitä itse, tarvitsemme ulkoisen voiman. Mikä se oikein on? Alamme haluta että Luoja yhtenäistäisi meidät; silloin murramme Makhsomin.

Seuraavalla kerralla alamme tuntea että Makhsomin murtaminen tarkoittaa Makhsomin murtamista välillämme. Meidän ei pidä hyökätä minkään ulkoisen rajamuurin kimppuun. Makhsomi on välillämme, sydämissämme jotka ovat eristäytyneitä toisistaan itsekkäällä

rajamuurilla.

Jälkeenpäin, toisen hyökkäyksen avulla tunnemme ettemme tarvitse tätä kaikkea itsellemme, emmekä tarvitse sitä yhtenäistymiseen tai henkisyyden paljastamiseen, vaan ”antaaksemme” Luojalle tätä kautta. Tämä on viimeinen ”pysäkki”.

Kaikki tämä paljastuu vähitellen. Kun paljastamme kaikki vaiheet käytännössä ja koemme ne täydellisesti, luomme silloin oikeanlaisen halun, Klin tai astian Valon vastaanottamista varten.

Muutoin et voi paljastaa valoa. Valo on läsnä runsaana, mutta sinun tulee paljastaa oikea halu tai Kli tähän tarkoitukseen, sinun täytyy saavuttaa sama aaltopituus tai laatu. Tämä mahdollistuu vain toimintojen kautta, jotka tulevat meille kun ne luovat aidon halun jossa Valo tulee paljastumaan.

Valmistautukaamme siis seuraavaan hyökkäykseen Faaraota vastaan.

Älkäämme Odottako Seuraavaa Kongressia!

Kysymys: Tunnen että voimme lisätä vauhtia ja todella yhdistyä, ilman että jäämme odottamaan seuraavaa Kongressia. Miten voimme tehdä sen?

Vastaus: Emme odota seuraavaa Kongressia. Meidän täytyy ylittää kaikki esteet ja välimatkat juuri nyt. Jokaisen täytyy kuvitella sisällään tila, jossa halumme yhdistyvät ja joiden sisällä paljastamme henkisen maailman, Luojan!

Yhteinen tavoitteemme yhdistää halumme, sydämemme pisteet, sekä vaatimus Luojalle, että Hän näyttää itsensä ja yhdistää meidät tekee tämän mahdolliseksi.
Meidän ei tarvitse odotaa Kongressia, jotta tämä tapahtuisi.