Category Archives: Kansainvälinen Kabbalan Kongressi

Tule Konventioon ”ME Olemme Maailmaa Varten!”

Kutsumme teidät kaikki konventioon

”ME olemme maailmaa varten!”

Torontossa, Kanadassa, 16-18 Syyskuuta, 2011.

Fyysinen läsnäolo on suotavaa. Osallistu virtuaalisesti, jos et voi olla paikalla. Vastaukset kaikkiin kysymyksiisi löydät täältä.

Nähdään siellä!

Maailma On Valmis Kuuntelemaan

Kabbala on menetelmä joka puhuu yhtenäistymisestä toisten kanssa, Luonnon- ainoan universumia, meitä kaikkia, koko luomakuntaa hallitsevan suunnitelman mukaisesti. Muinaisen Babylonian ajoista lähtien tämä tiede on ollut piilotettuna koko ihmiskunnalta. Kabbala mainitsee että tämä opetus tultaisiin päästämään läpi pienten “purojen” kautta, opettajilta oppilaille tuhansien vuosien ajan, muinaisen Babylonian ajasta nykyaikaan, kunnes maailmastamme tulee uusi Babylonia, tarkoittaen sitä että maailmamme muuttuu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tämä tarkoittaa täydellistä yhteyttä huolimatta rajoista, valtioista, maanosista, kansakunnista, ryhmistä ja uskonnoista jotka ovat syntyneet historian kuluessa. Keskinäinen riippuvuutemme tulee niin vahvaksi, että se poistaa kaikki nämä esteet.

Toisaalta egoisimimme säilyy ja jatkaa kehitystään. Tämän vuoksi tulemme vihaamaan toisiamme entistä enemmän. Torjumme toinen toisemme automaattisesti; ajatelemme vain itseämme, alitajuisesti ja vaistonvaraisesti. Emme huomioi toisia ja käytämme heitä vain maksimoidaksemme oman hyötymme. Tämä tulee olemaan luontomme 3700 vuoden ajan, kertovat Kabbalistiset lähteet.

Tulemme valtaisiksi egoisteiksi ja se tulee olemaan meille luonnollista. Emme edes huomaa että se on jotain erityistä, huomaamme vain että se on meissä ja sellaista elämämme on. Siitä huolimatta tämä egoismi yhdessä laajan sisäisen yhteytemme kanssa, yhteyden jonka olemme kehittäneet välillemme, tulee lopulta kääntämään meidät jälleen Babyloniaa kohti.

Sen lisäksi viimeisen kehityksen asteen kuluessa, jolloin tämä valtava egoistinen yhteiskunta muuttui globaaliksi, me käytännössä kulutamme loppuun kaikki luonnonvarat ja energianlähteet; veden, mineraalit, metallit, öljyn, hiilen ja kaasun. Kaikki on loppumassa. Jopa se, että vaikka haluaisimme kasvattaa egoistista potentiaaliamme, se ei tule olemaan mahdollista.

Kulutusyhteiskunta, joka kehitti itsensä 1900-luvun kuluessa on läkähdyttänyt itsensä, tyhjentäen maapallon kaikista luonnovaroista ja lopputuloksena emme voi jatkaa tässä elämässä edes fyysisesti: Olemme joutuneet sellaiseen selkkaukseen toistemme kanssa, että se pakottaa meidät tekemään jotain.

Yhteiskunnastamme tulee erilainen-kontrolloimaton. Viime aikoina olemme nähneet vallankumouksia eri maissa; näemme kuinka kommunikaatio, yhteys ihmisten välillä pakottaa heidät vaatimaan muutosta. Emme kuitenkaan edelleenkään ymmärrä miksi tämä tapahtuu: Tänään se on täällä, huomenna täällä tai jossain muualla. Emme näe mihin tämä johtaa.

Tässä hämmennyksen tilassa, tilassa jossa emme kykene ymmärtämään seuraavaa astetta,  Kabbala on paljastettu jälleen maailmalle. Muistan kun opiskelin yhdessä opettajani kanssa, meillä oli tapana matkustaa eriyiseen, Kabbalistiseen paikkaan ja istua siellä yhdessä kasvotusten. Noiden iltojen ja öiden kuluessa hän yritti selittää minulle, että tulee aika jolloin Kabbala tulee paljastumaan.

Mitä “paljastuminen” tarkoittaa? “Paljastuminen” tarkoittaa, että se et ole sinä joka aloittaa puhumaan, vaan ihmiset jotka haluavat kuunnella tulevat. Se ei riipu sinusta vaan heistä.

Voimme nähdä että tämä aika on koittanut, sillä useat ihmiset eri maista, maanosista ja eri kieliryhmistä haluavat kuunnella mitä luonto, Luoja meiltä vaatii. He haluavat tietää millaisia meidän pitäisi olla, kuinka meidän tulisi muuttaa itsemme, mille tasolle kohota, kuinka saavuttaa täysin toinen ulottuvuus, havainnoida luonnon yleistä elämää, ikuisuutta, täydellisyyttä ja tuntea tämä tässä ja nyt, meidän maailmassamme. Kabbalan tieteestä on sanottu, että sellaiset ihmiset tulevat ilmestymään tämän vuosisadan lopussa.

En oikein uskonut sitä, en nähnyt näitä tilanteita. Kuitenkin viime vuosisadan lopussa tuhannet ihmiset kiinnostuvat Kabbalasta tiedostamattaan, vaistoten tämän alitajuisesti-kiitos kaikkien halujen, jotka olivat kehittyneet ja saavuttaneet kypsyyden. Seuraava aste, uusi ulottuvuus on suunniteltu tähän viimeiseen kypsyneeseen haluun.

Avain Menestykseen

Kysymys: Voitko kuvailla tarkemmin oikean suunnan joka on mainittu lauseessa “Jos halu on suunnattu oikein, se on avain menestykseen”?

Vastaus: Meidän maailmassamme henkilö on aina liikkeessä. Haluamme joka hetki jotain, olemme suunnattuina jotain kohti ja olemme tekemässä jotain.

Jos suuntani olemassaololleni vastaa luonnon liikettä joka hetki, jos en poikkea polulta vaan liikun tarkalleen samaan suuntaan tekemättä poikkeavaa rikettä, liikkeeni on silloin optimaalinen ja saavutan lopullisen määränpään ja parhaan mahdollisen tien.

Sen vuoksi minun täytyy kontrolloida itseäni jatkuvasti: Liikunko oikein ajatuksissani, haluissani ja teoissani. Liikunko ylemmän voiman, luonnon mukaisesti siihen suuntaan johon se haluaa minut viedä? Tämä on menestyksen avain.

Luojan Ymmärtäminen

Kysymys: Kabbalan viisaudessa puhut ihmisen itsekkyydestä, yhtenäistymisestä muiden kanssa ja tarpeesta saavuttaa tasapaino luonnon kanssa. Miten tämä liittyy kytkökseen Luojaan (Elohim)?

Vastaus: Kabbalan viisaudessa puhumme luonnosta. Gimatrian mukaan (eli sanan numerollinen arvo hepreassa) ”luonto” (HaTeva) ja ”Jumala” (Elokim) on sama asia. Näin ollen, kun puhumme ylemmästä voimasta, luonnosta, Jumalasta tai Luojasta, mitä tahansa sanaa käytätkin, kaikki ympärillämme on vain tämän voiman ilmentymää.

Jos puhumme ylemmästä voimasta, niin mitä väliä sillä on miksi sitä kutsumme: ”Elohim” tai ”Luonto”? On olemassa ylempi voima (todella ylempi) joka synnyttää kaiken ja hallinnoi kaikkea ja me haluamme selvittää miten kytkeytyä siihen, miten voimme paljastaa sen ja ymmärtää sitä.

Jos siis astun ulos itsestäni, itsekkyydestäni ja alan paljastaa todellisuuden ulkopuolellani, egoni yläpuolella, tätä kutsutaan ymmärrykseksi, oivaltamiseksi, Luojan paljastamiseksi. Tämä tietenkin tapahtuu minulle ja vain suhteessa minuun.

Vähitellen järjestän haluni, henkisen rakenteeni, tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuutta ja rakkautta toisiin: Keter, Hokhma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Jesod ja Malkhut. Tämän rakenteen mukaan tunnen kytkökset niiden välillä ja siten paljastan Luojan.

Elohimia kutsutaan Luojaksi (Bore), heprean sanasta ”tule” (Bo) ja ”katso” (Reh), sillä meidän tulee ”nähdä” Hänet, saavuttaa taso jossa ymmärrämme Häntä, aivan kuin näkisimme itse. Olemme Hänen luomuksiaan tästä syystä.

Kuinka Voimme Osoittaa Luojan Oikeaksi?

Kysymys: Opimme Kabbalan viisaudessa, että “ei ole ketään muuta kuin Hän,” ja että Luoja on hyvä ja täydellinen. Jos henkilöstä, joka on paljastanut tämän tulee murhan todistaja, kuinka hänen tulisi tuntea tätä asiaa kohtaan?

Vastaus: Kun näemme pahuutta maailmassamme mietimme: “Kuinka on mahdollista, että Luoja on hyväntahtoinen ja täydellinen, hyvä joka tekee hyvää? Kaikkeen mihin Kabbalan viisaus viittaa, viittaa tasoihin “Machsomin” yläpuolella (raja materialistisen ja henkisen maailman välillä.) Hyvyys hallitsee vain noilla (henkisyyden) tasoilla. Lahjoittamisen ominaisuuden saavuttamisen kautta alat ymmärtää että maailma on kaunis ja Luoja on hyvä.

Tämän rajan alapuolella taas toinen syö toistaan, niin kirjaimellisesti kuin kuvainnollisestikin. Meidän ei tule odottaa hyviä asoita täällä: päinvastoin, kaikki ympärillämme tulee tuntemaan olonsa huonommaksi ja huonommaksi, sillä se pakottaa meidät erkaantumaan egostamme.

Jos voisimme hyvin, Luoja kohtelisi meitä hyväntahtoisesti, pysyisimme pieninä egoisteina nauttien pienistä asioista. Vain surullinen, onneton olomme työntää meitä kohti kehitystä.

Kun ylität materialistisen ja henkisen maailman rajan, kehityt eteenpäin oman tahtosi kautta. Et tarvitse enää ongelmia, sillä sinä itse luot kehityksesi voiman.

Egoismin Yläpuolella

laitman_712_03Kun kohoamme egoisimin yläpuolelle, teemme kaiken muun lisäksi uskomattoman löydön.: Alamme havaitsemaan että koko maailma sijaitsee meissä, ei ulkopuolellamme. Tämä on loogista, sillä en todellakaan tiedä mitä ulkopuolella on olemassa.

Henkilö havaitsee vain sen mikä läpäisee hänen aistinsa sekä hermojärjestelmänsä kautta hänen aivoihin muodostuvan kuvan. Havaitsemme maailman näin. Yhden hermon katkaisu riittää, jotta osa todellisuudesta katoaa aisteiltamme.

Kun henkilö kohoaa itsensä yläpuolelle, hän näkee että hänen havaintonsa ei ole lainkaan ulkopuolella, vaan se on täysin riippuvainen henkilön aisteista, haluista, ajatuksista, tuntemuksista ja mielestä. Kun tiedämme kuinka muuttaa nämä parametrit, voimme laajentaa käsityskykyämme ja kohota viiden aistimme yläpuolelle.

Tästä tulee nimi “Kabbalan viisaus”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa “vastaanottamista.” Henkilö käyttää tätä tullakseen asteittain ulos omasta elollisen ruumiinsa fyysisistä aisteista ja laajentaakseen havaintonsa ikuisuuden pisteeseen. Sinä aikana kun henkilö edelleen elää tässä maailmassa, hän edistyy asteelle jossa hän ei enää yhdistä itseään aineelliseen ruumiseen, sillä hän näkee paljon suuremman todellisuuden sen yläpuolella.

Hän ei enää mukauta elämäänsä viiden aisitin havaintoihin. Jopa (aineellisen) ruumiin kuoleman jälkeen henkilö säilyy todellisuudessa, jonka hän on saavuttanut aineellisen todellisuuden ylöpuolella. Hän ei tunne kuolemaa, sillä uusi havainnoinnin ulottuvuus on tullut ennen ruumiin kuolemaa.

Tätä kautta henkilö elää kahdessa maailmassa: aineellisella asteella, kuten me kaikki sekä “aineettomalla” asteella, joka kohoaa egoisimin yläpuolelle.

Lahja Ihmiskunnalle

Kabbalan tiede on erikoislaatuinen, sillä se suo meille mahdollisuuden paljastaa kuinka kontrolloida luonnon kahta voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimia. Koko luonto on muodostunut näistä voimista. Näemme ne kaikkialla: plus ja miinus, lahjoittaminen ja vastaanottaminen. Niiden yhdistelmä muodostaa elämämme perusominaisuuden.

Liikkumattomalla tasolla ne muodostavat atomeja ja molekyylejä, dipoleita, kiteisiä kuviota jne. Vegetatiivisella tasolla positiivisen ja negatiivisen yhdistelmä tuottaa elämää: plus tuottaa hyödyllisiä asiota kun taas miinus tuottaa jätettä, nämä mahdollistavat kehon elämän ja kehittymisen. Elollisella tasolla plus ja miinus kasvavat vielä suuremmiksi ja niiden yhteys ei pelkästään tarjoa hyödyllisiä asioita ja tuota huonoja, vaan se tuo myös liikeen, lisääntymisen ja yksittäisen eläimen individuaalin elämän. Jo tämä on kahden vaikutuksen erityinen summa.

Kuinka ristiriitaista se voikaan olla, inhimillisellä tasiolla vain toinen näistä voimista on toiminut tähän päivään saakka. Tuloksena on se, että mitä tahansa mielihyvää saamme, se hiipuu välittömästi. Tämä on siksi, koska halumme on egoistinen eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta vastustaa sitä, lisätä toista voimaa sitä vastaan jotta voisimme poistaa haitalliset asiat haluistamme ja ajatuksistamme, sydämistämme ja mielistämme jotka kuuluvat inhimilliselle tasolle.

Nyt kuitenkin toinen voima on paljastettu meissä- sydämen piste, joka on egoisimin vastakohta. Sen avulla voimme muovata itsemme, päättää mitkä halut ja ajatukset tuoda itseemme ja mitkä jättää ulkopuolelle. Lopputuloksena voimme kerätä tuhansista ajatuksista ja haluista uuden rakenteen ja rakentaa itseemme erityisen tason, jota kutsutaan “ihmiseksi” (Adam) tai “sieluksi”. Se koostuu kymmenestä Sefirasta ja sitä on myös kutsuttu “Partzufiksi“-henkisyyden rakenteeksi.

Muodostamme tämän sisällämme sen ansiosta, että nämä kaksi voimaa ovat vihdoin alkaneet kehittymään meissä. Satojen tuhansien vuosien ajan vain yksi voima operoi meissä inhimillisellä asteella. Olimme jatkuvasti aktivoituina näistä meissä heräävistä haluista. Elimme näin.

Mutta nyt olemme yhdessä useiden miljoonien maailman ihmisten kanssa vastaanottaneet todellisen lahjan ylhäältä-vastaanottamisen halun lisäksi lahjoittamisen halun. Olemme nyt muodostamassa uutta olentoa sisällämme. Meidän täytyy rakentaa sisällämme oleva ihminen itse. Tämä on ihmisen olemassaolon koko tarkoitus tässä maailmassa. Miksi hän muuten olisi olemassa täällä? Mitä hän mahdollisesti voi tehdä täällä?

Kehitymme tänään yhdessä koko ihmiskunnan kanssa. Olemme ensimmäisiä, mutta muut tulevat perässämme. Päivästä toiseen ihmiset heräävät ja liittyvät tähän prosessiin rakentaa ihminen jokaisen meidän sisälle. Sinä ja minä opettelemme kuinka tulla ihmiseksi maailman todellisessa tarkoituksessa.

Olen Menossa Kongressiin!

Kysymys: Mitä toivoisit henkilöltä, joka ei ole vielä päättänyt osallistua Moskovan kongressiin?

Vastaus: Toivoisin että he, jotka eivät ole vielä päättäneet tekisivät nopean ja järjestelmällisen päätöksen” Olen menossa kongressiin!” Sinulla on juuri nyt tämä mahdolisuus etkä tiedä milloin seuraava (mahdollisuus) ilmestyy. Vaikka meillä olisi vuosittainen kongressi Venäjällä, sinun ei pitäisi odottaa seuraavaan vuoteen.

Kysymys: Jos haluaisin todella mennä kongressiin, mutta minulla ei ole siihen mahdollisuutta, mitä minun tulisi silloin thedä kongressin aikana?

Vastaus: Jos henkilö ei pysty osallistumaan kongressiin, hänen tulisi olla kanssamme virtuaalisesti  niin paljon kuin aika vain sallii. Kongressit ovat ensinnäkin järjestetty viikonloppuisin, joten sinun tulisi vapauttaa itsesi kaikista asioista, ongelmista ja velvoitteista niin paljon kuin mahdollista.

Yritä olla yhdessä ystäviesi kanssa jotka opiskelevat Kabbalaa ja luo samanlainen kongressimainen ilmapiiri. Kata pöytä herkuilla ja vietä mukavaa aikaa yhdessä seuraten meitä. Ole kanssamme sydämelläsi ja sielullasi.

Kysymys: Mitä minun tulisi tehdä kun olen peloissani ongelmista ja häiriötekijöistä jotka nousevat eteeni? Kuinka voin ylittää ne?

Vastaus: Sinun täytyy yhdistyä ryhmän, ystävien, meidän kanssa. Sinun tulee pyrkiä herättämään Ylempi Valo ja näet että se nostaa sinut näiden ongelmien yli. En näe muuta ratkaisua.

Kutsu Kohota Seuraavalle Asteelle

Ryhdyin opettamaan kauan aikaa sitten. Opiskelimme Kabbalaa yhdessä ryhmän kanssa useita vuosia. Vaikka luimme Kabbalistien artikkeleita, emme kuitenkaan toteuttaneet niitä täysin ennen kuin globaali kriisi iski useita vuosia sitten.

Noin vuodesta 2005 ryhdyimme keskittymään oikeanlaisen ryhmän muodostamiseen. Tunsimme siellä paineen ja tiedostimme, että se on juuri se mitä tarvitsemme toteuttaaksemme (Kabbalan) metodin ja astuaksemme sisään henkiseen maailmaan.

Totuus on se, että maailma ei ollut vielä kokenut kriisiä kuin vasta silloin. Emme tunteneet mitä tai keneen pyrkimyksemme tuli suunnata. Kriisin aikana ryhmämme alkoi kuitenkin tuntea akuuttia, jopa dramaattista tarvetta toteuttaa metodi välittömästi käytännössä jotta voisimme olla esimerkkinä maailmalle.

Meidän täyty työskennellä joka päivä vahvistaaksemme sisäistä yhtenäisyyttämme ja ulkoista levitystyötämme. Pisara pisaralta meidän täytyy tuoda tieto ihmisille, että korjauksen menetelmä on olemassa. Loppujen lopuksi maailman nielaiseva kriisi on Luonnon kutsu nousta seuraavalle asteeelle.

Meidän ei pidä käyttäytyä kuten itsepäiset lapset, jotka eivät halua kuunnella äitiään. Meidän pitäisi nähdä ennenkuulumaton mahdollisuus kaikessa siinä mitä nyt tapahtuu.

Ovet avautuvat meille, jotta voimme jättää tämän pienen, rajoitetun maailman joka on kyllästetty  kärsimyksellä ja päätöksellä kuolemaan. Ovet avautuvat, jotta voimme astua sisään ikuiseen olemassaoloon, maailmaan jota valaisee ylempi Valo. Meidän täytyy selittää tämä, havainnollistaa että se voidaan tehdä yhdessä, ryhmässä.

Ryhmän lait voidaan nähdä jopa tässä maailmassa. Maailma on todellakin paljastamassa itseään sisäisenä järjestelmänä, jossa jokainen osa on kytkeytyneenä toisiinsa. Sitä katsoen voimme nähdä itse mitä meiltä vaaditaan.

Henkisen Ulottuvuuden Paljastaminen

Oikea intentio on tärkein asia lukiessamme Zoharin Kirjaa. Jos henkilö menettää intentionsa, silloin kirja ei vaikuta häneen. On olemassa useita sanontoja sekä kabbalistisia artikkeleita jotka käsittelevät tätä asiaa, mutta lyhyesti sanottuna Baal HaSulam kirjoittaa seuraavaa:

Luoja loi tarkoituksella egomme, joka erottaa meidät toisistamme. Jos kohoamme egomme yläpuolelle ja yhtenäistymme muiden kanssa, silloin ego jää ennalleen. Emme työstä sitä, vaan yhtenäistymme keskenämme sen yläpuolella. Silloin egomme koko  voima ja vastus, joka estää meitä yhtenäistymästä, muuttuu yhtenäistymisen kyvyksi.

Näin vastus (resistori) toimii sähköisessä virtapiirisä. Kun päästämme sähkövirran sen lävitse, silloin juuri tämä vastus on siinä missä luomme paineen joka käynnistää moottorin tai jonkin sähkölaitteen.

Tarvitsemme vastuksen jotta vastakkaisuudessa siihen voimme antaa yhtenäistymisemme voiman läpäistä sen. Silloin yhtenäistymisemme kyky jonka saavutamme, paljastaa meille henkisen maailman.

Jos meillä ei olisi tätä vastusta välillämme, niin kuin luomisen alussa kun olimme suorasti  yhtenäistyneitä, silloin jäisimme samalle tasolle – emme pystyisi havainnoimaan itseämme.

Täsmälleen johtuen tästä vastuksesta välillämme, eli egosta joka erottaa meidät toisistamme ja nyt alamme yhtenäistyä, kyky jonka vastaanotamme antamalla yhtenäistymisemme voiman läpäistä vastuksen, on kuitenkin se seikka joka paljastaa meille henkisen maailman. Silloin kohoamme 125 yhtenäistymisemme tasoa, egoa vastaan, kunnes saamme äärettömän kyvyn tästä yhteisestä vastuksesta.

Zoharin kirja pitää sisällään Valon joka voi antaa voiman päästä vastuksen yli, yhtenäistyä toistemme kanssa ja kytköksessä toisiimme paljastaa henkisen ulottuvuuden kokonaisuudesaan. Juuri siinä onkin työkenttämme Zoharin kirjan kanssa.