Category Archives: Kabbalistiset lähteet

Kabbalistit Todellisuuskäsityksestä, Osa 19

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Sielujen Inkarnaatio

Ei ole uusia sieluja, on vain tietty määrä sieluja jotka ruumiillistuvat muodonmuutoksen pyörässä koska joka kerta ne verhoavat uuden kehon. -Baal HaSulam “Rauha”

Sielut eivät katoa ruumiin vaihtumisen prosessissa, vaan liikkuvat kehosta kehoon, sukupolvesta toiseen korjauksen loppuun saakka. -Baal HaSulam “Rauha”

Sielujen osalta kaikki sukupolvet ovat kuin keskeytymätön elämä joka ulottuu useiden tuhanisen vuosein päähän luomakunna alusta luomakunna loppuun. Se fakta, että tänä aikana jokainen on vaihtanut kehoaan useita kertoja, on täysin yhdentekevä. -Baal HaSulam “Rauha”

Yksi Luotu sielu, Adam, on jaettu useisiin yksittäisiin sieluihin jotka suorittavat korjauksia useassa kehossa sekä ajassa ja ne kerääntyvät jälleen takaisin yhdeksi sieluksi.Johdanto kirjaan Panim Meirot uMasbirot” Osa 22

Kabbalistit Todellisuuskäsityksestä, Osa 16

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Ajatus. Liike. Aika.

Halu on ajatuksen juuri, eikä ajatus halun. -Baal HaSulam “Maailman Rauha”

Halu on henkilön”minuus” ja ajatus sen seuraus, halun lopputulos. -Baal HaSulam, Shamati (Minä Kuulin), Artikkelin No. 153 “Ajatus on Halun Lopputulos”

Mieli on orjuutettu halulla ja se palvelee sitä. -Baal HaSulam “Johdanto Zoharin Kirjaan” osa 21

Kabbalistit Todellisuuskäsityksestä, Osa 5

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Koko Todellisuus sisältyy ihmiseen.

Zoharissa on kirjoitettu, (Vayikra, Parashat Tazria, s 40) että kaikki maailmat, ylempi ja alempi ovat sisältyneinä ihmiseen. Myöskin koko niiden maailmojen todellisuus on vain ihmistä varten. – Baal HaSulam, “Esittely Kabbalan Viisauden Johdantoon” Osa 1

Näemme edessämme avaran maailman, emme näe sitä todellisuudessa vaan itsessämme. Toisin sanoen, päässämme on eräänlainen valokuvauskamera, joka kuvaa kaiken meille ilmestyvän eikä mitään ulkopuoleltamme.

– Baal HaSulam, “Johdanto Zoharin Kirjaan” Osa 34


Kabbalistit Puhuvat Henkisestä Työstä Ryhmässä, Osa 9

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Mahdolliset sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Tovereiden Yhtenäisyys

Henkisen kehityksen polku mahdollistuu vain olemalla ryhmässä, jossa tovereiden rakkaus vallitsee ja jossa jokainen voi auttaa toveriaan edistymään nimenopmaan tämän reitin avulla. –Rabash, Rabash–Yhteisöllisiä Kirjoituksia, ”Tovereiden Rakkaus

Havahduta sisässäsi pelko rakkauden jäähymisestä välillämme…Se vastaa sitä kun henkilön, joka vastaanottaa lahjan, täytyy ponnistaa varmistaakseen, että rakkauden tunne, jota hän kokee henkilöä kohtaan, joka antoi lahjan, ei katoa ajan mukana, että se säilyy yhtä vahvana kuin sillä hetkellä kun lahja annettiin. –Baal HaSulam, Viisaan Hedelmä, Nidos 1, ”Kirje nro 2”

Kabbalistit Puhuvat Henkisestä Työstä Ryhmässä, Osa 3

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Yhteisön Tarkoitus

Jokaisella meistä on vain yksi päämäärä:[yhtenäistyminen]jumaluuden [luojan, rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuuden paljastuminen] sijaitseminen keskuudessamme. -Rabash, Rabash–Yhteisöllisiä Kirjoituksia, ”Yhteisön Tarkoitus (1)”

Meidän tulee muistaa, että yhteisö perustettiin yksinomaan lähtökohtanaan saavuttaa muiden rakastaminen ja että se toimisi ponnahduslautana Jumalan rakastamiselle. -Rabash, Rabash–Yhteisöllisiä Kirjoituksia, ”Koskien Tovereiden Rakkautta”

Kabbalistit Valinnanvapaudesta, Osa 2

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Onko henkilöllä valinnanvapautta?

Heidän sanojensa tarkoitus “Valitse sen vuoksi elämä” on sitä, että Itse Luoja asettaa henkilön käden “hyvän” kohtalon päälle, antamalla hänelle iloa ja tyytyväisen elämän maallisen elämän sisällä. Mallisen elämän, joka on täytetty tuskalla sekä kivulla ja joka on vailla minkäänlaista sisältöä. Henkilö pakenee siellä kuolemaa raskaampaa elämäänsä.

Henkilön päämäärä viitta ainoastaan tien ja päämäärän vahvistamiseen ja egon korjaamiseen siten, että hän tekisi Luojan, Lishman tyytyväiseksi.Vain täten henkilö elää autuaallista, iloista ja miellyttävää elämää.

Kuitenkin, ennen kuin henkilö saavuttaa korjauksen, varmaa on se, että on olemassa valinta vahvistaa hyvää, oikeaa polkua kaikin keinoin ja taktiikoin kunnes hän saattaa korjauksen työn päätökseen eikä murru puolimatkassa taakkansa alle. -Baal HaSulam, “Johdanto Kymmenen Sefiran Opintoihin,” 4

Luoja juurrutti meihin kaikki luontomme säädyttömät ominaisuudet ja loi meihin alhaisuuden tunteen. -“Rabash, Kirje No. 29”

Kabbalistit Ihmisen Ja Luojan Luonnosta Osa 12

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Ihmisen ylivertaisuus suhteessa Petoon

Elollinen (taso): Jokaisella niistä on omat aistimuksensa ja luonteenpiirteensä. Ne voivat varmasti toimia luontoa vastaan,tarkoittaen lahjoittamista. Niillä on myös oma yksilöllinen elämä. Ne eivät voi kuitenkaan tuntea muuta kuin oman itsensä. Toisin sanoen, niillä ei ole aistimusta toisista, eivätkä ne näin ollen voi myöskään välittää toisista.

Puhuva, Inhimillinen (taso): Se voi toimia luontoa vastaan, se on itsenäinen yhteiskunnasta ja tuntee (aistii) toiset. Se voi näin ollen huolehtia toisista ja täydentää heidät tuntemalla sekä “katumalla” yhdessä toisten kanssa. Se pystyy iloitsemaan toisten lohdutuksesta ja ominaisuudesta vastaanottaa sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta.

-Baal HaSulam, Shamati (Minä Kuulin), Artikkeli #115, “Eloton, Vegetatiivinen, Elollinen ja Inhimllinen”

Kabbalistit puhuvat Muiden Rakastamisesta Sekä Luojan Rakastamisesta, Osa 8

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Usean rukous

Niin kuin viisaamme [viisaaksi kutsutaan ihmistä, joka on saavuttanut Luojan] ovat sanoneet: ”Jokainen joka masentuu julkisuuden hyväksi [itsensä hyväksi ja itsensä eteen, täsmälleen tästä syystä] palkitaan ja saa osakseen julkisuuden lohdutuksen”. Julkisuutta kutsutaan ”Pyhäksi Jumaluudeksi (Shekhina Kdusha)” sillä julkista kutsutaan kollektiiviseksi, tarkoittaen Israelin kokoonpanoa, sillä Malkhut on kaikkien sielujen kokoelma. [Tarkoittaen että henkilö joka ponnistaa yhteisen sielun korjaamiseksi ansaitsee sen näkemisen mukavuuden]

– Baal HaSulam, Shamati (Kuulin), Artikkeli nro. 35

Kabbalistit Suhtautumisesta Kabbalan Viisauden Opintoihin, Osa 1

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Suluissa olevat kommentit ovat minun.

Korjaus Kabbalan viisauden työssä.

Miksi olemme velvoitettuja opiskelemaan Kabbalan viisautta? Sen takia, vaikka he jotka opiskelevat eivät ymmärrä mitä he oppivat, kaipauksen ja suuren opintojen ymmärtämisen halun kautta, henkilöt herättävät ylleen Valot jotka ympäröivät heidän sielujaan.

-Baal HaSulam “Johdanto Kymmenen Sefiran Opintoihin” Osa 155

Zoharissa on kirjoitettu: ” Tämän koostumuksen kautta Israelin Lapset ( he jotka pyrkivät paljastamaan Hänet, Luojan) tulevat pelastetuiksi maanpaolta ( Hänen salaamiselta)”… Vain levittämällä Kabbalan viisautta massoille, tulemme saavuttamaan täydellisen pelastuksen (tämän maailman kärsimyksiltä).

-Baal HaSulam “Johdanto Panim Meirot uMasbirot:iin” Osa 5

Kun henkilö sitoutuu Kabbalan viisauteen, mainiten Valojen nimet ja astiat jotka liittyvät hänen sieluunsa, niin silloin ne alkavat vaikuttaa välittömästi henkilössä tietyllä taajuudella…ja kerta toisensa jälkeen, sitoumuksen, työn kuluessa…tuo hänet lähemmäs täydellisyyden saavuttamista.

-Baal HaSulam “Johdanto Kymmenen Sefiran Opintoihin” Osa 155

Matka Maailman Ympäri Zoharin Kirjan Seurassa

Kysymys: Miten voimme sovittaa yhteen sisäiset hetkemme Zoharin Kirjan tekstin kanssa?

Vastaus: Suhteessa muihin kabbalalähteisiin se on itse asiassa helppoa Zoharin kanssa, sillä vauhti ja tekstin lukeminen ovat sellaisia että sinun vain tulee hakea virta ja mennä sen mukana. Tämä ei silti tarkoita sitä että kuulet joen virtaavan ohitsesi.

”Mennä virran mukana” tarkoittaa että yrität hyvin rauhallisesti, niin kuin on kirjoitettu, ”Oppineiden sanat kuuluvat rauhallisuudessa”. Menet yhdessä Zoharin tekijöiden mukana, ilman pienintäkään vastusta, järjestäen sisäiset tunteesi sopiviksi sanojen soinnun kanssa. Jos sinulta jäi pari sanaa kuulematta, älä huoli vaan jatka eteenpäin seuraavien sanojen kanssa. Siten jatkat virran mukana menemistä kuin puuvene aalloilla, myötäillen aaltojen jokaista liikettä.

Täten meidän tulisi antaa ominaisuuksiemme, halujemme ja aistimuksiemme virrata yhteen Zoharin tekstin kanssa, samoin kuin veden pinnalla, pyrkien myötäilemään virtaa, yrittäen havaita missä nämä ominaisuudet ja halut ovat sisässämme, niin kuin Zohar kuvailee. Mutta meidän tulisi hakea tätä hyvin yksinkertaisesti ja helposti. Tärkeintä on antaa virran virrata lävitsesi. Olemmehan vain ”astioita” tai Kli jonka kautta sanojen virran on astuttava sisään meihin.

Lukiessa Zoharia emme pyri aktivoimaan mieltä tai havaitsemaan sisäisiä määritelmiä. Jopa paikoissa joissa Zohar näyttäisi puhuvan käyttäen teknisiä, tieteellisiä termejä, käyttäen kabbalan kieltä, meidän tulisi antaa tämän tekstin kulkea aistimusten läpi mieluummin kuin mielen kautta, tarkoittaen että meidän tulisi kuunnella tunteitamme ja vaikutelmiamme, yrittäen tuntea miten joka sana kaikuu sisässämme, riippumatta siitä kielestä jota Zohar käyttää.