Category Archives: Kabbalan levittäminen

Havahduttakoon Euroopan Konventio Euroopan!

Kysymys: Millä kansakunnalla on henkisten juurien mukaan vaikeinta liittyä prosessiin maailman rauhan saavuttamiseksi?

Vastaus: On hankalaa vastata tuohon kysymykseen juuri nyt, sillä prosessi on monimutkainen. Silti sen ei tarvitse olla vaikeaa, sillä operoiva voima on Valo, se havaitsee halut.

Juuri tästä syystä vähäpätöisimmät halut voivat tuntea vähäpätöisyytensä ja alkaa kohottautua. Siten kytköksen on mahdollista ilmaantua halujen välillä joiden ensiksi heräävät osat ovat niitä joita emme osanneet edes aavistaa.

Löysimme esimerkiksi yllättäen Etelä Amerikasta ryhmän ihmisiä jotka pyrkivät henkiseen kehitykseen ja omaavat oikean tuntemuksen ja ymmärtämyksen Luojan saavuttamisen menetelmää kohtaan. Toisaalta Eurooppa, paikka jota aina on pidetty sivistyksen pääkaupungiksi, pysyy edelleen kuurona Kabbalalle. Kukaan ei kuitenkaan voi tietää mitä huomenna tapahtuu. Kaikki voi kääntyä toisin päin.

Siksi levitämme  Kabbalan tiedettä maailmalle; joka on havahtuakseen, havahtuu!

Kenen Vuoksi Meidän Pitäisi Vaatia Yhtenäistymistä?

laitman_154Kysymys: Kenen vuoksi minun pitäisi vaatia yhtenäistymistä nyt? Ryhmän, vai koko maailman vuoksi?

Vastaus: Yhteinen sielumme jakautuu moneen eri osaan ja niiden heräämisen järjestys jakautuu osaltaan moniin eri vaiheisiin. Samaan aikaan käymme läpi kaksi prosessia:

1. Olemalla osanen, joka on vastaanottanut heräämisen Ylhäältä, meillä on velvollisuus toteuttaa sitä ja tulla korjatuksi. Vasta sen jälkeen kun henkilö on herännyt tällä tavalla, hän löytää vastauksen esittämäänsä kysymykseen elämän tarkoituksesta, paljastamalla Luoja. Tämä tehtävä on meidän ensisijainen velvollisuutemme.

Se saattaa tuntua erittäin itsekkäältä pyrkimykseltä. Kuitenkin paljastamalla Luojamme, tarkoittaa itse asiassa keinoa paljastaa lahjoittamisen laatu ja ominaisuus, rakastamalla lähimmäistämme ja toteuttamalla sitä olemalla yhtenäisyydessä muiden kanssa. Lahjoittaminen on itsensä hylkäämistä, itsensä mitätöimistä. Tulet ulos itsestäsi, kohti muita ja sieltä löydät sielusi.

Näin ollen, ensimmäinen vaikutelma on harhaanjohtava. Olet pyrkimässä löytämään sielusi ja täyttämään sen ikuisella ilolla. Luoja itse on antanut sinulle tämän mahdollisuuden jolla saat sysäyksen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Voisimme jopa sanoa, että se kuulostaa erittäin itsekeskeiseltä, mutta sen todellinen sisältö ja sisäinen ominaisuus on kaiken itsekkyyden yläpuolella.

Näin on siksi, koska me kaikki toteutamme lahjoittamisen keinoa yhdessä, rakkautta, yhtenäistymistä ja keskinäistä auttamista. Teemme sen pyrkimällä tulemaan ulos itsestämme, emme kääntymällä sisäänpäin.

Aikaisemmin Kabbalisteilla ei ollut mahdollisuutta levittää Kabbalan tiedettä maailmalle, he eivät voineet tutkia sitä julkisesti, eivätkä opettaa sitä muille.  Mutta tuona aikana, erityinen korjaus heidän sieluissaan, heidän pienissä ryhmissään, oli tarkoitettu myös hyödyksi koko maailmalle. He saavuttivat suuren lahjoittamisen voiman, joka toimii kaikkien maailman sielujen keskuudessa,  – vaikka maailma ei tunne sitä.

2. Tänään meidän on toimittava lisäksi toiseenkin suuntaan. Emme ainoastaan korjaa itseämme ja hanki enemmän sisäistä lahjoittamisen voimaa välillemme, vaan sen lisäksi levittämme myös kabbalistista tietoa kaikkialla maailmassa.

Nämä ovat kaksi rinnakkaista vektoria pyrkimyksissämme, ja ne ovat tarpeellisia, molemmat.

Henkinen Virus

Baal HaSulam “Messiaan Torvi”… Israelin lapset lunastetaan vasta kätketyn viisauden paljastumisen jälkeen siinä suuressa määrin kuin se on kirjoitettu Zohariin. “Tässä koostumuksessa, israelilaiset lunastetaan maanpaosta.”

Siihen asti, kunnes Kabbalan viisaus on levinnyt ympäri maailmaa, Israel ( ”Isra“-“suoraan”, “El“- Luoja), eli ne, joilla on Luojan pyrkimykset, eivät voi paljastaa Valoa joka uudistaa ja jonka on tultava  heidän lävitseen koko ihmiskunnalle. Maailman on oltava valmis vastaanottamaan tämä viisaus; muuten Israel jää egoistisen luonteensa orjuuteen.

Zohar paljastettiin nopeuttamaan koko maailman kehitystä. Mutta mikä tässä kirjassa on niin erikoista? Miksi se vaikuttaa maailmaan niin paljon?

Totuus on, että emme elä tässä aineellisessa maailmassa, se vain näyttää tällä tavalla meidän sisäisellä ”ruudullamme”. Maailma on yksi; todellisuus on yksi.

Niinpä, kun Zoharin kirja, henkinen lähde on paljastettu aineellisella tasolla, se koskettaa ja vaikuttaa meihin. Tämä lähde nopeuttaa kaikkia nykyisiä sieluja ja meidän edistymistä ja se leviää kuin virus. Se tunkeutuu jokaiseen haluun, jokaiseen reaktioon ja alkaa muuttaa niitä.