Category Archives: Kabbalan levittäminen

Luoja Tulee Päättämään Työn Puolestamme

Pelättävää ei ole. Sinun ei pitäisi pelätä hämmennystä tai sitä, ettet tiedä jotakin. Tosiaankin, tätä työtä ei ole aikaisemmin paljastettu kenellekään tämän maailman historiassa. Ei ole olemassa ketään, jonka esimerkkiä voimme seurata, sillä kaikki tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa.

Siksi meidän tulee vaalia meille määrättyä roolia. Emme edes tiedä miten olemme sen ansainneet ja voimme vain olla ylepeitä tästä tosiasiasta ja ponnistaa täysillä tietämyksen levittämisessä ja selittämisessä tästä globaalista maailmasta, kaikilla kielillä. Niin tulemme herättämään enenevissä määrin suuria muutoksia Ylhäällä, jonka jälkeen, niin kuin on kirjoitettu ”Luoja tulee päättämään työn puolestamme”.

Meidän työmme on vain haluta ja ponnistaa, aivan kuten pienet lapset, jotka varttuvat juuri sillä tavalla – ja muutokset tapahtuvat.

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Aikakauslehti “Visionen” Kabbalasta


Saksalainen  aikakauslehti “Visionen” julkaisi ison artikkelin minusta ja kabbalasta.


Et Voi Korjata Ketään Muuta Kuin Itsesi

Kysymys: Kun useita ihmisiä istuu kuumassa huoneessa, on aina joku jota palelee ja hän pakottaa sammuttamaan ilmastoinnnin. Sanotaan, suurin osa ihmiskunnasta kykenee muuntautumaan lähestyviin muutoksiin. Mitä meidän tulisi tehdä niiden suhteen, jotka ovat jääneet paikoilleen, eivätkä kykene jättämään nykyistä tilaa?

Vastaus: On tärkeää korjata itsesi ennemminki kuin maailma. Totta, haluan tuoda esiin ulkoisia liikkeitä ja yritän auttaa ihmisiä ymmärtämään itsensä korjaamisen prosessin ja menetelmän. Loppuviimein välitän vain kuitenkin siitä, kuinka korjaan itseni. En korjaa lähimmäistäni. Anna hänelle metodin sen varovaisimmassa, pehmeimmssä muodossa, mutta en laita häntä toimimaan; tämä on jo hänen oma valintansa.

Sen vuoksi emme vaivaa ihmisiä jotka eivät ole millään tapaa tai muotoa valmiita muutokseen. He eivät ole vielä kypsiä. Kun levitämme Kabbalistista menetelmää, annamme jokaisen henkilön arvioida sen itse. Olen ilmoittanut useaan otteeseen, etten välitä siitä kuinka ihmiset hyväksyvät viestimme. Kuuntelen heidän vastauksiaan parantaakseni presentaatiota: tuoda julki jotain uudella tavalla ja vastata kysymykseen joka vaivaa jotakuta. Jos olen kutienkin antanut kaikkeni ja henkilö silti torjuu ja halveksii sanojani, kohtelen häntä silloin kunnioituksella. Minulle myös tämä on merkki menestyksestä, sillä onnistuin lähestymään häntä ja paljastamaan hänen vastauksensa. Tämä on hänen oikea reaktio tänä päivänä eikä sille ole tehtävissä mitään.

Käännymme maailman puoleen vai kehittääksemme itseämme. Jos kehitämme itseämme parhaan kykymme mukaan, silloin minulla ei ole mitään valitettavaa ihmisten vastauksista. Odotetaan seuraava vuosi, tai viisi vuotta tai enemmän.

Jos kuitenki menemme liian pitkälle, tämä tulee olemaan pakottamista, emmekä jätä henkilölle tilaisuutta valinnanvapauteen.

Voima Joka Saa Alkunsa Vastakohdista

Kysymys: Miten valmistelemme ihmisiä sisäisesti ennen kuin he menevät levittämään ulkoisesti?

Vastaus: Meidän tulee tavoitella yhtenäistymistä kaikkien välillämme olevien eroavaisuuksien ja kuilujen yläpuolella. Havainnoin tietyt ihmiset täysin vihamielisinä, toiset minua vihaavina ja silti toiset etäisinä elämänkatsomuksiltaan, uskomuksiltaan ja tuntemuksiltaan. Mutta asetan rajoituksen kaikille näille tunteille, en käytä laisinkaan kielteisiä reaktioitani. Sen sijaan haluan rakentaa tunteen kytköksestä ja yhtenäistymisestä sen kaiken yläpuolella.

On kirjoitettu: ”Rakkaus peittää kaikki synnit”. Tämä tarkoittaa, että kielteinen (-), ego, eli kaikki synnit ovat alapuolella ja ovat ylhäältä myönteisen (+) peittämiä, joka on rakkaus.

Ero tai epäjohdonmukaisuus välillämme luo vastuksen voiman ja kyvyn voittaa, tai kabbalistisin termein, särmi ja Heijastuva Valo (Masach veOhr Hozer). Se ilmaantuu kahden navan vastuksesta minussa.

Tästä syystä meidän ei tule eliminoida itsekkyyttämme, vaan peittää se rakkaudella. Synti jää – nyt meidän pitää vain hyödyntää korjauksen menetelmä ja lisätä särmi.

Liity Työhön

On korkea aika luoda ensimmäinen versiomme “pyrkimysten selityksistä”. Viittaamme siinä erilaisiin tiedemiehiin ja selitämme ihmiskunnan nykyisen tuskan ja sen korjauksen.

Kun puhuin kriisistä viisi, seitsemän vuotta sitten, kukaan ei ollut samaa mieltä kanssani. Vielä hetki sitten ihmiset nauroivat sellaisille “spekulaatioille” . Vuosi sitten “päätettiin” että kriisi oli ohi, mutta hyvin pian selvisi ettei se pitäyt paikkaans. Romahdus jatkui ja jopa Yhdysvallat alkoi upota.

Tämän vuoksi meidän täytyy valmistella selkeä tiedonanto, julistus maailmankuvastamme, osoittaaksemme että että ihmisen kärsimyksen olemus on sen egoisimi ja parannuskeino on yhteinen tae. Luonto pakottaa meidät olemaan yhdessä yhteisessä halussa aivan kuten se tuo itsensä ilmi nykyisessä integraalissa todellisuudessa.

Meidän täytyy täsmentää selkeästi askeleemme tällä polulla. Olemme rakentamassa kunnollista yhteiskuntaa, aloittaen pienestä järjestöstä joka laajenee enemmän ja enemmän, muuttuen valtavaksi maailmanyhteisöksi-hyvin monimuotoiseksi, mutta yhtenäiseksi. Näin parannamme itsemme kärsimyksistämme.

Pyydän kaikkia ystäviä: Jos sinulla on erityisiä taitoja tai ideoita, jos kykenet ilamisemaan tämän viestin kirjoittaen, videoin, lauluin, taiteen kautta tai muutoin, lähetä työsi meille jotta voimme käyttää yhteisen takeen yhtenäistä voimaa luodaksemme tämän menetelmän.

Rakkaudestamme ihmiskuntaa kohtaa, meidän täytyy esittää parannuskeino enne kuin kärsimys räjähtää lopullisesti. Kaikkien meidän täytyy työskennellä ahkerasti auttaaksemme ihmisiä ymmärtämään mitä on tapahtumassa.

Saattaa Maailma Yhtenäisyyteen

Lukiessa Zoharin Kirjaa, meidän tulisi pitää mielessä, että kaikki korjaukset kerääntyvät keskinäiseen yhtenäistymiseemme. Meidän tulisi nähdä kaiken maailmassa tänään tapahtuvan irtikytkennän paljastumisena. Lopulta viha, epäjärjestys ja kaikki ongelmat jotka ilmaantuvat, paljastuvat, jotta me ja koko maailma tuntisimme, että meidän täytyy korjata kytkökset  välillämme.

Siinä määrin kun työskentelemme levittämisen kanssa ja puhumme kytköksestä kaikkien välillä separaation ja vastarinnan yläpuolella, jokaisen kansan osan ja maailman välillä, siinä määrin me valmistelemme ja vaadimme yhtenäistymistä opiskelun aikana.

Siitä syystä, mitä enemmän pyrimme ja vaikutamme ja levitämme tätä tietämystä, sitä enemmän puhumme yhtenäistymisestä, yrittäen saattaa kansan yhtenäistymiseen, sitä enemmän vaadimme sitä opiskelun aikana, ja silloin ansaitsemme Valon ohjauksen meihin ja meistä – kansalle ja maailmalle.

Eläköön Epävälinpitämättömyys

Baal HaSulam kirjoittaa että jokainen ilmiö maailmassa on kelpaava. Siksi emme saa tuhota tai hävittää sitä, vaan meidän tulee korjata se. Tällä reitillä meidän tulee kuitenkin toimia organisoidulla tavalla, pelkäämättä ja piileksimättä. Maailma on siirtynyt kehitysvaiheeseen, jossa kaikki kortit tulee paljastaa: päämäärämme, näkemyksemme ja alkuperäiset lähteet, joihin nämä perustuvat.

Se on hyväksyttävää, että ihmiset eivät heti ota vastaan sitä, mutta heidän vihansa meitä kohtaan pakottaa heidät tutustumaan menetelmäämme. Heidän epävälinpitämättömyydestään tulee olemaan heille paljon hyötyä. Sillävälin maailma kehittyy niin vinhaa vauhtia, että vain muutamassa kuukaudessa he tulevat huomaamaan, että olemme oikeassa ja vähitellen he alkavat lähestyä meitä.

Meidän tulisi hyödyntää tämä ajanjakso kun he vastustavat meitä. Todellakin, jokainen joka ei ole välinpitämätön on jo kytköksessä meihin. Se saattaa olla kielteisessä mielessä, mutta kytkös joka tapauksessa. Tiedämme, että konfliktitilanne pakottaa minut opiskelemaan vastustajaani, jotta voin päihittää hänet, mutta samalla olen kytkeytynyt ja sisällytetty.

Ongelma on heidän kanssaan, jotka ovat välinpitämättömiä, kun taas vastustajamme ovat lähimpiä kumppaneitamme. Meidän tulee suhtautua heihin aivan kuten itsekkyyden paljastumiseen määrätyssä muodossa, jotta voisimme sen korjata.

Pysytellen Luonnon Edellä

Tehtävämme on kaksitahoinen: Toisaalta meidän pitää työstää itseämme, mutta toisaalta meidän pitää auttaa muuta ihmiskuntaa. Se aistii jo kriisin ja seuraavassa vaiheessa meidän pitää yhtenäistyä heidän kanssaan jatkaaksemme yhdessä reittiä. Niin tekemällä tulemme mitä ilmeisimmin johtamaan yleistä liikettä, sillä ihmiset eivät kertakaikkiaan tiedä miten päämäärän voi saavuttaa. Meidän pitää muuttua ”vetäväksi voimaksi”: osa ihmiskuntaa joka kantaa sitä eteenpäin.

Johtaaksemme tai opastaaksemme muita, meidän tulee ensin huolehtia itsestämme. On kuitenkin tärkeä muistaa, että emme olisi saaneet henkistä herätystä, jos meidän ei täytyisi korjata maailmaa ja opastaa sitä. Tästä syystä emme tule saavuttamaan menestystä tänään, jos vain huolehdimme omasta edistymisestämme. Meidän tulee huolehtia koko ihmiskunnsta, koko maailmasta, saattaaksemme kaikki ihmiset yhtenäistymään yhdeksi sieluksi, joka kerran olimme. Tästä syystä meidät herätettiin ja tämän tulee olla meidän hallitseva intentiomme.

Joten miten kehitämme itseämme samanaikaisesti kun valmistamme oikean reitin maailmalle? Yleinen laki työssämme on, että on olemassa yksi ainoa voima, jota kutsutaan nimellä ”Valo” tai ”Luoja”, joka hallitsee maailmaa ja vaikuttaa siihen. Tämä voima määrittää ja kontrolloi kaiken. Jotta tietoisesti sekoittautua ja integroitua sen operaatioon, meidän tulee toivoa, että se kiihdyttää kehitystämme.  Ilman tätä halua se kehittää meitä alkuperäisen ohjelman mukaan, voimakkaan kielteisen ärsykkeen avulla, joka ohjaa massoja.

Tästä syystä koko työmme erääntyy vaatimukseen kiihdytetystä kehityksestä ja pysyttelystä kielteisten ilmiöiden edellä luonnon alkuperäisessä ohjelmassa. Tässä tarkoituksessa meidän tulee aina ymmärtää, että seisomme yhden ainoa voiman edessä, joka vaikuttaa meihin. Ja meidän tulee painostaa sitä pyrkimään vahvempaan, nopeampaan ja tehokkaampaan vaikutukseen, sanan mukaisesti ”vetää” sitä oikeaan suuntaan.

Aivan kuten poika, joka vetää äitiään kädestä. Mutta jos hän vetää väärään suuntaan, se ei tule johtamaan mihinkään – he eivät mene elokuviin silloin kun ollaan menossa tarhaan, vain siksi, että poika tahtoo. Samalla tavalla meidän tulee aina pyrkiä oikeaan suuntaan, toivoen, että paikannamme tuon yhden voiman, ainoan voiman olemassaolossa. Haluamme opiskella sitä, oppia miten se toimii ja mihin se on suunnattu.

Tästä syystä vaadimme, että se paljastaa itsensä, sillä sen toiminnot muuttuvat silloin meille selkeiksi. Tietäen kaiken tämän, vaadimme siltä kehittymisemme tilan kiihdyttämistä. Aina kun ”vedämme” sitä oikeaan suuntaan, se on kuin vetäisimme äitiämme tarhan suuntaan, jopa voimakkaammalla halulla ja tahdolla kuin hänen omansa.

Työskentely Häiriötekijöiden Kanssa

Kysymys: Kuinka meidän pitäisi työskennellä häiriötekijöiden kanssa?

Vastaus: Häiriötekijät ovat juuri sitä, mikä auttaa meitä havainnollistamaan tilamme ja vahvistamaan yhteyttä välillämme entistä enemmän. Häiriötekijä näyttää paikan, jossa et ole vielä saattanut työtäsi päätökseen. Todellisuudessa se auttaa sinua. Me vain kutsumme sitä häiriötekijäksi, muta se on itse asiassa epäkohdan paljastuminen. Epäkohdan jonka voit korjata, sillä se on nyt paljastettu.

Kaikki paljastuu lopulta askel askeleelta. Tielläsi tulee paljastumaan useita esteitä. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin annettu sinulle , eikä sinun tulisi mieltää sitä häiriöksi tai yrittää paeta sitä. Hyväksy se vain oikealla tavalla.

Sinun ei tarvitse hukkua tähän ongelmaan saatika juuttua siihen. Sinun tulisi pyrkiä ylittämään se välittömästi: kohota sen yläpuolelle, sulauttaa se itseesi ja näin ollen jatkaa kulkua sen yläpuolella.

En poista ongelmaa enkä esitä ettei sitä olisi olemassa. En yritä keksiä uusia temppuja ja jättää sitä huomioimatta. Hyväksyn sen, joten sen yläpuolella vahvistan yhetyttäni toisiin ja Luojaan entistä enemmän.

Oletetaan, että paljastan esimerkiksi sinussa tiettyjä epämiellyttäviä ominaisuuksia. Tähän saakka olimme ystäviä, mutta nyt sinussa on jotain josta en pidä. Minun täytyy kuitenkin hyväksyä se järkeilyn yläpuolella, tarkoittaen sitä, että näen virheitä sinussa oman viallisen luontoni takia. Minun täytyy haluta yhtenäistymistä kanssasi kaikesta huolimatta, aivan kuten olisit enkeli. Loppujen lopuksi kaikki viat ja virheet joita näen toisissa, näyttävät itse asiassa minut itse, aivan kuten peilin heijastus.

Pidä kuitenkin mielessä, että kaikki tämä kuuluu sisäiseen työhömme, ei levitystyön ammattitaitoon.