Category Archives: Kabbalan levittäminen

Levitystyö: Jokaiselta Kykyjensä Mukaan

Kysymys: Kun  saavutamme seuraavan tason konventiossa, työ ryhmässä muuttuu syvemmäksi ja vahvemmaksi, mutta yhdessä tämän kanssa mitä tulee tapahtumaan levittämiselle 99 prosentille?

Vastaus: Meidän täytyy olla mukana levittämisessä. He ryhmässä, jotka ovat sitä mieltä, että voivat levittää, heidän täytyy olla mukana siinä. He voivat luoda pelejä, kirjoittaa materiaaleja ja osallistua. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten ryhmässä on jaettava velvoitteensa, jokaisen on suoritettava tietty työmäärä palvellakseen 99 prosenttia. On olemassa ihmisiä, jotka voivat esiintyä yleisön edessä.

Monesti naiset menevät miesten etusijalle: He eivät herätä vihamielisyyttä, eivät aiheuta huolta tai epäilystä, eivätkä aikaansaa paljon ongelmia.

Uskon, että kaikki ne, jotka voivat, heille tulisi antaa mahdollisuus osallistua levittämiseen. Sinun ei pitäisi pakottaa henkilöä, joka pelkää tai jos hänellä ei ole sisäistä kutsumusta mennä yleisön eteen, jos hän ei pysty asennoitumaan oikein. Opettaminen vaatii kuitenkin lahjakkuutta ja henkilöllä on oltava sitä. Tietenkin on myös mahdollista oppia, mutta jopa siihen tarvitaan alustusta.

Selventäkää kuka ryhmässä todellakin pystyy käsittelemään levittämistä ja panostakaa heihin. Ja kuka ei, älkää panostako. Älkää pakottako heitä. He voivat auttaa, järjestää asioita ja palvella, joka myös on iso ja olennainen työ, eikä vähemmän arvokas kuin kaikki muu työ. Meidän on vakavasti suhtauduttava näihin olemassa oleviin mahdollisuuksiin, eikä hillitä niitä.

Kaikki On Meitä Vastaan

Lopulta henkilö myöntää ja tunnustaa itselleen, että hän on se, joka on muututtava. Tämä käsitys itsestä ei synny hetkessä, sillä kuka haluaisi tällaista heti alusta alkaen? Mutta vähitellen käy selväksi, että kriisit jatkuvat entisellään ja murheista tulee entistä vakavampia. Näemme jo ennestään kuinka ihmiskunta on kaikessa toiminnassaan tehnyt valtavia virheitä ja on nyt romahtamispisteessä.  Tämä herättää meissä kysymyksen: Miksi? Miksi kaikki mitä olemme rakentaneet, toimiikin meitä vastaan?

Kaikissa järjestelmissä olevat viat esitetään meille joka päivä ja itse asiassa egomme tuhoaa ja vääristää niitä yhä lisääntyvässä määrin. Ottakaamme esimerkiksi terveydenhuolto: On valtavasti lääkkeitä, jotka ovat pohjimmiltaan myrkkyjä,  jotka tuhoavat kehomme. Ne on erityisesti suunniteltu niin, että voimme tulla niistä riippuvaisiksi ja kulutamme niitä koko elämämme ajan, kutsuen niitä vain uusilla nimillä.

Asiantuntijat tuottavat uusimpia lääketieteellisiä kojeita ja laitteita testaukseen ja analysointiin. Kuitenkaan ihmiset, jotka ovat jo niin heikkokuntoisia ja huonovointisia, etteivät tiedä mitä tehdä elämällänsä, eivät niitä tarvitse. Onko tämä ”armoa”? Me emme tiedä mitä haluamme.

Samanlaista on kaikilla elämämme alueilla: perheessä, koulutuksessa jne. Alussa halusimme tehdä hyviä asioita ja sitten huomasimme, kuinka ego vääristää kaiken aloittamamme ja kääntää muut itseämme vastaan. Siksi sitä kutsutaan termillä  “apu itseämme vastaan”, – tarkoittaen, että mitä tahansa teetkin, se toimii sinua vastaan, ja pakottaa sinua näin korjaamaan tilanteen.

Tämä prosessi on tullut maailmanlaajuiseksi nyt. Itse asiassa, yksikään niistä järjestelmistä joita olemme luoneet, toimii meidän kaikkien hyväksi. Johtopäätös on, että ainoa ratkaisu on muuttaa ihmisluontoa, – eikä ulkoisia olosuhteita. Vähitellen tämä on tulossa yhä ilmeisemmäksi ja sen seurauksena Kabbalan viisaus paljastuu.

Ihmiskunta tulee huomaamaan, että syy kaikkiin maailmamme ongelmiin on ihmisluonto, – mutta kukaan ei näytä oikein tietävän kuinka korjata se.
Tässä tulee meidän vuoromme.  Meidän on työskenneltävä vakaasti osoittaaksemme ihmisille ratkaisu tähän ongelmaan: Huolimatta umpikujasta, ihmisen on mahdollista korjaantua ja tasapainottaa luonteensa. Menetelmä on olemassa ja on valmis käytettäväksi.

Tämä on viesti, joka meidän on tuotava maailmaan. Muussa tapauksessa olosuhteemme tulevat heikkenemään entisestään ja vasta sen jälkeen tulemme joka tapauksessa samaan ratkaisuun. Meidän täytyy yrittää näyttää tämä ratkaisu maailmalle nyt.

Kaikkien Maailman Pelkojen Vaimentaminen

Maailman nykyinen tila on paljon huonompi kuin mitä tunnemme, näemme ja tiedämme. On totta ettemme puhu siitä, sillä poliitikot ja ekonomistit eivät ole kiinnostuneita luomaan paniikkia. Heillä ei ole vastauksia kriisiin. Heillä ei ole vastauksia, etkä voi sille mitään. Miksi meidän pitäisi panikoida turhaan? He ovat oikeassa.

Meidän kuitenkin täytyy tarjota tukea ihmisille joita uhkaa nälkä, tulvat, kylmyys, järkytys ja kaikki ne ennalta-arvaamattomat tapahtumat jotka ympäröivät heidät. Meidän pitäisi pyrkiä vaimentamaan kaikki animaalisen tason, selviytymisen pelot maailmasta.  Net auttavat meitä kokoamaan ja paljastamaan sen voiman, Ympäröivän Valon (Ohr Makif), joka kulkee kauttamme maailmaan ja kaikki rauhoittuu. Kaikki maat, yhteiskunnat ja ihmiset ryhtyvät kommunikoimaan, koska he ymmärtävät että tämä on ainoa keino tasapainottaa maailma, ei sen liikkumaton, vegetatiivinen, animaalinen, vaan vain sen humaani-ihmisen taso aiheuttaa häiriöitä tasapainoon ja kaikki muu on häiriintynyt sen (ihmisen) egoistisista teoista.

Meiltä puuttuu pelko; sisäinen hysteria. Jos se olisi meissä, kaikki olisi helpompaa.

Ongelmamme on, että olemme irtaantuneet tästä maailmasta ja yritämme löytää hiljaisen nurkkauksen jostain korkeammasta paikasta. Tämä on huono asia. Päinvastoin, meidän tulisi löytää toisaalta pämäärän suuruus ja toisaalta sisäiset pelot, sillä egoismimme on ruokittu vain niillä. Pelko ja päämäärän suuruus ovat kaksi suurta voimaa jotka liikuttavat meitä. Pelko takaa päin ja päämäärän suuruus vetää meitä edestä päin. Ne auttavat meitä yhtenäistymään.

Meidän pitäisi painostaa itseämme vaimentamaan kaikki maailman negatiiviset tunteet jotka nousevat kriisin yhteydessä ja kääntää ne kehittymisen voimaksi. Kehitys todellakin tapahtuu “Vastakohdan vastakohdasta”-periaatteen mukaisesti. Niin kauan kuin tunnemme olomme jotakuinkin normaaliksi, emme saavuta seuraavaa tasoa. Vain kärsimys tai päämäärän suuruus, kun kärsin etten omista sitä, saa meidät kasvamaan.

On olemassa kahdenlaista kärsimystä: tunteiden puutteen ja täyttämättömän rakkauden kärsimystä.

Kun Ihmiset Kieltäytyvät Kuuntelemasta

Baal HaSulam, “Kansakunta”: Ainoa toivo on perustaa meille täysin uusi kansallinen koulutus, löytää ja sytyttää jälleen kerran se luonnollinen yhteisöllinen rakkaus joka on himmentynyt meissä.

Kysymys: Mitä meidän tulisi tehdä sen Israelin kansan osan suhteen, joka ei ole valmis kuuntelemaan meitä eikä halua olla missään tekemisissä kanssamme?

Vastaus: Meidän tulisi pyrkiä kouluttamaan heitä yhdestä näkökulmasta ja sitten seuraavasta, erilaisin innovatiivisin keinoin. Meillä ei ole vaihtoehtoa, sillä he ovat kuin omia lapsiamme. Et voi tehdä mitään: Hän on syntynyt ja hänet on sidottu sinuun hajoamattomin sitein. Joten halusitpa tai et, kannat taakkaasi ja yrität tehdä kaiken mahdollisen, pyrkien korjaamaan jokaisen mahdollisen sairauden.

Sen lisäksi meidän tulisi muistaa että se on kopio meistä itsestämme; se on meidän astiamme, eikä mitään vierasta meille. Emme voi hylätä maailmaa, todellisuutta tai mitään sen osaa.

Ihmiset kieltäytyvät kuuntelemasta meitä ja se on täysin luonnollista. On vaikeampaa jos he todella haluavat, sillä silloin he tarkoittavat jotakin joka on täysin miestä poikkeavaa. Meidän pitäisi olla luovempia “faniemme” kanssa, kääntääksemme heidät oikeaan suuntaan. Jos henkilö yksinkertaisesti torjuu meidät silloin tämä voi olla yksinkertaisin tapaus.

Joka tapauksessa, meidän ei tulisi luovuttaa ja lähteä. Helpointa on sanoa: “Antaa heidän kärsiä”. Nämä ovat kuitenkin osia sinusta itsestäsi jotka ovat levinneet ympäri ihmiskuntaa, muta tunnet siitä vain pienen osan, 80 kiloa itseäsi etkä mitään muuta. Vähitellen löydät uusia osia itsestäsi. Joten kuvittele millaista tuskaa tuntisit jos löytäisit totuuden; olisiko toisten hylkääminen silloin mahdolista?

Kysymys: Joten mitä voimme tehdä? Se on kuin törmäisimme seinään kykenemättä läpäisemään sitä…

Vastaus: Emme yritä tarpeeksi. Jos yrittäisimme tarpeeksi, tällaisia ongelmia ei olisi. Kaikki riippuu meistä. Henkilö arvioi itsensä ja koko maailman ansioiden mittakaavassa. Pyri liittämään itsesi ryhmään, yhteyteen. Pyri tekemään siellä parhaasi ja mene sen jälkeen ulompiin kierroksiin.

Luento Itselle

Kysymys: Miksi olemme mukana levitystyössä ikäänkuin korjataksemme maailman, jos meidän täytyy korjata vain itseämme?

Vastaus: Näet muita ihmisiä ympärilläsi, joilla on ikäänkuin oma valta ja ovat sinulle tuntemattomia. Mutta tällä tavalla jaettu havainnoimisesi paljastuu sinulle, ero sinun ja korjatun sielun välillä.

Korjattu sielu kokee ettei ulkoista maailmaa ole ja kaikki on sydämessäsi. Ja niin kauan kun et voi tuntea tällä tavalla, se on merkki siitä, että vika on sinussa. Joten, sinun on huolehdittava toisista ja vakuuttaa heidät. Sinun täytyy lähestyä heitä siinä määrin kuin he näyttävät sinusta ulkopuolisilta.

Kohtelet heitä kuin vieraita, joita sinun pitäisi houkutella korjaukseen. Ja jos teet sen oikein, niin  harjaannutat itsesi sisäisesti. Oletettavasti kurkottamalla kohi ihmisiä ja korjaamalla heidät, oikeasti korjaat itsesi sisäisesti ja sen takia he muuttuvat!

Luuletko, että menet ulos maailmaan ja luennoit muille? Itse asiassa, luennoit itsellesi. Luuletko, että yrität muuttaa heitä? Se olet sinä, joka suostuttelet itsesi muuttumaan!

Et voi suoraan lähestyä itseäsi ja tehdä korjauksen itsessäsi. Sinulla ei ole valtaa. Näkemällä muiden  puutteita itsekkyyden voima auttaa sinua korjaamaan. Sinun täytyy korjata itsesi niin petollisessa muodossa.

Konventio: Valmstautuminen Universaaliin Yhtenäisyyteen

Kysymys: Miten yhdistämme opiskelun, integroidun kasvatuksen kurssit ja tavallisen elämän painostavaa takarajaa ajatellen?

Vastaus: Paine tulee vain kasvamaan, aika muuttuu intensiivisemmäksi, tilat vaihtuvat yhä jyrkemmin ja terävämmin. Ihmiset ovat yhä hämmentyneempiä ja neuvottomampia. Meidän täytyy valmistautua siihen tosiasialla, että siirtyminen integroidulle tasolle kohottaa henkilön kokonaan näiden ongelmien yläpuolelle. Tämä tarkoittaa, että ainoa pelastuksemme on yhtenäistyminen. Yhtenäistymisessä piilee maailman pelastus. Siitä syystä kongressimme, jonka toimeenpanemisen toivon onnistuvan Kharkovissa, tulee olemaan todella hyvä valmistautuminen pelastumiselle.

Ota Flyeri, Et Tule Sitä Katumaan!

Kysymys: Mitä tapahtuu henkisellä tasolla, kun jaan toiselle henkilölle flyerin?

Vastaus: Yleisesti ottaen aineellista maailmaa ei ole. On olemassa vain henkinen maailma, voimien maailma. Halu on voima ja sen täyttymys on myös voima. On olemassa vain kaksi voimaa: plus ja miinus, pohjois- ja etelänapa, jne.

Joten mitä tapahtuu, kun jaat toiselle henkilölle flyerin?

Samaan aikaan kytket hänet haluusi  ja riippumatta siitä toivooko hän sitä tai ei  hän on silloin jo kytköksesä meihin. Kun välität hänelle tietoa, sitä ei ole vain painettu palalle paperia, vaan tämä pala paperia edustaa samaa halua. Ja kun henkilö lukee sen, hän kytkee halunsa siihen.

Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole täällä kuviteltua fyysistä maailmaa, vaan voimakenttä, joka toimii fyysisen osallistumisemme kanssa. Näemme vain ulkokuoren, kehoja, mutta oikeasti ne eivät ole kehoja vaan voimia. Näin ollen, jos otan pojan kadulta, ja maksan hänelle 10€, jotta hän jakaa flyerit, silloin sekin toimii ja se toimii samalla voimien tasolla.

Joten tämä on hyvin tärkeää. Sen lisäksi se on erityisen tärkeää ihmisille, jotka eivät vielä ole päässeet henkisyyden tilaan, sillä tällä tavalla he voivat suorittaa henkisiä toimintoja. Sitä ei voi yliarvioida. On ilmeistä, että meidän maailmassamme on olemassa mahdollisuus henkisten toimintojen suorittamiselle, vaikka et ole vielä pääsyt henkisyyden tilaan. Siksi tämä maailma luotiin viimeisenä vaiheena, josta voimme alkaa toimia. Henkilö ajattelee aina, että hän on aineellisessa maailmassa, mutta itse asiassa on kyse henkisistä voimista.

Sulkujen Läpi Ylempään Maailmaan


Kollektiivinen halu ryhmässä saavutetaan vain suhteessa yhteiseen päämäärään
. Osatekijä, joka pakottaa meidät yhtenäistymään on Luoja, yhteinen piste, joka yhdistää meitä. Lisäksi emme saa unohtaa muuta maailmaa. Emme voi edetä omassa työssämme, jos emme ajattele heitä ja huolehdi heistä, jotka tarvitsevat apuamme ja sillä välin ​​kärsivät tässä maailmassa.

Meidän on autettava heitä, meidän on kiirehdittävä kohottamaan heidät korkeammalle joka kerta. Se on kuin navigoisi alusta sulkujen läpi Panaman kanavalla. Alus saatetaan suluille, joissa vesi on tietyllä tasolla. Sitten portit lukitaan ja sulku täytetään vedellä, nostaen aluksen korkeammalle tasolle, joka vastaa seuraavan sulun tasoa. Tämän jälkeen alus kulkee seuraavalle sululle ja jälleen portti lukitaan, alus nousee ja siirtyy eteenpäin. Näin meidän pitää myös ohjata maailman kansakuntia “sulkujen” läpi ylempään maailmaan. Ensin meidän täytyy kytkeytyä ihmisiin, löytää yhteisiä piirteitä, “avata ovi heille” tuoda heidät lähemmäksi meitä ja sisällyttää heidät järjestelmäämme, mikä tarkoittaa porttien lukitsemista. Silloin sillä veden tasolla, alamme nostaa heidät seuraavalle tasolle. Sitten he voivat siirtyä seuraavalle “sululle”, opiskella seuraavan kurssin ja niin me saatamme heidät vähitellen yhdestä maailmasta seuraavaan.

Integroitu Kasvatus Chicagossa

Tässä kuvia tovereistamme levittämässä tietoa integroidusta kasvatuksesta protestin aikana Chocagossa.

.

.

.

.

[Näytä Diaesitys]

Opettajan Tehtävä

Kysymys: Miltä edessäsi oleva tavoite sinusta tuntuu?

Vastaus: Tavoitteeni on tehdä sellainen ryhmä joka selkeästi seuraa suoraa linjaa kohti kiinnittymistä, adheesiota Luojan kanssa ja joka johtaa massoja vetäen mukaan enemmä ja enemmän ihmisiä.

Tämä prosessi tapahtuu kun ryhmä käy alussa läpi useita kriittisiä asteita, kuten lapsi jonka täytyy kasvaa, saavuttaa nuoruus joutumatta eksyksiin ja joka kykenee auttamaan itseään: pukeutumaan, laittamaan kengät jalkaansa, löytämään työn ja asettumaan aloilleen elämässä.

Tämä on se tila jossa ryhmän tulisi sijaita henkisessä maailmassa. Sen tulisi edistyä itsenäisesti, tietäen että tämä liike(suunta) on alhaalta ylös päin, jonka se takaa tekemällä levitystyötä ihmisten keskuudessa.