Category Archives: Kabbalan levittäminen

New York Timesissä: ”Keitä Olette, Israelin Kansa?”

Who_Are_We_Article_NYT_A7Artikkelini “Keitä Olette, Israelin Kansa?” julkaistiin New York Timesissä lauantaina 20 syyskuuta, 2014:

 

Keitä olette, Israelin kansa?

Tekijä: Michael Laitman

Yhä uudelleen juutalaisia vainotaan ja terrorisoidaan. Koska itse olen juutalainen, pohdiskelen usein tätä armotonta tuskaa. Jotkut uskovat, että hirmuteot toisen maailmansodan aikana ovat tänään mahdottomuuksia. Silti näemme miten helposti ja äkillisesti holokaustia edeltänyt mielentilan on syntymässä uudelleen ja “Hitler oli oikeassa” -huutoja kuullaan aivan liian usein ja aivan liian avoimesti.

Tosin toivoa löytyy. Voimme kääntää kehityksen suuntaa ja kaikki mitä vaaditaan on, että opimme tiedostamaan laajemman kuvan.

Missä olemme ja mistä tulemme

Ihmiskunta on tienhaarassa. Globalisaatio on tehnyt meistä riippuvaisia ​​toisistamme, samalla kun ihmiset ovat muuttumassa yhä vihamielisemmiksi ja vieraantuneimmiksi. Tämä kestämätön, erittäin herkästi leimahtava tilanne vaatii päätöksen tekoa ihmiskunnan tulevaisuuden suunnasta. Ymmärtääksemme miten me, juutalaiset, olemme osa tätä skenaariota meidän täytyy palata takaisin sinne, mistä kaikki alkoi.

Israelin kansa syntyi noin 4000 vuotta sitten muinaisessa Babyloniassa. Babylonia oli kukoistava sivilisaatio, jonka kansa koki kytköksen ja yhtenäisyyden. Tooran sanoin, “Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä.” (1Mooseksen kirja, 11: 1).

Mutta samalla kun heidän siteensä vahvistuivat, vahvistui myös heidän egonsa. He alkoivat käyttää hyväkseen ja lopulta vihata toinen toistaan​​. Joten samalla kun babylonialaiset tunsivat kytköksen, heidän kasvanut egonsa teki heistä yhä vieraantuneempia toisistaan​​. Juuttuneina puun ja kuoren väliin, Babylonian ihmiset alkoivat etsiä ratkaisua ahdinkoon.

Kaksi ratkaisua kriisiin

Ratkaisun etsintä johti kahden ristiriitaisen ​​näkemyksen muodostumiseen. Ensimmäinen, jonka ehdotti Nimrod, Babylonian kuningas, oli luonnollinen ja vaistomainen: hajaantuminen. Kuningas väitti, että kun ihmiset ovat kaukana toisistaan​​, he eivät riitele.

Toisen ratkaisun ehdotti Abraham, silloin tunnettu babylonialainen viisas. Hän väitti, että luonnon lain mukaan, ihmisyhteisön tarkoituksena on yhtenäistyä ja siitä syystä hän pyrki kaikesta huolimatta tuomaan babylonialaiset yhteen kasvavan egonsa yllä.

Ytimekkäästi sanottuna Abrahamin menetelmä oli tapa yhdistää ihmiset heidän egonsa yläpuolella. Kun hän alkoi puhua menetelmänsä puolesta maanmiestensä keskuudessa, “tuhannet ja kymmenet tuhannet kokoontuivat hänen ympärillään, ja … Hän istutti tämän opinkappaleen heidän sydämiinsä”, kirjoittaa Maimonides (Mishneh Torah, osa 1). Muu kansa valitsi Nimrodin tavan: hajaantumisen, aivan kuin riitaisat naapurit, jotka yrittävät pysyä poissa toistensa tieltä. Näistä hajaantuneista ihmisistä muodostui vähitellen se, jota nyt kutsumme “inhimisyhteiskunnaksi.”

Vasta tänään, noin 4000 vuotta myöhemmin, voimme alkaa arvioida kenen tie oli oikea.

Israelin kansan perusta

Nimrod pakotti Abrahamin seuraajineen pois Babyloniasta, ja heidät siirretään paikkaan, joka myöhemmin tuli tunnetuksi nimellä “Israelin maa.” He työskentelivät yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden merkeissä teemanaan, “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, ja kytkeytyivät egojensa yläpuolella. Lopulta he löysivät luonnon kätketyn energian, “yhtenäisyyden voiman.”

Tieteestä tiedämme että jokainen aine todellisuudessa koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta, yhteydestä ja separaatiosta, jotka tasapainottavat toisiaan. Mutta ihmisyhteiskunta kehittyy vain käyttämällä negatiivista separaatiota—egoa. Luonnon suunnitelman mukaan meidän on tietoisesti tasapainotettava negatiivinen energia positiivisen kanssa —yhtenäistyttävä. Abraham löysi viisauden, joka mahdollistaa tasapainon saavuttamisen, ja tänään viittaamme hänen viisauteensa, “kabbalan viisauteen.”

Israel tarkoittaa suoraan Luojan tykö

Abrahamin seuraajat kutsuivat itseään nimellä Ysrael (Israel) halunsa mukaan päästä Yashar El (suoraan J—-n , Luojan tykö). Eli he halusivat löytää luonnon yhtenäisyyden voiman voidakseen tasapainottaa egonsa, joka seisoi välissä. Yhtenäisyytensä avulla he olivat yhtenäisyyden voiman, todellisuuden ylemmän kantavoiman upottamina.

Löytönsä lisäksi Israel oppi myös, että inhimillisen kehityksen prosessissa muiden babylonialaisten—jotka seurasivat Nimrodin neuvoja, hajaantuen ympäri maailmaa, muuttuen tämän päivän ihmiskunnaksi—olisi myös saavutettava yhtenäisyys. Että ristiriita Israelin kansan, joka muodostui yhtenäisyydestä, ja muun ihmiskunnan välillä, joka muodostui seurauksena hajaantumisesta, on tuntuva vielä tänäkin päivänä.

Maanpako

Abrahamin seuraajat, israelilaiset, kävivät läpi monet sisäiset kamppailut. Siitä huolimatta heidän yhtenäisyytensä vallitsi 2000 vuotta ja oli keskeinen tekijä, joka piti heidät yhdessä. Todellakin, keskinäisten konfliktien tarkoitus oli vain vahvistaa rakkautta heidän joukossaan.

Noin 2000 vuotta sitten, heidän egonsa kuitenkin olivat niin voimakkaat, että he eivät pystyneet säilyttämään yhtenäisyyttä. Perusteeton viha ja itsekkyys puhkesi heidän keskuudessaan ja aiheutti maanpaon. Todellakin, Israelin maanpako, enemmän kuin fyysinen maanpako Israelin maasta, on maanpako yhtenäisyydestä. Vieraantuminen Israelin kansan keskuudessa sai heidät hajaantumaan muiden kansojen sekaan.

Palatkaamme nykyaikaan Tänään ihmiskunta on samanlaisessa tilassa kuin mitä antiikin babylonialaiset kokivat: keskinäinen riippuvuus vieraantumisen rinnalla. Koska olemme täysin riippuvaisia ​​toisistamme ​​globaalissa kylässä, Nimrodin ratkaisu hajaantumisesta ei enää ole käytännöllinen. Nyt on käytettävä Abrahamin menetelmää. Siksi juutalaisten, jotka aiemmin toteuttivat Abrahamin menetelmän ja yhtenäistyivät, pitää elvyttää kytköksensä ja opettaa yhteyden menetelmä koko ihmiskunnalle. Ellemme tee sitä omasta tahdostamme, maailman kansat tulevat pakottamaan meidät tekemään niin, voimakeinoin.

Siinä mielessä on mielenkiintoista lukea Ford Motor Companyn perustajan ja pahamaineisen antisemiitin Henry Fordin sanat kirjassaan The International Jew The World’s Foremost Problem (Kansainvälinen Juutalainen – maailman etummainen ongelma): “Yhteiskunnalla on suuri kanne häntä vastaan ​​[Juutalaista], että hänen … tulisi toteuttaa … muinainen ennustus siitä, että hänen kauttaan kaikkien kansakuntien maan päällä tulisi olla siunattuja.”

Antisemitismin juuret

Tuhansien vuosien pyrkimysten jälkeen rakentaa menstyvää ihmisyhteisöä, käyttäen Nimrodin menetelmää, maailman kansat alkavat ymmärtää, että ratkaisu heidän ongelmiinsa ei ole tekninen, ei taloudellinen, eikä liioin sotilaallinen. Alitajuisesti, he kokevat, että ratkaisu löytyy yhtenäisyydestä, että yhteyden menetelmä löytyy Israelin kansan keskuudessa ja siksi he tunnustavat, että he ovat riippuvaisia juutalaisista​​. Tämä saa heidät syyttämään juutalaisia ​​kaikista ongelmista maailmassa, uskomaan, että juutalaiset omistavat avaimen maailman onnellisuuteen.

Todellakin, kun Israelin kansa romahti moraalinsa huippupisteestä, lähimmäisenrakkaudesta, israelin viha kansojen keskuudessa sai alkunsa. Niinmuodoin, antisemitismin kautta, maailman kansakunnat yllyttää meitä paljastamaan yhteyden menetelmän. Rav Kook, ensimmäinen Israelin päärabbi, huomautti tästä seikasta sanoillaan, “Amalek, Hitler, ja niin edelleen, herättävät meidät kohti lunastusta” (Essays on Raiah, Vol. 1).

Mutta israelin kansa on tietämätön siitä, että he pitävät käsissään avainta maailman onnellisuuteen, ja että itse antisemitismin lähde on se, että juutalaiset kantavat sisällään yhteyden menetelmää, avainta onneen, kabbalan viisautta, mutta eivät paljasta sitä muille.

Pakollinen viisauden julkistaminen

Samalla kun maailman vaikeroi kahden vastakkaisen voiman paineen alla—globaalin yhteyden voiman ja egon separaation voiman, putoamme takaisin tilaan, joka vallitsi muinaisessa Babyloniassa ennen sen luhistumista.Tosin tänään emme voi vetäytyä pois rauhoittaaksemme egomme. Ainoa vaihtoehto on työskennellä yhteytemme puolesta, yhtenäisyytemme puolesta. Meiltä vaaditaan, että lisäämme maailmaamme myönteisen voiman, joka tasapainottaa egomme kielteisen voiman.

Israelin kansan, antiikin babylonian jälkeläisten, jotka seurasivat Abrahamia, on pantava toimeen yhteyden viisaus, eli kabbalan viisaus. Heiltä edellytetään näyttämään esimerkkiä koko ihmiskunnalle ja näin ollen tuomaan “valoa kansoille.”

Luonnonlait määräävät, että me kaikki tulemme saavuttamaan yhtenäisyyden tilan. On kuitenkin olemassa kaksi tapaa päästä sinne: 1) maailman kärsimysten, sotien, suuronnettomuuksien, vitsauksien ja luonnonkatastrofien reitti, tai 2) asteittainen egon tasapainottamisen reitti, jonka Abraham istutti seuraajiinsa. Jälkimmäinen on se, jota ehdotamme.

Yhtenäisyys  on ratkaisu

Zoharin kirjassa lukee, että “Rakkaus kannattaa kaiken” (jakso, VaEtchanan). “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” on suuri sääntö Toorassa; se on myös muutoksen ydin, jota kabbalan viisaus tarjoaa ihmiskunnalle. Juutalaisen kansan velvollisuus on yhtenäistyä, voidakseen jakaa Abrahamin menetelmän koko ihmiskunnan kanssa.

Rav Yehuda Ashlagin mukaan (Sulam, eli Tikkaiden selitysteoksen laatija Zoharin kirjalle) “Israelin kansan on hankittava pätevyys itselleen ja koko maailman ihmisille … kehittyä kunnes he ottavat omakseen muiden rakastamisen ylevän työn, joka on tikkaat luomisen tarkoitukseen.”

Jos saavutamme tämän, löydämme ratkaisun kaikkiin maailman ongelmiin, antisemitismin hävittäminen mukaan lukien.
[144065]

Kutsu Yhtenäistymään

thumbs_laitman_210Israelin kansan selviytyminen on aina ollut riippuvainen yhtenäisyydestä. Siitä syystä, nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on yhtenäistyttävä. Jos elvytämme jälleen rakkauden keskuudessamme, tulemme suojelemaan itseämme paremmin kuin “Iron Dome” (Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä) koskaan tulee pystymään. Sen lisäksi, yhtenäisyys tulee vastaisuudessakin suojelemaan meitä, jopa kun myrsky laantuu, suoden meille sisäisen rauhan ja kansakuntien suosion. (Ote kirjasesta, “Kutsu Yhtenäistymään”)

Tästä voit ladata koko kirjasen enlanninkielisen version.

Löydä Onnellisuuden Kaava

thumbs_Laitman_020Onnellisuutta ei voi mitata vauraudella tai talon koolla, eikä sen perusteella kuinka monta sähkölaitetta keittiössä on, eikä myöskään bisnesmenestyksellä. On mahdotonta mitata sitä materiaalisilla arvoilla.

Ensinnäkin, onnellisuuden tunne ei ole subjektiivinen; se kattaa kokonaisia ryhmiä. Toisaalta,  onnellisuusindeksissä on integraation mitta: Jos kaikki ympärilläni ovat onnettomia, en voi olla onnellinen.

Sanotaanpa, että voin tuntea itseni vahvaksi, tämä on myös väliaikaista, koska tämä edellyttää vahvistuksen joltakin osalta yhteiskuntaa. Onnellisuuden voisi tuntea kollektiivisessa ykseydessä, kun tuemme toisiamme ja ihmisten välillä on sopimus.

Toiseksi, vaikka henkilö haluaa saavuttaa sen mitä yhteiskunta on opettanut: rahaa, statusta, valtaa, mainetta jne., hän kuitenkin alitajuisesti etsii onnen tunnetta. Mutta koska sitä ei opeteta hänelle, hän voi kurjasti koko elämänsä ja tuntee, että todellinen täyttymys puuttuu. Hänen elämänsä viimeisinä päivinä, kun hän katsoo menneitä, hän ymmärtää, että hänen elämästään ei ollut hyötyä: ei hänelle itselleen, ei hänen lapsilleen tai lapsenlapsilleen; he, kuten hän, eivät ole onnellisia.

Siten onnellisuuden kaavan löytäminen ja sen opettaminen muille on tärkein asia elämässä. Lisäksi, jos et opeta toisia, niin et voi olla onnellinen itse, koska onnellisuuden tunne, niin kuin tutkimukset ovat osoittaneet, riippuu tästä tunteesta ympäröivien ihmisten keskuudessa. Tämä on se mitä kabbalan viisaus pitää sisällään.
140423]

Convention In Sochi “Day One” 7/13/14, Oppitunti 1

Painetta Ylhäältä, Painetta Alhaalta

thumbs_laitman_243_05Kysymys: Onko Israel Shefan (runsauden) ja Valon tuoja maailmalle? Samalla jokainen syyttää meitä siitä, että tuomme vahinkoa maailmalle.

Vastaus: Samalla me tukimme Valon kanavat ja emme päästä Valoa ja Shefaa läpi kaikkiin maailmoihin. Olemme alimmassa maailmassa, keskellä koko luomakuntaa ja me pysäytämme Valon kulun, runsauden ylhäältä alas kun emme anna sen nousta takaisin alhaalta ylös.

Ongelmana on se, että vaikka me kaikki sijaitsemme Valon meressä, Shefassa, se tulee ylhäältä alas ja painaa meitä kyseisen järjestelmien kautta, niin että meidän täytyy vielä aktivoida se.Valo painaa Israelia luonnon kautta, maailman kansakuntien kautta.

Israel tuntee paineen alhaalta, niiltä, ​​joita se tarvitsee siirtääkseen heille Valon, ja myös painetta ylhäältä, Valolta, jonka täytyy kulkeutua kaikille maailman kansoille ja luonnon liikkumattomalle, vegetatiiviselle ja elolliselle tasolle. Israel sijaitsee välissä ja tuntee painetta molemmilta puolilta.
[140297]

Mistä: Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

 

Monimutkainen Kysymys

thumbs_laitman_557Kysymys: Millä tavalla henkilö voi vastata kysymykseen miksi on tarpeellista rakastaa toveriasi kuin itseäsi?

Vastaus: Se johtuu siitä, että maailma on integroitunut ja keskinäinen integroitu yhteys on ihmiskielellä  nimeltään “rakkaus”, keskinäinen rakkaus toisiamme kohtaan, kuten solut yhdessä kehossa. Tätä kutsutaan “Ja rakasta toveriasi kuin itseäsi”. Tämä tarkoittaa, että täytyy olla sellainen yhteys ihmisten välillä kuin on kaikkien muiden luomisen osien välillä.

Luonnossa kaikki on oikeanlaisessa yhteydessä ja liitossa keskenään, ihmistä lukuun ottamatta. Ihmiset rikkovat tämän yhtenäisyyden ja vääristävät elottoman, elollisen, ja animaalisen luonnon. Heti kun ihmiset alkavat korjata itseään, luonto alkaa automaattisesti muuttua.

Luonto alkaa kohota, koska kaikki luomisen osat sisältyvät toisiinsa, mutta erityisesti tasolla nimeltään Adam (ihminen). Joten “rakasta toveriasi” toteuttaa keskeisen luomisen lain, yhteyden sen kaikkien osien välillä.

Kaikki Aseet Ovat Käsissämme

thumbs_laitman_254_01Menetelmällämme on tarkoitus aikaansaada muutos jokaisessa ihmisessä, eikä hallituksissa tai johtoportaissa valtioissa tai maailmassa. Muutokset ylhäpuolelta eivät johda minnekään; muutos voi tapahtua vain alapuolelta.

Meidän koko kehitys on alhaalta ylöspäin, koska me kuulumme kolmanteen kehitysvaiheeseen. Maailomojen laskeutumisen jälkeen ylhäältä alas ja ihmisen kehittymisen historian jälkeen tässä maailmassa, ihmiskunta alkaa kohota alhaalta ylöspäin.

Joka tapauksessa, joka tilanteessa ja joka vaiheessa, muutokset tapahtuvat aina alhaalta ylöspäin. Siksi saavutamme tavallisen ihmisen ja aikaansaamme muutoksia hänessä ja hän tuo mukanaan muutoksia toisiin olemalla yhteydessä heihin.Ylempi Valo löytää paikan, jonka kautta se voi vaikuttaa. Joten jatkamme ylöspäin.

Toivon näkeväni teidät luottavaisina ja iloisina ja kyvykkäinä lähestymään yleisöä ilolla, koska kaikki aseet ovat käsissänne ja niiden avulla voitte tuhota kaiken pahan maailmassa.

Viisaus Tulee Kokemuksen Kautta

thumbs_laitman_281_02Kysymys: On olemassa vitsi kahdesta sonnista, vanhasta ja nuoresta, jotka näkivät lauman lehmiä. Nuori sonni huusi, “Juostaan ​​heidän luokseen”! Kuitenkin vanha sonni pysäytti hänet, “Ei, on parempi, että lähestymme heitä vähitellen ja sitten koko lauma on meidän”.

Mielestäni meidän levittämisemme on kuin nuoren sonnin yritys nopeasti valloittaa lehmät. Koska olemme riittävän kypsiä lähestymään  “laumaa” vähitellen, valloittaaksemme sen?

Vastaus: Milloin alat toimia kuin vanha sonni? Kun ikäännyt? Tällä hetkellä olet vielä nuori.

Haku on ääretön. Et koskaan saa valmista reseptiä keneltäkään, koska et voi ymmärtää sitä.

Sinun pitää edelleenkin käydä läpi tietyt vaiheet, kokea ne, voittaa ne ja kartuttaa kokemuksiasi. Sitten, aivan kuten tuo vanha sonni, tulet ymmärtämään mitä pitäisi tehdä.

Pyrkimys On Palkkio

thumbs_laitman_249-03Kysymys: Kun kuulemme levittämisen tärkeydestä olemme tulessa ja palamme halusta mennä ulos levittämään, mutta miksi silti seuraavana päivänä koko halumme heikkenee ja katoaa?

Vastaus: Tämä on tarkoituksella järjestetty niin, jotta voitamme halumme. Jos levittäminen olisi meille miellyttävää, siitä ei olisi mitään hyötyä.

Ja niin meidän on työskenneltävä vastoin ​​halumme, sillä mielestämme tämä on tärkeää henkiselle kehityksellemme, vaikka fyysisellä tasolla se ei näytä tärkeältä ja on jopa vastenmielistä. Tästä seuraa, että tämä on meille todellista työtä.

Meidän on ymmärrettävä, että jos kehossa ei tunnu vastusta, henkistä palkkiota ei ole! Asia on hyvin yksinkertainen. Joten jos emme halua mennä ulos levittämään ja löydämme tuhat tekosyytä itsellemme, jos se on inhottavaa ja vastenmielistä meille, meitä hävettää ja ajatelemme, että työ on meille sopimatonta, kaikki tämä vastus on nimenomaan annettu meille voittaksemme sen ja saadaksemme henkisen palkkion.

Tätä kutsutaan ylitsepääsemisen teoksi pyrkimyksen avulla. Teko kertyy pisara pisaralta “liittyen isoon määrään”, kunnes laskurimme hyppää seuraavan lukuun ja saavutamme henkisen kohoamisen.

Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole valinnanvaraa; on mahdotonta edetä muulla tavalla. Joten olen iloinen kuullessani, että sinulla ei ole kykyä ja halua ja että et tiedä missä levittää ja miten; nämä ovat kaikki tekosyitä, mutta se nimenomaan antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä!

Ymmärrä, että jos näet mahdollisuuden toimia ilman vaivaa, on parempi olla tekemättä sitä! Jos ulos meneminen yhteisöön on sinusta miellyttävää ja haluat sitä erittäin paljon, olet innostunut ja onnellinen, niin et saa suurta palkkiota siitä toiminnasta, sillä et ole toiminut vastoin egoa.

Ego Tukkii Aivot

thumbs_laitman_286Kysymys: Mikä on oikea tapa lähestyä yleisöä tänään tässä sukupolvessa, mielen vai sydämen kautta?

Vastaus: Sen tulisi tapahtua molempiin suuntiin, mutta enemmän sydämen kautta.

Useimmat ihmiset ovat alikehittyneitä, mikä tarkoittaa sitä, että ego tukkii heidän mielensä. Olemme kaikki sellaisia. Ego tukkii henkilön aivot, hänen mielensä ja hän ei voi nähdä egoaan pitemmälle. On ilmeistä, että hän on kurja ja rajoitettu. Hänellä voi olla suuria, ihania kykyjä, mutta ego pysäyttää hänet, eikä anna hänelle tilaa ilmaista itseään.

Jos esimerkiksi haluat kontrollia, ego estää kaiken muun. Vaikka voisit menestyä, vahva kontrollin halu velvoittaa sinut työskentelemään vain siinä. Tämä on esimerkki siitä, miten rajallisia olemme kyvyssämme työskennellä aivojemme kanssa. Mutta työskentelemällä sydämen kanssa, voimme avatata tien aivoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kääntäyä sydämen puoleen ja työstää sitä, mutta se on mahdollista vain keskinäisessä yhdistymisessä tovereiden kanssa ja heidän kauttaan yleisön kanssa.

Ihmisten täytyy tunkeutua sydämiimme tällä tavalla, niin että emme voi olla olematta huolissamme heistä. Silloin se tarkoittaa, että olemme sisällyttäneet heidät meihin kuin ylempään tasoon viitaten alempaan tasoon.

Ihmiskunnan Tulevaisuus

thumbs_Laitman_715Kysymys: Mikä on toivottu kuva tulevaiasuudesta, joka on kuvattu integroidun kasvatuksen kirjassa? Minne ihmiskunta on suuntaamassa?

Vastaus: Ihmiskunnan toivottu tulevaisuus on oppia systemaattista tasapainoa luonnolta.

Pitämällä koko luontoa tarkistusmittana, meidän tulee muuttaa ihmisen luonne integroiduksi siten kuin se on meitä ympäröivässä maailmassa, sillä olemme kaikkein kehittynein sisäinen osa luontoa, mutta itsekkäästi kehittynyt ja tämä kertoo, että sen laita on hyvin huono. Teemme sitten mitä tahansa, tuhoamme tilan ympärillämme. Siitä syystä, jos alamme opetella luonnon integroidut lait ja haluamme elää harmoniassa sen kanssa, tämä on oleva paras ratkaisu pulmiimme.

Integroidun yhteiskunnan on elettävä kahdella tasolla, sillä henkilö koostuu kahdesta osasta: fyysisestä kehosta ja hengestä, joka puskee häntä eteenpäin. Henki omaa itsekkään muodon. Miten voimme tasapainottaa sitä?

Kehomme on saatava edellytykset luonnolta toimiakseen normaalisti, kun taas hengen—halujemme ja kaipauksiemme—on oltava tasapainossa, sillä nyt ne ovat itsekkäitä. Tämän hyväksi meidän on asetettava yhteisön paras oman parhaamme yläpuolelle ja tunnettava itsemme kiinteäksi osaksi koko järjestelmää.