Category Archives: Itsekkyys

Miksi On Niin Vaikeaa Oivaltaa Henkisyys?

Vastaus on yksinkertainen: Siksi että henkisyys on meidän vastakohtamme, meidän olemuksemme, eli itsekkään luontomme vastakohta. Itsekkyys hallitsee meitä; haluamme täyttää sen. Näin ollen kaikessa mikä ympäröi meitä näemme vain sen minkä egoismimme haluaa: jotakin miellyttävää tai korkeintaan jotakin uhkaavaa.

Tästä syystä hän joka haluaa paljastaa ylemmän maailman (paljastaa sen mikä ympäröi häntä, mutta pysyy huomaamattomana hänen egoistisessa havainnoinnissaan) on rakennettava itsensä uudelleen. Juuri siksi ympäristö on niin tärkeä henkilölle: Se auttaa rakentamaan uudestaan havainnointikyvyn, virittäytymään havainnoimisen tärkeyteen sen suhteen mikä on epämieluisaa itsekkyydelle, vastakohtaista sille. Silloin voi havaita mahtavan maailman joka on koko ajan ollut ympärillä. Sitä kutsutaan henkiseksi maailmaksi koska se on itsekkään maailman yläpuolella.

Meistä vaikuttaa siltä että näkemyksemme ovat kokemuksiemme tulosta, mutta ne ovat itse asiassa kerääntyneen tiedon ”sopivaa” näyttäytymistä itsekkyydellemme. Eikä sillä ole väliä mitä muut puhuvat, totta vai valhetta: Meille totuus on sitä mikä vastaa mielipidettämme – itsekkyys.

Etsimme alati sitä mikä tukee mielipidettämme ja hylkäämme sen joka sitä vastustaa. Lopulta muotoilemme itsemme emmekä halua muuttua. Vain kärsimys, olemassa olon merkityksen etsiminen ja vahva henkinen ympäristö, ryhmä voi auttaa henkilöä muuttumaan puolueettomaksi, vaihtamaan itsekkään havainnoinnin ympäristön näkemykseen. Silloin ylempi maailma, joka koko ajan on ollut olemassa hänen ympärillään, avautuu hänelle!

Mitä Suurempi Ego – Sitä Suurempi Korjaus

laitman_116Kysymys: Mitä voimme oppia nykyisestä, sisäisestä tilasta? Mikä on oikea suhtautuminen niihin?

Vastaus: Oikea lähestymistapa on, ettei keskity yhteenkään niistä. Tärkeintä on pitää etenemistä yllä.  Henkilö ei voi arvioida sisäistä tilaansa, missä hän kulloinkin on. Siihen saakka kunnes saavumme lopulliseen korjaukseen, emme tiedä olemmeko saavuttaneet yhtään mitään.

Itse asiassa, käyt parhaillaan läpi korjauksesi prosesseja jatkuvasti, non-stop. Lisäksi, mitä pidemmälle edistyt, sitä enemmän korruptoituneeksi ja vioittuneeksi tunnet itsesi. Kun olet korjannut itseäsi ja omaksunut ylempiä, tiettyjen tasojen ominaisuuksia, niiden avulla tulet näkemään kuinka kaukana olet niiltä tasoilta, johon olet vielä nousemassa.

Lopullinen taso, Yesod, sisältää kaiken. Sinun täytyy omaksua kaikki mitä siellä on, ja saavuttaa Yesodin lopullinen korjaus. Vasta sitten voit vastaanottaa Sapatin valaistuksen ja alat tuntea, että seisot lopullisen korjauksen kynnyksellä.

Tämän vuoksi meitä odotetaan ainoastaan jatkamaan polkuamme, keskittymättä siihen, kuinka paljon vaikeampaa on odotettavissa. Kaikista vaikeimpia vaiheita pidetään “Messiaan merkkeinä”, koska se sijaitsee siellä, missä  Aviut (halumme karkeus) lisääntyy.

Siksi verrattuna esi-isiimme, meidän tasomme ovat raskaampia, mutta, sen ansiosta olemme halukkaita, kykeneviä ja ansiokkaasti vedämme enemmän Valoa. Vaikka ne verhoutuivat esi-isiimme, niin siitä huolimatta me olemme ne, jotka herättävät nämä jokatapauksessa.

Toora On Annettu Niille Jotka Sitä Tarvitsevat!

Kysymys: Miten on mahdollista edistyä järkeilyn yläpuolella ryhmässä?

Vastaus: Ilman ryhmää se on mahdotonta. Joko yhtenäistyt opettajan kanssa, niin kuin se tehtiin ennen vanhaan, tai  yhtenäistyt ryhmän kanssa. Mutta yksiksesi et voi edistyä.

Kun puhutaan henkilön ja Luojan välisestä suhteesta, tarkoitetaan aina ympäristön läsnäoloa. Ilman sitä meillä ei ole mitään minkä yläpuolelle kohota, mitä korjata. Pyyntö Luojalle on korjauksen pyyntö. Mutta minkä korjaus? Ainut mikä minun tulee korjata on asenteeni lähimmäistäni kohtaan. Tämä on itsekkyys, eli taipumus pahuuteen, perusteeton viha, rikkoutuneet astiat (Kelim), rikkoutunut Temppeli.

Siksi on selvää että tällä aina tarkoitetaan sitä että henkilö on oikeassa ympäristössä ryhmässään. Periaate on peräisin Siinain vuorelta jossa nimitettiin ehto; yhtenäistyminen yhtenä ihmisenä, yhtenä sydämenä. Vain silloin voit vastaanottaa Tooran ja korjata itsesi.

Jos et kuitenkaan pyri yhtenäistymään ja saavuttamaan keskinäistä taetta, niin mitä silloin korjaat? Siinä tapauksessa et voi vastaanottaa Tooraa. Ehto Tooran vastaanottamiseksi on silloin tarpeellinen. Mutta jos et halua yhtenäistyä muiden kanssa, silloin et tarvitse Toora. Sen tarkoitus on vain korjata ihmisten välinen kytkös.

Siitä syystä, meidän aikanamme, kun maailma ajautuu maailmanlaajuisen yhteyden umpikujaan, kun oivallamme että ilman oikeita kytköksiä välillämme, sivilisaatio löytää loppunsa, ihmiset joutuvat käyttämään Tooraa. He tulevat tarvitsemaan Ylempää Voimaa, Valon voimaa, joka yhtenäistää heidät.

Tästä syystä Toora, Kabbalistinen menetelmä paljastuu. Muita menetelmiä ei voi kutsua Tooraksi koska ne eivät vastusta taipumusta pahuuteen. Ihmiset tulevat vähitellen paljastamaan maailmassamme taipumuksen pahuuteen ja silloin he tulevat tarvitsemaan oikeaa Tooraa.

Mitä Pelastus On Minulle?

laitman_138On kirjoitettu, että henkilö, joka avaa kabbalistisen kirjan, haluaa pelastaa oman henkensä, sielunsa. Hän kysyy kysymyksen elämän tarkoituksesta ja etsii tämän merkitystä, toivoen pelastuvansa tyhjyydeltä, joka on pahempi kuin itse kuolema. Näemme, että koko ihmiskunta on vähitellen lähestymässä tätä tilaa.

Kun henkilö anoo korjausta koko sydämensä pohjasta, niin mitä korjaus tarkoittaa hänelle? Tässä on koko ongelman ydin: Ajatteleeko hän oikealla tavalla sitä pelastusta, jota hän kysyy? Merkitseekö se hänen nousemista itsekkyytensä yläpuolelle, yhdistäytymistä muiden kanssa ja koko todellisuutta yhdeksi kokonaisuudeksi? Ymmärtääkö hän, että hän ei voi enää käyttää vastaanottavaa haluaan, Kelim? Kysyykö hän itseltään: Mitä järkeä on elää ainoastaan vastaanottamalla?

Jos henkilö todella haluaa jotain enemmän, se on mahdollista vain antamisen halussa, sisällä Kelim, joka on suunnattu ulospäin. Näin ollen, hänen avunhuutonsa merkitsee “pelasta minut siitä halusta, joka vetää kaiken itselleen, antamatta mitään takaisin!”

Jos henkilön sydän on jo pyrkimässä ulkopuolelle, jos hän haluaa tulla ulos itsestään, vahvistaa yhtenäisyyttä kaikkien muiden kanssa ja löytää sieltä tunne-elämänsä, niin siinä tapauksessa hänen tarkoituksensa, –  intentio, on oikea ja tällöin Valo saapuu häneen, palauttaakseen hänet sen Lähteeseen.

Nouse Järkeilysi Yläpuolelle

laitman_021Kysymys: Kuinka saavuttaisimme kyvyn edistyä “järkeilyn yläpuolella”?

Vastaus: “Järkeilyn yläpuolella” on “materiamme” yläpuolella, eli, tarkoittaa halua nauttia, lahjoittamisen ominaisuuden sisällä. Emme kykene nousemaan itsekkyytemme yläpuolelle yksinämme. Tämä on mahdollista vain Ylemmän Valon, Ohr Makif avulla.

“Järkeily” tarkoittaa haluani. Haluni sisällä voin tuntea, nähdä ja tehdä laskelmia, riippuen todennäköisistä hyödyistä tai haitoista, tai siitä, onko se minun kannaltani edes kannattavaa haluta vai ei. Näiden laskelmien seurauksena tulen tekemään joitakin päätelmiä ja ymmärrän näin toivomuksiani. Tässä suhteessa minulla ei ole mitään ongelmaa. Tämä on se kuinka elän tässä maailmassa.

Osasta näistä laskelmista olen varma, ja toisesta osasta minulla on epäilykseni. Maallisissakin tieteissä käytämme todennäköisyysteoriaa, kun meillä ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa.  Kuitenkin, ja

Jokatapauksessa meillä on jotain, johon voimme luottaa.

Toisaalta, “usko järkeilyn yläpuolla” tai “tiedon yläpuolella” on silloin, kun minulla ei ole mitään välineitä tai keinoja millä hahmottaa. Lisäksi en edes tiedä mitä “ylempi” tarkoittaa. Jos se yksinkertaisesti olisi järjen vastakohta, niin voisin ensin laskea miten minun pitäisi toimia järkeni mukaan ja sitten toimisin täsmälleen päinvastaisella tavalla. Silti, tämä olisi myös järkevä laskelma.

Kuitenkin, minulla ei ole aavistustakaan, mitä “usko järkeilyn yläpuolella” on; en tiedä mitä se noudattaa, mitä tunnetta ja laskelmointia se merkitsee, ja suhteessa mihin. Se on tietty lähestymistapa, taipumus tai paradigma, jota ei ole sisälläni.

Siksi ainoastaan Valo voi tulla ja antaa meille tämän lähestymistavan, koska “järkeilyn yläpuolella” tarkoittaa “lahjoittamisen vuoksi”, ja tämä osaltaan tarkoittaa, että Kli:n (astian) sisälle ei kuulu laskelmointi. Mutta jos se ei ole halun sisällä olevaa, niin miten voin tietää mitä se on? Miten sen voi saada selville? En tiedä? Ja, lisäksi; – minkä halun sisällä se on?

Kabbalistit sanovat: ”Jos alat ymmärtämään lähimmäisesi toiveet kuin omasi, jos voit tehdä laskelman suhteessa hänen toivomukseensa, ja joka tulee hänen hyväkseen, silloin se on jotain, joka menee yli nykyisen tietämyksesi”. Kuitenkin, mikäli tekisin jotain tällaista, minun täytyisi saada sellaisia supervoimia, joita minulla ei ole. Jos saisin niitä, voisin mennä “järkeilyn yläpuolelle.” Tällä hetkellä et voi hypätä itseäsi korkeammalle.

Ainoastaan Valo, joka on luonut meidät, voi myös muuttaa meidät. Siksi meidän on käytettävä “ihmekeinoa” (Segulot)  ja tehdä erilaisia toimia, jotka herättävät Valon tavalla, jolla se alkaa vaikuttamaan meihin. Näin menestyksemme mitataan. Mieli ja tuntemukset, joita keräät mielihyvän ja toivomuksesi sisälle, pystyvät nyt auttamaan sinua. Mutta, ne voivat auttaa sinua vain vastakkaisessa muodossa. Jos teet päivittäin arviointeja siitä, mitä olet saavuttanut henkisyydessä, niin huomaat, että todellisuudessa et ole saavuttanut mitään, vaikka olisitkin nähnyt paljon vaivaa.

Ja samoin käy huomenna. Ylihuomenna tulet tuntemaan hämmennystä tämän kaiken lisäksi. Myöhemmin, ehkä jo seuraavana päivänä, olet yhtäkkiä varma siitä, että sinusta on tullut fiksu. Ja niin edelleen. Jokainen päivä lisäät kielteisiä ilmiöitä, koska asut oman nautinnonhalusi sisällä ja luulet että vain Valo voi auttaa sinua, mutta se ei tule ja se ei auta sinua.

Joten, mitä sinun pitäisi tehdä? Aloita sota järkeäsi vastaan, kuten se on kirjoitettu Egyptin maanpakoa koskevassa kertomuksessa.