Category Archives: Integroitu Kasvatus

Ihmiskunta On Yksi Ryhmä

Kysymys: Onko mahdollista nähdä ihmiskunta ja yhteiskunta ryhmänä, kun vihdoin alat vähitellen aistimaan henkisyyden?

Vastaus: Kaiken kaikkiaan, niin sen pitäisis olla. Tulevaisuudessa niin tulee käymään.

Kun puhumme globaalista ihmiskunnasta, sen integroituneisuudesta, tarkoitamme, että se on yksi integroitu kokonaisuus. Vain yleisestä kokonaisuudesta voimme erottaa 99% ihmisistä, jotka ovat ryhmässä, mutta eivät ymmärrä miksi ja minkä päämäärän hyväksi; he tulivat ryhmään koska heidät johdatettiin sinne, tarkoittaen, että he syntyivät tähän maailmaan ja ovat siellä halusimme tai emme.

Meidän pitää vähitellen havahduttaa heidät osallistumaan aktiivisemmin; se tarkoittaa, että itse asiassa koko maailma on yksi ryhmä.

Emme Tyrkytä Itseämme Yhteiskunnalle

Kysymys: Pyöreän pöydän keskustelun aikana jotkut ryhmän osallistujat eivät kyenneet voittamaan kasvavaa egoaan, vaan keskustelivat aktiivisemmin kuin tarve vaati. Se näytti keinotekoiselta ja fanaattiselta. Miten tällaisia tapauksia pitäisi työstää?

Vastaus: Meidän pitäisi etukäteen päättää mitkä rajat asetamme, eikä niitä saisi ylittää. Tärkein on mitätöidä itsensä muiden edessä, aivan kuten teemme ryhmässä.

Missään tapauksessa ette saisi näyttää, että olette viisastelijoita tai että teillä on taskussanne kätkettynä jokin menetelmä! Ette saisi pelästyttää ihmisiä näyttämällä, että olette edistyneempiä, koska sillä tavalla vaimennatte ihmiset ja ette anna heidän kasvaa. Teidän ei tulisi menetellä sillä tavalla!

Egoa ei saa olla tässä! Teidän pitää tarkoin suunnitella asiat etukäteen ja selkeästi määrittää miten käsitellä tämä menetelmä keskuudessanne, niin että istutte hiljaa piirissä aivan kuten lasten joukossa.

Hyvä opettaja on henkilö joka patistaa lasta näkymättömästi, jotta lapsi voi edistyä itsekseen jälkeenpäin. Hän olettaa, ymmärtää, rakentaa ja tekee kaiken itse, jopa oivaltamatta, että joku ohjaa häntä; tämä on todellista oppimista.

Joten teidän on valmistauduttava pyöreän pöydän tapahtumaan hyvin vakavamielisesti ja egolle siinä ei löydyy tilaa. Se on pahasta. Tulette sillä  pilaamaan kaiken. Teidän on poistettava sellaiset tapaukset ja oltava esimerkkinä toisillenne. Muutoin työnne tulee olemaan turmeltunut.

Elämän Iltaruskossa

Kysymys: Jos kysyisimme vanhalta mieheltä tekisikö hänen mielensä olla taikuri, hän vastaisi, “kyllä mieleni tekisi, mutta minulla ei ole haluja”.

Vastaus: Vanhat ihmiset menettävät halunsa. Elämä etoo heitä ja he ovat väsyneitä, eikä heillä ole mitään odotuksia elämältä. Nuoret ihmiset ovat valmiita kaikkeen, mutta heillä ei ole riittävästi ymmärrystä, niin kuin on sanottu: “Jos vain nuoriso ymmärtäisi, jos vain vanhukset kykenisivät”.

Näin me elämme, joten pääasia on varustaa henkilö elämänsä alussa mahdollisuudella havaita koko kaitselmus, silloin hän tietäisi miten käyttäytyä, mitä etsiä, eikä tuhlaisi elämäänsä, vaan pyrkisi mieluummin astumaan seuraavalle ikuiselle tasolle.

Kysymys: Voimmeko sanoa vanhalle miehelle, “Tule integroidun valistuksen kurssille, sieltä tulet löytämään halun”?

Vastaus: Tottakai! Mutta se ei ole ainoa tapa, jolla voimme häntä houkutella. Meidän pitää vain kääntyä henkilön puoleen asialla, jota hän oikeasti haluaa.

Jos hänellä on vielä joitain samantapaisia haluja, silloin kyllä. Jos ei ja kaikki hänessä on jo kuollutta, silloin voimme vain houkuttaa häntä tulemaan ja istuskelemaan muiden vanhempien ihmisten seurassa, nautiskelemaan maukasta pullaa ja kupin teetä. Silloin hän näkee, kuulee ja kuluttaa aikaansa ja tulee olemaan iloisesti vaikuttunut tietyssä seurassa olemisesta. Vanhemmat ihmiset tulisi houkutella sillä mitkä vanhusten kiinnostuksen kohteet ovat, eikä ylhäisillä asioilla.

Sen tulisi vastata henkilön tarpeita. Huolimatta siitä kenen puoleen käännymme, meidän pitää ensin tutkia tätä koderyhmää ja heidän halujaan ja juuri kääntyä näiden halujen puoleen.

Tel Aviv – “Yhtenäistytään: Rakennetaan Tulevaisuutta Yhdessä”

“Yhtenäistytään: Rakennetaan Tulevaisuutta Yhdessä”: Kymmenisen järjestöä ja nuorisoliikettä kokoontuivat ja järjestivät yhteisen tapahtuman, yhden päivän aikana, 24 lokakuuta 2012, “Pyöreät pöydät”  pystytettiin kahdentoista suurimman kaupungin keskustan aukioilla. Nämä keskustelut kokosivat israelilaisen yhteiskunnan edustajia.

Päätapahtumat järjestettiin Rabinin aukiolla Tel Avivissa ja  Haifan kongressikeskuksessa klo 16.30-22.00. Tapahtumaan otti osaa yli 35 järjestöä, mukaan lukien 8 tapahtuman johtavaa järjestäjää; Arvut (keskinäisyys) liike heidän joukossaan.

[Näytä diaesitys]

Pyöritän Koko Maailmaa

Kysymys: Löytyykö integroidussa järjestelmässä tilaa henkilön yksilölliselle työlle?

Vastaus: Henkilön yksilöllinen työ on siinä miten hän tekee itsestään integroidun osan koko järjestelmässä. Hänen yksilöllinen työnsä on suunnaton.

Ollessaan pieni ratas yleisessä järjestelmässä, hänen tulisi nähdä koko mekanismi itsensä edessä, miten hän käynnistää sen ja miten kaikki riippuu hänestä. Hänen pitää nähdä koko tämä järjestelmä täydellisenä, riippuvaisena vain hänestä.

Tämä tarkoittaa, että hänen persoonallisuutensa ei ole kadotettu, vaan se muuttuu mieluummin ainutlaatuiseksi.

Hän on ainoa joka pyörittää koko maailmaa.

Voiko Sisäiset Pyrkimykset Mitata?

Kysymys: Mikä kriteeri voi auttaa henkilöä kontroloimaan eheyttään ja integroituneisuuttaan?

Vastaus: Kriteeri on hyvin yksinkertainen ja selkeä: ihmisen pitää kohota itsekkyytensä yläpuolelle ja suhtautua jokaiseen yhteisön jäseneen periaatteen mukaan “rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”.

Kysymys: Tätä kriteeriä ei voi mitata. Mitä tarkoittaa “kohota” tai “rakastaa”?

Vastaus: Kriteerin voi mitata epäsuorasti. Emme voi koskaan mitata sisäisiä pyrkimyksiämme, jotka ovat suunnatuja itsekkyyden voittamiseen, emme voi myöskään laskelmoida missä määrin kykenemme sisällyttämään muiden halut omiimme ja sen jälkeen pyrkiä tyydyttämään ne käyttäen omia voimavarojamme ja tavoitteitamme.

Toistaiseksi se ei ole hallinnassamme. Emme soluttaudu luonnon olemukseen tarpeeksi hyvin(elottomaan, vegetatiiviseen, elolliseen ja edes mainitsematta puhuvaa tasoa) voidaksemme aistia sisäisen voiman, joka hallinnoi meitä. Puhumme tässä ihmisen sisäisen maailman mittaamisesta.

On olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kohoamaan itsekkyytensä yläpuolelle ja voivat siten tarkasti mitata ja määrittää sekä itsekkäät, että altruistiset halunsa, voiman joka toimii näissä haluissa, siirtymisen mahdollisuudet, eri keinot ja menetelmät, jotka auttavat heitä suorittamaan kaikenlaisia liikkeitä ominaisuuksiensa puitteissa. Tämä on kuitenkin vain heidän käytettävissään, jotka ovat ansainneet itsensä ja ominaisuuksiensa hallinnan.

Tämä voidaan vain mitata sellaisen henkilön toimesta, joka on löytänyt henkisen rakenteen (oman aistimaailmansa) ja voi vaivatta liikkua siinä. Kun tämä rakenne on paljastunut hänelle ja kaikki nämä ominaisuudet ovat lajiteltuja, silloin hän näkee selkeästi korjaukset niissä. Hän voi mitata itsekkyytensä. Hän ymmärtää henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tunteidensa jne. voiman ja kapasiteetin, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin runsaita. Hänelle ne eivät enää ole salaisuuksia.

Aseistamaton, Eikä Ollenkaan Vaarallinen

Kysymys: Kun on kyse uuden järjestelmän rakentamisesta, riskitekijät, jotka syntyvät rakentamisen aikana on otettava huomioon. Kohtaammeko nämä riskitekijät rakentaessamme integroitua yhteiskuntaa?

Vastaus: Mielestäni käytännössä sellaista vaaraa ei ole, koska henkilö alkaa saavuttaa  suuremman ja suuremman aistimuksen siitä mitä on olla yksi, yhtenäinen kokonaisuus ympäristönsä kanssa. Henkilö saavuttaa tunteen turvallisuudesta, ystävällisyydestä, hyväntahtoisuudesta ja  yhtenäisyydestä, ja ahdistuneisuus katoaa—lyhyesti sanottuna hän aistii kaikki nuo positiiviset ominaisuudet, joita hän tarvitsee, joita hän vain tunsi äitinsä sylissä. Nyt hän kokee nämä asiat ollessaan ympäröivän yhteiskunnan  syleilyssä. Ei ole mukavampaa olotilaan kuin se.

Emme ole tottuneet tähän olotilaan. Emme voi sietää sitä, koska se on liian makea ja liian vieras meille. Meidän pitää tottua siihen. Mutta kaiken kaikkiaan henkilö saa tuntea sisäisen painottomuuden.

On mahdollista, että jotkut ihmiset kokevat epämukavia mielentiloja, koska he ovat tottuneet olemaan jatkuvien jännitteiden tilassa  valmiina hyökkäämään ja tappamaan. Tässä kuitenkin olet menossa rentoutumisen suuntaan, osoittaaksesi muille, että olet aseeton ja että olet valmis syleilemään heitä. Tämä ei ole helppoa. Sanoisin, että tästä löytyy elementti psykologista draamaa, vallankumousta ja sisäistä   kaksijakoisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan, en näe, että ihmisillä on paljon ongelmia sen kanssa. Näiden asioiden yli voidaan päästä ja vähitellen ne ratkaistaan.

Kaikki Turha Erotellaan Ja Vain Totuus Jää Jäljelle

Kysymys: Oli mytologinen kausi, kun ihmisyhteisöt oli järjestetty lähelle luontoa, eli ne jakautuvat naisten ja miesten yhteisöihin ja elivät keskinäisessä sovussa. Kirjallisuuden mukaan ilmapiiri oli iloinen ja useita huulen heittoja koettiin naisten yhteisössä, kun naiset kokoontuivat ja nauroivat asioita, jotka koskivat miehiä. Voimmeko käyttää tätä käsitettä integroidussa kasvatuksessa?

Vastaus: Voimme käyttää kaikea mitä haluat. Meidän ei pitäisi tukahduttaa mitään liikettä millään tavalla. Ainoa asia, jota meidän pitäisi käsitellä on kohottaa yhtenäisyyden tärkeyttä, Ylemmän Ainoan kuvitelmaa, kollektiiviseksi liikkeeksi, yhteiseksi tunteeksi, yleiseksi kollektiiviseksi lahjoittamisen ominaisuudeksi, rakastmiseksi.

Kaikki muu ratkeaa itsestään ja se mkä on tarpeetonta poistetaan ja mikä on tarpeellista tehostetaan ja kohotetaan. Eli ei tarvitse kiinnittää huomiota mihinkään paitsi henkiseen kohoamiseen kun kollektiivinen henkemme, kytkös on jatkuvasti meidän huomiomme keskipisteenä.

Olemme “Vuoden Päässä Maailmanlaajuisista Ruokamellakoista”

Uutisissa (CounterCurrents.org): “2011 vuoden raportissa tutkijat Complex Systems Institutessa paljastivat mallin, joka selitti seikkaperäisesti miksi levottomuuksien aalto, joka pyyhkäisi maailman yli vuosina 2008 ja 2011, iski kun iski. Ensisijaisen ratkaiseva tekijä, oli korkealle kohoavat ruokahinnat. Heidän mallinsa tunnisti tarkan kynnyksen globaaleille  ruokahinnoille, joka murtuessaan johtaisi maailmanlaajuisiin levottomuuksiin…

“Jopa äärimmäisten sääilmiöiden edelle raahustivat ruokahinnat tänä vuonna, heidän raporttinsa vuodelta 2011 ennusti, että seuraava iso välirikko tapahtuu elokuussa 2013, jota seuraa riski uusille maailmanlaajuisille mellakoille. Eli jos trendeihin on uskomista, nämä monimutkaiset järjestelmäteoreetikot sanovat, että olemme vain vajaan vuoden päässä maailmanlaajuisten levottomuuksien tulipallosta.”

Kommenttini: Ehkä he sitten kuulevat integroidun kasvatuksen tärkeydestä, joka kantaa tiedon siitä miten yhtenäisdytään, eikä romuteta kaikkea, vaan luodaan uusi maailmanjärjestys keskinäisessä kytköksessä päämäärällä saavuttaa tasavertaiset standardit ja kohota ylemmän maailman “Inhimillisen” tason  aistimuksessa. Luonto pakottaa meidät tähän.

Tieteellinen Selitys

Kysymys: Voinko käyttää luennoilla 99 prosentille  esimerkkejä sodan uhasta, nälänhädästä ja kriisistä? Missä määrin voimme käyttää näitä esimerkkejä?

Vastaus: Sinun ei tulisi käyttää esimerkkejä tuossa  muodossa. Sinun pitää vain osoittaa maailman kehityssuunta, minne se on menossa ja tehdä tämä tieteellisesti, selittäen, että meidän itsekkyytemme kehityksen mukaisesti joitain ongelmia voi ilmetä, jne.

Kriisi ei mene itsestään ohi, vaan meidän täytyy korjata se itse: Tämä on ihmissuhteiden välinen kriisi, eikä talouden tai ympäristön kriisi. Eli luonto on meitä vastaan ja me olemme sen alati kasvava vastustaja. Meidän on osoitettava ihmisille mihin tämä johtaa, perustana tieteellinen näkökulma, ilman tunteita. Tietenkin kaikki tämä johtaa sotiin ja suuriin ongelmiin, jos emme astu kuvaan ja ala liikuttamaan maailmaa kohti tasapainoa. Olemme kykeneviä ratkaisemaan tämän ongelman.