Category Archives: Integroitu Kasvatus

Kriisi Pakottaa Muuttamaan Tapoja

Uutisissa (Delovaya Gazeta): “Talouskriisin aikana kuluttajat eivät vain ostaa vähemmän tavaroita, vaan ovat myös palaamassa vaihtokauppatoimintaan – tuotteiden vaihtoon, jonka avulla asiakkaat voivat säästää rahaa. Sen lisäksi sosiaaliset verkostot vaikuttavat eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Kun on kyse eurooppalaisten kuluista, he turvautuvat yhä enmmän vaihtoehtoisiin tapoihin saada haluamansa tavarat, harjoittamalla vaihtokauppaa. …

“Jakamalla majoitusta, tukkuostoilla ja pääasiassa ostamalla käytettyjä tavaroita asiakkaat voivat yhä paremmin tehdä voittoa. …

“Samaan aikaan on olemassa kasvava tietoisuus sosiaalisesta vastuusta. 55% yrittävät vähentää veden ja energian kulutusta ympäristöolosuhteiden tähden, luomutuotteiden kysyntä kasvaa.

“Nämä muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat Internetin vaikutuksen ansiota. Tänä päivänä sillä on merkittävä rooli sosiaalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen kehityksessä. Neljännes vastaajista uskovat myös, että ihmisten näkemykset ovat muokautuneet sosiaalisten verkostojen ansiosta (Facebook, Twitter), jossa he etsivät arvosteluja ennen ostoa.”

Kommenttini: Paineen alla, itsekkyyden on pakko antaa periksi ja etsiä uusia mahdollisuuksia täyttyä. Tämä asia kouluttaa ihmisiä vähitellen painostamalla heitä.  Mukautuminen uusiin olosuhteisiin on kuitenkin paljon helpompaa ja nopeampaa integroidun kasvatuksen menetelmän avulla.

Kotona Hyvä, Mutta Parempi Joukkueen Kanssa

Kysymys: Uudenlainen työmuoto on kehittynyt, “etätyö”, eli kun työntekijä ei mene toimistolle, vaan pysyy kotona tietokoneen ääressä ja menee toimistoon vain pari kertaa kuukaudessa. Onko tämä hyvä vai huono ilmiö?

Vastaus: Uskon, että tällaisessa tapauksessa henkilö tulee edelleen kärsimään masennuksesta ja tyhjyyden tunteesta. Hänellä on tarve tuntea kiinteä yhteys. Työskentely yksin ei ole tarpeeksi tehokasta. Nykyään se on ajankohtaista, koska se on kätevää työntekijälle, työnantajalle ja äidille, jolla on lapsia, mutta tämä on väliaikainen prosessi.

Joka tapauksessa henkilön on integroiduttava järjestelmään, joko asuinpaikan tai jonkin muun perusteella. Hänen on jatkuvasti tyydytettävä uusi halunsa, tuntea, että hän on kiinteässä järjestelmässä. Loppujen lopuksi integroitu itsekkyys, joka ilmenee meissä, johtaa meidät tähän. Emme ole vapaita, luonto kehittää meitä tällä tavalla.

Integroitu Kasvatus: Liitos Kabbalaan Vai Ei

Kysymys: Mikä on paras tapa esittää integroidun kasvatuksen materiaalia: liittämällä se kabbalaan, vai ei?

Vastaus: On parempi levittää integroitua kasvatusta ja valistusta ilman kabbalaa.

Tänään meillä on tarpeeksi materiaalia kabbalasta yleisessä globaalissa virtuaalisessa verkostossa kaikilla kielillä. Ja jos henkilö kehittää sydämen pisteen, hän löytää kyllä tämän paikan. Ulkoinen kenttä tuo hänet ja hän “nappaa” koukun.

Jos henkilöllä ei ole pistettä sydämessä, meidän täytyy kirjaimellisesti “ruokkia häntä lusikalla” välittääksemme hänelle mitä integroitu kasvatus pitää sisällään ja mitä se antaa ihmiskunnalle. Täällä me annamme hänelle sen mikä kiinnostaa häntä, ei koskien sielua, vaan sitä,  että hänestä tuntuu pahalta elämässä: epäonnistumisia, kriisejä. Se on eri käsittely, eri viesti.

Näin ollen meidän pitäisi olla enemmän huolissaamme heistä, jotka ovat kriisissä, eikä heistä, jotka etsivät kabbalaa. He löytävät sen kyllä itse.

Kuinka Tulla Vetovoimaiseksi Kaikille

Kysymys: Kuinka henkilön, joka on osa maailman intergroitua kasvatusta, tulisi näyttää ollakseen vetovoimainen kaikkien silmissä?

Vastaus: Integroituun kasvatukseen kuuluvan henkilön tulisi osoittaa itsevarmuutta, että hän on löytänyt elämässään vakaan pisteen. Juuri tämä puuttuu kaikilta tänä päivänä. Kaikkein vakain piste elämässä voi olla vain henkilössä, joka on vuorovaikutuksen keskipisteessä ja liittyneenä kaikkiin (muihin) oikeanlaisen integraalin yhteyden kautta: perheen, yhteiskunnan, ympäristön, liike-elämän ja luonnon kanssa. Yleisön täytyy havaita hänet vakaana, miellyttävänä, vapaana ja ystävällisenä. Hänellä ei loppujen lopuksi ole ongelmia, eikä hänen tarvitsen jatkuvasti suojella itseään, olla varuillaan tai puolustaa itseään keneltäkään.

Hänen täytyy säteillä hyväntahtoista itsevarmuutta ja ystävällisyyttä juuri sen vuoksi, että sisältä päin hän on ehjä. Hän on rauhallinen ja vakaa; hän on juuri sellainen, millaisena lapset näkevät isänsä. Tällaisessa tapauksessa henkilöstä tulee toisille magneetti. Silloin ihmiset alkavat kysyä itseltään “Kuinka minä voin saavuttaa sellaisen tilan, jossa tunnen itseni ja oloni äärimmäisen mukavaksi?” Kaikki tämä johtuu siitä, että sisäinen tasapaino ja rauhallisuus viehättävät ihmisiä.

 

Etusijalla: Alkuperäinen Lähde

Kysymys: Harjoitukset ja pelit, joita käytämme integroidun kasvatuksen kurssilla, eivät yleisesti ottaen ole mitään uutta. Monet valmennusyritykset käyttävät pelejä samankaltaisissa yhdistelmissä, järjestävät pyöreitä pöytiä ja tekevät sen paljon hienostuneemmalla tavalla.

Vastaus: Meidän ei tarvitse oppia muilta. Se voi vain hämmentää meitä, sillä emme ole kiinnostuneita tasosta, jolla muut yhtiöt ovat.

Tästä syystä on toivottavaa, niin kuin kaikessa muussakin, että käytämme vain omia kabbalistisia lähteitämme ja noudatamme yksinomaan niitä. Ja, niin kuin sanotaan, katsotaan sitten.

Kun noudatat alkuperäisiä lähteitä, kehityt luontevasti ja sen perusteella mitä sinulle paljastetaan henkisellä reitilläsi, siirrät sen oppilaillesi. En koskaan ota mitään ulkoisista lähteistä: filosofiasta, psykologiasta, New Agesta, jne. Tunsin aina vastenmielisyyttä niitä kohtaan ja uskon, että meillä ei ole mitään opittavaa niiltä.

 

Yksilöllisyys On Itsensä Sisällyttämistä Muihin

Kysymys: Miten integroitunut hahmottamisen aistini, psyykkeeni uusi kerros, yhdistää minun subjektiivisen “minäni”, minun yksilöllisyyteni, tai vastustaa sitä?

Vastaus: Sinun yksilöllisyytesi on sinun “meidän” alapuolella. Älä koskaan painosta “minääsi”.

Asia on niin, että “minäsi” tulee aina kasvamaan siinä mielessä kun voit toteuttaa itseäsi “meidän” kautta. Kun sisällytät itsesi ihmiskunnan yhteisen halun ja ajattelun elimeen, alat “turvota”, laajentua.

Sinun laajeneva aistimuksesi ja tietoisuutesi näyttää kattavan koko ihmiskunnan. Kuten raskaana oleva nainen, jolla on sikiö sisällään, sinusta tuntuu, että sisällytät koko ihmiskunnan itseesi. Tämä on varsinainen  “minäsi” oivallus.

Sinun sisällyttämisesi kaikkiin muihin on yksilöllisyytesi. Esimerkiksi naisen yksilöllisyys perheessään on ilmaistu sillä, että hän omistaa kaikki, palvelee kaikkia, huolehtii jokaisesta, perheelle hän on—kaikki.

Muussa tapauksessa yksilöllisyytesi ilmaistaan itsekkyytesi kautta, individualismin ja muista erottelemisen kautta. Tälle ei enää ole sijaa maailmassamme, olemme siirtymässä uudelle tasolle.

Asiantuntijat: Euroalueen Työttömyys Tulee Nousemaan

Uutisissa (Global Talent Strategy): “Ernst and Young Euroalue Forecastin (EEF) mukaan 2013 tulee olemaan kova toimintaympäristö sekä yrityksille, että poliittisille johtajille. Yritysten täytyy suunnitella eurooppalaisen “menetetyn vuosikymmenen” varalle, kun kasvu on jäätynyt ja työttömyys jatkaa kasvuaan läpi vuoden 2013, kohoten suurimmillaan lähes 20 miljoonaan. Työttömyyden huipun arvaillaan olevan sekä suurempi, että hitaampi purkautumaan reunatalouksissa, joissa työttömyysasteen odotetaan nousevan yli 28% Kreikassa, 26% Espanjassa ja lähes 17% Portugalissa. ”

Kommentti: Väistämättä heidän tulisi osallistua integroituun koulutukseen ja kasvatukseen, muuten levottomuudet leviävät ja leimahtavat koko EU: ssa, tarkoittaen, että oli virhe olla soveltamatta pakollinen integroitu koulutus kun EU perustettiin ja se virhe on nyt korjattava. Sama virhe toistuu tämän päivän maahanmuuttajien vastaanotossa, heitä ei velvoiteta opiskelemaan ja hyväksymään lakeja ja sääntöjä, jotka ovat olemassa yhteiskunnassa, johon he ovat muuttanee.

Mistä Yhtenäistymisen Voima Tulee?

 

 Meidän täytyy ymmärtää, että jos henkilö, luonnon korkeimpana luomuksena, pyrkii kohti yhtenäisyyttä ja integroitumista siitä huolimatta ettei kykene saavuttamaan sitä, niin sen kautta hän herättää luonnon yhtenäistymisen, joka toimii hänelle. Näemme sen eri järjestelmissä, erilaisissa esineissä, jopa suhteessa siihen miten me kasvamme.

Näemme kuinka lapsi kehittyy. Hän tekee vaistomaisia yrityksiä tulla aikuiseksi, onnistua jossakin. Hän on aina jännityksen tilassa. Miksi nämä yritykset onnistuvat? Miksi ne tekevät hänestä aikuisen? Miksi lukuisien toimien  seurauksena hän oppii, kasvaa, ymmärtää ja kehittyy? Se johtuu hänen halustaan, hän herättää ylleen luonnon voiman, joka kehittää häntä.

Tuo sama luonto, joka kehittää meitä ja on vähitellen luonut vegetatiivisen, elollisen ja myöhemmin inhimillisen tason elottomasta tasosta, vastaa ponnisteluihimme ja aherrukseemme. Jos me pyrimme kohti integroitumista sen kanssa, keskenämme, silloin tulemme löytämään keskuudessamme yleisen kattavan voiman ilmentymän. Eli pyrkimällä ytenäisyyteen me havahdutamme itsessämme yhdistävän, yhtenäistävän voiman, joka on jo olemassa luonnossa.

 

Murha Connecticutissa

Suren kaikkia uhreja, ja enemmän kuin kukaan muu, koska tunnen itseni rikoskumppaniksi, tunnen syyllisyyttä siitä mitä on tapahtunut. Onhan tämä teko seurausta välinpitämättömyydestämme sitä kohtaan miten lapset kasvavat ja sille tosiasialle, että he muuttuvat  väkivaltaisiksi tappajiksi … Vika on meissä, koulutusjärjestelmässä ja puuttueellisessa kasvatuksessa. Milloin ymmärrämme, että lapsia ei vain pitäisi opettaa lukemaan ja kirjoittamaan, vaan että meidän pitäisi tehdä heistä ihmisiä, kasvattaa heidät? Integroidun kasvatuksen puute tulee näkymään yhä enemmän, mutta kuinka monta samanlaista tapausta tavitaan, ennen kuin alamme toimia!

Saxo Bankin Järkyttävä Ennuste

Mielipide (Steen Jakobsen, Saxo Bankin talous-  & tietohallintojohtaja): “Päättäjät ovat lopultakin oivaltaneet, että yhteiskunnallinen jännite voi saavuttaa hyvin tarpeelliset uudistukset ja rahoitustarpeet äänestäjien mielenilmaisujen nojalla. Otettakoon huomioon, että mielenosoittjat eivät enään yksinomaan ole ammattiliittoja ja julkisen sektorin henkilöstöä. Tämä on nyt kansallinen kysymys monelle maalle. Yksi sukupolvi nuoria on jo menetetty, josta odotettavissa kielteiset seuraamukset tuottavuudelle, innovaatiolle ja silkalle elämänkatsomukselle…

“JOS – päättäjät sivuttavat tämän kutsun “muutokselle”, silloin äänestäjät radikalisoituvat ja siirtyvät  poliittisesti  äärivasemmalle ja oikealle. Harkitsemme järkyttävää ennustetta vuodelle 2013, joka pitää sisällään vakavamielisen siirtymisen takaisin kommunismiin Itä-Euroopassa ja kohti autokraattisempia valtioita Etelä-Euroopassa…

“Kriisin vallitessa ihmiset menevät äärimmäisyyksiin – täysimittainen kriisi on nyt meneillään, kun pankkitoiminnallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi tapahtuu. Asiat eivät oikeastaan voisi olla pahemmin, joka on varmaankin hyvä asia… Olisiko nyt aika muuttua? Epäilen sitä, mutta tämä on siirto oikeaan suuntaan ja se osoittaa jälleen kerran, että luodaksemme mandaatin muutokselle meidän on koettava vakavamielinen kriisi.”

Kommenttini: Jos Eurooppa ei ymmärrä ainoaa lääkettään—integroitu kasvatus—se ei tule vain pirstoutumaan valtioihin, vaan pienempiin muodostelmiin, sopiakseen yhteen itsekkyyden kanssa.