Category Archives: Integroitu Kasvatus

“Tiedemies Ennustaa”

Mielipide (Chris Martenson): “Chris Martenson on maailmankuulu asiantuntija vaarallisten, silti kätkettyjen eksponentaalisten kasvumallien tunnistamisessa globaaleissa talouksissa, energiakysynnässä ja ruoan kulutuksessa…

“Ja hän ennustaa osakemarkkinoiden 60% romahduksen iskevän tulevan kolmen kuukauden aikana.

“Martensonin mielipidettä ei kannata ottaa kevyesti, sillä hänen tutkimuksensa on YK:n, Iso-Britannian parlamentin sekä Fortune 500 yhtiöiden korkeasti arvossa pitämiä. …

“Valitettavasti Martenson ei ole ainoa taloustieteilijä, joka ennustaa massiivista, historiallista romahdusta   tapahtuvaksi.

“Itse asiassa, hänen lukunsa ovat varovaisia verrattuna muihin alansa asiantuntijoihin.

“Tuoreessa haastattelussa, Robert Wiedemer — taloustieteilijä, joka parhaiten tunnetaan oikein ennustetusta romahduksesta Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla 2006 sekä osakemarkkinoiden romahduksesta 2008 — antaa meille levottomuutta herättävää todistusaineistoa 50% työttöyydestä, 90% osakemarkkinoiden romahduksesta ja 100% vuosittaisesta inflaatiosta…alkaen tänä vuonna.”

Kommenttini: Tosiasiallisesti tämä suuntaus voidaan pysäyttää vain välittömästi siirtämällä koko yleisö Integroituun Kasvatukseen ja yhdenmukaisesti sen kanssa vähitellen pienentää tuotantoa vaadittaviin mittasuhteisiin.

Integroitu kasvatus sallii siirtymisen tasavertaiseen, järkevään vaadittavien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden jakamiseen ja omistaa kaikki muut voimavarat valistukselle, koulutukselle ja valmennukselle, eli ihmisten korjaamiselle integroituna osana luontoa. Vain sillä tavalla kykenemme välttymään iskuilta, jotka siitä huolimatta johdattavat meidät tekemään samat päätökset.

 

S&P Varoittaa Yhteiskunnallisesti Räjähdysherkästä Tilanteesta Euroalueella

Uutisissa (Reuters): “Standard and Poor’s näkee riskialttiina sen, että Espanja, Italia, Portugalia ja Ranska eivät kykene toteuttamaan välttämättömät uudistukset samalla kun työttömät muuttuvat yhä haluttomimmiksi sietää säästäväisyyttä, S&P:n Saksan johtaja Torsten Hinrichs kertoi sanomaledelle.

“Korkea työttömyys Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on yhteiskunnallisesti räjähdysherkkä,” Hinricsiä siteerattiin maanantain Neue Osnabrücker Zeitungissa.

“‘Yhteiskunnallinen yhteisymmärrys on löydyttävä toimenpiteiden säästämiseksi. Korkea työttömyys…ei auta.’

“Hinrichs sanoi, että Espanjan ja Portugalian ihmiset olivat jo todistaneet halukkuutensa sietää säästötomenpiteitä, mutta tämä ei voi jatkua ikuisesti.'”

Kommenttini: On välttämätöntä heti julkistaa Integroidun Kasvatuksen käyttöönotto työttömyysturvan saajien joukossa ja kokeilla sen tehokkuutta kuukaudessa, silloin yhteiskunnallinen räjähdyshekkyys ei tule olemaan uhka, päinvastoin “aivan kuin tyhjästä” yleinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne tulee ilmaantumaan. Se on elementaarista psykologiaa…

Inspiraatio Joka Ei Tule Koskaan

Kysymys: Miten firman johtaja voi auttaa työntekijöitään tuntemaan yhteisen sisäisen voiman?

Vastaus: Ihmiset voivat vain tuntea kollektiivisen voiman integroidun yhtenäisyyden seminaarien avulla; muuta tapaa ei ole. Tämä muuttuu mahdolliseksi vuorovaikutuksen tuloksena, kun he työskentelevät integroidun ohjelman mukaan ja keskustelevat ehdottamistamme erityisistä aiheista.

Yllättäen he alkavat kuuntelemaan toisiaan. Yksi puhuu ja toinen täydentää, sen sijaan, että väittelisivät, sillä jokaisen on madallettava itsensä muiden mielipiteiden ääressä. Yhdessä he innoittuvat yhteisestä työstään; he etsivät kollektiivista tietämystä, kollektiivisia sensaatioita.

Yllättäen jokin valoisa ja lämmin alkaa muodostua heidän keskuuteensa pyöreässä pöydässä, jotakin lupaavaa, joka saa heidät haluamaan jäämään. He kokevat aivan uuden energian, joka kohottaa heidät kehostaan ja antaa heille uuden latauksen, uutta inspiraatiota, tunne kuin eroaisit kehostasi ja elämäsi on tämä yhteisö. Tämä on se mitä sinun pitää antaa heille seminaareilla.

Tunne ei katoa seminaarin jälkeen. Ihmiset pitävät siitä kiinni, kaipaavat sitä; tämä tunne muuttuu heidän elämäkseen.

Kollektiivinen Tasapaino

Kysymys: Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä. Onko mahdollista, että joku ei onnistu integroitumaan yhtenäisyyteen, joka paljastuu seminaarien aikana?

Vastaus: Se on melkein mahdotonta, sillä ihmiset, jotka istuvat keskenään ympyrässä, ovat aina vaikuttuneita toisistaan. Tästä syystä tunteettomin heistä saa lempeyttä, hellyyttä ja herkkyyttä muilta, kun taas herkin tasapainottuu muiden avulla. Kokonaisuus saavuttaa yhteisen nimittäjän.

Heillä ei ole mitään henkilökohtaista, sillä kaikki muuttuu kollektiiviseksi. Sanot, että jotkut heistä tuntevat tällä tavalla ja joku muu eri tavalla. Enää ei ole olemassa “joku” —jokainen heistä sisällyttää itseensä kaikki muut.

Varjoteatterin Kulisseissa

Kysymys: Voimmeko arvoida tämän maailman tasapainoa henkisyyden maailman tasapainoon, Purimin kertomuksen mukaisesti? Kuinka integroitu kasvatus ja kabbalan tiede heijastuvat siinä kertomuksessa?

Vastaus: Tarkastellaanpa Purimin kertomuksen hahmoja: kuningas Mordechaita, Hamania ja heitä yhdistävää Esteriä. Kaikki langat kietoutuvat häneen.

Henkilön luontaiset taipumukset on esitetty näin: kolme linjaa ja sen ylöpuolella Luoja, tarkoittaen tietoa ja pyrkimystä Keteriä varten järkeilyn yläpuolella keskimmäisellä linjalla. Todellisuudessa kaikki tämä ilmenee yhtenäisyyden työssä. Tämän vuoksi Purimin tapahtumat tapahtuvat Babylonian maanpaossa.

Purim on kaikkein tärkein symboli.

Aabrahamin ryhmä saapui Babyloniaan, loi sarjan korjauksia ja putosi sen jälkeen asteeltaan ja vajosi takaisin Babyloniaan paljasten siellä korjauksen lopullisen menetelmän.

Ryhmä rakentaa henkisen astian tämän menetelmän kautta: se ei kuitenkaan pysty säilymään siinä, sillä astia on paljon heikompi kuin sen edeltäjänsä. Sillä on paljon enemmän rajoituksia kuin edeltäjällään, sillä tällä kertaa tulee korjata koko maailma.

Sekoittautuminen tapahtuu jälleen, mutta tällä kertaa astian “perustuksissa” jotka olivat korjattu Babyloniassa ja muovattu sen jälkeen maailmaan.

Sen jälkeen Isarelin lapset menevät maailmaan ollakseen siinä yhdessä. Meidän aikanamme he saapuvat jälleen Babyloniaan, samaan tilanteeseen Hamanin, Mordecain ja Ahasueruksen kanssa.

Tänä päivänä kaikki on valmiina, mutta haluamme edetä hyvällä polulla, järkeilyn yläpuolella ja sen vuoksi meidän täytyy selittää kaikille, että yhtenäisyys on pelastuksemme.

Haman halusi käyttää “nukkumisen” tilaa Israelin lapsiin: He eivät ylläpitäneet oikeanlaista yhteyttä välillään ja se tarjosi mahdollisuuden heidän tuhoamiselleen. Tarkoittaen henkisen toiveen tuhoamista ja työskentelyä egoistisesti.

Toisaalta integroitu kasvatus kertoo meille, että meidän täytyy yhtenäistyä, sillä se on sekä henkisen että materialistisen  maailman pelastus. Meillä ei ole muuta vaihoehtoa.

Nykyisessä tilanteessa olemme selvästi koko maailmaa vastaan, puhuen kohtuullisesta kulutuksesta, tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaiseta jakamisesta jne. Selitämme kuinka pullistuneella pankkisektorilla ja ylimääräisellä tuotannolla ei ole sijaa maailmassamme. Ymmärtäen asteittain kuinka meidän täytyy elää maailmassamme, ihmiskunta tulee hylkäämään kaikki keksityt toiminnot, jättäen jäljelle vain sen mikä on välttämätöntä ja tarpeellista normaalille olemassaololle.

Tämä ei tarkoita että palaisimme takaisin tai toistaisimme historiaa. Totta kai voimme jatkaa tietynlaisia teknologisia kehityksiä, sellaisia jotka ovat tarpeellisia elämälle.

Jos esimerkiksi tuotanto on automatisoitu, ihmisten ei tarvitse työskennellä tuntiakaan päivästä. Antakaamme heidän siis osallistua elämänsä tärkeimpään tehtävään- henkiseen kasvuun. Antakaamme heidän tehdä sisäinen työ heissä itsessään.

Emme ymmärrä vielä, että huippuluokan teknologia luo “uuden” virtuaalisen maailman, jossa vastaanottamisen halu on olemassa hiljaisesti “animaalisella” tasolla, koska ihmisen tasolle noustuamme menetämme “maun” aikaisempiin haluihimme. Aivan kuten emme tunne kuinka hiuksemme ja kyntemme kasvavat, emmekä sitä kun leikkaamme niitä.

Tunne tästä maailmasta alkaa “haalistua” ja kaikki toimemme, yhteytemme ja koko olemassaolomme tullaan tuntemaan vain toisten ihmisten välisissä suhteissa.  Nämä suhteet eivät tule perustumaan “anna ja ota” periaatteelle, fyysiselle kanssakäymiselle eivätkä kaupankäynnille. Tämä taso tulee vetäytymään taka-alalle ja häviämään käsityksestämme. Tulemme sen sijaan tuntemaan sisäisen olemuksen kasvun, todelliset, syvät suhteemme.

Eli, siirrymme käsityksessämme toiselle tasolle, jota ei ole olemassa maailmassamme, koska maailmamme koostuu elottomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta tasosta eikä ihmisen taso kuulu siihen. Jos saavutat sen (ihmisen tason), kaikki muut tasot kuuluvat siihen ja katoavat. Silloin käsityksemme on yhtäkkiä siirretty voimien maailmaan aineellisen maailman sijaan. Sitten osoittautuu, että “aineellinen” maailma on vastaanottamisen halu eikä materiaalisia kuvia. Ne ovat kuin varjoja, jotka heijastuivat tajuntamme peilistä.

Moderni teknologia tarjoaa tukea tähän käsitykseen. Tulemme näkemään tulevina vuosina kuinka ihmiset menettävät heidän tavanomaiset toimensa ja ovat jätetty ilman mitään. Miksi meitä sitten tarvitaan ylipäätään?

Meitä tarvitaan, mutta ei ruumiillisissa muodoissamme. “Minä” on kuitenkin loppujen lopuksi jotain ikuista ja muuttumatonta. Nousemme sille tasolle integroidun kasvatuksen kautta, joka antaa meidän edetä sulavasti ja miellyttävästi räjähdysten ristitulen sijaan joka ei jätä meille vaihtoehtoja.

Emme voi vajota epätoivoon tällä polulla. Pieni henkinen yrityksemme ylittää kaikki materiaaliset pyrkimyksemme. Jos ajattelemme hieman enemmän, “työnnämme” hieman henkistä kehitystämme, mitkään tuliaseet eivät voi pysäyttää sitä. Miljoonat vihaajat tulevat olemaan aseettomia sen edessä.

Meidän täytyy olla tietoisia materiaalisen ja henkisen voiman potentiaalin eroista. Kuten Baal HaSulam kirjoittaa, kaikki “animaalisen” tason edustajat ovat tasa-arvosia yhden ihmisen tason edustajan kanssa. Näin ollen, ei ole mitään verrattavaa sillä näiden tasojen voimat eroavat toisistaan niin paljon. Meidän täytyy vain mennä syvemmäksi sisään ja tulemme näkemään kuinka saavumme Purimiin….

Emme Menesty Ilman Tukea

Kysymys: Olettakaamme, että muutama ystävä järjesti liiketoiminnan ja heidän välilleen syntyi konflikti; ystävyys rikkoutui ja liikeintressit romahtivat. Miten voimme tässä pisteessä auttaa heitä tekemään sovinnon, vai voivatko he tehdä sen itse?

Vastaus: Uskon, että ihmiset eivät kykene tekemään sitä itse. Tehdäkseen sovinnon, heidän on kohottava luonteensa yläpuolelle, mutta he eivät tiedä miten.

Siksi he tarvitsevat jonkinlaisen “sovittelijan”, asiantuntijan, joka opettaa heitä ja ohjaa heitä oikeanlaisen integroidun yhdistelmän ääressä.

Pyramidi Joka Muuttuu Ympyräksi

Kysymys: Katoavatko kaikki pyrkimykset integroidusta yhteiskunnasta? Epäilen, haluaisiko kukaan enää johtaa tai hoitaa tärkeitä projekteja.

Vastaus: Päinvastoin, siellä on mahdollisuus vastavuoroiseen päätöksentekoon eikä siellä ole tarvetta pyrkiä johtajaksi. Se fakta, että tavoittelen kehitystä ei tarkoita että se olisi jotenkin parempi. Kun on olemassa yhtenäisyys ja integroitu tuki, siellä on myös eri tehtävien välisten erojen kumoaminen.

Silloin työskentelemme kaikki yhtenä tiiminä. Huomaa mitä tapahtuu perheessä jossa kaikki huolehtivat toisistaan. Loppujen lopuksi perheen pieni lapsi on tärkeämpi kuin aikuiset. Hän johtaa perhettä! Hän määrittää mikä perheelle on tärkeää. Perhe on häntä varten ja tarjoaa hänelle kaiken mitä hän tarvitsee!

Todellinen ja oikea tiimi on “pyöreä” ei “kolmionmuotoinen”. Vaikka siellä on pyramidinmuotoinen osa, se on olemassa vain ammatillisesta näkökulmasta, ei mistään muusta.

Mitä minä voin tehdä on korkeammalla ja mitä muut voivat tehdä on matalammalla. Yrityksessä olemme kuitenkin kaikki tasa-arvoisia ja johtaja on se joka osaa johtaa. Kaikki seuraavat häntä kuitenkin mielellään!

Kenestä Menestys Riippuu?

Kysymys: Liiketoimintaa ajatellen, riippuuko kaikki johtajista, vai onko se alun perin ennalta määrättyä?

Vastaus: Meidän pitää lähestyä asiaa realistisesti. Minun on toimittava sen käsityksen mukaan, että kaikki riippuu minusta. Jos kuvittelen seuraavan tasomme oikein, silloin saan mahdollisuuden kytkeä yhteen tämän kaiken luonnon yleisen kehityksen kanssa ja silloin hyödyn siitä.

Suuntaamme kohti tilannette, jonka avulla henkilö on yhä motivoituneempi virtuaalisesta/emotionaalisesta täytymyksestä ja menettää maun aineelliselle kohtuuttomuudelle, silloin, taloudellisen palkkion lisäksi, voimme luoda sopivan tunneperäisen, virtuaalisen, henkisen täyttymyksen ja tasapainottaa ne keskenään.

 

Jakava Talous: Tulevaisuuden Talous

Uutisissa (Forbes): “Jakamisen käsite on luonut markkina-alueita asioista, joita ei ennen olisi pidetty  rahallisena voimavarana… FORBES arvioi tuoton, joka virtaa jakavan talouden kautta suoraan ihmisten lompakkoihin, ylittävän 3,5 miljardin dollarin tänä vuonna, kasvun kera, joka ylittää 25%. Sitä vauhtia keskinäinen jakaminen siirtyy ansioavustuksesta seisahtuneilla palkkamarkkinoilla häiritsevään taloudelliseen voimaan. Teknologia on huomattavasti parantanut sanomalehtien rivi-ilmoituksissa, jotka välittivät voimavarojen hikoilua vousisadan ajan. … “Olemme siirtymässä maailmasta, jossa olemme järjestäytyneitä omistusoikeuden ympärille, maailmaan, joka on järjestäytynyt voimavarojen käyttöoikeuden ympärille,” sanoo Lisa Gansky, joka aloitti Ofoto-sivuston valokuvien jakamiselle, ennen kuin myi sen Eastman Kodakille vuonna 2001. …

“Omistaminen, Amerikkalaisen unelman peruspilari, sai iskun. “Se on muuttunut, etenkin nuoremman sukupolven myötä”, sanoo Shannon King, puheenjohtaja strategiselle suunnittelulle National Association of Realtorsissa. “Myös he pitävät siitä ajatuksesta, että ei olla sitoutuneita omaisuuteen. He voivat siirtyä eri alueille kaupungissa ja viettää joustavampaa elämäntapaa.”…

“Millennials, nousussa oleva taloudellinen voima Amerikassa, on kulttuurisesti ohjelmoitu lainaamaan, vuokraamaan ja jakamaan. He eivät osta sanomalehtiä, he napaavat ja levittävät tarinoita a la carte Facebookin ja Twitterin kautta. He eivät osta DVD-sarjoja, he streamaavat ohjelmia. He eivät osta CD:itä, he tilaavat musiikkia palvelujen kautta kuten Spotify tai Pandora (tai vain varastavat sen).”

Kommenttini: Kaikki on menossa kohti yleistymistä, yhtenäisyyttä ja läheisyyttä. Tämä on seurausta uudenlaisesta halusta, joka ilmaantuu ihmisissä Luonnon suunnitelman mukaisesti. Varmasti se kaikki johtaa integroituun talouteen, joka tulee olemaan kaikkein kustannustehokkain ja tarjoaa kaikille suhteellisen yhtäläiset palvelut sillä edellytyksellä, että ihmiset itse etsivät mahdollisuuksia säästää materiaaleja, energiaa ja työvoimaa.

Täydellä Vauhdilla Uuteen Sivistyneeseen Maailmaan

Tänä päivänä ihmiskunta löytää itsensä uudesta, täysin tuntemattomasta järjestelmästä. Ymmärtääksemme sen paremmin annamme esimerkin, kuinka puoli vuosisataa sitten henkilö, joka oli tottunut tiettyyn tuttuun sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, saapui yllättäen uuteen maahan. Sanotaan esimerkiski Yhdysvaltoihin tai entiseen Neuvostoliittoon. Henkilö saapui johonnekin missä kaikki oli erilaista ja hän ei yksinkertaisesti ymmärtänyt miksi kaikki on järjestelty ja jäsennelty tietyllä tavalla.

Amerikkalaiset miettivät, miksi Venäjällä on niin vaikeaa toteuttaa tiettyä projektia. Koska heillä joku yrittäjä saapuisi välittömästi ja ottaisi uuden idean, toteuttaisi sen ja hyötyisi siitä. Venäjällä se taas oli mahdotonta ja sen vuoksi kaikki säilyi hyvin huonossa kunnossa.

Vastakohtaisesti, kun henkilö saapuu Venäjältä Amerikkaan, hän näki valtaisan individualismin, kilpailun ja kaiken kaikkiaan sen, että ihmiset eivät välitä toisistaan. Jokainen on pieni individualisti, joka on vain kiinnostunut “omasta itsestään”, paikallisen sosiaalisen normin mukaisesti.

Tämä väärinkäsitys puolin ja toisin hämmästytti ihmisiä, jotka löysivät itsensä erilaiststa järjestemistä.

Nyt koko ihmiskunta on “astumassa” uuteen järjestelmään, aivan kuten he matkustaisivat junalla, joka saapuu yllättäen suureen tuntemattomaan luonnonpuistoon, täysin uuden sivilisaation pariin,  joka perustuu pelkästään yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Se luonto jossa synnyimme, sen liikkeet ja toiveet eivät enää päde. Vain se todellisuus joka oli valmisteltu meitä varten pätee. Emme kuitenkaan löydä itseämme välittömästi tuosta vahvasta järjestelmästä, joka on täysin yhdistynyt ja jossa voimme menesytä vain tarttumalla integroituun käsitykseen; luonto tuo meidät vähitellen tähän pisteeseen, työntämällä meitä kehityksen tiellä.