Category Archives: Integroitu Kasvatus

Ryhmän Kollektiivinen Viisaus

Kysymys: Järjestelmä nimeltään “ryhmäviisaus” on nyt toteutumassa korruptoituneessa muodossa. Mikä tai kuka muutuu sen oppaaksi, ohjaajaksi, johtajaksi, kun se on korjattu? Miten tämä johtajuus ilmenee?

Vastaus: Ryhmän kollektiivinen viisaus muuttuu heidän ohjaavaksi johtajuudekseen. Ryhmän sisällä ei voi olla mitään johtajuutta. Se voi tulla vain heidän yläpuoleltaan heidän kasvattajien/kouluttajien muodossa, jotka ovat yhden tason ylempänä. Ryhmä ei luo itseään, se pitää olla joku järjestämän ulkopuolelta.

Joten, jaettu älykkyys, jaetut ajatukset ja tunteet luodaan nyt sen sisällä, eli yhtenäisen ryhmän mielikuva, joka edistyy yksikkönä keskustelemalla, tunnustelemalla ja on tietoinen integraatiostaan. Siitä huolimatta on olemassa johtaja, joka seisoo sen yläpuolella. Hän ohjaa ihmisiä, antaen heille uusia tehtäviä, valvoen kaikkea.

Tämä johtuu siitä, että ne eivät voi kohota itse, he eksyvät toiselle puolelle tai pyyhkiytyvät pois jonnekin. He onnistuvat silti jotenkin pitämään kiinni asemastaan, mutta sen yläpuolelle kohotakseen he tarvitsevat edelleen oppaan, joka on seuraavalla tasolla ja näin ollen voi antaa heille neuvoja siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Luonnossa kaikki on järjestetty kuin pyramidi.

Opettaa Ihmiskuntaa Integraatiosta

Kysymys: Tänään on nähtävissa, että eri sektorien asiantuntijat eivät kykene hallitsemaan tai voittamaan talouden ja muiden alueiden vastoinkäymiset? Onko mahdollista korvata nämä asiantuntijat integroidulla yhtenäistymisellä ympyröissä?

Vastaus: Kyllä se on mahdollista, jos nämä liitot on sellaisten ihmisten koostamia, jotka ymmärtävät mitä tapahtuu. Maailmassa on hyvin vähän sellaisia ihmisiä. Heidän pitää olla integroidun kasvatuksen asiantuntijoita. Pääasiallisesti meidän on mentävä ulos ihmiskuntaan selittämään miten maailma on yhtenäinen ja keskinäisessä kytköksessä; kuinka olemme kehittyneet tähän asti ja mihin tilaan olemme siirtymässä; että yleinen kriisi ei ole sattumaa ja että sen ratkaisu voi vain olla tässä muodossa, eikä muussa.

Ratkaisu on yksinkertainen ja sama kaikille. Sitä varten sinun ei tarvitse ollaa suuri asiantuntija. On yksinkertaisesti tärkeää opettaa ihmisille miten yhtenäistyä samoin kuin luonnossa, joka nyt paljastaa itsensä integroituneena.

Jos perhosvaikutus on olemassa ja ihan oikeasti tunnemme sen kaikissa liikkeissämme, silloin on toivottavaa, että opimme tästä vaikutuksesta ja hallitsemme sitä, sillä se voi vakavasti uhata koko ihmiskuntaa.

Keskinäisen Yhteyden Kuumailmapalloon Nouseminen

Kysymys: Kuinka on mahdollista selittää henkilölle, jonka koko elämä on pyörinyt vain hänen itsensä ympärillä, miksi hänen tulisi olla huolissaan toisista? Minkälaista mielihyvää hän saa huolehtiessaan toisista? Tuleeko hän olemaan terveempi sen seurauksena?

Vastaus: Vastasit omaan kysymykseesi: Hän tulee terveemmäksi. Hän ei pysty ostamaan terveyttä millään muulla tavoin. Hänen pitäisi yrittää!

Miksi hän ei yrittäisi harjoitella? Onko hänellä mitään hävittävää? Hän tulee vain saamaan toisten huolehtimisesta. Sillä ei ole merkitystä että hän ei uskoisi siihen. Antaa hänen leikkiä! Sovitaan ryhtyvämme lapsiksi kuukauden ajaksi!

Kysymys: Kuinka on mahdollista nousta egon yläpuolelle leikin avulla?

Vastaus: Ympäristön vaikutuksen kautta. Ympäristön täytyy pelata, näyttää ihmisille kuinka paljon se vaikuttaa heihin. Henkilön täytyy alistaa itsensä ympäristölle tunteakseen sen korkeampana kuin hänet itsensä. Hänen täytyy kuulla jatkuvasti että yhteys hänen ja hänen  ystäviensä välillä tässä pienessä yhteiskunnassa on hänen elämänsä tärkein asia. Tämän kanssa he kaikki kiinnittyvät tähän yhteyteen, aivan kun se olisi kuumailmapallo joka nostaa heidät ylöspäin ja antaa heille ylemmän elämän tunteen.

Harmoninen Tanssi

KysymysIntegroidun kasvatuksen prosessin aikana aviopareille, erittäin mielenkiintoinen prosessi tapahtuu. Alussa aivan uusi läheisyyden, euforian tunne kehittyy miehen ja naisen välille. Mutta parin kolmen kuukauden kuluttua he tuntevat suuttumusta, tai jopa vihaa toisiaan kohtaan.

Vastaus: Heidän on keskusteltava tästä ongelmasta. Keskinäinen hylkiminen on luonnollinen  asia, koska meidän itsekkyytemme kasvaa. Kytkeytymispyrkimystemme kautta egomme kehittyy ja se alkaa nimenomaan kasvamaan suhteessa yhtenäisyyteen. Tämä on uusi ego, joka ei aiemmin ollut olemassa—se ei ollut ilmennyt ihmisissä missään muodossa. Ja nyt se on paljastumassa.

Nykyään jokaisen parin on opittava työskentelemään yhteisen egonsa kanssa. Jokaisen on ymmärrettävä kumppaniansa, koska heissä molemmissa ilmenee ego ja viha puolisoa kohtaan ja heidän on autettava toisiaan keskinäisen yhteyden kautta.

Kun pari tanssii, yhden oikea puoli on kohti toisen vasenta puolta ja päinvastoin. Näin meidän on autettava, täydennettävä toisiamme ja niin meillä on harmoninen tanssi. Ja jos ärsytät minua, niin selvä, nyt me molemmat kohoamme sen yläpuolelle. Jos minun puoleltani ilmenee jäykkyyttä, silloin toiselta puolelta on tultava hellyyttä. Näin se tapahtuu: oikea käsi vasempaan, ja näin me täydennämme toisiamme. Onhan syleileminenkin saman tapaista.

Henkilö on rakennettu siten, että hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ei samoilla, vaan pikemminkin päinvastaisilla ominaisuuksilla. Sitten “kupera” osa sopii “kovera” osaan ja kontakti on tehty, eli  uros- ja naarasosat ikäänkuin kytkeytyvät toisiinsa. Kosketus voi olla vain plussan ja miinuksen välillä, koska plussa ja miinus hylkivät toisiaan. Tämä on jotain, joka on opittava.

Voimmeko Mitata Ajatusten Vaikutuksen

Kysymys: Voivatko kymmenen ihmistä tai enemmän ajatella myönteisesti sairaasta ihmisestä ja vaikuttaa häneen?

Vastaus: Kyllä, mutta missä voit löytää kymmenen sellaista ihmistä, joiden vaikutus olisi riittävän vahva todella manifestoitumaan ja olemaan mitattavissa?

Tunsin amerikkalaisen professorin, joka sai valtion rahoitusta tehdäkseen samanlaisia tutkimuksia eri puolilla maailmaa. Hän suoritti noin kuusikymmentä tutkimusta massojen vaikutuksesta, jotka jakavat samankaltaisia ideoita eri puolilla maailmaa. Kaikessa rehellisyydessä en kuitenkaan ollut kiinnostunut hänen tuloksistaan. En usko, että tässä on mahdollista saapua todellisiin johtopäätöksiin. Hänellä on saattanut olla joitakin tilastotietoja, mutta ei sen enempää. Miten voimme mitata tällaisten ilmiöiden vaikutuksen, miten se ilmenee, niin kuin paha tai hyvä silmä?

On mahdotonta löytää yhteyttä, koska tavallinen ihminen ei voi löytää sellaista vaikutusta ja työskennellä sen kanssa, hän ei voi kiihdyttää sitä, mitata tai verrata sitä. Se on mahdollista vain, jos henklö on ryhmän tasolla, jonka jäsenet työskentelevät yhdessä vähitellen kehittäen yhteisen astian, “elimen”, joka voi tuntea uusia ominaisuuksia ja uusia yhteisiä piirteitä. Kytkös, joka on luotu niiden välille voi vaikuttaa mihin tahansa niistä. Sitten tämä ryhmä muuttuu  tunnistimeksi.

Kysymys: Mitä mieltä olet perheestä? Pidetäänkö perhettä, jossa on luonnolliset siteet, ryhmänä, vai eikö se riitä?

Vastaus: Jos perheenjäsen on sairas, muut jäsenet voivat myös pahoin, tietenkin. Tämä on yleisessä tiedossa ja lääkärit tietävät ja ymmärtävät tämän. Lisäksi he myös sanovat, että syöpä on levinnyt energian tasolle.

Jos katsomme ympärillemme, voimme nähdä, että esimerkiksi lemmikit kärsivät samoista sairauksista kuin niiden omistajat. Jos omistaja on masentunut, niin heidän kissansa tai koiransa kärsii myös samasta vaivasta, vaikka eläimet eivät yleensä kärsi masennuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaus leviää energian tasolla.

Yhteiset Ateriat: Parannuskeino Sairauksille

Kysymys: Puoli vuosisataa sitten Pennsylvaniassa, oli pieni kylä, jossa ihmiset oikeasti eivät sairastuneet. Lääkärit pitivät tätä ilmiötä hyvin kiehtovana ja tutkivat sitä kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä aikana kaikki muuttui: Ihmiset alkoivat sairastua, sairaalat olivat täynnä ja lääkäreitä oli enemmän.

Tutkijat tulivat erittäin mielenkiintoiseen johtopäätökseen. Kävi ilmi, että pieni kylä oli italialaisten uudisasukkaiden perustama, jotka asuivat saman katon alla ja auttoivat toisiaan neljän tai viiden sukupolven ajan, kunnioittaen perhesiteitä. Siitä hetkestä kun he alkoivat asua erillään, he alkoivat sairastua.

Mutta nyt on sukupolven aika, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa elää isossa perheessä. Joten koko perhekäsitys on niin vääristynyt, että nyt emme voi edes kuvitella mitä tarkoittaa ruokailla yhdessä koko perheen kanssa.

Vastaus: Pakollinen perheateria on yksi suosituksistamme. Sen ei tarvitse olla perhe, mutta yhteisöateria.

Aiemmin uskonnot harrastivat laajaa sosiaalityötä. Henkilön oli tapana tulla rukoushuoneeseen, hän kuuli saarnan, tapasi muita ihmisiä ja puhui heille.

Kaikki tämä oli tarpeen myös niinä aikoina, jolloin egomme oli melko primitiivisellä tasolla verrattuna nykypäivään, kun ei ollut keskinäistä torjumista niin kuin tunnemme tänään. Tänään keskinäinen torjuminen  on jo sairaus, joka on parannettava. Silloin sairautta ei tarvinnut parantaa, tarvittiin vain ennaltaehkäisevää hoitoa. Nyt meidän on kuitenkin parannettava se. Meidän on otettava takaisin käyttöön toimenpiteet, jotka tähtäävät yhtenäistymiseen. Ne eivät enää voi liittyä uskontoon tai joihinkin muihin tapahtumiin, niiden on oltava vakavia integroidun kasvatuksen seminaareja.

Lyhyempi Työviikko Ehdotettu Saksassa

Uutisissa (CNBC): “Sadan saksalaisen tutkijoiden, ammattiliittolaisten ja poliitikkojen ryhmä, vaatii 30 tunnin työviikkoa täydellä palkalla, saksalainen päivälehti Tageszeitung kertoi maanantaina, jossa kantajat esittivät, että lyhennetty työviikko on paras tapa käsitellä työttömyyttä.

“Saksan työttömyysaste, joka nousi 7,4 prosenttiin tammikuussa, pysyy selvästi alle 26 prosentin, joka on saavutettu Espanjassa. Mutta avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin maanantaina ja päivälehden siteeraamana ryhmä sanoi, että työajan lyhennys voisi auttaa saksalaisia työntekijöitä.

“Suunnitelman mukaan, joka on vasemmistopuolueen poliitikoiden kaavailema, 30-tuntinen työviikko otettaisiin käyttöön asteittain useamman vuoden kuluessa. Se parantaisi merkittävästi tuottavuutta, ryhmä väitti, mikä puolestaan auttaisi työnantajia maksamaan täyden palkan. ”

Kommenttini: Näemme miten maailma vähitellen tajuaa integroidun kasvatusmenetelmän ehdotukset, mutta kärsimyksen polun kautta, mieluummin kuin järkevän lähestymistavan ja tasapainoisesti suunnitellun “turhan” tuotannon vähentämisen kautta. Tällä vauhdilla ja tässä muodossa, talouden vähentäminen kestää monta vuotta, massojen kärsiessä koko maailmassa sekä luonnollisesti sen mukanaan tuomat protestit, uusintavaalit, ja muut epätoivotut ongelmat.

On tarpeen selvittää eliitille ja massoille minne me kaikki ihmiset olemme menossa kehityksen luonnollisen voiman toimesta—järkevän (tapeellisen) kulutuksen yhteiskuntaan (talouteen) ja integroituneeseen universaaliin yhtenäistymiseen. Jotta siirtyisimme tähän tilaan, meidän täytyy ymmärtää mitä on tapahtumassa ja sopeuttaa itsemme ja tämä voidaan saavuttaa integroidun kasvatusmenetelmän avulla.

Huolenaiheita Ja Mahdollisuuksia

Kysymys: Voimmeko sanoa, että suoraviivainen, itsenäinen ongelmanratkaisumenetelmä (esimerkiksi löytämään ratkaisun huumeongelmaan) lisää tämän ilmiön kasvua tulevaisuudessa?

Vastaus: Kyllä voimme. Nämä ongelmat tulevat laajenemaan koska egomme jatkaa kehittymistään. Jos emme saata ihmisiä osalliseksi altruiststa kanssakäymistä, he eivät edes tiedä mitä tehdä itsensä kanssa ja kokevat olevansa täysin tuhoutuneita.

Sen vuoksi useista ongelmista kuten huumeriippuvuudesta, terrorismista, itsemurhista jne. tulee vakinaisia ilmiöitä. Ihmisten täytyy tehdä jotain itsensä kanssa, mutta he eivät tiedä mitä heidän oikeastaa tulisi tehdä. Joten, nämä ongelmat tulevat vain kasvamaan. Ainoa asia jonka voimme tehdä, on opettaa ihmisille kuinka astua sisään uuteen integroituun luonnon kehään.

Ihmisten täytyy ensin opetella, kuinka organisoida itsensä pienessä integroidussa ympäristössä. Silloin he tuntevat, että se tekee heidän olonsa paljon mukavammaksi kun he käyvät läpi epämukavia tilanteita, kuten perheasioita ja sosiaalisia onglemia.

Ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi ja turvallisemmaksi. He tuntevat, että jopa maailma, johon he ovat yhteydessä muuttuu ystävällisemmäksi, ei  niinkään muille vaan erityisesti henkilölle itselleen.

Itsenäinen itsensä rajoittaminen alkaa, homeostaasi joka täyttää meidät täysin uusilla tunteilla, aistimuksilla ja potentiaalilla.

Halu Rentoutumiselle

Kysymys: Kohtaamme ilmiön, jossa ihmiset tulevat ja osallistuvat mielellään ja järjestelmällisesti integroituun kasvatukseen ja työpajoihin, mutta irrottautuvat yhteydestä vapaa-aikanaan kunnes seuraava työpaja alkaa. He viettävät aikansa katsellen televisiota tai surffaillen internetissä jne, jne. Mikä tämä ilmiö on? Kuinka voimme työstää sitä?

Vastaus: Se on jokseenkin ymmärrettävää. Asian laita on niin, että henkilö ei tunne jatkuvasti tarvetta tarkastella elämäänsä luonnon täydellisyyden tunteen kautta. Hän ei loppujen lopuksi ole yhteydessä luontoon. Hän makaa sohvalla ja katsoo televisiota. Se on yksinkertaisesti eläimellisen tason tila.

En missään nimessä halua nöyryyttää ihmisiä; puhun yksinkertaisesti siitä, mikä on luonnollista (animaaliselle) ruumiillemme. Henkilö haluaa rentoutua: istua sohvalla ja juoda olutta. Ruumis vetää henkilöä tähän.

Jos hän olisi jossain yhteisössä tänä aikana, erinäisiä mielleyhtymiä ilmenisi hänelle siitä, mitä hän koki työpajojen aikana. Koska tämä kuitenkin on henkilön oma, henkilökohtainen tila ja hän irrottautuu maailmasta (katsoen kuvia ruudulta), hän yksinkertaiseti niin sanotusti lepää kaikesta, erkanee, astuu sisään animaaliseen tasoon. Se menee vähitellen ohi.

Toivon että jossain vaiheessa työpajat tulevat televisioon. Niistä tulee mielenkiintoisempia, houkuttelevamoia ja terävämpiä, erinäisten televisiosarjojen kaltaisia. Ehkä ne on rakennettu siten, että katsojat voivat ottaa niihin aktiivisesti osaa: laulaa yhdessä työpajoihin osallistujien kanssa, ottaa osaa erinäisiin näytelmiin samanaikasesti lähetyksen kanssa ja niin edelleen.

Kaikesta tuosta voi tulla tietynlaista taidetta jolla on selkeä suunta: luoda sopusointuinen yhteiskunta kaikista näistä tilanteista. Kaikki tämä tulisi tapahtumaan katsojien edessä, vetäen heidät sisään yhteiseen toimintaan. Olemme vasta aloittamassa tätä työtä ja toivon että jos me emme, niin meidän jälkeemme tulevat, rikastuttaisivat meidän välisiä suhteista, jotka ovat enemmän ja enemmän olennaisia ja integroituja.

Ihminen Sopusoinnussa Luonnon Integraation Kanssa

Kysymys: Integrotumistyöpajojen aikana, ihmiset kokevat uusia tuntemuksia, varsinkin he, jotka ovat tottuneita selventämään ja analysoimaan prosesseja. He alkavat kysyä, mistä tämä tulee, mikä on tämä ilmiö, jne. Miten voimme selittää heidän tuntemuksensa heille?

Vastaus: Nämä ovat yhden kollektiivisen integroituneen luonteen tuntemuksia, jotka ovat  oikeasti olemassa. Me sijaitsemme siinä, mutta olemme, toistaiseksi, vain syöpää sairastava osa, joka syö itseään. Kun kohoamme egomme yläpuolelle, alamme tuntea yhtenäisyyden, yhdistymisen ja keskinäisen riippuvuuden. Tunnemme kuinka tuotteliasta ja hyvää tämä on ja kuinka paljon tämä voi vaikuttaa terveyteen, meidän tunteisiimme, keskinäisiin suhteisiimme perheessä, työssä, kaikkialla!

Me ihmiset olemme muuttuneet ainutlaatuiseksi luomukseksi luonnossa. Kun taas kaikki muu luonnossa—eloton, vegetatiivinen ja elollinen—liittyvät toisiinsa integroidussa järjestelmässä ja osallistuvat luonnostaan, vaistomaisesti, tahtomattaan; me saimme vapauden valita vapaasti.

Emme voi olla kuin muut. Kehitymme egon kanssa, muuntaaksemme sen, kohoamme sen yläpuolelle ja siirrymme integroituun ymmärrykseen ja tuntemukseen tekemällä yhteistyötä sen kanssa itsenäisesti ja jopa halliten sitä.

Samanaikaisesti emme joudu ristiriitaan luonnon kanssa. Toisaalta sanomme, että ihminen on luonnon luomisen kruunu ja siksi meidän on toteltava sitä. Toisaalta, ihminen voi kohota luonteenlaatunsa yläpuolelle. Hän voi olla luonnon mestari ja tuntea itsensä sen kruunuksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kysymykset, jotka ihmiskunta on kohdannut ja joihin on vastattava ovat saapuneet, sillä olemme kohonneet integroidun yhteyden tasolle, joka löytyy tasapainossa koko luonnon kanssa. Alamme tuntea tämän tasapainon rauhana, rentoutumisena, tietoisuuden laajentumisena, tunteiden laajennuksena.