Category Archives: Integroitu Kasvatus

Nollasta Äärettömyyteen

Kysymys: Käytännön työssä on aina tiettyjä vaiheita: alku, keskikohta ja loppu. Mitkä ovat integroidun prosessin vaiheet? Mitä meidän on saatava muut käymään läpi?

Vastaus: Integroitu on jo Ein Sof (äärettömyys). Tiedät miten integraali laskelmoidaan: nollasta äärettömyyteen. Joten aina kun yrität koota palapelin, laatia kysymyksiä ja löytää ratkaisun ja vastaukset, silloin heti havaitset syvemmän kerroksen sille mitä tapahtuu. Luonto on ääretön syvyydessään, samalla kun me vain otamme ensinmmäisen kerroksen pois ja sitten toisen jne. ja ne paljastuvat joka kerta yhä syvemmiksi.

Näemme, että jopa se joka toimi hyvin ja systemaattisesti edellisissä kerroksissa ja varsinkin jaksottaisesti (sillä jakso, eli toisto, on se sitten selkeä tai staattinen, on tulosta jokaisesta prosessista ja suunnitelmasta joka perustuu tieteeseen), silloin syvemmissä kerroksissa, joissa havaitsemme ominaisuudet, lait, aikaisemmat kaavat, eivät kokonaisuutena enää toimi, mutta jokin muu toimii. Jos palaamme edelliseen vaiheeseen, näemme , että se toimii siellä, mutta syvemmässä kerroksessa se ei toimi, sillä aivan uusi suhde ilmaantuu siellä sisäänkäynnin ja uloskäynnin välillä. Tämä on todellakin mieletön löytö ihmispsykologian tietoisuuden syvyyksissä.

Johtaja On Suurin Egoisti

Kysymys: Onko olemassa ihmisiä, jotka ovat jo saavuttaneet neljännen kehityksen tason, Adamin (ihmisen) tason? Onko heidän joukossaan kenties tiettyjä maailman johtajia?

Vastaus: Valitettavasti johtajat ovat hyvin kaukana tästä, sillä vain suurin egoisti voi olla johtaja meidän maailmassamme. Tämä siitä syystä, että maailmamme on itsekäs ja voidaksesi kiivetä huipulle, sinun pitää olla suurin egoisti, jolla on mahtava halu.

Ympäri maailmaa on noin kaksi miljoonaa ihmistä, jotka opiskelevat itegroidun kasvatuksen menetelmää Ari Instituutin ohjauksella. Eri järjestöt ja seurat osallistuvat tähän myöskin.

Toivon, että vuodesta 2012 tulee erityinen vuosi, sillä monet muutokset tulevat nyt tapahtumaan ja näemme, että näiden muutosten tahti kiihtyy, käytännössä suhteessa integroidun järjestelmän ymmärrykseen ja soveltamiseen ihmiskunnassa. Joten tulemme näkemään isoja muutoksia, joiden toivon olevan hyviä.

Uskonto Ja Yhdistymisen Prosessi

Kysymys: Mikä uskonnon rooli on yhtenäistymisen, eli integroitumisen prosessissa ja onko mahdollista yhdistää kaikki maailman uskonnot yhteen?

Vastaus: Aloitin elämäni biolääketieteellisestä kybernetiikasta. Sen jälkeen valmistuin Filosofian Tohtoriksi, tulin ontologian ja tiedon teorian professoriksi, jona työskentelin useita vuosia. En näe mitään yhteyttä uskonnon ja meidän käsittelemämme yhdistymisen prosessin välillä.

Yleisesti tarkastellessa uskonnot puhuvat integroudun yhteyden tarpeesta välillämme, elää hyvää elämää, olla hyvä toisille, rakastaa lähimmäistäsi jne. Todellisuudessa ne vain puhuvat siitä, mutta mitään ei toteuteta. Sen lisäksi uskonnot ovat täynnä erinäisiä rituaaleja, sokeaa uskoa, kaikkea jota meidän menetelmässämme ei ole. Se kohdistuu henkilöön, kaikkiin maailman ihmisiin, koska ihmiskunta on integroitu ja toisiinsa liittynyt.

Tämän vuoksi en usko että täällä on tilaa uskonnoille. Se on jokaisen henkilökohtainen asia, sillä uskonnollinen vakaumus ei vahingoita tai ole ristiriidassa menetelmämme kanssa millään muotoa. Näin ollen voit olla perehtynyt mihin tahansa uskontoon ja harjottaa integroitua kasvatusta samaan aikaan.

Integroitu Kasvatus Chicagossa

Tässä kuvia tovereistamme levittämässä tietoa integroidusta kasvatuksesta protestin aikana Chocagossa.

.

.

.

.

[Näytä Diaesitys]

Uuden Kulttuurin Kieli

Kysymys: Toivomme, että integroidun kasvatuksen menetelmä tulee leviämään joka puolelle maailmaa. Minkälaisena esimerkiksi näet Moskovan ja Etelä Amerikan ryhmien välisen vuorovaikutuksen? Onko se järkeenkäypää, että he ylläpitävät suhteen toisiinsa?

Vastaus: Jos pääsemme eroon kielimuurista samanaikaisesti tapahtuvan tulkkauksen avulla, silloin ihmiset tulevat ymmärtämään toisiaan täydellisesti. He kokevat tunteet, laulut, tanssin ja erilaiset ilmaisumuodot. Tulet huomaamaan, että yllättäen heidän kehonsa liikkeet ovat samanlaisia.

Kun puhumme integraatiosta, ihmiset alkavat ilmaista itseään samalla tavalla riippumatta siitä kuka he ovat. Kansalliset, etniset ja rodulliset erot sulavat pois.

Esimerkiksi syntyperäiset Etelä Amerikkalaiset ja Afrikkalaiset, joilla on täysin erilainen tyyli tanssia, alkavat liikkua synkronoidusti, yrittäen aistia toinen toisensa. Heidän tanssinsa ei enää muistuta modernia tanssia, jossa kaikki ovat määrätyn etäisyyden päässä toisistaan, näkemättä ollenkaan toisiaan pyöriessään ja hyppiessään itsekseen. Päinvastoin, he yrittävät pysytellä yhdessä, olla kontakstissa, lähestyä, jopa olla  liikkumatta, vain tuntien toisensa fyysisesti ja ennen kaikkea sisäisesti.

He saavuttavat aivan uuden kehon kielen, ja sanoisin uuden kulttuurin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen. Mutta se ei ole pelkkä kulttuuri; se on uusi taidemuoto, tanssin ja ilmaisemisen taide, joka tulee juuri tuosta integroidusta aistimuksesta.

Toivon, että tämä kulttuuri tulee näkyviin ja paljastuu ja ehkä sen avulla ihmiskunta sopeutuu integroituun maailmaan. Tämä on järisyttävää ja osoittaa meille sen, että todellakin lähestymme yhden ja ainoan ”Adamin” (ihmisen) mielikuvaa.

Tätä kieltä ei ollut olemassa niiden ihmisten separaation aikana, jotka asuivat muinaisessa Babyloniassa, heidän hajaantuessaan ympäri maailmaa (jos hyväksymme raamatun kertomuksen tosiasiana). Se on kieli, joka on juurrutettu juuremme perustuksiin, jopa ennen ihmisen ilmestymistä ja se se tulee henkisestä perustastamme ennen kuin se aineellistuu.

Jos otamme eri mannerten ryhmien laulut, tanssit, minkä tahansa musiikin tai muun ilmaisemisen muodon,  tulemme huomaamaan yhden yhteisen tekijän niissä kaikissa. Ja ero niiden välillä tulee olemaan pienimuotoinen.

Omat Opiskelijamme Ovat Toivomme

Kysymys: Miten näet integroidun kasvatuksen kurssin toteuttamisen? Pitäisikö omien ryhmiemme ensin läpäistä kurssi?

Vastaus: Ensimmäinen integroidun kasvatuksen ja koulutuksen kurssi on jo käynnissä. Olemme avaamassa Keskinäisyyden opintokeskuksen. Rohkaisen aivan jokaista osallistumaan. He jotka ilmoittautuvat voivat valmistauduttuaan toimia opettajina ja kasvattajina taipumustensa mukaan. Joillakin on taipumus opettamiseen, joillakin kasvatukseen, ryhmien perustamiseen tai ryhmäkeskustelujen monitoroimiseen. Nämä kaksi ovat suuntaukset: Ne täydentävät toisiaan, mutta ovat rinnakkaisia.

Haluaisimme nähdä kaikki oppilaamme maailmanlaajuisesti kasvattajina ja opettajina, sillä ihmiskunta, toivoakseni, tulee pian oivaltamaan miten paljon se on tämän tarpeessa, ja nuo ihmiset tulevat olemaan kiireisiä yli kykyjensä.

Onko Se Salainen Palvelu Vai Me?

Kysymys: Sanomme, että yhtenäisyytemme vuoksi maailman tilanne on muuttunut: Siitä on tullut rauhallisempi; terrorismia on vähemmän. Jos salaisen palvelun työntekijä kuulisi meitä, hän sanoisi: “Työskentelemme aamusta iltaan kitkeäksemme terrorismin, joten tilanne on parantunut meidän ansioistamme, ei sen vuoksi että te yhtenäistytte.” Mitä tällaiselle skeptikolle tulisi sanoa, vai onko parempi välttää häntä?

Vastaus: En yleensä ryhdy väittelemään kenenkään kanssa. Antaa heidän puhua; se on ihan oikein. Jos he kuvittelevat tekevänsä asiat paremmin, olkoon sitten niin.

Sen lisäksi, en usko että voimme korvata salaista palvelua turvallisuuden takaajana jne. koska ihmiskunta on kaukana siitä että se kykenisi editymään tietoisesti. Ne ihmiset jotka haluavat vahingoittaa toisia, joutuvat nousemaan yleistä järjestystä vastaan.

Minulla ei ole hänelle mitään kerrottavaa; hän ei näe eikä tule koskaan ymmärtämään mitä teemme, ellei tule kursseillemme.

Instrumentti Ihmisen Olemukseen Tunkeutumiseen

Kysymys: Onko ihmisten karttamiseni erinomainen keino luoda sisäistä täydellisttyyä?

Vastaus: Kyllä, totta kai. Pyritään katsomaan toisiamme yksinkertaisesti siten, kuten katsomme hyviä ystäviämme ja lapsiamme ja tuntekaamme toisemme sellaisen tuloksena. Jos pyrin kuuntelemaan jotakuta siitäkin huolimatta että koen sen epämiellyttävänä ja pyrin ylittämään vihamielisyyteni, tulen tuntemaan toisen paremmin. Tämä tarkoittaa että olen hankkinut käsityskyvyn uuden instrumentin. Henkilö työntää minua pois, mutta siitä huolimatta ylitän välttämisen pyrkimykseni luomalla sisälläni olevista positiivisista ja negatiivisista tunteista erilaisen instrumentin jolla astua sisään ja ryhdyn tuntemaan sen.

Jos minulla ei ollut välttämisen pyrkimystä sitä (henkilöä) kohtaan, minun olisi hyvin vaikeaa ottaa siihen yhteyttä. Olisin yksinkertaisesti hyväksynyt kaiken vastaan tulevan positiivisessa muodossa ja liittänyt sen itseeni oman käsityskykyni mukaisesti. Kun teen sen vastakkaisela tavalla, aivan kuten työntyisin tähän sakeuteen, ylittämisen voimaan, silloin yhteys toiseen henkilöön on luotu sisälläni.

Sen vuoksi kasvaessani, ihmiset jotka aikaisemmin koin miellyttävinä paljastuvat minulle yllättäen epämiellyttäviksi, työntäen minua pois heidän luotaan ja heitä pois minun luotani. Minut on torjuttu. Ymmärrän kuitenkin, että kiitos tämän vastakkainasettelun, saan mahdollisuuden tunkeutua syvemmälle heihin.

Liike Integroitumista Kohti

Kysymys: Mitkä ovat ihmiskehityksen neljännen integroidun tason, Adamin tason tuntomerkit?

Vastaus: Tällä tasolla on yksi tuntomerkki – liike kohti yleistystä, kohti yhteistä ihmisyyttä, keskinäistä yhteensulautumista, kaiken sen integroitumista, joka tapahtuu kaikilla tasoilla: kulttuurin, tiedeen, teollisuuden eri interaktioden, taloudellisten ja rahallisten siteiden jne.

Integroidun kasvatuksen ja koulutuksen avulla meidän pitää saavuttaa sellainen tila, jossa kykenemme poistamaan kaikki rajat ja vaputtamaan henkilö kokonaan, kun hän ymmärtää ja tajuaa, että hänen pitää vain tehdä työtä normaalin olemassa olemisensa tukemiseksi ja antaa kaiken muun integroidulle nousureitille, sillä hän löytää siitä täydellistä mukavuutta ja harmoniaa. Se muuttuu hänelle kaikkein tärkeimmäksi asiaksi ja määrittää tulevaisuuden yhteiskunnan.

Meidän ei kuitenkaan tulisi vielä puhua sellaisesta yhteiskunnasta, vaan muuttumisesta siihen suuntaan, sillä jos emme toivo vapaaehtoisesti itsekkyyden yläpuolelle kohoamista, tämä siirtymä voi tapahtua erittäin tuskallisella tavalla. Se tarkoittaa, että vastakkaiset, ristiriitaiset voimat voivat nousta ja se saattaisi johtaa maailmansotaan. On kuitenkin mahdollista tehdä tämä selittävän työn avulla ja juuri sitä yritämme tehdä.

Siirtyminen ”Inhimilliselle” Tasolle

Kysymys: Kun puhumme neljästä kehityksen vaiheesta, mitten voimme selittää missä vaiheessa sijaitsemme?

Vastaus: Tänään koko ihmiskunta on siirtymätilassa kolmannesta vaiheesta neljänteen. Jokaisessa vaiheessa on alavaiheita. Jos esimerkiksi otamme ihmisen kehityksen vaiheet ja jätämme huomioimatta liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen luonteenlaadut ja ”inhimillisen” tason, sillä me olemme olleet olemassa kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuosia, silloin voimme tarkastella kehitystä, myötäillen historiallista akselia, ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vaiheena.

Olettakaamme, että kuudestoista vuoisata, keskiajan loppupuoli oli teknoligisen vallankumouksen alku, jolloin kulttuurit, tieteet jne. kehittyivät. Tämä oli kolmas vaihe, tarkoittaen, että ihmiskunta muuttui tarmokkaasti omasta elämästään, itsestään elollisena piittaavaksi. On kyse keskiluokan vallankumouksesta ja lopulta kapitalismista. Ennen sitä ihmiskunta oli vegetatiivisella tasolla. Keskiajalta, antiikin ajalta löydämme merkkejä vegetatiivisesta tyypistä, vegetatiivisesta kehityksen luonteenlaadusta. Ennen sitä olimme ns. liikkumattomalla tasolla, kun ihmiset käyttivät vähää voimaa, pientä työtehokkuutta ja osasivat vain huolehtia omasta ruoastaan.