Category Archives: Integroitu Kasvatus

Ihmiskunnan Tulevaisuus

thumbs_Laitman_715Kysymys: Mikä on toivottu kuva tulevaiasuudesta, joka on kuvattu integroidun kasvatuksen kirjassa? Minne ihmiskunta on suuntaamassa?

Vastaus: Ihmiskunnan toivottu tulevaisuus on oppia systemaattista tasapainoa luonnolta.

Pitämällä koko luontoa tarkistusmittana, meidän tulee muuttaa ihmisen luonne integroiduksi siten kuin se on meitä ympäröivässä maailmassa, sillä olemme kaikkein kehittynein sisäinen osa luontoa, mutta itsekkäästi kehittynyt ja tämä kertoo, että sen laita on hyvin huono. Teemme sitten mitä tahansa, tuhoamme tilan ympärillämme. Siitä syystä, jos alamme opetella luonnon integroidut lait ja haluamme elää harmoniassa sen kanssa, tämä on oleva paras ratkaisu pulmiimme.

Integroidun yhteiskunnan on elettävä kahdella tasolla, sillä henkilö koostuu kahdesta osasta: fyysisestä kehosta ja hengestä, joka puskee häntä eteenpäin. Henki omaa itsekkään muodon. Miten voimme tasapainottaa sitä?

Kehomme on saatava edellytykset luonnolta toimiakseen normaalisti, kun taas hengen—halujemme ja kaipauksiemme—on oltava tasapainossa, sillä nyt ne ovat itsekkäitä. Tämän hyväksi meidän on asetettava yhteisön paras oman parhaamme yläpuolelle ja tunnettava itsemme kiinteäksi osaksi koko järjestelmää.

 

 

Maailmankatsomus Vai Harrastus

Kysymys: Voivatko ihmisten ammatit tai harrastukset saada viralliset nimitykset integroidun kasvatuksen alustoilla?

Vastaus: Tämä riippuu siitä, millä haluamme lähestyä ihmisiä. Pääsääntöisesti ihmiset yleensä yhtyvät jonkin tekijän tai henkilökohtaisen ominaisuuden ansiosta, esimerkiksi pyöräilijät, jäätanssijat, he jotka rakastavat liikkumista, jne. Tämä ei tietenkään enää ole “pyöreä pöytä”.

Pyöreän pöydän ominaisuus  on, että sen aikana keskustellaan kaikenlaisista aiheista (sanokaamme lasten kasvatus, yhteistyö avioparien keskuudessa,  yhteiskunnallinen vuorovaikutus), yhteistä tietoa luodaan ihmisten välillä, yhteinen maailmanlaajuinen näkemys maailmasta, elämästä.Voi olla ihmisiä, jotka työskentelevät samassa yrityksessä ja haluavat löytää yhteisen kieli, joka on vaikea tehtävä näinä päivinä. Toisin sanoen, integroitu yhteys syntyy, kun ihmiset lähestyvät toisiaan maailmankatsomuksen perusteella,  eikä kiinnostusten kohteiden tai harrastusten perusteella.

Sota Vai Rauha

Kysymys: Monia merkkejä on nähtävissä, jotka ennustavat, että ihmiskunta on menossa kohti globaalia sotaa. Meidän tehtävämme on saada ihmiset pohtimaan elämäänsä. Mutta näyttää siltä, että se on jännitystä, joka löytyy luonnollisena potentiaalina. Monet jopa haluavat sitä …

Vastaus: Yhteiskunnassa on useita ihmisiä, jotka haluavat sotaa. Sodan aikana he rikastuvat ja kiipeävät ylöspäin yhteiskunnan tikkaita. Sodat organisoivat uudelleen koko yhteiskunnan, kaatavat kuningaskuntia, muuttavat presidentit jne. Sodat laukaisevat valtavia uudistuksia.

Mutta tosiasia on, että nyt muutokset olisi tehtävä yhteiskunnassa, yhteiskunnan on siis muututtava maailmanlaajuisesti yhteen kytkeytyneeksi. Joten jos on sota, se olisi kauheaa, sillä se paljastaisi kaikki negatiiviset ominaisuutemme, sanoisin, että myrkkyhöyry on korjattava erityisesti integroidun kasvatuksen avulla. Seuraava sota olisi universaali, eikä vain jossain päin Eurooppaa, mutta myös Afrikassa, Australiassa, jossa ihmiset eivät tällä hetkellä edes tunne mitään.

Tämä johtuu siitä, että maailma on globaali tänään ja ihmiset eivät vieläkään halua sopeutua uusiin olosuhteisiin, eivät halua olla globaalisti kytköksessä toisiinsa, sota paljastaisi meille yhteyden välttämättömyyden.

Meidän on levitettävä tietoa ja autettava muita ymmärtämään, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin integroitua tai luonto yhtenäistää meidät pakottamalla meidät valtavien tragedioiden läpi, kuten ydinsodan.

Euroskeptismi

Uutisissa (The Wall Street Journal): “Kun EU-johtajat suuntaavat  huippukokoukseen torstaina he kohtaavat kriisin, joka voi olla vieläkin vaikeampi korjata kuin alueen velkaongelmat: eurooppalaiset ovat menettämässä luottamuksensa EU:hun itseensä ja alueen ydistämisen etuihin. …

“EU:n virkamiehet ja monet analyytikot sanovat, että lääkkeen on sisällettävä laajemman päätöksenteon keskittämistä Brysseliin. Mutta Euroopan äänestäjät vaikuttavat vähemmän avoimilta sille, aikaansaaden poliittisia jännitteitä, jotka ovat avautumassa. …

“Jopa perinteisesti pro-EU, Alankomaat on katkeroitumassa Euroopan yhdentymisestä, jossa maan hallituskoalitio julisti viime viikolla, että EU:n tavoite ‘yhä tiiviimmästä unionista’ tulisi haudata.

“Mikään maa, jolla on euro, ei  halua, mielipidetiedustelujen mukaan, luopua siitä ja vain Britanniassa on olemassa vahva poliittinen tai julkinen tuki EU:sta irrottautumiselle. Mutta koko mantereella, EU:n matala julkinen asema on kuluttanut loppuun tuen sen toimielinten vahvistamiseksi.”

Kommentti: Eurooppa on muuttunut vanhanaikaiseksi ja jos ei ole integroitua kasvatusta, EU hajoaa ja Eurooppa liukenee maahanmuuttajiin. Euroskeptismi on perusteltua!

Maailma Odottaa Uusia Ideoita

Mielipide (Mikhail Khazin): “Lähes samanaikaisesti talouden kasvu pysähtyi ympäri maailmaa. … Ja tämän tilan seuraukset nousivat esiin.

– Maailman taloudellinen eliitti, joka määrittää kaikki maailmantalouden säännöt, hajosi moniin ryhmiin (Strauss-Kahn tapauksen jälkeen kesällä 2011);

– Koska ei ole tarpeeksi rahaa, rahan pidättämisen käytäntö on elpynyt;

– Samalla kun liberaalit ajatukset ovat pilanneet maineensa, muut vaihtoehdot (kommunismi, fasismi, militantti islam) ovat tulossa takaisin politiikkaan.

“Tässä tilanteessa vain ideologista linjaa voidaan tarjota ja meidän täytyy valmistautua uusien ideoiden syntymiselle.”

Kommenttini: Mikhail Khazin vieraili äskettäin luonani ja muutaman tapaamisen aikana keskustelimme mahdollisuudesta paljastaa integroitu kasvatus maailmalle. Luotan hänen ennustamisen tajuunsa ja siihen, että aika paljastaa korjauksen menetelmämme tulee pian.

 

Tulevaisuuden Itsellesi

Kysymys: Mitä ihmiskunta, itsenäiset valtiot tai paikalliset yritykset voivat tehdä stimuloidakseen menestyksekkäämpää tulevaisuutta?

Vastaus: Tulevaisuus tulee olemaan jokatapauksessa menestyksekäs. Ongelma on siinä, kuinka tavoittaa se. On parempi tehdä se miellyttävällä, hellällä ja oikealla tavalla. Tämän saavuttamiseksi ja menestyksekkään tulevaisuuden muovaamiseksi on olemassa integroituja työpajoja ja integroidun kasvatuksen menetelmä.

Tulevaisuutemme on määritelty selkeästi. Emme voi rakentaa sitä millään muulla tavalla. Voimme vain paljastaa sen aikaisemmin jotta siitä tulisi ystävällinen, hellä, miellyttävä ja nopea sen sijaan että se olisi kova ja pitkä tuskien taival.

Kommentti: Osoittautuu, että henkilöllä on tietty tapahtumien kehityksen linja jota hän seuraa sekä hänen uskonsa ja jos hän käyttää integroitua menetelmää oikealla tavalla, hän kohoaa välittömästi tasolta toiselle.

Vastaus: Kyllä. Hän ennakoi tapahtumat joiden täytyy tapahtua, koska olemalla yhteydessä toisiin ja osallistumalla integroituihin työpajoihin, hän on tapahtumien edellä ja rakentaa näin ollen tulevaisuuden minänsä. Aika pakottaa hänet siihen.

Uuden Vuosisadan Johtajat

Kysymys: Karismaattinen johtaja näyttää aina suunnan ja rohkaisee ihmisiä. Pääsääntöisesti hän on melko autoritäärinen ja joissakin tapauksissa jopa tyrannimainen. Voiko tämä suuntaus olla nähtävissä 21. vuosisadan johtajissa, vai tulevatko heidän ominaisuutensa muuttumaan ihmisevoluution takia?

Vastaus: Johtajat tulevat käyttämään kaikkia tarvittavat inhimilliset ja yli-inhimilliset ominaisuutensa uutta paradigmaa varten ja sen mukaan, mihin suuntaan olemme menossa. Mutta heidän on muututtava. Heistä tulee opettajia/kasvattajia, koska ihmiskunta on uudelleen koulutettava ja tämä on aikakautemme suurin ongelma. Tulevathan työttömien määrät vaatimaan uudelleen organisointia, heidän  sijoittamistaan avoimiin yliopistoihin, kouluihin ja heidät on varustettava televisio-ohjelmilla, apurahoilla jne.

Ihmisen elämään teuodaan tiukka aikataulu. Ilmeinen tarve, joka ilmenee ihmisissä johtaa heidät tilaan, jossa koko elämänsä he tulevat harjoittamaan itsensä kehittämistä: julkisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti,  jokaisen osallistuessa.

Jokaisella on oma vastuunsa, muuntaen itsekkyytensä yhteistyöksi muiden kanssa jaetussa, globaalissa, integroidussa yhteiskunnassa. Hänen on saavutettava erilainen olemassaolon tuntemus  “kehon ulkopuolella”, jossa en elä huolehtien eläimellisestä kehostani, vaan  “ihminen minussa” vie kaiken aikani. Tämä edellyttää hyvin vakavia, suuria johtajia, eli opettajia/kasvattajia, jotka ymmärtävät ihmisen psykologiaa ja tähtäävät johtajuutensa nimenomaan ihmisten saattamiselle uudelle tasolle.

Halu Ja Muutos

Kysymys: Kuinka tavallinen ihminen voi yhtyä integroituun järjestelmään? Minkä hyveen vuoksi hän alkaa ajatella sisäisesti?

Vastaus: Tavallinen ihminen on liittyneenä integroituun järjestelmään aivan kuten mekin olemme. Itse asiassa hän on löytänyt jo itsensä siitä, mutta hänen täytyy haluta olla osa sitä ajatustensa, pyrkimystensä ja yritystensä kautta. Koksa hän on olemassa yhteiskunnassamme, tarkoittaa se myös sitä että hänellä on oma paikkansa, oma “sektorinsa” integroidussa yhteiskunnassa ja ilman häntä, tuo yhteiskunta ei tulisi olemaan kokonainen.

Sen vuoksi se mitä häneltä vaaditaan on sisäinen sitoutuminen, tietoisuus tarpeesta olla osa integroitua järjestelmää. Tuomme hänet vähitellen tuohon pisteeseen integroidun kasvatuksen ja opetuksen kautta. Silloin hän hyväksyy sen vaikutuksen itsessään, joka sen jälkeen alkaa muuttaa häntä.

Kollektiivinen Viisaus: Ilmestyksen Tasoja

Kysymys: Elollisella tasolla “väkijoukon viisaus” tai kollektiivinen intelligenssi paljastuu hyvin kauniisti: kalaparvena, lintuparvina ja niin edelleen. Miksi se ei paljastu samalla tavalla ihmisen tasolla?

Vastaus: Elollisella tasolla kollektiivinen älykkyys toimii vaistomaisesti yleisen koko luonnon integroidun käyttäytymisen lain mukaan. Näemme, miten hyvin tämä laki toteutuu vaistomaisesti ja itsekkäästi, koska pohjimmiltaan sen tarkoituksena on  lintuparvien, kalaparvien ym. säilyminen. Se on johdettu suuresta integroidusta älykkyydestä, mutta toimii vaistonvaraisesti, primitiivisesti, ja itsekkäällä tasolla.

Ihmiseltä vaaditaan erilaista käyttäytymistä, joka ei ole itsekästä. Jokaisen on voitettava  henkilökohtainen egonsa yhteiskunnan edun tähden, samalla ollessaan huolissaan intgroidun olemassaolon edellytysten säilyttämisestä ympäristössä, mukaan lukien elottoman, vegetatiivisen ja elollisen luonnon sekä ihmisyhteiskunnan. Tässä tapauksessa ego luo ongelman, eikä vastaavaa löydy eläinten maailmasta.

Kiinteä Voima Ja Sen Ilmaisu

Kysymys: Fysiikassa on neljä perustavanlaatuista vuorovaikutusta: vahva, heikko, elektromagneettinen ja painovoima. Voidaanko sanoa, että nämä neljä vuorovaikutusta ovat integroidun voiman (yhteyden) itsenäisiä ilmaisuja?

Vastaus: Kyllä, elottoman aineen tasolla nämä ovat intergoidun voiman ilmaisumuotoja. Se on Keter (Malchut) suhteessa loppuihin Sefiroihin.

Kysymys: Puhut neljästä tasosta: aine, energia, informaatio ja kanssakäyminen (henkisessä muodosa tarkoittaen keskinäistä taetta, rakkautta). Millä tasolla integroitu voima toimii?

Vastaus: Integroitu voima, Luoja, on verhottuna omaan (yhtenäiseen) kiinteään haluun. Rakennat sen omasta egoistisesta halustasi kumoamalla sen keskinäisen takeen kautta, saavuttaaksesi siinä Luojan.