Category Archives: Henkisyys

Meidän Ei Tarvitse Muuta Kuin Yhtenäistyä

Kysymys: Pitääkö meidän aloittaa korjauksemme elollisella tasolla?

Vastaus: Vastaus on ei. Ei ole kyse luonnon väärinkäytön vähentämisestä, emmekä edes tiedä miten rajoittaa itseämme.

Sen täytyy tapahtua luonnollisesti, itsestään. Jos pääni on ”pilvissä”, henkisyyden tavoittelussa, silloin automaattisesti käytän vain sen mitä tarvitsen itseni ylläpitämiseksi. Ei siis tarvitse jakaa ruokakuponkeja ja puhallettavia patjoja kaikille, siitä ei ole kyse.

Toimimme vastavuoroisella tavalla yhteydessä välillämme rakentaaksemme yhtenäisen järjestelmän joka muistuttaa luontoa kaikilla tasoillaan. Puhuva taso on annettu meille jotta voisimme itse järjestää järjestelmän. Jos rakennamme sen, meillä on taatusti myös oikeanlainen asenne luonnonrikkauksia kohtaan ja käytämme voimavarojamme tämän ylevän tarpeen sanelemana.

Vaatimattomuus, ”vihreä liike”, tai kasvissyöjän elämäntapa ei johda menestykseen. Päinvastoin, meidän tulee vain ja ainoastaan ajatella sisäistä rakennettamme, oikeaa kytköstä välillämme ihmisen tasolla ja kaikki muut suhteemme liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen tason kanssa löytävät tasapainonsa.

Murhe Muuttuu Iloksi

Baal HaSulamin kirjoituksia, Kirje 19: Henkilö ei ole valmis adheesioon Luojan kanssa yhdellä kerralla, vaan vähitellen, niin kuin on kirjoitettu: ”Hyvyys ja armeliaisuus tulevat seuraamaan minua”. Siitä syystä hän luo kaipuut jotka ovat alkua adheesiolle, niin kuin on kirjoitettu: ”oikeamielinen joka kärsii”. Hän kärsii koska Luoja ei halua adheesiota hänen kanssaan. Siksi henkilö kokee kaipuuta ja murhetta ilman rakkautta, joka on välttämätöntä adheesiossa. Hän kokee murhetta joka muuttuu adheesion iloksi.

Kysymys: Miten voimme tavoitella kytköstä Luojaan kärsimysten tiloissa jotka Hän meille lähettää?

Vastaus: Luoja ei lähetä meille kärsimystä. Häneltä tulee vain hyvyyttä, mutta egoismissani tunnen Hänen ystävällisen suhtautumisensa vastakohtaisella tavalla, tarkoittaen että koen kärsimystä. Tämä on juuri ”havahtuminen” joka on välttämätön päämäärän saavuttamiseksi, egoismini muuntamisen lahjoittamiseksi. Silloin kärsimys muuttuu nautinnoksi.

Mikään ei muutu paitsi asenteeni maailmaa kohtaan, niin kuin on kirjoitettu: ”Syöt sitä mikä on vanhentunutta”. Olet muuntanut itsesi ja asenteesi sille mitä tapahtuu. Olet kohonnut ”halusi nauttia” yläpuolelle ja siksi kärsimyksen sijaan koet nautintoa.

Aikaisemmin tavoittelit kuvitteellisia täyttymyksen lähteitä, mutta nyt tavoittelusi Luojaan saa murheesi ja kärsimyksesi muuttumaan täyttymykseksi, sillä et halua tämän lisäksi mitään. Haluat vain haluta Häntä ja tämä itsessään täyttää sinut.

Luojan Toimiva Mieli

Luoja on todellisuuden alkuperäinen toimeenpaneva voima. Saavutamme polullamme Luojan, Hänen suunnitelmansa, työnsä ja tulemme näin ollen “Luojan työntekijöiksi”, tarkoittaen että osallistumme itse tähän työhön Hänen kumppaneinaan.

Jotta näin tapahtuisi, Luoja mielen täytyy paljastua meille. Kohoamme loppujen lopuksi korkeimmalle asteelle, siihen ohjelmaan ja tarkoitukseen joka (tällä hetkellä) torjuu sitä (kohamista).

“Teon lopputulos on sen alkuperäisessä ajatuksessa.” Saavutamme Luojassa olevan pisteen, josta Hän aloitti työnsä. Kohdan jossa Hän ajatteli luomakuntaa. Kaikki on lähtöisin tästä pienestä pisteestä; se on se toimeenpaneva ja luova ajatus jonka saavutamme.

Musta Piste Hyvyyden Meressä

Koko ero kabbalistien (henkilöiden joilla on sydämen piste ja jotka seuraavat henkisen kehityksen reittiä) ja uskonnollisten massojen välillä on heidän asenteessaan Luojaan. Kabbalistit sanovat: ”Kaikki riippuu minusta itsestäni. Minun pitää muuttua, kun taas Luoja on täydellinen ja siksi muuttumaton”.

Ainoat jotka voivat muuttua ovat ne jotka osaavat olla parempia tai kehnompia, mutta Luoja on vain ”hyvä joka tekee hyvää”. Miten voisin edes pyytää Häntä parantaamaan itseään? Eikö se jo itsessään tekisi hänestä ”kehnoa”?

Kabbalisti uskoo että hän itse on ainoa jonka tulisi muuttua ja kukaan muu ei ole muutoksen kohde: ei maailma, ei ystävät, ei ryhmä, ei kukaan muu ihminen. Juuri nyt sijaitsen hyvässä joka tekee hyvää, Luojassa, ainoassa luonnon voimassa, eli ”ei ole ketään muuta paitsi Hän”. Miten miellän hänet se riippuu kokonaan minun ominaisuuksistani.

Kun työskentelen ryhmän kanssa, olen itse se työtä tekevä, olen itse se muuttuva. Tästä syystä minusta tuntuu että ryhmä käy läpi eri vaiheita, vaikka todellisuudesa työskentelen varjoni kanssa, ominaisuuksieni kanssa.

Sama koskee suhteessa Luojaan. Minusta tuntuu siltä että Hän kohtelee minua vaihtelevalla tavalla. Joskus Hän lähestyy minua, joskus hän etääntyy minusta, vaikka itse asiassa on kyse minusta itsestäni joka työskentelen täydellisyyttä vastapäätä, hyvää joka tekee hyvää eikä ole ketään muuta paitsi Hän. Minä olen Hänessä.

Siten ”jokainen tuomitsee omien puutteittensa mukaan”. Näen varjoni Luojaa vastapäätä. Näen itseni kuin ulkopuolelta, näen ominaisuuksieni peilikuvan.

Näin koko maailma, paitsi kabbalistit, pyytävät Luojaa muuttumaan ja ovat valmiita tekemään mitä vain, jotta Luoja kohtelisi heitä myötämielisesti. He eivät edes osaa ajatella että heidän tulisi muuttaa omaa luonteenlaatuaan, korjata ”taipumustaan pahuuteen”, egoaan, vaan pyytävät Luojaa olemaan heille hyväntahtoinen sellaisena kun he ovat.

Kabbalistit sanovat päinvastaista: Luoja on ”hyvä joka tekee hyvää” eikä ”ole ketään muuta paitsi Hän”, universaalia, ainoaa luonnon voimaa. Muuta ei ole olemassa paitsi Luoja. Hänen lisäkseen on vain halun piste nautinnon saavuttamiseksi, ”olemassaoleminen puuttumisesta”. Erilaiset teot tapahtuvat tässä pisteessä ja ne ovat muutoksia sen tietoisuudessa, sen sijainnissa ylemmässä Valossa.

Yllättäen tämä piste tuntee että se kasvaa äärettömän Malkhutin mittakaavaan, maailmat muodostuvat ja muutoksia tapahtuu. Se on kuitenkin sama piste joka kokee kaikki nämä asiat. Mikään ei ole muuttunut. Muutokse ovat vain tapahtuneet tuntemuksissa.

Tämä jatkuu niin kauan kunnes saavutetaan muuttumaton tila, tuntemus joka muistuttaa mustaa pistettä joka on ”hyvässä joka tekee hyvää”, Ainoa joka on olemassa. Tämä koko ympyrä jonka käymme läpi luomisesta täydelliseen korjaukseen asti (Gmar Tikkun) on vain tarkoitettu määrittelemään todellisen paikkamme, Luojan paljastamisen.

Pysähtyminen On Putoamista

Kysymys: Mitä tarkoitetaan tasaisella kiihdyttämisellä suhteessa henkiseen päämäärään ja miten voimme mahdollisimman paljon ”painaa kaasua” näin ennen konventiota?

Vastaus: Henkisessä tilassa kiihdyttäminen on liikettä. Tämä siitä syystä että jos et tee tiettyä toimintaa nyt, silloin aikaisempia ansioitasi ei lasketa ja menetät vauhtisi jonka olet saavuttanut kaikilla aikaisemmislla toiminnoilla. Henkinen tila on kuin tyhjä luomakunta jossa ei ole muuta järjestelmää josta aloittaa laskenta ja jos et kiihdytä niin et liiku laisinkaan.

Tasainen tila on yhtä kuin nolla. Jopa kun lennät 10 mailia sekunnissa sitä ei pidetä liikkeenä, vaan se on sama kuin roikkuisit ilmassa. Henkisessä mielessä kiihdyttäminen on liikkumista ja se perimmiltään on toimintaa.

Siitä syystä ei ole ”kuilua” henkisten toimintojen välillä. Missä toiminta loppuukin, siellä uusi toiminta alkaa välittömästi, aivan kuten henkisen Partzufimin syntymässä. Tämä viittaa siihen että henkilön asenne ryhmää kohtaan ja ryhmän asenne häneen on oltava sellainen että se aina havahduttaa hänet toimimaan ja aina uusii hänen halunsa.

Intentio: Tärkeää On Lopputulos

Kysymys: Mitä on intentio, aikomus?

Vastaus: Intentio on sitä mitä haluat tilastasi. Mitä sanot tai teet ei ole tärkeää, vaan nimenomaan se mihin pyrit ja mitä tuloksia odotat nykyiseltä tilalta, eikä sillä ole merkitystä onko se sinun vai meidän.

Toisella tavalla todettua, kuinka haluat nähdä seuraavan tilasi? Kuinka näet sen mielessäsi nyt? Mitä aiot tehdä: Lahjoittaa Luojalle, vastaanottaa itsellesi, ansaita, varastaa, siirtää, jakaa? Kuinka näet itsesi tulevassa tilassasi? Tämä on intentiosi.

Tästä syystä vain ihmisillä on intentioita. Hän on ainoa olento kaikista luoduista, joka on ajan ulkopuolella. Intentio ei toimi materialistisessa ajassa vaan henkisyyden ajassa

Talleta Halusi Ja Tulet Vastaanottamaan Valon

laitman_534613 Mitzvot (käskyä) ja Tabernaakkelin, asumuksen rakentaminen tarkoitavat ihmisen 613 halun korjausta. Rakentaaksemme oikeanlaisen, uudistetun yhteyden toisiimme, meidän täytyy yhtenäistyä heidän kanssaan 613 kanavan kautta, aivan kuten verisuonet yhdistävät ruumiinosat kehossamme.

Meidän täytyy korjata nämä halut muuttamalla niiden egoistinen pyrkimys käyttää muita omien mielihalujemme täyttämiseen, lahjoittamisen haluksi. Sillä tavalla saavutamme tilan, jossa olemme keskinäisessä yhteydessä toisiimme globaalin, integraalin yhteyden kautta, aivan kuten se on olemassa Luonnossa ja kuten nykyinen maailmamme vaatii meitä tekemään.

Kuvittele että jokaisesta henkilöstä levittäytyy 613 halua, aivan kuten lonkerot kurkottavat kaikkia muita kohti. Kaiki halut yhdistyvät ja muodostavat sitovan ristikon välillämme. Sen lisäksi jokainen halu sisältää viisi “karkeuden” astetta; 0, 1, 2, 3 ja 4. Kaikki nämä yhdistyvät ja kietoutuvat yhdeksi suureksi, paksuksi kerrokseksi, jonka läpäisee valtava määrä erilaisia yhteyksiä.

Tätä yhtenäistä haluamme, joka koostuu kaikista haluistamme kutsutaan Shehinaksi (Jumaluudeksi), Tabernaakkeliksi (“Mishkan” tai asuinpaikka), Temppeliksi, astiaksi, meidän sisäisen lahjoittamisen astiaksi, Knesset Israeliksi (Luojaa varten kerääntyneiden halujen ryhmäksi).

Ihmiset jotka pyrkivät “suoraan Luojan luokse” (Yashar El) ja haluavat paljastaa Hänet, tuovat kaikki heidän halunsa yhteen (Knesset tai kokoaminen) ja rakentavat yhteisen halun, jossa Luoja on paljastettu. Tämä on Temppelin rakentamisen työ, astia “talo”, “asumus” joka henkilön tulee rakentaa omista haluistaan,  jotta Jumaluus avautuisi siinä, tarkoittaen rakastamisen ja lahjoittamisen henkistä ominaisuutta, Luojaa.

Sen lisäksi henkilö vastaanottaa sen mikä alun alkujaan oli valmisteltu häntä ja meitä kaikkia varten: Valo, joka täyttää tämän yhteisen halun. Sitä pidetään siten talletuksena, takuuna (Pkudin, takuuta sanasta Pikadon, suositukset, käskyt, Mitzvot). Uhraat (Makriv) halusi kumoamalla egoismisi ja niin ollen tuot itsesi lähemmäs (Mekarev) Luojan paljastumista.

Paras Lahja Lapselle

laitman_027Kysymys: Millainen lapsesta tulee, jos hänet kasvatetaan Kabbalististen metodien mukaisesti? Mitä niin erikoista se antaa hänelle?

Vastaus: Ensinnäkin hän saavuttaa yhteyden Ylemmän Voiman kanssa, kaiken kattavan luonnon voiman kanssa tai toisin sanoen, salatun voiman kanssa joka kontrolloi, järjestää kaiken sisältä päin ja määrittää kaiken. Kun henkilö tuntee tämän voiman, hän tuntee sisällään mikä on haluttavaa ja mikä ei, mikä on yksi tie ja mikä on toinen. Tämä on sen takia, että hänestä tulee osa sitä voimaa ja he toimivat yhteisessä järjestelmässä, yhdessä.

Luoja tulee paljastetuksi henkilön sisäpuolelta, eikä jostain ulkopuolelta. Yleisesti ottaen, koko henkinen todellisuus tulee paljastetuksi sisältämme. Lopputuloksena tulemme yhdeksi Luojan kanssa , vaikkakaan se ei tapahdu välittömästi vaan asteittain.

Paljastamalla Luojan tällä tavalla, tulen todella tuntemaan Hänet. Tiedän kuinka aktivoida itseni tekemättä virheitä. Eläin ei tee virheitä, koska luonto kontrolloi sitä. Ihminen taas tekee virheitä alueella, jossa hän ei vastaanota luonnolta tarvittavaa “kasvatusta” tai vaistoa. Sen sijaan, ympäristö teki ihmisestä “fiksun”, joka (ympäristö) ei ymmärrä mitä se tekee.

Jos ihminen kuitenkin tulee samankaltaiseksi luonnon kanssa sillä alueella, silloin hän ei tee virheitä. Ylempi Voima toimii hänen sisällään ja sen vuoksi hän saavuttaa ehdottomasti, vaistomaisesti menestystä kaikessa mitä hän tekee. On tietysti hyödyllistä tarjota lapsillemme tällainen perusta. MIkä voisi olla parempaa kuin se? Luot lapsessa loppujen lopuksi erityisen “alueen”, “territorion”, jossa hän on yhdessä Luoja kanssa. Mikä voikaan olla lähempänä tällaista lahjaa?

Anna Valon Toimia!

Kysymys: Paljastaaksemme Ylemmän voiman meidän täytyy tulla ulos itsestämme- egoismistamme. Mutta pohjimmiltaan teemme sen itsemme takia, saavuttaaksemme ikuisen mielihyvän. Eikö tämä ole kaikkein egoistisin asia mitä voi olla?

Vastaus: Totta! Luonnollisesti, kaikki tekomme ovat puhtaasti egoistisia. Kuinka paljon tahansa valehtelen itselleni halusta yhtenäistyä toisten kanssa, saavutta rakkaus lähimmäisiini, kaikki tämä on henkilökohtaiseksi tyydytyksekseni.

Jotain hyvin erikoista kuitenkin tapahtuu keskellä, jotain jota emme edes tiedosta. Kun yllytämme toisiamme: “Yhtenäistytään! Lauletaan ja tanssitaan! Opiskellaan yhdessä!” Herätämme Ylemmän voiman. Se vaikuttaa meihin ja muuttaa meitä jopa ilman intentiotamme. Tätä kutsutaan Segulaksi , Ylemmän Valon “ihmeelliseksi ominaisuudeksi”.

Sitten tunnen yllättäen: “Oikeasti? Haluan oikeasti muuttua? Miksi näin yllättäen? MIkä minä olen, hullu? Lahjoittaa? Rakastaa oikeasti? Ajatella muita? Mitä minulle sitten tapahtuu?”

Alan yllättäen tuntea, että lähimmäisen ajattelusta on tullut minulle tärkeämpää. En ole vielä olemassa tässä ominaisuudessa, mutta alan haluta sen tapahtumista. Aikaisemmin torjuin jo pelkän ajatuksen tästä, mutta sitten hitaasti tulen tilaan jolloin haluan todella saavuttaa lahjoittamisen ominaisuuden ja rakkauden lähimmäistäni kohtaan.

Miksi näin yllättäen? Koska Valo vaikuttaa minuun. Tätä kutsutaan ihmeeksi, johon viitataan: “Valo joka saapuu korjaa”. Sama Valo, joka loi meidät ajattelemaan vain itseämme muuttaa meidät. Ja tämä on ihme, johon viitataan: “Egypistä poistumisen ihmeessä.”

Kun tämä tapahtuu tunnemme että jotain muuttui, vaihtui sisällämme. Tämä muuttaa kaikki perustat, asenteeni maailmaan, näkemykseni maailmasta ja ihmiskunnasta ja ajatukseni kaikista. Tulen yhtäkkiä itseni täydelliseksi vastakohdaksi.

Tämä on luomakunna teko, Luojan toiminta. Näemme Luojan teot tuntemalla tämän sisäisen vallankumouksen. Ja tämän vuoksi koko tätä kokemaamme prosessia kutsutaan Luojan työksi. Loppujen lopuksi me vain herätämme tämän teon ja Luoja toteuttaa sen.

Joten älä ole peloissasi, ole rehellinen: Emme oikeasti halua mitään muuta kuin vastaanottaa nautintoa ja ajatella vain itseämme, olemme silti sisältämme egoisteja, huolimatta käyttämistämme kauniista sanoista. Mutta Valo tulee ja muuttaa meidät suhteessa tekoihimme, opintoihimme, (Kabbalan) levitykseen ja yhtenäisyyteemme.

Oikea Intentio Paljastaa Maailman

Kysymys: Esitämmekö parhaillaan tabernaakkelille uhrilahjaa, vai kasaako Luoja sen pala palalta ja kuka on arkkitehti?

Vastaus: Epäilemättä emme ymmärrä mitään työstämme, aivan kuten varttuva kaksivuotias joka ei tiedä mikä tulee olemaan kolmivuotiaana, eikä suunnittele kehittymisensä vaiheita, eikä muokkaa itseään kolmevuotiaana. Juuri näin luomme menorahin (seitsenkätisen kynttilänjalan): Heitämme palan kultaa tuleen ja se ilmestyy itsestään. Mitä tarkoitetaan sanalla ” itsestään”?

Tosiasiassa et voi tehdä mitään itse. Jos valmistelet intentiosi (et tekoa, vaan pelkästään intentiosi) ja rakennat sen ”keskiviivalle”, silloin Valo luo sinun materiastasi määrätyn muodon jonka tämä materia edellyttää. Tämä materia ei voi ottaa toista muotoa! Toisin sanoen se on jo olemassa siinä määrätyssä muodossa ja sinun tulee vain saada se selville intention avulla, joka paljastaa tämän kuvan sinulle.

Astut sisään maailman esiolomuotoon. Kun ”kukka ja pallo”, ”menorah”, ”pöytä”, ”telttaosasto”, ”onyksi ja muut jalokivet” paljastuvat sinulle, löydät jotain joka on jo olemassa. Sinä uudistat havainnointisi, sinä otat selvää, se paljastuu sinulle ja se tapahtuu sinun sisälläsi. Kehität oman näkökykysi, havainnointisi, ymmärryksesi ja mukautumisesi. Siinä määrin kun mukaudut, et enää näe ulkoista muotoa, vaan ennemminkin oivallat että kaikki tapahtuu sisälläsi; kehität sisäisen näkökyvyn.

Mitä näetkin juuri nyt, se vaikuttaa ulkoiselta, mutta henkisyydessä huomaat että kaikki on sisäistä, että havainnointisi on aitoa. Sinulla ei enää ole harhakuvaa siitä että maailma on ulkopuolellasi, että on olemassa sinä ja maailma. Henkisyys mitätöi tämän valheen; koet kaiken olevan sisälläsi, sielussa jonka mukaan tunnistat itsesi.