Category Archives: Henkisyys

Miten Henkinen Kiihdytys Mitataan

Kysymys: Aineellisessa maailmassa osaamme mitata kiihdytyksen. Miten, tai minkä avulla voimme tehdä sen henkisessä edistymisessämme?

Vastaus: Mittaat kiihdytyksen arvioimalla kytköksesi ryhmään. Sinulle ei ole muuta. Tästä syystä yhteinen sielu rikkoutui moniin sieluihin – jotta sinulle olisi tapa muuttua, paikka, jossa voit uurastaa ja ponnistella, jotta voit määrittää miten kaukana tai lähellä olet niistä – ei vain ihmisistä, vaan heidän haluistaan paljastaa henkisyys, eli Luoja. Tarkistat oletko näiden halujen joukossa, yhdessä heidän kanssaan, jotta oikeanlaisessa kytköksessä, keskinäisessä takeessa, paljastat Luojan.

Täten voit määrittää henkisen tilasi vain suhteessa näihin tovereittesi haluihin – miten lähellä olet ylempää maailmaa heidän kanssaan.

Kysymys: Missä sitten on kiihdytys? Miten se voidaan mitata?

Vastaus: Päivästä toiseen, minuutista toiseen arvioit tämän kytköksen. Sinun ja muiden välillä on välimatka ja määrität, jos se supistuu, vai ei, miten, tasaisessa tahdissa, vai kiihdytyksellä. Kiihdytys on vauhti, joka kasvaa koko ajan.

Hyökkäys Sydämen Sisällä

Kysymys: Olen kokenut viime aikoina, että maailman Kli toimii yhtenä haluna. Rabash neuvoi kerran tekemään iskun tästä tilasta. Mihin me tarkallen ottaen iskemme?

Vastaus: Itseemme, sydämiimme, laiskuuteemme, ylpeyteemme, menneisiin tapoihimme. Minun täytyy nousta kaikkien näiden laskelmien yläpuolelle.

Tärkein asia on sulautua ystävien keskuuteen, työntää itsesi tietoisesti ryhmään. Haluan olla siellä koko ajan. Haluan menettää henkilökohtaiset ajatukseni sekä asenteeni ja saavuttaa kaikkien ystävien mielen ja tunteet. Se on aivan kuin hävittäisin itseni heihin omien halujeni kautta.

Tämä tarkoittaa yhteisen takeen astian  saavuttamista.

Näkymättömän Verkoston Aistiminen

Kysymys: Mitä meidän, koko maailman ryhmän tulisi miettiä yhdessä kun vietämme Yhtenäisyyspäivää? Kuinka voimme yhtenäistyä?

Vastaus: Jokaisen henkilön tulee kaivautua itseensä ja tuntea siellä ketju, sisäinen verkosto välillämme joka yhdistää hänet toisiin. Sen lisäksi henkilö voi olla tässä maailmassa tai hän ei välttämättä ole enää siinä, sillä tämä on halujen välinen verkosto sielujen-ei fyysisten ruumiiden välillä.

Baal HaSulam ja kaikki suuret menneiden vuosituhansien Kabbalistit ovat täällä, tässä yhteydessä. He kaikki ovat kanssamme, sulautuneina yhteiseen verkostoomme. Meitä on tänään miljoonia, mutta todellisuudessa (meitä) on paljon enemmän, sillä kaikki sielut kautta ihmiskunnan historian ovat kanssamme nostaen (sielujen) lukumäärän satoihin miljooniin. Kaiken kaikkiaan he ovat valtava henkinen voima.

Jos toivomme yhdistyvämme tässä verkostossa, emme luonnollisestikaan pelkästään vaikuta toisiimme ja tule osaksi tätä verkostoa josta jokainen henkilö saavuttaa oman henkisen kohoamisensa, vaan vaikutamme samanaikaisesti kaikkiin maailman ihmisiin jotka ovat “säädetty” tämän verkoston “taajuudelle” vastentahtoisesti, aistimatta sitä. Ryhdymme herättämään heitä.

Sen vuoksi aloittakaamme tavoittelemalla sopimusta välillämme, että haluamme selkeästi tuntea yhteisen yhteytemme.

Valmistautuminen Valon Vastaanottamiseen

Baal HaSulam “Vapaus”: Ennen Kabbalan metodin antamista, Israelin lapset olivat odottaneet minkä tahansa “yksityisen omaisuuden” luovuttamisen siihen laajuuteen, johon se oli ilmaistu sanoissa “Pappien Valtakunta” ja koko luomakunnan tarkoitukseen- tarttua Häneen (Hänen ja luotujen) muodon vastaavuuden kanssa. Kuten Hän lahjoittaa eikä ota vastaan, myös he lahjoittavat ottamatta vastaan. Tämä on Dvekutin (adheesion) viimeinen aste, joka on ilmaistu sanoissa, “Pyhä kansa”..

Kuinka poistumme tästä maailmasta? Astumme sisään valmistautumisen jaksoon. Sen jälkeen ylitämme Machsomin (rajan, joka erottaa meidät henkisyydestä) ja kohoamme uudelle “Hafez Hesedin” tasolle, joka on lahjoittamista lahjoittamisen vuoksi. Tämä on Binan aste.

Sen jälkeen kohoamme Keterin asteelle, joka on vastaanottamista lahjoittamisen vuoksi ja vastaanotamme Hochman (viisauden) Valon, kun taas alemmalla tasolla vastaanotamme vain Hassadimin (armon) Valon.

Binan asteella kumoamme “yksityisen omiasuuden”, tarkoittaen sitä, että saavumme Hafez Hesedin tilaan, eikä meidän edellytetä käyttävän vastaanottavia halujamme. Tämä on myös valmistautumista, astioiden korjaamisen vaihe. Valon vastaanottamisen vaihe tulee seuraavalla asteella.

Ratkaisun Tarjoaminen Maailmalle

Kysymys: Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa haluavat kasvaa henkisesti. Entä loput, mitä heistä?

Vastaus: Kaikki kärsivät, kaikki voivat pahoin. Katso vain kuinka levottomuus lisääntyy ympäri maailmaa. Eikö ole ilmiselvää että sijaitsemme vastoinkäymisten äärirajoilla? Tämä prosessi kiihtyy uskomatonta vauhtia. Sain hiljattain kirjeen espanjasta missä tavalliset ihmiset kohtaavat vakavia ongelmia. Työttömyys on ennätyksellisen korkea.

Tällä tavalla Luoja tönii ja kääntää jokaisen katsomaan Häntä. Haluavat sitten tai ei, ihmiset alkavat kysyä: ”Mitä meidän tulisi tehdä? Miten selviämme tästä vaikeudesta?” Ensinäkin vaikeuksien välttäminen on avain: Jos henkilöllä ei ole mitään syötävää tai rahaa, jolla maksaa vuokra, jos häneltä puuttuu välttämättömyystarvikkeet, silloin tuskin henkiset asiat kiinnostavat häntä. Mutta voit näyttää heille ratkaisun.

Lue analyytikoiden kirjoituksia, etsi mistä ikinä haluat: Tänä päivänä kellään ei ole ratkaisuja maailman ongelmiin. Se on ainakin ilmiselvää. He jotka edelleen ovat vallassa, niin kuin myös poliittiset kommentaattorit, ovat täysin tietoisia siitä, että sijaitsemme umpikujassa. Kenelläkään ei ole rohkeutta nostaa kättään ja tarjota omaa ratkaisua. On liiankin selkeästi nähtävissä kuinka epärealistista ja epäkäytännöllistä se mitä he tarjoavat on. Tällaisessa tilanteessa vain me osaamme ottaa kantaa.

Pyrkimys Tasapainon Pisteeseen

Sijaitsemme Valon kentässä (lahjoittamisen ominaisuus, jota kutsutaan Luojaksi), joka täyttää koko tilan jonka valtaamme ja vain me voimme aistia tämän Valon. Se on vaikutuksessaan minuun kuin fyysinen kenttä, oli sitten painovoimainen, sähkömagneettinen tai sähköstaattinen. Jos minulla on potentiaali henkisyyteen (lataus), alan liikkua tässä kentässä tasapainon pisteeseen sen kanssa.

Aivan niin kuin elektroni käyttäytyy sähkömagneettisessa kentässä, henkilö käyttäytyy oletetussa paikassa: Hän pyrkii tasapainon tilaan, eläen oman sensaationsa kentässä. Mutta sensaatiot ovat myös voimia! Opiskelemme niitä kabbalan viisaudessa aivan samalla tavalla kun toiset opiskelevat fyysisten voimien vaikutuksesta. Ero on vain siinä että emme havaitse niiden olemassaoloa maailmassamme.

Kun sydämen piste ilmenee ihmisessä, hän alkaa liikkua kohti paikkaa jossa voi vastaanottaa täyttymyksen, jonka piste vaatii. Nämä ihmiset ”saapuvat” ryhmiimme tai ”löytävät meidät yllättäen” Internetissä. Tämä vaikuttaa heistä hyvin yhtäkkiseltä…Ja niin he aloittavat kabbalan viisauden opiskelun.

Luojan Ymmärtäminen

Kysymys: Kabbalan viisaudessa puhut ihmisen itsekkyydestä, yhtenäistymisestä muiden kanssa ja tarpeesta saavuttaa tasapaino luonnon kanssa. Miten tämä liittyy kytkökseen Luojaan (Elohim)?

Vastaus: Kabbalan viisaudessa puhumme luonnosta. Gimatrian mukaan (eli sanan numerollinen arvo hepreassa) ”luonto” (HaTeva) ja ”Jumala” (Elokim) on sama asia. Näin ollen, kun puhumme ylemmästä voimasta, luonnosta, Jumalasta tai Luojasta, mitä tahansa sanaa käytätkin, kaikki ympärillämme on vain tämän voiman ilmentymää.

Jos puhumme ylemmästä voimasta, niin mitä väliä sillä on miksi sitä kutsumme: ”Elohim” tai ”Luonto”? On olemassa ylempi voima (todella ylempi) joka synnyttää kaiken ja hallinnoi kaikkea ja me haluamme selvittää miten kytkeytyä siihen, miten voimme paljastaa sen ja ymmärtää sitä.

Jos siis astun ulos itsestäni, itsekkyydestäni ja alan paljastaa todellisuuden ulkopuolellani, egoni yläpuolella, tätä kutsutaan ymmärrykseksi, oivaltamiseksi, Luojan paljastamiseksi. Tämä tietenkin tapahtuu minulle ja vain suhteessa minuun.

Vähitellen järjestän haluni, henkisen rakenteeni, tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuutta ja rakkautta toisiin: Keter, Hokhma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Jesod ja Malkhut. Tämän rakenteen mukaan tunnen kytkökset niiden välillä ja siten paljastan Luojan.

Elohimia kutsutaan Luojaksi (Bore), heprean sanasta ”tule” (Bo) ja ”katso” (Reh), sillä meidän tulee ”nähdä” Hänet, saavuttaa taso jossa ymmärrämme Häntä, aivan kuin näkisimme itse. Olemme Hänen luomuksiaan tästä syystä.

Lahja Ihmiskunnalle

Kabbalan tiede on erikoislaatuinen, sillä se suo meille mahdollisuuden paljastaa kuinka kontrolloida luonnon kahta voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimia. Koko luonto on muodostunut näistä voimista. Näemme ne kaikkialla: plus ja miinus, lahjoittaminen ja vastaanottaminen. Niiden yhdistelmä muodostaa elämämme perusominaisuuden.

Liikkumattomalla tasolla ne muodostavat atomeja ja molekyylejä, dipoleita, kiteisiä kuviota jne. Vegetatiivisella tasolla positiivisen ja negatiivisen yhdistelmä tuottaa elämää: plus tuottaa hyödyllisiä asiota kun taas miinus tuottaa jätettä, nämä mahdollistavat kehon elämän ja kehittymisen. Elollisella tasolla plus ja miinus kasvavat vielä suuremmiksi ja niiden yhteys ei pelkästään tarjoa hyödyllisiä asioita ja tuota huonoja, vaan se tuo myös liikeen, lisääntymisen ja yksittäisen eläimen individuaalin elämän. Jo tämä on kahden vaikutuksen erityinen summa.

Kuinka ristiriitaista se voikaan olla, inhimillisellä tasiolla vain toinen näistä voimista on toiminut tähän päivään saakka. Tuloksena on se, että mitä tahansa mielihyvää saamme, se hiipuu välittömästi. Tämä on siksi, koska halumme on egoistinen eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta vastustaa sitä, lisätä toista voimaa sitä vastaan jotta voisimme poistaa haitalliset asiat haluistamme ja ajatuksistamme, sydämistämme ja mielistämme jotka kuuluvat inhimilliselle tasolle.

Nyt kuitenkin toinen voima on paljastettu meissä- sydämen piste, joka on egoisimin vastakohta. Sen avulla voimme muovata itsemme, päättää mitkä halut ja ajatukset tuoda itseemme ja mitkä jättää ulkopuolelle. Lopputuloksena voimme kerätä tuhansista ajatuksista ja haluista uuden rakenteen ja rakentaa itseemme erityisen tason, jota kutsutaan “ihmiseksi” (Adam) tai “sieluksi”. Se koostuu kymmenestä Sefirasta ja sitä on myös kutsuttu “Partzufiksi“-henkisyyden rakenteeksi.

Muodostamme tämän sisällämme sen ansiosta, että nämä kaksi voimaa ovat vihdoin alkaneet kehittymään meissä. Satojen tuhansien vuosien ajan vain yksi voima operoi meissä inhimillisellä asteella. Olimme jatkuvasti aktivoituina näistä meissä heräävistä haluista. Elimme näin.

Mutta nyt olemme yhdessä useiden miljoonien maailman ihmisten kanssa vastaanottaneet todellisen lahjan ylhäältä-vastaanottamisen halun lisäksi lahjoittamisen halun. Olemme nyt muodostamassa uutta olentoa sisällämme. Meidän täytyy rakentaa sisällämme oleva ihminen itse. Tämä on ihmisen olemassaolon koko tarkoitus tässä maailmassa. Miksi hän muuten olisi olemassa täällä? Mitä hän mahdollisesti voi tehdä täällä?

Kehitymme tänään yhdessä koko ihmiskunnan kanssa. Olemme ensimmäisiä, mutta muut tulevat perässämme. Päivästä toiseen ihmiset heräävät ja liittyvät tähän prosessiin rakentaa ihminen jokaisen meidän sisälle. Sinä ja minä opettelemme kuinka tulla ihmiseksi maailman todellisessa tarkoituksessa.

“Tämä Maailma” Ei Ole “Meidän Maailmamme”

Kysymys: “Johdannossa Kabbalan Viisauteen” Baal HaSulam kirjoittaa että halu mielihyvään, joka muotoutui lopulliseen muotoonsa on “tässä maailmassa”. Mikä “tämä maailma” on?

Vastaus: On juuri niin kuin siellä on kirjoitettu: tila “vastaanottaa halu, joka on muotoutunut viimeiseen muotoonsa.” Käytännössä olemassaolossa on kaksi asiaa: Valo ja halu.

Kaikki muut ovat vain nimiä näille kahdelle voimalle.

Kun vastaanottava halu käy läpi muutoksia, se saavuttaa lopulta alimman tason, jota kutsutaan “täksi maailmaksi”. Tämä on henkinen käsite, jonka vuoksi erotamme sen ja “meidän maailmamme”, jossa olemme olemassa nyt sen elollisella tasolla. Vain sellainen henkilö joka tuntee olevansa viimeisellä asteella, egoistisen halun viimeisessä muodossa, määrittää tilansa “täksi maailmaksi”. Tätä voidaan jo kutsua tietyllä tavalla henkisyyden saavuttamiseksi, sillä henkilö on tietoinen olinpaikastaan henkisyyden koordinaattien mukaisesti. “Henkilö kadulta” ei elä vielä “tässä maailmassa”, vaan edelleen hänen omassa maailmassaan.

Kriisi Henkisen Edistymisen Apukeinona

Meidän tulee määritellä kunnolla nykyinen tilamme maapallomme asioissa. Epäkohdat ovat tarkoitettuja korjattavaksemme, jotta käyttäisimme niitä apukeinoina kohota ylempään maailmaan. Miksi muuten elän täällä? Miksi koen kaikki nämä vaikeudet ja yritän vastustaa niitä. Haluan päästä niiden yli. Tiedostan tilanteen ja olen kiitollinen kriisistä, sillä korjaamalla sen pääsen ylempään maailmaan. Jos kriisiä ei olisi, missä silloin työskentelisin, missä muuntaisin itseni voidakseni kohota ylemmälle tasolle?

Puhumme apukeinosta joka sallii meidän kehittyä ja korjata itsemme. Paljastamme sairauden, mutta nyt, työskentelemällä hoidon kanssa, saavutamme luonteemme ja ymmärrämme mitä meiltä puuttuu saadaksemme Luojan luonteen.

Kriisi ei tietenkään ole se asia josta pitää innostua, vaan pahuuden paljastaminen. Meillä tulisi kuitenkin olla käytännöllinen suhtautuminen siihen. Yllättäen huomaan että olen ilkeä, ahne ja haluan vain hallita muita, enkä välitä vähääkään kenestäkään muusta – ja arvioin nämä huomiot apukeinona reitillä. Olen kiitollinen vioista jotka paljastuvat, sillä ymmärrän niiden tarkoituksen.

Tästä syystä meidän ei tulisi vaijentaa tai peittää maailman ongelmat itseltämme. Päinvastoin, meidän tulee paljastaa ne muille, emme pelottaksemme heitä, vaan parantaaksemme sairauden. Meidän tulisi näyttää kaikille että on vain yksi ulospääsy: käsitellä kriisiä käytännöllisesti, käyttää sitä tehdäksemme laadukkaita muutoksia.

Silloin tulemme yllättäen tuntemaan että olemme tekemässä mahtavaa korjauken työtä, jonka tulos tulee olemaan ikuinen, täydellinen elämä. Mikä voisi olla sen parempaa? Emme haluaisi jäädä elolliselle tasolle, syntyen ja kuollen yhä uudelleen. Se on sitä paitsi mahdotonta, kehityksemme kautta olemme jo saavuttaneet tarpeen kohota seuraavalle tasolle, korkeampaan ulottuvuuteen.

Emme pelkästään yritä selittää kriisin luonnetta ihmisille, vaan osoitamme sen ylevämmän päämäärän. Ei ole kyse siitä että se kasvattaa meitä ja tuo meidät lähemmäksi, pakottaen meidät yhtenäistymään. Kaikki nämä ovat vain apukeinoja, tikkaat joiden avulla kiipeämme uudelle olemassaolon tasolle.